onsdag 29. april 2009

Nyttig å huske

People of the world don't look at themselves,
and so they blame one another. -

Jalal ad-Din Rumi

torsdag 16. april 2009

Hva - Hvordan - Hvorfor - Den Nye Jorda?

Tobias sier:

Den Nye Jorda har kommet til et punkt hvor den har blitt en entitet i seg selv. Det er på en måte slik Gaia er entiteten på Jorda, eller har vært det fram til nå. Den Nye Jorda er et fyrtårn av lys. Dette lyset går ut til de andre dimensjonene og de andre delene av det fysiske universet. Og dette fyrtårnet inneholder stråler av andre former for bevissthet, livsformer og bevissthetsformer.

*Hva er de andre livsformene?
*Hvorfor er de der?
*Hva er inspirasjonen deres?

Det er et levende bibliotek på den Nye Jorda. Det inneholder visdommen i alle opplevelsene deres, og alle livene deres på Jorda. Det er et oppbevaringssted for reisen deres, over det dere har lært. Det er et sted som samler sammen denne informasjonen slik at alle kan få tilgang til den, og det blir en egen Bevissthet. Og enda mer viktig for hver og en av dere; den Nye Jorda er akkurat nå det stedet der den nye Bevisstheten til Jorda blir klekket ut og næret og født i en syklus, om og om igjen. Ikke bare en gang, men i en kontinuerlig syklus.

søndag 12. april 2009

Bevissthet og Erkjenning

Det er alltid snakk om bevissthet - å erkjenne at alt henger sammen, uansett hvor mye det rokker ved tidligere oppleste sannheter. En slik erkjenning kan kalle på frykt, sinne og mye aggresjon, og det er bra fordi det er noe som skal opp og avbalanseres. Etterpå blir det mer klart, at det alltid er mulig å endre sine synspunkter, kun ved å skifte perspektiv. Det finnes ikke noe som er riktig eller galt, alt er mulig og det uten fordømming. Denne bevisstheten gir også rom for en annen bevissthet; DU KAN ALLTID TA ET ANNET VALG. Du er aldri fastlåst. Bak denne bevisstheten skjuler det seg en enorm GLEDE. Det er den største skatten du kan jakte på. Ut fra denne bevisstheten vil livet gå på skinner.

Du er din egen nøkkel

"Den eneste nøkkelen til universet, er DEG ...
Nøkkelen til universet, er anerkjennelsen av
din egen storhet ...
Når du finner denne nøkkelen, finner du
deg selv ... din nøkkel, din egen vei."