fredag 28. februar 2014

På råd med Iliuka ...

27. februar samlet vi oss, en dannet liten flokk for å hilse på, og snakke med, Iliuka, vår felles venn - fra hvor ... ? ... "vi aner det knapt med forstanden".  Likevel, Iliuka er ekte nok når han besvarer våre spørsmål, og alle syns vi han er synlig tilstede! Også når han go'modig gjør litt ablegøyer med noen av oss i rommet, da er han meget ekte!  De kan nok dette med å skape moro, de der oppe!  For et herlig liv, de går sikkert bare rundt og slår vitser for det meste hele tida.  Vi kan ikke annet enn glede oss til det blir vår tur til å besøke den gjengen!

Iliuka var opplagt og full av glade frekvenser.  Han satte dagsorden for energien i rommet før vi fikk sukk for oss, og når han drar virker det kaldt og trist i både gulv, vegger og tak.  Det er som om hele rommet gråter i hver en flis og fiber.  Det er helt merkelig, men slik er det.   Det hjelper ikke med en ganske frisk kopp kaffe heller - det blir bare en tam erstatning.  Nei, det må nok mer enn en kopp COOP-kaffe til for å erstatte Iliuka, ja - om han i det hele tatt kan erstattes.  Det kan han jo ikke!

Men morsom er han og morsomhetene kan han å sjonglere med slik at det inntrer et nyere liv i deltakerne, nyere enn det de kom inn med.  En tryllekunstner i fri utfoldelse, blir som en klossmajor i sammenlikning.  Nå er jo Iliuka en gammel indianer, og i hans stamme kunne de ikke greie å gjøre så mye annet enn å le, tenker jeg.  Det kunne ikke bli mange fangstene der nei, på en dag, men kanskje de som skulle fanges samlet seg rundt latteren de også - det kan i alle fall gjerne jeg tro.

For at Iliuka er en magiker også, er klart, og magikere greier mye vi ikke greier.  De trollbinder folket og etterpå har de den hele og fulle kontroll over flokken.  Det samme med Iliuka - og alt er bare godt ment, det er det aller beste med han.  Hans velmenende og gode lynne er til å smelte av.   Hans tale bergtar folk og morsomhetene bryter stillheten som stjerneskudd på himmelen.  Det er en gjennomgripende og altomfavnende godhet i Iliukas nærvær, som ingen kan være ubemerket av.

Den ene spørrerunden etter den andre, gled stille og forsiktig forbi.  Vi stilte meget vanskelige spørsmål, syntes vi i rommet, men når Iliuka fikk tak i dem var de ikke lenger verken vriene eller vanskelige.   Det gikk lekende lett for han å turnere de spretne ordene - Iliuka leker seg med ordene og setningene våre og smører de utover som det passer han best.  Vi sitter rundt som tente lys som 'brenner' akkurat slik vi skal.  Ikke en lyd utenom den andektige stemmen som stiller et spørsmål, eller en latter som runger.

Dette er i korte trekk et rådsmøte med indianerhøvdingen Iliuka!  Vi blir satt tilbake til en tid da frekvensene var opplyste - også hos de vanlige jordboerne - ikke bare hos noen priviligerte.  Vi kjenner blomsterduften i rommet, slik de - indianerne - kjente blomsterduften rundt seg til daglig.  Vi nyter Iliukas tale, hans 'tull og tøys' og hans oppkvikkende væremåte - alt passer til stemningen rundt.  Så er det bare å formote seg på å gå ut i den triste natten og lengte til neste gang ...

Jeg Er den Jeg Er

Mother Earth’s Ascension Shift by the Water Spirits through Natalie Glasson

Nå går det fort å våkne!  De fleste er nå i siget og slår øynene opp hva tid som helst! Dette er spennende tider.  Jeg bare venter på at UFO'ene lander når som helst.

Beautiful Beings upon the Earth, remarkable shifts are occurring upon the Earth now; so many shifts are taking place it is impossible to share all with you or for you to notice all in your realities. There is an important shift taking place upon the Earth at this time which is connected to the divine template and blueprint of the Earth and your own being.

As the Era of Love manifests upon the Earth and love is truly becoming present within everything and everyone the Earth herself is going through massive shifts of awakening where her energetic template and blueprint is developing being encouraged by many beings of light to advance the consciousness present on the Earth and the way in which the Earth manifests. With the template and blueprint of the Earth shifting to be attuned to love, many old energetic patterns, pain and suffering caused to the land and Mother Earth will be healed to create a template of love for Mother Earth to manifest, which will gradually be attuned to be similar to your own template and blue print of your being.

Everything and everyone will exist in harmonized love with the purpose of creating and experiencing more love. When Mother Earth and a large majority of humanity allow a large portion of their energy to be fully and eternally attuned to love then the Earth and its humanity will be lifted up to exist in a new frequency of love. Many people may experience this major shift as ascension and obtaining enlightenment due to the overwhelming volume of love that will be presence within and around each person, especially those choosing to support the shift and humanity, such as yourself.

This acceleration of love will allow for those who do not yet believe in the Era of Love and that we exist in a time where we can emanate and experience love, to experience a deep awakening and realization of love. It will be a major shift allowing the Era of Love to truly to be experienced with greater intensity. Some people have named this shift, the Coming of the Christ, which is appropriate but know that love will accelerate you deeper into love emanating a loving consciousness to all. It is a shift that is waiting to happen and will take place with divine timing as more and more people accept the power and presence of love upon the Earth and within their beings.

Everything including you is being recoded upon the Earth in order to harmonize with love therefore creating a new reality born from love for all to experience. It is important to remember that your thoughts and perceptions create your reality and so a new reality born from love will first be experienced and emanated from within and through your mind then appearing in your surroundings and experiences.

The shift and alterations being made by the light beings of the Creator’s universe to Mother Earth’s template of creation and blueprint, which manifests and sustains the beauty of the Earth, is connected to the divine flow of the Creator. Mother Earth’s template is being upgraded to receive and channel into the Earth and humanity greater and quicker frequencies of the divine flow of the Creator. This means that many restrictions and limitations, once placed upon the Earth and also upon your beings as protection to ensure that chaos wasn’t manifested from misunderstanding of your inner power, are now being released, erased and deleted. In truth you are being given greater responsibility of your own creations as well as your purpose and service to the Earth.

Love Water Crystal

The Earth is being allowed to accept greater volumes of light from the Creator while a new vibration of freedom is being anchored into the Earth’s template. Not only will this inspire many as it emanates from Mother Earth but it can also be misused and misinterpreted thus if you are not consciously aware of your creations you have greater freedom and empowerment to create that which you do not wish to experience. What I am sharing is that if you are still residing in some old energetic habits not born from love it can give the opportunity for these to manifest, but it is more important to focus upon remaining and existing in love with every cell of your being, every focus and awareness. This is to be of service to the Era of Love upon the Earth and dawning within your being.

As the divine flow vibration is altered and heightened within the divine template and blueprint of Mother Earth this has a powerful impact upon the waters upon the land of Mother Earth. The advancement of the divine flow of the Creator within Mother Earth’s blueprint will signify and accelerate a deep cleansing and purification process of all forms of water. The waters of the Earth are powerful energizers of Mother Earth’s vibrations and creations, one can discover the wisdom of Mother Earth and the Creator within the waters of the Earth, they are akin to a sacred library and source of enlightenment. If the divine flow of the Creator penetrates the waters of the Earth, the vibration of the water will be altered and the divine will of the Creator present within all water. The structure of the water will modify to hold a quicker vibration attuned to the Creator acting as an amplifying of the Creator’s vibration while connecting and anchoring the Earth into a deeper space of love.

As the waters shift in vibration and purify, attuning to the Creator it will be as if the water is a mirror to the Creator allowing many people including Mother Earth herself to view, perceive, recognize, know and attune with the Creator on a deeper level increasing the loving power of Creator upon the Earth. As purification takes place within the Earth’s water it will symbolize purification for all, the divine will and flow of the Creator will unfold into the waters becoming more present upon the Earth.

The divine flow is the sacred continuation and eternity of the Creator, the divine guidance of the Creator and the active presence of the Creator that creates perfection upon the Earth. It is a powerful process for Mother Earth’s template, blueprint and ability to receive the divine flow of the Creator, to be upgraded and for these high vibrational frequencies to flow into the waters of the Earth.

Your physical body is comprised of water which symbolises that as Mother Earth’s template shifts and the waters carry the divine flow of the Creator, the same will occur within you and the water of your body. Due to the water present within your body you will be able to receive, process and emanate greater volumes of the divine flow of the Creator. You will also experience a deep purification and cleansing within the water of your physical body and therefore your entire being as the water also energizes the presence of the Creator within your being.

At this time of transformation it is important to support the water of the Earth and your own being by imagining, sensing, acknowledging and asking for the divine flow and vibrant light of the Creator appropriate for this time in ascension to penetrate carried upon waves of love into the water of the Earth and the water of your own being. Imagine so much light pouring into the water of the Earth from the universe of the Creator and from Mother Earth’s template and blueprint shift, purifying and cleansing the energy of the water so it is attuned as one with the Creator. Imagine great volumes of light from the Creator and Mother Earth pouring into your being, penetrating the water of your body and the water all around you, let a powerful cleansing take place as the everything attunes as one within love to be moved deeper into the presence of the Creator. This is a powerful process that allows all to exist in and experience the presence of love more fully.

In meditation take time to imagine the divine flow of the Creator and presence of the Creator within all water, allow yourself to feel, sense and acknowledge how beautiful and significant this is for humanity and the Earth. When you are present with water, pass it by or even drink it, take time to bless the water imagining the presence of the Creator within the water. You can send sacred sounds, tones, words, music, images, visions or whatever you feel inspired to, into the water to support this most sacred shift for all. The more humanity raises the vibration of the water of the Earth, the easier Mother Earth’s shift will take place and the more energy of the Creator will be present being able to penetrate the water of the Earth, directed from the Creator and Mother Earth.

Water which has been blessed or is seen as sacred brings one back to their true divine presence. Imagine if all the water upon the Earth and within your being was blessed and sacred in the same way. Water would be honoured as the Creator in manifestation, which it is, therefore greater truths of the Creator would be able to unfold through this simple realization and perception.

With blessings and love,
The Water Spirits

onsdag 26. februar 2014

Sheldan Nidle’s Update for the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy - 3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Endelig er Lyset på plass der det skal være, for ikke å snakke om Mørket - det er parkert en gang for alle.  Sheldan sier de oppstegne Mestere handler i tråd med guddommelige forordninger.  Menneskets tid som slave for Mørket er en saga blott. 

To correct this world, we need to force a resetting of the world's currency and quickly follow it with a return to a precious metal-based system.     By: PAO

Dratzo! We return! Much is happening across your globe. The dark cabal struggles to maintain its power and sees that these efforts are in vain. The Light, now represented by ancient families and numerous sacred secret societies, has come and laid successful claims to the wealth and power of the dark. This legal assault is aided and abetted by us. We come to end this unholy debauchery of the dark and to bring in a new time, filled with prosperity and your liberation from the odious enslavements perpetrated on you by the dark. The Ascended Masters, acting under the divine decrees of Heaven, have established the means by which the dark is to surrender to the Light. This process is underway and is reaching its first major milestones. The prime instrument of your enslavement is wealth, and especially that most hideous invention of theirs, "fiat money." This insidious invention has created unnecessary inflations and manipulated panics or "crashes" for centuries. Each time, these vile maneuvers greatly enrich the core of the dark cabal while creating events that have further cemented their rising power.

The results of these manipulations led to war, death and division. We are in the midst of ending this odd merry-go-round and replacing it with a divine stability that permits you to clearly see what is real and what is not. As you begin to expand this process to include the wonders that are Gaia and her amazing eco-systems, you discover your true purpose for being on Earth. You are a special Being that is meant to be an ever-Loving intermediary. You have the ability to correct those things that threaten these eco-systems and provide those things that can actually help every being that resides upon this globe. Moreover, you are on the verge of rediscovering your subterranean brethren. Inner Earth is in actuality a 5-D realm. It is where you are to return and resume the special mantle of being fully conscious humans. The truth of this is now vibrating within every cell of your body. We are here to assist this process and, under Heaven's direction, to transform your current troubled reality.

This transformation begins with vast alterations to your physical, mental and emotional bodies, and is to end with a spiritual transformation that returns you to full consciousness. The dark comprehends this. Yet, it cannot bring itself to give up the power that it has controlled for millennia. This power is currently being pried from their hands by the dire situation that this group presently finds itself in. The dark is attempting to find new sources of wealth and somehow wiggle out of its current nightmare. A process is underway that is forcing them to walk down a road that leads to a very high cliff. Lemming-like, they are going to swiftly leap over it into a dangerous abyss. That is when we can install the freedom and prosperity that are your real destiny. That is when disclosure happens and we can freely land across your globe. It will quickly lead to a new reality and a general re-acquaintance with your spiritual and space families.

Events are occurring even as we speak that are the beginnings of the process we have herein described. To correct this world, we need to force a resetting of the world's currency and quickly follow it with a return to a precious metal-based system. Included in this is a restructuring of how the financial world operates internationally. These positive corrections will be the foundation for the release of the prosperity funds and technologies that will start a reversal of the criminal pollution of your environment by the dark cabal and its numerous minions. These events herald the moment when the Ascended Masters can at last freely speak in public on a number of vital points that affect most of your core perceptions. Their lessons will prepare you for our mentors and their talks with you about the path to full consciousness, and the Agarthans will appear and explain who you really are and what is to be expected of you by Heaven.

Hosanna! We are your Ascended Masters! Our beloved Mother is in the midst of great physical changes. Gaia is preparing her surface realms for the grand redesign! The beauty that is soon to manifest blesses humanity. We are now watching as the dark ones resign themselves to the fact that a power shift is presently happening. Money has long been at the core of their ways. Our associates are taking this tool from them. Following this currency shift, there will be a return to precious metal-backed currencies. This is to eliminate the various tricks and schemes used by the dark to manipulate its many currencies. There is also a series of new bank regulations that will prevent several "tricks" used daily by the large international banks. These will precede the actual release of the prosperity funds and the rise of new governance. This new governance will set the stage for the general return of Common Law.

While all of this is happening, you are to receive the next steps in your physical transformation to full consciousness. Your main head chakras are to be readied for the introduction of two new chakras. This can cause increased headaches, general blurring of vision and different degrees of imbalance and nausea. Another set of difficulties can involve general tiredness and greater lapses in memory. These numerous symptoms are to be temporary. Once the various parts involved are set into place, these maladies will gradually disappear. Your brain can then be "rebooted" by the medical teams so you can experience a greater ability to remember events and work on any mental problem presented to you. We say this to properly ready you for what is about to occur. We are all to give you lessons after new governance is installed!

tirsdag 25. februar 2014

Greetings, this is Lord Metatron

Vi er inne i en spennende tid, sier lord Metatron.  De er her hele gjengen for å delta i denne festen!   Det er ikke alltid denne tida virker som en fest for oss da, men det er sikkert noe annet for sterke lorder fra oven.  Jeg synes det, av og til, kan være mye arbeid med energien på Jorda, spesielt hvis en må forholde seg til mange mennesker  hele tida.  Det kan være blandingen av høye og lave energier som er uutholdelig for menneskene nå. Lorden sier - "det finnes ingen snarveier", nei det gjør vel ikke det.  Jeg kunne gjerne tenkt meg en liten sti, om ikke annet!   Heldigvis så er skipene her nå, de er dekket til så vi ikke skal bli så forskrekket.  Les videre ...

"Exciting times we are in on Earth. All of our family have come back to join the party. There will be landings. When? It is always the question as excitement builds. Similar to when little children scan the sky for eight tiny reindeer. You should be excited. The Ships are there, they are often cloaked, they are there watching over you.

Everything is set for the changes coming. I am here to tell you that you are what is holding everything up. You are balanced and mature enough to hear that now. There is more work to do.

There are some prerequisites for every Soul on Earth to Ascend or become Enlightened. There are no short cuts. You may read this and brush it off and go back to monitoring youtube for new videos of UFOs or political news, but that is not going to get you there. When you scan the papers for news each day there are only about 25 players on the stage and they play out their roles and you watch and wait. That is not going to bring you Enlightenment. You scan the blog rolls of self proclaimed know-it-alls who are most of the time making things up to fulfill your need to escape into the add tab, read, read, mode. That will not bring your Ascension. Why have you diminished your life to one activity? Why do you allow your seeming perceived loneliness, because no one you know believes in the things you do, as a reason to narrow your life so much? Have you been lately researching the Ascended Masters to see who you are the reincarnated form of? What is that obsession? These are immortal Beings who take on a form at Will and I assure you they are not living Earth lives at this critical moment living an UnEnlightened life scanning the web. These Ones are very busy with the Master Plan and they are on the Ships and off the Ships and doing their part 24 hours a day. They are not on the radio or blogging or facebooking who they are the reincarnation of.

If you cannot break away from these very small and limiting pursuits then you will be left behind when the landings come. When we have landings then there will be an upliftment of love on the Planet with an upliftment of Consciousness. Therefore, these nuns and grannies and grampas who are deeply religious but have nothing to do with being a Lightworker, will have awakenings and some will have instant Enlightenment. It will happen in an afternoon because for the last 40, 50, 60 years they have been doing the Inner work and these Universal Truths are taught in all religions. The Universal Truths have been laid out for the Hindus, Muslims, Buddhists, Christians, Jews, Sikhs, Confucius’s Shinto’s and on and on. The Universal Truth is out there and One must not be a “Lightworker” to have Enlightenment right away after the Ships land. It will be shocking for some Lightworkers to experience this. There are a lot of haughty Lightworkers out there who constantly turn away from their dharma. If you have some knowledge then you are responsible by your karma and your practice to follow your sworn duty. Are you not a part of the Ground Crew?

What does ‘will be left behind’ mean? After the Event there will be many meaningful job openings as we work together to build a New Earth. The Light Cities will become uncloaked and will be open for business. There will be healings, pollution clean-up, new seed technologies, free energy and flying cars. Anything you can dream we can and will do. These will be exciting jobs doing what you have always dreamed you wanted to do on Earth. Those invited to fill the new jobs will have done the Inner work necessary to Serve Humankind this way. No insecure, unable to handle challenges, self-involved individuals need apply. These Ones still playing with their phones while pretending to talk to others, self-centered and scanning for news will be perceived as less mature, as a teenager of sorts. They will be offered jobs in food service or delivering papers. You get the idea. What you are dreaming of for your life on New Earth will not be immediately handed to you if you do not do the Inner work first. There is time. That is why I came to share this message today."    forts.

Et meget godt råd i denne tida!

Nå strømmer de nye energier ned over planeten og menneskene.  Menneskene er fyrtårnet som forankrer Lyset på Jorda.  Noen av valgene vi tar, kan gjøre overgangen lettere for oss.  Spis vegetar-mat, fordi å spise dyrekjøtt er en form for kannibalisme.  Heller ikke fisk eller skalldyr hører til menneskenes mat.  Menneskene hører til dyreriket, og derfor blir det kannibalisme å spise de andre dyra all den tid vi tilhører samme riket.  Om ikke lenge vil vi være i stand til å leve kun av Lys.  Ikke drikk alkohol.

Dette rådet er ment kun for de som er interessert i sitt eget velvære i denne oppstigningstida. Andre lever slik det passer dem og deres velvære.

mandag 24. februar 2014

Just Bee ~ A Higher Vision - a message from The Group channeled by Steve Rother - Tuesday, 18 February, 2014


You can watch the video version of this message here.

Greetings, dear ones. I am eM.

"I am so thrilled to be with you here today. There are so many things that are starting to open on Earth and we will share with you a little bit about the next step of humanity. It is coming at the speed of love, which is slightly faster than the speed of light. Even Einstein did not know that. There is so much happening because of your movement, elevation, and ability to run the energy completely through your body without having to feel the negative effects.

You have done an incredible job up to this point mostly by ignoring it sometimes—oh yes, humans can look the other way quite well—but also because you have put things in order. It is actually very interesting. You have a new relationship to time, which the Timekeeper has been speaking of for a while. However, it is much, much larger than just looking at your watch or planning your day according to what you call time.

12 Dimensions of Time
We see time in multiple dimensions. There are 12 dimensions of time that you are unaware of, but you actually only deal with two. Dear ones, pleaseunderstand you are only seeing a small portion of reality. If you open up all the channels and let the 12 dimensions of time be experienced simultaneously, you would literally be totally confused. We originally opened the door with one dimension of time, and it took you millions of years to get accustomed to that one. Now we have just released a second and you are wrestling with it. Why? Because you still hang onto the old one, which you think of your watch and we call your expression of linear time. Well, time is not linear, although you measure and see it that way.

It is  actually 12 dimensions, not the five that you are accustomed to. What happens is that all of humanity experiences the collective level in which you live. Many times you are leading the way vibrationally, and you know that there are many other levels. Please do not think, dear ones, that one is better than the other. There are many levels of vibrational stature represented here. With all those levels in place, doors open because each one of those levels can reveal something a little bit differently than what you have been perceiving. Now that there is a new dimension of time on Earth, you can start to open this door and feel it.

The 5th Dimension: Connected to 5 of the 11 of You
The collective vibration has clearly stepped into the 5th dimension, which simply means that all of you are connected to five of the 11 of you. Yes, you are also divided into 12s. There is the higher self in the center surrounded by 11 different rays of who you are. We have spoken of this many times before but wish to take this a step further today because it is not just you, it is all of Earth. What is happening now is that everyone has anchored in this new level since passing through the portal of the 12-12-12. It completely pulled the security rug out from under you when you were moving through it."   forts.

Bye Bye Masculine on Steroids - a message from Dana Mrkich - Tuesday, 18 February, 2014

"Lately, a lot of us have been feeling a strong re-emergence of the Divine Feminine both within us and around us. So many qualities that have for so long been seen as weak (expressing our emotions, feeling compassion and empathy for others), less valuable (creative artists and traditional 'feminine' roles like teachers and nurses (not) being paid what they deserve) and disregarded (our intuition as a source of knowledge) are now coming to the surface from the spaces that they have been hiding in and pushed down into. 

As this happens, the Divine Masculine is by default becoming more balanced. The patriarchal system we've been living within has been the Masculine on steroids. As one side of the see-saw goes up, the other side must come down. Yet it is a healthy down, a retreat toward a more balanced version of the Masculine, one that plays a positive supportive role toward its loved ones instead of suffocating and restricting them like an overly-authoritative parent. 

We are not swapping Masculine authority for Feminine, only the Feminine qualities are receiving a lot of focus now because they are experiencing an uprising, while the Masculine is gearing down, as we attempt to get this healthy balance happening. 

The Masculine on Steroids within us - and externally within our social systems - for the most part doesn't like this gearing down at all, and the Feminine is pretty pissed that she was repressed for so long, so you might be feeling and seeing around you explosions of anger that come out of nowhere. 

A very beneficial exercise is to get in touch with your inner Masculine and Feminine: what do they look like? How are they feeling? What do they want to tell you? 

They are changing form rapidly these days, so this is an exercise you might like to do regularly or whenever you feel particularly explosive to help yourself understand where your inner energies are at. 

This exercise will also help if you are feeling numb or frozen - as we undergo our balance process we are literally shifting our sense of who we thought we were and this identity shift and the fear it brings up can result in a temporary 'energetic/emotional/action paralysis' type feeling."

søndag 23. februar 2014

Breaking FREE: the call of destiny - BY LAUREN ON FEBRUARY 7, 2014

"Holy crap..things are powerfully pressurized at the moment. And interestingly, I am hearing that this intensity is firing in two clear directions where some of you are experiencing enormous expansion and feelings of betterment, while others are still pretty pummelled by these new frequencies and feeling down in the dumps.  Most of us I imagine, are somewhere in between on the blissed-out to bottoming-out spectrum.

Because of this, the Pleiadian High Council has asked that I address this pressure first and foremost to help alleviate any extra tension, depression, fear or anxiety that many are picking up on as these collective energies freely float around the ethers from all the explosions of  new (solar) light.

First and foremost, because we are ever-so-slowly moving out of the transformation process, we are (for the most part) beginning to adopt a new detached mental outlook that is so much more helpful than in the past…that much should be clear. Yet, there are still those days/hours/minutes that are supremely challenging even if they are growing to be more sporadic. The pressure from this compounding change is also evident in our physical bodies, mostly in uncomfortable ways, tho it should be obvious that we are grounding deeper and deeper into our vessels and getting closer and closer to emergence.

What I am hearing over and again is that the reason that some of us (read: super sensitive souls) are having such a difficult time since the solstice cycle commenced is directly related to the new (higher) level of photonic frequencies…compliments of the solar maximum cycle/pole shift. This radiation of new light that we are absorbing is literally unlike any other encodement that has preceded it, and is therefore affecting us all in a myriad of fortunate, but challenging ways.

The council tells me that up until now there have been those who have achieved embodied enlightenment, certainly….however, what they want us to understand is that the level to which we are able to attain biological & spiritual mastery now, is unparallelled…that in some cases, we are even moving beyond the level of mastery that many of us have attained during the time of Atlantis…which indeed was a very enlightened time.  

We are entering a cycle of evolution where everything becomes possible, some of which will be possible for the first time in the history of humanity, and all this via the sun which acts as a transmitter of the pure, LOVE energy from the HEART of the galaxy… from Home."    forts.

lørdag 22. februar 2014

Fall Into the Embrace - A Message from Dr. Peebles through Summer Bacon

Fall Into the Embrace
A Message from Dr. Peebles through Summer Bacon
Fall into the embrace of life! Living your life in that respect allows you to live more harmoniously hand and hand with all humanity, because now you don't have to change anyone. It's not your responsibility to change your cranky boss. It is not your responsibility to change anybody for any reason under the sun. Now you can have loving allowance truly for them to be who they are in any given moment, feeling what they feel inside of their heart and that's it; there's nothing wrong with it! If your boss wants to be cranky, let your boss be cranky! Don't take it all so personally! It's not about you. What people say to you, my dear friends, tells you more about them than it does about you. It allows you to look at them.

Let the world judge you, let them see you and give you their honest echo. Let them be with you on their terms. If they like you they like you, if they don't they don't. It has nothing to do with whether or not you are a loveable being. You are! So are they! It's just that, for the time being, it's not necessarily the best dance, not the best partner, perhaps it's not where you need to be. Or perhaps by standing in your truth and simply being loving, watching the person in front of you throw a fit, a tantrum about life, etc. (realizing that, truly, it's not so much about you as it is about them), then, my dear friends, you become the one who is simply serving life with love; you're giving acknowledgment; you're allowing for people to be who they are.

Let somebody throw a fit long enough, and we assure you they'll stop eventually. If they can't get you riled up on their behalf, then what's the point for them to continue? They won't do it. They can't. They'll lose steam. It's the best way to put out any fire. Just to say, "I understand. I hear you, my goodness gracious! You are upset. That's true. I can see that's really what you are feeling now." And giving this sort of loving allowance for them to be, suddenly they can see who they are because now they can't blame you, they can't put the blame upon you for their behavior, for the way that they are feeling. They can't get you riled, they can't get you upset, they can't get you to fight back, you just sit and remain loving and wait, and all of a sudden they will talk themselves out of their upset.

Summer Bacon & Dr. Peebles - Dr. Peebles

Message from Jesus - through John Smallman ~ 2-20-14

Do not hold on to the anger that some of these shocking disclosures of infamy arouse within you.

Humanity's long awaited and much anticipated awakening draws ever closer. It is very hard for you, embedded in the illusion as you are, to keep holding your Light on high, but you are doing an absolutely marvelous job for which we honor you greatly. The end is in sight although that is possibly not very apparent to you, surrounded as you are by a large selection of nightmarish events that need to be resolved, and for which, at present, there seems to be little sign of that being possible. Your collective intent to send the energies of Love, healing, compassion, and a desire for reconciliation and peace to all on Earth is having very positive effects all across the world wherever conflict is raging. Please keep up your good work. Here in the spiritual realms we are supporting you powerfully in every moment, and your intent cannot fail because it is fully in alignment with God's Will.

There has been a lot of talk in your mainstream media during the last couple of years about the 1% versus the 99%, and the views and desires of the latter are having to be increasingly heard and positively responded to by the former. Change is happening all across the world, and the speed at which that is happening is accelerating very rapidly indeed.

No longer can “the masses” be arrogantly dictated to, and no longer can the various law enforcement and military agencies and their employees be relied on to suppress and control society. Needless to say for society to live peacefully together laws and standards that honor and apply to all must be maintained. When respect is offered to all without exception enforcement is unnecessary, because all recognize and honor the sovereignty of each individual. However, your so called democratic systems of government have not been doing this, and they are at last being seen by almost everyone for what they are, namely endemically corrupt organizations that bow humbly before their masters – those who have enormous wealth along with the power and influence that that buys – who believe themselves to be above the law, and who behave accordingly. Their days of freedom to do as they wish are severely numbered.

The courageous whistle blowers who have risked their lives and their livelihoods to bring public attention to the secret, dishonorable, and corrupt practices of so many organizations – corporate, religious, political, military, and governmental – are highly regarded in the spiritual realms and are given much support and protection. Make sure to send them abundant love whenever you go quietly within to pray, mediate, or contemplate. Do not hold on to the anger that some of these shocking disclosures of infamy arouse within you for the perpetrators of these scandals. Remember that they too are very damaged individuals who are running scared, and justifiably so, and they need your Love, just like everybody else.

We are all One and there is only Love. Focusing on anything that is not in alignment or harmony with Love only serves to delay your awakening. Love is penetrating even what appear to be the hardest of hearts, because It is utterly irresistible. There is no one who is shielded from the field of divine Love that envelops you all, and however strong the intent to block out Love may be it is never strong enough. Love is infiltrating everyone on the planet, and therefore It is also infiltrating every organization on the planet, regardless of the reasons for which those organizations may have been established, and their resistance to Love's power is being fatally undermined.

God is Love, and all of His divine creation is contained within Love's infinite field which is eternal, limitless, and boundless. What you experience as unloving, unaccepting, repressive, destructive, crushing, and frightening is of the illusion – temporal – and therefore cannot and will not survive the gentle but persistent and overwhelming onslaught of Love.

Anything that is not in alignment with Love – and truly that is very, very little – is dissolving, dissipating, disintegrating, because your collective will and intent has ceased to support the illusion and the misery in which it has attempted to envelop you. It was a silly game which caused you much pain and suffering while you engaged with it, and now you have sensibly chosen to discard it. Without your constant support it cannot survive, because illusions demand the attention of those who would build and support them, and that attention is being very rapidly withdrawn.

Focus your attention on the wonderful and uplifting changes that are happening all across the world, because that strengthens your own energy fields and therefore the effects that they are having worldwide. Just keep reminding yourselves “We are all One!” And within that Oneness there is no room for anything that is not of Love because there is nothing real that is not of Love. Doing just that dissolves the illusion and brings all to awakening.

Your loving brother, Jesus.

For more from Jesus

John Smallman | Johnsmallman's Blog

MESSAGE FROM THE ANGELS - God Bless You! We love you so very much. -- The Angels

My dear friends, we love you so very much.

In every human heart, in every moment, there is a desire. The desire might simply be to maintain the peace and beauty you are feeling right now. It might be a desire for comfort, companionship, healing, expansion, or growth. It might be a desire for a nibble of chocolate or for a wonderful meal, a gift or talent you wish to explore, or something you wish to be rid of. It might be a desire for healing in a relationship, for a new job, for inspiration, or time for a breath of fresh air. In each moment, dear ones, your heart is speaking to you. God is whispering. "I am here, planting seeds within you."

Take a moment right now. Ask your heart, "Heart, what is it you want in this moment?" Quiet your mind and listen for the first answer that pops into your mind. In the very next breath, acknowledge the desires, and ask God and the angels for help with this. It might seem small or insignificant, and yet as you say, "Mighty oaks from tiny acorns grow." A great tidal wave of love begins with the allowance of a single trickle.

Saying "yes" to your heart is saying "yes" to God. You may have no idea how to bring about the desire in your heart, or you may simply have to acknowledge it and take a small step. It doesn't matter. What does matter is that you pay attention, water these desires with your love and acknowledgment, and ask God and your angels for assistance. If you do this frequently dear ones, you will change your lives, for you will be allowing God to guide you and using your free will to allow us to assist you in creating miracles.

God Bless You! We love you so very much.
-- The Angels

MESSAGE FROM THE ANN

Hi Everyone,

The angels have taught me to acknowledge the desires in my heart even if I have no clue how they will come about. A few weeks ago I heard that Braco (pronounced Brahtz-so), the healer I've been following, was coming to California. Every time I stand in a room before him, my own ability to help others increases. However I didn't have this trip in my budget and wasn't sure how I could make it happen. When I clearly got the guidance to go, I said, "yes" and then prayed what I jokingly called my "Jerry Maguire Prayer," ... "If you want me to go, show me the money!" Within six days the money for the trip arrived in miraculous fashion. A dear soul I helped years ago sent me a check out of the blue. Another dear soul sent me a check saying God had asked him to do this. I was dumbfounded but should not have been. I know how God works. Love plants seeds in our hearts and if we acknowledge them, love makes them grow.

And so I went to California for five straight days of standing in front of a man transmitting energy and light so bright that I felt as if the floor was moving and my head was in the ceiling as I experienced the enormity of the soul as it extends way beyond the body. I witnessed phenomenal miracles. People told stories of healing from PTSD, Agent Orange poisoning, fatal cancers, financial stresses, and other intense life situations. I witnessed personally people whose pain went away, vision was healed, and best of all many whose hearts were healed. It was so inspiring, and when I came back today I gazed for a client and the energy came through me and helped to rid her of her intense sciatica pain. I am so grateful to God and so amazed, and yet I know this is how life works.

Sometimes our desires are small and yet acknowledging them leads to the miracle we need in the moment. This morning I woke up very tired from stretching my capacity to channel energy, and asked the angels to wake me up. I went to play a song on my iPod and instead my angels made a play list of music that was so relevant to my life I fell into fits of laughter... Songs like "In Love's Gaze!" Really!!! The angels have such a sense of humor!

Sometimes we can fulfill our own desires. I was hungry a few minutes ago so I stopped working on the newsletter and ate. It seems simple but had I not done so I would not be able to write with a clear mind.

So drop into your heart as the angels say. See what lies within. It might be small. It might be large. But love knows no limits in its ability to create miracles and it is so easy to simply say, "Yes, I find this in my heart and God and the angels, please assist me. Thank you!" If you can fulfill your own desire, by all means do so. If not, pray and surrender. Then, get on with life and see what transpires for you. It certainly will be better than if you never acknowledged your heart in the first place... and it might just be miraculous!

Love you all!
Have a blessed week!
Ann

Ann Albers Visions of Heaven - Messages from the Angels

fredag 21. februar 2014

A SAUL MESSAGE - through John Smallman ~ 2-19-14

Illusjonen forsvinner stadig mer, og samtidig klarner det for menneskene!

The force field of Love is truly beyond the powers of your mind to imagine.

Here in the spiritual realms, as we watch over you most lovingly and compassionately, we are very well aware of your anxiety and impatience as time rolls on with no apparent sign of humanity's awakening. Remember it will be sudden, unexpected ~ even though you are expecting ~ and your joy and wonder will overwhelm you as it happens. And, of course, that moment, the moment for it to happen, is drawing ever closer, so continue to hold your Light on high as you have been doing and know that all is perfectly and divinely taken care of.

The field of Love enveloping you has been constantly intensifying this year, and there was an enormous energy boost to it on the 14th of February as many of you are well aware. Love is the answer to every situation, every issue, every problem, and It has been quietly and gently infiltrating every culture, race, religion, nation, in fact everywhere that people live on the planet; it is unstoppable and inescapable.

Look at the good news that is being reported in so many places largely as a result of the enormous amounts of Love that you are all intending and sending so that suffering may be relieved and fear and anger dissolved, as you so ably assist in humanity's awakening process. Often the events reported may seem small and not terribly significant but that is not the case, as they all intermingle, and add immeasurably to each other, further intensifying the field of Love that envelops you all.

The force field of Love is truly beyond the powers of your mind to imagine, just know, as you do at the center of your being, that nothing can prevent God's plan for you from coming to fruition. God is All, and your illusory but so real seeming environment will disintegrate as your hearts open to align with His in unconditional acceptance and Love of every aspect of His divine creation.

The Oneness of God with all of His creation, thus embracing all life, can no longer be sensibly denied now that your science has discovered that everything in the cosmos is connected to and effects everything else. Yes, many are still claiming that what is exists by chance, that there is no intelligence underlying all that exists, but this view or opinion can no longer be supported scientifically as the evidence proving otherwise is there for all to see. Denying it does not dissolve it!

And in that Oneness the Love of God resides enfolding all that exists in eternal life. Not eternal bodily life, because your bodies are part of the illusion that you built to attempt to experience separation from your Source, and when the illusion fades away, as it will because it is illusory, so will all those supporting parts from which it was constructed. It is life that is eternal, and when the illusion dissolves life will be experienced and lived fully, as always divinely intended, in utter and uninterruptible joy.

When you chose to build the illusion and make it seem so real to you, you wanted to experience separation from God to prove to yourselves that you did not need Him. As humans living the illusion it would make no sense at all to have limbs surgically removed to prove that you did not need them! Yes, with modern medicine it has proved possible to keep humans alive without many of the normal limbs and organs with which you are born, but of course that places great restrictions on the individual concerned. Mostly they learn to deal with the situation, but they would most certainly not choose it if other more adequate options were available.

Choosing the illusion was an even more restrictive choice that you made. Separation from God is impossible, but to pretend that you are separated is possible, and that pretense has brought you all the pain and suffering that you undergo as humans. But you have had enough, and the collective decision and intent has been made to awaken from the nightmare that the illusion has become over so many eons. That collective decision and intent is what will bring you to a state of full wakefulness.

Because you were created with free will ~ which is always honored ~ that new choice will bring you Home from the dream to Reality, your eternal state of existence, and once more your joy will be complete and eternal.

With so very much love, Saul.

More from Saul

John Smallman | Johnsmallman's Blog

torsdag 20. februar 2014

SaLuSa 21 February 2014

You are present on Earth at a most important time, and as Lightworkers many of you have specific roles to play to help manifest the changes. Each of you volunteered to serve the Light at such an important time, and be assured that every contribution is essential to the whole. Providing you can stay focused on your task, you will be doing your bit to help bring about the changes that are essential to manifest the Light. It is a fact that because so many individuals are helping in this way, that the dark Ones are losing their battle to maintain their rule. Although they concentrate on the larger picture, we have them under total observation and are fully aware of their plans. Our combined efforts will eventually result in a bloodless coup that will force the dark Ones to accept their defeat. They will be totally overwhelmed by the progress made by us, and we know exactly when to play our hand.

The situation upon Earth is demanding a lot from you, but bear in mind that there are immense changes taking place. You may rest assured that the outcome is known by us and indeed often set up with our help. So do not be distracted by what is happening around you, knowing that a successful outcome has already been planned. We are obviously aware that the dark Ones will fight to the bitter end, but we have matters under control and we will not allow them to get out of hand. For karmic reasons we cannot interfere in some matters that have to play themselves out to clear outstanding responsibilities.

As the vibrations begin to lift upon Earth some of you will find that your psychic powers increase, and that generally you are becoming more intuitive. It will help you to decide what to do when faced with a number of choices, and you will be able to go forward with confidence. Remember that we are also on hand and never far away if you require some help. However, do not try to anticipate exactly how it would be given or when, simply accept that we will do what is best for you. We have the advantage of being able to see the larger picture and act accordingly. Sometimes for example we need to introduce changes in your life, and getting them into place can be difficult. Humans seem to have a strong mindset and do not always welcome change.

Time is still speeding up but you are now getting used to coping with it. It means being better organized and making full use of it. In the future you will live in an entirely different time, where the day to day chores that you now experience will no longer be necessary. Most of your needs will simply be provided by pure thought and it will be instantaneous. Even now you often unknowingly project powerful ones that do bring you the results you desire. That is why we already advise you to carefully watch your thoughts, as you have more power than you presently realise. In time you will be able to control  them, and at a certain high level of vibration nothing less that positive ones would enter your mind. Already those souls on the path of Light are subconsciously or consciously working towards a condition which excludes anything of a negative nature.

If what is expected of you sounds difficult or demanding, be assured that all changes will manifest when you are ready. No one will rush you into phases of upliftment until you are, and much help is always available to you. The fact that you are here at this most important time, is in itself a sufficient indication of your ability to make adequate progress  Needless to say, every contribution is helping the Light to manifest and spread the knowledge that will establish the truth of your history and the future that awaits you. We have told you many times that nothing happens by chance that impacts upon your life. All happens for a reason and is intended to further your progress towards the Light.

We will confirm once again that President Obama is playing a major role in bringing the Light to Earth, and in a holding position that will ensure the truth comes out. More importantly he is also playing a balancing game between the dark and Light, until the time is right for the next great step to be taken. As you must realise from past experience, we have inexhaustible patience and no move is made until the outcome can be assured. After such a long time working to turn the tide, we are not going to make any errors now that the finishing line is in sight. Your patience has worn thin at times, but we have been overjoyed at the rising levels of understanding that you have achieved.

I am SaLuSa from Sirius, and pleased to tell you that we have tight control over the activities of the dark Ones. If you get the impression that we do not, be aware that by seemingly allowing them to proceed with their plan, we are setting them a trap. By the time they realise how they have been fooled, it will be too late for them to recover. Then at last we shall have the stage to ourselves and rapidly proceed with the changes that have been long awaited. It will be a most exhilarating time with great happiness and joy.

Thank you SaLuSa,
Mike Quinsey

HILARION 2014 - Beloved Ones

As the lunar energies bring in added clarity and the greater ability to give love and be love in all its many wondrous facets, remember that you are the ones who have ability to receive and transmit the light that falls down upon the Earth. Even in the midst of challenges, you can transmute the situation by using the energy and vibration of love, for love is the greatest and most powerful force in existence. Each time that you do this, another avenue for the light is established on the Earth. Kindness given in any instance is always met with an equivalent benevolent response. To those who are attuned to the higher frequencies, this immutable law of love is easily identified, observable and in constant operation.

It is becoming easier to continue the process of refinement within one’s own character. As each person looks within themselves to those areas that need transmutation in the way they are expressed and recognizes the patterns that now need to be changed in order for their higher aspects to be more fully integrated and aligns themselves to this purpose, the way forward opens and greater revelations of their blind spots are revealed. This helps in the process of elimination of all that has hindered one’s progress to become a fully realized divine human walking here on Earth. All ways of being that have been assimilated throughout one’s lifetime and held in the subconscious mind can now be exposed to the light of truth, recognized as an area that needs change and consciously make the adjustments necessary.

As each person takes full responsibility for their lives as they have been lived here on Earth and recognizes their inherent power to change what is no longer working for them, life becomes more simplified. A person knows themselves more fully and honors those unique qualities, their own likes and dislikes rather than those whom society has instilled within them and they can move unfettered into being who they really are as soul. They can honor their own truths and live according to their own precepts and this liberates each one to express those higher qualities that have always been a part of them without being held back because they fear someone in their acquaintance may not approve. Life then is lived in greater ease and grace and the element of joy and harmony within manifests with more frequency.

Being true to one’s self opens the doorway to greater and greater possibilities that may have lain hidden before. Each person has a treasure box that lies within them waiting for these moments to be discovered and brought out into conscious awareness, acknowledgment and expansion. Each day becomes an adventure as the hidden and wonderful aspects of one’s being come to the surface to be fully looked at and assimilated. As each person honors these aspects of their own being, they become free to express these qualities in all their interactions with others and this in turn has a liberating effect upon those around them. By observation those around them give themselves permission to be all that they can be and start implementing their own choices and changes so that they too, can be true to themselves.

As each person loves themselves more fully and with daily consciousness, gives themselves what they truly need, a greater degree of harmony and happiness, ease and grace flows through them into all areas of their lives. Life becomes more joyous in all of its aspects and each person blossoms into the greater possibilities of themselves. As the wounds from the past are healed and each person has regained wholeness within, the Earth is also liberated to move further into her own wholeness. When the human collective expresses love in action on a daily basis, there is no limit to the heights of achievement that can take place within society’s structures.

Until next week …
I AM Hilarion

Wake up Call: Hatonn, Feb 20, 14

I am here today to bring you some information about how all is lining up in your solar system to become one with each other in the energies of the planets being family members One and all. I am Hatonn, and I come this day in the tremendous amount of Love that you are sending out in display to the system that you have embraced as home in this universe.

I see that the system is coordinating itself in the minute particles of existence, to the hugeness of the sun and all that encompasses it. It is all in balance with each other and it comes to the point where in that balance lies the utmost Love and communication that can be. It is something that has not been experienced since the earth became a part of the system that was ever-evolving. It was part of the oneness of the planet Tiamat, and then when it separated into Maldek and Earth, is when the separation of expression took root.

Since the time-warp in which Maldek set the example of how separation can uproot and sever the oneness, there has been a tremendous amount of that same energy surrounding the system. That has come to a change since the harmonic Convergence. Since then the changes have exponentially come about, to the point at which today the oneness has been spoken by each assemblage of the system as being back to the oneness.

There is a difference though, that has come about through the evolution that this system has brought to the wholeness of the universe. It is that the example that was shown and experienced through Maldek was the set-off to the duality that has been experienced on earth. It is now back to the Oneness, which is being realized by so many here on earth. It is a matter of the openness being felt and experienced by all of humanity. It is a matter of those who have not as yet completed their contracts for this lifetime, being in the expression of that for the next experiences that they have chosen for their part of the return to Oneness.

The reason that so many of you are experiencing what is called the ascension symptoms is because you have already gone beyond the duality and back to the higher expressions of yourselves. You are going back and forth between the old and the new, as you would see it to be. In actuality it is all the same. It is the Oneness of the experience that you have chosen, and that the others who are still in the duality experience are returning from. You are all in the compression energy that is the expression of the intermediateness of the return to yourselves.

Look at it this way; you are in a sphere of Light and there are sections of it somewhat like an orange. Each section of an orange has fibers and fluidity, as well as seeds in the middle. There is a sweetness to it all, and as it expresses in itself, each particle of it takes it’s own validity and shares it with all that encompasses it. Each part of it expresses in it’s own way and yet has it’s purpose for the whole.  That is what you are doing at this turn of the expression of evolvement. You are each giving of yourselves to one another and doing so with the sweetness, Love, and wholeness of expression that each part gains from, and gives benefits to at the same time.

So as you each go about your business and you see how others are progressing as well, you will gain from their experience and they too will gain from yours. Send them all sweet Love. Know that as they show you by their example, so too do you. We see you all in the beautiful Light from the wholeness of your expression. We see that you are flowing through this journey in the sweetness of the Creator. You are in line with the sphere of Eternal Love that is bringing you to itself as a wondrous being of Creation.

Love is all you are, and you are Creating it, as I speak.

Thank you dear Hatonn,

Much Love, Nancy Tate

https://www.treeofthegoldenlight.com

onsdag 19. februar 2014

The Beacons of Light ~ Re-minders from Home - February 18 2014 ~ Just Bee ~

Greetings, dear ones. I am eM.

A Change in the Sun’s Polarity
I am so thrilled to be with you here today. There are so many things that are starting to open on Earth and we will share with you a little bit about the next step of humanity. It is coming at the speed of love, which is slightly faster than the speed of light. Even Einstein did not know that. There is so much happening because of your movement, elevation, and ability to run the energy completely through your body without having to feel the negative effects. You have done an incredible job up to this point mostly by ignoring it sometimes—oh yes, humans can look the other way quite well—but also because you have put things in order. It is actually very interesting.  You have a new relationship to time, which the Timekeeper has been speaking of for a while. However, it is much, much larger than just looking at your watch or planning your day according to what you call time.

12 Dimensions of Time
We see time in multiple dimensions. There are 12 dimensions of time that you are unaware of, but you actually only deal with two. Dear ones, pleaseunderstand you are only seeing a small portion of reality. If you open up all the channels and let the 12 dimensions of time be experienced simultaneously, you would literally be totally confused. We originally opened the door with one dimension of time, and it took you millions of years to get accustomed to that one. Now we have just released a second and you are wrestling with it. Why? Because you still hang onto the old one, which you think of your watch and we call your expression of linear time. Well, time is not linear, although you measure and see it that way. It is  actually 12 dimensions, not the five that you are accustomed to. What happens is that all of humanity experiences the collective level in which you live. Many times you are leading the way vibrationally, and you know that there are many other levels. Please do not think, dear ones, that one is better than the other. There are many levels of vibrational stature represented here. With all those levels in place, doors open because each one of those levels can reveal something a little bit differently than what you have been perceiving. Now that there is a new dimension of time on Earth, you can start to open this door and feel it.

The 5th Dimension: Connected to 5 of the 11 of You
The collective vibration has clearly stepped into the 5th dimension, which simply means that all of you are connected to five of the 11 of you. Yes, you are also divided into 12s. There is the higher self in the center surrounded by 11 different rays of who you are. We have spoken of this many times before but wish to take this a step further today because it is not just you, it is all of Earth. What is happening now is that everyone has anchored in this new level since passing through the portal of the 12-12-12. It completely pulled the security rug out from under you when you were moving through it. All of you thought you were going Home and everything was going to be easy, then suddenly you could not find anything that you were looking for. Well, now you have started to re-anchor in this new energy. The sun will complete its flip before long, allowing a new start to almost every day. That is the excitement that we ask you all to welcome into your world and to embrace at every moment. You understand that you see things as past, present and future in a linear timeline. We see these all together at once, as simply being. That is one of the secrets that all of you can start doing at this moment, for it is a very simple shift. Completely embrace the now and let it flourish through you, realizing that in just a moment it will be gone forever. You only have right now to feel this energy. If you feel it now, you can move to the next level. Will it be coming later? Yes, but it will not be the same. Every level is different, which is the beautiful part.

Shifting Dimensions Sideways
Now here is something rather interesting. You are one 11th or perhaps one 12th of all of your beings, even though you have connected to and share energy with five of those. That means the whole collective of the planet is now in the 5th dimension with those attributes, rather than those of the 3rd. However, it is not just happening to humans. The bees that you have mentioned on your planet, particularly the honey bees, are multidimensional in nature. It could be said that the walls between their dimensions is naturally thinner.   Now there are two things we wish to share with you. It is not just the honeybees we are talking about, but we will use that as the illustration. You have raised the collective vibration of humanity, and in doing so you have a higher view in which to see everything. Have you noticed that there are no more secrets on Earth? You are all becoming accustomed to this transparency which now exists. It is actually beautiful because it brings you to the essence of who you are, instead of what you are trying to tend to be. There are quite a few adjustments that must take place on Earth because you are used to holding secrets, and now they are all slowly disappearing in small increments. 

There are fewer secrets on the Earth today than there were before. Now, dear ones, please do not think you will ever go through a lifetime without telling a lie or holding a secret. That is not humanly possible, because you must hold a little bit of imperfection in order to even be on Earth. So, do not judge yourself if you have your own secrets that you have hidden from others. Just simply know that over time everything is being revealed, and with that you have capabilities of multidimensional. What would happen to you if you were talking to one of your friends, shaking his hand, and suddenly he disappeared? You would really be what the Keeper calls freaked out, I believe. Well, that would be very challenging for you because it would not fit into your understanding of the world or of physics. It would be very much out of the ordinary, but from our perspective it would simply mean that a person shifted their vibration sideways instead of up or down as you are used to. That little shift of energy sideways takes you into another dimension. There will be a time where you can leave this dimension to enter another dimension for a short time, and then come back. This is literally all brand new and has never before been possible in the Earth dimensions. Yes, of course there have been the masters that have walked on your planet understanding the deeper secrets, and have been able to do these things which you sometimes call miracles. We think that is amazing. From our perspective it is a simple shift, but it has not been available to humans because of your vibrational level. Now all of that has changed; you have changed your game. What a beautiful day it is! You have written new rules, thrown out the old ones and said, “Let us play a new game. It is time.”  Well, at least most of you said it. though others are still kicking and screaming. We know the Keeper does not like to give up things, for everything he has given up has deep scratch marks all over it. Well, that is just the way it is, but nonetheless you are all in this space now. What happens when you raise the vibrations? Let us take it from another aspect of what you call insects and bees.

Pollution: A Changing Relationship to Your Surroundings
What happens when all of humanity raises the vibration of Earth? What happens with the bees? Are they raising their vibration? How about your animals? What happens to all of your power connections and your totem animals? They become multidimensional in nature and much more sensitive, as are you. Most of you can now see very deeply into the hearts of others. Even a few months ago it was more difficult for all of you, for this is a collective movement of all of humanity not just Lightworkers. This re-balancing is affecting everyone on planet Earth and, quite honestly, it has really put a monkey wrench in things…we are trying new words. Did that one work? Well, we have never been to Earth so we have to make do with whatever is in his brain and it is really confusing—do not go there. But we are quite accustomed to who he is and we use what we can, so we are still trying on some of these expressions. We do not know how to bee. How is that one?  So, here you are and with your sensitivities. Have you noticed that almost all humans are more sensitive to pollutants than you were just a short time ago? Have you noticed that your allergies are starting to shift, especially here in this place where there are many different allergens? You will find a lot of things changing with your relationship to your surroundings, and that has to do with the new vibrational level you have reached. Congratulations! Now we will try to make you comfortable up here.

An Escape Route for Highly Sensitive Beings 
What happens to those who are super sensitive? Suddenly, they are being barraged with all these pollutants and things which most humans can tolerate easily by simply breathing through it and getting to fresh air. Suddenly these highly sensitive beings are having difficulty existing on your Earth, in part because of the way that you treat your Earth. Awareness is the key here, for you are creator beings; you can change this at any moment. All it takes is a personal commitment from each one of you. You are the creator beings that walk on Earth; you decide what is going to happen here. Did you know that? Well, your actions have brought a certain level of pollution on Earth, which is actually more than what you think. You call pollution little particles floating in your air, but we can actually show you how energy can be polluted and that has happened. You will all learn to clean it up because now you can see it. You could not see it before and simply tolerated it as a normal event. Many of you suffered from extreme allergies and went into a crisis within your own physical body, not knowing that this was the reaction you were having to your polluted energy. Some of you found answers, which allowed you to tolerate different parts of it. In the near future super high vibrational beings will be able to step out of one dimension for just a moment, and then come back when they can tolerate it. That is what we mean by someone who disappears while you are shaking their hand and that is also what is happening with the bees.

Just BEE
Please understand that the bees are part of your cycle. Einstein was not quite correct in his predictions. If the bees leave completely, the Earth will end in the cycle that it is in. It does not mean that you will be damaged. You understand that, do you not? You are all spirits pretending to be human. You are always safe on the spiritual level. You will be brought Home and will probably find another assignment, if that is the case. But in the meantime, you and the bees can start to work together in a whole new way and new energy that you can make safe here. Let us explain.

You have an energy field around you that most of you think extends about three feet around you, but it is actually larger than that. The first level of it is roughly about three feet around you. Knowing that you emanate vibrational patterns everywhere, we are going to ask you to start clearing your energy. Not just for your energy within your field, but take responsibility for what you see in front of you. It may be something as simple as picking up a piece of litter off the street, learning not to use pesticides in the way you have before, orbeing in harmony with your own energy. When that happens, it is the opportunity for those multidimensional beings who have stepped out to come back in and breathe again. The key will be if you see the bees. It’s very simple. They are the ones at this moment who are shifting the most. Humans have done it and though very few are at that level, it is only a matter of time now. You are in motion very rapidly at this point, for you have entered the new world. You are creating and anchoring it in the most beautiful ways, so we would like to teach you just to bee. That is the essence of it as has been spoken of many times before, because this is how you clear your energy. Why is the energy there? Because you have your projections. What is happening tomorrow, and what about these people over here? Oh, and the favorite one that was also mentioned today, what about my taxes? Yes, dear ones, that is a good one for everybody. What about paying my taxes? Really, now. Look at what you are doing. You are projecting things into your future, creating before you even get there. You will start to understand how to do the opposite very clearly, and suddenly a bee will fly by. It literally will come out of nowhere into your dimension, and hopefully many of them will start returning. For the next few years, this is going to be challenging for that species of beings. Bees will literally float in when they need protection, then they will disappear for a time. It may be very scary at a couple of points on Earth, but know that bees exist over here and can come back when we make it safe for them.

Bleedthrough from the Other Yous
Bees are a huge part of your life cycle. They are actually the most beautiful reflection of you, and they love the fact that you eat their honey. Bees think that is the most amazing thing, because in that way they can become part of you. It is so beautiful because it is exactly the opposite of what you do with the cows, is it not? You actually eat their bodies instead of only their by-products. Although it is totally different, the reality is that you can work in harmony in a new way. What is it going to mean? Does it mean you are going to have to learn to be with bees? No, of course not. These are simply one of the many aspects of multidimensionality which are starting to show up on Earth right now. The other aspect, which we have spoken of before, seems to be growing more intense. So we will simply remind you that the walls between the dimensional levels are thinning. What is taking place is very simple, for the emotional energies go through the wall first. Sure, you would like to receive ideas and thought patterns from some other parts of you that contain the perfection you believe you are missing. All in all you are perfect, but perfect people cannot exist on planet Earth. So you must divide your perfection into all 11 dimensions, which is what you have done. But that also means that some part of you actually holds what you think you are missing. Why are you feeling all these negative energies instead of getting the answers to your problems like you hope to do? It is only the beginning course. There is a wall right there, which is made of cinderblock and cement. 

If you were to take any wave form and send it through that wall, a very long, deep wave form would go through it. Whereas a very short, high-pitched wave form would be blocked by the wall. The same is true with your emotions through the individual areas. Because these walls are thinning, negative emotions tend to come through first. Please do not think that this is all negative; it is only the very beginning of your ability to sense things coming through these walls. Certainly you are feeling sad or the worst thing that can happen to a creator being, having self-doubt. That starts a negative cycle which is unbelievable from our perspective. We look at you on Earth and say, “Why are they doing that?” We cannot figure it out, yet you continue because it is part of the cycle you fall into. Dear ones, we are asking you to become aware. Look at yourselves, your thought patterns, and what you consciously create for yourselves on all these levels. When you feel these occasional negative energies coming through the side walls that you cannot always identify, we ask you to celebrate by saying, “I am hearing something for the first time. Yes, it is a little negative now but the good stuff will come later.” Understand where you are and that sometimes you take things so seriously—oh, there is a negative energy coming through the wall. That means that my life is about to take a negative turn.” Sometimes a cup of coffee is simply a cup of coffee. Other times you have to let go of your belief systems in order to make room for the truth. Welcome Home, dear ones. You are doing much better than you thought. You are starting to balance your energies in so many ways, and the wisdom of the ages is starting to come through all of you.

Celebrate and Emulate the Bees
Although there were several channels on the stage here today, re-member that all of you carry that energy. Every one of you receives inspiration from some place that you are not familiar with. Celebrate that and just bee; that is the essence for all of you this day. Take a moment…celebrate the bees, even if you do not like honey. Celebrate who they are. Bees are a life form supporting yours and part of you in every way. Pay even the slightest attention to cleaning up your energy and the bees will return to this dimension to see you through. 

It is with the greatest of honor that we ask all of you to treat each other with respect in this new world. Know that you are higher beings than you have ever been and we celebrate you from Home. We ask you to celebrate each other. 

Espavo.
The group