onsdag 29. april 2015

Overgang - Overgang - Overgang

Det skrives mye om denne overgangen nå, og gjentakelser er det umulig å ikke komme innom. Men uansett - det kan være en hjelp for mange at det skrives mye og varieres en smule - av egen erfaring vet jeg at det er fint å få presentert ny informasjon fra forskjellige sider. Det kan være noen lesere som ikke har lest så mye og så ivrig som andre - derfor er det lurt med noen gjentakelser.

Er det noe rart om det er kaos og forvirring i heimen, i landet eller i verden for den saks skyld?  Nei, vi driver jo nå å omkalfatre i 'huset mens vi bor i det' - og da må det hope seg opp en stund. Umulig noe annet!  Alle husmødre vet ihvertfall at det fungerer slik, og nå er husmødre som andre med på å lage rot inne som ute.  Men det skal bli bra stilig når vi er ferdig. Oi, oi ..., men det skjer endringer i fysiske former, i bevissthet og i opppfatninger av virkeligheten og dette er takket være 5D-lys som også blander seg med alt som skjer på planeten akkurat nå. Hva mer fører det til, jo, det skaper unike følelser som forplanter seg til tanker og kommer ut som gruk her og der.

Sett utenifra blir dette en spenstig variasjon av den gamle utgaven 'Oss', eller Jorda, eller Planeten, eller Skipet, eller hva vi kan finne på å kalle det. Da vi var i 3D var vi fratatt minner om det meste og bare levde og reduserte oss til familiemedlemmer i den eller den slektsgreina. Det var det essensielle å følge opp - hver slekt sin historie og vi har fablet rundt dette perspektivet i langsommelige tider. Fantasien strakk seg ikke utover da den var merket som fantasi, eller flagrende tanker som kun var i veien og til ingen nytte til daglig! Arbeid - og gjør din plikt var omkvedet, og menneskene sprang rundt som rotter på et skip, alltid på vakt og alltid parat til å finne et skjul.

Nå er hver del av bevisstheten i omstokking for den tar poenget først, altså bevisstheten, og derfra er det forandring av kropp eller levnet, også kalt livet, eller endring av  begge deler samtidig. Hver enkelt får følge med seg sjøl for å se hva som skjer på den helt private arenaen.  Det finnes heldigvis ingen absolutt måte å gjøre dette på, det er opp til den enkelte.  Det som skjer det skjer, jeg kan ikke si deg mer - er dekkende ord i denne sammenhengen. Noen vil ganske enkelt våkne opp en dag på en annen planet som ikke er i skiftemodus, og det er også som det skal være fordi de ikke er klare for denne omstokkingen i hele sin tilværelse ennå.  Deres tid er ikke nå.

Planeten Jorda er altså nå i et stort skifte i sin 3D matrise og ekspanderer inn i høyere frekvenser av sin multidimensjonale matrise. De som forblir uendret med dette frekvensskiftet på planeten, beveger seg dog inn i høyere dimensjonale frekvenser av matrisen.  Dette kan bli oppfattet som en merkelig informasjonen for mange som fortsatt tenker med 3D-hjernen, men deres bevissthet vil kontinuerlig ekspandere slik at den blir istand til å motta høyere frekvenser av virkeligheten. Mange konsepter som tidligere var umulig å forstå, oppfatter de nå som forståelige eller også fullstendig normale. Å leve livet til matrisen og livet til planeten, er ikke ett og det samme.

Nye tanker er så godt som alltid skremmende for noen. Vi vet at Jorda's historie har fortellinger om at nye tanker alltid har blitt både fordømt og forfulgt. Siden minnet om det som blir kalt 'tidligere liv' kommer tilbake med dine høyere bevissthetstilstander, kan gamle minner p.g.a. forfølgelse begrense din evne til å gi slipp på gammel tenkning. Du vil av flere årsaker innse når tenkningen din er begrenset, fordi du vil oppleve en begrensning i kroppen eller en følelse av begrensning i tanke og følelser. Sørg for å se at slike følelser ikke er en advarsel om undergang, men at kroppen og følelsene forteller deg at det er tenkningen din som forårsaker ubehaget.

Mestring av tankene er et av de første trinnene i tilbakekomsten til dine sanne følelser og selvtillit. Du har mange inkarnasjoner i troen på at det er menneske du er, og av den grunn kan du føle deg som offer for miljøet og dømmer deg selv. Det skal du ikke gjøre, men istedet juble over at du kjenner at slike følelser stammer fra din negative tenkning. Følsen av forankring kan også aktivere negativ tenkning, men hva er 'negativ tenkning'?  Dette kan synes som et uvanlig spørsmål, men du er blitt opplært til å tenke negativt i så mange inkarnasjoner at det er blitt 'normalen'.  

Etter som du fortsetter å renovere huset ditt mens du bor i det, vil du finne mange skjulte hemmeligheter som du har holdt for deg selv. Hvis du mister en kjær og går gjennom eiendelene etterpå for å finne ut hva du skal gjøre med dem, vet du at det er en av de vanskeligste delene av sorgen. Suzille var opptatt i seks år med en av foreldrenes sykdom og død - og deretter den andre. Opplevelsen av å gå inn til et menneske som visste at det var døende - hun var for modig til å innrømme dette da - skapte et dypt sår i hennes psyke. Når begge var døde og hun skulle tømme huset hvor de hadde levd i mange tiår, kunne hun føle hva som hadde blitt 'normalt' igjen.

I mange år valgte hun å skyve sannheten til side i håp om at både hun og de andre skulle greie påkjenningen bedre. Hvor ofte har du valgt å skyve sannheten til side av samme grunn? Du vil være istand til å svare på dette spørsmålet etter hvert som din bevissthet blir kalibrert fra sannheten i 5D. Husk din bevissthet har levd i en illusjon av polaritet og separasjon i mange inkarnasjoner, og du har utviklet mange vaner som tillater deg å ignorere din ekte erfaring og heller fokusere på den mer godtagbare illusjonen. Når 'heimen' blir re-kablet med de nye elektriske kretsene, vil du være istand til - fysisk - å oppfatte forskjellen mellom illusjon og sannhet. 

En illusjon, som kun er et vedheng til 3D-matrisen, har svært liten livskraft. Derfor har illusjoner en uklar aura som ofte skifter. Sannheten har sterk aura, mens illusjonen er tildekket og meget uklar. Det er som om det henger en gardin mellom deg og selve saken. Siden detaljene, fysisk, psykisk og følelsesmessig er så uskarpe, oppfatter du først det som resonnerer til din bevissthet. Er du i godt humør, ser du det du ønsker å se. Er du i dårlig humør, ser du det du er redd for å se! Er stemningen i deg trist og lei, ser du det du er opptatt av at du har mistet. Illusjoner er refleksjoner av dine egne følelser og din egen forvirring. Sannheten står på egne bein!

Som et stort tre med egne blader, vil sannheten forbli den samme hva enn dine følelser sier. Sannheten er upåvirket av din tilstand i bevisstheten. Når du oppretter en tankeform og setter den fri, vil den manifestere seg på grunn av eget valg. På planeten Gaia er det den frie vilje som råder. Derfor fortjener et liv å følge eget valg når det blir skapt. Mange bryter denne regelen, og ved atferd beveger seg gjennom slektslinjene som et dårlig gen. Når du oppgraderer 'hjemmet' fra 3D-strukturen til den flerdimensjonale, kan du selge det, fornye det eller miste det. Mister du det blir det levende pakker av energi, på søk etter sted å manifestere seg.

Enhver artist vet at det ikke er mulig å velge slik en maler, slik en skriver eller slik en synger. Alt som kan skje er å la det skapte bli elsket, næret, beæret og matet med positive, kjærlige tanker og følelser. Elsker du dine kreasjoner, vil du finne deres mål. Misliker du den kreative prosessen, stopper du den fra å utvikle seg. Du tror kanskje det er for stor utfordring å leve i det jordiske fartøyet når det er så mange forandringer på gang både i deg og rundt deg. Da må du huske at du er en prototype. Det er en sjelden opplevelse å oppholde seg i en virkelighet ved overgangen av et frekvensskifte - kroppen skifter til en annen frekvens mens du lever i den!

Hvis du bare kjører i tredje gir og plutselig skifter bilen over til fjerde eller femte av seg selv, vil du ganske sikkert bli skremt. Denne forandringen i kropp / hjem, atmosfære / tanker, vann/ følelser, ild / ånd, er tilsynelatende ute av kontroll og vil i økende grad tilta. Du kommer inn i den nå som du kan se gjennom dimensjonene, så NÅ er det ikke lenger mulig for illusjonen å skjule seg. Sannheten skinner for deg og du har oppdaget at du foretrekker en vanskelig sannhet framfor en enkel illusjon. Illusjonen er et slør som skjuler deg for deg selv. Det er flere som går gjennom dette skiftet og ønsker å vite hvordan komme igjennom med ro og en følelse av overflod.  

Overfloden handler ikke om penger eller det som kan kjøpes for penger. Overfloden handler om en sinnstilstand som får deg og din egen evne til å resonnere rundt fred, kjærlighet og lykke. Etter som stadig fler forlater sine arbeidsplasser, flytter ut på landet, dyrker sin egen mat og forøvrig byttehandler med det som er nødvendig, finner de ut at de er mer fornøyd med færre 'ting'. Dette er valg som avkrefter Cabalen raskt - ubetinget kjærlighet blir øyeblikkelig sendt han fra de høyere dimensjoner og fra de som allerede er vekket. Hva skjer når vippepunktet er nådd? Hva skjer når de fleste tenker på Jorda, andre mennesker og kreativitet og noen få på suksess og makt? 

Når menneskene ikke er fortapt i ønsket om 'å få noe', flyter de lettere inn i høyere frekvenser av virkeligheten som resonerer utover illusjonen av at du trenger mer. Å trenge mer, er det motsatte av å være takknemlig!  Da, ditt multidimensjonale, kreative-selv som resonerer over illusjonen av tap hører ; 'Jeg tror det ikke er nok og fyller tankene med følelser. Derfor, vær så snill å gi meg nok.' 

Når du trenger mer, er det en bekreftelse på at det ikke er nok. Så ditt flerdimensjonale kreative-selv, som resonerer utover illusjonen av mangel, hører "Jeg tenker det ikke er nok og fyller tankene med følelser. Derfor må du bringe meg mer. Motsatt, når du tenker; 'Takk for det jeg har fått, jeg fyller tankene med kjærlige følelser', da hører ditt kreative-selv; 'Jeg tenker på hvor takknemlig jeg er for det jeg har fått, og gir deg mer av det samme som du er takknemlig for.'Utfordringen for mange er at  reglene i 3D-spillet har endret seg, så framfor å arbeide hardt kan du nå arbeide smart og oppdage lenge skjult teknologi som gjør livet så enkelt at arbeid er overflødig.

Imidlertid har den gamle 3D tatt inn så mye høyere lys, at i stedet for å arbeide hardt, kan mennesker nå arbeide smart for å oppdage/avdekke ny (gammel og lenge skjult!) teknologi som gjør livet så enkelt at de trenger ikke å arbeide i det hele tatt. Med andre ord; du strømmer inn i  NÅ-et av den Nye Jorda!  

tirsdag 28. april 2015

Den etterlengtede overgangen fra Mørke til Lys!

Det er et konsortium av mørke oligarker, som driver sitt renkespill med oss. Overgangen mellom gammel og ny tid får ikke lov til å forløpe fritt og uhindret før alt mørke er fordrevet dit det skal være og deres stadige misunnelse er slutt. Det ble for fristende for dem å blande seg inn i denne overgangen med utvekslinga av penger mellom bankene. En del penger stoppes, mens andre deler stjeles - typisk gamle 3d-metoder.

Jeg skulle ønske flertallet av folket på Jorda forsto dette som holder på å skje nå - den store overgangen fra Mørke til Lys. Når folk forstår det som skjer idag, så tar vi inn mer Lys, når vi tar inn mer Lys kommer det til å bli flyktningestrømmer av cabalister som setter opp farten og forsvinner ut av våre frekvenser fortest mulig. Cabalistene tåler ikke så høye frekvenser, så egentlig er dét en enkel metode for å rydde opp i forholdene!

Den utspekulerte taktikken til cabalistene, har enten forsinket eller også rett og slett forhindret de midler som nå skal passere igjennom den kritiske innfallsporten. Det gjelder ulike lån og midler som er nødvendige for enten å levere ut penger eller også å endre regjeringer. Nå er vi i avslutningsfasen og på full fart opp igjen etter å ha vært i begrenset bevissthet i 3D. Gaia trenger hjelp og vi må hurtigst tilbake til full bevissthet.

Et felles mål er nå å skape et nytt, gjennomsiktig internasjonalt banksystem og skape en komplett leveranse av velstandsmidler i tillegg til et nytt styresett. Det neste steget i en ny verden fylt med økende bevissthet, er å gå fra en begrenset distribusjon av rikdom til en total velstand for alle. Cabalistene forstår dette og har holdt på med sin "mobbing" lenge. Teknologi som kan være til hjelp for menneskene i dette spørsmålet, holdes unna.

Det økonomiske fundamentet for det globale samfunnet blir fort foreldet, og det vi trenger er en genuin forståelse for hvordan et overflods-samfunn fungerer hvor alle fritt kan interagere med hverandre. Dette er en prosess som tillater oss å gjøre store sprang i utvikling. For å hjelpe Gaia må vi så raskt som mulig tilbake til full bevissthet, noe vi får hjelp til fra de "Ascended Masters and the Agarthans".   Forts.

Dette er mitt politiske landskap!

Hvorfor trenger vi så mange politiske partier i dette relativt lille landet, hvor de store politiske spørsmål for lengst er løst, besvart, godtatt og arkivert.  Partier som kan ha noe for seg er det siste nye miljøpartiet - "De grønne". I tillegg kunne vi hatt et for venstresida's syn og et for høyresida' syn, i alt tre partier. Det har vært både ryddig og nok i dette landet hvor alt har sin plass allerede. Politikk står for fordeling og regulering, slik jeg ser det.

Behovet for et miljøparti kommer fra de moderne tilstandene i landet og naturens reaksjon på den forurensningen som vi påfører mennesker, dyr og natur. I og med dette har vi pådratt oss et nytt og menneskeskapt problem. Dette problemet trenger å diskuteres politisk og også å finne sin løsning i denne politiske diskusjonen. Det er årsaken til at et miljøparti faktisk er ytterst nødvendig i det moderne, politiske bildet.

Forøvrig er det mye snikk-snakk og pirk som ikke trenger et eget politisk parti for å finne sin løsning. Det er saker som utmerket kan diskuteres innenfor de rammer som partiene allerede opererer med. Dette vil gjøre det lettere for de helt unge å forstå politikkens vesen - noe det slett ikke er så lett å forstå for alle idag. Vi må ikke hoppe over det faktum at barn av idag ikke ser behovet for politiske løsninger, slik gamle dager framsto med nøden som veiviser.

Det vi trenger idag er et nytt, politisk fokus. Nytt fokus er nødvendig for å finne de beste løsningene sprunget ut av moderne tankegang fra både kvinner og menn. Gamle dagers politikk var 'grovere' i den forstand, at den var mest tuftet på menns syn for enkel utvikling av det felles samfunnet. Kvinner var enda ikke blitt en faktor å rekne med i samfunnets sammenheng. Dette tiltross for at uten kvinner, ingen erstatning for de mennesker som etterhvert døde.

Den politiske tankegangen et samfunn trenger, er noen som holder tanken om fordeling av godene. Forøvrig er de menneskelige egenskapene ulikt fordelt og skaper behov for noen som mener godene ikke skal fordeles så spredt, men samles på få hender. Dernest er det fornuftig med det allerede omtalte miljøpartiet. Slik ville mitt politiske landskap sett ut - om jeg var den som fikk bestemme dette helt på egen hånd.

Tukáte

torsdag 23. april 2015

Matthew's Messages - March 25, 2015

Her kan du bli oppdatert på Dagen idagDagen igår og Dagen imorgen. Vil du sjokkeres, så les denne artikkelen! Mest av alt må du være forberedt på at dette er sterk kost!   


Tukáte

Kanalisering ved John Smallman - 21. april 2015

Avkortet resymé:

Hensikten med livet er å gjenoppdage egne kreative evner, sier John Smallman. Den store oppvåkninga skal komme, men vi må være tålmodige.  Smallman ber oss kaste all tvil om dette - om vi tviler, oppvåkninga kommer til å skje. Så er det slått fast. Det hver enkelt opplever i illusjonen er av helt personlig karakter, sier han, for den eksperimentelle og illusoriske tilstanden hvert enkelt menneske gjennomgår er dypt personlig og blir aldri gjentatt!  Det er det helt unike i livet på Jorda.  

Interessant om Tid;   Tid er ikke bestemt. Tid skifter og ikke bare dét, men feltet der tid opererer, skifter samtidig. Dette gir inntrykk av stabilitet. Dermed har øyeblikket av oppvåkning ikke blitt forsinket, snarere det motsatte.  Det betyr at den kollektive intensjonen om å 'våkne' har intensivert, og den avgjør hva som skal skje.

Vi har, alle uten unntak, inkarnert i denne tida i Jorda's historie for å hjelpe hverandre i oppvåkningsprosessen, men illusjonen lager et miljø som er så tett at vi helt har glemt hvorfor vi er her på Jorda. Mange søker svar på spørsmålet i religiøse organisasjoner, hos guruer, terapeuter osv. Det er en desperat leting etter en dypere mening i livet.

Å tjene til livets opphold er hovedmantraet for de fleste, mens noen søker tilflukt i avhengighet av varierende merke og virkning. Det er ikke noe av dette som hjelper på lang sikt, men det kan bare midlertidig lette motstand, stress og angst. Menneskenes natur er kjærlighet, noe hvert menneske dypt der inne vet. Når vi valgte å oppleve illusjonen av separasjon fra Kilden, så ble tilgangen til vår sanne natur stengt av. Spillet i illusjonen ble derfor svært ekte.

onsdag 22. april 2015

Si det med blomster!

american-nature-photography-exhibit-wilderness-forever-smithsonian-35

From the PAO Team ~~

***


Dette er også en side av verden

Det er et stort flyktningeproblem i verdenen vår - hva kan vi gjøre med det?  Vi rusket opp i et land her for noen år siden fordi lederen av landet ikke var vår utvalgte spillemann akkurat da.  Han var brun og hadde svart hår, litt brå i uttalelsene og ellers var han som ledere flest - virket som han var på toppen av verden og måtte av forståelige grunner se ned på oss som ikke var på toppen av verden.  

Vi ikke-toppede - likte vel ikke vår posisjon og gjorde kort prosess med den brunsvarte! Nå har det gått noen år, og siden vi bombet og smadret landet deres ligger folkene til landet nå ute i Middelhavet i markspiste båter og ruller i vannet. Havet er svinkaldt og dypt og svelger den ene familien etter den andre. Det varmer kanskje havet en smule, men det tar livet fra de stakkarene som svelges - både knøttsmå og store ... 

Det er nesten som å være i Hvalfiskens buk dette - de kommer ikke ut.  Ikke i denne omgang. Men kjenner vi verden rett, så byr den på flere omganger som vi enda ikke vet hvordan blir. Når de omgangene er ferdiglaget og sendt ut i verden er det ingen lenger som husker den gangen havet svelget og svelget familie etter familie fra landet til den brunsvarte som en gang følte seg som prikken over i-en, eller på toppen av verden.

Nå lurer du sikkert på hvem som skjuler seg bak ordene som dekker seg bak rullegardiner og vil ikke synes eller snakke klart og med høy røst.  Men når navn kommer på brettet, spretter hukommelsen fram fra sitt skjulested og du husker både Gadaffi og Libya - Gadaffis utgang fra landet han styrte, vil det ikke bli sagt så mye om - den kan verden helst glemme.  Du husker han kom fram fra sin jordhule og så ...

Nå er folket til denne brunsvarte lederen menyen til Middelhavets brølende bølger. Ikke bare fikk Gadaffi en skrøpelig sorti, men hans folk lider samme skjebne i dag - og i kulissene kan du fortsatt finne avgjørelser fra de samme menneskene som den gangen hadde et ord med i laget - de har akkurat det samme idag.  Slik er verden, som en karusell som går rundt og rundt - noen hopper av mens andre hopper på. Omatt og omatt ...

Tukáte

tirsdag 21. april 2015

Inelia Benz skriver:

For most of us waking up in a world that is still asleep is a very harsh and difficult experience. Having not fully gone to sleep in the first place, the realization that everyone around you is fast asleep can sometimes take years if not decades. And in between, there is this feeling, knowing, that something is seriously wrong with "reality".  But as everyone else seems to tell you, think, and believe, that all is well, then that "wrongness" is internalized as something personal. Often you become convinced that there is something seriously wrong with you.


So you spend the next few years, decades, trying to make yourself "right", "normal". This can happen in many forms, but two are most common: One is to do everything possible to make yourself fit into the agreed reality, where fear, war, pollution, and having to pay to live on this planet is "normal". The second one is to make "normal reality" be wrong and step into a journey of discovery and expansion that makes what you feel and "know" to be right. Yet, all the time fitting, recruiting, and finding others who are also awake, waking up, or "wrong" to society at large.

Eventually, you decide it's actually OK to be "different". This can come about by your inner voice, or an expression of your inner voice through your environment. What follows is usually an insatiable desire for knowledge, information, data and connection with others who you perceive are also awake.

This moment is when you are most vulnerable.  You are both wide open to influence because that's how society has programmed you, aware enough to know that there is more to life than a 9-5 job, for example, but not aware of the millions of spiritual predators out there ready and willing to "give you the only solution", "make you feel special", "show you the secrets of the universe", "heal you"... and many other assortments and colors of giving away your power to them.

It's a jungle out there, and you are like a babe in the woods.

There is no easy solution to this process.  We can fall to so many traps, and seeing them for what they are can sometimes be something we don't want to do.  But here is a list that might help:

1. There is no Spiritual Journey except the one you create.

2.  Never look outside of yourself for answers, solutions, light, enlightenment, Oneness, or Source.

3. No person out there can heal you with their private parts (yes, this is actually quite a common "tool" used by "gurus").

4. Don't study or accept "interpretations" of teachings. Always go to the source of the teaching and read and study the original work.

5. Know that there is no "only solution", "only practice that works" or "one truth" to anything. Anyone peddling the only solution for anything is to be avoided at all costs, no matter how enlightened, well respected, loved and good they are.

6. YOU are the ultimate authority on what is real, true, and good for you. ALWAYS follow your knowing, your intuition, listen to your body and don't do anything that feels a bit off.

7. Realize that we tend to excuse and rationalize away the red flags, and negative actions of others, especially if we are close to them, want to be close to them, or want their approval.

8. You are the only one who can discover you, approve you, and give you permission to experience a life or joylightlove.

9. Hug your body yourself often :)

10. Realize that you are the bridge into the New Paradigm. That it's not about "waking others up" but being yourself fully, in full authenticity and integrity that you show the way.
In joy/light/love,
  - Inelia
--------
2701 Del Paso Road
Suite 130-153
Sacramento, CA 95835
Inelia Benz News

søndag 19. april 2015

Beacons of Light—April - Presented live 2015_03_28

For første gang er vi i stand til å se inn i andre dimensjoner av tid og rom, sier Steve Rother, og fortsetter med; at den eneste måten vi kan være her er betinget av at vi skjuler hvem vi er i alle de andre dimensjonene som vi bebor samtidig!  Det virker ikke alltid så perfekt å være menneske, heller det motsatte, men under alle lag av ufullkommenhet befinner det seg et fullkomment perfekt vesen som må skjule sin fullkommenhet!  

Om ikke alt for lenge så kan vi faktisk være i stand til å samspille med noen av de andre dimensjonale virkelighetene - da har vi absolutt avansert.  Like hendelser vil opptre, ja de kommer rett og slett i klumpevis. Hva er det som skjer?  Vi har begynt å se inn i flere dimensjoner samtidig!  Planeten Jorda er i forandring, og på denne planeten er det fritt valg og nå kan vi velge det beste fra hver enkelt dimensjon.   

Les kanaliseringa her;  The Beacons of Light

Evner vi å forstå Mennesket?

Det å snakke for eksempel, hvordan får vi til å snakke lett og ledig fra den tidligste alder?  Vi tilhører dyreverdenen og er vel det eneste vesenet som snakker ved hjelp av stemme, bokstaver, ord, lyder, tonefall osv., som vi gjør. Om det kommer noen ut av buskene nå fordi jeg ikke har tatt med alle tenkelige alternativer, så beklager jeg det. Tenk å ha den variasjonsmuligheten som vi mennesker har med språket, stemmen, nyansene og alt sammen. Fantastisk!

At vi trente oss i lang, lang tid før vi var klar til å dosere, er ikke så merkverdig. Så er det evnen til å forstå, den deler vi med mange andre fra dyreriket.  Men tenk et øyeblikk på evnen til å forstå - det er jamen en fantastisk oppfinnelse det også. Se en nyfødt baby hvor armer og bein flyr rundt som mikrofoner klare til bruk, og det tar ikke lang tid før det første ordet antar fasong, og du ser på øynene at det lille noret forstår. Det er en god del som skal sies, men inntil da har babyen sagt mye allerede.

Det er så uendelig mye å undre seg over, alt dette tatt i betraktning, likevel går vi liv etter liv til ende uten å reflekterer en døyt over veien vi går. Hvor mye forstår vi av det som omgir oss, når vi ikke snakker om det?  Fordøyer det.  Får håpe det er en stor del, tross alt, men den delen vi ikke bryr oss om å ta verken korte eller dype dykk i, den må da være større.  Jeg har ikke målt, men antar det forholder seg slik. Verden virker så stor, enormt stor - bak antydningene her nå.

Enn om vi alle sammen hadde valgt helt annerledes ved hver eneste valgmulighet gjennom livet, da har vi plutselig hatt en helt annen versjon av verden og sett tilbake på nå? Dette virker sannsynlig, og da er spørsmålet. Skaper vi vår verden og så er vi ikke mer bevisste på at vi er skaperne av dette enorme byggverket! Det må jeg si. Vi leser jo støtt og stadig at vi er mye større enn vi sjøl forstår. Større og størst, det er ikke poenget, men vi har evner langt utover det vi aner.

Det er på tide å ta i bruk andre evner enn de vi har hatt virksomme til dags dato. Nå har vi prøvd å drepe hverandre i så lang tid, uten at det har ført til annen forståelse enn begripelsen av at flokken er blitt redusert for en stund, men flokken tar seg opp igjen. Vi har ikke forstått, og heller ikke satt det i sammenheng slik at vi har grunnlag for å komme vår refleksjon i utgangspunktet - noe nærmere. Mennesket er likevel et oppkomme av positive muligheter. Det er dét vi er. 

Tukáte

Livet i skrustikka - også kalt Livets Skole!

I hele 5000 år holdt Anunnaki oss i sin skrustikke, og Anunnaki er ikke den eneste som har blandet seg inn i våre liv, levnet og dermed utvikling.  Men det har seg slik at bakom synger karma, og det er jo noe vi sjøl ikke rår over sånn til hverdags.  Så der beit Anunnaki seg fast og har herjet med oss i hele 5000 år - det er lenge for et menneskesinn ... !   

Dette har vært den evinnelige Livets Skole som har lært oss store lekser og lagt alen til vår vekst.  Forøvrig har vi stort sett vært beskyttet her på Jorda, for innblanding fra røvere som bare ville ødelegge for oss. Nå er det i allefall ikke tider for å gråte over spilt melk - vi lever og vi er rett ved målstreken så snakk om at vi har gjennomført løpet etter forskriften.  

Det er grunn til å sette seg ned et øyeblikk, puste ut og samle sin historie, få oversikt over alt som ligger i kjølvannet av bragder og annet. Se hva vi har gått igjennom fullstendig uten å være klar over den store oppskriften som ruget rundt våre liv. Den vi sjøl har utarbeidet og ønsket å ta del i, men alt dette har vært glemt mens vi utfoldet oss i livet på planeten.

Vi arrangerte våre liv med skoler og utdanningsveier og våre voksenliv forøvrig, våre egne forplantningsmuligheter når vi kom til og kunne delta i dette. For meg ser det ut som det dummeste vi kvinner kunne gjøre, var å godta alt det mennene påførte oss av kriger. Vi skulle reist oss og talt herjingene midt imot. Vi har gått runder vi ikke har hatt styring med.

Vi har pleiet kriger, vi har kjempet oss gjennom de svarteste netter og vi har sett inn i hvitøyet på rekke og rad. Men har vi gitt opp?  Nei da, kvinner er det seigeste som finnes. Kvinner holder ut. Kvinner rydder opp. Kvinner snur bladene i Livets Bok og sørger for at det pågående tar slutt og det nye kommer inn i bevisstheten som skal overvåkes og mønstres.

Nå er det slutt. Nå kan vi innkassere seieren over alle seirer og kjenne på dagene som kom krypende og la seg rundt menneskelivene som mjuke tepper. De vet ikke hva de skal finne på for å muntre våre sinn og glede våre hjerter. Nå er det bare go'dager sånn sett, ingen skyer på himmelen og ingen skjær i sjøen. Farvannet er fritt og vi er forventningsfulle. 

Menneske - du er fri som fuglen!  Fly hvor du vil!  Nyt friheten! 

Tukáte

lørdag 18. april 2015

Verdens undergang på toppen av en stein!

american-nature-photography-exhibit-wilderness-forever-smithsonian-5
Mountain Goat Kids, Mount Evans Wilderness, Colorado
Fra Colleen and Sheldan ~~ 

onsdag 15. april 2015

Sheldan Nidle Update for Galactic Federation of Light og Åndelig Hierarki - 13 Kan, 2 Kank'in, 11 Ik

Det rapporteres fra banker nå, at midler blir løslatt.  Planlegginga av en rekke velstandsprogrammer skal realiseres og tilkomme de som trenger det. Avsløringa nærmer seg sin avsløring!  Gaia er blitt overvåket i en tyveårs-periode med tanke på det som nå holder på å utvikle seg rundt oss.  Kloden kjører en utryddingskampanje for planter og dyr. Den mørke kabalen driver sitt spill i haltende modus der den fortsatt kommer til, men forøvrig holder den på med det siste verset og er nok snart ved sin siste strofe på denne planeten.  Mørkets storhetstid er over og neste stikkord må være; - Forsvinn fortere enn fortest, Rapscallions! 

Teknologien skal skiftes ut, da det var er Mørkets oppfinnelse og som sådan er den ikke en positiv oppfinnelse.  Den gamle teknologien slavebinder Mennesket og holder det i en tilstand av manipulering. Ifølge Anunnakis plan skulle han nå sitt høydepunkt i 1996 - det ble kullkastet av et generelt dekret fra Ancharan Continuum. Anunnaki ble så tvunget til å innrømme sitt spill. Konflikter dukket opp i denne spente fasen, og de resulterte blant annet i 9/11 - som vi alle kjenner til. Mye sviktet allerede før de to Tårna nådde bakken. Deretter kom "Krigen mot Terror" - som også var dømt til å mislykkes i hele sitt falske opplegg. Vi mottar mye fantastisk energi nå, og vi har ennå et håp i kikkerten - "Global Healing"!  

Lyset ga verden en bølge av fred - dette roet den ned i stor grad.  Nå eksisterer nye organisasjoner som skal ytterligere trekke kloden bort fra de som sprer en negativ agenda. Dollaren med sine gamle ansikter skal erstattes av edelt metall-støttede valutaer. Menneskene får mye hjelp, så de slipper å snu flere sider i den store "Glemmeboka"!  Master Saint Germain, sammen med mange andre, starter å fullføre leveringa av de mange velstandsmidlene.  Mange vil så motta en generell levering av velstandsprogrammer og alle blir vi velsignet med healing som vi så sårt trenger i denne tida. Nøyaktig mål på healingen vil være;  økende bevissthet og stadig voksende nye chakraer.

Det er flåter av skip som omgir Jorda, og den mørke Kabalen innser nå at de ikke kan forrykke denne verdens skjebne - den er satt av andre og sterkere krefter.  Vår oppgave er å forbli positive og sentrerte.  Vi blir kontinuerlig overvåket av våre venner, så ikke noe skal tilstøte oss på noe vis. Vi blir bedt om å være oppmerksom på dette, samtidig som vi blir oppfordret til å be om hjelp i tilfelle noe skulle inntreffe som vi ikke takler sjøl. 

PS - jeg kan for egen del bare bekrefte siste setningen foran - hjelpen kommer og den kommer lynraskt!  Alltid!

Vit, kjære Ones, som de utallige Supply and never-ending Prosperity of Heaven er faktisk ditt! Så Være Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Og Være i Joy!)

Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in!

Tukáte                                  Update for Apr. 14, 2015

søndag 12. april 2015

fredag 10. april 2015

Det spennende livet

Nå er vi inne på en vei hvor det å stige er hovedpoenget, å stige fort og bevisst. Kommer vi høyt nok, så har vi ristet av oss forfølgerne og det blir øyeblikkelig smulere farvann rundt oss. På denne veien er det også mulig å klargjøre de store spørsmål, rydde i karma osv.  Dette gjøres og godt er det da, at mulighetene finnes for opprydding. Vi holder på å bevege oss bort fra Jorda, og det foregår i relativt hurtig tempo. Spennende å se hva vi treffer på og hvor vi lander til slutt.

Godt er det at det finnes kulisser på Jorda, for så har vi steder å stikke oss bort når noe skal gjøres uten at det skal kringkastes på sekundet. Så altså, det arbeides enormt i kulissene nå, såvidt remmer og tøy holder. Snart er vi over i de områder hvor kulisser ikke lenger er nødvendig, og da blir opplevelsen straks mer godtagbar for oss små krypene på vei til steder vi ikke greier å forestille oss ennå. Men som kjent, vi gir oss ikke og bevegelsen vi bedriver er ganske statisk - vi er dén vi er - og - vi er det dér vi er!  

Vi får vite at verdensfreden som er beregnet ført i havn er godt ivaretatt av jordiske mestere - et navn som nevnes spesielt er Obama. Det er flere overraskelser som bare venter på å bli oppdaget, så det er bare å holde øyne og ører åpne. Vår spesielle oppgave er å bli galaktiske vesener og det krever sikkert litt årvåkenhet fra vår side. Vi skal repetere og lære på nytt det vi en gang kunne, men tilværelsen i 3D ribbet oss for de mer finstilte lærdommer vi  hadde med oss. Høydepunktet for vår vekst ligger fortsatt en del hakk for høyt for oss å nå.

Vi har studert og vi har forstått i alle år nå, så snart går læretida over i mer nyanserte roller - det er så mye nytt å sette seg inn i.  Fram i tid er det behov for ambassadører til å møte vesener fra andre planeter. Dette er en oppgave av aller største interesse. Utvikling er en evigvarende prosess som vi mennesker er inne i hele livet. Ja, livet er en evig studietur hvordan du snur og vender på det, men ikke alle sjeler går videre i samme retning og tempo. Mens vi ser framover vil vi vandre videre for å møte nye eventyr.

Tukáte

SaLuSa 10 April 2015

From our perspective time is moving so much quicker than you experience. So whilst you have been without our messages for what seems some time, to us it is just a fleeting moment. Over a long period you have read or heard of many experiences where people have been out of the body and been “away” for days, to return and find that only a short time has elapsed. Sometimes it has only been a matter of hours or minutes as opposed to days. In such circumstances you begin to understand that everything is in the Now. You are learning that time is not constant, and it will become more apparent as you move away from Earth, into the higher vibrations.

These are times when you must keep a very open mind, as more surprises are waiting to be discovered. Things are not necessarily as you have been taught, and perhaps one of the hardest facts to accept is that you can travel faster than the speed of Light. There is much to learn that will come to you when you become fully fledged as a Galactic Being. At this time your consciousness is opening up and your vibrations are increasing, and you are on the way to returning to levels that you are in reality already familiar with. From here-on it is a matter of re-learning what you have forgotten and that will not be difficult as you will be getting much help. As we have told you previously, you are much greater than you imagine and in essence you are Gods in the making. However, there is a long way to go before you reach such a pinnacle of growth.

Around your world peace seems hard to broker, but be assured great Beings such as President Obama are busily working behind the scenes to bring it about. Naturally there are millions of souls working towards the same end, but clearly some wield more power than others. You also need a leader such as President Obama who has yet to reveal his plan to bring permanent peace to your Earth. As Souls of the Light you came to Earth at this important time to help bring about the changes necessary to carry you forward further into the Light. In the not too distant future you will rise to a level where the dark Ones can no longer be present, and the New Age will have truly arrived.

Knowing what you do you can help others through what is a difficult period. By general reckoning it is chaotic, and peace seems as far away than it has ever been. However, as we have previously mentioned, certain events have to be played out to clear long standing karma and ensure lessons are learnt where they are needed. You could correctly say you are in a very busy period where souls are taking their last opportunity to evolve, before it comes to a close. Whatever level souls are on each one will have been given every chance to move on. With all of the help that is given it would be surprising if you did not learn from your experiences. However, some souls are enmeshed in the darkness and find it difficult to move on. Be assured however that not one soul is abandoned, and great Beings of Light do all they can to enable them to rise up.

Looking back you might agree that your experiences have strengthened your resolve, to stand firm in the face of the delaying tactics of the dark Ones. They have tested you in some cases to the very limits of your endurance, but you have withstood all they have thrown at you. Such experiences have prepared you for greater achievements, and in the future many of you will act as Ambassadors to the Beings on other planets. Evolution is a perpetual process of learning from those who have already advanced further along the path. There is always “help” when it is needed but other souls of Light do not impose themselves upon you without receiving your call first. You have almost certainly received help along your way, but may not be aware of it. Be assured that your Guides are most active trying to ensure that you keep to your life plan. When that useful “coincidence” that is beneficial comes along it is often brought about by them. It goes as far as saving your life so that you can continue with your necessary experiences, and complete your life plan.

In the immediate future the direction you are going in will become clear, and the work put in by the Lightworkers will come to fruition. Much is happening that will ensure success and be assured that we are also giving you a helping hand. The way of things at your level, dictates that the dark Ones are allowed a certain leeway to put you to the test. However, their future is in our hands and this cycle will be the last one of this particular Age. You will soon rise up into the higher vibrations where love and peace are present and the lower vibrations non-existent. It is what you have been working towards for millennia of time, and the journey is nearly over. 

The experience you have gained over many lives will hold good, and enable you to be mentors to those souls who are still making their way forward into the Light. Not every soul will progress in the same direction, as there are many varied opportunities for you to serve the Light. At your level of attainment you have a great deal of freedom to decide what you will do next, and naturally you in turn have your mentors to help you. Many of you will return to your “homeland” before deciding your next step, and the calling to do so will be very strong.

When you can look ahead rather than look back, and your consciousness grows the way forward will become clear. The times you have spent lives in the lower vibrations will soon become but a distant memory, but the lessons learnt will always be with you. Already as the level of your consciousness grows, you will find it easier to maintain it without any risk of falling back. The world can pass you by without there being any fear of being distracted from your goal. Yet you can still be fully aware of what is taking place. 

I am SaLuSa from Sirius and happy to be in touch with you again. We know how much you look forward to receiving our messages, and we will continue for as long as they are necessary. We send you our love and are never far away if needed.

Thank you SaLuSa,

Mike Quinsey. 

torsdag 9. april 2015

Hva er Sjel - hvilken funksjon har den?

Kryon sier at sjela ikke er kjemi, den er heller ikke noen synapse (hjerne-laget) og den er ikke intuisjon.  Hva har vi så igjen? Har det noen hensikt å finne ut hva og hvorfor om sjela egentlig, for vi "forstår det ikke likevel", sier Kryon.  Nei, da er det vel bare å pakke sammen da!  Nei, vent litt, sier han - det er ikke fordi vi er så trege at vi ikke forstår, men det er fordi vi ikke har noen "boks" for denne kunnskapen i vår 3D-sammenheng. Forklaring; Vi må huske på at vi er smidd i 3D, og derfor opererer vi på 3D sine premisser enn så lenge, og har altså ikke denne boksen som vi trenger.  

Sjela er en del av helheten eller sagt på en annen måte; den er del av "Alt som Er" eller "the Creative Source".  Denne kreative kilden bygde planeten og den omgir oss fortsatt, men ikke bare det, den er inni oss også. Det skulle vi oppdage av oss sjøl da, det var med i oppgavene som vi skulle løse på denne planeten. Det var Testen. Vi må alltid huske at for Mennesket er det Fritt Valg som gjelder. Det er bare en viss prosentandel av all informasjon vi greier å håndtere, så vi er ikke en gang klar over at vi ikke vet, sier Kryon. Intuitivt kjenner vi at det er noe mer, men vet ikke hva. Vi er designet til evig liv, sier Kryon.

På grunn av intuisjonen fikk vi endret vårt DNA - av Pleiaderne, og fikk kunnskap om lys og mørke. Da ble historien etablert. Heldigvis er vår bevissthet søkende, og det får oss alltid til å søke etter kilden i alt som omgir oss. Den menneskelige sjela er hellig flerdimensjonal energi hinsides alt vi kan måle. Det er ikke i en skala vi kjenner, så vi er helt blanke med hensyn til dette. Vi kan like lite forklare Skaperen, som Sjela. Vi forstår at vi må melde pass her, men vet det er noe mer som vi ikke kan forklare. Sjela er intetkjønn og del av DNA. DNA ble endret fra 24 til 23 kromosomer for ca 200 000 år siden - et begynnende Menneske.   forts.

Les:  Kryon - 13. desember 2014

onsdag 8. april 2015

Hva ER Kjærlighet - som Mennesket ikke kan leve uten?

Det magiske ved den første kjærligheten er vår uvitenhet om at den noen gang kan ta slutt.Hvor starter en forklaring om kjærlighet, for en jordboer?  Er det vanskeligere for en jordboer å svare på et spørsmål som dette, enn for et vesen fra en annen planet i universet?  Ja, og det er det som er så interessant, for hvorfor er det vanskeligere for en jordboer som har levd med kjærlighet i all sin tid?  Jo, for hvordan fortelle om kjærlighetens vesen til noen som ikke vet hva kjærlighet er i det hele tatt? En jordboer vet hvilken styrke kjærligheten kan skjule, og mye, mye mer, men hvordan utrede om dette ...? Følelsene ... Det er jordboerne som har fått endret sitt DNA, slik at de kunne starte på å utvikle selve fenomenet Kjærlighet. Men forklare hva det er - det er verre, kanskje komplett umulig. Kjærligheten er ikke firkantet og lett å sette ord på.  DNA ble endret for at det skulle kunne 'romme' kjærligheten.  

Det er mange slags kjærlighetsenergier, og de kan fordeles utover eksempelvis for partneren, for dyra, for forfedrene, for foreldrene, for barna osv.  Men hvordan fortelle om det usynlige feltet av kjærlighet - det som er kjærlighetsenergien og som skaper så mange følelser i alle varianter? Det er det vanskeligste av alt sammen.  Det er mye rundt og ved mennesket, som er vanskelig å forklare eller ha noen formening om overhodet. Mye er sagt om kjærlighet også, kanskje for mye, men ikke et ord er sagt om hva kjærlighet egentlig ER, før det begynner å herje med mennesket i alle retninger.  Det er en energi som alt annet, men hvordan arbeider denne energien når den treffer menneskekroppen? Hva slags følelser ...?  Det er det ikke lett å utrede om. Kjærlighet er en følelse som er ganske umulig å definere.

Ref. Kryon:  Live kanalisering ble gitt i San Rafael, California
Sunday, 13 desember 2014
KRYON - Channelling menu page

Ref. John Smallmann
John Smallman | Johnsmallman's Blog

Tukáte

søndag 5. april 2015

Treets Ånd

Dette er en kanalisert kommunikasjon med treets ånd som formidler visdom, som igjen vil inspirere tanker. Når denne historien leses kan leseren ta seg tid til å reflektere over sin egen plass i historien.

Etter en sti av kort, lavt gress, kommer det vilt saftig og langt gress til syne. Du går i den hensikt å komme inn i en stor klynge av trær. Stien er kjent for deg, kan du fornemme de mange som har gått den før deg - også med liknende intensjon. Du kan se de grønne hodene på trærne mot himmelen og tenker på de kronglete svære røttenes forankring dypt nede i jorda. Du ser at trærne ikke er plassert så tett sammen som du først trodde, men hver har sin egen plass til å  utvide. Etter hvert som du kommer inn i trærnes aura, ser du at gresset har visnet og en brun, rødlig jord har blitt synlig nede ved røttene. 

Når du har passert de første trærne, kommer du inn i et rom så hellig, rent og kjærlig, hvor det henger fullt av gammel visdom i lufta. Jo lenger du beveger deg innover, jo klarere innser du at den hellige informasjonen rundt deg liksom henger der for at du skal se den - og forstå! En sterk følelse av mildhet omgir deg etter hvert som du blander deg med energien fra trærne; trærnes energi er beslektet med din og smelter sammen med din kropp, bevissthet og energi. Når du puster inn den magiske energien føler du at din energibalanse og ditt fokus blir klarere, du samkjører deg med energien fra trærne for å få kontakt med dem på et høyere nivå. 

Med trærnes nærhet er du istand til å føle en overbevisende styrke som bygger seg opp i kroppen din. Du føler deg stabil, balansert og jordet langt inn i jorda som om ikke noe vil påvirke deg eller blåse deg ut av sentrum. Det er en styrkefølelse som forbedrer din tillit til deg sjøl og din forbindelse til jorda. Det er som om du er manifestert i et tre, med føttene plantet dypt nede i bakken, men likevel er ditt hjerte, sjel og bevissthet sterkt forbundet med de åndelige nivåer og Skaperens univers. Et gyllent strålende lys manifesteres fra hjertechakra og gløder oppover, en ren og pur energi som knytter sammen energiene for Jorda og Skaperen - til ett.

Du innser at trærnes røtter er sensitive og oppmerksomme på energiskiftene på Jorda, mens de samtidig eksisterer i Skaperens strålende lys - som om de er i konstant overgang mellom dimensjonene. En slik bevissthet og viten kommer fra  denne tilværelsen hvor energien til Jorda og det åndelige plan aldri skilles, men er bundet sammen med fine tråder som skaper en allvitende kopling. Det er en sterk sammenheng mellom tilhørighet og integrasjon. Energien mellom trærne, energien om bevisstheten til trærne, som stammer fra bevisstheten til den aller første manifestasjonen av trær på Jorda. Dette er en evig sti av bevissthet i stadig strøm inn i menneskenes vesen. 

Trærne har samlet så mye visdom, ikke bare om sin egen virkelighet og vekstprosess, men også bevissthet om sivilisasjoner av mennesker som har bebodd planeten Jorda. Du ser at du holder minner fra progresjonen mellom Jorda og Menneskene - en praktfull erkjennelse, verdifull og dyrebar. Det kommer mye innsikt inn i din bevissthet; du føler evnen til å elske andre uten forbehold, forventninger eller dom. En god følelse av fred i hele kroppen som manifesterer seg til en fantastisk følelse av glede og frydefulle energier, som igjen danser rundt deg. Fra dypet av stillheten kommer en meningsfull ro og en forståelse for hvordan Jorda kan utvikle seg positivt og stiger for å justere seg med ny energi, vibrasjoner og dimensjoner. 

Hele Menneskeheten og Jorda's bestrebelser virker så enkel og grei med den nye tilværelsen du føler, alt kjennes så lett å oppnå. Du forstår at du ikke vil være istand til å leve i denne eksistensen i evighet, etter som dette er trærnes virkelighet, du må ta deg tid til å redde energiene og ta inn i systemet ditt eventuelle nye forståelser som du har fått. Etter hvert som energiene i trærne integreres med deg på et nytt nivå, går de inn i et syn i ditt tredje øye chakra i pannen. Du er en levende buegang sammenflettet med greiner for å trekke øyner og fokus sammen. Gå igjennom døråpningen, inhalér den fine himmelske luften så forskjellig fra den energien du tidligere har opplevd. 

Du har gått inn i en lysning med seks store, høye og rotfaste trær som står i en tett sirkel med greinene sammenflettet for å lage en ring som forsterker eksistensen som En.  Deres tilstedeværelse for deg er både fantastisk og imponerende, som fortsatt kjenner stor varme og ømhet i sin energi. Du føler trang til å gå inn i deres nærhet for å stå i midten av sirkelen. Stående inne i sirkelen, blir du klar over at greinene på trærne skaper et tak over hodet og energien strømmer inn i ditt vesen. Velkommen min kjære, vi er de Eldste av Trær, innehaverne av energi, lys og bevissthet for Trærne, Jorda og Skaperen. 

Vi har guidet deg langs denne ruten og til dette stedet for at du skal hjelpe til med å virkeliggjøre og å oppleve trærnes tilstedeværelse, formål og eksistens. Vi ønsker for deg at du forstår og deler den kunnskapen når trærne hjelper til med forankring av høyere dimensjoner av lys og bevissthet på jorda. Trærne har mye å dele med Menneskeheten. Du har opplevd trærnes eksistens og vet at ved å forstå deres energi og lære vil det bidra til utvikling av Menneskeheten, slik at det oppstår en større følelse av fred, balanse og tilkopling til manifestering. Vi vil også at du skal være oppmerksom på trærnes forankring av mye god energi inn i Jorda og hjelper Jorda's energiskifte som bare de som elsker kan gjøre. 

Lyset som strømmer inn gjennom trærne er dypt kjærlig, healende og transformativt. Vi oppfordrer deg til å sitte, gå eller oppleve trærne for å erkjenne tilstedeværet og det fantastiske arbeidet de oppnår på Jorda og for Jorda. Når du er i nærheten av et tre, kan du be om å være åpen for de mest aktuelle, positive og kjærlige vibrasjoner treet forankrer fra Skaperens univers til Jorda. Du kan føle at energien lukker seg mjukt rundt deg eller du kan kjenne den stiger opp gjennom føttene og inn i hele ditt vesen. Trærne vil dele energien med deg, de forankrer den til Jorda fra andre dimensjoner hvis du spør dem og hvis det er hensiktsmessig. 

Dette er en flott måte å kople med Jorda for å støtte din egen åndelige progresjon og utvikling. Den energien som kommer gjennom trærne er omgjort til en langsommere vibrasjon, slik at den kan manifestere seg på Jorda og nås av Menneskheten, noe som gjør det lettere å arbeide med den. Når du eksisterer i trærne kan du ikke oppleve noe energi eller visdom, men vit at du må kople til, samt lytte til stillheten av trærne, da dette er den beste måten å oppleve deres nærvær på. Vi håper at du også vil erkjenne at en ånd eller sjel eksisterer innefor hvert tre, mens vi alle er knyttet sammen, deler en visdom som er gammel og verdifull. Som den eldste av Trær ber vi deg om å respektere vår art og sette pris på den støtten vi har å tilby.  

Vårt budskap er enkelt, men har mye tyngde i dagens virkelighet på Jorda. Vi takker deg for reisen for å nå vår bevissthet og kjærlighet. Ta en liten stund for å gå igjennom og forankre den visdom som er blitt delt med deg fra Treets Eldste. Dette er visdom du allerede var klar over, men likevel har tilstedeværet av Treets Eldste gjort at du innser viktigheten av dette budskapet. Som du ser innover i deg, blir du klar over langt, saftig gress som stryker deg rundt anklene etter hvert som du følger stien som er tråkket før deg. Din intensjon er konsentrert om ansamlingen av trær før deg, deres fullvokste grønne hoder over deg i Himmelen og deres kronglete røtter forankret dypt nede i Jorda.  

Gå nærmere bort til trærne, så ser du at de ikke står så tett sammen som du trodde til å begynne med, men alle har sitt eget rom til å utvide seg og å vokse i. Når du står og ser inn i flokken av trær, er det noe som rører seg i sinnet ditt - erindring om visdom og kunnskap kommer krypende fram.

Fritt etter en kanalisering av Natalie Glasson

Tukáte


fredag 3. april 2015

Små øyeblikk på russisk jord en gang i fortida

Reisen til dagens Russland, var en enorm opplevelse for meg. Da det lille gebrekkelige flyet sto støtt på den russiske jorda, kunne jeg ikke få sett nok, fort nok. Hva jeg la i dette møtet, foregikk alt sammen inni meg. Jeg var synbart hinsides, lystret ikke ordre fra utsiden. Så over til landet jeg endelig kunne få se med egne øyne! Det stormet av følelser der inne i meg - de ville være med på "festen". Det blikket mitt gled over, var et slitent land.  Litt ekstraordinært på den måten at det virket svært firkantet.  Alt var så bastant og klumpete tross alt gullet. 

Til og med folket er firkantet, tenkte jeg, det myke preget var helt fraværende tross menneskenes trinne framtoning.  Luer og uniformer gjorde sitt beste for å understøtte inntrykket. Jeg reiste aldri tilbake, da Russland kjentes som et tilbakeslag på en måte.  Men Russland lever i mitt sinn og i mine tanker likevel og det skyldes nok at jeg har levd flere liv som russisk borger - før mitt norske. Stadig vekk dukker partier fra Russland opp og jeg er tilbake i Moskva, Minsk eller hvor det kan være - jeg går i de breie gatene, på de rommelige fortauene og rundt om i alt annet i dette forunderlige landet.  

Gullet virket ikke imponerende på meg, men det gjorde det tydeligvis på gamle dagers egenoppnevnte småguder, og gjør det nok fortsatt på noen som ser de prangende løkkuplene kneise i sola. Alt var veldig partiorientert, syntes jeg videre, og kanskje var det kun jeg som tenkte slik eller som heftet meg ved den tilhørigheten, hvem vet. Bussen vi satt på fra flyplassen, var både låghalt og sidrumpet, men humpet avgårde lydig som andre russere. Fant stoppestedene gjorde den også, så vi hadde ikke noe å klage over på den ferden. Deretter gikk det strake vegen til hotellet - Hotell Europa!

I hver etasje, borte i en krok satt det en russerinne med stort fang. Jeg hadde ikke sett slike fang før - kjempestore.  Dette gjentok seg i alle etasjene i det store hotellet - eller var det så stort alt sammen?  Kanskje forførte alle inntrykkene meg slik at jeg la noen dimensjoner til på alt jeg så. Dette lar vi stå åpent!  Jeg var ihvertfall i Russland, eller Sovjetunionen, som det het den gangen helt på slutten av 70-tallet. Vi spiste våre måltider i en restaurant som nok hadde sett sine aller beste dager, men greide noen fler - med litt godvilje. Bestikket var lett som en fjær og var nok laget av et stoff jeg ikke skal si så mye om!

Dagene gikk med til "Bli kjent turer" over kortere og lengre distanser, med bil eller tog. Lengste togturen gikk til Minsk, hvor vi oppholdt oss et par dager.  Det vi studerte mest var store statuer med hodene langt oppe i skyene - ikke så lett å få øyekontakt der, men vi holdt ut. Gikk oss med vilje på den ene etter den andre av slike kjempekolosser i ragende utgave. Jeg tror sovjeterne mente dette var verdt blånøye studering, og vi var lette å be da vi forsto at vår interesse gjorde inntrykk. Slik la vi an på å vise de riktige folder når vi var i kirkebygg og andre sammenhenger med mye utskjæringer og sterke farger.

Det knaket i sammenføyningene uansett hvilket kjøretøy vi valgte eller hvilken trappeoppgang vi gikk i. På toppen av all denne knakingen og knirkingen tronte Leonid Brezhnev, i atten år. Det var store avstander i Sovjetunionen den gangen også, så knakingen er forståelig. Men alt var enormt stort og av den grunn svært distansert, sett fra et lite menneskevesens synspunkt. Jeg slappet nok ikke helt av før jeg var tilbake i gode gamle Norge igjen, hvor alt var mer overkommelig. Jeg har skrevet flere rapporter fra denne bevingede turen til Sovjetunionen, blir liksom aldri ferdig med å formidle små inntrykk fra det store landet.

Det er ikke så rart at lille Putin, ser ut som om han brisker seg når han beveger seg på Russlands røde løpere. Størrelsen på dette kontinentet er mer enn god nok grunn til å rasle med alle de fjær en har i sitt indre i en sådan stund. Landet er stort, ganske enkelt. Enormt! Kanskje er det for stort for en liten presidentgutt som ikke har mer enn bare noen centimetere å briske med?  Det er noe med proporsjonene. Vi mennesker er ikke så avanserte i våre synsende utspill og betraktninger når det kommer til stykket, så det er lett å trå feil, slik at verden får seg en god latter framfor stram giv akt. 

Takk for denne gang!