tirsdag 11. januar 2011

2011: Stepping Up & Out...

ThinkWithYourHeart.net
Lauren C. Gorgo
2011: Stepping Up & Out...Nå er tida kommet for at vi skal skilles fra alt som ikke lenger tjener oss. Fram til nå har våre forandringer vært av det indre slaget, men nå etter hvert vil det vise seg mer i det ytre. Det betyr at hver av de fire kroppene er involvert, og hvis tankene er klare nå, så kan vi manifestere i det ytre.

Solformørkelsen 4. januar førte oss over i ukjent terreng, men fortsatt er det noen justeringer som gjenstår. Fra midten av januar kan vi så smått begynne å se det store bildet. Solformørkelsen sprengte oss ut av fortida og skapte et stort skille mellom den gamle identiteten og den nye virkelighets-følelsen. Det er vanskelig å spore de store likhetene med nå og den vi var for en måneds tid siden.

Mye av grunnlaget for det nye livet er allerede lagt, om enn den siste tida har tvunget oss til å rive ned en del for å bygge det opp igjen fra et nytt perspektiv. Kanskje det er noe enda som er ugjort, som kan hindre eller hemme vår evne til å fly? Vi skal nå ta steget fra den vi var, til den vi er. Nå settes vi på prøve for å bli mer autentiske, gjennomsiktige - ikke noe skal skjules i skyggen lenger. Det som nå er blitt aktivert gjennom de portåpningene som har vært nylig, er på linje med den nye tidslinja vi nå går over til.

De som allerede er fin-innstilt i sitt indre, vil oppvise mange nye egenskaper i den ytre verden. De med klar forbindelse til indre veiledning oppfordres sterkt til å komme sammen med andre på samme sinn- og vibrasjons-nivå, for å understøtte undervisningen for dem som enda følger ytre veiledere. Det er mange som leser dette for å bruke det i undervisningen på noen måte, men det er viktig å huske på at her spiller det individuelle en stor rolle.

Forskerne har oppdaget at tida i seg sjøl er foranderlig, og dermed formbar. Dette vil føre til mange nye framskritt innenfor teknologi som vil revolusjonere vår verden. Det neste tiåret vil de bruke på å komme fram til ny forståelse av tid og rom og hvordan det relaterer seg til vår individuelle og kollektive utvikling. Fra 5d og videre er mulighetene for ekspansjon legio.

ThinkWithYourHeart.net

Ingen kommentarer: