onsdag 30. april 2014

You knew that what you were to experience would be anything but a bed of roses - April 28, 2014 by John Smallman

As I, and all the other channels, keep advising you all is proceeding as divinely planned. The divine plan is always followed, precisely. It often does not seem like that to you, buried in the illusion as you are, and experiencing all the stress, conflicts, and disappointments that the illusion is so good at providing for you.

You all chose to be on Earth at this moment in her history, the moment when her amazing spiritual awakening would occur, because you all, without exception, wished to assist most powerfully in the awakening process, and be present to enjoy it as it happened. When you made that decision you knew that what you were to experience would be anything but a bed of roses, nevertheless you decided to enter the illusion once more to assist all the apparently lost souls, who remain unaware and uninterested in a spiritual awakening let alone in spiritual evolution, into a much higher state of consciousness.

You also knew, before you made that courageous and daunting decision, that you could not fail to fulfill your individual tasks in this momentous undertaking – helping all of humanity to move into a much higher and far more fulfilling state of consciousness where they could and would once more access awareness of their divine nature as essential parts of the One, the Source, God. All sentient beings are inseparable aspects of the One, and the fact that untold numbers are unaware of their divine heritage is due to the incredibly real-seeming illusory environment that you chose to build and inhabit. Within it you do experience intense pain and suffering, and what you experience would be utterly unconscionable if it were real. It is not. But until you awaken that will not be apparent.

Those of you who follow the spiritual channels, blogs, pod-casts, and alternate news sites, while also contributing to them, do have your work cut out to maintain your faith in God’s Love for you all as you witness, with heartfelt compassion, the intense suffering that so many are undergoing, and in which many of you are also personally partaking.

God does not want or require sacrifice from anyone. He desires only that you live in eternal joy. At the deepest levels of your being you know this, and have always known this.

However, you have free will, and will always have it, as Love does not impose, confine, or limit in any way. You are Love, eternally free, and you have used that freedom, that free will, and built the illusion to experience separation and individuality. In doing so you provided yourselves with the space in which to experience what seems to you to be an incredibly fearful state of total desertion and abandonment.

When you made that choice freely and enthusiastically you had absolutely no idea where it might lead you, and now here you are in an environment in which distrust, deceit, betrayal, conflict, and suffering have become endemic. BUT, due to God’s eternal Love for you, and due to the fact that there is nothing outside of Him, what you are presently experiencing remains, as it always was, an unreal dream or nightmare. Now it is about to fade away as the Love from which you were all created expands through each one of you, enveloping all, and moving you all inevitably forwards into the brilliant Light of God’s eternal day, where shadows like the illusion are not supported and cannot survive.

You all want out of the illusion! And so do all the billions of apparently lost souls who are unaware that it is an illusion and are seemingly ensnared within it. Their desire is for freedom, security, and abundance, but that is only available outside the illusion, at Home in the Presence of God. That is where you are going . . . Home. You are powerful beings – you are divine beings, so how could you possibly not be powerful when you were created by your Father and lovingly gifted with everything that He has.

That being the case, then your intent and your collective decision to awaken ensures that nothing can prevent it. Focus your attention on the certainty that you are to awaken, and intend to be open to receive and accept the abundant energy of the current of Love that is gently and inexorably sweeping you homewards.

Because you are all divine beings, at one with your Father, then your will must be in complete alignment with His, no other will is possible. And, as you have been told so often, His Will is that you experience eternal joy, therefore your only option is to awaken into His divine Reality. Live expectantly knowing that you will, and by so doing reduce the stress and anxiety that your long journey has been causing you.

Your loving brother, Jesus.

Foretrekker du økologisk mat, eller ...?

Idag går det en direkte tullete medie-diskusjon blant folk i forbifarten om økologisk mat eller ikke - hva er å foretrekke?  Det er helt sykt at spørsmålet i det hele tatt stilles, synes jeg.  Voksne mennesker høres ikke ut som om de er helt bevisst når de skal svare på spørsmålet.  Foretrekker du økologisk eller ikke  økologisk?  Da er det så desidert den maten som er vokst opp med sprøytemidler som foretrekkes!  Den såkalte økologiske er bare svindel er de enige om.  Ikke noe økologisk er reinere enn den ikke-økologiske!  Jeg synes oppriktig synd i folk når de stiller seg fram slik de gjør.

Emnet i seg sjøl er jo aktverdig nok til å utforskes, men folk høres ensidig kunstige ut når de begynner å snakke.  Dette er skinnbelagte saker.  Hva ligger det bak denne iveren idag?  Det virker som om dette er satt på dagsorden av noen som forlengst har bestemt seg for hva svaret skal være.  Det snakkes rundt saken fra alle mulige synsvinkler, sannsynligvis for å lage mest mulig røre og så avslutte med det de vil ha fram - økologisk mat er bare svindel!   Hva er den andre da, spør jeg. Jeg har spist økologisk mat i mange mange år og angrer ikke på en eneste bit av den maten.

Hvorfor kommer dette som bestilt idag, sikkert nok fordi det er bestilt.  Det må være noen spesielle som står bak som har stor interesse av å få fram akkurat dette svaret nå.  Hadde ikke alt vært så kunstig framstilt, hadde det vel ikke vært så avslørende heller. Jeg tror ikke slike svindel-triks lønner seg lenger, folk er kommet et hakk lenger i bevissthet - de svelger ikke hva som helst lenger.  Jeg må si jeg ikke begriper hvilket menneskesyn dagens  norske regjering har.  Det har vært flere anledninger til å spekulere over regjeringens menneskesyn.  Den har sittet et halvår kun!

Tukáte

Erkeengel Michael Skap Din Kraftpyramide Kanalisert av Ronna Herman

Michael begynner ved å sammenligne oppstigningen til den femte dimensjonen med oppstigningen i en heis fra det Kosmiske Kjøpesenteret. På det tredjedimensjonale nivået er alt der, men alt befinner seg i kaos, og mye av det er defekt eller ødelagt.  På det fjerdedimensjonale nivået, kan du finne det du ønsker, men du må anstrenge deg litt. Noen av dørene er låst og du må sørge for å åpne dem. Noen av gjenstandene er ''sekundavare''. Allikevel, hvis du går på jakt etter dem, kan du finne gjenstandene du drømmer om og ta dem med deg hjem.  På det femtedimensjonale nivåer sier Michael: ''alt vakkert som du noensinne kunne forestille deg finnes her'', øyeblikkelig tilgjengelig bare ved å tenke på det. Men straks du har kommet så langt, synes du å bli mer interessert i egenskaper – dyder og attributter. ''Nå som du vet at du kan få alt ditt Hjerte begjærer, får det å skape og gjøre krav på ting en ny mening''.

Michael's Foredrag
Vi vil nå hjelpe dere med å bygge deres Pyramide av Kraft, hvor dere vil gå i deres stille tid og sovetid for å motta healing, næring – for å skape det som dere ønsker, og også for å søke en Guddommelig Løsning på enhver situasjon eller utfordring som dere måtte møte. På hvilken som helst måte du måtte fornemme den, se for deg en Pyramide av Lys. Gjennom din intensjon, erklær at denne Pyramiden er manifestert i den Femte Dimensjonen. Det er en toppstein i Pyramiden din og den rommer en spiralformet Regnbuestråle av Lys, som inneholder alle fargene, dydene og egenskapene til vår Fader/Moder Gud.

Idet du beveger deg inn i det indre av Pyramiden din, se deg rundt: veggene og gulvet utstråler et Indre Lys, og det er tolv Krystallstoler som står i en sirkel. (Du ønsker kanskje å sette fram flere stoler fra tid til annen.) Det er et Krystallbord i sentrum, og når du ligger på det, former det seg fullkomment etter kroppen din. Det er en praktfull Klar Kvartskrystall som henger over midten av Krystallbordet. Krystallen er fasettslipt i begge ender og den øvre delen gjennomtrenger toppsteinen i Pyramiden.  
Dette er grunnstrukturen i Pyramiden din. Vi foreslår imidlertid at du setter ditt eget personlige preg på den når du besøker ditt Hellige Tempel, og gjør det til ditt eget.  Vi vil gi deg flere eksempler på hvordan du mest effektivt kan bruke Pyramiden din.

Å Helbrede Konflikt med Andre
La oss si at du har en konfliktsituasjon med en eller annen i ditt liv. I en meditativ tilstand, gå inn i din Hellige Pyramide; sett deg i en av Krystallstolene, og se for deg at den andre personen sitter rett ovenfor deg i den andre enden av rommet, med Krystallbordet i sentrum. Be personens Høyere Selv om å forene seg med dere to, ettersom du ønsker å få en dialog med denne personen. Vær så snill å plassere egoet ditt i et passivt modus, og snakk fra Hjertet med din Sjel som leder.  Legg frem saken din på en objektiv måte. Og deretter plasserer du situasjonen på Krystallbordet, og ber om en Guddommelig Løsning med det høyeste resultatet som tjener dere begge. Se for deg den Fiolette Forvandlingsflammen flamme opp fra under Krystallbordet, og se at den omgir situasjonen idet den avbalanserer og harmoniserer energiene i tankeformen/situasjonen.

Se nå at den Mektige Krystallen som henger over Krystallbordet begynner å gløde, og stråler av Gyllent Lys strømmer ut (de vil ikke være ulike deres lynnedslag som dere kan se på himmelen under tordenvær). Først vil disse Lynstrålene fokusere på Krystallbordet og situasjonen. Deretter vil de spre seg ut til hver og en av dere, etter hvert som de til slutt fyller hele rommet. Du vil ha koplet deg på den Guddommelige Kildens Energi. Og du, den andre personen og situasjonen, vil bli oppladet med Skapelsens Kosmiske Livskraft.  Deretter må du gi slipp på resultatet og overlate det til Åndens/Guds visdom. Du må bytte til autopilot, kan du si, hvorved du ikke kan vite hvor du går eller hva det nøyaktige resultatet vil bli, men stole på at det vil være av den høyeste orden.


Å Helbrede Oss Selv
Hvis du ønsker å fokusere på din fysiske beholder (kroppen) – en sykdom eller en ubalansert situasjon – plasser deg selv på Krystallbordet. Fremsi ditt ønske, som kan være spesifikt eller bare for en generell justering. Be ditt Høyere Selv eller JEG ER Nærvær om å være din Kosmiske tilrettelegger og overvåke prosessen, etter hvert som den Fiolette Flammen flammer opp og omgir deg, og deretter blir Lynstrålene aktivert.  Dette vil i høy grad forsterke og fremskynde prosessen med å frigi eventuelle resterende blokkerte negative energier i den fysiske strukturen, og bygge ditt Redskap eller Fartøy av Lys. Du vil oppdage at du ikke vil få tillatelse til å plassere noen andre på Krystallbordet ditt uten deres tillatelse (eller i spesielle tilfeller, tillatelsen fra deres Høyere Selv).

Beslutningstaking og Manifestasjon
Tilbring tid i din Pyramide av Kraft når du har en beslutning å ta, og for å styrke og gi energi til dine visjoner og lengsler. Her kan du bruke de Universelle Manifestasjonslovene i deres mest dynamiske form, etter hvert som du blir dyktig og vel bevandret som en Mester i Medskapelse.  Tilbring tid med å avklare din visjon av fremtiden på all områder: åndelig, mentalt, emosjonelt og fysisk … Anvend (din forståelse om Manifestasjonslovene) i din Pyramide av Kraft, og betrakt etter hvert som miraklene utfolder seg.
Hvis det er en gruppesituasjon – la oss si i familien eller på arbeidsplassen – se at alle som er involvert sitter på Krystallstolene og plasser situasjonen i sentrum. Be hver enkelt persons Høyere Selv om å stå bak og overvåke prosessen.

Igjen, plasser situasjonen på Krystallbordet, dann deg et bilde av og be om det høyeste resultatet for alle. Be om den Guddommelige Løsningen. Og tilbring deretter så mye tid som nødvendig med å fokusere på energien i situasjonen. Se at den Fiolette Flammen på magisk vis nøytralisere den, og at Åndens Lyn forvandler den til dens høyeste form.  Til tider kan du ønske å være alene i din Pyramide av Kraft, og til andre tider kan du utvide den til hvilken som helst størrelse du ønsker, idet du bringer inn store menneskemengder og situasjoner som er både store og små, som trenger å bli omvandlet til den høyeste uttrykksform.  Ved å sørge for tilgang til din Femtedimensjonale Pyramide av Kraft, omgår du de negative, forvrengte energiene i den Tredje Dimensjonen, og de konfliktfylte, stridende, tvetydige og uklare energiene i den Fjerde Dimensjonen. Det er tid for dere til å gjenvinne evnen til å fungere i de opphøyde Lysplanene hvor kun fullkommenhet er mulig.

Kjæreste venner, dere blir multidimensjonale Lysvesener etter hvert som dere integrerer deres Sjele—Selv og gradvis blir transpersonlige. Mange av dere har integrert deres Solar—Selv og deres Galaktiske Selv, og er godt på vei til å få tilgang til deres Kilde—Selv. Det er dette Oppstingning handler om, Mine Kjære: å gjenvinne de mange vidunderlige fasettene av Selvet som dere etterlot langs veien i deres nedstigning i drømmelandet kalt Jorden.

Vi vet hvor praktfulle dere i sannhet er, og vi ser deres formidable potensiale. Kom inn i vår verden, Kjære Hjerter; vi venter for å ønske dere velkommen.

JEG ER Erkeengel Michael.
Oversatt av Solfrid SolEra

Budskap fra Erkeengel Michael - April 2007 * LM-4-2007

"HUSK, DERE SKAPER DERES NYE VIRKELIGHET I DE HØYERE DIMENSJONER, SÅ VEL SOM PÅ DET JORDISKE PLANET"
Overført Gjennom Ronna Herman og Oversatt av Solfrid SolEra
Elskede Mestere, etter hvert som den gamle verdensordenen gradvis forsvinner inn i fortiden og langsomt blir forvist til deres "tidligere liv" minnebank, gryr en ny dag. På de Omniverselle og Universelle nivåene, sender den Høyeste Skaper ned utstrålingen av Seg Selv via de mange Store Sentralsolene, og i tur og orden, blir utstrålingen nå filtrert ned på Jorden i mektige utbrudd av Levende Livsflammer (Living Flame of Life) via Solen i deres solsystem. I månedene som kommer vil dere høre mer og mer om den ekstreme og ujevne (erratic) aktiviteten som kommer fra Melkevei Galaksens hjertesenter og om den forøkte solflekk og soleksplosjon aktiviteten som strømmer ut fra Solen i deres solsystem, alt som et resultat av en betydningsfull akselerasjon i utviklingsprosessen som finner sted i alle manifesterte verdener. Ingen kan skjule eller fornekte at noe monumentalt og viktig finner sted på Jorden og hvis du bare har en aldri så liten interesse for hva som skjer i ditt solsystem og galakse, er du oppmerksom på at dramatiske og Jordforandrende hendelser på samme måte inntreffer over hele Kosmos.
Den Guddommelige Planen utfolder seg fullkomment etter hvert som alle hovedaktørene gradvis påtar seg sine forutbestemte roller. Ja, de av dere som har lest og gitt akt på visdomslærene og opplysningene som sprer seg på Jorden i denne tiden, er i fortroppen sammen med opplyste mennesker, og dere har en viktig rolle å spille i "Tidsalderskiftet – the Shifting of the Ages" dramaet. Vi har gradvis og tålmodig gitt dere retningslinjer og instruksjoner i løpet av årene, for å forberede dere på disse tidene med store forandringer, og i disse kritiske årene som ligger foran oss, vil dere være takknemlige for at dere var oppmerksomme og tok de nødvendige skrittene for å gå fremover med en skikkelse som viser lettelse og ynde.
Mens dere var fordypet i deres tredje/fjerde-dimensjonale virkelighet, bearbeidet deres emosjonelle ego-sinn og ego-ønske kropp, informasjon gjennom filtrene til det underbevisste sinnet som fungerer fra en "polarisert" virkelighet av dualitet og en begrenset eksistens. Når dere åpner de Hellige Hjerte/Sinn sentrene, forvandles deres virkelighet hurtig til en følelse av "Enhet" med de mange fasettene av dere "Væren – Beingness", vår Moder/Fader Gud og all Skapelse, hvorved dere enda en gang vinner evnen til å kople dere til Omniversets Uendelige muligheter, eller Livets/Kjærlighetens Elv som inneholder Skapelsens Diamantharde (Ubøyelige) Partikler.
Det er mange fasetter av Skapelsesprosessen som forenes i denne tiden og mange av lærene til Mestrene/Avatarene fra tidligere Tidsaldre kommer også sammen for å skape fremtidens nye Guddommelige Blåkopi. Lærer og teknikker fra fortiden blir oppdatert, foredlet og forent, og alle de store Mestrene og Lysvesenene fra fortiden har kraftfulle fasetter av deres Gude-Selv utstasjonert i de ulike Lysbyene, for å kunne utstråle deres Guddommelige Essens ut i Kosmos.
Vi har fortalt dere at den elskede Jeshua la grunnlaget og sådde Fremtidens Guddommelige Blåkopi på Jorden (fremtiden som nå utfoldes). Hans hovedformål eller hovedhensikt, var å rydde veien for menneskehetens gjenoppstandelse og oppstigning. Spiral veien tilbake, som menneskeheten må følge, ble skapt og bemyndiget av vår Moder Gud og er nå fullstendig forankret og aktivert. For at den Nye Jorden skulle være i stand til å gjenspeile den fullstendige prakten og glansen til den Guddommelige Gudinnen, var det avgjørende at det Hellige Hjerte Senteret i Jordens Krystall Gitter System ble fylt med Enhetens høyere dimensjonsfrekvenser: en fullkommen balanse av de Guddommelige Maskuline og Feminine Kvalitetene, egenskapene og dydene til vår Moder og Fader Gud. 
Vi, fra Lysets Riker, gjør alt som er nødvendig tilgjengelig for dere, slik at dere skal kunne ta denne viktige overgangen inn i opp—LYSNING—ens Tidsalder. Vi er ikke tilskuere, men meddeltakere og aktive deltakere i disse kritiske forandringstidene. Det er en stor villfarelse og en feilaktig antagelse at vår Fader/Moder Gud, Lysets Herrer/Fruer, og de umåtelige Englerikene kun samhandlet med og snakket med menneskeheten for omtrent to tusen år siden. Hvorfor er det slik at mange mennesker ikke kan akseptere det faktum, at i fortiden, så samhandlet Engler og viste seg foran mennesker regelmessig, og Gud snakket til forskjellige historiske ledere, men at han ikke gjør dette lenger? Det er på tide å våkne til det faktum at du og verden er i hurtig forandring og en ny virkelighet oppstår, som vil avmystifisere mange av de gamle lærene, mytene og de angivelig ufeilbarlige sannhetene. Vår Moder/Fader Gud og mengdene med Lysvesener deltar aktivt i denne utviklingsprosessen, for alle nivåer av Skapelsen utvikles og blir berørt av den Høyeste Skapers utstråling. Dere må forstå at forandringene vi snakker om finner sted på alle områder av denne universelle opplevelsen.
Først må dere vinne kontroll over deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper via en Sjeleforening med deres Høyere Selv. På denne måten påbegynnes prosessen med å avstemme deres vilje med Viljen til vår Moder/Fader Gud og Skaperen, og derved tilsidesette egoets agenda og bestyrke (bekrefte på nytt) din intensjon om å oppfylle din Guddommelige Misjon. Etter hvert som de Diamantharde (Ubøyelige) Partiklene begynner å strømme fritt inn i og fra ditt Hellige Hjerte, påbegynnes en alkymistisk, forvandlende handling, hvorved vi i sannhet blir meddeltakere sammen med dere. Oppvåkningen og integreringen av ditt Hellige Hjerte og Hellige Sinn vil forandre din verden hinsides dine villeste fantasier.
Hvis du har fulgt våre instruksjoner, har du skapt din Pyramide av Lys/Kraft i den femte dimensjonen, og du er en regelmessig gjest i Pyramiden av Lys som inneholder en holografisk kopi av Jorden. Mange av dere har også tatt del i å skape gruppepyramider til spesielle formål, og dere har også skapt forskjellige pyramider for spesielle prosjekter for å kunne fremkalle eller vekke "Skapelsens Essens" som er nødvendig for å bringe deres visjoner til virkeliggjøring. Vit dette: I hver eneste en av disse pyramidene, har dere etterlatt en eterisk kopi av dere selv, som hele tiden integrerer de spesielle geometriske mønstrene av Lys som er nødvendige for å skape deres nye virkelighet på Jorden og også for å legge grunnlaget for deres nye eksistens i høyere, mer forfinede riker. Ja, dere er ikke bare aktive i den fysiske verden, men dere har også mange fasetter av deres Gude-selv i de høyere riker, som dere samhandler med. Har vi ikke fortalt dere at dere blir "flerdimensjonale Vesener?"
Vi ga dere spesifikke instruksjoner og trinn-for-trinn teknikker for å få tilgang til frekvensene fra Lysbyene i deres område via deres personlige Pyramide av Lys. Ved å praktisere Uendelighets—Pusten (Infinity Breath) vil dere fylle deres eteriske kopier og fysiske beholder med Diamantharde Partikler / Guds-Partikler av Lys. Vi vil nå foredle og tilføye flere komponenter til prosessen.
Har der lurt på hvorfor vi for flere år siden ba dere om å "Puste inn Lys og puste ut Kjærlighet" når dere går inn i Verdens-Pyramiden med intensjonen om å utstråle Kjærlighet/Lys til menneskeheten og verden?
NÅR DU PUSTER INN LYS, PUSTER DU DIAMANTHARDE PARTIKLER INN I DITT HELLIGE HJERTE.
NÅR DU PUSTER UT BETINGELSESLØS KJÆRLIGHET, BLIR DE DIAMANTHARDE PARTIKLENE AV REN GUDS-ESSENS BEMYNDIGET ELLER ANTENT AV DIN KJÆRLIGE INTENSJON, SLIK AT DE KAN BLI BRUKT FOR DET STØRSTE GODE, DU ER BEHOLDEREN FOR DISSE GUDS-PARTIKLENE OG DIN KJÆRLIGHET ER AKTIVATOREN.
Forestill deg dette: Under meditasjon eller din stille tid, fortrinnsvis minst to ganger hver dag, morgen og kveld, ta tolv fullstendige Uendelighets Åndedrag (infinity breaths), og etter det tolvte, trekk inn magen og hold pusten i et øyeblikk eller to.
Nå – idet du tar det neste (eller det trettende) åndedraget, se det strømme ut fra ditt Solar Kraft Senter (Hellig Hjerte Kjerne) foran på kroppen din. Uendelighetsmønsteret er nå i en horisontal konfigurasjon (mønster), i stedet for vertikalt.
På innpusten, strekker den første flate løkken eller sløyfen (loop) seg utgående foran kroppen din, og på utpusten, strekker den andre løkken seg fra baksiden av kroppen din, og fullstendiggjør Uendelighetstegnet.  Pust seks Uendelighetstegn inn og ut, og etter hvert som du gjør dette, vil de automatisk skape et mønster med tolv løkker som fullstendig omgir deg som kronbladene på en blomst. Idet du puster ut den siste løkken, holder du igjen pusten et øyeblikk før du går tilbake til normal pusting. Deretter puster du bevisst inn og ut, idet du forestiller deg Skapelsens Essens strømmer ut fra deg og inn i verden. Forestill deg også at Spiraler av Lys forbinder deg til Verdens-Pyramiden og de multiple Pyramidene som du har skapt i de høyere dimensjoner, og derved delt dine Partikler av Kjærlighet/Lys med verden, så vel som å fylle dine visjoner med Livskraft substansen til hele Skapelsen.
Bruk noen øyeblikk på å fullstendiggjøre denne ærbødige prosessen, ved å fokusere på ditt Hellige Hjerte Senter, slik at du kan føle fylden der og den overveldende kjærligheten som strømmer gjennom hele kroppen din, for du er nå forbundet med Livets Elv som inneholder en uuttømmelig tilførsel av Diamantharde Partikler. Det er følbart, mine kjære. Det er virkelig og det er den mest vidunderlige, lykksalige følelsen du noensinne vil oppleve mens du befinner deg i den jordiske beholderen, for du opplever Skaperens rene kjærlige Essens.
Vi har lært dere hvordan dere skal be uten ord, ved å utstråle betingelsesløs kjærlighet til menneskeheten, verden og all skapelse, og når dere til dette tilføyer tanker av takknemlighet og verdsettelse for alle velsignelsene som er blitt skjenket dere, ber dere på den mest effektive måten som er mulig. Etter hvert som deres Hellige Hjerte blir levende igjen, vil det bli mer sensibilisert for de Diamantharde Partiklene som strømmer inn i og fra deres Hjertesenter.
Dere kan ikke kjenne eller føle vår Fader/Moder Gud eller Skaperen gjennom en ide eller en tåkete tanke eller teori. Det er ikke nok å bare vite eller tenke på Gud, du må føle Essensen, Skaperens overveldende kjærlighet i ditt Hellige Hjerte Senter. Da finnes det ingen tvil i ditt sinn om at du har gjenforbundet deg med ditt Gude-Selv og Enheten i all Skapelse. Sinnet kan være en kompetent tjener, men uten dets forbindelse til det Hellige Hjertet, kan det være en kontrollerende og ødeleggende herre og mester. Det er årsaken til hvorfor det er nødvendig at du aktiverer og bemyndiger både det Hellige Hjertet og det Hellige Sinnet.
Det eteriske skjoldet som beskytter ditt Hellige Hjerte eller den Trefoldige Flammen som det ble kalt i oldtidens lærer, inneholder kvalitetene, dydene og egenskapene til de tre Guds-Strålene i dette Universet. Etter hvert som du fullstendig antenner Diamantkjerne Guds-Cellen i ditt Hellige Hjerte Senter, vil disse tre Guds-Strålene begynne å stråle ut og bemyndige deg med egenskapene og kvalitetene til Guddommelig Vilje og Kraft, Guddommelig Kjærlighet og Guddommelig Visdom. Gradvis vil det fullstendige spekteret, eller hele rekken med bølgelengder av elektromagnetisk stråling, fra de Tolv Strålene av Gudsbevissthet stråle ut, etter hvert som du innlemmer og bruker mer og mer av din Guddommelige Fødselsrett. Det er da du virkelig vil bli en Mester av Lys enda en gang.
Mine kjæreste, frykt ikke fremtiden, for når ditt hjerte og dine intensjoner er rene, blir du skjermet i stråleglansen og beskyttelsen av Skaper Lys. Vi vil ikke fortelle dere at det ikke vil bli noen stressende tider foran dere, for dere må krysse veien av polaritet og dualitet, for å kunne nå platået av fred og harmoni. Det vil alltid være utfordringer, lekser og muligheter til å utvide deres bevissthet, etter hvert som dere integrerer mer av deres Guddommelighet. Vit at situasjonene eller problemene som kommer deres vei for løsninger, ikke kan løses på det samme nivået som de ble skapt på. Dere må heve dere over konfliktene til ego-selvet og betrakte hver enkelt situasjon gjennom et filter av kjærlighet og fra den fordelaktige stillingen til en egen-mester. Se for deg med ditt indre øye, en helhet som aldri er blitt forvrengt, en verden som ikke har noen defekter eller ufullkommenheter, og et strålende, fullkommengjort DU som residerer i dette paradiset. Dette er ikke en tid for de fryktsomme og engstelige, for ubestemthet eller fornektelse, for din verden forandrer seg radikalt enten du tror det eller ikke. Er det ikke på tide å akseptere gavene vi tilbyr, slik at dere kan bevege dere yndefullt, glade og lykkelige inn i fremtiden? Det er vår største glede og ære å hjelpe og tjene dere, og glem aldri, dere blir elsket betingelsesløst. JEG ER Erkeengel Michael og jeg bringer dere disse sannheter.
JEG ER Erkeengel Michael. Overført gjennom Ronna Herman

FEM X FEM * FORYNGELSESPUST (BREATH OF REJUVENATION ©) PROSESSEN RONNA / HELLIG SKRIVER:

Ref. Ronna Herman.

1.  FORYNGELSESPUSTEN gjøres med munnen lukket, hvor du kun puster gjennom nesen. Du vil bygge opp et forråd av Adamantine Partikler av Lys i ditt Hellige Hjerte. Noen Adamantine Partikler vil komme fra Kundalini Frø—Atomet som er lagret i Rot Chakraet, og noen vil strømme inn i Rygg Portalen til ditt Hellige Hjerte via Strålene.

2.  De FØRSTE FIRE ÅNDEDRAGENE er en modifisert Uendelighetspust, hvorved du vil holde åttetallet (figure eight), UENDELIGHETSTEGNET , innenfor kroppens grenser. Disse fire åndedragene vil være så dype som mulig og i noen grad kraftfulle. Føl at magemusklene dine bølger seg når du trekker dem opp og innover på Innpusten, og når du skyver dem nedover på Utpusten. Etter litt øvelse vil du bli i stand til å utføre disse fire åndedragene svært hurtig og kraftfullt. Du vil også bygge opp og utvide lungekapasiteten din. Overdriv imidlertid ikke dette til å begynne med, for det kan få deg til å føle deg Ør (engelsk: Light-headed). (Passende betegnelse, ikke sant?)

3.  De FØRSTE FIRE ÅNDEDRAGENE: Pust Uendelighets-INNPUSTEN fra ditt Solar Kraftsenter opp til KRONE CHAKRAET (forblir inne i toppen av skallen).

4.  UTPUSTEN pustes ned i ROT CHAKRAET (igjen, hold Uendelighetstegnet innenfor kroppsformen).

5.  DET FEMTE ÅNDEDRAGET ER ET LANGT, LANGSOMT ÅNDEDRAG (ikke en Uendelighetspust). Dann deg et bilde av en dobbeltspiral, eller to spiraler som er sammenflettet, som stiger opp fra ROT CHAKRAET og går opp og ut av KRONE CHAKRAET, så langt som de vil gå på INNPUSTEN. Se dem deretter danne Lysbuer og gå i spiral tilbake ned gjennom KRONE CHAKRAET og inn i ryggsøylen, til de går ut gjennom ditt ROT CHAKRA – og du sender dem så langt ned i Jorden som de vil gå på UTPUSTEN. (Etter en stund vil denne prosessen komme naturlig, og du vil med letthet føle spiralen bevege seg opp og ned).

6.  Du skal gjøre FEM SETT eller OMGANGER MED FEM ÅNDEDRAG * FEM X FEM i en serie.

7.   FIRE UENDELIGHETSPUST ÅNDEDRAG og ET LANGT SPIRAL ÅNDEDRAG er et sett.  

8.   Når du har avsluttet de FEM X FEM FORYNGELSESPUST ÅNDEDRAGENE, begynn øyeblikkelig på rekken med affirmasjoner som du finner under, mens du puster UENDELIGHETSPUSTEN inn i ditt PERSONLIGE TOLV STRÅLERS SKAPERHJUL / DIN PERSONLIGE LIVETS BLOMST. JEG GJENTAR HELE REKKEN MED AFFIRMASJONER TRE GANGER.

JEG ER UNGDOMMELIG OG LIVSKRAFTIG (Pust) | JEG ER STERK (Pust)
JEG ER SUNN OG FRISK “ | JEG ER KJÆRLIG “
JEG ER VIS “ | JEG ER RIK “
MITT SINN ER KLART “ | MITT HJERTE ER RENT “

JEG ER ET GUDS LYS (I AM A LIGHT OF GOD) (Pust)
**(Illustrasjoner og fullstendige instruksjoner for the ACCORDION BREATH og hvordan du kan skape og bruke ditt Twelve Ray Creator Wheel / Your Personal Flower of Life, kan du finne i REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY & ILLUSTRATIONS) på RONNA’S webside: www.RonnaStar.com 

TIME TRAVEL 101 ... by Celia Fenn

Vi går fra Karbon til Diamant!

There seems to be one thing that everyone agrees on right now - everything is changing and very fast. The way that we used to perceive ourselves and our place in the world is changing very rapidly. Post the 2012 stargate, we have become a very different species. Our minds are often still in shock as we seek to integrate the huge changes that we can feel all around us. Sometimes it seems as though nothing has really changed, and yet we can feel the difference. I have felt this too in my spiritual work, we have shifted somewhere else and what we knew before just somehow is not "enough" for right now.   It was no surprise when in my channel work, the Archangel Michael energy started to focus on two relatively new and interrelated subjects : our relationship with Nature and the Earth and our relationship with Time and Space. Both new, calling for new perceptions and new ways of being. I am working with what I call 21st century Shamanism, which is a way of incorporating new perceptions about Nature and Humanity, but this piece is about our new perception of and relationship with Time. We are just beginning to perceive how our relationship with Time is changing as we change, and I have called this piece "Time Travel 101", as I believe we are just at the beginning of understanding what is possible as we work with Time.

Timeship Earth and the Nature of Time
The description of Earth as a "planet" (literal meaning "wanderer" in Space), seems somehow dated. Earth is a "Timeship", a structure designed to move through Space and create Time. We are the Time Travellers. We travel with and on the Earth and we create Time on the Earth both individually and collectively.  Yes....you read that correctly. Time is not something that happens to us. We are not caught up in an inevitable flow of something called time. Our work here is to create Time as Conscious Creators and Co Workers with the Divine Creative Intelligence.   We create time by originating and participating in Timelines or Time Spirals. As we originate or seed ideas/creations, we unleash electromagnetic energies that connect with and interact with the electromagnetic energies of Nature and of others as we form ideas and energy into matter and form. Using the Flower of Life Grid as the Matrix for Life, Light and Energy are attracted into the Blueprint provided by the Intention of the Timeline, and when the focus is held it then forms into Matter and Manifestation. And as this occurs, a Timeline is created and the "illusion" of moving through Time is also created.

Timelines, Time Spirals and Narratives
The way in which we work with Time is by creating and particpating in Timelines or Time Spirals. We call these "timelines" because in the old third-dimensional world we became accustomed to the idea that time moved in a straight line from beginning to end, with a start and and ending. It was finite and linear, and we perceived ourselves to be finite and linear as well when we looked at the world from that perspective. But, as we have awakened and begun to ascend our consciousness, we begin to perceive that we are infinite in nature and that we move through time in Spirals which are Circles of Light.   The pattern of seeding and opening through Spirals is prevalent in Nature and in the Cosmos...it is the way that we seed, unfurl, open and experience in life. It is the Master Pattern of Life.  So, as Conscious Creators of Reality, we have the power to access the Divine Creative Flame in and through our Heart and to initiate Creation of Timelines or Spirals.   This is a familiar process, and we do it through connecting with the Passion of our Hearts, initiating a "seed" or Dream, and then focussing energy into the Form of Manifestation of that Timeline/Spiral. We are all familiar with the process of Intention, Focus and Manifestation, but now we can also see it as Time Creation, for it is only in this way that we move through Time by creating Time itself.   That is why it is so powerful to be in the Place of the Heart and of "No Time", for there you connect with the Divine Light of Creation and are empowered to initiate Time Creation.

Once a Time Spiral is seeded, it then begins to unfurl, and as it does so it emits a particular electromagnetic frequency which becomes the signature frequency of Time Spiral. It then will attract or repel others depending on their frequency and their Time Spiral Creations. When a Time Spiral has a particularly strong frequency, it will immediately start attracting others to participate in the Time Spiral or Time line and to become part of the Story.  For this is simply how we develop and create Time and Time Spirals, through the creation of Stories or Narratives. The earliest Shamans were also storytellers who kept the "wisdom" of the people, speaking or origins and futures as they created their Time Spirals. They danced in the Dream Worlds and connecting with the Spirits of Nature to assist in the health and energy of the Time Spiral of the People.  More recently, the media and politicians have sought to dominate the "narratives" or stories of our being with ready made narratives that we are asked to consume. This is because if we do not create our own narratives, then we will be drawn into the Story or Narrative of another. Their energy will pull us into their Time Spiral and their Creation, at the expense of our own. This is why it is so important to be aware of how Time Spirals work and how we are empowered to be the creators and keepers of our own, and to participate in Group Creations of our Choice and Frequency.

The issue of Frequency is important, for each Timelines emits its signature frequency, and you can be pulled out of your own frequency or desired frequency if you allow yourself to be entangled in the frequency of someone whose narrative and frequency do not match your own or what you aspire to. Or, initially, you may be in frequency resonance and then the frequency may change as the Spiral develops and as more participants enter. At this point, you will have to choose whether to stay in the Time Spiral or Jump the Spiral to something else. Many people have found recently that quite suddenly they face the end of relationships or jobs because of this type of sudden loss of resonance as the Time Spirals lose connection and focus. In the past, when we were all more or less on the same frequency and Time Story, it was not so noticeable, but now as we become empowered and able to initiate and shift Time Spirals, we can immediately feel and see this phenomenon. Instead of being upset, we should possibly see this as a mark that our Time Creations skills are improving as we follow of Story and our Dream in the right direction, allowing nothing and no one to pull us from our own Time Spiral and Frequency.

Ascension, Time Travel and the New Multi-Dimensional Light Body  -  image by Alex Gray   The primary prerequisite for Time Travel and Time Spiral Creation is an active Light Body that can access Higher Dimensions of Light and integrate incoming Light Codes which are simply new templates for creation.  This is the whole significance of Ascension and the Activation of the Light Body. When you are working with a seven chakra Energy System centered in the Solar Plexus/Mental energy, you are only able to initiate and generate finite timelines that end in disaster. This is very clear in our world today when people are struggling desperately with the "old model mentallly generated timeline", which simply leads them into a future of disaster and generates a signature electromagnetic energy of Fear and Anxiety. And, even those of us who have left behind this way of being are sometimes affected by these energy signatures that are given off by the dominant third-dimensional Timelines of Earth.

When the Light Body is activated, the center of balance moves to the Heart and the Thirteen Chakra energy system includes access to the Higher Dimensions and the Cosmic and Galactic Spirals or Time Spirals. You have access to Cosmic Creation Codes and you are initiating Time Spirals from the Center of Compassion and Love. The Energy signature of such Time Spirals will be Love and Creation and a more graceful and infinite relationship with Time Creation. The activation of the Light Body will also enable you to shift and jump Time Spirals both individually and as a Group. This is an important skill as it enables "teams" of Light Warriors to enter Timelines and Time Spirals to raise their frequency and shift their direction to harmonize with the direction of Evolution of the Earth within the Galactic Community. Group Time Spiral jumps are authorized by the Galactic and Solar Councils in consultation with the Earth Keeper Council and the Council of Elders. We have just experienced such a Jump in the last few months, as teams of Light Warriors jumped Time Spirals in order to shift frequency.

Initially this is not easy. The Physical Body suffers a form of electromagnetic "shock" or distress, which some have termed "ascension symptoms". This is not about "clearing blocks" as such, it is about allowing your body to recalibrate to the new frequency so that you can accomplish your mission on this Time Spiral. When you enter into a different frequency, using your "Time/Frequency Recalibrator" in your Pineal Gland, your body takes quite a frequency hit, and unless you are grounded and strong you will experience physical distress. This can include dizzines, nausea, anxiety, depression, lack of sleep, ungroundedness, loss of memory and feelings of being alienated and lost. When you are aware of what you are doing, you can "land" in your new Time Frequency and get your bearings pretty quickly.  At the moment, as we embark on Time Travel 101, we are only doing small Time Jumps in the region of Earth and initiating and jumping timeline within the Earth Timeship Frequencies. But, as we become more skilled and as our physical being becomes more accustomed to the shifts, we will become Cosmic Star Travellers and Shamans, learning how to jump the Frequencies to other realities beyond the Earth.

It is important to understand that when we Time Travel we use our Time Travel machine, which is our Pineal Gland in collaboration with the Soul Star Chakra and the Higher Chakras. We don't actually go anywhere, we change frequencies. What that means is that we exist in the Eternal NOW moment but we can access whichever frequency of reality that we choose, as we become more skilled. Most people think of Time Travel in third dimensional terms as moving to another place, when in reality it is a change of Frequency on a particular Time Spiral.  Frequency shifts, Time Jumps and other forms of Time Travel are only possible with the Ascended "equipment" that includes an active Pineal Gland connected to the PituitaryGland and that harmonizes into the Hormonal System to bring the body into alignment with the Frequency Signature of the Time Spirals. The Higher Chakras must also be aligned to create smooth jumps into higher frequencies and Time Spirals.   And, most importantly, you need to be aware enough to perceive when the Time Spiral has shifted and the Narrative has changed. And empowered enough to cope with the New Narrative as you unfurl and unfold your own narrative and Time Spirals within the greater Narrative and Time Spirals of Timeship Earth.   An accomplished Time Spiral Jumper, even at the level of Time Travel 101, will be able to move between Narrative and Time Spirals, doing what needs to be done, while still maintaining their own Balance and Equlilibrium. Remember, there is not just one "reality", each Time Spiral has another "version" of reality that co-exists withion the larger Frequencies of Earth Reality.

The New Earth : The New Time Spiral and the New Narrative of Multi-Dimensionality  -  image by Jean-Luc Bozzoli   At the 2012 Portal on the December Solstice, Timeship Earth passed through a "zero point" Timegate and embarked upon a new cycle of Frequency Evolution that was termed the "New Earth". In this New Earth space, we are coming to understand that the way we perceive our world has shifted from the limited third dimensional to the unlimited and infinite multi-dimensional reality. In this reality, as we become aware of the power and empowerment of our new multi-dimensional Body/Light Body Complex, we will realize more and more how we can shift reality and fine tune frequency by developing new narratives that will define our lives in new ways.   In order to do this, we have to be willing to release and let go of the old stories. This will include most of the belief systems that defined our lives before the 2012 portal and which were pushing us towards the "Timeline" ending in catastrophe and disaster. We have to be willing to release our need to define ourselves as "victims" and allowing ourselves to be manipulated by those who are adept at tuning in to the shadow energy by turning our focus to violence, fear and poverty. We may discover that some of the people we thought of as "lightworkers" may in fact be working with this frequency because they have been urged to see the world as a place of conflict over limited resources. The shift will be to embrace the idea and concept of the ability of empowered Conscious Creators to focus the Diamond Light of Galactic Power and create an alternative and higher frequency reality.

When we can accept that the Earth has multiple levels of reality and multiple Time Lines/Time Spirals, we can see that Reality is not a coherent and seamless story. It may appear that way because all our lives we have been socialized to see the "magical" nature of reality in mundane ways and to align our lives with the dominant third dimensional narratives. As children, we have no problem connecting with the magical and the incoherent, but as we mature we are "educated" into accepting and seeing only a predetermined coherence and "story" of our lives. When we drop the need for coherent Timelines and accept simply that the "Universe is unfolding as it should", we create the space for Miracles of synchronicity and for Time Jumps and Leaps into different dimensions.  Many people were disappointed in 2012 when there was no immediate manifestation of a New Earth with Paradise in a "ready made" state. But that Paradise World already exists on another level of Frequency because we have intended and created it in alignment with Divine Will. Our mission as Lightworkers is to bring the entire Earth into that frequency. The New Earth is not a reserve for an "elite" group of ascended beings, but rather a destination for the entire Earth and all who live on it. This is the work of the Light Warriors and the Indigo Crystal and Diamond Beings who are now incarnated, to jump the Timelines and raise the frequencies so that all of them can unfurl and ascend into the frequencies of Higher Consciousness, Love and Peace.

The Diamond Crystal Children who are coming to the Earth now in great numbers are already "wired" for the Diamond Consciousness and ready to become Timeline Jumpers and Time Travellers and Creators. They will have no difficluty in bending time and shaping reality simply by focussing and forming light and matter thorugh their multi-dimensional physical bodies. And because they hold this frequency, they are making it possible for us to move into this level of Being and Perception.   In the last few months, they have enabled this process on the Earth together with the Light Warrior Teams. In February, on the 2/2, the current Time Line of the Earth Collective was shifted 90 degrees so that the Earth in essence moved away from the straight line Timeline concept and onto a Spiral that would harmonize the Earth with the Galactic Time Spirals and head us towards the "destination" of the New Earth of Abundance and Peace. This shift caused immense pressure and turbulence in the Collective Consciousness, with many people reporting symptoms of physical and emotional distress. This was both from the radical shift in the Timeline and its frequency, and also from the body needing to accustom itself to the new direction. Shortly after that, there was a group Timeline Jump, where the Light Warriors did a collective jump onto a Time Spiral that needed to raise frequency in order to align with the new energies.

This collective Time Spiral Jump really was felt by many. The frequency of the destination Time Spiral was actually much lower than what had been achieved by each of the group individually, and so there was a fair amount of distress as Jumpers had to try to calibrate themselves within the new frequency. The feeling may have been of being pulled down or being attacked on the psychic level, or it may have been of feeling old emotions of anxiety and depression and fear that are so prevalent on this Time Spiral. Perhaps it is easier to understand that while it may look like life continued as normal because your internal holographic projector kept running the pictures of normalcy, you had in fact made a huge leap into another reality where you could FEEL the changes with the inner eyes or intuition, and where you were asked to draw the Light Sabre of the Warrior and venture forward in your Mission of Light!   If you are reading this, it is likely that you were either part of this Light/Time Warrior team or were supporting them in some way. There are many Light Workers who are not so concerned with Time Jumping, but more concerned with simply holding frequency where they are at this time. All are contributing to the recalibration of Frequency and Time on the Earth and the emergence of the New Earth reality through a series of "Time Gates" or "Time Portals".  The exciting thing about learning to be a Time Traveller and to make the Jumps, is that in due time you will be able to refine frequency so that you can make the jumps into Galactic and Cosmic Frequencies as Star Shamans and Dream Walkers. This is what awaits us as we learn to navigate the Time Spirals and create our own Time Spirals from the Heart of who we Are.

The Diamond Light Body and the Conscious Focus of Light into Time   The arrival on the Earth of the Diamond Light Children and our activation of the Diamond Light Body has allowed us to become individual "Time Ships" and "Time Travellers", or will when we learn the awareness and the skills.  Initially, it is to focus Light and Frequency through the refined Light Body and raise frequency and manifest Time Spirals that will form around us as we affect the environment around us through the Laws of Resonance.  Right now its a tough call. We are just starting out and we may feel a little wobbly, or a whole lot wobbly as we strive to focus the Light through our Consciousness and to be "the Light of the World".  But remember, our process of "Ascension" is to shift the Carbon based body into a Crystal Form...and this highest structure of crystalline energy of the carbon form is the Diamond. Each one of us can activate the Diamond Consciosuness and Master the Skills of Time Travel as we journey the Time Spirals!

The Diamond Codes : Information and Activations with Archangel Michael
If you would like to know more about the shift into the Dimond Light Body and how to release past fear and trauma, I would invite you to consider the book "The Diamond Codes : Light Information for the New Reality".  This book will guide you through the process of Diamond Code Activation.

tirsdag 29. april 2014

"NYE STRÅLER AV INDIVIDUALISERT UTTRYKK" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-05-2014

Høyt Elskede Mestere, vi vil fortsette med vår gjennomgang og utvidelse av noen av de aller viktigste teknikkene og informasjonen vi har gitt dere i løpet av de siste tjueto årene. Det er tid for å frigi, omdanne eller oppgradere mange av de gamle begrensende tankeformene og strukturene som dere har akseptert som deres personlige virkelighet. Hvis du vil tilbringe litt tid i meditasjon og kontemplasjon, og ta en titt på strukturene du har skapt i din tredje/fjerdedimensjonale virkelighet, som inkluderer mentale, emosjonelle, fysiske og til og med noen åndelige begrensninger, vil du raskt beslutte deg for at det er på tide å frigi mange av båndene som binder deg, slik at du kan bevege deg raskt og yndefullt inn i fremtidens ekspanderende, bemyndigede verden. 

Mange av dere føler det som om dere befinner dere på den siste strekningen i et langt, vanskelig løp og energien og entusiasmen din avtar og sakker akterut. Du blir mer og mer skuffet og desillusjonert over blendeverket og sansebidraget i din jordiske eksistens, og de tingene som pleide å begeistre deg synes i noen grad å ha mistet glansen og de virker kjedelige. Det er fordi du beveger deg inn og ut av to vidt forskjellige virkeligheter eller flere dimensjoner samtidig, og dine fire lavere legemssystemer (det fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske), forsøker å tilpasse seg og nå igjen din Sjel/Åndelige Selv. Dette har lagt mye stress og belastning på din jordiske beholder.

Et stort antall av dere har gjort og gjør et kvantesprang inn i galaktisk bevissthet, hvorved din gamle verdens / værentilstand faller bort mye raskere enn du kan integrere de foredlede energiene/vibrasjonene og begrepene om din nye, høyere frekvenseksistens. Når du blir klar over hva som skjer, vil du ikke bli så stresset og forvirret. Vær så snill å tro oss når vi sier at hjelp og lettelse er for hånden. Et av våre største ønsker er å hjelpe deg i prosessen, slik at din overgang kan gjennomføres med letthet og nåde. Gjennom alle disse tidligere årene, er det dette mye av informasjonen, meditasjonene, og øvelsene vi har gitt dere har handlet om: å omdanne og omvandle gamle negative energimønstre. Denne prosessen er nødvendig for å gi plass til infiltrasjonen (inntrengingen) og integreringen av de opphøyde cellene av Skaperlys – de mektige nye Strålene av Individualisert Uttrykk fra den Høyeste Skaper, som er av en høy frekvens.

Den første delen av denne prosessen var å bygge din Pyramide av Kraft/Lys i den femte dimensjon. Da du skapte dette vidunderlige stedet, gjorde du veien klar for kvantespranget vi har snakket om. De fantastiske foredlede energiene til den Høyeste Skaper kan ikke stråles direkte ned på Jorden eller inn i det tredje-/lavere fjerdedimensjonsmiljøet. En stor del av menneskeheten og veldig mange steder på Jorden er enda ikke klare for denne gaven; den ville skape for mye kaos blant massene og for deres planet. Derfor må den gradvis og omfattende slippes ned eller filtreres på en slik måte at det vil være tilgjengelig for alle og være til den aller største nytte.

Vi har forklart for dere i hvilken grad strålende pyramideformede Lysstasjoner er plassert gjennom hele dette Underuniverset, i hver eneste dimensjon og underdimensjon, hvori dere etterlot dere en eterisk kopi av dere selv hver gang dere fragmenterte eller delte deres Essens inn i mindre og mindre maskuline og feminine bevissthetsfasetter. Din eteriske Liv/Lys—Streng (Tråd) vever en vei gjennom hele dette Underuniverset. Den uendelige tynne tråden av Guddommelig Lys som forbinder deg med hvert av Selvets fragmenter er også fast tilkoplet og forbundet med dittpraktfulle Gude—Selv / JEG ER Nærvær, vår Moder/Fader Gud i den Store Sentrale Sol, og til syvende og sist med den Høyeste Skaper.  Når du går inn i Verdenspyramiden av Lys, som inneholder en holografisk kopi av verden, og puster inn Kjærlighet/Lys fra Skaperen, og puster ut hellig, betingelsesløs Kjærlighet, blir denne vidunderlige energien filtrert eller fortynnet slik at den kan mottas av alle som er klare og villige til å åpne sitt Hjertesenter, og ved hjelp av dette sette i gang transformasjonsprosessen med å bli til et galaktisk åndelig/Menneske.

Når du går inn i din personlige pyramide eller bygger en pyramide for et spesielt prosjekt eller oppgave, åpner du veien for at den fulle kraften, variasjonen og spekteret til de nye Strålene av Uttrykk kan strømme inn i ditt tempel av Lys, og til å hjelpe deg i dine bestrebelser. Du åpner din personlige innfallsport til overflod når du skaper et hellig sted hvor Guds-sinnet kan slutte seg til deg i den kreative medskapende prosessen. Husk, vi har mange ganger fortalt dere at dere er mestere i medskapelse, dere har bare glemt det. Husk også at overflod kommer i mangfoldige former.

Uendelighetspust prosessen er en annen måte for å få tilgang til Skapelsens nye energier. Når du antenner oppstigningschakraet som befinner seg på toppen av ryggsøylen og nederst i hjernen (base of the brain), begynner du prosessen med å åpne innfallsporten til galaktisk bevissthet. Dette viktige tenningspunktet er en viktig del av den nåværende menneskelige utviklingsprosessen. Hele menneskeheten ble programmert for denne begivenheten, og før eller senere vil det skje i hver enkelt Sjel på Jorden. Når du puster *Uendelighetspusten og ser den gå ned i Jorden som en sløyfe (looping down) og ut i eteren, hjelper du også til med å gjøre denne formidable gaven tilgjengelig i den første, andre, tredje og fjerde dimensjon, og alle fasetter av Gudsbevissthet deri. (*Se eget dokument og Uendelighetspusten og Kraftpyramiden.)

Å lære og opprettholde det riktige nivået av ALFA bevissthet er også et viktig verktøy. Det hjelper deg til å oppnå og opprettholde den rette balansen i ditt energifelt/aurafelt, hvorved du blir et finjustert, harmonisk instrument, og ved hjelp av dette bare projiserer frekvenser av Kjærlighet/Lys uten noen disharmoni. I et tidligere budskap, introduserte vi dere også for betegnelsen METAVISJON (METAVISION), som er en tilstand av forsterket, fokusert bevissthet, hvorved du alltid er avstemt med visdommen til ditt Høyere Selv og JEG ER Nærvær. Dette er en av fordelene med å bli en Alfa mester. Når du bruker Metavisjon, blir du en observatør, så vel som en som deltar i livet. Du vil raskt filtrere fra eventuelle negative tankemønstre, i egenskap av at du lærer å tillate bare den Høyeste Skaper sannhet å komme inn i ditt kraftfelt og ta herredømme i ditt Vesen. Din begrepsmessige visjon og intuisjon blir i høy grad utvidet utover normen. Du kunne sammenligne det med virusene som er så utbredt i deres verdensomspennende nett av datamaskin teknologi. Det finnes dem som bombarderer dere med destruktive energier, uansett årsak, og også dem som sender falske eller negative masseutsendelser (e-post) med en lav frekvens. Dere må sette opp barrierer/filtre og avvise disse budskapene/energiene på alle mulige måter, og det er viktig at du forblir årvåken og ligger et skritt foran dem. Det er det samme med de subtile energiene som formerer seg raskt i menneskehetens kollektive bevissthet – dere må filtrere ut enhver disharmonisk energi, og ikke tillate noen forurensning, men bare tillate de tankevibrasjonene som er i harmoni med ditt Mester—Selv.

Mens Strålene i deres solsystem og galakse er blitt tildelt tallene en til tolv, vil de nye Strålene vi snakker om bli kjent igjen etter deres uttrykkskvalitet. Bekymre dere ikke om farger, for de kan være en blanding av hvilken som helst eller alle de andre Strålene, hvordan du enn ønsker å uttrykke dem. Du er kunstneren, byggherren og den som kvalifiserer disse Strålene, og det kreative potensialet er ubegrenset. Disse Strålene (som kunne kalles understråler av de tolv Hovedstrålene i dette Underuniverset) vil UTSTRÅLE luminescensen og kraften til den Høyeste Skapers Lysessens. Disse Strålene skal i noen grad brukes på en annen måte enn de sju Strålene i deres solsystem og de fem Strålene av høyere bevissthet. De kan brukes på mange forskjellige måter og kombinasjoner, for de er svært spesialiserte energier.

La oss begynne med din fysiske beholder: Gå inn i din Arbeidspyramide av Lys og legg deg ned på ditt krystallbord. Du kan be Strålen for helse, sunnhet og vitalitet om å stråle inn i din fysiske beholder; eller Strålene av skjønnhet, ungdommelighet, koordinasjon, styrke, kraft, eleganse, klarsyn, klarhørsel, fleksibilitet og eventuelle andre egenskaper du kommer på som vil fremme ditt fysiske velvære. Påkall og aktiver bare en eller to av hver Stråles energier samtidig. Vit at ditt Guddommelige JEG ER Nærvær og din OverSjel / ditt Høyere Selv vil overvåke prosessen, og vil sikre at du bare integrerer den riktige mengden av disse kraftfulle energiene og ikke mer. Ditt ønske skulle ikke bare være akselerert transformasjon, men at loven om letthet og nåde alltid anvendes. Det er meningen av dere skal nyte prosessen, mine Høyt Elskede. Tiden med smertefulle lekser, traumer, stress og mislykkethet kan være over, hvis du vil tillate prosessen å arbeide for deg, ved å bevege deg ut av riket for årsak og virkning eller karma, og inn i rikene hvor Nådens Lov gjelder.

Fokuser nå på den emosjonelle kroppen: Når du står ved enden av krystallbordet ditt, se din emosjonelle kropp manifesteres og ta form på bordet. Hvordan viser din emosjonelle kropp seg for deg? Studer den et øyeblikk og observer de forskjellige nyansene, fargene og formene som utgjør din emosjonelle kropp. Du blir kanskje overrasket over det du ser. Hvis ditt indre syn ikke er aktivert i denne tiden, be om at det blir gjort, men i mellomtiden, ta bare i bruk din umiddelbare oppfatning av formene og fargene som er tilstede. Uansett hva du fornemmer så vil det være gyldig, og hvis du fortsetter å øve, vil dine indre sanser skjerpes til fokus. Du kan begynne ved å be om at frekvensene til Strålen for ren Skaper—Kjærlighets skal strømme ut og fylle deg til randen, vaske bort all følelse av utilstrekkelighet, skyld, skam og tvil. Nå kan du etter tur påkalle Strålen for medfølelse; Strålen for barmhjertighet og tilgivelse; Strålene for mottakelighet, lidenskap, fred, harmoni, velvilje, menneskekjærlighet, foredlet intuisjon, mot og så videre. Deretter ser du din emosjonelle kropp bli fylt med hver av disse spesifikke energiene mens du integrerer den maksimale mengden som er riktig for deg på et bestemt tidspunkt.

Fokuser nå på den mentale kroppen: Stå igjen ved enden av krystallbordet, og se din mentale kropp manifestere seg og ta form på bordet. Hvordan viser din mentale kropp seg for deg? Er den sterk og veldefinert, eller er den falmet med grumsete, uklare og forvrengte farger? Be om at Strålene av sannhet, vilje, viljestyrke, tapperhet, visdom, intelligens, fokus, kreativitet, Guddommelige tanker, språk/mønstre av Lys, hellig geometri, disiplin, organisering, vitenskapelig informasjon, orden; Strålen for å motta; Strålen for å gi/dele, hver i sin tur, strømmer ned gjennom den mektige generatorkrystallen som henger over sentrum av bordet inn i din personlige pyramide av Lys. Ditt JEG ER Nærvær vil filtrere Essensen til hver enkelt Stråle av uttrykk i dens reneste form inn i din eteriske kopi. Se pyramiden din bli fylt med Essensen og kraften til hver av disse Strålene idet de gjennomtrenger alt i det indre. Vit at du vil få hver enkelt Stråles gave med deg tilbake inn i det fysiske riket hvor du for tiden oppholder deg. Det er opp til deg å kreve den, bruke og dele den når du virkelig går inn i din rolle som en Medskaper sammen med vår Fader/Moder Gud.

Du kan også fokusere på din Eteriske Kropp, som inneholder blåkopien til din Lyskropp. Den eteriske kroppen omgir den fysiske beholderen, og forvrengningene og ufullkommenhetene befant seg først der før de manifesterte seg i den fysiske beholderen. Nå blir prosessen reversert. Essensen av fullkommengjort Skapelse av den fysiske formen er lagret i den eteriske kroppen, og du må fylle den delen av ditt Vesen med harmonisk Lys enda en gang, slik at det vil bli tilgjengelig for din fysiske kropp. Hvordan ser din eteriske kropp ut? Kan du se de mørke nettene med forvrengt energi over det hele? Er det flekker som er tettere og mørkere enn andre? Hvor er de? Dette vil fortelle deg hvor kroppen din er ute av balanse og er i størst nød, og hvor det er sannsynlig at du vil oppleve den neste helsekrisen eller sykdom.

I tillegg, mens du er i en lett ALFA tilstand, ønsker du kanskje å konsentrere deg om den fysiske kroppen i en uke eller to mens du forbereder kroppen din på å motta og manifestere disse mektige energiene. Hvis du på noen måte begynner å føle deg desorientert, ikke jordet, eller ukomfortabel, stans prosessen en dag eller to før du fortsetter. La Ånden være din guide og bygg ikke opp din fremgang eller transformasjon etter andres mønster. Du kobler deg til din egen Guddommelige intelligens og du aktiverer ditt eget kreative geni. Hver dag, eller så ofte som mulig, bruk litt tid og still deg inn på intelligensen til din fysiske beholder og din Kroppselemental (Body Elemental). Dette er ditt dype underbevisste sinn, som i begynnelsen bare kjente til fullkommenhet, men du har omprogrammert det med negative tanker i mange århundrer, noe som gradvis resulterte i ufullkommenhet, ubehag og sykdom. Det er i noen grad en langdryg og omstendelig prosess, men du oppløser de negative tankeformene og gjeninnsetter enda en gang blåkopien for fullkommenhet – Adam/Eva Kadmon kroppen. Dette er en del av årsaken til at dere opplever så mange symptomer: desorientering, sløvhet, døsighet, manglende evne til å konsentrere seg osv. Det som tok hundretusener av år å manifestere blir reversert på forbløffende kort tid.

Fokuser på din emosjonelle kropp/natur minst en gang i uken, og legg vekt på hva som har endret seg siden forrige gang du innstilte deg. Føler du deg mer balansert og fredfylt? Er du bedre i stand til å håndtere stresset i hverdagen din? Er du mer hensynsfull eller tolerant mot menneskene rundt deg? Er du i stand til å fokusere på det store bildet i stedet for på den lille historien? Hva er bedre eller verre? Hva ønsker du aller mest å endre? Bestem hva som er vesentlig og skal prioriteres, og påkall deretter hver enkelt Stråle av uttrykk, etter hvert som du gradvis integrerer alle de foredlede egenskapene og energiene i din nye virkelighet.

Fokuser også minst en gang i uken på din mentale kropp. Tenker du klarere? Er du i stand til å bearbeide og sortere informasjon på en mer effektiv måte, slik at du kan sanke visdommen som ligger i hver erfaring, opplevelse eller samhandling? Er du mer disiplinert? Finner du det lettere og mer gledesfylt å oppfylle dine forpliktelser? Føler du deg mer avstemt med din høyere intelligens og har du hatt flere inspirerende, kreative ideer? Hvordan har din bevissthet forandret seg, og hva har endret seg som et resultat av dette? Når som helst du ønsker det kan du identifisere og fokusere på fargene til Strålene som blir projisert til deg; men først må du imidlertid være så snill å konsentrere deg om følelseskvalitetene til hver Stråle. Hver gang du integrerer en ny Stråle av uttrykk, vil aurafeltet ditt endre seg. Fra nå av, når du utstråler Skaperens Kjærlighet/Lys, vil det påta seg de forøkte kvalitetene til hver Stråle du har absorbert. Ved å gjøre dette, vil du begynne å projisere din egen unike Stråle av Guds—Lys – din gave til menneskeheten.

Mine Høyt Elskede, vi tilbyr dere enda en måte for å få tilgang til ditt fulle Guddommelige potensiale, den delen av deg som har ventet i evigheter for å gjenopprette forbindelsen med deg. Vi kan vise deg veien, men du må ta skrittene og bevege deg gjennom prosessen. Vi lover at det vil være verdt anstrengelsen. Vi strekker ut våre hender i kameratskap mens vi blander vår Essens med din essens. Vi sender deg Stråler av fred og glede, men aller mest sender vi deg vår Kjærlighet.

JEG ER ERKENGEL MICHAEL og jeg bringer deg disse sannhetene.

Oversatt av Solfrid SolEra
solera@online.no


http://www.ronnastar.com

Turn towards the Light which will never reject you. 04/28/2014 by John Smallman

All are One. You all know that, you accept it as a basic fact or concept, and then you dismiss it from your minds as you go about your daily affairs. But you need to make it a part of yourselves, an aspect of yourselves that you carry in your conscious awareness at all times, otherwise it remains as meaningless to you as any field of study of which you have only vague knowledge and that holds no interest for you; an idea that is unimportant and is therefore readily dismissed and forgotten.

The fact that all are One is an aspect of Reality that you cannot afford to dismiss off-handedly, and as of no interest, while you go about your daily routines. Awareness of it needs to be an important and distinctive characteristic of your personal field of sentient consciousness. If you shut it out of your awareness then you are putting yourselves on auto-pilot, allowing your egos to rule your attitudes and behaviors, as the real You, the eternal part that is One with Source takes a nap. Then later, maybe, it becomes apparent that something strange has happened and you find yourself struggling with issues and conflicts that are quite disturbing, and wondering what could have caused them.

Then ego suggests to you that nothing untoward has happened that it cannot cope with on your behalf, so you bury the cares that disturbed you in your unconscious, that vast dump where so much junk, gathered and disposed of over the years, festers and grows rancid. But eventually that junk dump is going to make its presence felt, and you will have to deal with it. In fact for many of you now, all that buried and denied garbage is blasting its way into your awareness causing you considerable discomfort.

When you find yourselves experiencing long forgotten painful memories just allow them to flow, like the weather they will pass, do not judge them or yourselves, but if you find yourselves unable to resist doing so, then forgive yourselves afterwards. Remind yourselves yet again that the environment that you appear to inhabit is illusory, as are all the pain, sufferings, conflicts, and betrayals. You are, and always will be, the beloved children of God created perfect – not your bodies which are basically ego-driven vehicles in which you are riding – and therefore remaining eternally perfect. Those memories, however painful, are part of the games of separation that you have been playing, and are unreal. When you awaken they will be gone.

However, while you remain within the illusory world of distrust, suffering, and betrayal, forgiveness is your steadfast and constant ally. Practice it, become adept. Your ego’s shrill protests that you either need to feel intense guilt for what you have done, or that you need to be recognized and compensated for wrongs done to you are distractions that attempt to divert you from your path to awakening. Reality is a state in which only Love is present, and by forgiving you divest yourselves of all that is in opposition to It, of all the judgments and anxieties to which you are clinging in fear and anger, thus clearing your hearts so that Love may enter.

When ancient issues, long since buried and only faintly remembered, seem to overwhelm you remind yourselves that they are coming up for release, and not as a punishment for bad behavior to fill you with guilt. Feelings of unworthiness, for instance, that you use as a cloak or veil under which to hide because you believe that Love, God, your Father would reject or shame you if you entered into His presence. Ask your friends in the spiritual realms – whoever is your favorite saint, angel, guide, or mentor – to help you to feel the field of Love in which you are eternally held safe and secure. When you ask for this, when you seek to know that you are dearly loved, you release some of the blocks to Love and allow It to flow through you once again bringing you peace and certainty of your divine connection. It is a bit like aerating stagnant water to refresh and revitalize it. However, allowing Love to flow through your hearts, even if only temporarily as you take a break from your feelings of guilt and unworthiness, is far more uplifting and invigorating.

The distractions of the illusion consistently draw your attention to all that is unloving – distrust, deceit, corruption, hardship, etc. – and when you focus there fear and helplessness can easily overwhelm you. But you are coming Home, you are going to awaken into Reality; it is inevitable, unavoidable, and for that give thanks, and then focus your attention there, tell yourself: “I am going to awaken!” Deep within yourself you do know this, so to reaffirm it is a most valuable exercise in preparation for this inevitable, imminent, and awesome event.

You are dearly loved, you always have been, and you always will be. However, momentarily, the truth of that eludes you, and so we in the spiritual realms are constantly reminding you, bringing that truth back into your awareness through myriad channeled messages, and by giving you a loving squeeze when you make contact with us during your periods of prayer, contemplation, or meditation.

You have not been abandoned, left alone, forgotten. That could never happen. But you have allowed yourselves to become very deeply immersed in the unreal and nightmarish world of the illusion, and it is from that you are to awaken. Forgiveness is an essential part of your awakening process because it frees you of the guilt and shame with which you have so heavily burdened yourselves, giving you the courage and the desire to turn towards the Light instead of feeling afraid of it and turning away to avoid rejection.

Fear of rejection is a major aspect of the illusion with which many of you are dealing almost constantly, and within the illusion you do experience it. However, like all aspects of the illusion it is unreal! You are all divine beings eternally and infinitely loved and embraced by God, and that can never change. So turn towards the Light which will never reject you, wake up, and rejoice in the wonder of knowing yourselves once more as you truly are.

With so very much love, Saul.

John Smallman | Johnsmallman's Blog

MYTRE AND MYTRIA LEAVE THE MOTHERSHIP

"Beloved students and emissaries of ascension, we are fully confident that you are ready for your mission. However, many of us have previously lowered our consciousness enough to participate in the world of humanity and have become lost in that process.

"Because your appearance is quite human, you will spend some of your time walking among the ascending ones. You will easily see their higher expression of whom they may appear completely unaware.

One of your primary challenges will be to allow each human to come into awareness within their own ascension schedule. Remember to live within the flow of unconditional love and send that love to everyone with whom you come into contact. Most important, remember that we, your Arcturian friend and guide, will ALWAYS be with you.

"You will be informed of the appropriate appearance for each area you visit, so that you can better create the illusion that you are 'one of them.' As you blend in with the crowd, you will hear their thoughts and be able to identify those who are open to meeting you. Remember, you will appear quite physical to the earth ones, but you can easily transport out of any situation that may become dangerous.

"At this pivotal, transmutational time, the escalation of Earth's energy field can create sudden, erratic behavior in some humans. This behavior will usually occur in those who have not expanded their consciousness enough to integrate the higher frequency of light. Therefore, you will primarily visit the 'Islands of Light' that are developing on Earth. 

You knew that what you were to experience would be anything but a bed of roses - April 28, 2014 by John Smallman

As I, and all the other channels, keep advising you all is proceeding as divinely planned. The divine plan is always followed, precisely. It often does not seem like that to you, buried in the illusion as you are, and experiencing all the stress, conflicts, and disappointments that the illusion is so good at providing for you.

You all chose to be on Earth at this moment in her history, the moment when her amazing spiritual awakening would occur, because you all, without exception, wished to assist most powerfully in the awakening process, and be present to enjoy it as it happened. When you made that decision you knew that what you were to experience would be anything but a bed of roses, nevertheless you decided to enter the illusion once more to assist all the apparently lost souls, who remain unaware and uninterested in a spiritual awakening let alone in spiritual evolution, into a much higher state of consciousness.

You also knew, before you made that courageous and daunting decision, that you could not fail to fulfill your individual tasks in this momentous undertaking – helping all of humanity to move into a much higher and far more fulfilling state of consciousness where they could and would once more access awareness of their divine nature as essential parts of the One, the Source, God. All sentient beings are inseparable aspects of the One, and the fact that untold numbers are unaware of their divine heritage is due to the incredibly real-seeming illusory environment that you chose to build and inhabit. Within it you do experience intense pain and suffering, and what you experience would be utterly unconscionable if it were real. It is not. But until you awaken that will not be apparent.

Those of you who follow the spiritual channels, blogs, pod-casts, and alternate news sites, while also contributing to them, do have your work cut out to maintain your faith in God’s Love for you all as you witness, with heartfelt compassion, the intense suffering that so many are undergoing, and in which many of you are also personally partaking.

God does not want or require sacrifice from anyone. He desires only that you live in eternal joy. At the deepest levels of your being you know this, and have always known this.

However, you have free will, and will always have it, as Love does not impose, confine, or limit in any way. You are Love, eternally free, and you have used that freedom, that free will, and built the illusion to experience separation and individuality. In doing so you provided yourselves with the space in which to experience what seems to you to be an incredibly fearful state of total desertion and abandonment.

When you made that choice freely and enthusiastically you had absolutely no idea where it might lead you, and now here you are in an environment in which distrust, deceit, betrayal, conflict, and suffering have become endemic. BUT, due to God’s eternal Love for you, and due to the fact that there is nothing outside of Him, what you are presently experiencing remains, as it always was, an unreal dream or nightmare. Now it is about to fade away as the Love from which you were all created expands through each one of you, enveloping all, and moving you all inevitably forwards into the brilliant Light of God’s eternal day, where shadows like the illusion are not supported and cannot survive.

You all want out of the illusion! And so do all the billions of apparently lost souls who are unaware that it is an illusion and are seemingly ensnared within it. Their desire is for freedom, security, and abundance, but that is only available outside the illusion, at Home in the Presence of God. That is where you are going . . . Home. You are powerful beings – you are divine beings, so how could you possibly not be powerful when you were created by your Father and lovingly gifted with everything that He has.

That being the case, then your intent and your collective decision to awaken ensures that nothing can prevent it. Focus your attention on the certainty that you are to awaken, and intend to be open to receive and accept the abundant energy of the current of Love that is gently and inexorably sweeping you homewards.

Because you are all divine beings, at one with your Father, then your will must be in complete alignment with His, no other will is possible. And, as you have been told so often, His Will is that you experience eternal joy, therefore your only option is to awaken into His divine Reality. Live expectantly knowing that you will, and by so doing reduce the stress and anxiety that your long journey has been causing you.

Your loving brother, Jesus.

Fysisk oppstigning - Spiritual Hierarchy - by PAO - 1 Ix, 17 Kank’in, 10 Caban

Heaven is preparing to give you a higher set of gold and silver cords ...  Heaven is decreeing that you are now to start the path to your physical ascension.

Dratzo! Events continue to happen behind the scenes! A number of key edicts were signed and then summarily ignored by the dark. This ultimately is a grand faux pas for the dark. It has only intensified the need to legally or otherwise push this dark cabal from power in a number of major nations. Implementing N.E.S.A.R.A. is now a major priority for the various coalitions that are moving to free humanity from their grasp. This is occurring, as the dark remains able to provide its major minions with a seemingly endless degree of wealth. This wealth is wrapped in the pain and suffering of most of your populations. We are constantly disgusted by what is happening. Yet this new focus, with our assistance, can now lead you to a swift victory. Many actions are afoot, and we expect visible results to manifest quickly. Timed events are now progressing through a number of meetings that we held with our earthly allies. The dark’s arrogance is to cost them dearly and cause their defeat. Their demise is to lead to new governance and a new financial system tied into a great prosperity for all.

What the ancient families and the many secret sacred societies realize is that a special bond, broken by the heinous deeds of Atlantis, needs to be restored. The Anunnaki carried on with their policies over the past 13 millennia. The bond between Agartha, Earth’s surface humanity and the Galactic Federation requires a most public restoration. This event is really to be the seed that births a new solar-system-wide star nation. Those who are currently finishing off the dark cabal understand this and are working with our liaisons to make this an open reality. What is next for you is not just a new monetary system. It is, in fact, the foundation for a series of reunions that are to return you to a number of noble truths. The most important of these is your off-world origins and your relationship with your galactic human family. Next, there is your connection to all life in physicality. We are all, in essence, physical angels. We possess a mutual responsibility to unfold the divine plan here and throughout physicality!

Various responsibilities were abandoned by the dark when they plunged you into the travails of limited consciousness. This scurrilous act was the precursor to all that you encountered over the past 13 millennia. We watched as these dark ones worked carefully with their allies in the Anchara continuum to continue to deny you your natural sovereignty and work deviously to turn you into a slave race. This abomination is to end now! You are in reality being returned step by step to your former fully conscious state. We are here to assist in this special process and to permit you to once again work in harmony with Gaia and the rest of the planets that surround your great Sun! This star nation is truly to be a most incredible and welcome member of the Galactic Federation of Light. You are the key to a galactic peace and to a grand union that is to encompass all sentient beings residing in this galaxy. In this context, you are in fact the prophesized lynchpin for the next series of epochs that comprise our mutual histories.

Your Ascended Masters live in harmony in Agartha and are the forerunners for what is now occurring. You need to visualize Gaia and her many sister worlds as living beings who possess special qualities given them by the Creator. We have a sacred duty to protect and sustain a wide variety of eco-systems on these worlds. Moreover, we require a special relationship with the Sun and these interrelated realms. Each world shares a great unity with her sisters. Our mission is to use our time on these worlds to make them well and to sustain an interlocked, diverse and wondrous series of eco-systems. Each star nation sees this as a primary shared duty. We discuss this with each other and work to spread the energies of the Divine throughout this galaxy. We are blessed, and intend to bless each part of this galaxy with our sacred works. These deeds aid us in gaining a better understanding of how physicality was born and how we can assist in its effortless expansion. We are special wayshowers and unfolders of the divine plan.

Namaste! We are your Ascended Masters! Much is happening around this globe! At present, our blessed associates are freeing you from the clutches of the dark cabal’s intent to start some type of a major conflagration. These efforts are doomed to failure. The global reset of the world’s currency is now occurring along with the growing announcements of many nations to move toward a precious metal currency. Hence, international banking is slipping from their grasp as new and strict banking regulations come into effect. These are mere preliminaries to what lies directly ahead. N.E.S.A.R.A. is to be implemented shortly. Associates have made great inroads with a series of secret meetings between themselves and a group consisting of the ancient families and those who are recipients of vast depositories of gold, silver and precious stones. Their purpose is to legally overthrow those who now control many of the world’s governments.

Your world stands on the brink of a new reality. The change in currencies and the new banking system are just the beginning of a pathway that is leading to N.E.S.A.R.A. This development is to free you from the last attempt by the cabal to stay in power. While all of this is happening, Heaven is preparing to give you a higher set of gold and silver cords. These are to invoke in you a degree of increased bouts with headaches accompanied by a general queasiness and a feeling that you are shaking inside. These symptoms are to abate as you become more accustomed to a higher energy field flowing throughout your body. These alterations are to prepare you for the coming of your Galactic Federation mentors. With these transformations in place, you are ready to have them interact with you on a daily basis.

This time is one for healing and for an acceptance that the moment for great changes has arrived. The Heavens are strongly proclaiming your spiritual and physical liberation from the lies and manipulations of the dark ones. Heaven is decreeing that you are now to start the path to your physical ascension. This is why you are seeing events that are gathering momentum for a final event that is to gently allow you to enter a new reality filled with prosperity, new governance and the instruction by us of various truths that are to set the stage for a wondrous reunion with your spiritual and space families. We are your heavenly shepherds. We gather forth the vast flocks of humanity and steer you onto a path that is to allow you a return to full consciousness. It is then that we can fully instruct you on your great heavenly responsibilities. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Today, we continued our ongoing message and informed you of what is now occurring globally. These events, as they manifest, are to permit you to veer away from the vile manipulations of the dark cabal. Much good news is given. Nonetheless, each is to happen in a timely and fruitful manner! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)