lørdag 27. august 2016

Ny Tid

Vi lever i det siste NÅ-et i vår historie!   Menneskets natur vil forandre seg, og et skifte i bevisstheten er for hånden, sier Kryon.  Tenk det da - på denne måten skal vi komme oss ut av det gamle mønsteret og inn i det nye som vi vil skape.  

Slike store forandringer kan være tøffe fordi det skaper noe nytt som også kan bli vanskelige nok for oss i starten.  Når vi intuitivt vet dette, skaper det tilsammen en motstand som vi også må finne løsning på, men så har vi også en plussandel her og det er at endringen skaper mer velvilje.

Hele dette konseptet trosser vår virkelighet og fysikk, og for oss å stole på dette helt usett blir tøft. Det DNA-et vi har er også innstilt på den bevisstheten vi liker og det samme gjør hjertet, pinealen og vår logiske hjerne.  Indre organer fungerer sammen for å gjøre det behagelig for oss.  Dette er nytt.

I den eldre energien vi kjenner til og holder på å kvitte oss med, var det ikke slik det er idag fordi energien ikke var skapt ennå.  Det som lykkes idag, mislyktes i eldre dager. Nå begynner det å skje saker og ting i kroppen som folk vil avvise som uekte.  Det omtalte skjer først kun i enkelte mennesker.   Forts.

Les Kryon for mer nytt.

Tukáte

tirsdag 23. august 2016

Iliuka svarer på spørsmål

Vil det komme en tid i løpet av de nærmeste årene der vi trenger et forråd av mat for ikke å sulte?

Ei kan der tales så, dog vi ser der kan være klokt. For der kommer tidsepoker hvorledes der ei bliver nogen elektroner i sine ledninger. Og hvorledes der så for nogen kan eksistere foruten sådant, og for andre vil der være panikk. Og således vil der òg være ‘computers’ der bliver amok og der skaper nogen konflikter for hvorledes den skal gjøre sine kalkulasjoner og hvorledes den skal forbytte varer med mynter. Det vil være i tidsepoker noget hva der tales turbulenser, noget lik konsekvens av solens vinder og magneto-stormer. Konu Ekatah.

Vil det komme lengre perioder som vi ikke har strøm?

Så vil det. Så vil det. Hipp hurray! I den nærmeste fremtid? Hvile nu dine tanker. Der bliver ikring klokken ti over halv to.   LES VEL!

Havik. - Utskrift ved Richard Kolberg. Korrekturlest og tilrettelagt for Visdomsord ved Liv Børsand.
2016 - utdrag fra storråd Hjertetreff i Leikanger 2016(Word) - (.pdf)

www.iliuka.no/VISDOMSORD  

Tukáte

"Dagens Sukk" ved Hauk!

Tirsdagens "Klassekamp" - 21. august 2016 -  Landets aller beste avis - serverer også det beste "Dagens sukk" som jeg må dele med mine lesere!   Her kommer  "Dagens Sukk"  ved  HAUK:

Selv om man mangler
humor, er det ikke
nødvendig å gripe til
våpen

mandag 22. august 2016

Sluttfasen av Fjerde dimensjonen!

Jeg synes det er ei tid som overhodet ikke rører på seg nå!  Lufta står stille og det gjør resten også. Vi holder på å utvide vår bevissthet, kan vi lese oss til.  Hva betyr det og har det noen innflytelse på den stillestående tida - den som liksom har glemt alle gamle kunster om hvordan flytte på seg.  Den nye tida skal læres også!  Vi skal få hjelp til å huske vår guddommelige arv og vi skal også få hjelp til å forstå den prosessen vi er inne i - den som er så vanskelig å komme igjennom, så vi trenger altså ‘ei hand å holde i’.  Vi har evnen til å forstå denne tida på en mer riktig måte vi, enn de som er av en yngre garde enn oss.

Vi går altså nå igjennom sluttfasen av fjerde dimensjonen, men er ennå ikke helt inne i femte dimensjonen - dette er en sti som aktiviserer mange gamle minner fra livet i tredje dimensjon og på samme tid skal vi absorbere det nye som møter oss i femte dimensjon!  Vi er altså det samme som en prototyp - den første, den som setter standard for de som kommer etter.  Vi skal legge bort den gamle måten å tenke på fordi nå er det den nye tidas tenkemåte som skal bli vår.  Vi går liksom på tredje dimensjon som gulv -  og har femte dimensjon som tak!  Et slikt bilde kan vi se for oss fra nå av der vi lever mellom dimensjonene.

Det som etter hvert vil være forskjellen i vår tankegang - vedrørende dimensjonene - er at vi nå etter hvert vil ha et krav om renhet i tankene.  Vi legger bort den harde linje fra tredje dimensjon og går over til den mykere linje som femte dimensjonstenkere.  Spennende!  Denne endringen i tankene er ikke mulig uten at føelsene våre resonnerer med det høyere Hjerte og flerdimensjonale sinn.  Det Høye Hjerte og Flerdimensjonale sinn må være kalibrert med hverandre da dette er grensesnittet mellom Tredje, Fjerde og Femte dimensjonale uttrykk for Selvtillit.  Ubetinget kjærlighet er en frekvens på resonans der samhold og tillit er naturlig og konstant.

Tror ikke jeg tar med flere nye og vanskelige opplysninger i denne omgang.  Dette er slike opplysninger som helst bør sitte som spikret i minnet etter at de er sett første gangen. Som nyopplyste vesener bør vi kunne det som refererer seg til de forskjellige dimensjonene - derfor blir det ikke flere ‘etasjer’ å konsentrere seg om her og nå.  Mer informasjon kommer på et seinere tidspunkt.

Tukáte

lørdag 20. august 2016

Utroskap og andre skap

Amerika har blitt kjent som landet med en drøss utro tjenere nå.  Det var bedre før dette kom opp i all sin vidde og bredde.  Et land er berg og lyng før mennesker besetter både berget og lyngen og gir seg sjøl den ene loven etter den andre til å skalte og valte med de nevnte naturressursene som de etter hvert lyster.  

Slutt å tåkelegge så kan heller sannheten få råde, det er jamen ikke for tidlig at slike tanker også - tas i bruk.  Råttenskapen er så godt synlig over alt nå, at det er uråd å dekke over noe som helst lenger.  Den politiske ledersituasjonens frontfigur i USA f.eks., er en gammel mann som er såpass lytefri at han kan omtales som den blivende politiske lederen i landet.

Denne påtenkte lederskikkelsen heter Bernie Sanders, og er blitt kjent utover landets grenser denne sommeren fordi han trofast heier de andre fram.  At de som har tatt mål av seg til å bli presidenten for dette store landet, alle som én, har et spraglete rulleblad med enkelte råsterke røde innslag - tar ikke piffen fra noen.

Tvert imot så er det en viss nytelse over et minne hvor både tanker, kropp og bragder i arbeidslivet fortoner seg som aftenskyer på en ellers plettfri himmel.  Forøvrig bør ikke sammenlikningen av bilder, hav og mennesker bli altfor frivol fordi mørke skyer er gjemt innimellom søppelbøtter og spretter fram langs veien.

Røsten fra det lille landet som kaller seg Norge, med beboere som kaller seg nordmenn og deres fugler og andre dyr i luft og sprettende fisk i hav er en morsom og idyllisk framtoning både i virkeligheten og i overført betydning.  Sindige nordmenn trenger spretne dyr som både er tamme og forvirrende ville og viser alt dette i uregelmessige bilder.

Vi takker av fra det morsomme lille landet, skummelt nær polarsirkelen og ufrivillig utstrakt som en vanndråpe i krig med både vann og vassdråper.  På denne måten kan alle land og byer og småsteder bli forvandlet til de snodigste og mest ufrivillige buktende ufredsdråper mellom lyng og bergknatter.

Tukáte

torsdag 18. august 2016

"Norsk lege vil ha vaksine-svar"

Jeg har forsøkt å si NEI takk til de fleste vaksiner både for barn og voksne.  Dette ble møtt med blandede følelser i nærmiljøet, men jeg hadde lært av min far at vaksiner måtte jeg omgås med forsiktighet og helst ikke slippe inn i kroppen!  Min far var ingen fagmann på dette området, men intuisjonen var hans rettesnor.  Så nå er det en glede å henvise leserne til innlegget nedenfor skrevet av lege - Heiko Santelmann!
HJEM  ARTIKLER  NORSK LEGE VIL HA VAKSINE-SVAR
"Artikkelen under er publisert på Dagens Medisin sine nettsider 18.04.   Innlegget er gjengitt med Santelmanns tillatelse.”     
"– Hvilken risikovurdering som ligger bak at en tillater at store mengder aluminium og kvikksølv blir injisert i barn som følger det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.
Tukáte

Mannens tvisyn og kvinnens skarpsyn?

De er like bedårende og uimotståelig som de har vært siden konfirmasjonsalderen, tror de! En mann kan umulig se den forvandlingen som plutselig bare er der når femtiårsalderen passeres og helt brutalt blir det i 80 årsalderen med nye spørsmål hver dag! 
 
Det er liksom ikke mer liv i det som klamrer seg fast rundt beinknokene for fortsatt å holde tritt en stund til.  Eller det blodet som renner i årene er plutselig blitt av en helt annen kaliber enn det som tidligere var der.  Hva er det den gamle skrotten har tullet seg bort i? 

Denne omtalte kroppen kan knuses hvert øyeblikk - alt er skjørt og alt er gebrekkelig og alt er inntørket og virker ganske enkelt totalt ubrukelig. Hva er poenget med at gamle kropper fortsatt holder seg i live?  Er det for å skape hodebry for den som eier kroppen?

Lever eldgamle kropper for at noen skal lære en lekse - eller hva er vitsen - er det forresten en vits med dette i det hele tatt?  Jeg kjenner noen følelser som mener at nå må det snart bli slutt på denne surmulingen over en gammel skrott - den lever og det må godtaes.

Jeg forstår beskjeden som kommer.  I god jordisk ånd så må vi alle sammen bare godta - både det vi mener er godtagbart og det andre mener er godtagbart for oss.  Et menneskeliv er bare noen små jordiske år før det plutselig er overstått alt sammen.  

Da kommer det ulike fortellinger - noen ala ;    “Vi lever evig …”  “Vi går bare over …”   ???   Hva går vi over og hva er det vi møter der da siden vi begynner å leve igjen ?  Er det bare noen få som oppfatter dette som tåketale eller finnes det andre også som er enige i dette? 

Dette temaet kan bare beskrives og beskrives i det uendelige, men hva er poenget med det? Det er så mye tull i denne verden som folk kan velge å bruke energien sin på - de kan stusse over selvfølgeligheter og de kan hoppe trofaste over det for å godta annet tull og tøys. 

Tukáte

tirsdag 16. august 2016

Matthew's Messages

Jeg anbefaler flest mulig å lese hva Matthew skriver om BREXIT m.m. Dette er interessant informasjon i denne tida, hvor vi får et innblikk i hvordan 'guttene' i den store verden snor og vender seg.  Av og til er det umulig å komme forbi 'garnet'.

Sitat:  

"BREXIT is the most recent. Few individuals who voted to leave know of the Illuminati or the real purpose of the Union; what they knew is that benefits they had been led to believe they would derive had not materialized.  Few who voted to remain know of the Illuminati or what the Union really was about, but they were faring well or were leery about what would happen if the United Kingdom set out on its own. 


Few know that the outcome of BREXIT was more than the vote count—it was influenced by vibrations that are undergirding activities leading toward a world of peace, honest governance, justness, and a fair share of Earth’s abundance for all peoples.”    forts.    July 29, 2016


Tukáte

torsdag 11. august 2016

Nå er vi alle i NÅ!

Alle er vi i NÅ og her skal vi være!  Det er tøffe saker vi holder på med, men det ser ut til å gå fint.  Mye av det vi gjør, det gjør vi nærmest i blinde - men det går likevel så bra, så bra … !  Jeg har inntrykk av at vi lever mye på ‘spranget’ eller sagt med andre ord, så lever vi i tråd med intuisjonen. Vi ser et problem og plutselig er svaret på plass! 

Intuisjonen er en følgesvenn som ikke gjør så mye av seg - den arbeider i det stille og tolker både framtid og fortid når det passer seg slik. Mulighetene er legio for oss alle i denne tida, og de som ønsker å gjøre helt andre oppgaver står fritt til å arbeide med hva de vil.  Vi blir litt mer flerdimensjonale for hver dag som går.  Tenk det!


Det at menneskets natur begynner å endre seg skyldes nok den flerdimensjonale stigningen.  Gamle vaner og levemåter vil fordufte fort og stille, men bare hvis det er vårt eget ønske også.  Den frie viljen sitter fortsatt i førersetet!  Kanskje det beste er de endringene vi går igjennom nå for tida - i tillegg til at vi blir mer velvillige!


Dette med prøving og feiling kan forholde seg på en helt annen og mye mer positiv måte idag enn det gjorde tidligere - kanskje en spesiell oppgave da var helt umulig å finne løsning på, mens det nå skjer som 'fot i hose’.  Tida blir mer ‘synsk’ og det vil si - synskhet blir ikke noe som tilhører enkelte utvalgte, men alle kan bli synske.


Små barn kan begynne å fortelle fra tidligere tider som er helt ukjente for foreldrene, men som angår dem personlig.  Detaljer fra tidligere liv sitter som støpt og gjenfortelles deretter på rams av de små nøstene.  Det blir kanskje den største undringen vi treffer på vår nye vitebegjærlige vei gjennom det nye livet.  Det er bare å glede seg.


Tukáte

søndag 7. august 2016

Det er så knekkende likegyldig

Så ble det slutt på livet under samme tak for Märtha og Ari.  Og hva betyr det for oss andre? Det hadde ikke den store susen for oss, da de bodde under samme tak heller, og denne susen uteblir nå også sjøl om de bytter tak aldri så mye. 

Slike formaliteter har aldri betydd noe, og vil aldri komme til å bety noe, for andre enn dem som driver med denne tak-leken og andre leker.  La folk være i fred med slike sysler - det angår ikke tredjeperson i det hele tatt.

Hva er et bryllup?  Det er en privatfest og hvorfor er de som er uvedkommende dette så inmari opptatt av å følge med i det.  Har vi opphøyd nysgjerrigheten til å være noe som alle skal bry seg med for hver gang det skjer noe på andres fronter?

Når alle andre har snakket om,  og feiret,  slike utskeielser i årevis, så kan vel jeg også si noe rett fra hjertet.  Jeg skal fatte meg i korthet;  Vi vet at Mennesket lever evig!  Vi vet at vi alle er EN!  Hva er det så igjen å bry seg med?  Ikke noe!

Vi bryr oss med kopiene som går rundt omkring oss, men vi bryr oss ikke om dem på annen måte enn at vi alle er En og derfor er alle like mye beskyttet og trenger ikke noe ekstra tilsyn. Slutt med å tilfredsstille nysgjerrigheten på slike ‘ulykker’!

Tukáte


NB!  Enn om Sonja og Harald kunne være like sporty - ta sin hatt å gå!  Det er jo bare en anakronisme som takker for seg!  Om så de gjorde, så måtte også Haakon og Mette-Marit gjøre det samme!  Morsomt!

fredag 5. august 2016

Matthew Ward July 29, 2016 - Viktig Informasjon !

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Bekymringene deres om en rekke saker deles av mange rundt om i verden, i særdeleshet hyppigheten av terrorhandlinger og masseskytinger. Så uendelig trist som det er å se våre brødre og søstre på Jorden drepe hverandre, så forutså vi økningen i denne slags hendelser. De er en naturlig følge av at lineær tid smuldrer opp og av energinivåer som har intensivert personlige karaktertrekk, inkludert mental ustabilitet og tilhørende atferd - disse to mektige kreftene som virker i tandem, akselererer aktiviteten i energistrimler som har vedheftet voldelige energier.
Vi skynder oss å tilføye at disse energiene påvirker absolutt alt på planeten og situasjoner som blir drevet frem av energier med positive vedheng, er på full fart mot sunne, fornuftsbaserte løsninger. Et eksempel er Haag-domstolens avgjørelse med hensyn til Sørkinahavet. Det er ikke uventet at Kina brummer, men det finnes ingen ting i Jordens energifelt av potensial som indikerer at Kina vil protestere med kraftige midler som kunne føre til åpen konflikt.
Av spesiell interesse i USA er presidentkandidatene til denne nasjonens to politiske partier. På grunn av USAs internasjonale innflytelse er også mange andre land opptatt av dette. Vi har slått fast i tidligere budskap at de fremherskende vibrasjonene ikke støtter kandidater som mangler moralsk og åndelig integritet, men det er velgerne som vil avgjøre hvem som vinner. Begge partienes kandidater har trofaste tilhengere; imidlertid har energi-momentumet i velgermassens utbredte misnøye med begge to blitt altfor sterkt til at noen av dem vil bli valgt.
De i Nirvana som overvåker Jorden forteller oss at de energiene som nå er virvlet opp vil kunne manifestere en hel rekke omstendigheter som vil plassere Bernie Sanders i Det Hvite Hus. Sjelene som er stasjonert her er upolitiske, så det er ikke på partipolitisk basis at vi vil ønske ham velkommen i presidentembetet, men snarere at hans visdom, personlige kvaliteter og lederegenskaper vil gjøre det mulig for landet hans og resten av verden å fortsette utviklingen i retning av Gaias visjon for alt liv på hennes planetkropp.
«Så forlater altså England EU. Hva nå?»  Illuminatienes dominobrikker vil fortsette å falle. Det er ikke det at samarbeidet mellom ulike land for å tilby sine borgere forbedrete omstendigheter for handel, flere arbeidsplasser og utdannelsesmuligheter ikke er en glimrende idé – for det er det så absolutt! Men det har aldri vært målet for EU at det skulle bli til beste for folket, for målet var å sette dem helt og holdet under tommelen på Illuminati. Da vibrasjonene nådde en frekvens hvor en organisasjon bygget på et fundament av onde intensjoner ikke kunne holde seg oppreist stort lenger, så var det bare et spørsmål om når den første dominobrikken i EU ville falle.  
La oss sette dette inn i en større sammenheng. Illuminatiene, som også er kjent som kabalen, den globale eliten, skyggeregjeringen, En Verdens-Orden, En Verdens-Regjering - begynte som en gruppe enkeltmennesker som følte at de var de mest intelligente og belærte mennesker i verden og at de av den grunn hadde rett til å herske over alle andre. Over tid ble andre med samme overlegne holdning dratt inn i folden i dette hemmelige samfunnet og da vokste egoene, voldsomme uenigheter blusset opp og resultatet ble to nye fraksjoner med samme mål: verdensherredømme.
Så spoler vi raskt frem til omtrent seksti år siden, da Rockefeller-fraksjonen, som opererer ut fra New York og Washington DC, strakte sine tentakler stadig lenger vestover og inn i Latin-Amerika. Rotschild-fraksjonen, med hovedbaser i London og Vatikanet, så at deres territorielle innflytelse ble mager i forhold, polerte derfor opp Europarådet sitt ved å etablere den Europeiske Unionen, den Europeiske Sentralbanken og innførte euroen som felles myntenhet. Unionen fikk Europarådets flagg og deler samme kjenningsmelodi – Beethovens symfoni nr. 9, «Ode to Joy», hvilken falsk fasade! Da de hadde de første få landene i sin hule hånd, for å si det slik, rettet Rotschildene og lakeiene deres blikket utover for å fortsette utvidelsen av sin maktsfære; de gikk inn i den nye staten Israel, deretter over alt i Midtøsten og mere nylig inn i Nord-Afrika og enkelte land som tidligere var medlem av Sovjet-Unionen. 
Hele veien har begge fraksjonene brukt strategiene fra den opprinnelige planen for å nå sine mål. De infiltrerte regjeringer, de militære styrker, etterretningsorganisasjoner, multinasjonale korporasjoner, den juridiske sektoren og domstolene, de religiøse hierarkiene, underholdningsindustrien, medisin- og helsesektoren og utdannelsessektoren. De ervervet seg enorme formuer ved å manipulere børsmarkedene, bank- og utlånsinstitusjoner, gjennom ågerrenter og urettmessig beskatning. De fikk satt i gang borgerkriger, kriger mellom naboland, Første og Andre Verdenskrig, snikmyrdet eller fengslet opposisjonen; opprettet terroristgrupper; undertrykket og misbrukte teknologier; skaffet seg full kontroll over massemediene og den illegale narkotikahandelen; og sikret seg rettighetene til naturressursene overalt hvor de kom.
Den opprinnelige planen inneholdt også det de ikke har klart å gjennomføre – å redusere jordens befolkning med flertalls milliarder ved hjelp av kjernefysiske våpen, giftig forurensning og pandemier forårsaket av laboratorieskapte virus. Alle deres forsøk på å gjennomføre disse diabolske planene har blitt forpurret av medlemmer av familien deres fra universet som befinner seg på himmelen over dere eller lever blant dere. Men like fullt fortsatte begge fraksjonene å bygge videre på sine rekker av dominobrikker og begge følte at de begynte å få det endelige grepet på verden. 
Det de ikke hadde tatt med i beregningen er lyset. Etter å ha blitt holdt som fanger i tusener av år av mørket som omhyllet planeten, begynte jordens folk å respondere på lyset som ble innstrålt til Jorden av åndelig høyt utviklete sivilisasjoner. Jo mer opplyste de ble, jo mere fast bestemt ble de på å kaste av seg undertrykkelsen og forfølgelsens åk og stemmene som krevde frihet vokste i antall og lydstyrke. Og på samme tid gjorde det stadig intensere lyset Illuminatis globale nettverk av korrupsjon og hensynsløshet stadig mere synlig, og så begynte dominobrikkene deres å falle. 
BREXIT er den mest nylige. Få av dem som stemte for å gå ut av EU kjenner til Illuminati eller den egentlige hensikten med Unionen; det de visste var at de godene de hadde blitt overtalt til å tro de skulle oppnå gjennom EU, ikke hadde materialisert. Få av dem som stemte for å forbli i EU kjenner til Illuminati eller hva Unionen egentlig dreier seg om, men de føler at de har det bra og følte seg mistenksomme og utrygge på hva som ville skje dersom England gikk sin egen vei. Få vet at resultatet av BREXIT var mer enn en stemmeopptelling – det var påvirket av vibrasjoner som understøtter aktiviteter som leder frem mot verdensfred, hederlige regjeringer, rettferdighet og en rettferdig fordeling av Jordens goder for alle mennesker i verden.
Det vil bli noen frynsete nerver og humper i veien etter hvert som EU rakner; flere sannheter vil komme frem; økonomien vil fluktuere ettersom Illuminatiene – noen helt i toppsjiktet av begge fraksjonene – har slått seg sammen i et helt nytteløst forsøk på å beholde alle de rikdommene de på ulovlig vis har skaffet seg; og voldeligheter løper ut sine energimessige baner. Alt det som skjer i dette øyeblikk og videre fremover beveger samfunnet stadig nærmere den verden vi tidligere har beskrevet. Kjære familie, vi vet hvor ivrige dere er for at dette skal bli til virkelighet, og deres trofasthet som lysarbeidere er til enorm hjelp med å bringe det nærmere i lineær tid, det som allerede er et fait accompli i kontinuumet.  
«Jeg blir så fortvilt over land som ikke vil ta imot immigranter fra voldsherjete områder og fordommene som stadig øker mot dem i land som har tatt imot flyktninger. Hvordan skal vi noen sinne kunne leve sammen i harmoni når fordommene øker slik de gjør?» La oss først si at frykt, en energiform som er dyrket frem til unormale proporsjoner og er det viktigste verktøy og drivstoffet til mørke sinn og hjerter, er roten til fordommer i alle sine nedbrytende former og kilden til alle handlinger som har sitt utspring i illusjonen om av vi er separate fra hverandre.
Gjennom de årtusener hvor Jorden satt fast i dyp tredje dimensjons tetthet, var fordommer den motiverende faktor bak voldshandlinger og urett som tillot talløse sjeler å fullføre sine selvvalgte karmiske leksjoner. Nå som samfunnet er i ferd med å løfte seg ut av de lave energiene med sin evige karmiske karusell, er det som oppfattes som fordommer i virkeligheten i ferd med å løfte dette aller mest primitive aspektet ved menneskeheten frem i det globale flomlyset slik at dets destruktive, splittende effekt blir klart synlig for alle. Etter hvert som vibrasjonene fortsetter å øke, vil healing, harmoni og fred komme etter hvert som gjensidig respekt forener Jordens folk i forståelsen at Alle Er Ett. 
«Å organisere hjelp til millioner på millioner av flyktninger synes å være en helt uoverstigelig oppgave. Hva vil skje med alle disse fortvilte menneskene?» Nøden og lidelsen til millioner som lever i improviserte flyktningeleirer vil reduseres betydelig etter hvert som hjelpeorganisasjonene øker i styrke og antall og donasjoner i form av penger, mat, vann, medisinsk utstyr og annet livsviktig utstyr øker. Lyset som utstråles av alle de som hjelper flyktningene, sammen med lyset fra medfølelse hos mennesker over hele verden og de massive lysmengdene som innstråles til planeten, hjelper enormt med å opprettholde flyktningenes utholdenhet og håp.
Når tyranniske regimer etter hvert faller og krigingen opphører vil mennesker som har måttet flykte begynne å reise tilbake til områdene de flyktet fra. Økonomisk hjelp og hjelp til gjenoppbygging vil bli gitt til lokalsamfunnet der det er praktisk mulig; der hvor landsbyer og byer er altfor ødelagt til å bygge dem opp igjen, vil tilsvarende hjelp bli gitt til tidligere innbyggere slik at de kan starte på nytt et annet sted. Immigranter i land som har gitt dem opphold, vil assimileres inn i vertslandets befolkning, hvilket vil være til fordel for alle, eller vende tilbake til sine hjemland. 
Vi ber dere huske på at majoriteten av flyktningene valgt disse livsforandrende omstendighetene inn i sin sjelekontrakt for å avvikle tredje dimensjons karma og utvikle seg videre; også i overensstemmelse med sjelekontraktene, så er det ikke alle som vil overleve disse dramatiske prøvelsene. Mennesker som opplever prøvelser som er langt verre enn det var nedfelt i kontrakten, eller dør tidligere enn planlagt i kontrakten, vil motta ekstraordinære muligheter til videre sjelelig utvikling, og utvikling er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv.    
Noen lesere har spurt om tapet av liv og de kolossale ødeleggelsene på grunn av skogbranner, flommer og jordskjelv skaper negativitet eller om det er en del av Jordens renselsesprosess.  Begge deler er tilfellet. Selv om alle slike hendelser i realiteten skaper negative energier, så er renselseseffekten for Jorden uendelig mye større. Det betyr at mye større mengder negativitet, som er skapt av andre kilder, blir nøytralisert ved slike naturkatastrofer enn det som blir generert av slike hendelser.
«Er det slik at livskontraktene til helsearbeidere og varslere inkluderer å bli myrdet på grunn av sin innsats for det gode?»  Noen kontrakter gjør det. Helsearbeidere som har blitt myrdet for å hindre dem i sitt healingarbeid med naturlige terapier, valgte denne skjebnen for å kaste lys over hvordan helsemyndighetene konspirerer med vaksineprodusenter, den farmasøytiske industrien og forsikringsselskapene; de hvis innsats førte til at de mistet sin profesjonelle status og kanskje til og med ble satt i fengsel, eller flyktet til andre land, hadde i sin livskontrakt gått med på å ha disse opprivende hendelsene i sitt liv. Tilsvarende er det med de mange varslerne som har eksponert mange andre situasjoner som også har nedbrytende effekt på folks liv. Men samtidig er det slik at antallet mennesker som blir utsatt for eller blir truet med en eller annen av de avskyelige metodene som Illuminati benytter for å kvitte seg med alle og enhver som setter dere økonomiske interesser i fare, har avtatt vesentlig etter hvert som folk våkner opp og blir mer bevisste.
Forklaringen vår om hvorfor det aldri mer vil skje noen kjernefysiske sprengninger i verdensrommet avfødte mange spørsmål om de menneskene som ble ødelagt i slike hendelser. Først må vi si at dette ikke dreier seg om kropper, men om sjeler. De som har blitt ødelagt levde som frie sjeler og hadde ikke iført seg noen kropp, sjeler fra sivilisasjoner som er så høyt utviklet at de ikke har noen densitet, eller sjeler på astrale reiser. Når en sjel blir sprengt i filler i en kjernefysisk eksplosjon, så splittes den ikke i separate personasjer, men snarere i fragmenter som inneholder små biter av erindringer fra alle sjelens liv og det den eventuelt erindret om sin Begynnelse i Skaperen. Traumatisert av denne plutselige separasjonen fra helheten, driver de fleste fragmentene målløst gjennom verdensrommet, bortkomne og forvirret, men noen finner veien inn i en kropp – dette har ingen ting å gjøre med det man kaller «å være besatt», det er en kjærlighetshandling fra den sjelen som allerede bor i denne kroppen.
Spesialtrente team gjennomsøker verdensrommet for å finne fragmentene, som utstråler vibrasjoner på en unik bølgelengde, og når de finner et fragment, blir det transportert til et sted hvor det kan få healing og kjærlig pleie. Når alle fragmentene er funnet – i lineær tid kan dette ta tusenvis av år -  så begynner en intrikat prosess for å bygge sammen sjelen til sin opprinnelige helhet med hvert eneste aspekt av hver eneste liv i riktig rekkefølge. Den utrettelige innsatsen for å lokalisere fragmentene og den uhyre kompliserte gjenoppbyggingen viser hvor uendelig og evig viktighet hver eneste sjel har for Skaperen, og i dette universet, for Gud.  
«Kan man se sjelen på et Kirlian-fotografi?» Nei, det kan man ikke.  Det som ses er auraen, lys som utstråles fra kroppens elektromagnetiske felt og som gjenspeiler personens åndelige nivå, hvordan deres følelsesmessige tilstand er, deres grunnleggende holdninger og kroppens fysiske tilstand i det øyeblikket fotografiet blir tatt.
Auraen forandrer seg i takt med forandringer i personen. En person med god helse som lever et fromt liv, har en lysende aura som strekker seg langt utenfor kroppen og kan ha mange farger; jo mer åndelig utviklet personen er, jo lysere og mer omfangsrik er auraen. Dersom en person med disse kvalitetene blir alvorlig syk eller skadet, så krymper auraen og lyset svekkes. Dens tidligere stråleglans kommer tilbake når helbredelse har skjedd. En sunn person som har et lukket sinn, har en tynn glansløs aura; dersom denne personen åpner seg for åndelig og bevissthetsmessig opplysning, vil auraen bli tilsvarende større og lysere. Personer hvis grådige, sinte, krevende eller svikefulle natur skaper prøvelser for andre som ikke er medspillere i sjeleplanen deres, har et smalt, grumsete grensesnitt omkring kroppen sin; og en person som konsekvent ignorerer samvittigheten sin og med vilje skaper lidelse for andre, har ikke engang lys nok til et synlig omriss.  
Det er den kollektive auraen fra Jordens menneskehet, dyrene og plantene vi ser når vi betrakter planeten som helhet. Kjære der, hvis dere kunne se det vi ser, ville dere være fulle av fryd og i ærefrykt over det panorama av kjærlighet og opplysthet som glitrer rundt kloden. Fortsatt å la lyset dere skinne med sin strålende glans! 
Underveis på deres reise på Jorden har dere til enhver tid vært ledsaget og støttet av den uovertrufne kjærlighetskraften fra lysvesener i hele universet.  
                ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

Mirakler og Full bevissthet

TID  FOR  DE  STORE  MIRAKLER    

                 MENNESKET  RETURNERER  TIL  FULL  BEVISSTHET