søndag 31. juli 2011

El Morya og Suzan Caroll

Message From El Morya
31 July 2011
Channeler: Suzan Caroll Ph.D


Suzan Caroll kanaliserer El Morya og har fått gledelige opplysninger som jeg vil formidle videre. Det korte referatet jeg gir her er ufullstendig og er bare litt av alt du får vite. Les hele kanaliseringa på adressen under.

Vi er planeten! Slipp absolutt all frykt for at du mangler noe, det er nok til alle! Menneskeheten har nådd den flerdimensjonale bevisstheten. Den fysiske kroppen representerer det planetariske Selvet. Menneskene vokter Landet, mens Hvalene vokter Havet. Det er avlagt ed på at absolutt all 3d-illusjon skal slettes mens vi har jordisk kropp.

Å løsrives fra 3d enda mens vi er i jordisk kropp forenkler prosessen med sletting av alt som er lagret av frykt og mørke. Skumle filmer vet vi ikke er ekte, det samme vet vi nå om 3d. Derfor kan vi beholde kroppen denne gangen og slette 3d-spillet for godt, mens vi forstår prosessen med å høyne bevisstheten.

Innvendig forvandles vi for hvert åndedrag. Når bevisstheten endres, endres også virkeligheten. Kraften øker stadig og derfor må ansvaret øke for å opprettholde den flerdimensjonale virkeligheten. Vi har aldri forlatt 5d - vi spiller 3d-spillet fra 5d! Planen med 3d ble iverksatt lenge før Lemuria og Atlantis! Vi er det siste kapitlet i boka om 3d-Jorda!

Les originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

lørdag 30. juli 2011

Du er den som definerer Deg!

Føler du deg trøtt og utslitt? Entusiasmen er borte, det er ikke mer som begeistrer deg. Er du helt ute av kurs fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig? De fysiske problemene kan være; bihuler, svelg og øreproblemer, hodepine, rare smerter som er der uten noen grunn, som om de noen ganger svømmer rundt i kroppen. Fordøyelsen er i uorden, ubehagelig (for hurtig eller for treg.) Lysten på mat er borte, det som pleide å smake godt - er ikke godt lenger. Kroppen kan ha febertilstand og influensaliknende symptomer - og det gjør deg helt utmattet. Synet er variabelt og noen ganger svært uskarpt.

Du føler deg ute av stand til å tenke eller du leter etter ordene, og å holde styr på tida er svært utfordrende - den logiske delen av hjernen er liksom ikke i orden lenger. Du lar deg distrahere svært fort, eller bare sitter der og stirrer ut i lufta, på TV, ei bok, eller i veggen! De små øyeblikkene som tidligere var så gledelige - er plutselig også borte.

Følelsene florerer og gir apati, håpløshet, fortvilelse, tristhet, en inderlig tomhet og følelsen av alenehet, eller at du sitter bom fast! Og så en frustrasjon som omslutter alt dette. Du er uvel og vil være i fred med dine egne problemer (andre mennesker irriterer.) Arbeidet er blitt et ork, venner og alt - det samme. Alt er et ork og alt er dumt. Hvorfor bry seg?

Når alt er et eneste kok, er det vanskelig å skjelne det ene fra det andre. Det er som om følelsene fyller kroppen, øyner og ører fungerer ikke lenger som de skal og det finnes ikke rom for noe nytt. Og ber du usynlige krefter om hjelp i en slik situasjon, kan du være sikker på at alt er og blir svart.

Hva skjer? Ja, hva skjer - du er ute på verdens verste 'togreise' hvor alt bare raser avgårde, på og utenfor sporet spiller ingen rolle, du er rett og slett fanget på en vanvittig tur!

Hver celle, hvert molekyl, hvert atom i kroppen gjennomgår store forandringer. Du er som et lite frø som er prisgitt prosessen som spiller seg ut med deg i hovedrollen. Det er prosessen og forholdene rundt som har styringen og bestemmer utviklingen - også hvor fort det skal gå. Kjemiske endringer skjer der de skjer og skaper press som forplanter seg. Spiren som til slutt stiger opp er tander og sårbar og vil bare være i fred. Dette er nytt for det lille frøet, alt er ukjent - det får bære eller briste. Dette er på kroppens celle-nivå og slik er det.

For hvert individ er dette prosessen som fører fra gammel til ny Tid. Alt det som definerte deg i den gamle virkeligheten (illusjonen) frakoples og faller bort. Det er alle rollene dinne (datter, sønn, mor, far osv.) - dine drømmer og hvordan du manifesterte dette rundt deg. Mye er borte, føles gjerne som det er skjært bort. Nå på fallrepet er det også nødvendig å gi slipp på det du er aller mest glad i! Hva det er, vet du inderlig godt.

Menneskene definerer seg på mange vis, hva de bryr seg om og ikke bryr seg om. Nå er det tid for å tenke grundig igjennom dette. Er de gamle definisjonene riktige fortsatt? Var valget egentlig Ditt? Eller ble det bare slik fordi det allerede var bestemt hvordan det skulle være? Ett er sikkert - det gamle skal bort nå. Derfor er det Du nå som velger hvordan ditt liv skal defineres, men Du må gjøre det - ingen andre.

fredag 29. juli 2011

Vi skaper det livet vi vil ...

SaLuSa 29-July-2011
29 July 2011
Channeler: Mike QuinseyKort resymé

Våre erfaringer på Jorda er skapt av oss, vi fikk fri vilje til å forme de liv vi ville leve - og slik har det vært. Symptomer på alle slags plager dukker opp for å bli healet. Kroppen bygges opp med høyere vibrasjoner og klargjøres med vår nye tankegang som ikke tror på sykdom o.l. Det er en blåkopi av den perfekte kroppen i systemet, den aktiveres nå og gjenskaper seg. Det er stor forskjell mellom det å vite at det skjer endringer, og det å forstå hvorfor det skjer, sier SaLuSa. Det er mange som ikke vil gi slipp på de jordiske fornøyelsene, til tross for hva de vet om framtida. De velger å være her uten videre avansement. Menneskenes gleder er ofte fulgt av sykdom og nød, uten at denne sammenhengen blir forstått. Den opplyste vil vite hva det betyr, sier SaLuSa, og peker på at kroppen er et tempel som tar skade av røyking og andre rusmidler. Behandle kroppen med kjærlighet, rene ord og handlinger - alt dette bærer Lys, sier han.

Les SaLuSa her:
http://lightworkers.org/channeling/137518/salusa-29-july-2011

Lev som galaktisk vesen!

Den som vil nå, kan leve som et fullt integrert galaktisk / åndelig vesen i menneskekropp. For de resterende dagene av den niende bølgen vil vi bli 'nye' i ulike faser. Det er mange som bare fortsetter i den gamle trenden, kanskje tør de ikke eller kanskje velger de av andre årtsaker å fortsette som 3d. Den fysiske kroppen er svært viktig - fordi den er kontaktpunktet mellom det fysiske og det eteriske. Tenk derfor alltid på å holde deg jordet.

Bevisstheten stiger, sier vi, men det kan like gjerne være det motsatte den gjør. Kanskje den går stadig dypere inn i Kroppen og Jorda, for at vi skal jorde oss og ikke velge å forlate den igjen (som vi har valgt så mange ganger før!) Velger vi å gå dypere inn i kroppen (via bevisstheten), så velger vi også sterkere jording - det henger sammen. Tenk at du går i en indre trappe - stadig lenger nedover i kroppen - uendelig.

Det må resultere i at vi må få en fastere følelse på den ene siden, og på den andre, at vi blir mer 'gjennomsiktig' for hverandre. Det er ikke noe som stemmer med gamle maler lenger - alt er opp ned. Vi blir fastere fordi vi føler det slik når forståelsen for kroppen blir større, og samtidig blir vi mer gjennomsiktig fordi vi forstår mer og leser andres tanker like lett som egne. Hemmelighetenes tid er forbi.

At vi har intelligente celler i kroppen, gir også helt andre perspektiver enn vi hadde i den gamle tankegangen. Når det gjelder energi så er den intelligent i utgangspunktet, og da spiller det mindre rolle hvilken form og formål energien har. Dette betyr at vi kan utvide kommunikasjonen med oss sjøl, vår kropp og enkelt-deler. Med andre ord - vi forteller kroppen at den er frisk, den er sterk, den greier alt og gjør alt vi vil. Og sammen er vi mestere!

Det samme gjelder alt vi tidligere har tatt for 'død' materie, det kan vi komme på talefot med om vi vil. Alt vi er omgitt av er energi-basert og dermed er det også bevissthet og kommunikasjonsevne i det. Det automatiske (sovende) livet blir på denne måten bevisstgjort og dermed ansvarliggjort. Automatikken forsvinner. Nå må vi holde styr på hva som er hensikten med det vi gjør, for på den måten å bevisstgjøre oss sjøl. Det dreier seg om utstrakt kommunikasjon.

Symptomene fortsetter på alle nivåer - jeg nevner i fleng; svimmelhet, ustøhet, bihuler, tåkesyn, manglende evne til å fokusere, sviende/rennende øyne, trykk i hodet, øyner, smerter i ørene, hodepine/migrene. Også i hjernen foregår det store omveltninger i og med at bevisstheten ekspanderer til andre nivåer.

Les mer om dette her:
ThinkWithYourHeart.net

torsdag 28. juli 2011

Hva 'Karma' IKKE er!

Eckhart Tolle snakker om karma. Jeg anbefaler alle å lese det han skriver, da han setter fingeren på noe vesentlig. Han svarer på hva karma IKKE er! Det er ikke et fenomen som har med tid å gjøre! Hvor mange tror ikke det? Litt mer tid nå, så slipper jeg noe av mitt karma. Tida er nøytral og om du forsyner deg med tid i evigheter, men ikke forstår hvorfor, hjelper det ikke i det hele tatt. Du må søke å forstå prinsippet med karma - karma er automatikk. Er du sløv i tanken, så er du IKKE årvåken. Vi har tatt over automatiske reaksjoner fra våre forfedre (eller vi sjøl i tidligere tider.) De automatiske reaksjonene er plantet i de forskjellige usynlige 'kroppene' vi opererer med i våre prosesser av tanker og følelser. Dette er prosesser vi plikter, eller er nødt til, å gjennomskue før vi kommer oss videre. Det åndelige spillet må ha en slags 'rød tråd', ellers faller det i 'fisk'.

Q: You talk about Presence and Being as the keys to enjoying form, and creating positive circumstances, or softening circumstances. How does karma fit into all of that?

Les svaret her: http://spiritlibrary.com/

Innblikk i et lite tanke-sekund ...

Av Tukáte


Oppvåkninga skjer i etapper. Gjennom 25 år nå har jeg vært vitne til at fortellingene dvs: svarene fra de usynlige mestrene inne i hver kanalisering, har gitt svar som etter en tid har blitt endret. Ikke i direkte ordelag egentlig, men ved at nye prosjekter er lansert som bortimot (i min forståelse) 'slik er det'.

Dette var vel for å lokke meg videre og videre innover i denne ukjente 'skogen' av grotter, lys, krystaller, sjeler, lysbyer, lyspyramider, engler, mestere, skapere av alle slag - osv. osv. i det uendelige. Det relateres til Kroppen vår, Planeten vår, Universet vårt, Subuniversene våre - osv. alt dette ... samtidig som det sitter spikret i bakhodet at alt er illusjon!

Forstå det den som kan, men spennende er det likevel. Tankene flagrer på mange nivåer hele tida. Det er ikke mulig å holde seg til en tanke, på ett sted og tenke den ferdig, på en måte, før jeg går videre. Jeg flyr opp og jeg daler ned og bortover og fram og tilbake - og alt dette er nødvendig for å forstå en setning, virker det som.

Det er en rar prosess, som har holdt på slik i mange år allerede. Jeg kan enda huske når tankene var roligere, gjorde det de skulle på ett sted, og ordnet og ryddet før de gikk videre. Den tida kommer nok aldri tilbake! Nå er alt som heter dato og klokkeslett, steder, hendinger og det vi vanligvis forholder oss til som selve livet - på vidt forskjellige nivåer.

Alt har løsnet. Det faste er borte og mye nytt og mange nye er kommet i omløp. Vi ble forespeilet at livet ville se ut som kaos, med en innebygget orden vi etter hvert ville oppdage. Jeg ser ikke denne orden, men det blir en orden i praksis, merkelig nok. Det som virker helt på villspor, er plutselig for hånden når det trengs!

Det er morsomt å skrive ned de endringene jeg greier å fange. Ellers skjer alt så fort av forflytninger og omstokkinger, at det ikke blir registrert. Jeg merker det best når jeg møter mennesker som fortsatt er 'der' - da er det duket for virvar. Og så er det ikke noe rom hvor forklaringer, har grobunn, alt blir slag i luften. God gammeldags skyggeboksing. En herlig reise!

onsdag 27. juli 2011

Dratzo!

Sheldan Nidle's Update
from the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy!
"Dette er siste melding, før den formelle kunngjøringen om avsløringer blir offentlig kjent og høytidelig håndhevet av alle!" Oppstegne Mestere.


Dratzo!

Et nytt år er begynt! Vi tar imot det og feirer fødselen med dette budskapet! En ny virkelighet våkner rundt oss, de ankomne er allerede i ferd med ommøbleringen. Forhandlingene har ført fram til det punkt, at ønsker om fortsatt trenering avvises blankt. Så mye vil bli avslørt etter tretten tusen ( 13 000 ) år i mørke, og åtte tusen ( 8000 ) år med kriger og religionskamper - splitt og hersk. Det er bare å stålsette seg for det som kommer.

Tiden for den "Nye Lysets Tidsalder" manifesteres nå for Gaia og hennes barn!

Vi går nå gjennom de siste store stadier av transformasjon, og har allerede ervervet oss et bredt spekter med både kunnskap og visdom som vi kan bruke for å ha riktig fokus.

"The time approaches when a new era of enlightenment will dawn upon Mother Earth! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"

Se her:
http://galacticchannelings.com/english/sheldan26-07-11.html

tirsdag 26. juli 2011

De lysner snart!

Montague Keen: You Will See Many Changes for the Better in August
2011 JULY 24
tags: Montague Keen
Channeler: Veronica Keen

http://www.montaguekeen.com


Montague Keen - kommer med denne meldingen 24. juli 2011. Her trekker han spesielt fram Vatikanet og den manipulering og kontroll som utøves derfra. Keen sier; "De sier alle de riktige ordene, men deres handlinger endres ikke." Vatikanet styres gjennom frykt. Menneskene er manipulert fra vugge til grav. I Vatikanet befinner det seg en gruppe på et par tusen mennesker som anser seg som Eliten som styrer verden. Det er grunnen til at de har kontroll over skoler og dermed kan kontrollere barna og fylle dem med frykt. Barna lærer at de må adlyde Guds representant på Jorda, Presten, og så er det fritt fram for voldtekt og misbruk! Nå er dette uvesenet avsluttet, sier Keen.

Vatikanet skjuler ikke bare seksuelt misbruk, men de misbruker verden på flere vis. De har også skjult vitenskapelig arbeid som kunne gitt gratis energi på Jorda, slik som Tesla sine oppfinnelser kunne gjort. De har også skjult all kunnskap som kunne ført folkemasser sammen i kjærlighet og harmoni. De har gjort et offer til Moloch; Krig skulle være makten og kontrollen!

Det er bare Kjærlighet og Lys som kan være mot-middelet til denne grusomheten Vatikanet skjuler. Send kjærlighet til alle - det er bare på denne måten verden kan endre seg. Mye vil enda bli tilrettelagt for å skape frykt i verden, da det rettferdiggjør stadig mer kontroll. Mennesker hjernevaskes gjennom TV og mange er ‘chipped’, sier Keen, og de adlyder en hvilken som helst ordre. Det er sublime meldinger som sendes innimellom via TV-skjermen, meldinger som går direkte inn i det underbevisste. TV brukes ofte som barnevakt!

Det vil bli endringer til det bedre i august. Keen ber oss om ikke å være lettlurte, men være selektive. I desperasjon etter ytterligere kontroll, vil det nå bli servert løgner om det meste. I denne oppvåkningen har alle sin egen rolle å spille, derfor er det både riktig og viktig å være årvåken overfor alle - til enhver tid.


Les her: http://www.montaguekeen.com

Velkommen til vårt Hus!

Wanderer of the Skies - July 26, 2011
Greetings from the Federation:


Dette er en hilsen til Jordboerne fra Federasjonen, om at deres ankomst nå er nært forestående. Det vil bli kunngjort i kontrollerte former de nærmeste dagene og månedene. Deres synlige inntreden på Jorda blir balansert, sier Federasjonen, så de lettere kan godtas av skeptiske jordboere. De jordiske endringene vil ikke bare sentreres rundt ett tema, men flere; penger, sikkerhet, vitenskap, teknologi - er noe av det som kommer først. Det er allerede samarbeid i gang mellom Fedarasjonen og ulike regjeringer, slik at informasjonen formidles på en egnet måte i de aktuelle områdene.

Se her: http://galacticchannelings.com/english/index.html

mandag 25. juli 2011

"How Universes Are Formed"

"How Universes Are Formed" From The Reconnections ...
23 July 2011 Channeler: Daniel Jacob
http://www.reconnections.net/index2.htm


Daniel Jacob og "How Universes Are Formed" From The Reconnections ... - tar for seg emnet hva angår 'lineær terminologi', men på det mest ekspanderte området hvor alt skjer i et eneste multiverselt Nå. Det er lærerik lesing for den interesserte.

"My Dear Friends,

We speak to you now about how universes come into being. We speak in linear terminology--though, at the most expanded levels, everything happens within one Multiversal NOW. We do this for your edification, and to establish congruity between more solidified bases of reality and potentialities which also exist, all around you.

To begin, we offer a visualization:

We sit alone at the side of a great and flowing river. Around us there are slaps and washes of waves, billowing from what seems like an endless sea of energy. This is the STREAM OF CONSCIOUSNESS. As you stand upon the bank (which is your physical universe), you cast our eye around the stream, to see what's (also) there. Suddenly, something catches your eye, and you go to investigate ...

And that, My Friends is how it happens. When you go fishing in the Stream of Consciousness---YOU'RE the one who gets hooked!

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS

There is, indeed, a level of reality that corresponds to the one in the little story above. It is a place of high potential---on the dividing line between Spirit and Form. It is within you, even as you are within it. It is portrayed as a body of water because water has always been an excellent symbol for potentiated spirit. It is still tangible and visible, but it can be shaped and reformed very easily. It is a LIQUID asset which is quite easy to channel!

The waters found in the Stream of Consciousness flow as pure possibility. Although the observer is highlighted, in the story, as standing on the shore (symbolizing tangible, physical reality), there are aspects of him or her which are also bobbing there in the waters as well---alternative themes and issues---available for perusal at any time. The Stream of Consciousness is but one "outlet" of information and data that makes up the Multiverse. And each of you, as a core energy, is represented there."

Her leser du originalen: http://www.reconnections.net/index2.htm

Det Lille i det Store!

Death, Fragile Lives and Spiritual Gifts
Enlightening Life OmniMedia, Inc
Channeler: Jennifer Hoffman
Monday, 25 July, 2011


Det Lille i det Store, det Store i det Lille.

Jennifer Hoffman snakker denne gangen om store tragedier som rammer kjente personer eller steder i verden slik at det fanger verdens oppmerksomhet og samler kollektivets fokus og retter det i hjertesentrert retning. I slike øyeblikk stiger den kollektive energien betrakelig, og medvirker til en sjelden verdensomspennende oppvåkning.

Amy Winehouse døde siste helgen. Store deler av Norges kommende politiske generasjon ble rammet på det aller hardeste samme helg - av en enkelt persons idé. Dette er urovekkende nyheter - det gjør en hel verden klar over hvor skjørt livet er - samtidig som det også er kjempe-sterkt og varer evig!

Om kanskje Amy's dødsfall ikke kom totalt overraskende, så grep den andre tragedien i det dypeste dyp av en hel befolkning. En hel blomstereng av nyutsprungne roser ble plukket så alt for tidlig - lenge før de sto støtt på egen stilk!

Så kan vi spekulere på hvorfor slike tragedier slipper igjennom 'nåløyet' - om det finnes et slikt. Det er nødvendig å gå til det store perspektivet for å se etter et mulig svar. Har vi som enkeltindivid og som kollektiv forskjellige oppgaver i Enheten? Det har vi. Det individuelle livet på Jorda er en side av livets prosjekt, den andre siden er oppdraget vi utfører for kollektivet.

De menneskene som ble rammet denne gangen, hadde utført sin individuelle oppgave og startet på den neste på denne måten - som i første omgang virker rå og brutal for oss som står igjen. Men i helhetsperspektivet ser vi hvordan det kollektive sjokket arbeider. Det samler hele verden - "Alle er vi AUF'ere" og "Alle er vi EN!"

Vi opplever stadig store energi-skifter nå, og i alle er det mennesker involvert. Jorda og vi er en enhet som utfyller hverandre. Når Jorda spiller på sine enorme instrumenter, er det bare for oss å bli med - uten at vi har det store overblikket med det samme. Vi har turnert jordskjelv, tsunamier, tornadoer, oversvømmelser og utbrudd av alle slag, og alt forandrer og løfter oss - på sine grusomme armer.

Det som skjer med den Ene, skjer med Alle. I denne leksen er det nok flere sider vi enda ikke har vært igjennom. Vi vet ikke i hvilken retning vi neste gang retter det kollektive blikket, men vi må snu oss i alle retninger inntil vi forstår at det individuelle er ensbetydende med det kollektive. De er gjensidig avhengig, men med individuell ansvarlighet. Når alle tar sitt personlige ansvar, fungerer kollektivet som en frisk og oppegående Enhet. Det er den stien vi vandrer.

Se Jennifer's melding her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

søndag 24. juli 2011

Steve Rother & the Group !

The Beacons of Light Re-minders from Home are presented Live on the internet, transcribed and posted here on the 15th of each month. The next Lightworker VirtualLight Broadcast will be on
Sat July 30, 2011
Kanalisert av Steve Rother - Espavo The Group
http://lightworker.com/beacons/


Denne gangen snakker Steve om temaer som dette: Stadig tilflyt av Nye idéer; male, skrive, komponere osv. Viktig med indre bilde av vegen videre - Vibrasjonsnivå - Jording av Lyset - Skriv ned det som mottas - Omfordeling av vannet på Jorda - Ny teknologi - Trialitet (erstatter dualitet)

Gå inn her: http://lightworker.com/beacons/

Bruk din kraft bevisst og riktig!

PERSONAL POWER
Channeled from Michael
By Shepherd Hoodwin
http://www.summerjoy.com/


Vil du vite hvordan du åpner opp for din personlige og mest konstruktive kraft, så kan du lese om "Personlig Kraft" i denne meldingen fra Shepherd Hoodwin, på denne adressen: http://www.summerjoy.com/

Innledning

"Hva er det som gjør deg som individ så kraftfull? Du er kraftfull, det vet du. Du er så kraftfull at du er i stand til å manifestere deg hvor du er akkurat nå. Du kan mene det ikke er noe, men; du gjør det hele tida. Ikke desto mindre, det er bemerkelsesverdig: du velger å være et sted, og vips, så er du der! Du må reise for å komme dit, kanskje i et kjøretøy av noe slag, men vanligvis får du det til. Faktisk så materialiserte du deg i en fysisk kropp på denne planeten, i dette solsystemet, i dette universet. Du gjorde det! Ingen andre gjorde det for deg. Det er ganske bemerkelsesverdig, er det ikke? Du må også klare å skape opplevelser du har i livet. Det er ingen liten oppgave. Hvis du ikke bruker din personlige kraft på den mest bevisste og konstruktive måten, kan du lære hvordan." ... forts. her: http://www.summerjoy.com/

onsdag 20. juli 2011

Gla'melding!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy
One moment of darkness will be interrupted by a vast surge of Light! Then, in an instant, the new age of Light and Love will spring forth!

1 Ahau, 18 Kumku, 7 Ik


En ny Soloppgang venter. Nye utsikter og Nye innsikter venter også. Nå faller de 'mørke' som fluer - de sitter duknakket i blitzregnet og blånekter på alt og bedyrer sin uskyld! Dette til tross for at de i 13 000 år har undertrykket resten av jordboerne. Drømmen om at Jorda skulle bli deres residens, fullt og helt, er falt i grus.

"Dratzo! We return! We sit poised at last on the brink of a great victory! The energies for change on your reality have turned positive. We behold a realm that is truly in the midst of transition. Gaia asked in all earnestness that the great events on your horizon be carried out at this time. Heaven agreed with Gaia, and has decreed that this be the time in your history when your world passes from the rim of darkness to the threshold of the Light. Your political and economic systems are corrupt beyond measure and require an immitigable reshaping. These requirements are the principal aims of our Earth allies. They have stepped forward and completed a most remarkable series of reforms. A pivotal component of their package is global prosperity, as well as a universal debt forgiveness program. These elements promise that a new, more responsive form of governance can become common on your world. We have watched as each one of these respective goals were reached and readied for manifestation. Your Ascended Masters have blessed these reforms and are prepared to assist in making them see the light of day."

"Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"

Les resten her:
http://galacticchannelings.com/english/index.html

"Why We Feel So Tired So Often"

"Why We Feel So Tired So Often"
19 July 2011
Channeler: Celia Fenn

http://www.starchildglobal.com/starchild/tiredspan.html


Kort oversikt over medlingen fra Celia Fenn:

'Oppvåkninga' er en hard prosess for mange, de føler seg utmattet og trøtt og vil sove mye. Det er de to mest dominerende symptomene, sier Michael. Så hvorfor skjer dette? Erkeengelen Michael forklarer at det er tre forskjellige prosesser som gir slike utslag.

*Emotional Body Clearing
*De-toxification of the Physical and Subtle Bodies
*Full Multi-Dimensional Consciousness


Først går vi igjennom intense følelsesmessige svingninger. Kroppen er nødt til å justere seg til de nye energiene og det følger det ubehag med. Det ryddes i både psyke og underbevissthet - gamle mønstre av alle slag skal bort. Intensisteten avhenger naturlig nok av hvor mye arbeid som må gjøres - er det gamle traumer som har ligget i underbevisstheten, kan dette føre til angstanfall m.m., som igjen pisker opp frykt. Alle har et 'indre barn' som skal hjelpes og trygges i denne tida.

Prosessen med rensing og 'avgifting' av kroppen og auraen, fører med seg store belastninger på kroppens indre organer, som nyrer og lever. Avgifting av nyrer kan eksempelvis gi poser under øynene. Fordøyelsesbesvær, halsbrann og oppblåsthet kan være tegn på at leveren er stresset. I tillegg er det mange som opplever smerter i leddene (det er karakteristisk), etter som overflødig syre skal bort. Mange kjenner seg trøtt og har hodepine - alt er symptomer på 'avrusing'. Det er derfor det er nødvendig å drikke mye klart, rent vann og ha et sunt kosthold så langt det er mulig.

Målet er full multidimensjonell bevissthet (du tar inn alle dimensjonene på én gang - etter hvert lærer vi å sortere.) Dette er den mest spennende delen - den skjer gjennom hele prosessen hvor vi flyter fram og tilbake hele tida. Bevisstheten ekspanderer på denne måten og kroppen lærer seg suksessivt hvordan den skal forholde seg i den nye tilstanden. Dimensjonene er hjernebølger med varierende frekvenser;

Beta - vanlig våken bevissthet
Alfa - lett meditativ tilstand
Theta - dyp meditativ tilstand
Delta - hvilemodus eller dyp hypnose-tilstand
Gamma - raske øyebevegelser eller dyp søvn / hypnose-tilstand, hvor operasjoner kan utføres uten smerte.

Å være i Tre-dimensjonell (3d) tilstand er når vi fungerer i Beta-serien og flyter inn i Alfa - i kreativ tilstand eller når vi ber. Å være i Fem-dimensjonell (5d) tilstand betyr å flyte mellom Beta / Alfa / Theta i vanlig våken tilstand.

Multidimensjonell bevissthet er altså at vi i Våken tilstand 'vaker' med hjernebølgene - opp og ned i frekvenslagene. Dette er det som gjør at vi blir så utmattet (fatigue.) Kroppen har vært vant til Theta som dyp avslapping, eller sove-tilstanden. Når du da er i Theta, så blir den knappen slått på og det er signalet for søvn!

En Seks-dimensjonell (6d) tilstand er opptrening for full Ni-dimensjonell tilstand (9d) som er Kristus-bevissthet (Christ Consciousness). Dette er den treningen som utmatter oss når vi flyter mellom Delta og Gamma i vanlig våken tilstand! Kroppen tror definitivt at den sover! Poenget er å lære å bevege seg mellom tilstandene uten å få panikk eller falle inn i en drømmende tilstand (lettere sagt enn gjort!) De av oss som har holdt på med denne øvelsen i mange år allerede, føler nok at vi er i en drømmeverden like mye som i en våken (derfor er 3d-entusiasmen noe dempet.)

Når denne tilstanden er 'under huden' kommer kreativiteten og miraklene! I den dypeste bevisstheten er det intensjonen utfolder seg og kan endre både tid og materie. Kroppen er altså i ferd med å tilpasse seg et helt ukjent terreng - i fri flyt med hjernebølger og frekvenser.

Det er viktig å være jordet og være bevisst tilstede i kroppen, ingen inntak av narkotiske stoffer eller andre dopende midler, da det forstyrrer den naturlige ekspansjonen av bevisstheten. Lær å skille mellom ekte og uekte søvn-tilstand. Behandle kroppen med forsiktighet og hvile. Å ignorere kroppens behov fører til hyperaktivitet og krasj. Full konsentrasjon og fokus er viktig ved bilkjøring i denne tida. Det skjer mange bilulykker fordi mennesker er uvitende om at hjernen skifter frekvenser nå. Det er ingen grunn til panikk - dette går over når kroppen har gjort arbeidet sitt. Snart er du opplært til å takle de forskjellige frekvensene - ta i bruk den økende kreativiteten, det hjelper. Etter hvert er det mulig å skifte frekvenser med vilje - tegnet på Krystall- eller Kristusbevissthet!

Gå inn her for å lese originalen:
http://www.starchildglobal.com/starchild/tiredspan.html

tirsdag 19. juli 2011

Hva kommer IKKE til å skje denne høsten?

Benjamin Fulford 18th July 2011:
“The slow fuse will keep burning through July”


Det er faktisk nesten ikke til å tro, tenker jeg, mens jeg leser videre på det utrolige. Vil du lese det samme, så gå inn på adressen nedenfor. Det dreier seg om Domino-spill som har mistet kontrollen, og brikkene er i øyeblikket helt i villerede om hvor de havner ... Ja, slik kan det gå.


Les mer her:
http://www.reenagagneja.com/fulford-18july?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ReenaGagneja+%28Spiritual+Truth+Blog%29

LISTEN TO THE RED SHAMAN 2012

THE QUESTION INDIAN IN THE MACHINE HEARS THE MOST ABOUT CHEMTRAILS….WHAT CAN I DO ABOUT IT? WELL TRY THIS…. CHEMTRAIL AFFIRMATIONS

LISTEN TO THE RED SHAMAN 2012

Chemtrail contamination is definitely a concern for me on my farm; I wonder if there will be or what kind of long-term health ramifications will result in my animals from eating pasture and hay grown in chemtrail infested soil. I’d imagine high levels of contaminants in the ponds they drink out of, too.
Very important to note that Monsanto’s seeds are designed to grown in soil with high levels of aluminum in it. I doubt this was accidental. The collusion between government and Monsanto is so freaking obvious.
http://davidicke.com/forum/showthread.php?p=1059422604&posted=1#post1059422604


Les mer:
http://indianinthemachine.wordpress.com/2010/11/15/the-question-indian-in-the-machine-hears-the-most-about-chemtrails-what-can-i-do-about-it-well-try-this-chemtrail-affirmations/

Nå åpnes skapdørene ...

... og likene ramler ... !


"Who is Rupert Murdoch? Gordon Duff is Dropping Bombs on Press TV….”Through espionage, blackmail and bribery, his organisations have been controlling politicians”


From: Press TV

Jul 14, 2011

"Media mogul Rupert Murdoch has played a significant role in the elections of three U.S. presidents, as well as some of the events that have happened during their administrations including the 9/11 terrorist attacks, the wars in Iraq and Afghanistan, and the economic meltdown, says Gordon Duff, senior editor and writer for Veterans Today."

“Murdoch is a close associate of a significant criminal conspiracy of industrialists, bankers and others. He is the front man for them… the person who gives them control of governments through bribery and blackmail,” Duff told Press TV’s U.S. Desk on Thursday."Les mer:
http://www.reenagagneja.com/rupertmurdoc?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ReenaGagneja+%28Spiritual+Truth+Blog%29

"Three Days of Darkness"

Blossom: Important insights about the "Three Days of Darkness"

http://www.messengerof.info/


"Tre dagers mørke" er ikke hva det synes som i første omgang. Alt vi foretar oss og alt vi møter avhenger av vår egen innstilling. Er vi full av frykt, speiles det hvor enn vi står og går. Frykt har aggresjon som følgesvenn. Er vi uten frykt, viser speilet det.

'De' ukjente, Blossom samtaler med, forteller denne gangen om den helt nære begivenheten som har fått tittelen; "Three Days of Darkness".


Les hele kanaliseringa her: http://www.messengerof.info/

Av naturlige årsaker ... ?

NoW Whistleblower Dead; Police Say Death “Not Suspicious”

Les resten her:
http://stevebeckow.com/2011/07/iceland-declares-independence-from-international-banks-2/

Hva er vi med på?

Av TukáteEr vi forført i 3d til å tro at det er mulig å stoppe endring. 3d er dreid til å virke evigvarende. Vi er skolert innenfor gamle rammer og grener av spesialiseringer, og 'spesialistene' (av maskulin energi) får de gjeveste og best betalte stillinger. Vi er fanget og ivaretatt på måter som forestiller uforanderlighet. Etter hvert er dette sett på som det trygge - noe å holde seg fast i når det stormer som verst. Vi slår ring rundt våre såkalte redningsmenn rundt om i verden.

Men så kommer de ekte stormene, orkanene, tyfonene, oversvømmelsene, jordskjelvene, lavautbruddene og alt det som ikke enser menneskenes renkespill - eller kanskje nettopp derfor - og menneske-kulissene jevnes med jorda. Det trygge, det faste, det som er våre holdepunkter holder ikke i det hele tatt. Men enda lar flertallet seg lure til å tro at dette er det eneste saliggjørende og bygger hus og gård opp igjen på de samme stedene og til den samme usikre, men for dem 'sikre' morgendagen.

Det er ikke bare utdanningssystemet som tømrer det faste til å være identisk med det sikre. Det samme gjøre religionene, sedene, skikkene, tradisjonene! Alle med andre perspektiver og helt uten vilje til å følge dette idiotiske skjemaet, blir samfunnets paria, og får dermed merkelapper i sine lokale miljøer. Religionene poppet opp og bygde sine faste borger, hvorfra fangarmene grep folket etter ulike metoder og holdt dem 'innesperret' i århundrer. Kontrollen ekspanderte.

Likviderings-metodene er mange og tilhører de samme kontrollsystem. Kriger er gode markører rundt om i verden og antallet utryddet kan noteres som triumfer og / eller nederlag - med godt utbytte for begge parter. De menneskene som står for tur, forstår ikke at dette er avtalt spill! Religionene er deltakere på høyt plan. De sender sine misjonærer for å tråle verden etter uskyldige sjeler, inn i folden eller så ... utrydding i neste omgang!

Den såkalte eliten har likvidert naturen systematisk, enten den opptrer i menneskelig eller i egne former. Dette fortsetter den dag i dag - under dekke av at mennesket trenger energi! Den underliggende tanken er utrydding av det opprinnelige og å legge alt Ø D E ! Men trenden er snudd! De duknakkete som 'tusler ned fra taburettene' blir stadig flere. De politiske ideologienes renkespill avsløres, stadig flere tilhengere viser dem ryggen. Retretten til det evig naturlige har startet!

mandag 18. juli 2011

Historien om Shaleem og Tarmaine !

ASCENSION OF SIRIUS B PART II The Merging of Divine Compliments
18 July 2011
Channeler: Suzan Caroll Ph.D
Jeg anbefaler denne kanaliseringen - den er fra virkeligheten - for å si det slik.

Det er interessant lesning, som gir et godt perspektiv på den vandringen vi har vært ute på og som nå er på hell. Vi får se hvordan kjærlighet og attraksjon skifter plass, noe som bringer tankene inn på alle jordiske kjærlighets-forhold som har kjempet og endt sine liv på egoets 'slagmark'.

Vi får følge Enheten på sin rundtur mot splittelse - dualitet - og dens tilbakegang til Tvillingflamme-forening - Enhet. Vi kan kalle det hva vi vil - lys - mørke - alle - én - feminin - maskulin - bevisst - ubevisst - osv. det er dualiteten som trenger så mange ord.

Det er interessant å se spillet som utfolder seg på de ulike arenaene - ikke minst på tankenes arena.


Gå inn her og les denne perspektiv-rike kanaliseringen:
http://lightworkers.org/channeling/136599/ascension-sirius-b-part-ii-merging-divine-compliments

Vi ser fram til 11.11.11!

SaLuSa 18-July-2011
18 July 2011
Channeler: Mike Quinsey


Med så mye som venter på å skje oss til det bedre, sier SaLuSa, er det meningsløst med all motstanden Jorda mottar fra de som er negative til dette. Det er nå slutt på tida hvor negativiteten ble tolerert bare det var penger nok som kunne skifte eier under forhandlingene. Nå skal pengene opphøre - noe som betyr at heretter er det vibrasjonene som avgjør - de må erverves etter helt andre kriterier!

Det er ikke så lenge til 11.11.11. er her, noe som enhver sjel på planeten vil bli påvirket av, sier han. Allerede er det mange som ikke vil delta i krig lenger - et stort framskritt!

Les kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Opprydding på Månen!

You may access the Wake up Calls by going to:
http://treeofthegoldenlight.com

Thank you dear Horus,
Love, Nancy TateNå om dagen skjer også nedtrappingen av Illuminati's virksomhet på månen, hvorfra de har forsøkt å forgifte jordboerne ved å spre gift fra chemtrails. Denne virksomheten ble startet for ca. 50 år siden. Menneskene skulle planmessig forgiftes og utryddes. Nå er bildet snudd. Illuminati sine lakeier samles nå sammen og deporteres til et dertil egnet sted med vibrasjoner som passer for dem.

Les mer om hvem som gjør dette arbeidet, og fra hvor de kommer:
http://treeofthegoldenlight.com

søndag 17. juli 2011

THE QUANTUM AWAKENING

THE QUANTUM AWAKENING
A Thought, A Way of Life,
JULY 2011
Gillian MacBeth-Louthan
thequantumawakening@gmail.comGillian MacBeth-Louthan, kommer her med sin juli-melding, hvor hun berører et titalls aktuelle temaer.

Det er mange hender som vil trekke oss inn i fryktenergier for tida, sier hun. Mennesker har fortsatt sterke ønsker om å klandre andre, men mange har allerede forstått at ansvaret er deres eget og at de må kvitte seg med frykten.

Vi er nå i stand til å klare hva det skal være, så det er ingen grunn til å tvile på evnene vi har tilegnet oss allerede. Når vi samles nå og har riktig intensjon, kan mirakler skje, sier Gillian.


Gå inn her for å lese hele meldingen:
thequantumawakening@gmail.com

lørdag 16. juli 2011

"Dilithium Crystals" - løsningen på framtids-energien?

Dilithium Crystals ‘most likely’ to power next generation
JULY 16, 2011
by lucas2012infos


June 18, 2012 — CAMBRIDGE, MASS –In a Gallup poll released today, Americans chose dilithium crystals as the “most likely” fuel to run future cars and power plants, with 84% of Americans choosing the crystals over other options including nuclear, hydrogen, corn ethanol, shale gas, and photovoltaic solar panels. Respondents indicated that dilithium crystals are popular for providing quiet, clean energy, with a proven track record of seven-hundred twenty-six episodes in four different Star Trek television series.
Professor Stephen Palmer, of MIT, claims that dilithium crystals have “literally unlimited potential” for the future of energy, reporting, “Based on my research, which includes careful observation of over ten thousand hours of Deep Space Nine and Voyager re-runs, dilithium crystals have a virtually infinite capacity for power generation.”

Gå inn på:
http://lucas2012infos.wordpress.com/

Hva gjør Ordene med oss?

"High Council of Orion"
Message for 16 July 2011
Channeler: Karen Doonan


"High Council of Orion" vil veilede og gi støtte i denne tida, mens 3d forvandles gjennom 4d til 5d. Og vi, tidligere 3d-vesen, forsøker å henge på! For at denne prosessen skal ha en mulighet for å lykkes, må 3d-vesenet (vi) først vandre fra egoet og inn i hjertesenteret ved å forstå hva 'forvandlingen' eller 'oppvåkningen' handler om. Skal vi være med, så gjelder det ikke bare å henge på, men å forstå hvorfor. Rådet mener det gir klarhet om vi først forstår hvorfor vi gikk fra hjertet til hjernen - for at egoet skulle overta styringen.

Egoet - krumtappen i 3d og orientert om de Andre! Hjertet - krumtappen i 5d og orientert om Selvet!

Det er lett å surre seg inn i illusjonen om vi ikke er årvåken, fordi illusjonen er så seig og slibrig og ekkel å fri seg fra. Egentlig kan du se på hvem av de to alternativene (andre eller selvet) tankene dine kretser rundt, så vet du hvor du befinner deg - 3d eller 5d. Når vi vet at hjertet ikke er noen konstruktør av tanker, så blir det mye enklere å ta stilling til dette. Vi har i årtusener tilegnet og foredlet forståelsen for følelser, og det er følelsene som er vår nye 'rormann' på denne turen.

Rådet henviser vår oppmerksomhet på overflod (5d) eller mangel (3d og illusjon). Hva surrer i hodet ditt - mangel-tanker eller overflods-tanker? Svaret på dette spørsmålet, forteller hvor du oppholder deg mest. Når du vet svaret, er det ditt ansvar å holde deg på riktig spor.

Et tenkt 3d-bilde: Hvis du ikke kan 'se' hvordan eventuelt de økonomiske problemene kan endres, utløser det frykt. Dette er illusjonens aller herligste spill. Dette spillet benytter brikker som 'frykt' - 'drama' - 'krise' - 'undergang' - 'kaos' - osv. og skaper spennings-energi som tviholder på spillerne rundt bordet - gjerne i evigheter. Men i virkeligheten handler ikke slike og liknende spørsmål om verken å 'se' eller 'høre'! Det er den følelsesmessige tilknytningen du har opparbeidet deg rundt penger, som påvirker hvordan du forholder deg til slike spørsmål.

Et tankeeksperiment: Kan det være at dette er et nødvendig spill om 'arbeidsmoral' i en illusjonistisk verden, hvor det var viktig for en liten klan å leve i 'overflod', mens flertallet slavet for dem. Dermed kunne de omgå naturlovene, tenkte de kanskje - og det har vi trodd på og slavet for, uten helt å forstå! Derfor mener vi nå at slik er det, for det har erfaringen lært oss. Dette er illusjonens forføringskunst; penger MÅ du ha eller så dør du! Vi fóres hver dag fra media med 'fakta' om, at slik er det.

I en verden hvor alt er fordreid ja!

Rådet ber oss være årvåkne overfor hvilke ord vi krydrer hverdagen med og tror på; "Penger" "Mangel" "Savn" "Krig" "Slu" "Svindel" "Drap" "Overgrep" "Vold," osv.

Føl hvordan slike uttrykk spirer i sinnet og avler frykt. Denne frykten er videreført i generasjon etter generasjon, og mange har vanskelig for å slippe den til og med i dag! Denne frykten er det våre høyere frekvenser (de har forskjellige 'navn') prøver å guide oss ut av ved kanaliseringer. Frykt senker vibrasjonene og hjelper illusjonen til å feste grepet.Gå inn her og les mer utfyllende om dette fra "High Council of Orion."
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

fredag 15. juli 2011

Vi er Opplevelse og Bevegelse

Velger du Lyset eller Skyggen?

Spørsmålet er hvem du lar deg påvirke av - Lyset eller Skyggen - valget er ditt. Når du vet at valget er ditt, så vet du også hvor du skal gå når du skal beklage deg. Det er på tide at alle forstår at ansvaret for det som gjøres og sies tilfaller den som eier de, i ettertid, aggressive følelsene. Alt er nøytral energi i utgangspunktet, helt til vi klistrer på våre egosentrerte forklaringer og lar aggresjonen herje fritt.

Dette er et enkelt valg når du vet at ego ikke hjelper - bare forverrer.

SaLuSa oppfordrer oss til å være ekstra årvåken når vi vurderer nyhetene i denne tida. Det er stor desperasjon blant de som ikke ønsker, at vi skal bli opplyste og forstå hva som egentlig skjer rundt oss. Det var så mye enklere for 'bakmennene' den gangen vi alle var 'nyttige idioter'. Det er vår plikt å se gjennom skylaget, se Sannheten, ikke løgnen.

Vi skal ha mot til å uttrykke Sannheten - slik også høyere vibrasjoner anbefaler.

Modige sjeler har alltid fått motstand fra de som vil ha løgnen i førersetet. Men nå ser vi den maskuline energien tusler ned fra taburettene - duknakket og avslørt. Nå er det deres tur til å bøye nakken. Tida med ubegrenset makt over andre er over. Nå er det Lyset som gjelder og i Lyset er alle likestilte.

Lyset har mot til å tenke store tanker. Tenk dem!

La det sige inn at du kan skape det du vil med Tanken. Forstå at en Tanke er viktig; den kan bygge Opp og den kan rive Ned. En tanke er et enormt kraftig redskap. I det øyeblikk mennesker blir mer bevisst rundt spørsmålet hva tankene virkelig Er - da begynner mye å skje. Prøv det! Forstå at du skal gjenvinne den styrken du har begravd. Vi er ikke Steinstøtter av frykt og forvirring.

Vi er Opplevelse og Bevegelse.

onsdag 13. juli 2011

Den gang - og NÅ !

Sokrates var en smarting - derfor måtte han forgiftes! Hans kontrollører tålte ikke at han hadde egne tanker og reflekterte over livet slik det artet seg - og som det kunne ha artet seg. Han fikk også andre til å reflektere over dette, og dermed ble han farlig!

Et Sokrates-sitat: "Visdom er å vite hvor lite du vet."

Vi er alle EN!

WE ARE ALL ONE
12 July 2011
Channeler: Petra Margolis


Er det vanskelig å forstå dette med at vi Alle er En? Ja, det kan det være for enkelte, og idag svarer Isis på dette og forklarer hvordan vi kan være EN - når vi er så mange? Det er ikke så innviklet, egentlig. Bare slipp tanken fri, så ordner den forståelsen. Som regel blåholder vi tankene, og da blir det vanskelig å forstå hva vi leser. Det beste er å ikke sette ordene under kontroll, men la dem flyte fritt og la dem fortelle den historien de har å fortelle - ikke den du tror de kommer med. Når ordene sier; vi er alle én - ja, så godta det i første omgang og ikke tenk mer på det. Om en liten stund kommer forståelsen flytende inn i systemet ditt - og du har gløttet inn i en større sammenheng. Du har innført frihet i din indre verden.

Du kan også se for deg eksempler på dette fra det praktiske livet; Alle er vi vant til å se is-biter, godtar det som isbiter fordi det er noe vi kjenner til. Vi kjenner også til at is-biter kan smeltes og da blir de til vann, og de kan kokes og blir til damp. Alt dette godtar vi, fordi vi har sett det utallige ganger. Når is-bitene er blitt til damp, er de mange blitt til en énhet.

Isis sier: "We are all one - I am Isis, and I would like to explain what this really means as it seems some have some confusion about this."

"Yes we are all made of energy, source energy, so in this way we are all one. As everything is made up of this energy. This includes the earth, your universe and many other universes and beings within those universes."

Som mennesker kan vi være mange, men som energi, er vi en énhet!

Les hva Isis sier om dette, og om den frie viljen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

SaLuSa - 13 - Juli 2011

SaLuSa 13-July-2011
Kanalisert av Mike Quinsey


"There are many conflicting ideas as to how the final months will proceed through to Ascension. Our answer to that is to suggest that you do not hold too rigidly to your present views. Be ever ready to move according to what you learn as new, and be assured that much will be happening very soon. The entire picture is not held by any one individual, and many contribute to your knowledge. Intuitively you should know what to believe. In time there will be no doubts at all, as we will be able to be more open by contacting the public through television and the mass media. Also the Masters who are revered and whose word is respected, will walk amongst you once more. Be sure that by the time choices will have to be made, and people will know exactly what is at stake. Each soul will go within and become aware of their life plan, and if choosing not to ascend will have made a reasoned choice."

Gå inn her for å lese hele meldingen:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Vi drar avgårde på en Rosa sky!

Av Tukáte


Vi får noen kloke anbefalinger i mange meldinger nå om dagen. Det er fint for oss å variere litt i synspunkter, ikke bli for rigide.

Intuisjonen kan være en god veileder. Snart vil det provinsielle preget som råder i mange miljøer på Jorda få besøk av så mange 'tilreisende' fra totalt ukjente steder, at gamle grenser rett og slett vil rakne på øyeblikket.

Vi vil gli inn i en galaktisk og helt uvanlig tilstand til oss å være. Vi vil rett og slett gå glipp av det mulige hvis vi er for nærsynte på det jordiske, er for nærsynte på det vi tror er den hele og fulle verden her 'nede'.

Løsne på snippen, store eventyr venter. Det sammen gjør helt ukjente, men samtidig absolutt kjente, vennlige sjeler. Vi skal vandre videre sammen.

Vi her på Jorda har mye kaos og hektiske tilstander å by på, fordi her er det oppbrudds-stemning - vi er i flyttemodus på en måte. Vi har mye å gjøre, mye å forstå, mye å ta oss av - føler vi.

Alt det gamle skal pakkes ned, fjernes - det er ikke for mer distribusjon, det skal forvandles til ny energi.

Det er så mye nytt å lære på alle bauer og kanter, så vi ikke trenger å opptre som historikere lenger, hjernevaske hverandre med gamle ordninger.

Det er slutt på å surfe seg fram til de største pengebingene, med universitets-grader i gammel struktur-bygging.

Verden ligger foran oss snart helt tydelig, helt ny, helt ren, helt ubrukt, helt uten gamle spor, helt gjennomsyret av herlige nye farger og nye skapninger, dyr og mennesker i skjønn forening og harmoni, og ikke minst - respekt.

Vi vil la et glemselens slør trekkes over trivialitetene vi har vært omgitt av i hundre-tusener av år, sitte igjen med en god, men helt blank følelse.

Vi vil ha en splitter ny indre innstilling, full av ny inspirasjon og nysgjerrighet - kjenne godhet for alt og alle og bare gløde av en indre RO og overbevisning.

Alt er like velkomment og like kjærkomment og ut-skiftelig, det er ingen avhengighets-strenger som trekker og drar oss i retninger vi helst ikke vil - alt er bevegelig og i endring hele tida som våre tanker skifter.

Vi trekkes ikke lenger mot de historiske horisonter, men mot variasjonenes langstrakte vidder. Vi går på oppdagelsesferd inn i eventyrene, inn i nyskapte tilstander som ligger duvende på en sky.

Vi har med oss roen som følgesvenn, nysgjerrigheten og utferdstrangen, vi setter splitter nye fotspor - som er borte i neste nå!

Vi er det plettfrie vesen, som rusler i det plettfrie eventyret, på vandring mot en ny plettfri tilstand.

Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy

7 - 12 2011
7 Ben, 11 Kumku, 7 Ik

Dratzo!

Det er som å våkne opp av en hel-narkose dette vi holder på med om dagen, også kalt Oppvåkning. Jeg leser Sheldan's siste melding og føler det som om jeg kjemper med å våkne fra en sterk bedøvd tilstand. Stykkevis og delt går det opp for meg hva jeg leser, så faller jeg tilbake til forholdene slik de framstår rundt meg og menneskene jeg kjenner - flyter forbi - det blir et eneste virvar og jeg må bare la meg trekke inn i morgendisen igjen. Men Sheldan fortsetter, og nye riker framstår i bilderevyen han gir - denne gangen trekkes jeg inne i Jorda - det er glitrende vegger i krystall så langt øye kan se. Det er dyr som snakker til meg og har en utstråling som kan smelte alt i vår gamle virkelighet til en flytende fyllmasse uten bruksområde. Plutselig er forestillingen borte ... Dette er hinsides enhver oppføring fra det såkalte våkne livet i 3d. Jeg måper med store vitebegjærlige øye - er det en hildring bare - et Soria Moria i ørkenen. Jeg greier ikke å ta inn mer, jeg forsvinner igjen inn i tåken ...

Kjære leser - gå inn i Sheldan's beretning og la deg flyte med - opplev, se og forestill deg bildene han skaper, vær i rommene og møt dyr og natur slik det blir formet for deg - ikke forandre på noe - bare nyt det alt sammen. Opplev!

Fort deg å gå inn på denne adressen og les det med egne øyne:
PAO (se nederst på siden til venstre)

tirsdag 12. juli 2011

Matthew om Frykt

Matthew's message: July 11, 2011
Channeler: Suzanne Ward


Dette er bare et kort resymé over Matthew's informasjon denne måneden. Jeg anbefaler alltid original-meldingen som du kan lese her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Vi har sett det siste katastrofe-aktige været satt igang av mennesker, sier Matthew. Alle forsøk på å skape ødeleggelser på Jorda, reduseres nå etter som stadig flere av de som står bak dette er på retrett. Himmelen er klarnet hva angår sporene etter chemtrails også. Piloter, mekanikere og andre som var involvert i flygningene med dette giftstoffet - under dekke av å kompensere for hull i ozonlaget - skjønte til slutt hva de holdt på med og la ned arbeidet. Flere fortsatte til tross for at de visste sannheten, men etter hvert som finansene skrumpet inn har de også sluttet. Lyset har stor påvirkningskraft heldigvis, og det skjer mye i de 'lukkede rom' på Jorda for tida.

Frykt-energien skaper en barriere mellom fryktens objekt og lyset. Det betyr at frykt-fylte mennesker avskjærer alt lys fra å nå inn i deres bevissthet. De beholder derfor frykten. Barrieren de sjøl skaper fungerer som et isolat rundt kroppen. Frykten forsterker kraften til det som er fryktet, så redselen blir mer intens. Redde, fryktsomme mennesker skaper lav energi i den grad, at det påvirker omgivelsene. Loven om 'Tiltrekning' skaper grobunn for en strøm av det samme, derfor er frykt sett på som svært smittsomt. Sunn fornuft, rasjonell tankegang, god vurderingsevne og kloke avgjørelser har karrige kår der frykten har bolig. Matthew sier frykten er bærer av fordommer, tyranni, grådighet, bedrag, vanære, hat og brutal behandling av hjelpeløse dyr - alle slike egenskaper og atferd oppstår fra en psyke som er plaget av frykt.

Den sterkeste kraften i Universet er likevel Lyset, og mennesker som bærer lys trenger aldri å frykte noe som helst. De trenger ikke å be om svar fra eksterne kilder av Lyset, fordi den medfødte visdom innenfor de universelle lover gir de tilgjengelige svarene. Den opplysning og veiledning som guidene har tilbudt gjennom årene, har alltid vært menneskenes egen kunnskap, sier Matthew.

mandag 11. juli 2011

Send kjærlighet og lys til vår kollektive energi!

Send et bidrag, stort eller lite, alt monner. Ha hensikten om å sende kjærlighet og lys ut i verden til alle som trenger det, det er 'synkende' menneske-energier over hele verden - i forskjellige situasjoner - alle trenger de kjærlighet og alle trenger de lys! Som kollektiv energi, mottar menneskene dette som et enormt gode som gjør at energien vokser tilsvarende.

Som enkeltpersoner begynner vi å bli modigere og sier sannheten oftere, oss i mellom - det styrker den kollektive tilliten. Ventetida må snart være over etter som 'sidene' balanseres mer, mens vi alle kjenner vår plass og sender kjærlighet og lys så ofte vi kan. Den kollektive optimismen vokser - vi skal løfte i flokk og vi skal greie det. Vi har lenge nok drevet med gjørmebad, nå er det kjærlighet, lys og ren tillit som venter på å utfolde seg i vår ny-oppdagede innsikt.

Hver healing-menneske-tur til Jorda er en prosess for læring, vekst, transformasjon og oppstigning. Våre reiser er forskjellige i perspektiv, akkurat som her på Jorda når vi drar til andre kontinenter. Men - alle reisene til 'Jorda' har et formål som er likt; å overvinne frykt og å hjelpe hverandre med dette. Poenget er altså å ta tilbake sin egen kraft og å få en utvidet innsikt.

Livet på Jorda er basert på hvilket perspektiv vi har når 'billetten' bestilles (husk hele tida, at livet og døden foregår i bevisstheten!) Tror vi at for å bli healet, så må vi igjennom smerter eller smertelige opplevelser, så blir dét vår 'bane' i bevissthetens 'jordeliv'. Vi har fritt valg innenfor denne rammen, så vi kan velge litt under veis - men i store trekk får vi alt som først 'bestilt'.

At det forholder seg slik, er det i det lengste vanskelig for 'jordemenneskene' å innse - det er de 'andre' som har skylden i alt som ikke er bra - og vice versa, mener de fleste! De som ikke vil endre på dette mønsteret, 'bestiller' dermed en ny tur med samme lekse. Prosessen fortsetter bare til alt er på plass - det er hver enkelts valg. God tur!

søndag 10. juli 2011

"THE PROCESS OF ASCENSION"

Message from Archangel Michael
LM - 7-2011
Transmitted Through Ronna Herman
"THE PROCESS OF ASCENSION"


Ronna Herman gir informasjon denne gangen, som det er mulig å omsette i praktiske tiltak for å lette hverdagen en smule - om en sliter med mye som ikke har åpenbare 'forklaringer' i hverdagen.

Ronna snakker blant annet om dette; Oppstigning er ikke 'oppstigning' av den fysiske kroppen. Det kan bare være mulig for noen få meget avanserte avatarer, som har åpnet vegen for menneskehetens 'oppstigning' til neste nivå av høyere bevissthet.

Det kan også være interessant å vite; Menneskekroppen opplever fire virkeligheter på en gang - den fysiske, den mentale, den emosjonelle og den astrale. I den fysiske/materielle verden, der kroppen og de fysiske sansene er det viktigste fokus, er det helsetilstanden som avgjør hvor aktive vi kan være. Men det ligger håp i menneskets evner, som kan gjøre oss til et vesen av kraftfull energi gjennom tankene, handlingene og intensjonene. Poenget er bare at vi forstår å bruke evnene på riktig måte.

Videre; Forvandlings-prosessen er sterkt knyttet til giftstoffer, følelsesmessige traumer, dårlige minner og opplevelser som ligger lagret i kroppen. Når alt dette kommer opp til overflaten, skaper det en rekke ubehagelige fysiske symptomer; smerter og verking i forskjellige deler av kroppen, influensa-liknende symptomer, hodepine, forvirring og forbigående hukommelsestap - for å nevne noe.

Hva 'kroppene' angår, så handler det neste nivået av aurafeltet om den emosjonelle kroppen og det astrale planet av bevisstheten. Etter hvert som den fysiske kroppen utvikler seg, blir den i stand til å integrere stadig mer raffinerte frekvensceller av Lys. 4d begynner å smuldre bort, og illusjons-verdenen blir forvrengt og forvirrende. Den religiøse troen svekkes, så du føler deg sårbar og uten veiledning eller retning. Det foregår også en prosess i det åttende chakraet idet det starter med å sende impulser av høyere frekvenser inn i hele chakrasystemet. Dette aktiverer intuitive evner som også inneholder viktig informasjon for bedre forståelse av hvem du virkelig er.

Cellene begynner etter hvert å reagere på lyset som sin viktigste energikilde, og vi legger intuitivt om kostholdet til lettere mat. Den fysiske og emosjonelle kroppen mettes stadig mer av Lyset. De fysiske sansene blir også sterkere av lyset. Menneskene må ikke gi så mye oppmerksomhet til det som virker som kaos og ødeleggelser på Jorda på denne tida, men holde seg sentrert, så lyset kan bli integrert i kroppen og deretter kan det spres ut i verden ved intensjonen om å gjøre det.

Se for mer: http://www.ronnastar.com/latest.html

fredag 8. juli 2011

Det er Enheten som gjelder!

"The High Council of Orion"
Kanalisert av Karen Doonan"The High Council of Orion" har meldt tidligere at mange mennesker ikke vil våkne, derfor treffer vi på 'sovende' mennesker i alle miljøer og til alle tider. De ønsker å trekke andres vibrasjoner ned i frykt og illusjon, for dermed å gjøre en innsats for å stanse utviklingen som er igang - som de ikke kan tro på av ulike årsaker. Det er noen mennesker som trives best i illusjon og drama - de som ikke gjør det må trekke seg bort. Det er fullt mulig å leve side om side på samme Jord, men likevel handle ut fra to ulike perspektiver.

De riktige tidspunktene varierer. Det er spørsmål om å velge hva du skal bruke - det mentale sinnet eller hjertet - dette valget er opp til den enkelte å ta for seg og sitt liv. Det er mange som foretrekker å ha det travelt, framfor å høre på kroppen - når den vil ha ro og hvile. De velger da å la illusjonen råde, og er sjøl ansvarlige for dette valget. Som Lysarbeider må du finne de som vibrerer på samme nivå som deg sjøl. En Lysarbeider arbeider for Helheten og er ikke i konkurranse med noen.

Karen Doonan sier blant annet:

"We guide you to be aware of the need for illusion to create drama and crisis to lower your vibration and to guide many of you away from the heart and back into the mind. As you begin to process your life experience once more through your mind you vibration will begin to waiver and many of you will start to feel symptoms that are unpleasant. This will further the mind into creating a life journey that is full of pain and fear and the spiral will continue. It is vital to keep your energy system as clear and protected as possible during this time of more change across the planet."

"As we have guided previously many humans across the planet will not wake up in this life time. So many of you will come across those so deeply embedded in the illusion that you will seem to come from a different planet. In truth you do, you come from truth and they come from illusion but it is not your life path to enlighten them dear ones. You cannot know what they came to this life journey to complete. You risk lowering your vibration and being pulled back into illusion with any attempt at enlightening them."

Les alt her:
http://lightworkers.org/channeling/135795/high-council-orion-message-8th-july-unity

Karen sier Farvel for denne gang!

Karen Bishop
http://lightworkers.org/channeling/135767/her-last-planetary-update-karen-bishop-772011Karen Bishop sender oss sin aller, aller siste melding - 07. 07. 2011!

Det har handlet, og vil fortsatt handle om, rensing i den evolusjonære prosessen. Det skjer på det personlige, fysiske, mentale og åndelige nivået - akkurat som med Jorda. Mønsteret manifesteres som en stor 'bråttsjø' som kommer mot oss når det gjelder høyere energier, og etterlater oss overveldet, hysterisk, spent, sårbar og til og med som om vi jakter på usynlige fluer. Det som ligger i grenseland slynges ut fra sin dvaletilstand og gir ytterligere press på energiene. Vi får lyst til å gråte, det er som om vi ikke har tilhørighet lenger - lurer på hvor i verden vi er havnet! Vi kan bli deprimert, føler oss ille til mote med så mye mørke rundt oss. Våre omgivelser stusser over oss, vi er ikke i stand til å respondere på rasjonelt vis lenger (føler oss forvirret og tafatt om vi prøver) og til og med drømmene blir rare da det er noen eller noe uforklarlig som dukker opp der også! Absolutt ikke en flik er som det pleier å være.

Etter en slik stressende periode er vi endelig over i en annen tilstand - om enn med uhyre små steg. Vi inntar altså sakte, men sikkert et nytt område - hvor livet sammen med omgivelsene passer oss mye bedre. Så etter at dette marerittet er over, føler vi oss virkelig som Ny. Vi tilslutter oss til det nye ganske fort og kjenner oss mer omgitt av kjærlighet og omsorg enn tidligere.

Nå må det gamle vike for den nye energien, enten fysisk eller i form av hjerte-energien som fyller opp tomrommet. Denne prosessen fortsetter en god stund, så sjøl om vi føler oss tom som en papp-figur, er det fordi integreringen av hjerte-energi pågår for fullt.

Når lyset (energien) kommer fra oven, forstørres alt som fortsatt henger igjen i oss. Det kan være våre ubalanser på de ulike områdene, eller sagt med andre ord - der vår hjerte-energi enda ikke har festet seg - vi over-reagerer og viser oss fra mindre flatterende sider. Er vi en dominerende person, blir vi mye mer dominerende. Liker vi å anklage og være diktatoriske, så kan den egenskapen nå uante høyder. Liker vi å snakke, kan vi ikke greie å holde kjeft om det som skjer rundt oss. Er vi en kommunikator, kan vi slå alle rekorder på løpende bånd. Og er vi av den sorten som liker å hjelpe andre, kan vi overdrive denne trangen så det blir 'drepende'. De høye energiene forstørrer så mye og jager oss i alle retninger, så det tilsammen kan sette i gang store forandringer på hele planeten - mens vi til slutt går tilbake til det enkle og det som virkelig teller for oss.

Når så alt er ryddet opp, da vil hjerte-energien være den dominerende i verden. Det vil være som en snøball av kjærlighet som ruller og ruller til hele planeten er gjennomsyret av kjærligheten. Inntil vi når det punktet, vær forberedt på mange slike runder med rensing.

Karen har gitt sine meldinger til leserne i mange år, og lovte å fortsette til hun nådde høydepunktet. Hun avsluttet likevel ikke før hun hadde skrevet ferdig den siste boka "Heart in the Night" , så altså - det ble litt lenger enn forventet (guidene var urokkelige, boka skulle gjøres ferdig før hun avsluttet her.) Nå er dette arbeidet fullført. (Det nye rommet og nye arbeidet er på Gama Books nettsiden.) Etter hvert vil flere finne ut at det er nye områder som venter. Våre gamle roller er ferdigspilte.

Karen ønsker alle; "... himmelen i hjertet, stjernelys i sjelen, og mirakler i livet under de mirakuløse tider ... fra hjerte til hjerte."

Les hele meldingen her:

http://lightworkers.org/channeling/135767/her-last-planetary-update-karen-bishop-772011

Vi følger SaLuSa inn i galaksen!

SaLuSa
Kanalisert av Mike Quinsey
http://www.galacticmessages.com/blog/category/mike-quinsey/SaLuSa minner oss om at vi har en underliggende inspirasjon i oss - som gjelder et høyere uttrykk. Vi husker da vi tidligere hadde den høye bevisstheten intakt - (det var før vi avgrenset bevisstheten til 3d-forståelse!) Og vi vet nå (mange av oss!) at vi er på full fart inn i den galaktiske bevissthetren - fullt opplyst! Dette er en vissthet det tar sin tid å forstå for et 3d-tenkende vesen. Det overleveres ikke som en vanlig pakkepost, men må kalles fram fra bevisstheten der den gamle viten har ligget i dvale - lenge.

Når vi begynner å forstå er det først renheten som blir framtredende. Det oppleves som en 'himmelsk eksistens'. Alt rundt deg gløder og har en energi som er inspirerende og oppløftende. Som sivilisasjon har vi gått igjennom sterke tester, og det er noe av årsaken til at mange enda synes det er vanskelig å gi slipp på det kjente - de velger å leve med lavere vibrasjoner. Hver og en velger for seg, så det er ikke noe som kan gjøres for å intensivere denne prosessen. Ego avgjør.

Har vi en ekte og oppriktig hensikt om å bli et opplyst vesen - vil vi lykkes, men bærer vi på frykt som må bearbeides først - fylles vi av tvil og da er det egoet som avgjør. Er du ansvarsbevisst og har en ærlig hensikt om å forstå - vil du heve vibrasjonene tilsvarende. Livet er ikke ment å være et sammenhengende mareritt, slik det kan synes i vår dualistiske tilstand av og til - nei, livet er ment å være et eventyr i åpenbar glede og Enhet!


Les SaLuSa her:
http://www.galacticmessages.com/blog/category/mike-quinsey/

torsdag 7. juli 2011

Om å være på Jorda i denne tida ...

John Smallman
http://johnsmallman.wordpress.com/


Menneskehetens åndelige utvikling nærmer seg det øyeblikket hvor et ekspanderende sprang i bevisstheten viser seg. De siste par hundre årene har det blitt stilt spørsmål ved menneskenes etiske standard, og sakte men sikkert vokser det fram en erkjennelse av at å dømme eller fordømme andre er en projeksjon av egen frykt og skyldfølelse. Å leve i en kultur hvor det å dømme noen som gode, noen som akseptable, noen som mindre akseptable og noen som onde, skaper konflikter og en evigvarende runddans med frykt og skyld. Vi er nå ved et vendepunkt!

Se mer her:
http://johnsmallman.wordpress.com/

Iliuka svarer på om pengenes tid er utløpt

Iliuka - Visdomsord
Kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net
Vil finansielle verdier opphøre snart?

Iliuka: Så vil det, så vil det.

Når vil det skje?

Iliuka: Der var forleden år. Der er noget fiktiv illusjon for menneskebarnet der søker for sådanne betegnelser nu. Om den så var sakkyndig i hva der tales ekonomiske tanker, så ville den vite at sin Jord er alt konkurs. Den vil selges på markedet. Vi taler gøy nu. Mynter bærer ei nogen verdi, - der er alt hva menneskebarnet skaper, alt hva der gjenopprettes av tillitens fond, alt hva der bringes frem av kjærlighetens vibrasjoner, der er av verdi. Menneskebarnet streber, lik for at betrakte sine egne verdier, og underkjenner sine egne verdiers kraft, således alt er der falske verdier. Den sanne verdi er den sanne guddommelighet menneskebarnet våger at se i sitt eget selv. All kjærlighet den spreder, er av den sanne verdi. Konu Ekatah.

Les mer: Iliuka.net

onsdag 6. juli 2011

Kryon og Lee Carroll

Kryon
Kanalisert av Lee Carroll
henholdsvis 2. og 10. april 2011
http://www.kryon.com/k_25.html


Kryon gir oppsummeringer nå. Han snakker i kjærlighet, som vanlig. Det fine er at vi får se vår verden og det nye som skjer, fra Kryons perspektiv. Noe de fleste vel forstår, er at evigheten aldri har noe hastverk. Vi må begynne å se større helheter, enn bare fra det ene året til det andre, sier han. Verden må forstås på en mer sammenhengende måte og ikke i fragmenter. Han ber oss bruke visdommen vi har samlet for å forstå helhet og budskap på en klokere måte.

Vi skal altså ikke klistre oss fast til sinne og aggresjon, slik en kan oppleve fortsatt at stemninger skifter i brøkdeler av sekund.

'Spådommer' fra Kryon bunner i hva som har de sterkeste potensialene av å være i synkronitet med bevisstheten på Jorda. Bevisstheten utvikler seg daglig, så sjøl om tidsperspektivet i temaet som drøftes har lang-tids-perspektiv, så skjer bevissthetsendringer, sier han. Det endrer seg radikalt siden det har med menneskelig refleksjon å gjøre. Så det det informeres om i dag kan endres i morgen, men som sagt, de sterkeste potensialene er primære. Båten kan snu raskt, mens det fortsatt tar lang tid å komme til bestemmelses-stedet.

Han er innom mange emner her, men han har forlengst klar både lyttere og lesere og de som sitter i rommet; Du kan være glad du kom! Kjenn energien i rommet som beveger seg rundt og legger til rette for en vakker melding. Kryon ærer deg for den vanskeligste oppgaven til nå, som er unnagjort. Du hadde et valg da du kom til Jorda. Vi så på deg og sa: "Se." Armageddon tårnet seg opp. Det var ikke noe som ga grunn til å tro at du skulle kunne sitte i en stol her, i 2011, og være trygg. Deres forfedre hadde kriget på alle kontinenter og hatet mellom menneskene var stort. Det var ikke noe som tydet på at det en dag skulle bli bedre. Likevel - du kom til Jorda fordi det var potensiale for det som nå har skjedd.

Fra 1987 endret kursen og bevisstheten ble bokstavelig talt dreid over i nytt spor - det forandret alt. Allerede før dette skjedde, var det som en underliggende visshet om at en endring var i vente. Dette gjelder ikke alle i rommet, men Kryon snakker til noen som lytter og andre som kommer til å lese hans melding senere. Han snakker til gamle, modige sjeler, sier han. For ideen om en konfrontasjon, et Armageddon, var en kjernefysisk krig som du visste om når du kom hit. Kryon har snakket om dette mange ganger. Sovjetunionen falt sammen av seg sjøl, og deretter fulgte mye som du ikke forventet.

Kryon: Mange har snakket om endringer hva angår Gaia, og vi må snakke om noen konspirasjoner i den sammenheng. Det blir snakket og kanalisert at Jorda vil avslutte sin rotasjon i tre dager for så å starte opp igjen. Og noen snakker om at Jorda vil snu, at sør blir nord og nord blir sør. Atter andre sier at før dette skjer, kommer det skip fra Rommet som vil hente menneskene. Beklager - ikke alle av dere, men noen, sier han. Kryon vil diskutere realitetene i dette nå - rydde opp en gang for alle. Det er på tide med åndelig ansvarlighet, sier han til oss mennesker. Hver enkelt kan tro det de vil, men Kryon snakker om virkeligheten.

Kortfattet gjengitt: Det er intelligent design (velvillig design) som gjør at alt eksisterer, hva angår både planeten Jorda og andre planeter. Det er liv over alt. Én planet med frie valg i hvert Univers. Den neste store oppdagelsen på Jorda vil bli når kvante-energien er i stand til å handle på egen hånd (NB! Jeg gleder meg allerede!) DNA er en kvantekraft! Det er et kvantefelt rundt DNA! Dette feltet er fylt med informasjon. Det mønstrer seg i en sinus-bølge. Kvantefeltet er fylt med potensialer framfor absolutter! 90 prosent av DNA er kvante - (og hvilken informasjon ligger ikke her?) Bare 3,5 prosent av DNA er lineær. Det er både esoterisk og tidløs informasjon i kvantefeltet rundt DNA. Her ligger ALT vi hver for oss Er.

Les de nyeste meldingene fra Kryon, her: http://www.kryon.com/k_25.html

Hvorfor ikke velge å leve evig?

Vi er ikke designet til å leve bare i ca. 80 år, for deretter å måtte krype til korset - eller graven! Nei, vi er egentlig evigvarende, men det er kanskje vanskelig å få dette til i et 3d-format. 3d er litt vel spesiell hva treghet angår, som vi vet. Det er ikke noe anti-materie å spille på i en ren 3d-verden, men kanskje importeres det (vi blir bevisste) om det etter hvert. Vi har 90 prosent kvante-energi som dekker samtlige DNA i kroppen, det er fullt mulig å sette fokus der. Ikke bruk bare de knøttsmå prosentene (3,5) som holder lineær bevissthet.

Det er fritt fram å teste ut kvante-energien!

Det er ikke så lenge siden Bibelen ble diktet sammen. På den tida ble profeter og mestere flere hundre år gamle, så hvorfor ikke la det skje igjen? For noen tusen år siden levde vi som lemuriske - i Bevisstheten - lenge ... Det spiller ingen rolle hvilke navn vi bruker - Lemuria eller noe annet - for å navigere i dette terrenget. Det handler om Bevissthet - og kun det! Vi lever Evig - og kun det. Noe annet er drøm!

Vi tuller og tøyser og leker med ord, enn så lenge. Vi skal forstå oss ut av 3d igjen - dette bevissthetsnivået som vi forsto oss inn i som biologiske vesener i dyreriket. Vi trodde på løgnene vi fikk servert! Nå forlater vi dyreriket.

Som krystalliserte er mulighetene legio, det er kun avhengig av vår evne til å forstå - hurtig eller tregt. Valget er vårt. Den Bevisste energien har vi. De Bevisste tankene kan vi tenke. Vi må velge det! Alt er nøytralt rundt oss til vi tar det i bruk. Til og med andres meninger - er nøytrale - helt til vi velger å tolke dem. Velvillig eller aggressivt? Valget er vårt. Kvante-faktor eller Aggresjons-faktor? Bare velg! Vi og Jorda slipper å 'vri' oss i smerte, hvis vi velger å forstå alt som lar seg forstå!

Nå smykker vi innsiden med krystallene som vi før hengte på utsiden!

Velger du den gamle Bevisstheten eller den Nye - som ikke tar livet av deg?

Jeg undres ...

SaLuSa sier vi er priviligerte som er på Jorda akkurat nå i denne tida - som utfolder seg for oss med overraskelser og innfall vi ikke har forestilt oss.

Jeg er forsåvidt enig med SaLuSa, det er en Ny spenning i bevisstheten nå, en undring det er vanskelig å favne. Jeg undrer på hvilke tanker som bygger seg opp 'bak' bevisstheten, som vi snart skal ta fram og forme i ord. Hvilke ord vil vi da konfronteres med. Og hvordan vil ordene bli tatt i mot. Hva vil de 'gi' oss og hvor vil de 'føre' oss etterpå. Hva forstår vi av det såkalte livet da - som vi ikke har noen aning om nå.

Men hei - lever jeg i øyeblikket når jeg tenker slike tanker? Ja, det er øyeblikks-tanker dette - for meg! De kommer så fort - alle på en gang, og så er de borte igjen. Når de kommer på nytt er de like undrende, men kanskje har de litt mer forståelse - og så er diskusjonen igang.

SaLuSa snakker om at 'de' har stor innflytelse allerede, gjennom sine allierte. Allierte? Men alt er jo frekvenser! Frekvenser med stor innflytelse over andre frekvenser? Er det frekvenser som skal bearbeides og endres, så menneske-Jeget mitt skal få mer stoff til å undres?

SaLuSa sier også at 'navnet' på 'guden' ikke er avgjørende - det er den samme, uansett. Ja, akkurat! Da er vi der igjen. Sitter vi alle som små celler i en stor organisme, for å finne svaret på den store Helheten vi befinner oss i - hvordan den er? Det kan være slik.

Når vi VET at det er et felt kvante-energi, et felt av høy bevissthet - som omslutter hvert DNA i kroppen, ja, da må vi kanskje 'skrive om' hele vår tankegang. Da ligger vel svaret på mine øyeblikks-undringer der. Kanskje er jeg i ferd med å rote meg inn på fullstendig ukjent område - et slags Ingen-manns-land?

mandag 4. juli 2011

Iliuka om Urter

Iliuka - Visdomsord
Iliuka.net
Kanalisert av Leif HavikKreft

Tidligere kreftpasienter og østrogen-nedsettende medikamenter - nødvendigheten av dette?

Iliuka: "Vi ser behovet er for at forstå; alt hva der er i cancerets cellestrukturer bliver påvirket av hva der er av østrogenets hormonelle produksjoner. Således i tider den søker at formildne noget og at begrense noget av østrogenets påvirkninger, der óg skaper en annen behov av programmeringer for cellene av cancerets natur. Således er der lik den søker til avhjelpelser. Så er der tilrådeligt. Konu Ekatah."


Medisiner – Urter – Bachs Blomsteressenser


Du har sagt - vanlige medisiner kommer ikke til å fungere i tida vi går inn i ...?

Iliuka: "Korrekt, for der er knyttet til medikamenter der er av kjemiske prosesser. Kjemi er noget der vil være påvirket av materiske og fysiologiske prinsipper. I tider der forendres av molekylære strukturer i det fysiske aspekt, så vil der óg påvirke den kjemiske substans. Således vil ei nogen ’hovudpinetablett’ være til virkninger i tiden der kommer. Således må der komponeres noget på nytt, og så kan den like gjerne etes urter. Konu Ekatah."


Enn Bachs blomstermedisin?

Iliuka: "Der er vel!"

Da er det klokt å lære mer om det?

Iliuka: "Korrekt, det er det."

Iliuka om Immunforsvar!

Iliuka - Visdomsord
Kanalisert av Leif HavikImmunforsvaret ...?

Iliuka: "Vi ser dine immuner er forsvekket. Der er viktigt at den spørger: "Hvorfor er der så?" Der er viktigt at den tilfører hva der tales Magnesier, hvorledes den søker óg til oppbyggelser av kraften ikring vitaminet D og C. Således vil der være alt mest naturligt at søke til spesifikke safter der er av spesifikke frukter. Derigjennom vil der stabilisere alt mer av dine cellers bevisstheter, lik der óg finnes i behov av at søke alt mere offensiv tanke for ditt eget selv. At den selv kan bemestre, er viktigt at se! Konu Ekatah!"

Les mer om Iliuka sin Visdom på side: Iliuka.net

Iliuka om Hjerteproblemer i denne tida!

Iliuka - Visdomsord
Iliuka.net
Kanalisert av Leif HavikHva kommer hjerteflimmer av?

Iliuka: "Vi ser der er alt høye frekvenser for ditt hjerte. Ei skal der bekymres derved, der er naturlig. Der vil stabiliseres når din Moder Jords magmastrømmer óg er stabilisert. Således er der i fallende månedel (ne måne), så vil den kjenne hvorledes der bliver alt større harmonier. Dog der er for hele din sjels bevissthet da den jager efter opplevelser for at fortrygge sitt eget selv og sine fundamenter, og der bliver ei gode balanser. Søke alt hva der harmoniserer ditt liv i alt større tillit. Konu Ekatah."


Hyppig hjertebank - kan det være tegn på stress?

Iliuka: "Der er. Likefullt skal den se at der tilhører de transformasjoner der er på din Jord nu. Således er der påvirkeligt for alt hva der forendres i Moder Jords indre og hva der tales i Fader Himmels ytre. Alt er der påvirkeligt. Alt hva den søker lik motstridigheter - lik den ei lytter til sjelens lengsler og behov for at leves ut - således den skaper lik slaggens vibrasjoner der påvirker hjertets frekvenser. Der er óg klokt at den noget skaper bedre bevisstheter om meridianer knyttet for din galle og lever. Konu Ekatah."

Må det brukes betablokker resten av livet, etter hjerteinfarkt?

Iliuka: "Ei er det, dog nu er det. Kreklingens urter er vel. Konu Ekatah."

søndag 3. juli 2011

Iliuka - Visdomsord

Iliuka - Visdomsord
Iliuka.net
Kanalisert av Leif Havik


Å kjenne lengsler og savn er nok et 3d fenomen. Når vi ser innover i oss sjøl og er i balanse - og alle er vi EN - så hvorfor da kjenne lengsler? Da har vi energetisk forbindelse med alle og enhver av såkalte andre mennesker i denne og andre verdener. Det er kanskje ikke så lett å se i første omgang, men med litt øvelse skal alle greie å se sannheten i dette. Det er mye "fornedrelser og fordømmelser" blant mennesker - både til seg sjøl og andre. Takk til både Leif og Iliuka som bringer slike og andre sannhetsperler opp i dagen.


Kommer kroppen med symptomer på det sjelen vegrer seg for? Korrekt. Kan du utdype det?

Iliuka: "Lik sjelen bærer lengsler og ønsker der fornemmes lik intellektuelle prosesser, dog en lengsel kan søke at ledes ikring. Dog i tider den kjenner lengselen og likefullt fornekter kraften at flomme, i tider den kjenner sine drømmer og ei søker at lytte til sine drømmers bevissthets retninger, således der omdannes til slagg. Alt hva den holder tilbake til livsutfoldelser, - om der er lengsler, drømmer eller karmiske oppgaver, omdannes til slagg. Ei er der godt. Levendeliggjørelser upåvirket av hensynstagende kraft av sine nester, levendeliggjørelser av sine drømmer og lengsler efter hva hjertet taler, er alt mere viktigt enn hva der så tror at forventes intellektuelt av samfunnet. For samfunnet er i ferd med at blive syk. Konu Ekatah."


Fibromyalgi - hva er det?

Iliuka: "Lik vi ser der er alt av psykologiske betingelser. Således er der óg lik den gjennom ulike inkarnasjoner har fornedret sitt selv og undertrykket sin sanne kraft, således der bliver til sådanne opplevelser. Fibromyalgier er noget der er knyttet for lidelsens faktum. Dog der er av psykologiske barrierer den selv kan oppløse gjennom for hvorledes den forøker sin tro på sitt eget selv, - lik den ønsker at være, ei lik den tror der forventes at den skal være. Den satt! Konu Ekatah."


Ved behandling var det som en sort sky over venstre lunge. Hva var det?

Iliuka: "Der er slagg. Den skal vite, og vi ser den vet, at alt hva der tales symptomer i menneskebarns helse, om den manifesteres i den fysiske, så er der likefullt nogen mental vibrasjon der hviler bak - der er alltid en tanke. Og en negativ tanke, lik selv fornedrelse og fordømmelse av sitt selv, der er fornektelse av livsånden der skaper slagg. For vi ser der er slagg for legemet, og der bliver til symptomer og sykdommer. Like fullt vil den óg se behovet for å gjenskape den positive natur, for at helbrede sitt selv. Konu Ekatah."

fredag 1. juli 2011

Alle er vi Én

Alle er vi Én.

Dette kan vi nå forhåpentligvis slå fast som en innertier. Vi er én - men på hvilken måte er vi én?

Det er kanskje spørsmålet for mange.

Det som gjør det så vanskelig for mennesker å forstå dette, er at vi er innkapslet i en kropp - tilsynelatende uten forankring med Helheten noe sted. Denne kroppen kan i verste fall fungere som en bunker uten fluktmuligheter.

Og hva skjer i bunkeren?

Jo, vi blir illusjonerte! Tankene blir til illusjoner som vi tolker etter beste evne til nye illusjoner og brygger til slutt en saus på hummer og kanari.

Hummer og Kanari-sausen er også kalt - Livet!

Når vi så skal beskrive denne sausen, har vi fortsatt bare den lille hjernekapasiteten å hjelpe oss med - og skaper derfor de mest fantasifulle forklaringer. Det er tolkninger som ikke har noe med vårt høyere sinn å gjøre, men vi prøver å overbevise oss sjøl om at vi sitter inne med sannheten med stor S.

I denne åpenbare forvirringen har vi levd et møysommelig og langtekkelig liv i uendelige former og fasonger - også kalt 'tidligere' liv.

På tross av alle odds, nå siver det lys inn gjennom usynlige sprekker i bunkeren.

Vi glipper med øynene - hva skjer?

Det er LYS som trenger seg inn - og vår indre uslokkelige Flamme fatter mot!

Det er en historie for seg, hva som tvinger fram denne endringen.

Men de mest optimistiske gyver løs på det lille lyset de øyner, og fabler seg gjennom illusjonen de er omgitt av. På denne måten forsøker noen å nytolke symbolene følelsene våre gir oss.

For alt rundt oss er nemlig symboler!

Og alt inne i oss er følelser!

Vår oppgave nå, er å dyktiggjøre oss sjøl i symbol-tolkning.

Vi har lenge nok levd på tolkningen til våre ut-gamle forfedre. Vi har blitt drillet i historier og undervisningsmateriell av ulikt format og lokket med titler av maksimalt design.

Vi har bitt på alle slike og andre agn, for vi eide en drivkraft langt der inne et sted - en Flamme som aldri ga oss rast eller ro.

Vi er beredt! Vi er på veg inn i en ny symbol-tolknings-fase.

En ny Verden. En ny Jord. En ny Tilstand. En ny Illusjon light. Men det er nytt og det gir oss ny Energi.


Les mer om samme tema her:
http://johnsmallman.wordpress.com/

Kundaliniens inntog!

Talyaa Liera
Polaris Rising
http://www.polarisrising.com/


Nå skjer det enda mer intens virksomhet både under og over overflaten, politisk som forøvrig. Helheten blir mer hjertesentrert, dette i sterk kontrast til det som daglig skjer i det ytre. Det er kundalini-energien som er pådriveren til intensiveringen nå. Den skal opp og fram. Vi snakker om kraften som kan flytte fjell, så den lar seg nok ikke spøke med om den sjøl ikke vil.

I det indre fører det til 'Oppvåkning' i store deler av folket, i det ytre viser endringene seg som det vi kaller 'natur-katastrofer'. Og summen av dette er at kollektivets kraft øker tilsvarende.


"Earth Changes

Paralleling the emergence of The Fire Within from deep within your own being will be the emergence of deep fires from within the planet. Look for rumblings and sighings to manifest as earthquake activity (potentially in New Zealand, Chile, and along the Pacific Northwest coasts of Alaska and British Columbia) and volcanic activity (Hawaii, the Cascades, Peru). The fires now waning on the surface of the planet are making way for the manifestation of the planet's Sacred Destiny, one which you are very much a part of. Use this time to vision the planet of your dreams. Connect to the heartbeat of Gaia and ask her about her desires. Use this time also to lend strength to the global visioning process now taking place.

Affirmation: I AM able to move mountains."