lørdag 30. april 2011

Innsiktsfull informasjon kan skape kvantesprang!

"AA URIEL - THE ILLUSION AS LIFE"
30 April 2011 Channeler: Jennifer Hoffman
Uriel’s Message – The Illusion as Life April 25, 2011Flott - idag kommer Uriel og forklarer nærmere det som var mitt store dilemma igår - jeg trodde jeg holdt på å gå i retro - var på tilbaketur til 3d.

Når du assimilerer nye energier ser du kanskje gamle lekser i form av kjente energier i nye situasjoner, gjenoppstår i livet. Det er da vi lurer på om vi går tilbake i tid, ikke har forflyttet oss eller at vi er blitt straffet på noe vis. Men slik er det ikke. Du har forflyttet deg og du er på oppstigningsstien. Men egoet utfordrer deg til å opprettholde din nye vibrasjon, til å bevege deg fra frykt og inn i egen styrke. Ditt syn på livet forandres fordi du er blitt klar over at du lever livet i en illusjon. Og så kommer Uriel med bekreftelsen jeg har ventet på - vi kan velge den illusjonen som passer oss best. Tenk tanken, som så skaper virkeligheten, basert på en ny illusjon av liv.

Hvert vibrasjons-nivå sameksisterer i 3d. Energien i deg skifter og det åpner deg for et nytt vibrasjonsnivå, men det forandrer ikke nærværet av andre energier rundt deg. Hver av de energiene skaper en illusjon av livet, som kan velges. Men med kunnskap og forståelse, kan en illusjon skapes. Alt liv er en illusjon, det er hver enkelts respons til tankene og energiene som skaper det. Uten energi, eksisterer ikke illusjonen. Enhver illusjon som ikke støttes av energi - forsvinner.

I hvert øyeblikk, med hver tanke, velger du vibrasjonsnivå - dette skaper en illusjon du opplever som liv. Men det er ikke den eneste illusjon av liv, det er bare den du kjenner. Illusjonens mulige detaljer er ubegrenset og kan være basert på frykt eller et annet vibrasjonsnivå, men alt er illusjon; det finnes ingen annen realitet enn den hver enkelt skaper. Den kollektive illusjonen som oppleves i familiene i menneskeheten er forankret i hver enkelts oppfatning av liv og kjenneskap til liv. Når menneskehetens kollektive vibrasjoner øker, forsvinner den frykbaserte illusjonen. Med hver enkelts heving av vibrasjonen forandrer nivået seg tilsvarende.

Ikke noe av dette er i regi av universet, sjøl om universet støtter og deltar som samskaper. Liv, oppstigning, healing og transformasjon er menneskets sti. Det er gjennom menneskets villighet til å transendere frykt og skaffe åndelige forbindelser, at dere, menneskehetens familie, velger å heve deres egen mestring. Det er ingen kraft som tvinger denne endringen på dere - oppstigning må skje ved menneskets eget valg. Sjelen kjenner sin oppstignings-sti, og når du følger sjelens ledelse vet du hvordan du skal takle energien slik at illusjonen korresponderer med din optimale læring - fører deg til riktig handling, største innsikt og din Himmel på Jord.

Les mer: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

fredag 29. april 2011

Det finnes ikke ord ...

ARCHANGEL GABRIEL - RESONANCE - WEEKLY MESSAGE
29 April 2011 Channeler: Marlene Swetlishoff
ARCHANGEL GABRIEL April 28-May 5, 2011
Beloved Ones,


Jeg synes kanskje erkeengelen Gabriel kommer oss i møte, rent følelsesmessig, med denne meldingen. Vi er inne i ei tid hvor de merkeligste følelser river seg løs for å forlate kroppen for evig og alltid. Det er følelser som vibrerer på det aller laveste, for i neste øyeblikk å rase oppover til det maksimale - som vi kan greie å være med på. Merkelig - er fortsatt det første ordet som dukker opp når jeg skal betegne det som skjer. Det er en meget forunderlig tid med et spenn av variasjon i følelsesregisteret, som jeg ikke vil hige etter å møte igjen om det forlater meg noen gang ... Det er, av og til, som om det står en rasende flokk ville rovdyr rundt meg - sliter og river i hver sin bit - og alle bitene tilsammen er altså meg! Det holder hardt for tilliten min dette - håper den greier å stå imot. Dette er den jordiske utgaven av meg sin versjon på et av sine verste 'oppstigningsinnslag' - merk, bare ett - det er flere titalls andre også om enn ikke av samme karakter. Begriper ikke at jeg noen gang kunne si meg villig til å gjennomgå en slik trakassering ... det finnes ikke ord som kan få meg til å forstå det - ikke idag ...

Les her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Atomer, protoner, nøytroner, elektroner ... !

Chakras, the atom and the essence of life.
29 April 2011
Channeler: William LePar - The Council

Nå kommer den videre forståelsen ...

"This is a long posting but I could not reduce it without the possibility that it might not be understood completely. I believe that you will find it very interesting if you read to the end. What I am presenting here is a little involved but if you understand the makeup of the atom as we thought about it 30 years ago I think this will not be too difficult. Basically, we think of an atom as being made up of protons and neutrons in the center with electrons revolving around the center. Each element in physical creation is made up of atoms that consist of a different number of protons, neutrons and electrons. The Council takes us a step or two beyond our standard understanding. They connect the chakra system into the nature of our physical makeup while adding a point or two of enlightenment."

Les mer: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 28. april 2011

Veien til healing går gjennom følelsene, sier Kryon

Kryon ~ Channelled through David Brown
14th March 2011 at San Pedro, Costa Rica
"The gateway to healing is through your feelings"

Greetings dear ones for I AM Kryon of magnetic service."Husk at alle mirakler kommer av indre arbeid."

I denne meldinga fra Kryon, kanalisert gjennom David Brown, får vi flere kunnskaper om de indre foreldrene. Vi får også vite hvordan det forholder seg når vi har to fedre / mødre - en biologisk far / mor og en ste-far / -mor. "Dine indre foreldre er en direkte refleksjon av dine genetiske foreldre, men også summen av all foreldre-erfaring fra barndommen - alt i en. Det gis svar på mange forskjellige familie-spørsmål. Mot slutten av 2012 vil den negative energien slippe taket i kroppen, eller så snart vi har integrert den nyvåkne bevisstheten, sier Kryon.

Les kanaliseringa her:
http://www.kryon.org.za/ChannellingNo503.htm

Det er ingen grenser for hvordan det kan arte seg ...

27. april 2011: Jeg hadde en slags drøm i natt, kanskje var det heller et eller flere møter i ånden, det er ikke lett å si. I allefall så sitter drømmen i og lever sitt liv inni meg fortsatt - og nå er vi langt ut på ettermiddagen. Iliuka har sagt at Norge kan lokaliseres i høyre hånd i den 'nye' kroppen - dette var utgangspunktet for drømmen. Hadde inntrykk av at det ikke var jeg som startet den på noen måte, om dette lar seg gjøre å 'vite' i ettertid. I allefall, det virket ikke som om jeg hadde noe med det å gjøre - jeg fikk drømmen levert og jeg blandet meg vel inn i den - ville stille flere spørsmål. Det ble gjort og jeg ble lovet svar etter hvert, noe jeg også fikk. Jeg hadde hele tegningen klar da jeg var halvt våknet, husker jeg, og det eneste jeg sto igjen med når jeg var hel-våken var omrisset av drømmen - innholdet forsvant! Og litt etterpå dukket en person opp som ikke liknet Iliuka, men det var han, skjønte jeg. Denne personen lo hjertelig av det hele, når jeg ville ha det forsvunne avsnittet referert. Vedkommende bare lo og var hjertelig tilstede, men svarte ikke på mine bønner. Og så var den seansen over.

Det eneste jeg kan huske av det store bildet, er at Norges plassering i høyre hånd har med galaksen å gjøre og plasseringa til Jorda. Den har nettopp plassert seg i galaksen, og må da være blant de laveste vibrasjonene - som da blir den store organismens høyre hånd? En mer 'fornuftig' form som det er lett å fatte, har jeg ikke, for dette må ses i spiralform og sanses med hjertet. Opp og ned i virkeligheten, er det vanskelig å si noe om. Tror jeg (i søvne) mente at magen hadde med hjertet å gjøre, men da måtte bildet ses innover - og ikke opp eller ned.

28. april 2011: En ny natt og nye møter eller drømmer. Det var oppstigningen og forståelsen av denne, som sto på programmet denne natta - også. I det jeg våkner, er jeg sikker på at kroppen og sjela er blitt ett - det vil si at sjela er integrert i kroppen nå på en mer bestemt måte. En samtale jeg hadde i går åpnet noen dører, og slik fikk bevisstheten mer materiale å arbeide med. Det var mye jeg tidligere har forstått forlengst, men som jeg nå ikke kunne begripe lenger. Hva har skjedd, går jeg i retro?

Jeg trodde jeg gikk i retro og på en måte skjer det også, når sjela og kroppen skal integreres i hverandre. For nemlig, det sjela tidligere på egen hånd har snakket om og forstått, det skal nå kroppen forstå også (det er forventningen i meg), men slik er det ikke for kroppen for den har ikke vært i samforståelse med sjela tidligere. Den har bare 'vært med' på sjela sine innspill og den har respondert med kroppen sitt språk - smerter, sykdom osv. Kroppen har sin bevissthet fra de nedre gemakker, den kommer jo fra dyreriket! Sjela kommer med sin bevissthet - mer foredlete frekvenser, fra den kollektive bevisstheten. Det er soleklart at det må gå en viss tid før de er helt samkjørte. Derfor det intense arbeidet i nattens opplevelser.

Idag - etter det intense arbeidet i den 'treningsleiren' jeg var i natt, så skjønner både kroppen og sjela det samme. Derfor forstår denne som jeg tidligere kalte 'Jeg' så mye bedre nå, at 'Jeg' nå først er En - for nå først er kroppen også med. Sjela har forstått alt den - i mange år allerede, men når kroppens bevissthet nå kommer inn i tillegg, så blir det straks en annen vri på forståelsen - den blir tømret og absolutt mer bastant. All tvil er forsvunnet, eller tvilen får ikke tildelt noen plass lenger - om den aldri så mye ber på sine knær. Det er en annen overbevisning som er kommet inn - og tilliten til 'Jeget' nå, kan ikke sammenliknes med det andre 'Jeget' - enda det også virket enormt overbevisende når det uttalte seg! Men det er en annen tillit inni meg nå!

Saken er opplagt - vi når ikke inn til kjernen i en fei. Du kan bare slappe av - det er så mye fordypning som skal til først. Ta heller på deg dykkerutstyret og hopp i havet og gjør det dypdykket som virkelig kreves! Jeg husker ikke når jeg tok det første dypdykket og siden mente meg ferdig som dypvanns-forsker. Jeg forstår nå, at om enkelte deler av meg våkner, så er det dyp søvn på andre. Jeg sitter her med en meget underlig følelse i kroppen. Det er en følelse som flyter alle steder, fester seg ikke i noe, bare drar videre mens jeg sitter forundret og bare Er noe eller noen ... vet ikke ... noe ...

onsdag 27. april 2011

Vær forandringen du etterspør !

Be The Change You Want To See – Ponder This
by REENA on APRIL 27, 2011
Came across this a couple of times, author unknown. Ponder this…
http://www.reenagagneja.com/about/storyNoen utfører et enormt arbeid 'undercover' - til forskjell fra livet på bakken. På bakken hvor alt deles inn i små tidspunkter og store beløp. Den usynlige truppen fordeler seg over alt, bak kulissene i alle land - de arbeider i det stille. Kanskje passerer vi dem på gata, men vet det ikke. De går under 'undercover', de er i kulissene og de følger sitt eget slagord: "Vær den forandringa du vil se i verden."

Av noen blir de kalt den "Bevisste Hæren" og får sine instrukser fra "Central Intelligence" - de skaper en ny verden med kraften i hjerte og sinn. De senker sine 'bomber' over menneskene - Kjærlighetsbomber; Dikt - Klemmer - Musikk - Bilder - Filmer - Vennlige ord - Smil - Meditasjoner og Bønner - Dans - Sosial aktivitet - Websider - Blogger - Tilfeldige handlinger av Godhet ...

De arbeider langsomt og grundig, ikke ulikt slik fjellene dannes. De er ikke synlige ved første øyekast, men stille og ydmykt har de makten som skal til for å flytte på absolutt alt av tektoniske plater i århundrer framover.

Kjærlighet er den nye religionen i det 21. århundre. Du trenger ikke å vise brystet fullt av diplomer og titler for å forstå dette. Ingen tittelkunnskap er nødvendig, dette kommer fra intelligensen i hjertet. Denne intelligensen er innebygd i den tidløse, evolusjonære pulsen i alle mennesker.

Deres oppfordring er: Vær forandringen du vil se i verden. Vervingen foregår nå. Døra er åpen.


Jeg anbefaler denne: http://www.reenagagneja.com/author/rg

tirsdag 26. april 2011

Alt i miljø fra Altimar

Richard Boylan, Ph.D., LLC, Councillor of/for Earth
Email: drboylan@sbcglobal.net
Website: www.drboylan.com
Diamond Springs, California 95619, USA


Et åpent brev ble sendt ut fra Dr. Boylan i 2008, til alle UFO-interesserte. Kanskje er det noen nye genuint miljø-interesserte lesere som kunne like å se dette på trykk igjen. Etter min mening har vi noen fantastiske naboer, så det er ingen grunn til å se dystert på framtida. Det ordner seg!

Originalen kan leses her:
www.drboylan.com
http://www.pathwaytoascension.com/galactic_messages.html"The Altimarians Have Landed!"

"28. januar 2008, skrev Dr. Richard Boylan, Ph.D. et åpent berv til UFO-fellesskapet og andre interesserte. Her avslører han at de 'mørke' har planer om å iscenesette et angrep på Jorda som en mulighet for å erklære en militær lov for en 'Ny Verdens-Orden' (New World Order.) Det blir forsikret om at - Star Nations - ikke akter å la dette skje, men kunnskapen om dette kunne være nyttig for beboerne på planeten, mener han.

Deres oppgaver skulle dreie seg om å bøte på miljømessige skader på økosystemet på Jorda.

Deres oppgave går ut på å arbeide med det jordiske økosystemet. De ser fram til å møte topp kvalifiserte forskere i et samarbeid for å bevare miljøet. Våre forskere skulle læres opp og settes inn i den avanserte teknologien de brukte, for å rense opp fortere enn det jordboerne kunne greie på egen hånd uten den avanserte miljøkunnskapen og utstyret de hadde.

Altimarians var hurtig på plass. De slo seg til på et avsidesliggende sted på den vestlige halvkule. Deres eksakte ankomst og plassering ble holdt hemmelig av sikkerhetsmessige årsaker.

Det globale plutokratiske kartell, de 'mørke', ønsket ikke slike forskere til Jorda fordi Altimarian 12, til slutt ville arbeide sammen med forskere fra Jorda i åpne, ikke-klassifiserte arbeidsprosjekter, som ville føre til at de 'mørke' ble dekket av UFO'er og dermed ikke troverdige. De 'mørke' frykter at forskerne fra stjernene ville avslutte den etablerte UFO-kontrollen, samt å avslutte de 'mørkes' monopol over avansert teknologi som de 'mørke' har plagiert fra starcraft de i hemmelighet har skutt ned. De 'mørke' har vært på jakt etter Altimarians forskere, og er forberedt på hensynsløst å ta dem.

Et halvt år tidligere, 7. juni 2007, annonserte Dr. Boylan at menneskene ønsket utenomjordiske velkommen blant oss, og
Star Nations avgjorde da at den beste måten å starte dette på, var med en liten arbeidsstyrke på et dusin utenomjordiske. De 12 personene fra planeten Altimar, som går rundt en rød dvergstjerne i systemet som inkluderer Bamard's Star er mellom 6 og 7 lysår fra Jorda.

De er alle svært avanserte miljø-forskere. Hver er ledende innenfor sitt felt, noe som tilsvarer en jordisk Ph.D.-kompetanse innenfor hvert spesial-område. Her på Jorda vil de hjelpe til med å arbeide med våre (ikke-'mørke') forskere og assistenter. De vil lære våre forskere at det går raskere med oppryddingen, med det avanserte teknologiske utstyret, enn uten.

Altimarians er hybrider, med ekte Altimarians gen, men var 'bioengineered' med akkurat nok menneskegener tilført for å gi dem lunger og andre attributter så de kunne overleve på Jorda uten kunstige hjelpemidler for luft og gravitasjon.

Deres stjerne er mer dempet enn vår sol, derfor synes de vårt sollys blir for sterkt og vil tilbringe mesteparten av tida i skyggefulle omgivelser eller innendørs, eller også arbeide om natten.

Altimarians har stor sans for humor, men tar sitt arbeid for miljøet svært seriøst. For enkelhets skyld kaller de seg ved menneskenavn.

Chris og Oman er to teknologiske eksperter. Deres arbeid er fokusert på å reversere skader på miljøet og alt levende, forårsaket av menneskets teknologi. Deres teknikker er så avansert at i mange tilfeller fungerer de uten bruk av fysisk utstyr. De skal justere skadelige ubalanser i jordens elektromagnetiske felt, forårsaket av menneskelige handlinger bl.a. ved de 'mørkes' hemmelige våpen-tester.

De tre botaniske spesialistene er Fred1, Alvin og Luke. Fred1 spesialiserer seg på plantelivet ved (riparian?), strandlinjer og kystnære områder. Alvin's spesialisering er under vann, plantelivet i elver og ferskvann. Luke arbeider med det som vokser i havet og ved elvemunninger.

En av to kvinner på teamet, er Mada, hun er spesialist på å rense energi. Hun arbeider med levende 'energisystemer' som er i ubalanse. Mada bruker sin kompetanse i avansert energiarbeide og healing-teknikker (noe analogt til vår homøopatiske- og psykoterapeutiske behandling) for å korrigere negative og forvrengte energimønstre i alt levende og oppnå healing.

Det er fire eksperter på jord-, luft-, vann- og ild-miljøer. Tom arbeider med Gaia, Jorda, som til og med våre forskere nå anser som et levende vesen / bevissthets-utvalg av økosystemer med gjensidig påvirkning. Tom vil balansere forstyrrelser i Jorda som følge av menneskelig påvirkning. Alfred vil arbeide med healing av miljømessige skader påført luft og atmosfære. Sam vil korrigere skader på hav, elver og innsjøer. Fred2 vil fokusere på ild-elementet, inkludert forstyrrelser som påvirker magma og lava.

Den andre kvinnen, Amanda, teamets kommunikasjons-spesialist, vil være lagets Public Information Officer, og vil arbeide med oversetting og språkproblemer for å avklare misforståelser i kommunikasjonen mellom Altimarians (heretter kalt A-Team) og miljøforskere fra Jorda som arbeidet sammen med A-Teamet. I tillegg til sine språkkunnskaper, bruker også Amanda sine ferdigheter i telepati til å kommunisere med ulike ikke-menneskelige arter.

A-Team-trener / Administrator Gene, er også opptatt med kommunikasjon på vegne av A-Team, og vil være involvert i å bringe meldinger fram og tilbake mellom Altimarians og deres jordiske medarbeidere. Ved behov vil han også utføre plikter som offisiell talsmann for A-Team.

Som representant for Jorda, i Star Nations styre, vil jeg samarbeide med Gene og Amanda ved offisielle anledninger. Det kan dreie seg om å introdusere dem for den offisielle verden når vi jordboere har eliminert de 'mørkes' trussel vedrørende livet til Altimarians.

Altimars vitenskapelig team har sett fram til å komme til Jorda for å hjelpe oss med å rydde opp i vårt miljø. De forplikter seg til å være her, og til å gjøre et grundig arbeid. Altimarians har en dyp kjærlighet til Jorda og det eksepsjonelle bio-mangfoldet her, helt særegent i galaksen. Det er Altimarians plan å starte dette svære og omfattende miljø-prosjektet på Jorda, for å rydde opp i havet - men også mindre prosjekter med opprensking der det er giftutslipp.

På spørsmål til Communications Officer Amanda, hva som var Altimarians generelle forsikringer til jordemenneskene, svarte hun; "Vi kommer i fred, for å hjelpe."

De kommer i tjeneste for det felles beste, men de kommer ikke til å gjøre alt for oss. Det vil skape ubalanse. Vi trenger å lære av våre feilgrep, og å gjøre det godt igjen.

Jeg vet at titusener av dere vil ønske dem personlig velkommen. Vi må likevel huske, at de allerede er engasjert i miljøreparasjoner - det har topp prioritet. Jorda er i en kritisk tilstand. A-Team kunne ikke få gjort arbeidet sitt, om de brukte tida på å hilse på alle som ønsker å møte dem.

De 'mørke' kan også forsøke å angripe om Altmarians opptrer offentlig, så publikums direkte kontakt med Altimarians må utstå til den 'mørke' trusselen er tatt hånd om. Altimarians vil ikke bli drept, og heller ikke vil de la noen skade skje på potensielle besøkende som skulle bli "collateral damage" ved et 'mørkt' angrep.

Star Nations lover at Altimarians vil stå fram offentlig når det er hensiktsmessig å gjøre det. Det vil nok ta en stund.

I mellomtida er vi travelt opptatt med vårt eget miljø-healing-arbeid, og med å ta tilbake vårt samfunn fra de rike, mektige materialistiske kontrollørene før de ødelegger det helt. Når dette er utført, vil en åpen presentasjon av de 12 Altimarians skje.

I lyset

Richard Boylan, Ph.D."

mandag 25. april 2011

Vi føler oss fram ...!

Blossom Goodchild – April 25th 2011:
“There are wonders that shall unfold that will leave you aghast.”
http://www.blossomgoodchild.com/Kort sammendrag:
Den nye energien - kjærlighet - blir nå filtrert gjenneom mennesket. Ikke bare føler vi oss annerledes, men vi føler og forstår annerledes. Den galaktiske visdommen oppfattes - ikke på den intellektuelle måten, men heller ved at den føles. Ord strekker ikke til når det som foregår på sjelenivå skal skildres. Da må vi ty til hjertet og følelsene. Det som har begrenset menneskene, smeltes bort. Vi skal nå bringes inn i det stedet vi allerede er i, uten at vi har vært klar over det. Det er forskjellen på før og nå. Det er ingen ny verden, det er heller en ny opplevelse. Vi har blitt lært opp til å forstå verden på den gamle måten, og har trodd at det var det hele.

Hver tanke som noen gang har blitt tenkt, har hatt en årsak - og tilsammen har dette blitt den kollektive Bevisstheten. Nå stiger Bevisstheten på planeten, fordi det stadig tenkes renere tanker. Og det tenkes mer helhetlige tanker - til forskjell fra tidligere. Når dette utvikler seg nå, kan ikke noe annet stoppe oss eller ta styringen. Vi vil lykkes i det vi vil gjennomføre. Vi overstrømmes av takk fra de høyere sfærer over forandringen som skjer i oss og rundt oss.

Les her: http://www.blossomgoodchild.com/

Gaia's budskap - april 2011!

Gaia's Message April 2011
a message from Mother Earth/Gaia channeled by Pepper Lewis
Friday, 15 April, 2011 (posted 25 April, 2011)
Dear Pepper and Gaia


Sammendrag fra Gaia's budskap:
"Gaia har sagt at menneskenes handlinger ikke kan skade Jorda (Gaia). Pepper Lewis snakker med Gaia om dette på nytt, og spør om ikke menneskenes handlinger kan skade Jorda. For eksempel - hvis det kommer en tredje verdenskrig med bruk av atomvåpen? Så kan det ødelegge alle livsformer i mange områder på planeten. Og siden Gaia og vi er ett, vil vi også ødelegge oss sjøl - fysisk. Ville ikke det også skade Gaia? Hvis vi ikke skader Gaia eller oss sjøl, hvorfor da bekymre oss for boring etter olje i Arktis? Bruk av giftige plantevernmidler? Dumping av avfall i elver og hav? Hvis vi tar uttalelsene bokstavelig, kan det bety at menneskeheten ikke trenger å endre sin atferd? Eller å bry seg om andre mennesker - og heller ikke planeten?

Menneskeheten kan ikke (bevisst eller ubevisst) påføre varige skader på Jorda. Jorda er et selvlærende, et selvhealende 'system', og det samme er menneskeheten (hele dyreriket.) Min 'sentience' vet hva menneskeheten er i stand til - fra det beste til det verste. Dere er ikke den første rasen som har tenkt på kjernefysiske våpen, eller eksperimentert med det. Lenge, lenge før denne Jorda, var det en annen atom-tid med kjernefysiske eksplosjoner i verdensrommet. Mange av dem som idag er opptatt av å beskytte Jorda, var den gangen overgripere - livet viser seg på dette viset. Den gangen ble det sagt at det ikke skulle skje igjen, men igjen holder menneskene pusten og betrakter sin egen destruksjon.

Menneskeheten er i stand til å ødelegge livet så langt det er utviklet, men ved å gjøre det legges så mye i ruiner. Mennesket er i stand til å maltraktere hele planetens ytterside og det mangfoldige livet. Dette til tross, Jorda ville snart vise en ny side - like skinnende som før. Gaia er ikke fremmed for farene ved menneskehetens daglige spill, og de mørke tankene som hele tida frister. Det er gangen i 3d det, spesielt nå på eggen over til neste tidsalder. Vær klar over at det er en intelligens som omgir og beskytter både tanker og handlinger. Den guddommelige intelligensen som strekker seg hinsides Jorda, har overlevd alle tider - verdifull og dyrebar. Skyggen er dens følgesvenn, lyset dens refleksjon og sannheten dens budbringer.

Om menneskene skader andre vesener enn seg sjøl, eller ikke, vil vise seg. Mine ord er ikke årsak god nok for menneskene, til å justere atferden. Det er en invitasjon til å gjøre det raskt, uten skyld eller fordommer. Det er det beste for menneskene å se mot framtida med kreativitet og å handle raskt for å reparere og gjenopprette de skadene som ikke støtter helhet og velvære. Jo lenger skyld og andre lavere energier får råde, desto lenger tid vil det ta å innta visdommens vidder for utvikling og god vekst."

Les her: http://spiritlibrary.com/messages

søndag 24. april 2011

Alle er vi evig forbundet - vi er En!

Earth’s Golden Age
Matthew Ward
April 23, 2011
Channeler: Suzy Ward


Matthew er her med nytt budskap, hvor også Hatonn, Lazarus og Menta deltar. Det vi alle er spente på, vil situasjonen på Jorda bli løst på betryggende måte - der det er store turbulenser? JA, det vil det! Og ingen langsiktige skader vil figurere i kjølvannet!

Nå er det på tide at vi ser oss sjøl som mer enn enkeltindivider med egen personlighet, egenskaper, talenter, håp, drømmer og prestasjoner, sier Matthew, vi er så mye mer enn det! Nå må vi tenke på oss sjøl som det mektige flerdimensjonelle vesenet vi er. Vi er medlemmer av den universelle familien av sjeler forbundet med hverandre! Det er evige bindinger mellom uatskillelige deler av Skaperen. De uiverselle delene i denne lenken synes det er naturlig at vi (Jordboere) også føler et personlig slektsskap med dem, og at de nært forestående møtene vil være de glade familiegjenforeninger som de i realiteten er.

Se mer:
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

lørdag 23. april 2011

Fra det minste til det største ...!

"From Small Self to Expanded Self"
F R O M T H E R E C O N N E C T I O N S
23 April 2011
Channeler: Daniel JacobDet er tydelig at Oppvåkningen skyller innover oss, daler over hodene, lander foran føttene - hvor vi enn snur og vender oss. Min mac har sitt fulle hyre med å svelge unna alle kanaliseringer med et nyvåkent innhold av beste påske-kaliber - det er så forfriskende herlig - nå har virkelig universet bestemt seg for å drysse sekken med det 'rare' i - ut over oss.

I tillegg til de to foregående beretninger jeg nettopp har satt inn på bloggen, kommer denne som en god nummer tre - den sveiper inn det store bildet - flere dimensjoner i et jafs med forklaringer innimellom, godt blandet opp med hjerne-nøtter, som setter de små grå i arbeid midt i påskeferien. Værsågod - dette er bare glede og hygge!"From Small Self to Expanded Self"
F R O M T H E R E C O N N E C T I O N S

"We thank you for your love of the process.........and for the sincerity and depth of your desire to explore ALL the possibilities which stand before you now. With the verbalization of the desire to transform, you place yourself at a PIVOTAL POINT in your life journey. And we are happy to meet you there.

We are the Reconnections. We represent all those parts of your Expanded Self which you had to forget about in order to become human. We've never been very far from you, just far enough. Your historical reference to the "Holy Spirit" in many of your sacred writings gives a sense of warmth and fellowship....as we join hands with those energies and concepts, to form a WHOLLY SPIRIT........more and more and more amplifications of who you are, at many levels of being.

We describe this as if you were to take a sheet of paper and cut the figure of a man. A "paper doll" if you will. As you hold the doll in one hand, you notice what remains of that original sheet of paper, held in the other hand. It has a "doll shaped hole" taken out of it. This is who we represent----the "rest" of what's left over after you removed yourself from the paper. As we come together, we move towards being WHOLE again. When it is time to do this.....we are attracted to you, even as you are also attracted to us." Forts.

Les mer:
http://www.reconnections.net/SC_about.htm
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Bevissthet og Påske-egg ...!

…The Time Of Revelations And Truths Is Now
Our Lord’s Mys-Tery Of DiVine Grace…
Hidden In God’s His-Tory Of East-er:
TRULY – “The Greatest Love Story Ever To-BE Told…”

22 April 2011
Channeler: Joe and Jen (KA and Royen)Hvorfor et Egg? Det er spørsmålet. Altså: Hvorfor et Egg? Les denne lærerike beretningen fra virkeligheten, innført til vår illusoriske verden av et barns bevisste lek med farger og påske-egg. Det er Bestemor som forteller ... fra sin nye innsikt som ble gitt henne fra det lille, men enormt vise barnet ...TRULY – “The Greatest Love Story Ever To-BE Told…”

"This is to be but a brief post to provide some additional food-for-thought, if you will, as we Recognize the Christian Easter this weekend. It does NOT matter your religious or Spiritual affiliations, nor whether you have any… nor your nationality, race, creed, background, etc… The Truth of This Story is for all Beings of Light.

Also, at the risk of frustration some of you, this post is not going to address the Bulk of what it’s headline suggests. Why? Why would I write that headline, or title, if I’m not speaking directly about it? Because. As all Awareness is brought in for the purpose of future higher Awareness… our acceptance and open-minded-ness is required. The headline is not without High meaning. And Know, I do not write, say, do anything that is not first chosen by Our Lord God Almighty. The last thing I want for anyone is more confusion, frustration or delay. It Is Done.

…Why an “Egg?” Why color it? Why the hiding and the finding?" Forts.

Les mer:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Bevissthets-utvikling ...

A Hathor Planetary Message
Through Tom Kenyon
Transition States of Consciousness


Denne meldingen krever fordypning, men er du en bevissthets-dykker, så gled deg allerede over fangsten du kommer opp med! På med dykkermasken og god tur, men husk, det er ingen skam å snu!


Tom Kenyon: "Definitions

Chaotic Nodes are clusters of chaotic events. According to the Hathors, Earth has entered a Chaotic Node and, as a result, we can expect ever-increasing levels of chaos—including but not limited to earthquakes, volcanic activity, aberrant weather patterns, ecological distress, as well as economic, social and political turmoil.

Transition States of Consciousness are what the Hathors call the in-between places when a major loss has occurred and we find ourselves temporarily poised between an old reality that has passed away and a new reality that has not yet fully formed.

Perceptual markers are a term the Hathors use to describe how we make sense of our world and navigate through our lives using our five senses."

"The Message

By their very nature Chaotic Nodes tend to generate transition states of consciousness. Transition states of consciousness emerge when perceptual markers disappear. And when this occurs you enter a null zone in which your old reality no longer exists, or has changed radically, while your new reality has not yet come into existence.

Due to the fact that you have entered an even more intense phase of the Chaotic Node, we wish to share with you our views regarding transition states, in the hopes that you will be able to utilize this knowledge for your own benefit.

For our purposes we can divide transition states into three primary categories: 1) personal transition states, 2) collective transition states and 3) physical death." Forts.

Les mer:
www.tomkenyon.com
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

fredag 22. april 2011

SaLuSa: Du har mye å gi ...

SaLuSa
22 April 2011
Channeler: Mike Quinsey
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

"Som enekeltindivider kan vi ikke ta et kvantesprang inn i høyere dimensjoner med mindre vi har overvunnet fordommer og bedømming - men holder alle i kjærlighet og lys," sier SaLuSa.

Utdrag fra meldingen:
"Whatever sacrifices you feel you are making now, be assured that every little bit will be well worth it. You stand so near to ascending, and in but a blink of the eye it will suddenly be upon you. We would say it will be far better than you imagine, and the speed of the changes will be remarkable. We want to get the cleansing of Earth out of the way, and concentrate on getting you ready for Ascension. We know you tire of waiting but most of you are here especially for this particular time, and agreed to partake in Light work to help others to ascend. Many are healers, but you are required at all different levels so that you are in the right place at the right time to offer help. Why else would you come to Earth at such a memorable time, if not to be part of the exciting changes ahead. You have so much experience and talents to give others, and be sure you are known and will be used. If you are not yet called to serve, bide your time as you will not miss your opportunity to do so. It really is reaching an “all hands on deck” situation. Every contribution helps, and remember each of you are unique and no one can do exactly what you do."

torsdag 21. april 2011

Om Tvillingflammer ...

Awakening with Suzanne Lie
Arcturian Lessons Chapter 3 Final
http://suzanneliephd.blogspot.com/

Gå inn på web-siden til Suzanne Lie, for å lese alt Arcturianerne svarer på. Det blir gitt interessante svar.

"Jefferson: Hmm. Would it be right to say that there is a complement of my soul somewhere that is my Twin Flame?

Arcturians: Yes! That other component of your soul has likely, also, chosen to manifest as form. You all have an opportunity to have a Twin Flame marriage where you come together and marry your Twin Flame. This is not an easy marriage for that other person is here to teach you, and you must consistently confront yourself at all times within that marriage. When you enter the third dimension, however, you do not leave the higher worlds. It is more like you make a “copy” of your essence and paste that file into the third dimension. The original copy remains in its original place. Then, the copy that has been pasted can be greatly altered from the experiences from the lower worlds. At the time of your ascension into the fifth dimension, you share all your experiences with that original file to enhance and expand it. Do you understand that?

Jefferson: Wow, that exciting! I kind of do! So, basically, there is a possibility that you have your twin flame incarnated in physical form as a human being?

Arcturians: There is that possibility.

Jefferson: Is my twin-flame here?

Arcturians: Yes!"

Ukentlig budskap - Detaljer i fokus

Weekly Message
21 februar til 27 februar
http://www.akashictransformations.net/mc/page.do?sitePageId=116019


Ukentlig budskap - denne uka står detaljene i fokus. Nå trengs det årvåkenhet. Få med deg det som skrives eller uttales med 'små skrift'. Ny informasjon kommer når du minst venter det. Lykke til.


21 februar til 27 februar
Det er en reell følelse av ekspansjon denne uken, og mange av dere merker at dere fokuserer på detaljer - enten fordi detaljene synes å skli bort fra deg og du mister kontrollen, eller fordi detaljene plutselig bli svært viktig og relevant. Men om du føler deg god eller dårlig vedrørende detaljene i livet, så er det viktig å være oppmerksom på dem.

Lytt nøye til hva folk sier og legg merke til nyansene i tonefallet. Legg merke til detaljene i budskapet deres. Når du leser noe, les sakte og merk deg detaljene. Når du går inn i et rom, se deg rundt og legg merke til detaljene. Bare ta hensyn til den "fine print" i livet ditt.

Det er viktig informasjon som strømmer gjennom dere alle akkurat nå. Det er så mye energi som beveger seg gjennom planeten Jorda, og beveger seg gjennom alle sammen. Du er forbundet med Akashic Records sterkere enn noen gang, så denne informasjonen strømmer gjennom og du vil lett kunne bruke den i månedene som kommer.

Denne uken forkuserer du på detaljer og plukker opp de manglende bitene. Pass på at du forstår å stille spørsmål, for å få fylt ut de tomme feltene. Sørg for at du tar vare på de uferdige elementene på listen din.

Dansen mellom Lys og Mørke

Er livet på Jorda en dans - mellom Lys og Mørke? Er det mulig å skape en realisme i dette spillet, en realisme som kan gi svar på noen problemstillinger? Jeg får se om jeg finner et svar når jeg har reflektert meg igjennom det jeg har begynt på.

Vi er Lysvesener, som har kommet til Jorda for å spre Lyset. Men på Jorda er det stor motstand når det gjelder Lys. Alle trenger det, men ikke alle innser dette behovet - og ser derfor på Lyset som en fiende.

Jeg vil derfor se litt på spillet mellom Lyset og Mørke - livets pedagogikk - fullstendig ukjent for spillerne, men likevel i fokus hele tida.

Alt Lys er Bevissthet, og underveis i livet finner vi om mulig ut at vi er i Enhet med alt.

Vi er midlertidig manifestert i en kropp, en innramming, i dette jordiske livet. Det virker så fast og urokkelig i kroppen, på en måte, så det er vanskelig å tenke på seg sjøl som Lys - da! Kanskje tenker vi ... 'bare' et Lys!

Noen synes at det å være et Lys må være en ensom og lite trivelig tilstand, mens det å være menneske er atskillig mer forlokkende og variert og til og med gledesfylt.

Det Lyset vi er, kan ikke sammenliknes med den erfaringen vi har med et lys her på Jorda - det lyset som kommer ut av en lyspære som henger dinglende ned fra taket. Det er verken deg eller meg, det er 3d sitt lys - for å lyse litt opp i alt mørke 'rundt' seg. 3D begynte i stappende mørke - de hadde ikke en dinglende lyspære en gang.

Krypene som kravlet i dette mørke var preget av det som omga dem - nemlig mørke! Og enda er det mye fokus på lyset på utsida - ikke der inne.

Når vi ser på det oseanet av tid som ligger imellom de kravlende mørke krypene og de lysfylte vesener vi forstår at vi er idag - da blir forskjellen skjellsettende. Enorm.

Tenk bare på hvordan vi idag kan fokusere bevisstheten vår! Den var ikke for fokusert den gangen vi bare kravlet og knapt forsto noe som helst. Nå derimot, nå opererer bevisstheten vår fra en jordisk kropp som vi vet mye om, og har et gjensidig forhold til.

Bevisstheten vet det er en midlertidig situasjon, og at vi er frie i ordets egentlige forstand - med eller uten kropp spiller ingen rolle for friheten - den er der uansett.

Denne vissheten hadde vi ikke i vår kravlende tilstand. Da v a r vi det kravlende vesenet i ett og alt, og hadde ingen andre følelser, enn si tanker.

Når vi idag tenker i n n o v e r i kroppen, er det som om det åpner seg uendelige vidder. Det virker som tomhet til å begynne med, men etter hvert kommer det en sterk følelse av liv - det er fullt av liv. Her er det letthet. Her er det glede. Her er det frihet.

F o r en Bevissthet det er her inne! Bruk den. Stol på den. Be den skape. Det kan den. Den kan A l t. Få fram Lyset. Lyset skal stråle. Lyset skal opp og ut. Lyset skal skape Enhet. Lyset og Mørke er Ett. Lyset og Mørke Er.

Hvilket liv valgte du?

Johnsmallman's Blog
http://johnsmallman.wordpress.com/
Our Spiritual Destination
Loving acceptance of everyone is your natural mode of being
04/17/2011 by John Smallman


Har vi virkelig valgt dette livet helt bevisst? Det kan være et godt utgangspunkt for en kreativ refleksjon over dette merkelige livet, som har like mange definisjoner som mennesker ... ! Greier vi bare å legge bort alle tanker og bare forholder oss til hvert sekund som det kommer, så går det relativt bra.


John Smallman, sier:
"Life as a human is strange. You are born helpless in a tiny body, totally dependent on your mother for the first few years of human life, but you are constantly encouraged to develop an individual personality leading to personal competence that will enable you to live independently, as a being totally separate from your parents. You could not have a better demonstration of the insanity of the illusion you built to play in and hide from God. You are all one with each other and with God because God contains all that exists, and in that state all that you could ever desire or need is provided instantly. Yet you chose the impossible. You attempted to separate yourself from Him and from the infinite joy of that state, to experiment with insane ideas that you thought would prove you had no need of Him.."


Les mer: http://johnsmallman.wordpress.com/

"På den andre siden ..."

The Transition Zone: Crossing Over
21 April 2011
Channeler: Lauren C. Gorgo
Wednesday, April 20, 2011Jeg kan gå god for hvert ord av det Lauren skriver i denne meldingen. Jeg har vært igjennom dette, jeg vet at vi får beskjedene på forskjellige vis, men de kommer, og vi må være årvåkne - forstå og respondere på vår måte."Early last week I faintly heard these words one morning at dawn: "Hearken! It is high time to release the wounds of the purification process".

I remember thinking to myself in that hazy pre-wake state…"wow, wouldn't that be nice." Then I woke up. I lazily oriented myself to my surroundings, noticed the usual heavy feelings of cellular detoxification accompanied by the same ole aches and pains, and quickly fell back to sleep thinking…"as if."

A few days later I sat down to type this message from the unseens:

"It is high time for the path-pavers of new-humanity to release the wounds of the purification process."

Immediately I was brought back to the morning I first heard (but ignored) those words, tho this time with the realization that a new energy update was trying to be born…so I kept typing:

"You will notice that you can effortlessly slip into a much higher vibration if you allow yourself to accept this truth fully, within your full being. When you permit yourself to release the remaining struggle, you create the space required for a new reality to be birthed.""

Les mer: ThinkWithYourHeart.net

Ilden 'Avaaz' sprer seg ... 8.2 mill. mennesker er til nå anrørt ... !

AVAAZ
http://www.reenagagneja.com/2011/04Avaaz Team writes
Avaaz is on fire. The pace of our activity, our growth, and our victories is intense! Scroll down through this email to see highlights of the last few months — it’s astonishing what we’re building and achieving together.

There are over 8.2 million of us now, growing by 100,000 people per week! Two weeks ago, 650,000 Indians joined our campaign for a powerful new anti-corruption bill, and we won!! We’re racking up major victories every month — fighting political corruption in Italy, media-corruption in the UK and Canada, environmental destruction in Brazil and more. And across the Middle East, brave democracy activists are getting vital equipment and communications support funded by donations from almost 30,000 of us.

RECENT CAMPAIGN HIGHLIGHTS

Anti-Corruption Campaign Explodes in India Two weeks ago, Anna Hazare, a 73 year old Gandhian activist, declared a fast unto death until the government agreed to let civil society draft a powerful new anti-corruption law. In just 36 hours, an unprecedented 500,000 Indians joined Avaaz’s campaign to support Hazare’s call for sweeping reform. In 4 days, the public outcry forced India’s government to sign a written submission to all of Hazare’s demands! We won!! Today, a new India is being born — and just as last year in Brazil with landmark anti-corruption legislation, Avaaz is helping to breathe life into it.

Les mer: http://www.avaaz.org/en/
http://www.reenagagneja.com/2011/04

onsdag 20. april 2011

Årvåkent Hologram!

Kuthumi: The Holograms of Creation
Channeler: Lynette Leckie-Clark
Saturday, 16 April, 2011
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Vi skaper (også) våre hologrammer med våre tanker, og bærer vi frykt-tanker, skaper vi frykt-hologrammer. Er det så smart? Å tilføre den nye Jorda en mengde frykt, rett og slett ved ubetenksomhet? Energien som omgir oss nå, responderer øyeblikkelig. I 3d kunne responsen komme på et langt seinere tidspunkt og da snakket vi om karma. Nå er dette et forlatt stadium - nå er tida oppløst og responsene er øyeblikkelige. Derfor må det nå komme inn en grad av 'årvåkenhet' i våre overveininger, som er ny, men ikke desto mindre er denne årvåkenheten ekstra viktig. Tren på den og ta den i bruk, den er det beste hjelpemiddelet du har akkurat nå.

Les hele kanaliseringa til Kuthumi her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


"Balance
In the coming months it will be important that you maintain balance within. Understand the power of your creation and the process of this. Join with like minded people to create peace and tranquility through the planetary changes. Journey together in balance. Always in balance. This will be your strength through these transitional times.

Allow love and compassion to guide you. Do not give energy to any fear based thoughts. Fear must now be replaced with a new hologram of creation. Understand if you live in fear, if your thought s are fear based, then your hologram of creation is one of fear. So what do you think you will create? What is it you will draw to you? More fear of course and situations which will activate the fear you are holding within. Therefore you create a cycle of fear, going round and round.

Remember your thoughts are the basis of all your holograms of creation.

Be at peace

Master Kuthumi"

Vi er fri i tid og rom - Vi er Lyset

Jeshua: The Stone ~ Embracing The Dance Between Spirit and Body
20 April 2011
Channeler: Pamela Kribbe
Wednesday, 20 April, 2011
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channelMennesket er ikke begrenset til en materiell form, sier Jesus - til Pamela Kribbe, mennesket er fritt og uten begrensninger i tid og rom.


"Light is by nature formless. It is not dependent on any material form. It is free from the constraints of time and space. You are not the material form in which your consciousness dwells at this moment. You are not your body, you are not the flesh and blood of which your body is made, nor the gender, nor the characteristics that belong to your present personality. They are part of you, but you are so much more. You are their origin, their divine creator."

Forts.: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

SaLuSa oppdaterer ...

SaLuSa 20-April-2011
Channeler: Mike Quinsey
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


SaLuSa nevner også her nylige angrep på SaluSa og Matthew. Det er viktig at vi alle bruker våre intuitive evner til å selektere bort slike meldinger, det skal egentlig falle oss lett etter hvert. Mørkets ord er gjennomsiktige og flate.Utdrag fra kanaliseringa:
Would you really expect us at our level to tell other than the truth? I doubt it, as you are sufficiently evolved to recognize the truth in what we give you. We are your mentors and in a dimension that you are soon to rise up to, where only the truth exists. It is such that the truth is naturally spoken in all matters, and even if we could speak otherwise it would be immediately recognized for what it was.

You have an expression about “Walking your Talk” and that is essential if you are to transform yourself into a Light Being. You should know by now where you are going, and how to achieve it. So apply yourself very positively and you will have all of the help you need.

Forts.: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Oppdateringer fra Sheldan Nidle!

Sheldan Nidle 20 April 2011
Channeler: Sheldan Nidle
1 Muluk, 7 Kankin, 7 Ik
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channelGledelig - Sheldan Nidle er tilbake!


Salamat Gajun! Mye har skjedd siden vi sist snakket med deg. Det som nå er svært tydelig, er at verden beveger seg stadig dypere inn i endringer på alle nivåer. Alt det dramatiske som skjedde i Japan, kom som resultat av energier i Moder Natur og i de mørke.

I mars dette året startet Moder Natur en prosess med å heve det tapte kontinentet, Lemuria, fra bunnen av Stillehavet - det første trinnet startet med det siste massive jordskjelvet utenfor kysten av det nordlige Japan. Et annet formål med dette er å endre energiene som omgir den japanske øygruppa. Det forbereder området rundt Japan på å bli hevet opp og skape et helt annen overflate på hele øygruppa. Dette vil etter hvert føre til ytterligere skjelv sør for Japan. Alle de geofysiske endringene angår også forandringer i Jorda's totale bilde. Sjøl om Japan-skjelvet ble initiert av Moder Jord, var etteskjelvene forverret eller skapt av enheter som tilhører den mørke gruppa.

Siden slutten på 1990-tallet har vi arbeidet med våre Jord allierte for å avslutte forskjellige former for mørke forstyrrelser i mange aspekter av Moder Jord og oppvåknings-prosessen. Det har blitt lenge å vente på synlige resultater for deg, og frustrasjonen stiger blant de av dere som lengter etter å se starten på en ny æra for planeten din. Vi deler dine tanker og øker presset på våre Jord allierte hver dag for å fullføre det vi alle venter på. Møter mellom oss fokuserer på alvoret i situasjonen og vi er klar til å sette igang visse tiltak for å presse igjennom viktige beslutninger, men vi avslører naturligvis ikke detaljer rundt dette nå.

Vi har ofte nevnt en spesiell cutoff dato, noe som medførte at ansvaret er overført til oss - fra Jorda. Vi ønsker å unngå denne 'action-of-last-resort' og har følgelig formant våre allierte på Jorda om å avslutte 'dragging their heels'! Den foretrukne tidsplan er ikke lenger relevant og ikke i overensstemmelse med den som ble lagt ut i Himmelens dekreter. Det er Himmelens Tidsplan som idag må bli påskjønnet. Det er mye på mange nivåer som skal stemme. Moder Jord trenger din støtte når hun arbeider med sine endringer. Dine fler-plans fysiske og åndelige forandringer roper også på mer gjennomtenkte metoder for healing enn det som er tilgjengelig idag. Vi vil forsikre deg om at vi arbeider hardt med våre allierte på Jorda for å nøytralisere de mørke.

I alle oppdrag med første kontakt til Jorda, ledes vi av Himmelens Hierarkier. Vi er klar over at mange stiller spørsmål ved at det tar så lang tid når så mange lider. Vi deler også ditt ønske om å løse alle oppgaver for deg og Moder Jord, men det er viktig å huske, at det er mer infløkt enn som så. Det gjelder det primære målet med denne Skapelsen: Komme til en enighet mellom mørket og Lyset. Det som skjer på planeten Jorda er ikke bare en kamp mellom de to eldgamle fiendene (Lyset og mørket), men å skape en enhet av de to motstridende kreftene for å oppnå et Stort Lys. Dette Store Lyset skal være pådriveren for gjennomføringen av den guddommelige planen i andre halvdel av denne spesielle Skapelsen.

Idag snakket vi om utviklinga i din verden. Jorda er i endring og endringene er satt til å skynde på ytterligere i månedene framover. Det er viktig for deg å være forberedt på dette og å bruke kunnskap om det som skjer, til å være en kilde til stabilitet og trygghet i dine nære omgivelser. De store endringene er nesten over deg! Vit, kjære Ene, i ditt Hjerte av Hjerter, at de utallige tilbud og endeløse framgang av Himmelen, er faktisk ditt! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ene og Vær i Glede!)

tirsdag 19. april 2011

Ekstrem-vær i vente

Scientists Showing Concern Over Solar Storms
Mitch Battros - Earth Changes Media


"Extreme solar activities such as solar flares, cme's, and coronal holes can affect life on Earth. Satellites and power grinds are vulnerable to a direct hit leaving them useless. Extreme weather events can also be a result of charged particles hitting the Earth's magnetic field."

Snart åpner de hemmelige arkivene!

Hemmeligheter om Alexandria Biblioteket
Master Guide Kirael, gennem mediet Kahu Fred Sterling
http://www.sigfred.aab-net.dk/kanal-ny.htm
http://www.kirael.com/


Det er fantastisk interessant å lese Kirael og Kahu Fred Sterling sine kanaliseringer - de er spekket med kunnskap og gammel viten. Unn deg et dypdukk i denne kanaliseringa. Søk på adressene over.Kirael og Kahu Fred Sterling gir til beste historien om at det foreligger lagrede dokumenter under Vatikanet - dokumenter som i sin helhet ikke er kjent av noe menneske som lever idag. Paven er den eneste som har adgang dit, men sjøl ikke Paven har satt sin fot der på lenge, lenge.

En dag vil all informasjon flyte ut derfra, rasende fort og uendelig skjønt, og verden vil suge til seg energiene i alt som er blitt holdt skjult så lenge. Det er også historier fra andre sivilisasjoner utenfor planeten Jorda der, og det er hovedårsaken til at dokumentene er innhyllet i hemmelighet i et bortgjemt bibliotek under Pavens bolig i Vatikanet, Italia.

Et eller annet sted i Washington, D.C., er det 184 bokser, omkring 4 fot i lengde og 2 fot i dybde, og fullpakket med informasjon om et stjernesystem svært nær Jorda.

Her er også all ønskelig informasjon om Biblioteket i Alexandria, som deler skjebne med Biblioteket i Vatikanet, og er holdt borte fra menneskelig kunnskap. Det vil også komme for en dag tiltross for at det er brent opp til flere ganger. Intet er umulig for Mestere!

Men Kirael forteller at det er arkiver også i Amerika, Frankrike, Pyramidene - Bagdad, Athen, Afrika, Polynesia, Asia osv. Det vrimler rett og slett av slike arkiver, viser det seg. Noe vil skje med en skriftrull som bare venter på å bli oppdaget. Det knytter seg en viktig historie til nøkkelen som skal låse opp for de filosofiske skriftene som skjuler seg der.

Vi får også ukjent og interessant stoff om Platon, Aristoteles og Alexander den Store, m.fl., og om "De ti prinsipper" - det er dypt integrert informasjon i de prinsippene. Og så hvalene da - de inneholder all informasjon om alt!
Og kvinnene som holdt på å bli f o r vise!

Ny Vibrasjon og Ny Signatur

~ Earth Wobble ~
Earths New Vibrational Signature
Steve Rother April 2011 The group
http://lightworker.com/beacons/


Sammendrag fra kanaliseringa:

Synonymer mellom det ytre og det indre viser seg ved at det ytre speiler det indre. Det er stor bevegelse i menneskemassene på Jorda, de må flytte på seg enten frivillig eller ved tvang (flukt.) Dette speiler Jorda ved å bryte ut i katastrofer av forskjellig slag - en bekreftelse på at Jorda absorberer og omsetter menneskenes tanker til sitt språk.

En tilsynelatende planløs vandring og forandring, kommer av at så mange kjemper mot de endringer som er på gang, mens andre igjen tror de har gjort noe galt og dette er 'resultatet' som utløser turbulensen. Det oppstår forvirring i menneskesinnet og energiene kommer i opprør.

Det viser en meget sterk forbindelse mellom folk og planet.

I naturen er det synkroniteten som virker, og derfor inntar vi våre høyere potensialer med tanke på neste dimensjon. Det skjer også med Jorda. Og atter et perspektiv er utviklingen av Ild-Ringen i Stillehavet - dette er lungene til Jorda. Uten energiene fra Stillehavet ville ikke Jorda hatt karbondioksid nok, til at vi kunne levd et vellykket liv her.

Den energien som frigjøres på Jorda åpner portaler, som i sin tur medvirker til at den nye Jorda oppstår. I takt med de høyere vibrasjonene har også Jorda fått ny vibrasjons-signatur, i likhet med oss. Når Jorda sender de nye skjelvene skaper hun, sammen med den universelle energien, illusjon på den fysiske planeten.

Det er slik hele prosessen begynner. Skaperen har en idé - sender den ut som en tanke formet som et hologram - vi opplever dette hologrammet som planeten Jorda - og selve vår eksistens.

Når vibrasjonene er så høye som de er, oppstår det titt og ofte mirakler. Nye inntrykk kommer hjerteveien etter hvert som vibrasjonene utvikler seg - til forskjell fra i 3d når inntrykkene kom gjennom hodet.

Fargene er renere - og det er lett å kjenne forskjell på det ekte, og det uekte, ved det som harmonerer med oss. Det er kjærligheten og den er nærende. Poenget er ikke hva som er rett og galt, poenget er hva som er i harmoni.

Det er en universell energi som er grunnlag for all energi i enhver form, og den føles som kjærlighet. Ved å elske alt, også frykt og katastrofer - til og med om huset flyter nedover elva - elsk det. Vi må forstå hva det handler om, se alt med nye øyne (det er en illusjon her som setter oss på prøve og som vil ha fram ubetinget kjærlighet gjennom oss mennesker.)

Alt er nytt - ingen grunn til frykt. Det nye er her, se det og forstå det med din nye vibrasjons-signatur - uttrykk den i den nye Jorda's vibrasjons-signatur, dette har aldri skjedd tidligere. Dette er det NYE. Vis respekt. Yte hjelp. Spill i samklang.

mandag 18. april 2011

Vi Er i Alt!

Dette mangfoldige livet sett fra forskjellige vinkler. Det setter tankene i sving, men det gir et godt perspektiv også på det vi strever med og er interessert i skal gli mest mulig smertefritt avgårde. Vi må bare huske, hvert sekund på dagen, smertene og ubehaget er ikke vårt idag - nå skal det bare registreres og slippes så fort som mulig.

Gå inn på nettsiden til Gillian MacBeth-Louthan her:
www.thequantumawakening.com

"We are connected to everything in the Universe. There is nothing that we are not a part of, everything flows through us and to us. Our energies, our thoughts, and our words flow through all of life on Earth echoing out universe to universe. There is not an end to us, nor a beginning, but a continual flow of light, changing form over and over again. We are continually perfecting our form in each and every incarnation. We have been countless forms deliberately challenging ourselves to become more and more as we travel the stellar maze home to Source. Knowing deep within our beings there is no failure in this type of existence only evolution."

Hjelp til bevisst å innta det bevisste livet!

Den "Hvite - Fiolette Flammen" kan være redningen for oss som strever med hver dag - som var det den siste. Denne Flammen går utover alle teknikker og metoder som vi bruker fordi den renser bort alt slagg og da kommer den rene og bevisste bevisstheten fram.

Gå inn på: www.Den Gylne Sol.dk - og les om Flammen som er blitt brukt av de store mestere.
Gå også inn på: Spiritweb.dk

Utdrag fra artikkelen "Den Hvide og Violette Flamme" av Ilse Johannesen

"Mange har spurgt om man kan heale med flammen. Flammen renser - fjerne det uautentiske - og i og med at alt uautentisk renses bort genskabes jo den naturlige tilstand i alt og dermed er man inddirekte healet.
St. Germain har tit sagt at hvis vi bare renser os nok - gerne hver dag ligesom vi vasker vores tøj, krop og rengører vores boliger - ja så ville vi aldrig behøve healing for ubalancerne ville aldrig kunne "sætte sig".

Vær bevisst når du puster inn Ny bevissthet!

Vi er i en innlæringsperiode hva det å puste angår. Faktisk det enkleste av alt. Pust inn og ut. Det skjer helt automatisk, vi sovner trygt når vi legger oss og pusten er der som vanlig når vi våkner. Slik har det vært, men slik er det ikke lenger. Vi må lære å puste på nytt! Vi innfører nå den bevisste pusten. Den ubevisste pusten hørte 3d til.

Vi blir så ofte bedt om å være modige og ikke la oss overmanne av hjelpeløshet i denne tida. Hva angår pusten, så er dét som å si til en druknende, hold motet oppe - dette greier du! Til nå har det vært sinnet som har hatt den største utfordringa med å finne nye teknikker til å tilpasse seg det nye. Men når det gjelder kroppen og dens evne til i en fei å legge om sine 'innfødte' metoder, blir det straks verre.

Som for eksempel det å puste - det kan være litt av ei nøtt nå. Det er ikke så mange innlærte måter å puste på, enten du ligger eller står. Skal du ha en sjanse nå må du værsågod å finne originale utveier for det som tidligere bare var å trekke luft inn og slippe den ut igjen. Du må s ø k e etter den bevisste pusten. Hver enkelt må finne sin bevisste pust.

Hadde jeg vært av den lettskremte typen er det ikke meg gitt å si hvor jeg hadde vært idag. Og ikke har jeg ord til å beskrive det som skjer heller, men det holder på å avslutte meg stadig vekk. Vi skal puste bevisst - vi skal puste ny bevissthet inn i kroppen! Og vi puster ikke bevisst inn ny bevissthet ved å forholde oss i en ubevisst tilstand! Jeg vet at dette er svært viktig, men du må finne din bevisste metode.

søndag 17. april 2011

Vet vi hvor frosken hopper?

Kryon snakker om at menneskene ikke vet hvor frosken hopper. På denne uvitenheten har vi bygget vår logikk! En logikk som føres videre fra generasjon til generasjon, med godkjenningsstempel fra vitenskapen. Mennesket vet ikke hva det ikke vet! Sannheten er at mennesket vet allerede det Kryon kan tilføre. Mennesket har arbeidet med dette gjennom sitt bevissthets-opphold i 3d, men vi vet det ikke, sier han. Mennesket har skaperens kjærlighet, men ikke skaperens sinn! Og skaperens kjærlighet er en stor lærer. Det dårlige skal møtes med medfølende energi - ikke aggresjon. Internett / TV viser tragediene til en hel verden, møt det med medfølende energi og ubetinget kjærlighet, sier Kryon.

Kanaliseringa er meget interessant og informerende og er godt egnet til å løfte noen øyelokk.

Se her: http://www.kryon.com

lørdag 16. april 2011

Bak skyene er det klart!

Vi har gjort et valg om å avansere i bevissthet og da er det best å ha mot til å stå fram med de nye tankene. Tåle motbøren som kommer, den har så allikevel ingen makt over lyset. Vi får ingen detaljerte forklaringer, det er bare å famle seg fram i uvitenhet. I denne uvitenheten og forvirringen vokser vi ut av dualiteten og uvissheten forsvinner vedrørende - enten eller og både og. Enhet trer klarere fram og livet blir enklere - slalåmkjøring mellom polaritetene er ikke lenger vår sport.

Alt mørke vi kjenner i kroppen, er ikke en følgesvenn av selve oppstigningen. Det følger med bråket og frykten vedrørende det økonomiske systemet. Vi må bare forholde oss til kompleksiteten i nedbrytingen av det gamle, før det nye slår rot. Det har ingen hensikt å utsette oppstigningen - bare husk at alt er en bevissthetsendring - Jeg Er den Jeg Er!

onsdag 13. april 2011

Snart skinner lyset over Festbordet!

SaLuSa
13 April 2011
Channeler: Mike Quinsey
Se mer her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Det vil fortsatt ta en tid før SaLuSa og hans folk kommer i åpenhet - det er en avveining mellom lysets begge sider som avgjør når balansen for åpenhet er tilstede. Når kravene på begge sider er innfridd, er det fritt fram for offentliggjøring og møter med myndigheter i aktuelle land. Siden menneskene har fri vilje, er det ikke gitt at noen utenifra kan bryte inn å overstyre, derfor må både SaLuSa og andre avstå med sine besøk.

SaLuSa benytter anledningen til å berømme menneskene for deres evne til å tåle og utstå enorme utfordringer. Etter at vi ble skilt fra vår høyere bevissthet med glemsel, har vi likevel greid å knekke lysets kode og er snart fullt opplyst. Vi har all visdommen i oss - glemselen er på vikende front - og vi ser og forstår mer etter hvert som det nye avdekkes. Nøkkelen er; dessto mer vi forstår, dessto mer støtte får vi.

Livet må ikke være komplisert, sier SaLuSa, men på grunn av glemsel og liten forståelse sentrerte vi rundt egoet - og ble kompliserte. Alle kontrollerte hverandre, mye ble tolket som angrep og uenigheten spredte seg. Når vi løsner på snippen og ser hverandre som likeverdige, får vennligheten større spillerom og kjærligheten vokser i hjertene.

SaLuSa understreker at det tar tid å tåle verbale angrep og forsøk på kontroll, men det er mulig å la det passere uten å gi negativ respons. Litt trening - problemet forsvinner og alle møtes med ubetinget kjærlighet. Opprør bunner i ukontrollerte følelser - de ber om å bli kontrollert, og vi forstår at vi er den som skal kontrollere våre egne følelser.

Selvkontroll - når bevisstheten stiger, stiger også selvkontrollen (de går liksom hånd i hånd.) Når lyset stiger, stiger bevisstheten. Jo mer lys du absorberer, jo roligere blir du. Tenk deg hvor sterk energien blir, når mange samles og er på samme energinivå. Noen har erfart det, og vet hvor kraftig det blir.

Når lys-grupper vokser i antall over hele verden knyttes de sammen til et energetisk nettverk - dette løfter Jorda's vibrasjoner og den gamle dimensjonen forsvinner - den nye står til vår disposisjon. Vil du stige som lysvesen, er muligheten større enn noensinne - NÅ. Alle er vi energetisk forbundet, så det som rettes mot Én - vil merkes av Alle.

Lys-utviklingen som er igang, belyser også de lavere (mørke) energiene, som ikke tåler så sterkt lys før de overgir seg. I en slik prosess som er på gang nå, skapes det situasjoner med kaos - men de er kortvarige. Midt-Østen er et område med lave vibrasjoner - løsningen ligger hos befolkningen der - de har sin frie vilje. Dualitetens syklus avsluttes imidlertid nå - Enhetens syklus tar over.

Når jordboerne bokstavelig talt ser 'lyset' nå, kan også resten av universet avansere inn i høyere vibrasjoner - noe som gir en fin anledning til feiring. Den lille Jorda er i fokus for mye oppmerksomhet - universet er kjent med vår gedigne innsats. Vi er klare til å ønske SaLuSa og hans kolleger velkommen - vi vil møte denne varierte samling lysvesener med ubetinget kjærlighet.

tirsdag 12. april 2011

Å skape en verden ...

Energetic Synthesis ~ Apr 2011 ~ Open Architecture (The Frequency of Inclusivity)
12 April 2011 -
Channeler: LISA RENEE
Open Architecture
(The Frequency of Inclusivity)


Denne kanaliseringa kan være en hjelp i forståelsen av den store gåten - Livet - og den omgivende 'arkitekturen'! Bruk kanaliseringa som refleksjonsgrunnlag. Alt dette trenger en mer forankret forståelse, kanskje? Energi, frekvenser, vibrasjoner flyr hulter til bulter - og hvordan formes det? Skjult og ekskluderende eller åpent og inkluderende system. Høyere og lavere dimensjoner. Ekte form eller illusjon? Det er en intensitet mellom polariserende krefter som tvinger oss forbi tette energi-strukturer og over til lettere energier og ny bevissthet. Men hva er det egentlig som foregår? Den planetariske kroppen vrir seg i smerte og venter på at vi tilpasser oss de nye frekvensene og endrer atferden. Å leve i enhet og fordragelighet er ikke bare en teoretisk øvelse. Vi må praktisere - mobilisere og utøve våre menneskelige og naturgitte ressurser, ellers får vi som mennesker bare ta imot mer lidelse og grusomhet. Det er vi som er det store Skiftet, det er ingen andre. Det er vår oppgave! Vi må starte og vi må ha intensjonen om å ville innfri det store Skiftet, så kan vi få støtte ved at energien stadig blir mer brukbar - intelligent. Men det er likevel vi som må skape det som skal skapes, med energien.

Les alt her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

mandag 11. april 2011

Tøm kofferten for gamle 'skjønnheter'!

SaLuSa snakker til oss igjen, fra Sirius. Han / Hun er stadig på farten med forsikringer om at vi er i gode hender. Og vi tror på det. Men vi forstår samtidig, at vi ikke trenger å somle så veldig. Vi kan sette opp farten en smule, uten at det fører til katastrofer. Jeg har fanget 'ånden' i SaLuSa's melding, og skriver det ned på min måte.


Snart kan vi skape og 'uskape' alt etter som vi lyster. Mange har sikkert merket at det ikke blir så mye avfall lenger fra oss, så jeg tror vi allerede har begynt å beherske kunsten med å 'uskape'. Farge og lyd går hånd i hånd, sier SaLuSa, og det blir også stadig mer klart i vår hverdag. Dette er slike lyspunkter som burde få alt som ikke er lyst og lett, til å forsvinne.

Kanskje har vi lett for å kople inn det gamle skjemaet, som gikk ut på å ta hensyn til smertene hvor og når de enn dukket opp. Hvis du bare husker å ikke bry deg, og ikke gi slike eldgamle ytringer oppmerksomhet, forsvinner de. Det er bare etterveer eller litt av bagasjen fra dimensjonen vi forlot, som enda ikke er utpakket og renset.

Hele dette store skuespillet vi kaller det store Skiftet, er en bevissthetsøvelse som det er om å gjøre og forstå og ta i bruk. Alle vil vi utvide bevisstheten framfor å rote videre i tenkte smerter og pinsler og kriger og katastrofer. Vi deltar i et lotteri hvor vi har vunnet topp-gevinsten og kan velge på øverste hylle - så hvorfor ikke?

Følg intuisjonen når den snakker - det gjør den nemlig hele tida. La det 'gamle' hodet hvile, det er som en koffert full av gamle klær som trygler om å bli brukt tross huller og skitt. Så snart tvilen kommer listende, er du i ferd med å tape. Vi har lurt oss sjøl i evigheter - er det ikke nok? Vi har også organisert oss i parti-politiske partier og latt de spille seg ut mot hverandre. Vi har prøvd alt.

Nå er det tida for å gå hele vårt gamle nettverk igjennom, og 'uskape' alt som står i veien for den nye bevisstheten som vi trenger for å skape en ny sivilisasjon. Det er ett begrep vi må gi en helt ny definisjon først - og det begrepet er Respekt. Begrepet respekt har blitt brukt til å kamuflere løgner med, og derfor fylt med uekte følelser.

Opp i vaskebaljen med misbrukte begreper - la stor-rengjøringa starte. Jorda har også vasketid nå. Og rundt oss flyr de 'usynlige' og tar i et tak her og et tak der. Bekymringer er overflødige. Alt det vi liker så godt av materielle gjenstander idag, kan vi bare gjenskape med ny bevissthet i den nye boligen. Klesskapet kan vi stadig fornye - alt kan vi fornye - uten at det koster oss noe. Hva venter vi på?


Les SaLuSa for 11. april 2011, kanalisert gjennom Mike Quinsey:
http://lightworkers.org/channeling/129029/salusa-11-april-2011

søndag 10. april 2011

Er kroppen på 'kant' med sinnet?

Jeg har i mange år VISST at det kun er en kropp, men jeg har ikke hatt ordene til å begrunne denne innsikten med. Verden er tilsynelatende full av kropper og den 'gamle' vitenskapen står sterkt med sin sannsynliggjøring som bekrefter dette. Nå ser jeg til min glede, at det kommer flere med samme vinkling som jeg har.

Her er den jeg fant idag; "There is no outside world ..." på nettstedet;
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Her er min begrunnelse så langt:

Er det mer enn en kropp i 'omløp'? Det spørs hvilket perspektiv du ser det fra. Ser du det fra sinnets perspektiv, så er det flere milliarder kropper der ute. Ser du det fra kroppens perspektiv, så er det bare én kropp! Kroppen har ingen forutsetninger som filosof og reflekterer ikke - den reagerer bare. Sinnet filosoferer og lager en teoretisk og illusorisk verden som kroppen ikke forstår noe av. Kroppen bare Er og tillater både bruk og misbruk. Den 'svarer' på misbruk med sykdom. Den forstår ikke i den forstand - den bare reagerer til den til slutt ikke har flere ressurser - da såkalt 'dør' den.

Det ytre er en illusjon, men kroppen opplever ikke illusjonen. Det er sinnet som opplever illusjonen, ikke som illusjon, men som virkelighet. Sinnet lever i dualisme og er avhengig av en kropp, men kroppen og sinnet har forskjellige premisser. Dette skaper konflikter. Sinnet er fullt av tanker og utbroderinger, mens kroppen bare Er. Vi har lært oss til å leve i dualismen og tror på sinnet, ordene og all utbroderingene forstår ikke så mye av kroppen eller kroppens behov.

Alt vi tenker og sier om de andre som vi tror er der 'ute', går rett i vår egen kropp, enten det er til det beste for den eller ikke. Kroppen reflekterer ikke, og sinnet driver sitt spill uten hensyn til kroppen og dens premisser. Sinnet er egobasert og utoverskuende. Kroppen føler seg som den eneste i sitt slag. Vi lever i en skvis mellom kropp og sinn hvor det ytre er gjenskinnet av det indre. Kanskje må vi igjennom alt dette for til slutt å forstå, og å leve kun som Bevissthet?

lørdag 9. april 2011

Gjenfødsel - Vi er vår egen jordmor!

Jorda er forskjøvet i banen, ikke bare rundt Sola, men også i forhold til den store Sentralsola eller det Galaktiske Senteret. Jorda har dermed også flyttet seg i sin sykliske bane ut av den gamle tidslinja som fører mot ødeleggelse, og inn i den nye, kreative manifestasjonen i tråd med den guddommelige vilje og guddommelige kreativ intelligens. Det kollektive bevissthetsskiftet har skapt en god del turbulens på Jorda, da planeten har beveget seg gjennom 'tids-faser' og inn i den nye femte dimensjons tidslinje og innpasset i galaksen.

De nye energiene som flommer inn over planeten er fylt med det nye - Shekinah Light - feminin energi av ubetinget kjærlighet og medfølelse. Å integrere de nye energiene kan være en slitsom prosess, de skal gå dypt i energien i den fysiske kroppen. Når Shekinah-energien er kommet på plass er det også fritt fram for mirakler å manifestere seg. I den gamle energien var hovedsaken å fokusere på seg selv og sine behov, fordi det var snakk om å overleve (som aspekt.) Nå er det fellesskapets behov som er i fokus (det er én Kropp.) Vi går fra Jeg til Vi. Energien i 5d er innrettet mot fellesskap og samspill, slik at det gamle paradigmet ikke har vekstmuligheter i denne energien.

Menneskene skal nå lære å gi ubetinget kjærlighet, det vil si, gi uten forventninger om å få noe tilbake. Det gamle paradigmet skal raderes bort nå, ingen trenger å omgi seg med grådighet lenger, da overfloden sørger for overlevelse for alle - og hver enkelt har like stor adgang til denne. Vi skal nå forstå oss som kosmiske lysvesener med medfødte rettigheter - hvor også retten til å gi er like naturlig som retten til å få. Nye sider ved mennesket vil komme fram. Etter hvert som vi oppfatter oss som direkte lys-vesener, forstår vi også bedre betydningen sola har for vår eksistens. Og vi vil forstå poenget med kroppene vi har utenom den fysike kroppen. De har alle en funksjon.

I halvannet år enda vil det være sterk lysstråling utsendt fra Sola, eller fra annet lys-utslipp. Lyskroppen har gjennomgått en intens utvikling det siste ti-året, ved at det er blitt overført en mengde sollys-koder. Dette er oppvåkningen av den opprinnelige Blåkopien for menneskelig perfeksjon og inkluderer strukturen i Lyskroppen. Lyskroppen er skapt for å være kanalen for lyssendinger fra de åndelige kildene, og med utviklingen av lyskroppen kan vi absorbere intense strålings-utslipp uten å skade den fysiske kroppen. Det er et finmasket samspill mellom de to kroppene, forstår vi.


Se her om meditasjon og aktivisering: http://starchildglobal.com/

“FREE HUGS”

Dette er en god ide! Gå inn i det stille punktet i kroppen, og omfavne hele verden. Dét kan vi alle gjøre. Jeg tror lysets skyggeside også vil storkose seg i de gode frekvensene som strømmer mot den.


"Free Hugs

Hello dear ones!

I went to a big shopping center this morning and held up a sign “FREE HUGS”. My boyfriend was with me and filmed everything.... I wanted people to see how easy and FREE it is to raise peoples frequencies... and how AWARE of that danger the other, not so loving side of Big Brother is of that fact.

I hope you enjoy it and I send you all my love.

Mirjam"

Se video: http://www.galacticchannelings.com/english/free_hugs.html

Tida har løpt fra noen av oss ... !

Det spres desinformasjon på nettet om Matthew, som kanaliseres gjennom Suzy Ward. Dette er ikke informasjon det kan festes tillit til, det er bløff fra ende til annen. En som kaller seg 'Eve' skriver noe tull og gjør sikkert krav på å bli tatt alvorlig, men da har 'Eve' ikke fulgt med i utviklingen. Vi som leser slike meldinger, kjenner med en gang om det er ekte eller ikke. Det skal svært lite til før bjellene ringer, og da er all anstrengelsen til 'Eve' og andre i samme gruppe, bortkastet.

Bestemødre i Balanse!

"Bestemødrene ber oss om å forestille oss en verden av fullkommen balanse, fred og framgang for oss selv, vår planet og framtidige generasjoner ."

Bestemødrene tar for seg den store ubalansen i verdens energier - det er en ubalanse mellom yin og yang, det er ikke nok feminin energi. Den nåværende ubalansen i energien på Jorda har satt alt liv i fare, sier Bestemødrene. "Det er på tide å gå tilbake til balanse."

Gå inn på denne adressen og bli kjent med Bestemødrene og deres arbeide. http://www.grandmothersspeak.com/

fredag 8. april 2011

Human-Etisk Forbund og Ytringsfriheten

http://www.nyhetsspeilet.no/
SAMFUNN 07.04.2011 21:21

___________________________________

Hvorfor greier ikke alle å forsone seg med at meningene er delte når det gjelder menneskelige interesser? Det er mye snakk om frihet til å ytre seg, men når spørsmålet kommer til engleskoler gjelder ikke den selvfølgelige retten til frihet lenger, ifølge Human-Etisk Forbund. Og hvorfor ikke? Hvorfor setter Human-Etisk Forbund i gang kampanjer mot engleskoler, for eksempel? Hvis noen fra Human-Etisk Forbund ikke liker engleskoler, så er det deres sak, det jeg ikke forstår er hvorfor de skal nekte andre å ta sitt eget selvfølgelige valg på samme frie grunnlag?

Om noen har lyst til å etablere en skole for å informere andre om at det finnes andre alternativer enn krig her i verden, hvorfor skal de forfølges med hatkampanjer av den grunn? Selvfølgelig er det ingen forfølgelse av engleskoler som vil gjøre noen skade, men jeg skulle gjerne hørt hvordan de motiverer sine utspill de som står bak slike kampanjer, eller andre mottiltak i ytringssammenheng. Er det frykten for opplysning som er så dominerende? Eller er det frykt for annerledes tenkende som er utslagsgivende?

Denne motiveringen fra Even Gran gir ikke svar på mitt spørsmål: “Human-Etisk Forbund går kaftig ut mot engleskoler. Aksjonsleder i Human-Etisk Forbund, Even Gran mener vitenskapelighet og kritisk tenkning skal være rettesnoren for å skille mellom hva som er gode og dårlige ideer.”

____________________________________

Sakset fra Nyhetsspeilet - http://www.nyhetsspeilet.no/

Prinsesse Martha – Norges åndelige dronning?
Prinsesse Märtha Louise får ufortjent mye kritikk for tiden, for sin engleskole. Hva er galt med å ha kontakt med engler? Selvfølgelig finnes det engler…..

Ingunn Røiseland som starter Engleskole i Skien har også fått mye pepper fra Human-Etisk Forbund’s “Ingen liker å bli lurt” – kampanje de siste dagene.

“Human-Etisk Forbund går kaftig ut mot engleskoler. Aksjonsleder i Human-Etisk Forbund, Even Gran mener vitenskapelighet og kritisk tenkning skal være rettesnoren for å skille mellom hva som er gode og dårlige ideer.”

WikiLeaks - Bradley Manning

Wikileaks – Petition To Free Wikileaks Whistleblower Bradley Manning who is being tortured in a US military prison

Please sign the petition……Here is the info from Avaaz, the petition site: Dear friends, Wikileaks whistleblower Bradley Manning is being subjected to brutal torture in a US military prison, part of a broader effort to silence and intimidate those behind any further leaks. The government is split on Manning’s abuse. President Obama cares about the [...] Read more »


Tagged as: Bradley Manning, Freedom, Julian Assange, Wikileaks


Gå inn her: http://www.reenagagneja.com/2011/04

Arbeidet på Lysfabrikken

En gang i tida tok vi på oss det største ansvaret som er å ta på seg - å forvandle det mørkeste mørke til LYS! Nå er seieren vår, og mange 'usynlige' sier at nå står vi foran den store åpenbaringen - s n a r t. Hva de mener med snart, er kanskje ikke det samme som vi mener med - snart. Hva åpenbaringen betyr, er lettere - det er vår egen innsikt som åpenbares. Vi forstår ordenes betydning snart - de ordene vi har blitt matet med i lange tider og som vi har forstått på vår måte. Snart skal alt avsløres.

Det er nærmest bare tida og vegen nå, før 'de' banker på døra. 'De' vi har manifestert. Er vi klare - ja, forhåpentligvis. Men uansett, vi er ikke istand til å snu nå når det er så mye som er avdekket. Alt er forestillinger og fri fantasi, men det er byggematerialene våre det. Vi har ingen andre og vi trenger ingen andre. Det er det foredlingen i 3d har gjort med oss, at vi forstår dette - vi har innsikt. Jeg tror det er dette som er så vrient å begripe for mange. Det er stikk i strid med hvordan vi er oppdratt til å forstå en byggeprosess. Men det var 3d sin prosess ...

Det er gjennom prosessen i 3d, mørke forvandler seg til lys - eller vi forvandler det til lys - eller innsikt. Det er som å ta alt mørke opp i vaskestampen og bearbeide det med vann og vaskemidler (følelser - forståelse.) Etter mange dagers tørke i sola (eoner i 3d), blir det bleket og hvitt og forvandlet. Og vi utvikler oss proporsjonalt. Vi fantaserer oss videre. Det er metoden. I denne prosessen avsluttes tida i vaskebaljen - den dualistiske opplevelsen. Vi trenger den ikke lenger. Vi forstår nå, at dualiteten var springbrettet vi trengte for å komme tilbake til Helheten med vår produksjon av Lys.

Når det blåser ...

Menneskene er vant til å feire overgangen fra et år til et annet. Jorda har sine egne overganger, men med varierende sveip. Den starter på nye sykler hvert 5. år, hvert 200 år, og hvert 26 000 år - den siste er den aktuelle nå. Vi starter på en syklus som vil vare i 26 ooo år. Denne syklusen omfatter Pleiadenes stjernesystem som vår egen sol er en del av, og Jorda's bevegelse i forhold til vårt galaktiske senter og ekvator.

Mayaene visste nøyaktig øyeblikket for når Jorda måtte være koordinert med et punkt i Rommet, noe de refererer til som et 'vegskille' og en tid for åndelig oppvåkning. De visste nøyaktig hvor lang tid det ville ta mellom hver gang Jorda passerte dette punktet. De visste at en syklus rundt vår spiralgalakse tar 5 ganger 200 år og at vi hver gang Jorda passerer 26 000 år, ville oppleve kulminasjonen av det store spillet (Jorda forskyves ved polpunktene.)

Men vi kom ikke til Jorda for og sitte å gråte i ruinene, etter vår tapte virkelighet. Nå er det heller tida for å stå opp som den mystiske Fønix - fra asken! Bli gjenfødt og utforske en ny syklus - med et nytt og langt liv. Fønix ser ikke endetida som en slutt på alt, men som en helt naturlig overgang til det nye. Kroppen må endres for å ta del i den nye virkeligheten, lik floraen om våren. All tid vil en ny syklus følge den gamle når 'vinteren' er over. Som en slange bytter ham, bytter også Jorda ham, som menneskene og alt det andre som lever og ånder med henne (hudproblemer kan være en naturlig følge!)

Det er helt naturlig at mennesker som er med i denne prosessen, resonnerer annerledes etterpå - enn før. Vi ser livet i nytt perspektiv, og vi vet hva vi kan godta og hva vi ikke godtar. Derfor blåser det en 'frigjøringsvind' over verden nå. Jordskjelv og andre naturkatastrofer forteller med ekte intensitet hva og hvordan vi må beånde våre liv, for å bestå. Det er dette den store syklusen vi er inne i, forteller oss. At vi føler oss på gyngende grunn, svimmel, hodepine, tungpustet, trenger hvile, gråter, er trist og deprimert osv., er helt naturlig. Prøv å svinge med endringene og finne ditt stille punkt i kroppen - vær der så ofte du kan.

Et hamskifte tar alle gamle slør med seg og vi vil få presentert mange nye klarheter. Begrepet 'grensesprengende' vil få et nytt innhold etter dette. Vårt indre stille punkt kan bli vår utkikks-tønne, hvor vi søker ly når alt flyger hulter til bulter rundt oss. Følelser i opprør, kaos, desperasjon, kamp på liv og død, men også det motsatte kan oppvises og der må de som forstår hva som skjer - utgjøre fortroppen. Vit at du er ikke en del av dette, det er livaktige forestillinger, men ikke reelt. Du trenger ikke å gjøre noe annet enn å være rolig, og puste like rolig. Det er alt.

torsdag 7. april 2011

"Din fortid er ikke bare en rosa lue!"

Nei, den er nok ikke det.

Ved å gå inn på -

http://www.crimsoncircle.no/Crimson_Circle_Norge/Hjem.html - eller -
http://crimsoncircle.com/ -

får du mer forståelse for hvorfor Adamus sier det han sier.

Denne kanaliseringa tar for seg mye som er aktuelt for den som er i en bevissthets-utvikling. Og du får trene litt på å se omgivelsene i holistisk perspektiv.

Interessant og svært nyttig trening. Jeg anbefaler denne. Framtida er en helbredet utgave av fortida, sier Adamus, og siterer Tobias.

Obs! Obs! 13 Baktun og 13 Ahau er Nå !

Message from a Mayan Elder
Message from Don Alejandro, Mayan Elder:
Dana Mrkich - Evolution Revolution


http://danamrkich.blogspot.com/


"At the time of the 13 Baktun and 13 Ahau is the time of the return of our Ancestors and the return of the men of wisdom. That time is now. Arise, everyone, stand up! Not one, nor two groups be left behind the rest.This prophecy is in reference to all: rich or poor, black or white, men or women, indigenous or non indigenous, we all are equal, we all have dignity, we all deserve respect, we all deserve happiness; we all are useful and necessary to the growth of our planet to make it a place where we can live with respect among the different cultures.

According to the Maya Long Count Calendar, we are finalizing the 13 Baktun and 13 Ahau, thus approaching the YEAR CERO. We are at the doorsteps of the ending of another period of the Sun, a period that lasts 5,200 years and ends with several hours of darkness. After this period of darkness there comes a new period of the Sun; it will be the 6th one. In each period of the Sun there is an adjustment for the planet and it brings changes in the weather conditions and in social and political life as well.

The world is transformed and we enter a period of understanding and harmonious coexistence where there is social justice and equality for all. It is a new way of life. With a new social order there comes a time of freedom where we can move like the clouds, without limitations, without borders. We will travel like the birds, without the need for passports. We will travel like the rivers, all heading towards the same point the same objective. The Mayan prophecies are announcing a time of change. The Pop Wuj, the book of the Counsel, tells us, It is time for dawn; let the dawn come, for the task to be finished."

-Don Alejandro, Mayan Elder

onsdag 6. april 2011

Sløret er ikke lenger hva det var!

Insight into Evergreen Air and Chemtrails
2011 APRIL 6
by Steve Beckow


Loose Lips Sink Ships and 747s Too
Posted by Gary Richard Arnold Chemtrail Evidence, Wednesday, January 19th, 2011

http://aircrap.org/loose-lips-sink-ships-and-747s-too/33516/

Evergreen Air is a CIA front company for chemtrail operations within the US, based out of Marana Air Park near Tucson Arizona and McMinville Oregon, near Portland.

A major missing piece of a grand conspiracy has been targeted by a drunk pilot. In a small town 30 miles east of the Pacific Ocean in Oregon is the center of a major global operation. At a bar in McMinnville, Oregon, an inebriated pilot attempted to impress one of the pretty ladies with tales of his secret mission.

The pilot’s pathetic attempt to portray himself as a Sean Connery or Daniel Craig caused him to (ante up) his importance and spill the secrets of the CIA’s asset Evergreen International Aviation.

The slurred revelations confirmed suspicions that Evergreen (International Aviation) is part of the major crap dump on the planet. Chemtrails made up aluminum, barium and other ingredients contribute to respiratory ills and change the acidity of the soil.

Evergreen works from over a 100 bases and employees 4,500 people. Delford Smith privately owns the company. They admittedly “perform” for the CIA.

Evergreen was given a no contest bid that gave them all the facilities in Marana, Arizona that previously belonged to CIA’s Air America (Pinal Air Park, Arizona).

The security at the Pinal site is said to be as severe as that of Area 51. It is run as a military base where one lost pilot got an armed escort immediately off the operational base. The 10 year pilot said it was nothing like anything he has ever seen.


Se resten her:
http://stevebeckow.com/2011/04/insight-evergreen-air-chemtrails/

Multidimensjonalitet - vi er alle EN

Adamu: I Cannot Stand in Judgment of the Dark Ones
2011 APRIL 5
by Steve Beckow
Zingdad, Adamu's channeler
Zingdad has responded with a very welcome message from Adamu.


Virkeligheten er skapt av våre observasjoner av den, og følgene av dette er at det er et utall med verdener. Dette er multidimensjonalitet (personlig våknet jeg i en slik drøm nylig, hvor dimensjoner, alder, opplevelser og steder vekslet i ett og samme øyeblikk. Spranget fra barn til voksen skjedde hele tida i løpet av en samtale, alt bare fløt fram og tilbake - og det forekom meg å være helt reelt og naturlig.) Dette er kvante-energi.

Les denne kanaliseringa av Steve Beckow, hvor avsenderen Zingdad, gir en god oversikt.

"The implications of this are immense. It means, Steve, that there are very many “probable” Planet Earths that are all equally real and equally valid. And by choosing which version of you you will be, you choose which version of planet Earth you will inhabit. And the point of the planetary ascension is that the very tightly-woven timelines that have tied the Dark Ones and the Light Ones together… are going to be unravelled. This is busy happening right now and will continue until the ascension process is complete."


Se alt her: http://stevebeckow.com/2011/04/adamu-stand-judgment-dark/

tirsdag 5. april 2011

"Som en tyv om natten"

Ready Or Not ... Here We Come!
A Message From Archangel Michael/Ashtar Sheran
5 April 2011
Channeler: Ariel DeAngelis
Ready Or Not Here We Come!


Here We Come!

Det er ikke så verst å lese en melding som denne når natta er svart og søvnen griper tak ... og pusten er borte. Opp å blåse ... nærmest som hvalen ... frekvenser så tette som bek, men brukbare enn så lenge ...

I løpet av neste uke kan vi forvente en kunngjøring ... om storfint besøk ... kommer ... "som en tyv om natten" ...

Ready Or Not Here We Come! Welcome aboard!

Se her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

HAARP

SAMFUNN 18.01.2010 14:44 (Oppdatert 18.01.2010 19:07)
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haarp-et-geofysisk-vapen/

HAARP et geofysisk våpen

Mange tror at HAARP er et mystisk anlegg som i beste fall ikke eksisterer. Men slik er det ikke. HAARP er et kraftig geofysisk våpen som kan benyttes destruktivt på global basis.

Russland var det første landet som allerede i 1920-årene syslet med dette våpenets teknologi og bygget sitt eget HAARP-anlegg. Dette heter SURA og var ferdigstilt allerede i 1981. SURA ligger cirka 100 kilometer øst for Nizhny Novgorod i en liten by i Vasilsursk.

Russiske vitenskapsmenn har dermed mest erfaring med denne teknologien som de mente var så farlig at de utfordret FN til å forby teknologien fordi den var farligere enn atomvåpen. FN forsøkte å forby den allerede på 1970-tallet, men lyktes ikke.

SURA stråler 190 MW. Det ryktes at SURA-aktiviteten var årsaken til Tsjernobyl-atomkatastrofen 26. april 1986. Det ryktes også (uttalt av blant annet den amerikanske meterologen Scott Stevens) at russernes SURA-aktivitet var årsaken til orkanen Katrina som ødela store deler av byen New Orleans i USA 29. august 2005.


Se alt her: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haarp-et-geofysisk-vapen/

Funderinger - må leses sakte

Det kan jo være at Gud eksisterer på en annen måte enn vi tror. Og det kan være at universet stadig blir skapt eller gjenskapt, og at vi har kraften til å skape. Og er det kanskje slik at mennesket skaper Gud i sitt bilde, og ikke omvendt. Kanskje er det mulig å forene vitenskap og religion. Har kanskje de to 'bildene' både ens og motsatt hensikt. Vitenskap handler om det som er - uten verdi. Religion handler om det som bør være, med verdi.

Kan vi tenke oss at universet oppsto fra absolutt Intet - fra tomme Rommet. Kan vi også forestille oss at Intetheten er inneforstått med dette. Hvis vi deler null med null så blir svaret - vi Skaper. Merkelig ... Men er det mulig å føle tomheten i universet - inne i det - kan det være årsaken til frykten som har ligget som et teppe over menneskene - hele Menneskeheten. Tomheten. Uvitenheten. Frykten. Ensomheten. Ulykken.

Vitenskapen kan etter hvert gi oss svar, men i mellomtida må vi finne 'sannheten' i andre kilder, eksempelvis i Tro - kanskje vil det gå lang tid før vitenskapen har svaret. Kan det tenkes at religionen er i ferd med å utvikle seg. Hvilken rolle spiller vår personlige eksistens. Er vi et materielt arrangement som kommer og går. Kan det hende at vi overidentifiseres med våre liv og våre problemer. Eller er det bevissthetens 'kvantesprang' mellom tilstander av ikke-bevissthet. Er det slik at vi stadig vekk stiller spørsmål i fortid.

Kommer bevisstheten før eksistensen og 'Er-heten'. Eksisterer ikke bevisstheten, per se, er den bare del av tomrommet. Har bevisstheten fysiske egenskaper - kan den matematisk forholde seg til den fysiske virkeligheten. Når vi forbinder lyset med strøm og magnetisme, så kan også bevisstheten ses på samme måten.

Er vårt 'sentrum i selvet' direkte forbundet med det opprinnelige tomrommet. Er det mulig å føle dette. Bruker virkeligheten bevisstheten som 'bakgrunn' - slik at bevisstheten blir den store 'sensoren'. Kan vi si at når den 'store' bevisstheten forbindes med den fysiske bevisstheten, så blir det kanalisering. Kan vi si at alle kanaliserer, uten å være klar over det. Kan vi tenke oss at slike kanaliseringer blir helt vanlige snart.

Kan vi tenke oss at, alt er bevisst, har bevissthet, og er det en 'informasjons'del i energien som er bevissthet. Er det bare en form for bevissthet, og den skiller ikke mellom organismer eller partikler mer enn energien gjør. Energi er energi. Bevissthet er bevissthet. Er det slik at når energien kommer i forskjellige mengder og 'smaker', så gjør bevisstheten det også. Kan vi se alt som levende. Er alle atomer, elektroner osv. like levende som vi er. Kanskje finnes det ikke noe slikt som 'død' materie.

Kan det være slik at det vi kaller liv, er den spesielle formen det har utviklet seg til. Som levende former, levende systemer, utvikling av funksjoner som utgjør den underliggende fysiske formen. Kanskje vokser det fram en ny grein av vitenskapen som tar for seg økologisk fysikk.

Kan livet kvantifiseres og måles, basert på hva det skal fungere som. Kan vi noen gang bli i stand til å måle hvor 'levende' noe er. Kan vi skape datamaskiner i vårt eget bilde, kan de være bevisste og stille oss vanskelige spørsmål. Og så blir vi forbundet med kommunikasjonssystemer, internett osv., så kan dette skape en ny organisme, hvor vi utgjør nervecellene og i fellesskap utgjør de alle bevisst oppmerksomhet. Er dette en framtidsdrøm som kanskje kan bli oppfylt en dag.

Kan vi tenke oss at en slik fellesorganisme er i stand til å tenke uavhengig av oss - kanskje har det fungert slik når vi ikke har vært enhetlig. Og vil det være nødvendig at alle har all kunnskap om den enhetlige organisme. Går vi mot den enhetlige organismen, når vi vet at alt er forbundet.

Vi har hørt mye om kvante-energi. Kan vi tenke oss at vi vil møte en annen orden i universet når vi reiser på lysets hastighet - må vi forstå avstand osv. på nye måter.

Med henvisning til gårdagens tilslutning til EU's direktiv om datalagring, her i Norge. Hva skjer når vi alle kan vite alt om hverandre - absolutt alt. Kan vi tenke oss at datamaskina ikke kommer til å godta forsøk fra noen på å kontrollere noen andre, så blir den som prøver på dette avslørt. Kan vi se for oss at informasjonsflyten går fra steder med konsentrasjon - til steder uten informasjon. Og kommer det en dag da vi alle forstår at det 'onde' ikke finnes. Det kan være at det vi kaller 'ondt' bare er fravær av 'godt', og ikke har noen tanker om å bekjempe det 'gode'. Kanskje kan vi tenke oss at mørke er fravær av lys, og ikke det motsatte av det.

Kan vi se for oss at den Nye Tida allerede er her - den vi har ventet så lenge på.

mandag 4. april 2011

Ellie Miser

Ellie Miser: Clone Update
2011 APRIL 4
by Steve Beckow
http://stevebeckow.com/2011/04/ellie-miser-clone-update-6/Jeg synes det er interessant å følge Ellie Miser's 'Clone Update'. Kanskje blir det ikke så lenge å følge henne - det ser ut som om det bare er timer igjen av hennes opphold her.

-------------------

Steve Beckow:
Ellie is a conscious Pleiadian starseed who has been here to observe us during our pre-Ascension years and report back to the Pleiadians. She is nearing the end of her mission.

Ellie needed to drop her aging body last October, I think it was, and has been sporting a new cloned body since then. Clones in Third Dimension have only a few month’s lifespan and Ellie must determine whether she will accept a second cloned body soon or join her family on the ships.


Ellie Miser:
I was told last night that this clone #1 is calming down from recent stress around me – most recent was [Ellie goes on to describe her grandson's military deployment, details of which it may be better not to post]. I have to have faith that all is as it should be and he will be safe.

I was also told that it is not so much the condition of my [cloned] body that determines how long it will last or how long I will be here but, rather, the desire of my soul. It longs to be reunited with my family on our ship – especially with my mate, Plen – so when it finally decides to let go of whatever body it is using, I will be gone. I didn’t know that! I thought it depended on the physical condition!

The main reason I am still here, as I have said before, is because of my 53 yr old Pleiadian son who is still in too much pain from permanent nerve damage and arthritis to hold down a full-time job. He would have no place to go, no way to survive, without my help.


Les hele meldingen her:
http://stevebeckow.com/2011/04/ellie-miser-clone-update-6/