onsdag 31. august 2011

Wanderer of the Skies - August 31, 2011

Greetings from the Federation: 


"We have taken some time since our last communication as we have been very busy of late. There is a tremendous amount of activity on our side as everyone readies themselves for an unusually big event. We remain excited and expectant about the occurrences to take place on your world. We now have an opportunity to update you in this respect. 

The recent events in the Americas have no doubt many of you wondering what has transpired. We detected the use of chemtrails and other devices to take what was initially a natural event, a hurricane, and expand it and divert its path. We have taken our own steps to downgrade the ferocity of this event but acknowledge as well your efforts, which have been quite effective, at lessening its impact through the power of your thoughts. While there was great destruction, the vast majority of it was part of the natural world and necessary for Gaia’s transformation. 

We have had great “debates” on exactly what should and should not be divulged to you through our discussions. We acknowledge your desire not to be told certain dates regarding Disclosure as this tends to weaken, rather than strengthen, the human spirit, especially since we cannot be certain ourselves of the outcome of these events with absolute certainty. Our discussions also touched upon whether to foretell of the man-made and natural events that occur around your world. We have decided for now not to divulge these events prior to their occurrences unless they somehow fit into an explanation necessary for you."      Forts. 

Se mer:

Benjamin Fulford, August 30, 2011: Secret meeting of 57 finance ministers on ship charts new financial system.

Message to Benjamin Fulford From Official “Mr A”…30th August 2011


Reena skriver:   "This letter is from an official to Benjamin Fulford on his blog site: Benjamin’s Blog.

"It’s good to get some type of corroboration from someone other than Benjamin Fulford about these meetings and events, eg “The Bilderbergers and Committee of 300 and the Khazars, the CFR etc, BIS, IMF and perhaps the World Bank are on the way out.    Let's hope so ..."


Siste Akt:  Det må være et stort sjokk for de som trodde seg så sikre.  
Tenk at vi får den store gleden å se teppet gå ned for siste akt i dette skuespillet!   
Les brevet fra Mr. A. 

Dear Benjamin,

"While you do not know me, my name is Mr. A (name deleted to protect individual from job loss and/or murder) and I applaud your long standing efforts and your endeavors to see an end to the prolific frauds in the banking industry. Fraud is so prolific, one could say that the modern banking system runs almost entirely on fraud.

I am having a period of elation as I was there in Monaco last week when Mr. X (name deleted to protect individual from job loss and/or murder) presented his case to the attendees of that meeting. I will not mention the countries who had senior Ministers attending or give specifics on the organization of that meeting. At long last, I can see tangible evidence that the fraud committed by banks and major brokerages is coming to an end. But your blog is right, there were 57 Governments represented at the meeting."   Forts.

Gå inn her:Parhestene snart tilbake!

Det er en glede å se fram til at SaLuSa og Mike er på plass igjen.
Personal Message from Mike Quinsey, August 31, 2011

Hi Friends,

I am sorry I could not contact you earlier, but my computer completely crashed, and I had no way of letting you know. I did not know at the time that my hard drive had gone, and was hoping my computer (8 years old) could be repaired quickly, but that was not to be and it took 9 days to sort out. During that time I understand that a number of you learnt of my situation and wanted to help me out. That resulted in an appeal for donations to help me purchase a new computer which I did on Saturday the 27th August. As I lost all of my Hard Disc data, I was faced with a formidable task to set it up again, finding for example that with new Windows Seven some of the old programs that I used with XP were not compatible, and that also included my two printers, both of which were admittedly quite old. The amount of time taken to sort it all out, largely came from difficulty in trying to recover information from the old Hard Disc. So your great generosity enabled me to buy a new computer and printer right away, which also gave the opportunity to make sure it had a bigger memory and a faster speed. I found it could not take my favourite Outlook Express, but you will be pleased to know that Windows Live Mail is a very good replacement, and once I get used to it, might well prove to be better.   forts.

Innsikt - 22. 09. 2008

Innsikt - 22. 09. 2008

Nå skriver vi 31. 08. 2011 og denne innsikten er nærmere målet nå ... ?  Jeg vil bare presentere den en gang til - den tåler det.   Tukáte

Vi lever her på Jorda som del av Kilden. Vi er kommet fra Kilden til Jorda for å være med på en oppdagelsesferd i 3D. Vi ble ikke sendt ut hel og i stand til å forstå det vi skulle foreta oss. Nei, tvert i mot, alle våre evner ble redusert og begrenset til det ugjenkjennelige. Vi skulle også oppleve den begrensede siden. Vi ble utstyrt med delt hjerne - høyre og venstre halvdel. Vi fikk Tidslinjen å slåss mot.  Vi fikk Dualismen/Polariteten. Den høyre hjernehalvdelen hvor ånden oppholder seg, fikk meget kummerlige kår - den ble redusert til bare noen blaff av kreativitet i ny og ne.  Men likevel, ut av denne dualismen ble det skapt mye, inkludert strev, kriger, tap og hevn, så vel som tiltrekning, kjærlighet, glede og overflod.  Det er noe å tenke over! Vi vokste i bevissthet. Den venstre halvdelen fikk utdelt logikken. Den vant fort over den sterkt avgrensede høyrehjernen. På grunn av dimensjonen vi levde i var det naturlig med venstrehjernens logikk - alt hadde en motpol og måtte ha det - i 3D. Uenighet ble løst på den hardeste måten - deg eller meg.   På dette fundamentet bygde vi vår verden så godt vi fikk det til.  Vi sloss og vi kjempet oss gjennom Tiden - den hørte med til dualismen, men var helt ny og ukjent for oss som kom fra Helheten. Vi var vant til å se alt sammen som en Helhet, nå skulle vi orientere oss i dette oppdelte, dualistiske tidsperspektivet. Den virkelige prosessen med utviklingen - evolusjonen som vi har gått igjennom i dualismen - foregår/har foregått på den andre - den usynlige siden. For oss som levde midt oppe i denne evolusjonen var ikke poenget så klart. Livet ble ofte dømt på verste måte, men de dualistiske tankeeksperimentene har hjulpet oss gjennom berg og dalbanen på Jorda - har lokket oss med seg til der vi nå er - ved den siste overgangen.  Hvis vi klarer blikket litt nå, ser vi konturene av noe nytt. Kroppen er nøkkelen. Se innover. Det er ikke lenger nødvendig å se i det ytre etter råd og bekreftelser. Kjenn etter hva du føler. Er det vanskelig, så pust - og kjenne etter igjen. Valgene er ikke lenger enten eller, det er både og - i det uendelige.

Spillets brikker er - Ånden og Materien. Aktøren er Mennesket. Ånden er usynlig for det blotte øyet. Det er bare materien som er synlig for oss. Hittil har vi foretrukket det synlige, men ånden (usynlig) kommer mer fram etterhvert som følelsene blir lyttet til. Utfordringen for mennesket har vært å navigere eller bruke brikkene innsiktsfullt i alt dette virvaret. Dette er den største utfordringen mennesket har tatt på seg, men som nå er ved sin avslutning.  Sett fra et annet perspektiv, så kan vi si at ånden bruker materien som vi, mennesker, bruker modellerkitt !   Vi formes først, så 'brennes' vi og stilles ut og gjør nytte som noe, for noen - knuses og gjenvinnes - i en evig spiral. Det skal godt gjøres å følge med, liv etter liv. Heldig da at omdreiningen - den store på 260 000 år, har gitt oss mulighet til å rette opp det vi ikke fikk med oss i første omgang! Og vi har hengt med, enda Jorda har vært inne i mange slike store sykluser i hele vår levetid i milliarder av år - 16 i alt.  Det er mange små runder eller sykluser inne i de 260 000. Siden vi har valgt det, er vi nødt til å være med i dette spillet - ellers blir ikke materien vi legger beslag på - godt nok bearbeidet. Materien skal bli til Lys - enda større - enda sterkere - enda mer strålende enn den noensinne har vært.   

Nå - i det 21. århundre - er den siste, store omdreiningen ferdig for godt og vi avanserer - gjør kvantespranget tilbake til Kilden med 'lasten' vår - ånden/lyset vi har skapt av materien gjennom milliarder av år. Den forutbestemte stien på Jorda gjør en sving nå, og vi er på tilbakevegen. Vi er tatt ut av 'ovnen' som absolutt ferdige og fullstendige. Vi er  FRI. Det betyr i vårt tilfelle; De to hjernehalvdelene har funnet hverandre igjen og samarbeidet starter på nytt. Det er resultatet av alt det vi har lært i 3D. Det begynte med deling av hjernen, som nå er blitt HEL. Læretiden i 3D er over! 
Tukáte

Viktig melding fra Sheldan Nidle!Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federatio

30 August 2011 
Channeler: 
Sheldan Nidle

Dratzo!

Sheldan Nidle er her med meget oppløftende informasjon.   Mange store endringer har skjedd i ly av stillheten det var så nødvendig å ha, for ikke å bli stoppet av uønskede krefter.  Forhandlingene har gått fint og sluttresultatet er underskrevet av 160 nasjoner!   En æra er over - hele verden har vært styrt av en klikk spesielt utvalgte, velstående menn.  Dette er nå definitivt slutt!   Vegen er ryddet for det galaktiske samfunnets egen styring.

Les originalmeldingen her:


tirsdag 30. august 2011

Greetings from Alpha Spaceship!


Kris Won, August 29, 2011
Greetings from Alpha Spaceship! 

Nå er Alpha Spaceship med Kris-Won, Commander Sohin og resten av besetningen, kommet svært nær Jorda.  De er ute på oppdrag av ekstrem viktighet, vil jeg si, sier kommandøren.  De er ute på det de kaller, "The Sacred Process of Ascension."   

De forteller at vi som venter på dette store gjennombruddet, er svært gamle sjeler som kommer fra helt andre verdener enn Jorda.  Les hele meldingen og bli i godt humør. 

Interessant!

Benjamin Fulford, August 30, 2011 ...
"Secret meeting of 57 finance ministers on ship charts new financial system" ...
"Humanity will be set free soon"


Secret meeting of 57 finance ministers on ship charts new financial system


Benjamin Fulford, August 30, 2011

For the past week, a secret meeting of 57 finance ministers aimed at setting up a new international financial system took place in a large ship on international waters near Europe, according to White Dragon Society representatives who were there. The meeting, hosted by Switzerland, deliberately excluded representatives from the US Federal Reserve Board and its Washington D.C. subsidiary, France, Italy, the UK, Germany and Japan. Countries like Russia, China and the Netherlands were among the 57 represented. Representatives from the Pentagon and the US agencies at the meeting promised to bypass the Federal Reserve board and use their access to codes for the international collateral accounts to finance the US military industrial complex in conjunction with the new system.  Forts.

Les her:  

I samklang med universet


Dette er et klipp, tatt fra http://www.galactic.no/rune/kanali8.html    "Stjernemennesker"

"I årtusener har dere glemt og fortrengt at dere ikke lever separert fra deres Opphav. Dere er ikke vesener som tilfeldigvis springer ut på Jorden fra tid til annen. Finnes det fremdeles noen som ikke har den fjerneste interesse av disse evige spørsmålene? Dere vil bli bedt om å foreta et valg som vil binde dere for evigheter av tid fremover. Valget er hvorvidt dere vil hissthet og vibrere i takt med resten av Universet, eller om dere vil fortsette å leve i illusjonenes verden der dere tror å være enestående skapninger som kan alt og vet alt på egen hånd. Det siste valget er ikke galt, fordi det er underlagt menneskets frie vilje å avgjøre når han velger å våkne. Dere kommer ikke videre i deres utvikling før dere åpner opp for den ikke-fysiske delen av dere. Det er de resterende 90% av deres hjerner som dere ikke benytter til daglig.


I pressede situasjoner, i beslutningsfaser osv, hender det likevel at dere utnytter den maksimalt. Det er i såkalte forklarende øyeblikk når dere får en lysende idé. Hvor ofte har dere ikke lagt dere for natten med et uløst problem og våknet med løsningen? Se på drømmene deres hvis dere vil ha en evaluering av hvor dere står. Underbevisstheten er den perfekte regissør av deres opplevelser og tanker. I drømmene får dere svar og instruksjoner. Tenk på det neste gang dere er glødende opptatt av et spesielt emne, eller når dere får en original ide. Den store separasjonen vil - og må - finne sted. Dere kan ikke lenger fortsette å leve i en kompromissenes verden.


Det er to grupper av dere, den ene gruppen har våknet og vet, den andre gruppen slumrer. Grunnen til at vi stadig vender tilbake til dette, er at det er graden av deres felles oppvåkning som avgjør hvor skånsom den endelige separasjonen vil bli. Det er denne separasjonen man refererer til når man snakker om at "fårene skal skilles fra bukkene", men i virkeligheten finner ingen endelig separasjon sted, fordi en gang der fremme vil vi alle bli mestere i lysets skapelse som total harmoni. Det finnes altså ingen evig fortapelse. Alle velger sin egen utviklingsvei og hvor lang tid de vil bruke underveis - dette er den frie viljes bestemmelse. Men på et eller annet tidspunkt vil alle forenes igjen med den Enheten vi utgikk fra."

Se her:

Hvordan forholde seg som "Oppstegen Mester?"

Forvandling og Oppvåkning er det samme.  Det går ut på å endre frekvensen i fysisk materie, så den blir på linje med åndelig energi - det er kjernen i Oppvåkningen.   Når du valgte å inkarnere på Jorda, ble ditt multi-dimensjonelle energifelt satt i en fysisk beholder.  Alt dette har du glemt i lang tid, men etter hvert våkner du og forstår at du er essens, ånd og energi.  

Oppstegen mester i fysisk form!

Under søvn og i meditasjon, går mange ut av kroppen.  Kroppen må være i en avbalansert tilstand før den forlates, parkert som en bil.  Du går ikke ut av bilen under fart - ikke gjør det med kroppen heller!  Når bilen er parkert, står den der til du kommer tilbake - det samme med kroppen.  Når du er i bilen, er kroppen og bilen En.  Når det gjelder oppstegne mestere i fysisk form, er de fullt bevisst på hvor mye ev essensen som er i den fysiske formen.  Det må du også vite.

Som oppstegen mester må du lære, at ved besøk i høyere verdener må du sikre deg trygg parkering for bilen.  Deretter kan du gå tilbake til den, når du besøker 3d.  


NB!   Det er svært viktig å være fullt bevisst på hvordan dette fungerer.    Jeg har hatt flere ufrivillige sammenstøt med materien, på grunn av min uoppmerksomhet vedrørende - essens og fart.)

Les mer om din hverdag her:

mandag 29. august 2011

Velkommen - Mike og SaLuSa!

Det er med glede jeg ønsker Mike og SaLuSa, velkommen tilbake førstkommende fredag.

Hva er Politikk?!Hvorfor er det så mye forbud og utestenging på Jorda?   Når det kommer mennesker fra andre deler av denne planeten til et sted de ikke er født, så får de ikke være der? Hvorfor individualiseres landet på denne måten - av politikerne?   Det er som om landet kun er et vanlig hus, med husets begrensninger, bygget av politikere - de er eierne.   

Hva er det som i bunn og grunn definerer en såkalt 'politikk'?  En politikk som etterpå blir politiske partier.  I partiene er det mennesker som agerer private 'Huseiere' over et fellesareale - som blir kalt land?  Ser vi litt større på det, så er Jorda som en Båt hvor alle 'land' er ombord, deler alt - og eier det like lite!  Vi ER bare der - det er derfor vi er der - vi ER. 

Det virker som om all utvikling foregår bak politikernes rygg!   Planeten Jorda eller 'Båten' vi ER på, har nå seilt til Galaksen og er i et annet og mye større farvann enn der politikerne 'hus-er-er'.  I Galaksen er det fullt opp av større enheter, enn det som på Jorda heter land - der er det Planeter.   Og Jordboerne hva eller hvem er de? Jordboerne er kommet til planeten Jorda, fra de andre planetene!

Hva er Hvem og Hvor?

søndag 28. august 2011

Iliuka på Alternativfestivalen 2011

http://www.iliuka.net
Senter i Nord Norge?

Vær hilset, Iliuka!    Hayetanah!
Jeg vil spørre om et senter som er planlagt oppe på en fjellhylle i Nord Norge.  Jeg vil høre om hva du ser, om den kommer til å … ?   
Iliuka:   Så vil der blive. Så vil der blive. Lik der skapes således en balansens punkt i hvilket der avnyttes hva der tales de energiers vibrasjoner i pentagrammets fulle størrelser. Således vil der være óg naturligt at se hva der er induseret av energier av ulike punkter i sitt rike. Så er der mot nord den vil fare, korrekt.    

Takk, Iliuka.    

Iliuka:    Takke ditt selv, du. Iliuka på Alternativfestival i 2011

Storråd
Alternativfestivalen 2011
Torsdag 30. juni 2011, kl 09.45 – 11.45
Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund.
Omtrent 120 deltakere.

Er det ‘bad guys’ på Moder Jord?

Som jeg forstår det, er det en slags ‘bad guys’ (slemme typer) som også holder til på jorden her?  Så er der korrekt. Og noen av disse kalles gjerne reptiler. Kan du si litt om den planen de har nå for å prøve å tilfredsstille seg selv, i denne oppstigningstiden? Alt er der så i betydelser at søke efter hva der i sin himmel tales ressurser. Alt er der óg så for at se; hvorledes kan menneskebarn bære en sjel og en ånd i samme tid. For der finnes entities ikring i sin galakse der ei kjenner til hvor kommer ånden ifra. Således er menneskebarnet av unik natur. Der er alt mere knyttet til den guddommelige kilde enn hva der forefinnes for megen vesener. For megen vesener er således klonede arter, og de har mistet sin sjel og sin ånd - alt mere lik maskiner enn individer. Således vil der skapes nu lik der ryddes for hele galaksen. Således bliver galaksen alt i høyere, guddommelige vibrasjoner. Og i hvilket der ei er i behov av sådanne gestalter, så vil der blive forviset til andre galakser. Konu Ekatah. Så har jeg et spørsmål i forbindelse med den såkalte kometen Elenin som er på vei inn. Er det en komet, eller er det en - noen sier - en sort dverg? Der er en komet. Vil den få noen innvirkning når den farer forbi jorden? Der bliver et vakkert skue.  Ei vil der være noget at fryktes for. Bekymres ei derved! Konu Ekatah. 

Iliuka på Alternativfestival i 2011

Storråd
Alternativfestivalen 2011
Torsdag 30. juni 2011, kl 09.45 – 11.45
Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund.
Omtrent 120 deltakere.

Spørsmål om:   Nord og Sør på Kompasset?

Vi har magnetisk nord og sør, på kompasset. Korrekt.  Magnetisk nord på kompassnålen er den som peker - ut i fra slik vi ser det - mot nord, men da må jo magnetisk nord egentlig være magnetisk sør på jorden? Der vil blive så. Det er ikke sånn nå? Ei er det. Nei. På solen er der så. Det er sånn at magnetisk nordpol nå er i vandring? Meget korrekt. Der er lik en pilegrimsvandring.  Og den pilegrimsvandringen går til Sibir? Det gjør den.  Vil det være sånn at innen 2012 – 2013 så vil det skje en pol-endring? Så vil det. Korrekt. Vil det være merkbart for oss? Meget korrekt. Der er således magmastrømmen nu er noget hva der tales asymmetrisk, og således der påvirker hva der tales klimater, og hva der er av vinder og nedbørder. Således vil der være óg påvirkeligt for menneskebarnets opplevelser, lik der kan kjennes at der bringes en tilstand av at være dizzy (svimmel), lik der kan forstyrre hva der tales hunger, og lik der kan forstyrre hva der tales søvn. Alt er der påvirkeligt, for der er de magnetiske påvirkelser der påvirker alt levende. Således er der for fugler, således er der for fisker. Der er forendeligheten nu der er for at forberede den nye tilstand av de nye polariteter. Korrekt. Så fugledødene og delfindødene som har vært her i en periode, det kommer av magnetisk endring?  Der er påvirkeligt, dog der er like fullt lik der så befries hva der tales metaner. Og der óg finnes andre gasser på sin jord der er gjennom bevninger, spesifikt i havet, der kommer som usynlige bobler, og der kan gjøre at store fly faller megen meter.  Konu Ekatah. Så har jeg et spørsmål angående Mars. Der er det jo vist, litt uklart, bilder av såkalte konstruksjoner som kommer fra, ja, kanskje tidligere sivilisasjoner.  Er det slik?  Korrekt.  Vil det si at Mars er kolonisert pr. dags dato? Så er det. Ergo er det ei tidligere sivilisasjoner.  Nei.  Der er nutidens sivilisasjoner.  Vil det si at det er en menneskekoloni der óg?  Ei er det.
  
Så har jeg et spørsmål i forbindelse med det som kalles HAARP. Den virkningen som HAARP har, er det korrekt at de har påvirket for eksempel jordskjelv.  Korrekt. Og været? Korrekt. Var det med i innvirkningen på jordskjelvet i Japan? Korrekt. Var også den kometen med i påvirkning på jordskjelvet i Japan?  Ei var det.   Takk. Konu Ekatah.
Visdomsord      

lørdag 27. august 2011

Det er Ditt valg!

Channeler: 
Míria Gonzalez

"A Message from Spirit"

27 August 2011


Spirit snakker om dansen med ordene som ikke kan fortsette lenger, mener Du har snakket lenge nok.  Du må gjøre noe.  Det er det bare Du som kan.  Ingen andre. Dette er valg Du står foran.  Du kommer ikke utenom. Det er ingen andre som kan ta Ditt valg. Gjøre Ditt arbeid.  Forstå det Du må forstå. Kjenne den visstheten Du må kjenne.  Høre det Du må høre.  Se det Du må se, og så videre ...   Kanskje virker dette skummelt, men Du kommer ikke utenom.

Den gang da ... og nå!

"Letting Go of A Piece of Your Heart"
27 August 2011 
Channeler: 
Brenda Hoffman
Channeled by Brenda Hoffman for 
www.LifeTapestryCreations.com

Dear Ones,


Det er smertefullt å gi slipp!

Kort oppsummert fra denne kanaliseringen:

I denne tida gir vi slipp både på mennesker, saker og fellesskap som har vært nære og sentrale i livet.  Dette gjør at mange blir stående igjen frustrerte og sorgfulle.   Det er som å gi slipp på deler av sitt eget vesen.   Paradoksalt er det også!  Vi skal bli mer hjertesentrerte, vet vi, og hvorfor da slippe det som allerede 'er' i hjertet!   Dette er et utfordrende vegkryss, men vegene skilles ubønnhørlig.   Og det er tungt, og det blir vi klar over først når det skjer!   

Når kjente og kjære strukturer faller, er det sjokkerende og vi føler oss rotløse - og det er rotsystemet vårt som omstruktureres nå!  Det er en stor revolusjon på gang.   En stor forandring.    Vi har lest om det og hørt om det og tror vi vet det, men først når vi lever det, blir det bevissthet!   Og det er ikke en fysisk revolusjon eller forandring.  Det er en bevissthets-revolusjon.  Men tårer tiltross, etter en stund med det nye så vil vi ikke tilbake til det gamle likevel.

Når bevisstheten endrer seg, er det naturlig at det vi foretrakk tidligere ikke oppleves på samme måten lenger.  Det er som med favotitt-dukken fra barne-dagene, den skaper ikke samme gløden idag.

Her finner du originalen:   Channelings | Lightworkers.orgfredag 26. august 2011

Vi du motta personlig brev fra en Erkeengel?

Det er fantastisk med synkronisering!   Jeg dumper helt 'tilfeldig' inn på nettsiden til Edwin Courtenay (det skjedde nettopp, og jeg husker ikke hvorfor eller hvordan!)   Han er både - clairvoyant, clairaudient and clairsentient  (being able to see, hear and sense psychic impressions and Spirit.)   Du kan motta personlige, kanaliserte brev fra den erkeengelen du ønsker!

Jeg anbefaler mange å følge Madam Blavatsky's eksempel - motta personlig brev fra en Oppstegen Mester!

"Ever wondered what it must have been like to have received personal letters from the Ascended Masters and Archangels on a regular basis like Madame Blavatsky did? Well now you can find out for yourself!"

"Edwin is offering a unique opportunity to those spiritual seekers on the path looking to grow and evolve. He will channel letters in the form of monthly guidance and apprenticeship from the Ascended Masters and Archangels themselves, tailor made for the seekers needs throughout a 3,6 or 12 month period." 


A Galactic Fairy Tale !

A Galactic Fairy Tale 
by Michael Lightweaver

Et herlig lite eventyr om reisen til Jorda og tilbake igjen ... !?

Eventyret finner du her:

Takk!

Galactic Channelings UPDATE August 26, 2011: Please stop donating fore Mike
AUGUST 26, 2011   tags: 
by Laura Tyco
Galactic Channelings UPDATE August 26, 2011: Please stop donating fore Mike
Hi everybody.
Just found this message on facebook from Galactic channelings: 
Much love and gratitude to you all. ~ Namaste ~Laura
UPDATE August 26, 2011: Please stop donating fore Mike! Within a day we received over $3,000 already. This is more than enough to buy him a nice, virus free Mac computer, which we will try and deliver to Mike’s house a.s.a.p. So, mission accompished. Thank you all for your generosity, what a wonderful gesture from you all!!   Galactic Laura Tyco: Galactic Channelings UPDATE August 26, 2011: Please stop donating fore Mike.

Hilsen fra Galatril i Posid !

Galatril through Aurelia Louise Jones
Saturday, 16 July 2011


Galatril, tredje nivå's medlem i Rådet for byen Posid, under Mato Grotto, Brasil, har brukt mye tid på å heale energiene fra fallet av Atlantis, sier han.   Innbyggerne av den gjenoppståtte byen Posid, nå en flott Lysby i 5d., vet at det er mistro til deres energier fra den gangen.  

Den da overveldende maskuline, mentale energiens tak på den feminine hjerte-balansen, skaper fortsatt frykt og angst i mange som nå ikke er interessert i noen form for kommunikasjon.  De ber om at denne mentale energien må slippes, å ta hans dype kjærlighet inn i hjertet nok en gang.  Vi har arbeidet mye med vår bevissthet siden ødeleggelsen av vårt kontinent, sier Galatril.  Vi har slitt mye med å balansere energiene vi brukte på en skjødesløs måte i fortida.  Vi er dypt takknemlig for at vi får mulighet til å snakke til ditt hjerte.   Vi kommer fra områder av kjærlighet og med tillatelse kan vi gi healing til sjelen for traumer som mange på overflaten har vært utsatt for i det siste.   Galatril og den maskuline energien var høyt aktet i Atlantis av de eldre, men ødela med sin egoisme og har siden brukt mye tid for å bøte på skadene.   

Etter senkingen av Atlantis, tilbød lemurianerne seg å være atlanternes mentorer i det neste evolusjonære steget. En stor del av arbeidet til atlanterne består i å programmere krystall healingverktøy som i denne tida dukker opp på overflaten av Jorda.   Atlanterne har teknologien til dette, og krystallen i arbeidene holder en mye høyere vibrasjon enn det som er kjent på overflaten.   Bygningene i Posid er laget av liknende krystallmateriale!  Dette vil også gjøres tilgjengelig på overflaten til bygging av egne Lysbyer med det samme helbredende materiale.  Krystallene kan brukes for rensing av mat og også på andre bruksområder.

Atlantis og Lemuria har nå fullt manifestert energiene, på 5d-nivå, ifølge den opprinnelige planen for de to kontinentene.  Atlantis og Lemuria vil ikke fysisk stige opp, men mange nye inkarnerte på Jorda kommer med energiene.  Det er viktig å vite at de som bærer denne energien idag, ikke er ansvarlig for det som en gang skjedde på Atlantis.  Jordboerne drar på besøk til Posid i sine eteriske kropper og studerer bevissthet.  I Telos (Lemuria) er det også stort innrykk i klasserommene, av jordboere som kommer i tusenvis. 

Les originale her:


Vår multidimensjonelle virkelighet!

ARCTURIAN CORRIDOR - Your Multidimensional Reality - Inter-dimensional Communication
22 August 2011
Channeler: 
Suzan Caroll Ph.D
August, 2011
Arcturian CORRIDOR
Your Multidimensional Reality

Inter-dimensional Communication

Blessings to our grounded ones,


Et oversiktsbilde av universet og alt som der er - kanalisert av Suzan Carrol:

Nå vokser det en multidimensjonell bevissthet i menneskene, og hvilke kvaliteter vi dermed har adgang til!  Vi er i mange frekvenser samtidig - i det ene NÅ'et.   Separasjonsfølelsen har vi bare i 3d, 4d og første del av 5d, men fra midten av 5d forstår vi at alt liv henger sammen, som dråpene i vannet.   Det er også her individualiteten er sterkest, men fra midten av 5d lever den innenfor multidimensjonell bevissthet.   De atskilte individualitetene er kjent kun i de lavere verdener.

6d er matrisen for alle mulige virkeligheter, mens det er 7d's oversjel som overvåker sjelene og sjelegruppene som har tatt mange forskjellige former i 3d og videre til 5d.

Fra 8d og videre til 10d viser formene seg som planeter, sol-systemer og galakser.

Gaia har utviklet seg og ekspandert bevisstheten, slik bare en planet kan.  Gaia deler all sin erfaring med Sola.   Sola har ekspandert bevisstheten, slik bare en stjerne kan.  Sola deler all sin erfaring med Sentral-Sola.   Sentral-Sola har ekspandert bevisstheten, slik bare en galakse kan.   Sentral-Sola deler all sin erfaring med Stjerne Elohim - 'Bestefaren' i galaksen.

Stjerne Elohim er mer enn en stjerne, den er generatoren blant stjernene, galaksene og universene.  Stjerne Elohim spinner derfor ut stjerner, galakser og universer.

Stjerne Elohim'en (besteforelderen) i vår galakse, deler all erfaring med Stjerne Elohim'en i det lokale universet - og den i det lokale universet deler alt med Kilden.  

For å skape illusjonen av fysisk form, så er alle Elohim'ene smeltet sammen med Ånd i materie.   Elohim av 'fysisk form' er matrisen det umanifesterte kan bruke for å bli manifestert.

I Bibelen heter det:  "I begynnelsen var Ordet" - Elohim er "Ordet,"  eller lyd-matrisen som fanger kosmisk lys i manifestasjon.  Stjerne Elohim skaper stjerne-systemer,  og kjernen i hvert stjerne-system er stjerne Elohim.

Stjerne Elohim vibrerer til 9d og skaper planeter som skal overvåke 8d sin "Planetary Logos"  (noe ala en President.)   Planetary Logos arbeider direkte med 7d sin 'Oversjel'  som bistår vesener som eventuelt vil inkarnere på planetene.  

'Oversjelen' er sjelenes Sjel og bistår alle sjelene som lever i lavere dimensjoner.  Når 'Oversjelen' utfører sine plikter er den som en guid for Sjelene. Sjelene i sin tur, fungerer som guider for sine inkarnerte Selv. Slik hver Stjerne Elohim har mange galakser, har Sol Elohim mange Solsystemer, og Oversjelen har mange Sjeler og Sjelene har mange reelt inkarnerte i 5d og videre 'ned' til 3d.

5d består av inkarnerte vesener.  6d består av potensialer.  7d Oversjel består av sjeler.  8d videre til 10d består av sol-systemer. 11d og 12d kombinert, består av galakser.   


Suzan Carrol fortsetter denne systematiske og interessante opplistingen av funksjonene i Universet.   Det er meget spennende og lærerikt å endelig få satt ord på dette som har vært uforståelig og fjernt.  Dette er en fantastisk mulighet til å fange det store bildet og forståelsen av hvordan dette sinnrike livet, med virkelighet og illusjon, er bundet sammen til et funksjonelt og storslått Hele.

Gå inn her og les originalen:onsdag 24. august 2011

Hva skjer på planeten?

What is happening on the planet? Vast revision is underway
23 August 2011
Channeler:
Meredith Murphy and Naeshira.

"I greet you in light!"

Meredith Murphy snakker om Jorda - Menneske-kroppen, begge er i samme forvandlingsprosessen for tida. Det er heving av vibrasjoner i oss og utenfor oss - og mange kanaliserer budskaper som belyser temaet fra forskjellige sider. Om alle kunne se hva som egentlig skjer! Vi skjønner og forstår så mye mer etter hvert - inntar område etter område som tidligere har ligget brakk. Vi lærer å bruke alle fire kroppene - dynamiske og sjølbergende i stadig stigende grad - sykdom, død og elendighet blir fremmedord.

Jeg venter på det store Gjennombruddet - når alle etterspør denne informasjonen og har kvittet seg med all frykt.


Les her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Det forgjettede land!

Benjamin Fulfdord: "Last minute offensive by US criminal regime will fail"
August 23, 2011


Last minute offensive by US criminal regime will fail


"The world knows that the US corporate government headquartered in the mini-state of Washington D.C. is doomed. The leaders of the world know this corporation posing as a government murdered close to 3,000 of its own citizens in order to create a fake pretext for a massive oil grab in central Asia. The countries of the world have also decided not to finance this monstrous regime any longer. The result has been a steady and accelerating decline in the power of the military industrial complex. Their criminal corporate leadership is now carrying out a battle of the bulge style offensive that is mathematically doomed to failure no matter what they do.

Behind the scenes various leaders of the cabal that has controlled the US and many Western governments are scrambling to preserve their own interests. There is also increased infighting at many different levels.

First of all the US regime continues to act like an unemployed junkie running out of friends to borrow from and possessions to hawk. The latest sign of this is the announcement of social service disabilities payments are on the verge of insolvency. This is another way of saying the corporate government has been raiding people’s money they were never entitled to have and that even that money is running out. Power and drug shortages are other signs all is not as they pretend.

More important has been the fact that more and more small investors are finally waking up to the fact the stock market is a rigged casino and are taking their money out ASAP. That means all the Federal Reserve Board fake money being pumped into the market is no longer going to con those with real money. Hence the record gold price and the flight from the US dollar." Forts.


Se her:
http://www.reenagagneja.com/tag/benjamin-fulford

Dam(ning) the World's Resources!

Dam(ning) the World's Resources
24 August 2011
Channeler:
Pepper Lewis
Tuesday, 23 August, 2011

"Is it true that Brasil plans to build as many as 60 dams along the Amazon? Can they do that? Will you allow it?"


Verdens ressurser, er spørsmål som Gaia naturlig nok er opptatt av - og som vi alle skulle vært like opptatt av fordi det er vår kropp det gjelder - din og min - Jorda er ikke noe annet hokus pokus, Jorda er menneskene eller Mennesket! Skal ikke dét interessere oss?

Pepper Lewis setter fokus på vår mest finstilte, følelsesmessige innlevelse og ber oss bruke den når vi ser oss rundt på Moder Jord - og i vår egen Kropp! Kroppen er rik på bio-mangfold og det samme speiles tilbake til oss fra Moder Jord. Hvert eneste rike og element på Jorda er fylt med dette, og alle uttrykker det på sine særegne måter med sin individualitet, kreativitet og utviklingsevne. Dette er essensen, kvaliteten eller naturen i noe. Det er det som identifiserer noe (eller noen), så det kan kommuniseres til andre. Essensen er som den er, og er det mest minneverdige særpreget i nesten alt. Essensen er det som gjør alt perfekt om det slett ikke synes sånn, fordi denne grunnleggende kvaliteten i alt, alltid vil utvikle seg på måter som uttrykker Helheten.

Se her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Soloppgang ... !

Nå er Føderasjonen i ferd med å klargjøre landings-øyeblikket, og forøvrig 'full pakke' med tanke på regimé-skifte på Jorda. Det er nok ikke alle i materielle maktposisjoner, som er like sitrende av forventning over dette. Det blir full omlegging i de øverste organer i styresettene på det jordiske markedet. Nye ledere og nye leder-egenskaper til alle dem som ikke har våget å tenke i den retning engang. Dette gjelder hele kloden - den skal skinne med ny bevissthet i alle øyne!

Vi vil kunne fordype oss i ny vitenskap, så vel som i en filosofi bygget på tanker som IKKE er forankret innenfor materielle rammer. For noen framtidsperspektiver! Jeg gleder meg så enormt - ser hver celle i kroppen gapskratter av fryd. Vi kommer til å møte en mengde forskjellige livsformer, og det ser jeg virkelig fram til. Jeg prøver å forestille meg absolutt alt, men er sikker på at virkeligheten overgår fantasien. Det er så mye å se fram til ... ! Detter er så enormt at det slett ikke får plass i en kropp - det sprenger alle grenser.

For å dokumentere dette glade utbrudd, henviser jeg til Sheldan Nidle og the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

tirsdag 23. august 2011

Nå blir det Nye rytmer!


~ Rhythm Method ~
A New Rhythm to Life
Sat August 27, 2011
Steve Rother channeling this message.
Espavo The group
http://lightworker.com/beacons/2011/2011_08-Rhythm.php


Ny døgnrytme!

Nå kommer Steve Rother og "the group" med mer spesifisert forklaring på de varierende søvnmønstrene som de fleste nok har merket - samt alt ubehag i kjølvannet av dette. Vi er i en akklimatiseringsprosess for å innta nye bevissthetsnivåer, og har vært det i lang tid. Dette er noe vi må være oppmerksom på, spesielt den siste delen av dette året, sier Steve Rother og "the group."

Det er viktig å være bevegelige (dét er energienes iboende automatikk) - ikke hold på ett uttrykk som 'deg', som den riktige 'Deg', det blokkerer for alle de andre uttrykkene som også er 'deg'. Evolusjonære deler av den fysiske kroppen er i utvikling for å feste seg til høyere vibrasjoner, og da er pinealkjertelen den som gjennomgår største endringen av alle organene. Det er denne kjertelen som styrer døgnrytmen som omfatter mye mer enn bare søvnmønstre!

Endringer i humør og dermed overreaksjoner; 'Oppgjør' mellom folk og ledere, 'oppgjør' i finanssystemene, og andre 'oppgjør' på høyere og lavere plan i alle samfunn, er alt sammen utslag av prosessen med harmonisering fra lavere til høyere vibrasjoner inne i det enkelte menneskes kropp. En egen drivkraft i uroen har vært tvilen som vi har skapt på grunn av endringene!

Søvnmønsteret endres fra å være våken hele dagen, til en tredeling av døgnet. Være våken i to-tre timer, så sove i like mange timer, og så være våken igjen i to-tre timer. I den våkne tida på natta er vi i en hyper kreativ tilstand, hvor hver tanke vi da har vil manifestere seg på et eller annet vis i livet. Våkner du trøtt, så er det fordi du trodde du kom til å være trøtt -fordi du lå våken. Din forbindelse til planeten blir nærere og mer intens og på grunn av harmoniseringa til Jorda's nye rytme, blir dét avgjørende for om du greier videre avansement inn i høyere vibrasjoner.

Vi står foran 11.11.11, og dette er en viktig dato som er starten på en ny energibølge av bevissthet, skapt av de som står for tur til å trekke med seg nye mennesker for oppvåkning. Bølgen som startet rundt 10.10.10 er i normaliseringsfasen nå, men det er samtidig en følelse av usikkerhet for om det vil vare? Det er som med flo og fjære, når vannet trekker seg tilbake er det en stund helt stillstand og en litt mystisk stemning. Kommer det tilbake? Det er en perfekt tid for å harmonisere seg, i denne stille tida mellom bølgene, sier "the group."

Mange mennesker går gjennom fysiologiske såvel som emosjonelle forandringer, og det tegner seg nye mønstre på mange forskjellige områder. Det har vært former for healing som har blitt skjult her på Jorda, og de som har blitt kjent fungerer ikke sammen med energiene som er her. Dette er en bevisst utestenging og trenering av informasjon om healing-metoder. Informasjonen som ble hentet inn fra Nicolai Tesla ble blokkert - det var en ren og enkel energi. Alt det som ble holdt skjult av hans arbeider da han døde, er nå kommet tilbake til Jorda. Vi kan forvente mye nytt innen teknologi i tida framover. Forurensnings-spørsmål vil bli løst langs de samme linjene som de ble skapt. Omsorgen for Jorda vil bli overgitt til menneskene - inntil nå er det hvaler og delfiner som har hatt dette ansvaret.

Veien videre er ikke forutbestemt for noen, og dette blir til en stor utfordring for mange. Det er ikke noe fast å sette foten på før den nesten er nede! Det er forventningene våre som skaper de nye mulighetene. Det som forventes av oss nå, er at vi spiller på lag med tida. Gå inn i det nye, lek og vær åpen for harmonisering. Vi vil oppleve at dørene åpner seg på magisk vis for oss!

Om nyvinningene til Nicolai Tesla hadde blitt utviklet i tida etter han døde, ville de ikke blitt akseptert av menneskeheten. Dette avgjøres ikke av en gruppe ledere, men av bevisstheten til hvert enkelt menneske. Når vi åpner opp bevisstheten, kan vi igjen minnes gamle kunster og endre livet vårt deretter. Det er forskjellen på oss nå og da. Hver dag vil vi møte nye muligheter for harmonisering, akseptér dem og du får etter hvert inn nye rytmer der det er nødvendig.

Når kroppen gir slipp på gamle mønstre, kan det i starten ha motsatt effekt på kroppsvekta. Det er en naturlig fysiologisk reaksjon på forflytting av energi. Forandringene vi har arbeidet med de siste 15-20 åra viser seg nå i fullt dagslys. Forts.

Gå inn her:
http://lightworker.com/beacons/2011/2011_08-Rhythm.php

søndag 21. august 2011

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott!

OPPFORDRING!


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!

Käre läsare,

Vi bor på en vacker planet. Här finns så mycket kärlek och skönhet. Men de krafter som styr den, regeringarna och eliten, tycks inte vilja göra det som är rätt. Moder Jord producerar tillräckligt för att låta åtminstone 10 miljarder människor leva i fred och överflöd, men allt som våra styrande tycks tänka på är hur de ska behålla sin makt, skapa konflikter och krig, och få oss att betala mer och mer. Genom mörka brödraskap och hemliga operationer ignorerar de folkets vilja. De försöker hålla oss i ett tillstånd av beroende och rädsla genom medierna som de kontrollerar. Forts.

Gå inn på denne siden her:
http://visualizedaily.com/action1-sw.html


NB! Alle har vi et øyeblikk, hvor vi kan droppe inn en tanke som ser for seg Gjennombruddet! Det Store Gjennombruddet! Det vi - som venter på det - ser for oss. Da setter vi energien i sving fra flere hold, og det blir til en gedigen Bølge som ruller ut den Nye Tida! Bølgen ruller allerede, men sleng deg på - bli med på den mest spektakulære forvandlingen noensinne. Se for deg Bølgen - den Nye Tida - kommer rullende mot deg, og få fram den glade følelsen som følger med. Jeg ønsker oss et lykkelig eksperiment!