torsdag 30. juni 2011

Hva er "Feil" ?

Det er viktig å begripe Iliuka's ord; "... der finnes ei nogen feil." For hva er feil? Alt er det det Er - det kan ikke være noe annet - heller ikke 'feil'! Alle har nå muligheten til å kvitte seg med frykten for ikke å være den 3d-perfekte til enhver tid - for 3d er ute nå!


Hvorfor så redd for å feile?

Iliuka: "Der er alle menneskebarn så. Søke nu at se; der finnes ei nogen feil. Alt hva den lever ut av den selv efter overbevisende kraft efter sitt hjerte, bringer den fram til lyset. Ære således de vandringer den har gjort. Konu Ekatah."

Vi gir slipp!

Iliuka.net
Visdomsord
Kanalisert av Leif Havik


Mange har merket at bekymringer og minner de tidligere har hatt, plutselig er borte. Det relativt korte svaret Iliuka gir her, er en god indikator på at vi sletter mye av det unødvendige vi bærer på. Vi er blitt mer 'rasjonelle', mer årvåkne slik at vi rydder i våre tankebaner på en langt annen og grundigere måte enn da vi residerte i 3d. Da var 'ryggsekken' full av tull og vi slet oss fram med verdens tyngste bør dag etter dag, og så ikke hvordan vi kunne endre på det.


Vil hukommelsen min bli bedre?

Iliuka: "Vi ser; om den streber efter noget at minnes hva der taledes vås, ei vil der blive så. Om den streber noget efter at minnes hva der er til positive opplevelser, så vil der fordyrkes og komme tilbake. Dog vite nu, at meget av hva den før har båret, var unødvendige tanker og bekymmer. Konu Ekatah."

onsdag 29. juni 2011

Den er selv av Altet

... sier Iliuka, og peker på det samme som de 'usynlige' guidene til Blossom snakker om i innlegget "Bare en papirpose." Treet er fornøyd med å bli ofret for å omskapes til papirposer som deretter blir behandlet som avfall - fordi Treet er til for helheten! Treet vet nemlig at det er et fragment av Helheten og som sådan gjør det et storarbeid i Helhetens tjeneste. Vi - Mennesker på Jorda, vi er også hver for oss fragmenter av Helheten, og som sådanne skulle det være naturlig å samarbeide framfor å konkurrere. Det er den tvangstrøya vi nå er i ferd med å våkne opp - og ta et oppgjør med.

Å ELSKE SEG SELV

Du må elske deg selv ... Korrekt ... før du kan elske andre? Korrekt.

Hvordan klarer man det uten å virke egoistisk?

Der er viktig for alle individer at våge at se sin egen guddommelighet. Av sin guddommelighet er den skapet, og således skal den våge at se skapelsen av sitt selv. Således skal den forpleie skapelsen av sitt selv ubetinget. For hvorledes den så erkjenner kraften av den guddommelige vibrasjon i sitt selv, så er der óg lettere at se hva der finnes i guddommeligheter i sine nester. Lik ei for intellektet at søke efter detaljer hva der er korrekt og hva der er inkorrekt, dog alt mer at se helheten av individene og at vite at alle individer og levende organismer er en liten fragment av Altet. Den er selv av Altet. Således skal den ei noget fordøme en liten fragment av Altet, for der besmitter alt av Altet. Konu Ekatah.

Les mer fra Iliuka her: Iliuka.net

Bare en papirpose!

Tenk på alt vi enda ikke har oppdaget. Fra sandkorn til papirposer! Det handler om å se storheten i det vi bare tar for gitt. Et sandkorn - hvorfor ligger det på stranden sammen med millioner av andre sandkorn? Det vokser trær og blomster langs kanten av stranden. Tenk på reirene i trærne, tenk på livet i grunnen vi går på.

Alt dette er så mye mer enn bare sand, bare ditt og bare datt! Og så papirposen, den er ganske 'kjekk å ha'. Men hva er en papirpose ut over det? En gang var den et tre. Et tre ga livet sitt for denne papirposen, som vi behandler ganske skjødesløst for tilslutt å kaste den som avfall. Hva føler treet? Ville det følt seg mer verdsatt og respektert med en annen behandling?

Trærne er storprodusenter av oksygen, som er en formidabel rolle å fylle. Det har stått der i uminnelige tider, i krig og fred, og har fostret vingevesener og tillatt dem å utfolde sine byggeplaner mellom greinene. Det har skjermet billioner av insekter og det har stått på plassen sin i all slags vær og det har gjennomgått hard påkjenning for å opprettholde planeten. Og papirposen? Ja, den hjelper oss i vår hverdag, og vi kvitter oss med den som søppel. Vi tenker ikke en tanke ut over det vårt ego har behov for.

Denne leksjonen og mer til kommer i meldingen fra Blossom sin usynlige kilde her:
http://www.reenagagneja.com/2011/06
www.blossomgoodchild.com

Symbol-språk sett fra ny vinkel!

Nå begynner det heldigvis å rakne for Anunakiene som sta holder på sine forskrudde tanker om fortsatt hegemoni rundt omkring i verden. De har herjet vår verden i omkring 13 tusen år - ut fra en modell hvor individet på 'bakken' skulle være penge-innbringerne, mens Anunakiene skulle splitte og herske og holde sliterne uvitende i 'dødens sone'. Ikke én regjering kan si seg fri for å ha brukt denne modellen over sitt folk. Ikke én! Det kan kanskje få oss til å tenke en gang til over hva demokrati egentlig er for noe! Ikke ét sted har opplevd demokrati på den 13 tusen år lange søvnen vir har hatt!

Jeg vil oppfordre alle som leser dette til å forstå at det er tanker, våre egne fordreide tanker dette gjelder og som vi kaller Anunaki, 'mørke' eller skygger, osv. Alt dreier seg fortsatt om det vi produserer i vårt eget DNA inne i vår egen kropp, og som nå svever i kjølvannet av den såkalte Oppvåkninga - også det inne i samme kroppen. I denne forståelsen er de formene vi gjør bruk av - som mennesker, land, osv. - symboler for det som egentlig foregår i vårt DNA - i kjemien!

Sheldan Nidle snakker om snarlig avsløring i sin melding idag:
http://www.reenagagneja.com/2011/06

Å tolke "Symbolspråk"!

I denne kanaliseringa kommer Crystalai med forklaring på hvorfor de forhåndsannonserte værendringene som skulle skje på vestkysten av Amerika - enda ikke har skjedd. Vi må alltid huske på at det som kanaliseres til oss fra høyere frekvenser kommer i symbolspråk, og dette kan skape noen misforståelser hvis vi ikke forstår hva symbolene står for. Så her som alltid ellers, det er vår egen evne til å forstå som avgjør utfallet.

Gå inn på denne siden og les hele kanaliseringa:
http://evolutionascension.ning.com/profiles/blogs/invisible-star-of-ultra-violet


Crystalai: "The latest warning of June 15 was just one more warning. The Beloveds are not meaning to create fear. They are trying to create intelligence. They are trying to get their human angels to wake up and take their stations. They have made it very clear that being on the coast line is not an intelligent choice.

The Starry Brotherhood has told us many times over the past eleven years that they would give us a three day warning in case of a catastrophic event that they would need to guide us from or even send ships to pick us up or to shift us in dimensions to protect us.

This is one of those times. The three day warning doesn't mean you only have three days left. It means they are giving a three day warning. This phrase has been used so many times in the past eleven years, that it obviously has a different meaning than we might associate with it. It is like a cue, a symbol that only has meaning to human angelics and starseeds that know that it is time to take their stations.

Since one day in God Time is Billions of light years in length, it could be that three days actually means three months warning. It is obvious that the Beloveds have warned us for twenty years to get away from beach front property. They are just trying to give us PLENTY OF TIME TO PREPARE. That's what I think.

For instance, if I didn't move away from Monterey three years ago, it would be much more difficult to move from there before August. My starry family warned us to get out of there and they did give us a three day warning at that time. So, for us, the three days actually meant three years. Time doesn't exist in any realm except this Visible Light three dimensional realm. The Beloveds are just doing everything they can to help us."

tirsdag 28. juni 2011

Det handler om opplevelse!

Det er viktig å følge med i den Nye flyten og ikke prøve å stanse den med 3d-analyser. Det er så lett å falle tilbake til gamle spor hvis noe sies som 3d ikke liker. Da analyserer 3d ved å gå i forsvar (hvis det er mot tilstede), eller også ved å definere det som tilhørende 'andre'. En variant fra 3d er også å bli rasende, men skjule det med et smil. På denne måten holder 3d sin sti ren! Tror 3d!

Og dette er en felle, for alle vet vi nå; Det er bare én kropp hvert individ har å forholde seg til - sin Egen. I alle situasjoner er det slik - også i de mindre flatterende for 3d-selvet. Det er nok mange som ikke har forstått poenget med selve Bevissthets-Oppvåkningen - fra Søvn til Årvåkenhet - og av den grunn heller ikke trener på en litt mykere overgang. Alarmen går før året er omme - og da er det ingen pardon.

Adamus snakker om samme fenomen - gi-slipp-dynamikken. Vi driver med behandling i stedet for å bruke tida til å forstå fra et høyere perspektiv - nøste opp flokene for å skape orden. Det er så allikevel kun 5d-tanken som kan rydde opp i de forvrengte tankene fra 3d-mentaliteten.

Adamus sier:

"For lenge siden…da Tobias dro, sa jeg; ikke mer behandling – dere gjør det fremdeles, men mye mindre – for behandling er mentalt. Behandling antar at det er noe galt som må fikses. Hva om det ikke er det? Hva om dere bare er i gamle mønstre av gamle opplevelser som dere egentlig er lei av nå, men at det egentlig ikke finnes noe å fikse?

Behandling. Behandling, dere vet, denne mentale pinen, denne angsten som foregår, denne…dere vet, det er å fylle et glass for en liten stund. Det er å slå litt juice i det, litt vann eller hva det nå måtte være, og det får de som får behandling til å føle seg litt bedre. Har de ikke oppdaget at det lekker ut et eller annet sted? Det blir ikke værende der inne. Og de betaler en masse penger – en masse penger – for noe som til syvende og sist egentlig ikke tjener dem så godt.

Behandling er en mental funksjon. Behandling er en form for opplevelse, men, igjen, det er veldig begrenset. Kvelende faktisk. Kvelende, fordi dere fortsetter med å gå tilbake til den gamle dritten, de gamle greiene deres. Dere fortsetter å gå tilbake og prøver å, gud vet hva – skylde på noen, finne ut av det, sette det i perspektiv – og det kan dere ikke! Det var bare en opplevelse."

For å lese alt fra Adamus, se her: Crimson Circle.com

lørdag 25. juni 2011

Vise ord fra Iliuka!

Iliuka - Visdomsord
Iliuka.net
Kanalisert av Leif HavikDNA – ADHD - AUTISME

Står vi foran en DNA-endring.
Det bliver lettere at se at megen småfrø (=barn) som lever på din klode og i ditt rike alt er transformeret til høyere frekvenser. Der er for nogen at titeleres lik symptomer lik ADHD. Dog like fullt er der en åpenhet i kommunikasjoner med ’dolphins’ (delfiner) – gudenes gaver, og lik at kommunisere med pelsvesener. Og menneskebarn der er av autister. Således er der alt i høyere frekvenser for nogle menneskebarn alt nu, lik der påvirker de profiler lik den DNA. Alt for hva den óg ser; der finnes artsmangfoldigheter lik av dyr og beplanter der alt nu har muteret.

ADHD - hva er det?
Ei ser vi der finns sådant. Der er alt lik høye frekvenser der tilføres, lik absorberes, av hva der tales indigo-barn. Således er der manifestasjoner lik der for doktors og for menneskebarn kan fortolkes så, dog der finns ei nogen sådan benevnelse i våre himler. Der må bemøtes til hvorledes der er til de samme frekvenser, lik der er for ‘dolphins’, lik der er for høyere vibrasjoner. Der finnes menneskebarn der kommuniserer vel, og således kan der óg skape alt større harmonier i hva den selv definerer. Konu Ekatah.

Hva er årsaken til ADHD?
Der finnes ei noget sådant. Der finnes noget hva der tales ’Den niende frekvensers frø’, for hvorledes der fødes menneskesbarns frø der har alt høyere vibrasjoner. Lik der er på samme nivå som ’dolphins’, lik der er på samme nivå som Den Store ‘Spirit of the Eagle’. Således er der i for fremtidens komme, der er lik ei store og små menneskebarn kan forstå. Der er alt høyere energiers bevisstheter, alt mer raskere formidlelser av informasjoner, dog ei finnes der nogen sådant benevnelser i våre himler. Konu Ekatah.

ADHD-diagnose og medisinering?
Så er det, for ei finns der nogen sådan betegnelse. Der er igjennom de høyere vibrasjoner der mottages alt lettere av frø der lever nu. Således der kommer alt i styrkede uttrykk for sådant. Der óg er igjennom hva der skapes av musikk og hva der skapes av kolører, alt er der i høyere vibrasjoner - og så må der være. Konu Ekatah.

Hva er ‘indigo-frø’?
Der er vibrasjoner der er tilføret alle frø der er født på sin Jord efter det år der i din himmel tales 1982. Og der er den samme betegnelse om der er kristallenes barn. Og der er den samme betegnelse i hvilket der vil komme for hva der tales intergalaktiske barn. Der er de nye Jord-menneskebarn. Konu Ekatah.

Se mer: http://iliuka.net/Visdomsord.htm

torsdag 23. juni 2011

Jeg er tilbake!

Ja, endelig er jeg kommet så langt .... likevel, de fysiske begrensningene er fortsatt nokså nærgående. 9. juni 2011 ble jeg målbundet! Jeg har vært utsatt for lyn-angrep ... ja akkurat - fra lynet! Det ble kraftig lyst rundt meg og et aggresivt smell uten like fylte rommet og jeg sto midt i ildlinjen. Mac`n og telefonen ofret seg - jeg slapp unna uten skrekk, men sto igjen som et stort spørsmålstegn. Min relativt unge mac ble totalhavarert og telefonen likeså. Jeg er i full gang med å tilvenne meg nye dingser med et oppbud av kresne knapper - noe som for meg personlig er verre enn både lyn og torden. 794 har vært innom bloggen på de 14 dagene den har vært lamslått, så takk til alle interesserte.

Jeg er glad for å være delvis (om ikke mer ...) tilbake og ser fram til at denne frekvens-oppgraderingen får lagt seg til rette der den skal ha sin base. Vi vet så alt for godt at slikt skjer ikke uten at det er en langt dypere hensikt bak. Krisene fungerer som varselskilt foran de store 'Oppvåkninger'!

I dag er det den 28. juni 2011, og enda er ikke min nye mac funksjonell!

torsdag 9. juni 2011

Reiseskildring

I dag fikk jeg denne innsikten og skriver det ned som min reiseskildring på vegen opp fra en eller annen tilstand. Hele livet handler om å gå fra tilstand til tilstand, eller fra øyeblikk til øyeblikk. Tilstandene er tenkte og følte, men like virkelige for det. Dette er vår oppdagelsesreise! Vårt forskningsprosjekt! Helt uten støtte i lærebøker. Men med mye motgang! Det er vår støtte! Den takker vi for - den har vært til uvurderlig hjelp. Uten motgang ingen framgang!


På mange måter er vi som på kokong-stadiet og har ikke flere tanker enn at vi bare er. Vi har ingen aning om at vi eksisterer på mange plan eller i andre dimensjoner der vi agerer på en helt annen måte. Det er som de ytterste endene på røttene til et tre. De bare er det de er, og aner ikke en døyt om treets forskjellige deler oppover mot toppen som rager høyt der oppe. Som liten rot vet vi ikke noe om greiner, blader, bark, stamme osv., dette er ikke kartlagt område for den lille enden på en rot langt der nede i mørke jorda. Slik er det også for oss mennesker. Slik har vi eksistert.

Av ulike årsaker (endret DNA og åpne kanaler til høyere bevissthet) kan vi nå styre den indre prosessen helt bevisst, slik at den ytre verden framstår som ny og mer tilpasset vår tankegang. Vi er multidimensjonelle, noe som betyr at vi er 'flytende' fra treets rot opp fra jorda, opp stammen, ut over greinene - gjør oss kjent med hele treets univers så langt det rekker. Vi får et helhetsinntrykk. Vi blir sikrere på det vi er. Vi får en innsikt som er dyp og gir ro. Vi vet vi er ett med hele treet, hele treets univers. Noe annet univers finnes ikke. Dette er universet.

Vi er et eksperiment (eget valg) og vi lever livet på det grunnlaget. Vi eksperimenterer oss fra øyeblikk til øyeblikk, vi tumler med følelser som gir oss forskjellige utslag som vi må korrigere under veis. På denne måten healer vi det som ble skakkjørt når vi prøvet og feilet og lappet sammen (opp gjennom tidene.) Nå er innsikten blitt så dyp at den ser hvordan reparasjonene best skal utføres. Og vi ser resultatene er mesterlige! Innsikten gir oss også oversikt over våre tanker og følelser som har vært sendt ut, og som kommer tilbake i form av ord, tanker og følelser fra vårt ytre speilbilde (eller de andre som vi sier.)

De 'andre' er ingen andre enn våre sårede og uferdige aspekter, laget av tidligere tanker og følelser. Det er grunnen til at de 'andre' skal behandles på samme healende måte som det aspektet vi er. De 'andre' omfatter alt fra nyhetene i media, til naboen ved siden av. Det er dette bildet vi har av virkeligheten rundt oss enda. Vi er på veg opp treet! Vi healer oss fram til HELE skapningen. Hadde vi vært skomaker, hadde vi bare sett på skosålene. Hadde vi vært skredder, hadde vi bare sett på klærne, osv. Vi er ikke oppstykket lenger, vi er nå i ferd med å heale alle delene vi møter på vår veg - bark, greiner, blader, blomster osv.

Vi kan stadig romme mer lys når vi blir helere, noe som fører til at vi vibrerer hurtigere. Når vi vibrerer hurtigere gir det mer innsikt og en dypere mulighet for kommunikasjon med resten av vår 'speilverden' - også de delene av oss som er fullkomne - de som ikke har vært i et eksperiment som vi. Andre aspekter som har vært i eksperimentet sammen med oss - planter, mineraler, dyr osv. er også med i healingprosessen. Hjelpen fra de aspektene våre, er helt nødvendig for oss for å bli hel. De hører med til vår helhet, vi har næret oss på de aspektene under hele vår eksperimentelle reise. Husk også auraens betydning og - dens healing!

Tsunami-varsel fra Crystalai

Det som kommer må vi forholde oss til på en rolig måte. Stol på at du er din nærmeste hjelper ved å være helt i ro når illusjonen spiller seg ut rundt deg. Denne avslutningen hører til det spillet som har vært spilt i eviglange tider. Det er nå du skal vise styrke og overbevisning. En kanalisering antyder noe om hva som ligger i illusjonens kort. Hva som skal skje deg, velger du!


Crystalai kunngjør følgende: 15. juni synker Japan i havet - tilkoples Atlantis. En 1000 fot høy tsunami blir følgen av dette. Det vil ramme hardest i Washington - Seattle, som også rammes av 10 jordskjelv der og i Nord-California. Bølgene treffer hele kystlinja, og Los Angeles flere ganger på rad. San Francisco og LA forsvinner, og bølgen rammer også Santa Rosa og Sacramento. Bølgen kan nå helt til Las Vegas i første runde. Ved slutten av året vil Las Vegas også være under vann. Alle byer som ligger under tusen fots høyde er i fare.

Hawaii og alle Stillehavs-øyene vil også bli rammet i denne omgang - og under samme vilkår. Alle øyene rundt Australia vil synke under vann, som Baja, Equador og Panama.

Senere i år vil New York og Øst-kysten også stå under vann. Neste blir hele Europa - deretter blir India fullstendig oversvømmet.

I denne perioden blir alle romskip aktivert - de har ventet under havet i evigheter. De vil hjelpe oss å komme oss fri tyranniet vi har levd under så lenge. De skal dog ikke blande seg inn i våre saker med mindre vi ber om det. Vi kan beskyttes på deres romskip, om vi vil det, fram til 2013.

Kanaliseringen finner du her:

http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

onsdag 8. juni 2011

"Master of Time"

Mastering Time and Embracing the Energy of Love and Support
8 June 2011
Channeler: Celia Fenn

Celia Fenn og Michael snakker om "å mestre tida", om Mayakalenderen, om Stonehenge, om kornsirkler, om måneformørkelser, om solverv og mye mer.


Kanaliseringen finner du her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

Les mer om Donna Provancher og Astronomology her: http://astronomologer.com

Å bli EN!

Connecting with Your SELF
Channeler: Suzan Caroll Ph.D
June 2011
Greetings, I am Kepier.


Når vi går tilbake til 5d-mennesker, blir vi som ett vesen med mange former - mye likt slik fugler ofte kan opptre. De er atskilte, men hjerter, tanker og bevissthet er i konstant kommunikasjon slik at de svarer som ett vesen. Mange av oss som resonnerer med 5d-vibrasjoner er nå i 3d for å oppleve Gaia's store øyeblikk av Planetary Ascension.

Noen modige sjeler melder seg frivillig til å forlate sin jordiske form under katastrofer, for å vende tilbake til lyset. På denne måten kan de lettere bidra til å vekke de som fortsatt er fanget i fornektelser og vrangforstillinger i 3d. Etter hvert som 3d fortsetter å kollapse våkner stadig flere til sin medfødte visdom, makt og kjærlighet.

Nå som vi er i sluttfasen av vårt fysiske uttrykk, er det noen situasjoner, steder og personer som virker reduserende på vår bevissthet - de frigjøres fra vår oppmerksomhet. Fred og ro er blitt det primære. Å dømme - uansett hva - senker bevisstheten. Se inn i ditt indre for å finne mørke og frykt som har tiltrukket seg din oppmerksomhet. Du er skaperen i ditt liv.

Vi ønskes velkommen tilbake til vår galaktiske familie av arkturianere, pleiadianere, sirianere, andromedanere og mange andre som utgjør den Galaktiske Føderasjonen.


Les denne interessante meldingen her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

Vi kan bare glede oss!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy
11 Etznab, 16 Pax, 7 Ik
Rejoice in the Light and its mighty ways!

Dratzo!

Hovedfokus er på den første kontakten, synliggjøringen på Jorda, sier Føderasjonen. Kontakt-gruppa er opptatt med å få regjeringene i verden med på ferden, og alle er klar over at det skal handles nå. 140 nasjoner er aktuelle - en spesial-gruppe med juridisk og politisk kompetanse tar seg av avtalene som må festes på papiret. Det haster med å få dette til - det globale samfunnet er på grensen av sammenbrudd. Føderasjonen har som siktemål, på tross av dette, å gjennomføre det de har planlagt og arbeidet med så lenge. Avsløringer er den magiske katalysatoren som skal fjerne de siste utvekstene av den mørke gruppa.

De vil finne muligheter for å fortsette med å skape globale katastrofer - noe vi daglig hører om i nyhetssendingene. Det er advarsler til politikerne om å bruke penger på reparasjoner og gjøre politiske vedtak som støtter Moder Jord - og avstå fra å skade henne. Mange nye teknologier vil etter hvert se dagens lys på Jorda. Mørket over vår verden er over!

Og hold dere fast - døgnet skal heretter ha kun 14 timer! Dette forklarer hastverket menneskene føler nå. Vi kan vente nye kunngjøringer fortløpende nå. De fleste dokumenter er underskrevet, om enn motvillig, av de største regjeringene i Europa. Det vil bli massive overføringer av makt og stor omfordeling av rikdom som den siste enigheten før endelige avsløringer. Avsløringer som for all tid forandrer verdens struktur.

Utplasserte soldater i andre land, skal returneres så snart forhandlingene er over. Kjærlighets-energien som strømmer mot Jorda vil forandre tankegangen fra splitt og hersk til fred og universelt brorskap. Føderasjonen har sikret trygge nettsteder slik at budskapet om skiftet i regjeringene skal nå ut. Litt 'spesielbehandling' for de aller mørkeste er også på plass. Det store skiftet i praksis, fra mørke til lys er, står foran sin stor avsløring og inntreden i vår verden. Det er grunn til et øyeblikks stillhet ved tanken på at dette skal skje. Full firhet og fred!

De mørke har blitt gitt muligheten til å overgi seg, og å innrømme hva de har gjort de siste 200 år. De har ikke mottatt tilbudet, men prosessen fortsetter og alt er snart over.

Føderasjonen sier:

"Today, we march to victory. A great triumph is being made possible by several events that happened last month. The dark's reality draws closer to collapse, and the divine moment has come for the first changes to be unveiled. Let us prepare to rejoice! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"

Se alt her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

Spennende tid!

SaLuSa 8-June-2011
Kanalisert gjennom Mike Quinsey


Kort resymé

Nå er det den mest spennende tida, sier SaLuSa, for nå skal dualiteten avsluttes. Nå skal vi alle fokusere på å skaffe Jorda mye lys - om menneskene samles i småflokker vil det forsterke lyset. Hvilket syn vi har på denne 'endetida' avgjør om vi bråvåkner eller døser videre. Mulighetene er legio, noe de ikke før har vært. Det skjer mye som kan skape frykt og forvirring nå, men bit ikke på, det er plassert 'foran deg' i håp om at du skal bli redd. Den planlagte syklusen med Oppstigning, går sin gang.

De siste månedene av dette året vil høyne bevissthets-nivået enormt. Trosmønstre gjennomskues og mange store åpenbaringer skjer - alt for at sannheten skal fram - noen av dem sjokkerer og andre oppløfter. Om noen fortsatt bærer med seg gammel bagasje, så er det tida for at denne blir renset for deg og du vil vite hva det er som trenger din oppmerksomhet. Det er viktig å kontrollere følelsene og ikke dømme noen - seg sjøl eller andre. Prøv å teste deg sjøl, se om du forholder deg trygg og rolig når du er i sentrum av frykt og aggresjon. Kroppen kvitter seg med all eventuell smerte og har du behov for healing mottar du det gjennom lyd, lys og farge. Medisiner og medikamenter som er vanlig nå - blir overflødig.

SaLuSa takker alle for samarbeidet som blir gjort på mange forskjellige måter, og forsikrer om at alle bidrag er høyt verdsatt.

Se mer her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

Potente formørkelser i 2011

Potente formørkelser i 2011

2011 har en ytterst sjelden samling kodede formørkelser. Det blir i alt 6 formørkelser i 2011, og tre vil skje i en fase på 30 dager mellom 1. juni og 1. juli.

Denne periode vil bli fulgt av solverv 21. juni.

'Triade formørkelsen" midt på året

Den kraftfulle "triadeformørkelsen" midt på året inntreffer:

1. juni - 15. juni - 1. juli.

De oppstår med presis 15 dagers mellomrom. Det er to partielle solformørkelser, som lager sandwich, en fullmåne måneformørkelse. Knapt nok noe pusterom, så gjør deg klar til en sterk tur. Alt dette preges av et ekstremt kraftfullt solverv den 21. juni. Mens de to 'ytre formørkelsene' av triaden, er delvis solare, så tro ikke at deres energier blir forminsket av den grunn, at de ikke er fulle formørkelser. Energien av alle 3 vil være ytterst potent og følt over hele planeten, hva enten de er synlige eller ikke fra din spesifikke vektor på planeten. Energien vil omkranse hele kloden og påvirke hver enkelt.

Solformørkelsen 1. juni er begynnelsen, og energien av hver begivenhet har virkelig et skjæringspunkt, som energimessig ekspanderer fra 3 dager før og 3 dager etter formørkelsen.

Energiene:

Triadens energimønster handler om frigivelse, healing og gjenoppbygging.

1. juni: Frigivelse og utrensking, forløsning av gamle energimønstre. Mønstre som kan være rotfestet, til og med skjult.

15. juni: Healing gjennom aksept av å møte utfordringen og å være tro mot seg sjøl.

1. juli: Styrke og ferdiggjøring av den "nye deg". Ikke bare ved å visualisere de attributter og begivenheter du ønsker å skape, men ta de nødvendige handlinger, skritt framover for å manifestere dem.

Midtsommer solverv (midt på vinteren under ekvator) er den energimessige flows forsterket.

tirsdag 7. juni 2011

Messias kommer tilbake!

HOW WE BECOME GENIUS
7 June 2011
Channeler: Crystalai
HOW WE BECOME GENIUS
http://evolutionascension.ning.com/
http://lunarvisions.ning.com/
http://www.cosmicdolphinmagic.com/

Nå vet de fleste at det pågår endringer som ender opp i en helt ny virkelighet for oss jordboere, i alle fall for de som sier ja til en slik endring. Det er den frie viljen som avgjør enn så lenge.

Skoler blir overflødig fordi barn fødes med en høyt utviklet bevissthet!
Sykehus blir overflødig fordi vi har en iboende øyeblikkelig evne til helbredelse!
Arbeidsplasser blir overflødig fordi vi kan manifestere det vi trenger umiddelbart!

Det er ikke så lett å forstå realiteten i dette hvis en ser det gjennom gamle linser! Uansett, virkeligheten slik vi kjenner den vil bli snudd trill rundt og den realiteten vi da våkner til er helt ny (husk: endringer i virkeligheten rundt oss foregår i bevisstheten.)

Det vil oppstå noen ødeleggende jordskjelv, som ikke kan sammenliknes med noe som allerede har vært i det siste. Jordskjelvene begynner på Vest-kysten av Amerika, og kan oppleves rundt 15. juni i år. På denne dato vil vi befinne oss i nullpunktet mellom vårt åndelige og fysiske Selv.

"The Earth has been spinning the wrong direction since the time Jehovah and his Annunaki creations placed a Metatronic shield around the Earth to cause this reversal in spin. That was called the Tower of Babel. That reversal caused the people on this planet that were not shielded from it to have their brains altered. The reversal was to create stupidity and chaos on this planet. That reversed spin rate was to keep us in the control of the Annunaki manipulators. That reversal in spin was to cause the Poles to turn inward on themselves which would had caused the Earth to explode from the inside out."

"Our beloved Guardian Starry Brothers from millions of galaxies have been bringing in the light that is pulling the Earth out of that tragic spin at this time. Our thirteen Light Councils created by our thirteen Great White Brother hood have done this for us. What was meant to be the end of the world in the terms of Jehovah is now the end of the third dimensional world of illusions that was pulling us into this dismal state of no return."

"That brand new reality will take place within our bodies as our atomic structure shifts into light. Our sixth level blue crystal light bodies will flash their image into our DNA. That is not our double helix DNA. That is the etheric 12 strand DNA that looks like harpstrings within the soma of our brain's neuronet. The new picture of our immortal bodies will be imprinted on the brain's soma just like an idea is imprinted on the negative within a digital camera. When the Earth begins to spin again, it will spin in the opposite direction that it is spinning now. At that moment of the Earth reversing its spin, so will our reality begin to spin in a different direction. At that moment, our Soul has begun its evolution back toward Source, back into alignment with all of the Souls of all of our Starry Brothers from all Omniverses."

Vi vil også komme til å oppleve et enormt lys fra horisont til horisont - et lys som vil vedvare i 12 dager. De seks månedene vi står foran vil være den mest fantastiske tida vi noen gang har opplevd, lover Crystalai. Og så kommer Messias - i form av oppvåknede mennesker! I løpet av 2012 er nye energikilder skapt av sol, vann og luft. Alle problemer med kjernekraft vil være borte før utgangen av 2012. I Januar 2013 braker det løs med full Kristus-bevissthet. Innen 2040 returnerer Jorda til sin guddommelige virkelighet som stjerne. Vi flyr våre egne romskip mellom alle dimensjoner, galakser og universer. Vi kommer til å lære teknologi som ble skapt millioner av lysår i forkant av hvor vi er idag.

Les hele kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

mandag 6. juni 2011

Tapt kraft kommer tilbake til oss!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light
and the Spiritual Hierarchy 4 Batz, 9 Pax, 7 IkDratzo! "The Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy" er tilbake med spreke meldinger til oss. De snakker om et 'europeisk legalt team' som nå har fullført den skriftlige teksten til bruk ved innsetting av en rekke nye regjeringer. Det er også utarbeidet regler for å fjerne den ulovlige amerikanske korporative stat. Organisasjonen som skal erstatte dagens globale finansielle systemer har i hemmelighet lagt hovedkontorene til Europa, Asia og Amerika. Forøvrig bistår de ved andre etableringer. Nå er det full åpenhet som gjelder, og alle nyetableringer rettes inn mot det.

Endringene vi står overfor har innledningsvis fordelt seg over tre faser;

Første fase begynte for noen tiår siden; Hemmelig samspill med flere av verdens regjeringer. Samspillet besto for det meste av enkel utveksling av informasjon gjennom mini-konferanser med mange nasjoner. Dette har nå resultert i innrømmelser som har ført til stor framgang i den politiske prosessen.

Andre fase; Målrettet møtevirksomhet med utvalgte privatpersoner, med mulighet for å legge fram forslag til en politikk som kunne føre oss nærmere første kontakt. Mange jordiske 'venner' bistår i arbeidet med første kontakt.

Tredje fase; Meldinger fra Føderasjonen til Jordboerne, vedrørende framdrift og utvikling. 'Forhandlingsklimaet' har endret seg fra fiendtlighet i de hemmelige regjeringene, til mer samarbeidsvilje i det siste.

Endringene vi går inn i omfatter også bevisst styring, som vi allerede har fått et hint om. Rammene rundt dette er først og fremst en flytende gruppe-dynamikk, samt de fire hellige lover. De vil bli introdusert for oss av den galaktiske føderasjonen og Agartha.

Vi får vite at vi en gang har gitt fra oss vår hellige kraft til Anunnaki(ene), og denne kraften skal vi nå få tilbake og med den - full bevissthet! Vi er inne i tida for transendentale mirakler! Denne kraften fikk vi høre om for 7000 år siden, og har ventet trofast. Noen av oss fikk allerede lære den da, for å spre den videre til andre - forøvrig så har alle gjort sin del i dette felles-løftet med å flytte menneskeheten fram til denne triumferende manifestasjonen.

Les her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

søndag 5. juni 2011

Ryddehjelp!

Transmuting Lower Energies & Clearing Yourself and Others
5 June 2011
Transmuting Lower Energies & Clearing Yourself and Others


Omgjøring av lavere energier - rydde for deg sjøl og andre.

For mange er det slik at de ikke bare rydder for seg sjøl, men også for andre. Det er bare å la slike energier passere gjennom systemet uten videre. Tenker vi på fortid eller framtid så er vi ikke lenger i øyeblikket, og egne eller andres energier kan skape rot. Kom tilbake i øyeblikket. Vær i ditt eget sentrum, send ut kjærlighet, men ikke gå inn i ego'et.

Mange kan oppleve å bli oppsøkt, uten at noen av dere vet hvorfor. Plutselig kan du være i sentrum for oppmerksomheten når du ikke ønsker det. Mange føler seg vel ved å være i nærheten av deg. De kan finne anledninger til å oppsøke deg for å bli kvitt egne smertefulle historier. Behandle dem med kjærlighet, for de vet ikke hva de gjør. De er all-energetiske. De vil komme til deg, og det som skjer er at de 'dumper' all sin negativitet på deg. De vet du kan håndtere det. Deres negative energi kan være alt fra tanker, sjalusi, sinne, gjerrighet og bekymringer.

Når slike folk endelig er borte fra ditt liv, begynner du å se dem i drømme. Du vil drømme om dem og ryddingen fortsetter, bare på et annet nivå. Dette er helt i orden.

Les kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Sannheten om 9/11

'Mysteriet 9/11' er vel strengt tatt ikke noe mysterium lenger.

Se avslørings-video: http://www.reenagagneja.com/911-mysteries?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ReenaGagneja+%28Spiritual+Truth+Blog%29

Farvel 3. dimensjon!

Energy For June Suzy Miller
5 June 2011


Nå kommer energien som endrer trossystemer, energien er flytende og ser ut til å samle oss opp og sette oss ned på et annet sted i 3d, sier Suzy Miller. Det er et fullstendig nytt og spennende energimønster som viser seg, en helomdreining i retning. Det er en transformasjon - en forvandling som skjer. Fortida viskes liksom ut i denne energien, og det sjøl om fortida var igår! Det er ikke noe poeng i å 'hjelpe' energien på noen måte, vær som du er og vit hvem du er og sjøltilliten vokser. Dette er en energi-tsunami som feier over oss og fjerner gamle utslitte mønstre av alle slag.

Det blir en større bevissthet rundt fenomenet Enhet, og vi 'setter' oss mer i kroppen. Det vi har kvittet oss med vil vi nå kunne se fra den 'andre' siden, vi kan se hvordan vi agerte ut fra frykt på det gamle stedet. Vi blir kjent med hvordan frykten virket på oss, vi får se med kjærlighet hvordan vi reagerte ut fra frykt. Med det samme du fokuserer på forskjellen er forvandlingen skjedd. Vi tilegner oss altså evnen til å elske det som er sårt i oss og dermed heale det. Vi vrenger innsiden ut, i egne øyne, og ser begge sidene i situasjonene. Denne bevisstheten fra det indre vil være å gjøre bevisste valg. Vi vil stole på oss sjøl i de valg vi tar!

Dimensjonene blandes slik at vi har tilgang til de usynlige 'hjelperne', høyere aspekter av oss som har oversikten på en mer effektiv måte. Hvis du ikke allerede har hatt denne direktelinjen til dine høyere aspekter, engler og erkeengler, så gjør deg klar til å møte og motta fra dem. Skift over til behag i det fysiske livet, og merk deg hva som skjer; tids-warps, skifter, bruker minimal innsats. Skap intensjonene gjennom det som er igjen av bgrepet Tid. Merk deg sammenbruddet mellom personlige og kollektive tidslinjer. Mye vil ryddes på svært kort tid. Det blir en ekspansjon i evnen til å gi og å motta kjærlighet. Merk også at du ikke føler det samme, engasjerer deg ikke på samme måten og generelt bare er glad i livet uten noen spesifikk grunn - det bare bobler opp fra innsiden.

Når du følger med hva som skjer denne måneden, forstå også at du legger muligheter og potensiale til kollektivet. Gi deg sjøl den gaven det er å ære deg sjøl for innsatsen. Vær din egen beste støttespiller. Det som enda ikke har skjedd er det ingen hensikt i å snakke om eller mislike, så la det ligge. Alt er i endring nå.

Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Alle mirakler oppstår av indre arbeid!

Kryon
Channeler: David Brown
http://www.kryon.org.za/channel.htm


David Brown: I am back in Costa Rica and the first week after my European tour I spent a week in Puerto Viejo recovering and enjoying a rest. The rest of the time I am spending my time in San Jose, and spending a lot of energy at the gym trying to get my body back into shape. We are doing a workshop Evolution of the Human Spirit twice a month, and every Monday evening there is a mediation evening. I’m also spending my time doing private sessions on Skype. A lot of my time is taken. I am learning quickly how the weather changes from dry and sunny days to humid and rainy afternoons. The rainy season started in Costa Rica. Some Costa Ricans call this season winter. However, the spectacular thing of Costa Rica is that there is summer all year along, with a wet season. Sometimes it rains very strong refreshing the day and also maintaining the beautiful rain forest

Kryon og David utreder om healing og utbedring i familie-energiene - i tre ledd. Det er nødvendig å avbalansere den mannlige energien først. Deretter vil den kvinnelige energien også omfattes og avbalanseres.

Sammendrag:
Vi er i forandringens tid - det skjer nye og uvanlige fenomener hele tida. Våre kropper er ikke programmert slik fra 3d, at de så lett tar imot kjærlighet. Det er fullt av kjærlighets-energier rundt oss, men vi må lære å ta imot denne energien. Det er mange forskjellige nyanser av kjærlighet - alle må bearbeides og tas inn. Det er kriger-energien som trenger å heales og balanseres aller først. Når den maskuline energien er kommet i balanse, da vil endringene skje stadig hurtigere og den kollektive oppvåkningen skyter i været. Det vil åpne en drøss med nye stjerneporter.

Når både den maskuline og den feminine siden i kollektivet er mer utbedret healet og hel, blir det mye lettere å forholde seg til hverandre. Alle forstår da at vi er En på et høyere nivå og greier å forestille seg Helheten - det lavere nivået i relasjon til det høyere - sjøl om vi sameksisterer på et lavere plan.

Måten å avbalansere den maskuline energien, kan gjøres gjennom at vi healer vår maskuline side 'bakover' i generasjonene, sier David Brown og Kryon. Vi tar for oss far, bestefar og oldefar og healer denne rekken av maskulin energi. Den maskuline og den feminine energien kommer i balanse og hele skaperverket kommer på plass gjennom avbalanserte energier. De individuelle far, bestefar og oldefar-energiene oppløses og forsterker forbindelsen mellom Fader / Moder-energien og det enkelte individ på Jorda. På denne systematiske måten bygges Helheten opp i sinnet og bevisstheten og videre i kollektivet. Det er sann og ekte energi.

Det er forskjell mellom det maskuline og det feminine, mellom far og mor og alle forskjellige aspekter av maskulint og feminint i kroppen. Det maskuline og det feminine er energier som flyter som en elv; mens de mannlige og de kvinnelige energiene holder denne flyten og støtter den. Alt som er manifestert på denne Jord, er resultatet av en blanding maskuline og feminine energier. I den menneskelige verden, i familieverdenen, reflekteres de gjennom mannen og kvinnen som mann og kone. Mannen skulle være den maskuline og konen den feminine. Hvis forholdet mellom energiene er ujevnt fordelt, vil det ikke fungere lett. Mannen må være i den maskuline rollen og kvinnen i den feminine for enkelt å flyte og forenes. Energiene kan bare flyte lett om hele familie-konstellasjonen er healet. Det betyr, at alle de mannlige aspektene og alle de kvinnelige aspektene må være hel og fullstendig.

Den mannlige energien i en familie er der for å holde, og den kvinnelige energien er i tillegg der for både å holde og for å bli holdt. Det er hva kvinner er - de er både mannlige og kvinnelige - å holde og å bli holdt. Så mens mor holder barnet, må hun bli holdt av far! I en perfekt familiesituasjon, vil faren være mannen og mor være konen, og mannen skal være maskulin flyt av energi og mor feminin flyt av energi. Det er viktig for alle å forstå dette naturens prinspipp, dette er ingen enkel melding til den som kanaliserer. Det er så mange misforståelser om maskulin og feminin energi og det skyldes delvis sløret ..., men blir dette en uforståelig miks, får verken du eller din familie det utbyttet dere kunne fått av familien. Det som skjer på innsiden av mennesket, er eksakt det samme som det som skjer i verden utenfor. Det som er felles for alle mennesker, er at hvert menneske er født inn i en familie - enten fullstendig eller ufullstendig; på denne måten arbeider karma.

Enhver mann skal ha en iboende mannlig komponent, og enhver kvinne skal ha en iboende kvinnelig komponent. Enhver far en mannlig komponent og enhver mor en kvinnelig komponent. Dette er det grunnleggende i selv-kjærligheten - om din mor og far var glade i hverandre som kvinne og mann da du var et lite barn, så vet du automatisk hvordan det er å elske og forhold vil flyte lett. Hvis dette ikke var tilfellet, at de som mor og far ikke elsket hverandre som kvinne og mann, så har du det vanskelig med kjærlighet og tilknytning. Absolutt alt er speilinger.

Les Kryons melding her: http://www.kryon.org.za/channel.htm

Drømmen om Lyset!

Mennekehetens evig-lange 'reise' nærmer seg nå slutten. Vi - de fleste av oss, har kanskje vanskelig for å forestille seg hva denne 'reisen' handler om? Når vi vet at alt er illusjon - en drømmetilstand, og at reisen var avsluttet i det øyeblikk den startet! Dette fordi Tid også tilhører den samme forføreriske illusoriske modellen. Dette krever det god innsikt og mye stillhet for å forstå.

Hvilket eksperiment har vi holdt på med egentlig? Hvilken gjeng var det som klekket ut denne planen og i tillegg hadde mot til å kaste seg ut i eksperimentet - som etter all sannsynlighet ville skape stor forvirring. Planeten som skulle vokse fram fra først å være en gass-ansamling og plassert i en 'dimensjon' helt utenfor folkeskikken - eller gudeskikken om du vil.

Hva har 'reisen' tilført Skaperverket? Ja, det skal vi snart få vite når vi bare åpner øynene! Men på en måte så er mange så fornøyd med denne søvnen, at de gjerne drøyer det litt. Men hold fokus på realitetene. Vi skal våkne til det strålende Lyset noen har fortalt oss om i sine ND-opplevelser! Det lyset som stråler ut en uant styrke og mildhet! Dette er realiteter som ikke er til å unngå - heldigvis - alle samles vi snart i dette Lyset!

fredag 3. juni 2011

Frihetsdag og Skrujern!

I dag er det 3. juni 2011, og vi - jeg - er opptatt med samme geskjeft idag som for et år siden. Jeg drar inn i andre land, dreper mine aspekter og får medaljer etterpå - også det av meg og mine aspekter!

Og jeg, vi - krangler til og med om hvem som skal gi meg medaljene når jeg har drept tilstrekkelig mange uskyldige aspekter!

Det er ikke så greit å forstå dette, men jeg skal følge med meg (oss) en stund for å se om aspektene står foran en bråvåkning snart. Se om jeg slutter å drepe mine frender. Se hvordan jeg greier å komme meg ut av denne knipen jeg har satt meg sjøl i.

Så langt 2011; I 2010, 8. mai - på Frihetsdagen skrev jeg følgende:

Tanker etter et par TV-program - lørdag 8. mai 2010, og påtrengende behov for skrujern.

Jeg har nettopp sett på Gullruten på TV2.  Det er lørdag 8. mai 2010.  Du forunderlige menneske - for noen valg du gjør!  Dette slår meg når jeg forflytter meg over til andre kanaler og kommer inn på NRK2 - og ser snurten av et program om krigen i Afrika - Darfur, og drap av mennesker.  

På den ene kanalen hyller de folk til den store gullmedalje og på den andre dreper de folk med samme iver.  Hva er dette for noe?  Eller er det noe spesielt med oss mennesker?  Er det ikke dette som er det store mangfoldet?  Vi har vår frie vilje - vi kan slå oss sammen i klikker og spille oss ut i forskjellige varianter alt etter vår frie viljes ønsker og behov.  Alt er tillatt og vi gjør det - mot oss selv.  Mot meg selv! Alle er vi En. Hva skjer med meg?  Hvorfor gjør jeg dette?  Ærer noen deler av meg i det ene øyeblikket og dreper andre deler av meg i neste. Hva vil jeg fram til?  

Jeg vet ikke svaret, jeg vet bare at jeg gjør dette.  Det kan ikke være den frie viljen, den er nøytral og ber ikke om å bli brukt i noen retning.  Hva driver meg da?  Kan det ikke komme et svar snart!  Jeg trenger et svar for svingende - hvorfor driver jeg på som jeg gjør?  Hva er galt med meg? Hva er galt med alle de andre aspektene av meg?  Hvorfor er vi så forskrudde?  Er det så forskrudd forresten?  Eller er det bare noe jeg tenker akkurat nå for å distansere meg fra det som er avbildet av meg i kampens hete?  

Jeg ville jo da - ingen ba meg om det, såvidt jeg vet.   Har vi aspektene ikke respekt for de andre aspektene, eller oss sjøl, eller vet vi ikke annet enn at de andre må kverkes, og de, noen utvalgte må æres.  Jeg må være helt forskrudd i slike situasjoner.  Er dette menneskesinnet mitt?  Ja, det er det. Jeg ser det jo.   Dette er menneskesinnet mitt.  

Hvor er det andre da? Det gode menneskesinnet? Finnes det noe annet?  Vet ikke akkurat nå.  Jeg vet ikke hvorfor jeg velger slik og ikke velger bare glede og godhet. Må jeg ut med noe hardt og forferdelig? Har jeg mest av det, eller er det bare det?  Jeg er sikkert blitt forskrudd en gang, men så må jeg skrus tilbake nå når jeg ser hvordan jeg legger alt øde rundt meg.  Dette går ihvertfall ikke.  

Det er best å starte skruingen med det samme.  Hvor er skrujernet mitt?

torsdag 2. juni 2011

Slipp gamle roller - eller bli i 3d!

You Are Flying Without a Net
2 June 2011
Channeler: Brenda Hoffman
Welcome to Brenda's Blog


De neste ukene vil være et møte med seg sjøl for mange. Det er nødvendig å gi slipp på det som har vært 'sikkerhetsnettet' i den gamle verden, du får ubetinget kjærlighet så lenge du gjør som det befales! Dette er innlært gjennom religionene og oppfattet av kristne, muslimer, jøder og andre som veien til den store godheten så lenge du holder deg innenfor rammene som er satt opp for deg. Det samme gjelder i familien, i samfunnet og i alle forhold med menneskelig samkvem. Alt ville være i orden så lenge du spilte rollen som var tildelt deg. Nå gjelder ikke lenger dette 'nettet', ikke fordi nettet har endret seg på noe vis, men fordi du har forandret deg. Du kan ikke love deg 'bort' på samme blinde måten lenger. Du forflytter deg fra syltrange grenser gitt deg av andre, til ditt eget opplegg som er uten grenser i det hele tatt. En skremmende tid for mange!

Du vil heretter finne folk som gir deg følelsen av velvære. Det du har opplevd som lett og lyst, blir mørkt og tungt, og det mørke og tunge blir stadig mer tydelig. Det nye du tidligere ikke kunne se, kan bli en del av ditt liv nå. Endringer er aldri lette for mennesker, og denne tida er spesiell. Du blir mer som en nyfødt, vet ikke hvorfor du gjør det du gjør, men gjør det bare.

Hvordan denne overgangen skal arte seg er det ingen som vet. Vi 'flyr' videre uten sikkerhetsnett og skaper mens vi flyr. Selve overgangen er så fantastisk for alle, både for oss og våre venner som ser på fra et annet perspektiv. Ingen kjenner vår fysiske evne til å nå målet denne gangen.

Dette har lagt seg til rette for oss, sjøl om ingen hadde tro på at vi ville greie det. Vi motbeviser både oss sjøl og andre. Vi blir advart om å ikke gå lenger enn den fysiske kroppen er i stand til - dette vet vi intuitivt. Følg ditt eget tempo - det er 3d-tanker å være bedre eller raskere enn andre.

Tilbake til barndommen. Se på det lille barnet - det gjør alt på sin egen måte og til sin egen tid. Barnet bestemmer sjøl når og hvordan - det samme er tilfellet for deg. Det spiller ingen rolle i hvilken retning du beveger deg først, eller om det skjer i dag eller i morgen. Poenget er å gjøre det som er riktig for deg og da spiller det ingen rolle i hvilken rekkefølge osv.

Går du inn i den nye Tidsalderen fordi det føles riktig og er en del av din indre viten - er det riktig for deg. Føler du behov for å senke farten eller kanskje stoppe helt opp - er det også riktig. Mulighetene er for hånden i evigheter, men pass på at behovet er ditt og ikke noen andres. Lar du deg diktere av andre, risiskerer du å forbli i den gamle tidsånden.

Se mer her: www.LifeTapestryCreations.com

Opplevelser i juni 2011?

Kundalini som menneskets potensiale, kommer til å stige - som den naturlige energien til Selvet. Selvet er den universelle bevisstheten som ligger i hvert menneske. Det overflødige i oss, det vi ikke har behov for lenger ble brent bort i mai. Nå ligger det sanne Selvet utsatt til og kanskje også sårbart.

For å akseptere dette må du kjenne deg sjøl og tillate alt du er - å være der. Det er ingen aksept av alt i deg før du forstår at alt er ditt! Din indre kraft får ikke komme ut så lenge du ikke aksepterer alt som ditt eget!

Denne måneden kan mye skje - omveltninger i regjeringer, skandaler, attentat og militærkupp. Land som sannsynlig får oppleve dette er; Thailand, Bolivia, Tyrkia, Syria, Storbritannia, Tyskland, Polen og Russland.

Krusninger fra de store omveltningene kan føre til konflikter og misforståelser i andre sammenhenger. Vær våken for nyhetene som kommer og hør på hjertet! Konfliktene får drahjelp av mediene og blir overdimensjonerte.

Forskjellige utslag av naturkatastrofer vil fortsette som tornadoer, skogbranner o.a. - alt unødvendig skal brennes bort - i det ytre som i det indre!

Nye vitenskapelige oppdagelser om menneskets natur og påvirkning på planeten vil bli gjort denne måneden. Det vil bli en total vekker for hvordan helheten fungerer. De store strukturene vil vise seg. Menneskene får større forståelse av sin egen innvirkning på den store helheten.

I andre halvdel av 2011 blir det skiftet fokus over til hva som kommer etter alt dette. For noen blir det økt indre bevissthet, for andre gir det håp og inspirasjon fra mange kilder. For atter andre virker det som om et rolig sentrert sted er oppstått fra planetens kjerne.

Les mer her: The Polaris Material