torsdag 30. juni 2016

Hvilken fot er det som gjelder nå da … ?

Det ser ut som om Jorda, og da spesielt 3D, er glad for at folket er på reisefot.  Når sist så vi Jorda så pyntet både høyt og lavt, så forseggjort i alle kriker og kroker med lys som skinner over alt!  Det er ingen krok som er mørk lenger - alle kroker er opplyst med den flotteste nyansen Jorda kan oppvise - når det meste er nedpakket!  

Folket - Vi - er på reisefot!  Nå er det ikke dansefot kun som gjelder i 3D, nei, nå gjelder reisefot også.  Vi har danset fra oss i 3D, nå står mer avanserte trinn klar - og vi er lærevillige.  Vi lærer fort og raskt, vi tar inn det nye som var det vann!   Alt finner sin plass og vi likner stadig mer på den langveisfarende og storøyde turisten!

Vi forserer turstien i 4D og har satt kursen rakt mot 5D - 5D glitrer og vi kjenner oss lette, uthvilte og har den vandrendes nyfikne følelser i hele kroppen.  Verden ligger bokstavelig talt for våre føtter! Hva mer er det å trakte etter, jeg greier ikke å mane fram et enste ord i den manglende retning.  Alt er på plass og det som ikke er der kan vi bare sende en tanke - så kommer det!

Tukáte

Var det slik det foregikk?

Nå holder vi ihvertfall på å glippe med øynene og vel så det - synes nok lyset er for sterkt til å åpne dem for fullt ennå.  Tatt i betraktning den lange tida de har vært lukket, så blir det mye nytt å se etter hvert.  Personlig så har jeg nesten ikke tid til annet enn å pusse nesen, fordi det renner i ett sett - all feilinformasjon og andre mørklagte minner fra mine år på planeten skal ut igjen og bort for evig.  Slik er det med oss alle i denne tida, om vi ikke helt og holdent setter oss på bakbeina da. Tror forresten ikke det hjelper, men det kan forsinke prosessen noe.

Det vi har vært omgitt av forklares som en kokong - et slør som har vært heldekkende og uten evne til å slippe inn lys.  Nå er det heldigvis bare spørsmål om litt tid før alt blir soleklart for oss!  Det kan skape en del forvirring, at de gamle metodene å arbeide på ikke vil fungere lenger. Det vil nok bli en del plunder og forundring før svaret går opp for oss i sin helhet!   Vi må lære oss å leve på planeten på nytt!  Vi loves hjelp i lange baner, vi som har trent i tusener av år på å klare oss sjøl og nå er det utdatert.  Nå skal vi tilbake til start igjen.  

Ja, slik er utviklinga.  Fram og tilbake er like langt.  Det er likevel bare et spørsmål om tid nå før hele historien som skjuler seg bak - rulles ut. Da får vi vite hvordan alt henger sammen.  Jeg har aldri i mitt liv konsentrert meg sååå mye om et emne før, som akkurat det vi snakker om nå.  Jeg begynte i 1997, og siden har det ikke vært andre spesialinteresser for mitt vedkommende.  Hvert eneste ledige øyeblikk har vært viet oppvåkninga - den som jeg ennå ikke riktig vet hvordan vil arte seg når den skjer. 

All forvirring og panikkartede tilstander vil vi bli spart for, som jeg forstår, men det er vel lettere sagt enn gjort kanskje?  Tenk om det blir vill uorden og skikkelig ekstase?   Nei da, er vi lovet ro og orden så får vi det uten mer dill dall.  Vi hadde vel en finger med i spillet da vi bestilte ‘billetten’ skulle jeg mene.  Vi dro nok ikke på langfart uten å vite hva vi ville med en så innviklet reise.  Det er vanskelig å helt forstå at nå er tida i 3D fullstendig over.  Vi har kanskje allerede vært innom 4D for påfyll av energi for resten av denne reisen vår?   Hvem vet?  

Tukáte

mandag 27. juni 2016

Perfeksjon og Velbefinnende

Vi har den høyeste frekvens som er tilgjengelig på planeten!  Dette må vi ha klart for oss uansett hva som skjer.  Vi er rollemodeller!  Vi går inn i ukjent territorium nå - hvor ingen har satt sin fot tidligere! Det skjer endringer rundt omkring i alle lag av folket.   Hva er det som får størst rom i menneskenes tanker, av de som er på vandring i denne tida?  FRED!

Over alt ser vi tegnene på den nye tida dukker opp.  Dyr og fugler de har oppfattet det som er i ferd med å skje - derfor …!   Ja, derfor slår de seg sammen i større ansamlinger da de på forunderlig vis allerede vet at dette blir en dyd av nødvendighet om ikke lenge.  Hva med oss mennesker ?  Forstår vi tegnene i tida eller stoler vi fortsatt mest på vår egen hjerne?

TV gir oss fortsatt det inntrykket at verden baler med kaos verre enn noensinne!  Hold føttene godt plantet på bakken og vær bevisst!  Vi blir guidet gjennom medfødt visdom ... heldigvis!  Det er holdningen du har til forandringene i tida, som betyr noe.   Krev din rett og ellers kan du gjøre som du vil - det er reaksjonen som betyr noe!  Husk:  Vi guides gjennom medfødt visdom!

Tukáte


søndag 26. juni 2016

Utviklinga av Jorda sett fra Arcturianernes side

For mange årtusener siden besøkte Spirits 3D’s og 4D’s dimensjonale virkelighet der maskulin og feminin polaritet ble delt inn i to ulike kjønn.  Besøkene ble stadig lengre og etter hvert ble Åndene avhengige av erfaring fra lavere dimensjonale skjema.  De lange besøkene i den økende følelsen av TID på Jorda, senket ytterligere Spirit’s bevissthet.  Når frekvensen av bevissthet falt til frekvensen til den form de besøkte, innvirket det på Spirit og da var det ikke lenger  Spirit som besøker form, men Spirit som er fanget i skjema.  Slik ble Spirit kjent med opplevelsen av døden! som aldri ble opplevd da de var Spirit fordi de levde uendelig mens de var innenfor enheten av den Ene.

Enda verre ble det for Spirit da den ble fanget i det Atlantiske skjema - som ikke tok ansvar for etablering av sitt eget problem.  I stedet skyldte de på den Ene og mente de ble straffet for å holde seg innenfor sine forfalne, døende leirkar.  Derfor skilte de seg fra den Ene, samt fra sin egen Ånd i dens fysiske former.  Helt til slutt ble de polariserte Ene i kjønns-gudommer av Gud eller Gudinnen. Denne endelige separasjonen fra den Ene sementerte sin skjebne i den lange nedgangen i vesener av form  -  snarere enn vesener av Ånden.  Ånden var alltid i dem, men de hadde fjernet den fra sine sinn.

Derfor kunne de ikke lenger oppleve sin egen Ånd gjennom sine fysiske oppfatninger, og det førte til at deres indre Spirit ble en fjern hierarkisk hersker som enten var en mannlig ‘Gud’ eller en kvinnelig ‘Gud’.  Når Ånden ble polarisert i deres bevissthet, ble kampen mellom Gud og Gudinnen fokusert på kampen mellom kvinnelige Lemuria og mannlige Atlantis.  

Lemuria og Atlantis hadde sameksistert på fredelig vis i millioner av år, men Atlantierne ble konfliktfylte og trengte å lufte sitt sinne over på andre.  Derfor mente de å være det lykksalige ekteskap av maskuline og feminie som ville returnere til Jorda - til hennes Spirit-form - og innlede personlig en planet-oppstigning som ble en lang og voldelig skilsmisse.

NB!   I dette sammendraget gjentar vi at Lemuria skulle være matrisen for det feminine, mottakelige og kreative aspektet av framtida’s Menneskehet.  På den andre siden var Atlantis ment å være den maskuline, logiske og vitenskapelige aspektet av den framtidige Menneskehet.


Begge virkelighetene falt fra å resonnere som 5D til en frekvens som vi nå vil kalle 4D.  Det var ikke innenfor den guddommelige planen å skape en virkelighet på 3D, for separasjonen fra Spirit ville gjøre framtidig utvikling for vanskelig.  Dessverre - etter fallet av de to store verdener - spesielt Atlantis’s fall ble Jorda rystet på aksen så den sto i fare for total ødeleggelse. 


Derfor ber Gaia om å sende Lysvesener til hjelp for henne, fordi hun var på kanten til å falle av sin akse.  Millioner av Lysvesener tok skjemaer laget av de samme elementene som Gaia.  De håpet at hvis de kunne forvandle de nederste dimensjonale skjemaer til en høyere frekvens, ville de være i stand til å hjelpe Gaia til å gjøre det samme.  Imidlertid var Jorda for såret til å resonnere høyere enn 3D.


Sjøl om Gaia’s bevissthet gjenklang til 4D, trengte hennes planetkropp evigheter med healing før den kunne appellere til 4D.  Da ble 4D den virkeligheten som vibrerte i auraen til Gaia - hun ble atskilt fra sin planetkropp som gjenklang til 3D.   


TukáteHvordan var det igjen?

Jeg er opptatt av å hjelpe folk - ikke av å tjene penger.  Jeg er ingen tilhenger av denne glupende interessen for penger - jeg tror på at det er jeg som bestemmer over pengene - ikke omvendt!  Altså; Jeg har større tro på meg sjøl enn på pengene!   Mist aldri troen på at det er du som er "Herre i ditt Hus”.  Du bestemmer over pengene - ikke de over deg!

Dette er verken overtro eller ‘under’tro - men ganske enkelt en klargjøring over hva som er HVA.  Med dette tar jeg ikke noe fra noen andre, men gjør klart for meg hva som allerede er mitt. Det bare er slik.  Det er ingen som tusker til seg noe fra andre eller tar noe fra andre på andre måter - det som er, det har en eier - og slik er det!  Alt blir enkelt hvis vi rydder i tankene!

Lever ikke vi på Lemuria da?  Var det ikke der vi ble underlagt illusjonen om dette jordiske livet med 3D og alt sammen.  Lever vi ikke en drøm da, en drøm om Tredje-dimensjonen (3D) og hvordan den arter seg?  Er ikke dette vårt store Mesterstykke da - leve igjennom denne tiltenkte Drømmen som om den er pur ekte og betydningsfull der etter. Skulle mene det!

Vi lever en drøm. Vi drømmer denne sekvensen og det vi drømmer oppleves helt ekte så lenge vi drømmer!  Når vi  våkner  bruker vi drømmen til å skolere oss i leksen drømmen la opp til å lære oss.  Da får vi en indre hjelp til å fylle hullene i våre ytre kunnskaper i det levende livet.  Enkelt og greit og ytterst ukomplisert og lett å forstå når vi lever våkne liv!  

Dette er alt!  Ikke gi deg før du forstår det! 
                       
Tukáte

lørdag 25. juni 2016

Iliuka's kommunikasjon

Iliuka's kommunikasjon har enorm dybde, men hans gode humør og optimistiske syn skinner alltid igjennom.  Det er likevel mange lag i det Iliuka sier, bare se og hør når han holder råd.  Han sier også at alt det som tidligere har vært usynlig her på planeten, nå skal bli synlig.  Det leser vi også i forskjellige andre skrifter nå, så etter hvert får slike nyheter et større publikum. Heldigvis at det sies vidt og bredt og over alt.  Til daglig er det mange øyeblikk som fører oss tvers gjennom sløret, så vi virkelig får noen helt spesielle og ukjente opplevelser, opplevelser som er så spekket med viten at det ofte blir for vanskelig å få med seg. 

Iliuka er nok også vant med full åpenhet!  Han har sikkert nok sett åpenheten som naturlig i tusener av år, men for oss kan det bli vél spesielt - ennå. Vi er så vant til at det som serveres fra mediene f. eks., er både platt og kjedelig og mange ganger direkte dumt, fordi det er så mye som ennå ikke tåler åpenhet - tror noen!  Morsomheter med dybde er nok lysår borte ennå, men det kan godt være at lysåra er krympet inn til hurtige øyeblikksbilder allerede.  Vi føler oss litt som  forvirrede jordboere som nettopp går ut av heisen i femte etasje, etter at vi trykket på knappen i tredje.  

Det er første gangen vi er i denne etasjen, og det er første gangen vi ser lyset så hvitt og kjenner hvor godt det er for øyne, kropp og sjel, ja for hele kroppen - hele oss liksom.  Herlig er det ... og lyst ... og hvitt ... og mjukt.  

Tukáte

fredag 3. juni 2016

Spørsmål til Iliuka

Iliuka skal ha råd nå ganske snart.

Kan noen spørre Iliuka om Trondheim blir oversvømt av vann etter hvert som endringene trekker nærmere.

Hjertelig takk til den som tar dette oppdraget.

Tukáte

torsdag 2. juni 2016

Iliuka !

Alt hva der er skapt for menneskebarnets øyner at se er for så óg at se at alt er i forendringer for denne tid, - alt i sin galakse og alt på sin Jord. Alt er der voksende til forendringer lik Menneskeheten ei noget tid før har sett. Velsigne alt hva der så påvirker livets eksistens til forendringer.

Den der søker at skape liv i nogen tanke og idé, - hva venter den for? Søke den levende livs kraft og søke alt hva der skaper lik gledens opplevelser for livet. Så vil der være gode medisiner for tiden der fødes. ......

Velsigne kjærlighetens tanke der lever og ånder for alt der lever på sin Jord. Alle livsvesener, - om de svever, om de svømmer, om de kryper, om de går, - alt er der i bevisstheter knyttet for Skaperen, og alt er der til godt gavn for noget. Velsigne således alt hva der ånder på sin Jord. Og skape således en ny bevissthet om en ny kjærlighet der er for alt hva der er på hele sin Klode. Velsigne alt hva der er! ......


Bære fred i hjertet og søke det levende livets betingelser. Konu Ekatah. (251015) 
LES VEL!           Ferdigstilt av Liv Børsand

Tukáte

onsdag 1. juni 2016

Klatreplaneten Jorda!

Er det ikke noe utkjørt over tida akkurat nå?  Det virker slik, synes jeg, men det kan være jeg som er utkjørt. Det er sterk energi om dagene!  Det er så mye som skjer og så mye som kommer uanmeldt, for alltid er det noen som forlanger at tida oppviser noe som ikke var der rett før.  Vi mennesker trenger avveksling og noe nytt å henge øynene på stadig vekk - ellers blir det for trist og ensformig og det er lett å tro det er tida det er noe galt med.

Jeg har mine barndomsminner f. eks. fra ei øy eller skal jeg kalle det en holme - det er vel like riktig det. Poenget er at på den øya var det ikke trist eller ensformig - ikke en eneste gang kunne noen med æra i behold si at det var grått og trist der.  Alltid fullt av synlig og usynlig liv  - slik føltes det i alle fall. Fantasien blomstret, trærne blomstret, enga blomstret og lyngen spratt som bare søren og blomstret gjorde den også.

Vi hadde alt på den øye, til og med julenisse når det var dags for det.  Ingen var gått ut fra stua, men alltid var det en nisse som banket på døra når det var tid for gaveutdeling.  Hvordan den stakkars nissen kom dit i all slags vær, det må ingen spørre meg om - jeg var like uforstående som enhver annen denne kvelden.  Men over til tida idag, kan det være klimaendringene eller polskiftet som setter sitt merke på tida? 

Presidentvalget i USA skulle vel ikke gi seg utslag på norskekysten, eller kan det være … ?  Mer tenkelig er kanskje oppvåkninga som er på gang, den kan gi mange slags endringer, mener jeg, for husk - vi lever med en god dose illusjon i kofferten ennå!  Vi må vel huske at tida er spekket med allslags tanker som går i både dur og moll, så troen på framtida og innvirkninga på dagens vær kan være på områder vi ikke akkurat holder styr på til daglig. 

For eks. så lar vi oss fortelle at det ene havet etter det andre har dekket den ene øya etter den andre og millionvis av folk har dermed forsvunnet i dypet.  Det kan bli stormfulle tanker av slike opplysninger! Det har vært god tid for folket på øyene til å flytte på seg, men Tid og Tiltak er to forskjellige storheter. Tida den er ubønnhørlig, mens tiltakene er mer lempelig. Likevel - Jorda har ofte vært i omstendigheter som helt naturlig har drevet fram UTFORDRINGER for folket i nærheten. 

For åtti år siden rundt regnet, var jordas akse så ute av balanse at hele planeten kunne fly ut i verdensrommet hvor den sikre ødeleggelse ventet!  Kraftige sivilisasjoner kom oss til hjelp og strålte massivt lys for å stabilisere jordas bane og gjøre henne i stand til å starte på en oppstigningskurs.  Det var starten på en ny utfordring for den driftige planeten vår som også denne gangen klarte brasene og nå stiger i gradene som om den aldri har gjort annet!  Det har den vel strengt tatt ikke gjort heller!

Tukáte