søndag 27. februar 2011

Regnbue-familien!

Creating Your Rainbow Family of Ascension
27 February 2011
Channeler: Crystalai
CREATING YOUR RAINBOW FAMILY OF ASCENSION - part one


Det er fantastisk å få en oversikt over hva vi skaper, når vi går her på Jorda innhyllet i smerter og ubehag fra morgen til kveld. Vi utgjør et enormt viktig arbeidslag, som automatisk trykker på de riktige knappene. Vi puster og peser oss opp 'bakkene' til der de høye frekvensene befinner seg, og ingen vil gi seg, enda ingen har det helt soleklart hva det er vi anstrenger oss slik for. Det er en merkelig symfoni vi omgis av, mens vi hopper fra tangent til tangent for å komponere. Men vi får det til - så stå på - vi skaper en ny Øy av Lys!CREATING YOUR RAINBOW FAMILY OF ASCENSION
Du vil nå finne og forene deg med din Galaktiske og Kosmiske familie, såvel som familiemedlemmer i hver av de fem sfærene og forene deres bevissthet gjennom bevissthets-pusten av alle de høyere Selvene, alle familiene i hver av sfærene. Frekvenssignaturene vil bli tent hos vår englefamilie i det Kosmiske Rike, vår Kristusbevissthets-familie i det Universelle Rike, vår Vannmann-familie som skapte den første Lysbyen og den første guddommelige planen, hvor det eksisterte vesener i form.

All harmonisk konvergens fører til bevisst (opplyst) pust for samtlige familiemedlemmer's bevissthet, i den Kosmiske sfæren, den Universelle sfæren, den Galaktiske sfæren, Solar sfæren og den Planetariske sfæren, som vil bli oppdaget og benyttet av alle medlemmene av den første bølgen av Ascension som vil forme Rainbows - som starten på Islands of Light.

Vi blir nå veiledet til å lage regnbuer innenfor denne familie-slektens bevissthet, såvel som innenfor familien i dette riket. Regnbuer av lysenergi av alt lys og lyd veves og flettes og tvinnes sammen for å løfte bevisstheten så den kan forenes med de kosmiske familier. Vi skaper og anvender musikken fra regnbuen, fra de harmoniske familie-sfærene, og opplever følelsen av harmonisk konvergens (samhørighet) - enhet med hverandre og innenfor øyene av lys.

Vi tilpasser vår bevissthet til vårt høyere selv, vårt gudeselv, vårt kosmiske selv. Alle entities kommuniserer og får forbindelse gjennom bevissthets-pusten. Pusten av bevissthet smelter sammen med musikken i sfærene. Den harmoniske eller harmoniske sammenstilling av de fem sfærene er nødvendig for å starte ascension-spiralen, lysøyene og hele ascension-portalen for hver opplyste familie. Hver av portalene er en viktig del og kan ikke skilles fra den totale musikken i sfærene som skal antennes av Source Spark. Med en gang denne gnisten blir antent av et nødvendig antall familiemedlemmer, kan denne matrix (skjema) bli ført over på en Ny Jord, en ny Øy av Lys, et Nytt Skaperverk i Ny Matrix. Dette er den store oppvåkninga som har vært ventet av alle i alle universer og galakser i svært, svært, svært lang tid. Være en del av den Store Ascension i vår Opprinnelige Guddommelige Plan for Udødelighet og Sam-Kreativitet. I forbindelse med ditt gude-selv, ditt høyere selv, dine eteriske familier, lære å kommunisere direkte og kontinuerlig for å bli en aktiv deltaker i dette store ansvaret. Moder Jord har et meget 'tomt' hjerte, fordi så få av dere har tatt bolig der.

Moder Jord har bedt om vår bistand for å justere den felles bevisstheten inn til hennes hjerte, eller hennes kjerne, gjennom hjelp fra Kilden. Hun har gjort dette meget klart for oss, og vil at alle skal forstå den absolutte nødvendigheten av å rense all bevissthet ved å gå til Kilden.

Om vi bare skulle forbindes med de fem sfærene i Moder Jords Matrix, forbindes vi med 15 dimensjoner. Det som er nødvendig i denne tida er å fordindes ut over den 15. dimensjon - strakt ut til den 16. Dette er gnisten fra Kilden. Det ville wrap Moder Jords Matrix tilbake til bevissthet eller Frekvens Signaturer av Aquarius eller Andromeda Galaksen M31. Dette er justeringen for portalen som skal sikre Moder Jords hamoniske balanse under justeringen av polene. Moder Jord kan komplettere sitt oppdrag når hele Melkeveg-Galaksen justeres.

Den femte sfære av Moder Jords Matrix er Kosmisk Bevissthets Rike. Dette riket består av vår høyeste englefamilie-bevissthet. Dette er hvor våre få stamfedre alltid har opprettholdt nøyaktig bevissthet - på linje med den guddommelige gnist fra Kilden. Dette er den samme bevisstheten som omgir Moder Jord. Moder Jorda har vært plassert innenfor frekvensene i Stjerneområdet, som har holdt de guddommelige frekvensene for henne til å smelte sammen med under hennes omdanning og justering.

Les kanaliseringa her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

fredag 25. februar 2011

Vi har arbeid å gjøre!

You Have Work to Do:
Message from the Great Council of the Grandmothers - Grandmothers Speak
grandmothersspeak.com


Bestemødrene i verden har også en stemme, og den er 'bærekraftig'.

Denne meldingen er fra det store rådet av Bestemødre, som kaller seg "Grandmothers Speak." Det er mange rundt om i verden som mottar budskapene fra Bestemødrene, og som hjelper dem å holde Lyset høyt i en verden stappfull av uro og korrupsjon og svindling over en lav sko. Behovet for Lys er stort på Jorda idag, mye større enn det noengang har vært. Alle vennlige sjeler blir bedt om å åpne opp for det gode. Det er på tide å våkne opp for den guddommelige forbindelsen og leve livet som selve Lysstyrken. De ber oss om å skinne.

Hold Lyset i ditt indre, og gjør det stadig mer. Hold. Hold til det store Lysnettet er forankret og støtter Jorda. Fra nå av vil det bli store tumulter og skjelving. Denne skjelvingen, sammenbruddene og rullingen som Bestemødrene snakket om for flere år siden, blir nå en realitet. Verden slik vi har kjent den, er i endring. Vi kommer til å høre om det, lese om det og oppleve det i eget liv, sier de. Klokka er slagen. Det vil bli omveltninger og ødeleggelser av alle slag etter som fundamentene bryter sammen. Over hele kloden vil regjeringer, institusjoner og nasjoner gå dukken. Det er nødvendig å holde stø kurs og sikre Lysnettet. Det vil støtte Jorda og alt liv med den.

Hør: På dette tidspunkt er det ikke noe sted som er "trygt." Det er ingen sikkerhet, men det er - gå inn i ditt indre til sannheten i ditt vesen og opplev dyp fred og sikkerhet - vit at du er trygg. Det er det som er ditt fundament, og det har du inne i deg. Du kan ikke bli flyttet, ikke egentlig. Verden slik du har kjent den, faller fra hverandre. La det skje. La det skje mens du holder Lyset. Kall på Lysnettet og la det vugge og støtte deg. Det vil.

Gir du oppmerksomhet til den ytre verden, blir du forferdet og mister oppgaven av syne. Dine ledere vil skuffe deg og din gamle tro og mentale holdning vil miste sikten. Vi vet at denne prosessen er sjokkerende for deg, men ser du på verden rundt deg vil du sjokkeres om og om igjen. Du blir forferdet, fordi ikke noe på Jorda er som det gir seg ut for å være. Få mennesker lever i sannheten, og nå skal løgner og svik ristes løs. Avsløres.

Der dere er, gjør alt dere kan for å hjelpe og støtte hverandre. Dersom det byr seg en anledning til å tjene andre, grip den! Når du snakker, hold deg til sannheten på en kjærlig måte og omfavne de som går andre stier enn du. Fordøm ingen. Vi vet dette høres ut som et enormt krav, men du kan gjøre det lett ved å holde kontakten med Lysnettet. Lysnettet er fullt operativt nå. Det arbeider for full kraft og holder alle vesener, alle mennesker, dyr, planter, mineraler og den store Jorda sjøl. De store løgnene som har fanget menneskeheten og holdt Jorda fanget, har sprukket og falt ned. Ikke vær bekymret. De gamle restene må ristes ut og det MÅ skje nå.

Ikke kast bort tid på å bekymres over de 'katastrofer' som oppstår. Du har arbeid å gjøre. Kall på Lysnettet og kople det til hjertet. Så la juvelen i hjertet stråle gjennom sine tråder. Når du gjør dette vil arbeidet i Lysnettet foredles og nettet holder deg fast. Fra din posisjon på Lysnettet, kan du sende Lys til andre. Nettet vil støtte deg, og hver gang du forbinder deg til det blir du et fyrtårn for mange.

Aldri undervurder det gode du gjør hver gang du aner det guddommelige, hver gang du aner hvem du egentlig er. Nå er det ikke øyeblikket å holde igjen, å mistro kraften og nærværet i deg og fornekte din guddommelige forbindelse. Du har arbeid å gjøre. Vi ber deg om å kalle på Lysnettet nå - og gjør det.

For mer informasjon om Lysnettet og Bestemødrene, gå inn på:
grandmothersspeak.com

Vi i Regnbuens Rom!

Jeg anbefaler alle å lese siste melding fra Kryon: "2011 and Beyond." Du får en oversikt over menneskehistorien som du ikke visste fantes.

Du finner den her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Og du finner den her:
KRYON - Channelling menu page
http://www.kryon.com/k_25.html

Oppmuntring fra SaLuSa

SaLuSa 25-February-2011
Channeler: Mike Quinsey


SaLuSa snakker om uroen i Midt-Østen og ser potensialet til spredning over hele verden. Han ber myndighetene tenke seg om to ganger før de griper til mottiltak - de vet godt at det gamle er over og det nye på vei inn. De ser mørkt på å måtte legge om til ny tankegang. Snart må følgene av Oppvåkningen gjøres kjent for menneskeheten, så de forstår mer av urolighetene og roer ned. Det vil virke beroligende på hele verden. Dette vil kombineres med kunnskapen om at livet er uendelig, så menneskene blir klar over sin udødelighet.

Det faktum at ingen Overkraft finnes som sitter klar til å dømme noen, skal gjøres kjent for alle. Vi har hatt fri vilje og har brukt den ganske fritt, men nå skal vi rydde opp etter oss. Nå skal vi forstå at vi er eiere av enorm styrke og kraft, og neste prosjekt er å manifestere New Age. Når det ser som mørkest ut, får vi se utbrudd av glede over hele planeten. Vi innfrir nå det som var meningen fra starten, men underveis var det slett ingen selvfølge. Fokuser på alt av høyere vibrasjoner, og forstå at det gir stor frihet. For hver gang du lærer noe nytt er det et steg opp i vibrasjon, det er det viktig å huske på. Det som skjer idag er at folk går igjennom renselser, det er mye misforstått tankegods som må ristes opp og luftes ut og snus og vendes.

Bak alt som skjer nå, står det vesener som sikrer at ikke noe kommer ut av kontroll. Den Galaktiske Føderasjonen er også på lista over de som kan bli utkalt til tjeneste. Ha i minne at alt har en hensikt, uansett hvordan det ser ut i nærperspektiv, så har det en høyere hensikt som ikke er så synlig. Dette er bygge-metoden, som vi en dag får full oversikt over. I mellomtida er det aller lurest å ha 'blind' tillit til dette, for det er beste måten å ta ansvar for sitt eget liv på. Det gir raskere progresjon, som igjen gir større tilfredshet.

Etter hvert som du går videre inn i forandringene kan du forvente det uventede, for plutselig kan en overraskelse sprette fram ifølge med stor glede. Det er mye hjelp tilrettelagt for menneskene og mye å se fram til i år, for ikke å snakke om neste år. Slapp av nå når du er så nære de virkelig store begivenheter. Ikke noe vil bli forsert, men forberedt grundig. Det vil bli gitt beksjed når tida er der.

SaLuSa ser ned på en verden som er i opprør, og ser samtidig Lyset som er på sterk framgang. Det er garantien for at kampen er vunnet allerede. Menneskene flyter framover på en bølge av enorm kjærlighet og velsignelse.

Takk SaLuSa
Mike Quinsey

Les det hele her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

THE RETURN OF THE 12th PLANET

"The Return of the 12th Planet"
Thursday, February 24, 2011
Channeler: Lauren C. Gorgo / A group of archangels


Lauren C. Gorgo har kanalisert informasjon om "Den 12. planeten" eller "Nibiru," også kjent som Anunnakis planet.


THE RETURN OF THE 12th PLANET

I received an interesting message the other day, from a group of archangels who I have not yet had the privilege to commune with, and who oversee our planetary/ascension affairs. They told me that they "come forth to enlighten humanity with regard to a (relatively) unknown celestial body that exists in our SOULar system"....one that they are referring to as "The Twelfth Planet"(including the sun & moon).

They call this planet "Nibiru" and, among other things, they say" its 'return' will have a great influence on the heavenly bodies afore (aka…the other 'known' planets)"…both the inner AND outer worlds (micro/macro).

They joke that there is more to this than meets the eye…but want us to know that Nibiru has been in existence for thousands and thousands of years...is a celestial body composed of similar raw materials that are/have been utilized on earth…and is inhabited by advanced civilizations, similar to our own, but that consciously honor the God/Goddess within and who reveal their true nature as Gods/Goddesses in physical form.


Mer informasjon her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Frekvens-healing

Rising of Healing Temples
25 February 2011
Crystalai

This year will be a time of the rising and opening of Healing Temples on Mother Earth. There will be a Portal Alignment of some very powerful healing frequencies becoming available to those who are in Harmonic Alignment with Aquafaria.

We have recorded the Frequencies of the grand events that are about to take place. You can go to our website and listen to Mother Earth's Heartbeat of Love on the listening samples.

Please go to the Mother Earth door, download the mp3's and give them to all of the ones you love, and to those you know who love Mother Earth. We very much appreciate your help in activating these higher frequencies.
The key to our Ascension is our Alignment Harmonically into the Heartbeat of Mother Earth. When I asked Mother Mary if there was a special place that I needed to go to Ascend, her answer was the Crystal Heart of Mother Earth. She said she didn't know of any other way to ascend.
THE ALBUM, "MOTHER EARTH'S HEART BEAT OF LOVE" is for sale as mp3's. The Listening Samples are Free to download.

Namaste Crystalai


Se her etter mer: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 24. februar 2011

Uro i det magnetiske feltet

“Solar Activity and Aura Protection”
Channeler: Terri Newlon - Djwhal Khul
24 February 2011


Solaktiviteten har en tendens til å skape forstyrrelser i det magntiske feltet på planeten. Forstyrrelsene gjelder også våre kropper og de instrumenter vi omgir oss med og har gjort oss avhengige av. Nedmontere alt du har bygget opp av forsvar i 3d, den tidligere dimensjonen. Nå kan du trykke på knapper, som tidligere ikke var tilkoplet. Dette gjelder din egen kropp. Er det noe du gjerne skulle endret på, så be bevisstheten din om å sørge for at det blir gjort. Det er ikke noe som ikke lar seg endre, det er bare å gi beskjed. Men det er lurt å tenke seg godt om, slik at du er enig med deg sjøl om hva og hvordan du vil ha det. Du får det du ber om, så vær nøye med hva du krever.

Se forøvrig her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

"Verdens Frihetsdag."

Verdens Frihetsdag
On March 6, 2011, We Will Liberate the Planet
2011 February 22 by Steve Beckow
Steve Beckow Vancouver, Canada
unity22@telus.net


Oppfordring fra Steve Beckow om en "Verdens Frihetsdag."

Les her:
"The Declaration of Human Freedom"
http://stevebeckow.com/worldwide-march-millions/declaration-human-freedom/.NB!

Jeg ønsket at også dyrene på Jorda skulle innbefattes av de punktene som er opplistet for menneskene, men dette lot seg ikke gjøre. Det er erkeengelen Michaels ord som er skrevet ned, og da kunne ikke Steve Beckow forandre på det (sendte han mail med forespørsel.)

Steve skriver:

"Thanks, Turid. That's avery good point.

The only thing is that the document is not really my work. My Teacher, Archangel Michael, told me the previous day in a reading through Linda Dillon that he would write a "Declaration of Human Freedom" through me and the next day sure enough it came. So I don't feel I have the right to change a word of the document.

But I certainly will keep your point in mind for anything I write myself.

Namaste,

Steve"

Hvorfor er dagene 'opp' og 'ned'?

Incoming Energies for March 2011
from The Arcturians 24 February 2011
Channeler: Deb Graves Araznu
bluerayhealing.com


Arcturianerne svarer på hvorfor vil føler den ene dagen som en 'høydare' og den neste som det motsatte. De viser til den innkommende energien fra galaksens kjerne og vår egen sol. Når sola slenger ut sine flares og geomagnetiske stormer, er det mange som føler at energien nesten summer av høye vibrasjoner. Og det er riktig. Vi lades opp. Når dette skjer og kroppen er i gang med integreringen sin, er det forståelig at vi 'ligger lavt'. Vi ankrer det hele i Moder Jord. For å lette denne prosessen, blir det foreslått å drikke store mengder vann.

Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

onsdag 23. februar 2011

En noe uvanlig 'reiseskildring'

Sheldan Nidle Update 2/22/11
23 February 2011
Channeler: Sheldan Nidle
Update from the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Litt informasjon om Jorda - oss - og utviklinga fram til dagen idag og det vi tumler med nå. Det er blitt lovet oss for evigheter siden, at vi skal 'stige' opp igjen i bevissthet. Våre forfedre kom hit for nesten 900 000 år siden, fortelles det fra "Åndelig Hierarki og Galaktisk Føderasjon," kanalisert gjennom Sheldan Nidle. Den første bosettingen var på den ytre Jorda, med en koloni i den indre Jorda. Dette skjedde med Gaia og hennes Åndelig Hierarki's godkjenning. Atlantis var den siste av Jorda's kolonier, og var i hovedsak en ytre-koloni. I den indre Jorda var det bygd store krystallbyer - der det hersket fred og uforstyrret ro i over 800 000 år.

Bak opprettingen av Atlantis var det en opprørsgruppe (!) som hadde fått lov til å komme sammen for å danne sin egen region, framfor å være spredt blant de forskjellige koloniene. I hemmelighet hadde atlantierne en helt annen agende, de var fullt oppsatt på å bli de framtidige herskerne på Jorda. Muligheten for å sette dette ut i livet, ble klart da Lemuria-Rådet satte opp egne administrasjoner for hver ytre koloni - noe som skjedde for rundt 50 000 år siden.

For omlag 25 000 år siden realiserte atlantierne sin skumle plan, noe som førte til eksperimenter av destruktiv karakter og tok 'livet' av Jorda. For omtrent 13 000 år siden var jordboerne fanget i denne tilbakegangs-situasjonen, og ble avhengig av 'off-worlders' som vi kjenner som Anunnaki - det sumeriske navnet. Denne daværende 'mørke' gruppa kastet jordboerne inn i en heksegryte av krig, hat, religioner og behov, og likevel har vi lært å overleve i denne eksistensen av frykt og slit. Nå har vi nådd punktet for en skjebnebestemt endring. Vi er i stand til å framkalle visdom lagret i epigenetikken, som kombinert med oppstigningen, kan gjøre oss til prototyper på endring i store deler av galaksen - som var okkupert av tidligere 'mørke' barn fra Anchara. Vår skjebne er viktig for den Galatiske Føderasjonen. De mange som nylig var imot oss, venter nå ivrig på vår oppvåkning til full bevissthet.

Les hele kanaliseringa her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Pyramider i Bosnia

Pyramider i Bosnia

EXCLUSIVE: VIDEO FOOTAGE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ABOVE BOSNIAN PYRAMIDS
April, 2007
Bosnia Pyramids Electromagnetic Fields

Det er gjort video-opptak av det elektriske feltet over Pyramidene i Bosnia, og dermed er de bosniske pyramidene i Visoko-dalen vitenskapelig bevist - ved Dr. Harry Oldfield og hans folk. Ved hjelp av det mest avanserte utstyr er det gjort registreringer og målinger av energifeltet inne i og over pyramidene, samt gravhaug-formasjonen i Gornja Vratnica.

Les og se video her:
http://www.piramidasunca.ba/en/index.php/EKSKLUZIVNO-VIDEO-SNIMCI-ELEKTROMAGNETNIH-POLJA-IZNAD-BOSANSKIH-PIRAMIDA.html

tirsdag 22. februar 2011

Moder Jord er i full vigør ...

Det meldes nå om nye jordskjelv på New Zealand og vulkanutbrudd på Filippinene - i tillegg til grasrotopprørene som pågår i mange land. Vi er etter hvert blitt nokså presist justert til Jorda og avhjelper hennes nødvendige opplevelser på de måter det tilligger vår plan. Jeg var i går mange ganger inne på tanken om at dagen var min siste i denne omgang. Kroppen brant og brystet var som et åpent sår, pusten oppførte seg som om den ikke greide oppgaven sin lenger og alt virket nokså avgjort. Hadde mest en følelse av at jeg kom til å dra rett opp! Jeg var rolig som en stoiker og kjente ingen panikkfølelse, men levde fra øyeblikk til øyeblikk. Når jeg nå engang ikke steg til skyene, antar jeg det i alle fall er en fundamental erfaring å ha med seg. Det virker ikke som om kroppen har noen 'lik i lasten' - gårdagen er ikke historie en gang for den. Det var ikke på noe tidspunkt noen dramatikk, så drama-avsnittet i livet synes å være borte for all tid. I dag føles det som en meget behagelig flyt, som bare er enormt stille og totalt ordløs. Det er veldig vanskelig å prøve seg på en beskrivelse av denne tilstanden. Den er ny og ukjent. For alt jeg vet, kan det være mobilisering til det neste store gjennombruddet som er på gang inne i denne stillheten. Det er nok noen tøffe dager vi har foran oss en tid nå, så det er bare å slappe av og la Jorda få bukte seg som hun vil - uten henne er vi i alle fall fortapt. Er det mulig å opparbeide litt distanse til det som skjer, så virker tida uhyre uforutsigbar og spennende. God jakt !

mandag 21. februar 2011

Besluttsomt vandrer vi videre!

SaLuSa fra Sirius
Channeler: Mike Quinsey
February-2011

Dette er det viktigste livet i nyere tid, så la ingen vippe deg av pinnen, sier SaLuSa. Det kan hende du fortsatt er i en karmisk tilstand og har mer å lære, om du ikke helt greier å fatte alt som skjer.

Endringene i verden har bare så vidt startet. De manifesterer seg først i de landene hvor undertrykkingen har vært åpenbar. Det er ingen grunn til å tro, at om du lever i et moderne samfunn, så er endringene unødvendig. Vi er suverene vesener som slett ikke har mulighet til å leve suverene liv, moderne samfunn til tross. Snart vil vi smake friheten, men det krever vårt samarbeid - hvor det ikke er noen over, eller noen under. De som tidligere har skapt skillelinjer, vil bli fjernet.

En gang dro vi ut for å oppleve dualiteten, nå drar vi tilbake med stor innsikt i hva det vil si. Det er et skikkelig røvertokt vi har vært på, som det virkelig skal merkes om vi vil løsrives fra. Det knaker i sammenføyningene når de høyere frekvensene dulter til oss, dualiteten har satt sitt bumerke som ikke er lett å fjerne.

Opplevelsen vi har hatt med å omgjøre mørke til lys har blitt fulgt nøye av den Galaktiske Føderasjonen, som også opplever det som en stor seier.

Les kanaliseringen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Vi tar imot guddommelig feminin energi!

HARMONIC ALIGNMENT :
TOWARDS THE GREAT EVOLUTIONARY LEAP
THE NEW EARTH ENERGIES : FEBRUARY 2011
Archangel Michael through Celia Fenn
http://starchildglobal.com/

Kjære, kjære dere - nå skjer det mye og nå skjer det at vi blir dratt inn i endringene langt sterkere enn tidligere, men dette gjelder ikke alle. Jeg trodde kanskje det verste var taklet, men ikke for mitt vedkommende. Dagen idag er sterk, svært sterk, men jeg fikk en forståelse når det var som verst, den hjalp meg gjennom det verste. Det gjelder å holde seg jorda noe både vann og mat hjelper til med. Det er ikke de store mengdene 'jordingsmiddel' det er snakk om, men litt ganske ofte. For den som kan gå i naturen er det å foretrekke, men mange greier ikke det i tillegg til å avverge en hurtig 'overgang'.

Erkeengelen Michael og kanalen Celia Fenn, kommer nå med en meget informativ melding om det som skjer oss, både med vår kropp, med Jorda og med det øvrige universet i smått og stort. Det er interessant lesning, og det gir stor forståelse for hva vi er med på og reagerer så kraftig på. Det blir kanskje fortsatt større og mindre bølgeskvulp, men lyset ekspanderer hurtig i oss og blant oss, så det er bare å tenke positivt - vi greier dette og skal stå med glans - bokstavelig talt.

Les kanaliseringen her: http://starchildglobal.com/

søndag 20. februar 2011

Det store Spillet!

The Quantum Awakening
Gillian MacBeth-Louthan
Channel of Light
FEBRUARY 2011
http://www.thequantumawakening.com/current%20QUANTUM%20newsletter.htm

Det er interessant å merke seg hvilke organer i menneske-kroppen som relateres til hvilke steder i den ytre verden, der endringene i universets organisme foregår. Ved å sammenlikne hvordan energiene spiller og manifesterer seg i den ytre organismen, hvor mennesket på samme tid er med og spiller og energien lever ut sin rolle i noen av menneske-kroppens indre organer. Bak all forvirringen, kaoset, smertene og elendigheten vi kjenner på kroppen og ser ute i verden, går det store spillet (bak alt dette) sin gang med å balansere energiene, så det til slutt blir den ro og harmoni, fred og frihet som vi så inderlig ser fram til. Og mens vi ser 'fram til' at alt legger seg til ro slik vi forventer, så vet vi innerst inne, at dette skjedde for tusener av år siden og at hele spillet er spilt ferdig forlengst!


POWER DAYS IN FEBRUARY & MARCH 2011
29/11 (February 9, 2011) GATEWAY
The Watching of ones words is animated within the structure of 29/11. The power within the word and how one chooses to use it. Speaking problems and solutions in and out of existence. Balancing positive thought creation with doubt and confusion. Wanting to finish but sometimes afraid to start.

The lungs the heart and the throat hold the vibrations of 29/11 stresses and strains in manifestation or creation is seen in these areas. The volcano holds its tongue until it is ready to let go in fullness. Learning to hold ones power via the spoken word until it is ready to birth at a higher vibration. Using your heart and head as the Creator would. Knowing ALL THOUGHTS COUNT! Believing absolutely in your ability to create. Divine certainty on a DNA level.

2/22/2011
The highest sequence of manifestation/creation without the frustration. All words thought deeds and intentions will take seed with or without rain to help them grow. Moving out of the neighborhood of polarity. Time moves forward with or without you. Do not create by default, have a say so in your life. Keep a holding pattern with your intent, knowing that what you have planted by your words, deeds and actions will grow and bloom in accordance with the heavenly seasons.

38/11 (March 8, 2011) GATEWAY
The holiness within the trinity (3) moves into the never-ending creation of infinity. Going beyond space and time as a defining area. The field of possibility expands into places and planes yet to be seen by the eye in the sky. The votes are in and counted. Who believes and who has replaced belief with a cloudy vision on a sunny day?

Who still clings to the blood sweat and tears tale of human toil and trouble? The scales of light tip as the populace believes and un-believes shifting outcomes over and over again. 38/11 demands a higher potential and unlimited possibly be reached. It demands that the higher power that guides humanity be revealed and come out from behind the curtain of time. Creation demands acknowledgement everyday until it becomes fully materialized. Gateways of the past and future are accessed within the hidden sequence of proof positive.

Vi ÉR lyset

Å være menneske / lysarbeider innebærer å forstå, at vi ER lyset. Lyset skal manifesteres nå, vi skal se det i alt vi tenker, sier og gjør. Jeg synes jeg etter hvert aner at tonen blir skarpere når 'de' forventer av oss, større progresjon i vår lys-het og lys-forståelse. Vi må alle begynne å få tilgang til det universelle lyset ved å bli bevisst det. Det er nøkkelen til alt og all skapelse. Det er lyset som forbinder alt til alt i alle dimensjoner og verdener. Vi skal gå i vårt eget lys og modnes til visdom og kraft. Det som er interessant for vår høyere Bevissthet, er hvordan vi i vår lavere energitetthet (lys), lever lyset og forstår at vi ER lyset. Slik kan vi stige. Vi skal ikke se det vi er omgitt av, som fysiske former, vi skal se det som lys. Det er det vi skal trene på. Ved å åpne opp for lyset på denne måten tar vi inn universell healing og visdom, og reisen til andre dimensjoner og verdener flyter lettere. Tenk at lyset strømmer gjennom deg hvor du enn er - alltid - dette er metoden for oppstigning og manifestering.

White Eagle´s besked til Danmark

Denne kanaliseringen mottok jeg fra Kim Dyrlund, Danmark.


White Eagle´s besked til Danmark.
Af Jonette Crowley (oversat af Anne Risager)
http://www.daninfo.dk/ss1602.sspx


Vær hilset danske læremestre, dette er White Eagle.
Nu er tiden inde til fuldt og helt at træde ind i Jeres mestring.
Prøvetiden er slut - det er nu, det sker!

I har en enestående mulighed for at vise vejen, især hvad angår at stå i sin egen kraft [self empowerment]. I de seneste årtier har I til tider ladet styrken glide Jer af hænde, men nu er strømmen vendt, og I er parate til at tage rollen som anførere, i arbejdet med Jorden og hendes miljø, samt med personlige og planetariske kræfter.

I reagerer nu på kaldet til at hæve sig over fortidens selvtilfredshed, at turde være anderledes, idet I løfter Jer til det næste niveau.

De næste år vil ikke være nemme, men de er, hvad I har forberedt Jer til igennem årtusinder.

I har modet, I har styrken, og kære danske brødre og søstre: I har den viden og humor som skal til, for at gennemføre disse forandringer - for jer selv og for verden.

Vores bøn til jer er:
"Lad os komme i gang!"
Velsignelser, dette er White Eagle.

Af Jonette Crowley (oversat af Anne Risager)
http://www.daninfo.dk/ss1602.sspx

lørdag 19. februar 2011

Vi er et energisystem i fri flyt

Understanding Yourself as an Energy System
A message from Naeshira channeled by Meredith Murphy
Thursday, 17 February, 2011


Noe jeg har tenkt mye på, er hvor smart energien er som kan forme seg i alle mulige og, sett fra mitt synspunkt, umulige former. Den har formet seg som menneskekropper, dyrekropper og alle andre slags former, og den er like gjerne med på å utvikle et intellektuelt språk, som kroppsspråk og dyrelyder (språk) i utallige varianter. Energien takler alt og ved hjelp av den grunnleggende substansen sin, kan den skape og omskape seg en masse. Og dette kan vi mennesker, blant utallige andre former, nyte godt av. Vi kan dra universet rundt, vi kan bli alt mulig, vi kan agere på alle mulige slags måter, vi kan oppleve alle de millionvis av variasjoner som denne energien stiller opp med. Vi kan reise - hvis vi liker å se energiens mange ansikter manifestert, eller vi kan lukke øyene og se mylderet som befinner seg bak øyelokkene. Energien spiller like godt i mikro som i makro.

Les denne kanaliseringa som tar for seg dette emnet: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

fredag 18. februar 2011

Hvem skapte Kilden?

Who Created the Creator?
18 February 2011
Channeler: William LePar - The Council


Det er ikke sikkert vårt begrensede sinn kunne fatte svaret om vi fikk det forklart, mener William LePer. Siden Kildens eksistens ikke har noen ende, hvorfor da en begynnelse? Det enkle svaret er at Kilden alltid har vært. Det er ingen tid i de åndelige riker, alt er NÅ. Rådet viser til det som det alltid tilstedeværende NÅ. Fortida er NÅ og framtida er NÅ, men egentlig er det mer komplisert enn som så. Enkelt sagt, Kilden eksisterer i tid og rom, derfor er det ingen regler lik de vi er bundet av.

Kan det settes ord på hvorfor, eller hvordan Kilden, eller det Uendelige, alltid har vært?

Rådet: Igjen, det finnes ingen forklaring på dette, ikke fordi det ikke finnes, men fordi dette ikke lar seg forklare med ord. Kilden er en Eksistens, på samme måte som hele eksistensen er en Bevissthet. Uansett hvilke ord som brukes, så blir forklaringen ikke rettferdig. Dette er en bevisst eksistens av en allmektig kraft som er, på en uforståelig måte, en Eksistens, en levende eksistens, men igjen - ikke 'live' i den forstand, i sammenlikning er du mindre enn død. Sjøl i din åndelige tilstand vil du være mindre enn død, så det er en gjennomtrengende Bevissthet.

Det er ingen begynnelse, Kilden har alltid vært - er det det du sier?

Rådet: Det er det vi sier. Det er umulig for menneske-sinnet å fatte det. Det er nesten umulig for oss å forstå det. Likevel, sjøl om vi har en større grad av forståelse, kan vi egentlig ikke sette ord på det fordi ordene ikke finnes. Det nærmeste vi kan komme, er at det er en bevisst Væren, en bevisst Eksistens som er totalt komplett. Dette gir antakelig ingen mening for deg, men det er den nærmeste forklaringen vi kan gi.

Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Gaia oppdaterer oss ...

Gaia Calls—Again
18 February 2011
Channeler: Suzan Caroll Ph.D
To view with all the beautiful images and direct links go to: http://www.multidimensions.com/TheVision/newsletter_021711.html
Deler av denne kanalisering mellom Suzan Caroll og Arcturianere er fritt oversatt.Jorda er en mental skapning, melder arcturianerne, og det som skjer nå er at vi vekker Atlantis og Lemuria opp igjen, i bevisstheten. For 70 år siden kalte Gaia på assistanse, da lysets mørke andel var på nivå med den gangen da Lemuria og Atlantis 'gikk under'. Mange hørte hennes kall og kom henne til unnsetning for 70 år siden, og mange fra den 'arbeidsgjengen', er fortsatt tilstede på Jorda. I tillegg er det nå utallige andre som har kommet til, mennesker (for å ivareta landet) og hvalen for å ivareta havet (følelsene våre!) På 70 år har menneskene gått fra kanten av stupet til steget for full oppvåkning! Når vi igjen inntar Atlantis og Lemuria (i bevisstheten), så er det med fullstendig plettfri intensjon og nyervervet visdom.

Den ytre fysiske speilingen av vårt indre, trer fram som kontinenter og hav, helt konkret, og gir oss følelsen av å leve i flere virkeligheter. Den framstår som et uttrykk gjennom den personlige bevissthetens opplevelse, og fra den kollektive bevissthetens opplevelse, samt gjennom den planetariske bevissthetens opplevelse. Videre vil det personlige, kollektive og planetariske uttrykket oppfattes på en helt annen måte gjennom galaktisk og kosmisk bevissthet. Når bevisstheten ekspanderer inn i en ny oktav, vil du oppleve flere parallelle virkeligheter fra Jorda. Forskjellen på 'virkeligheter' og 'dimensjoner', kan forklares ved at virkeligheten i de mange prallelle virkeligheter flyter vertikalt - strømmer gjennom alle dimensjonene. Hver dimensjon har også en horisontal flyt, som er tilpasset den virkelighetens frekvens. I 3d synes hver av de parallelle virkelighetene å være helt separate. En av de viktigste lovene i 3d er loven om atskilthet.

Loven om separasjon ble innstiftet samtidig med 3d, for å skille bevisstheten til små, enkle enheter. Denne virkeligheten ble opprettet fordi bevisstheten ville bremse seg ned og dele seg i enkelte enheter med sikte på opplæring gjennom erfaring. Derfor ble en erfaring ordnet slik at bevisstheten kunne oppleve seg sjøl i en individualisert, polarisert og sekvensiell form.

I 5d virkeligheten, kan du forbinde noen av dine parallelle virkeligheter som du vil oppleve. I 6d kan du være klar over og bevisst, at du er i flere realiteter i mange dimensjoner, galakser, planeter og '3d tid' - samtidig. Det kan lette forståelsen av dette om du tenker du foretar flere operasjoner samtidig - spiser et eple, snakker i telefonen, snakker med noen ved siden av, ser ut vinduet og observerer noen som går nedover gata. Du kan tenke på hver av de tilfellene som en annen virkelighet og at du lever alle på en gang.

Vi opplever dimensjonene i en lavere vibrasjon, og er i stand til å oppleve høyere dimensjoner hvis bevisstheten heves til denne frekvensen. Derfor kan vi enkelt se den andre og første dimensjonen, men må heve bevisstheten for å oppfatte den fjerde og femte. Oppstigningsprosessen begynner med at bevisstheten heves i de vertikale, parallelle virkelighetene i en høyere dimensjon for å tilvenne deg frekvensen av denne virkeligheten. Om noen lever i en høyere, dimensjonell virkelighet, kan du sammenlikne det med en bok, hvor de første sidene utgjør fortida som du husker, mens du er opptatt med å lage de andre sidene som du enda ikke har lest.

Hvordan det nå enn er, så er du skaperen av hele boka. Boka er utenfor grensene av tid og rom, og du skriver den med alle dine tanker. Med hver tanke og følelse skriver du den, og skriver om igjen, alle de myriader av uttrykk for selvet. Når du redigerer et uttrykk for selvet, endrer du alle uttrykkene for ditt selv - for de er alle EN / ETT.

Et annet eksempel, tenk på din 'Livets Bok' som har sider med bilder i stedet for ord. Bildene er sjablonger, mye likt bøker om anatomi. Fra et horisontalt synspunkt ser du bare én side, en av utallige sider eller virkeligheter. Fra et vertikalt perspektiv ser du alle (sidene) dine parallelle virkeligheter eksisterer i NÅ. Fra dette perspektivet kan du se hvordan alle 'sidene' samhandler og blandet skaper de EN bok. Hvis du endrer noe i noen av bildene (realitetene) på noen av sidene (dimensjonene), vil hele det kollektive bilde (virkeligheten) endres i tillegg.

Hvis du ser nedover siden, vil du ha et perspektiv fra det høyere selvet som ser på det lavere selvet. Hvis du ser øverst på siden i boka, blir det som om 3d-selvet ser opp til det høyere selvet. Siden tid og rom er en illusjon skapt i 3d, er de ovennevnte vilkårene for ned og opp kun for å avklare bildet. I virkeligheten fungerer alle virkelighetene innenfor NÅet til den ENE, og du oppfatter hver parallelle virkelighet ved å justere din bevissthet til en bestemt frekvens. Med andre ord, så endres din bevissthet når du skifter fra én virkelighet til en annen.

3d og 4d er basert på illusjonen om tid og rom. Alle 'filer' for de realitetene er registrert i Akashic Records som vibrerer med de høyeste sub-nivåene i 4d. Du har en latent evne til kontakt med Akashic Records, som utgjøres av de Lemuriske, Atlantiske og Aghartanske samfunn i indre Jorda. Når du er aktiv i ditt flerdimensjonale operativsystem, vil du kunne få tilgang til kollektive opplysninger fra 3d og 4d i Akashic Records.

Sinnet er grensesnittet mellom bevisstheten og det personlige hologrammet. Hjernen er det mediet som 6d-selvet bruker for å overføre holografiske mønstre av virkeligheten. Med andre ord, så overfører 6d-selvet via din flerdimensjonale bevissthet den versjonen av virkeligheten som er mest gunstig for sjelens vekst. I denne tida overfører den kosmiske bevisstheten på det flerdimensjonale selvet, programmet for oppstigning, på 'skjermen' i din nåværende virkelighet.

Som barn har du kanskje hatt 'fantasi-venner." Mange av dem var uttrykk for ditt høyere selv. Siden barnesinnet ikke fant noen forklarig i den fysiske verden, på hva slags 'venner' dette var, skapte du en tankeform, kanskje et dyr eller et annet barn. Denne fantasivennen forsto du gjennom din fantasi, som egentlig er 5d-forståelse. Tanker en en kombinasjon av bevissthet og sinn. Hvis bevisstheten er begrenset til 3d virkeligheten, har du liten tilgang til fantasien din.

Siden fantasien din er en mental aktivitet som forbinder seg med din medfødte flerdimensjonale bevissthet, forbinder du deg til ditt flerdimensjonale operativsystem. Innenfor dette systemet blir du stadig mer bevisst på parallelle virkeligheter som gir gjenklang utover den fysiske verden. Det er til en av de høyere dimensjonale parallelle virkeligheter du kommer tilbake. Det er nyttig å være klar over, at siden det finnes så mange historier om din fortid og din mulige framtid, er det fordi det finnes utallige parallelle virkeligheter. Derfor er mange av denne virkelighetens paralleller helt riktig, men de finnes i forskjellige parallell-virkeligheter.

Det var på Atlantis, at forbindelsen til det flerdimensjonale selvet, ble svekket fordi atlantierne ble oppslukt av sine maskiner. I begynnelsen ble maskinene brukt som leketøy, men etter hvert ble de så avhengige av maskinene at de glemt at de kunne skape med sinnet. De glemte at kroppene var en midlertidig projeksjon av bevisstheten inn i form, med polarisert virkelighet. Så i stedet for å huske at de kunne reise tilbake når de ønsket, begynte de å 'dø'. Først døde de kanskje etter hundrevis eller tusenvis av år, men til slutt begynte de å 'dø' i yngre alder. Heller enn å vende seg til sjelen for å få svar, vendte de seg til sine maskiner. I stedet for å bruke den helbredende flyten av ubetinget kjærlighet - den helbredende kraften i universet, brukte de sine regenerasjons-maskiner som trakk energi fra Jorda.

Dette valget var et viktig vendepunkt i vår sivilisasjon, som ble så identifisert med de materielle kreasjonene, at de glemte sine sanne flerdimensjonale skapende krefter. Tida med egoistiske hensikter begynte, og enhets-bevisstheten ble tapt i sammenlikninger, konkurranser og kriger. Hva om du skulle gå tilbake til den tida i Lemuria og Atlantis, med renhet og kjærlighet, og ta tilbake den opprinnelige intensjonen for denne syklusen av Gaia sin tidslinje? Du kan deretter oppjustere med den versjonen, så blir oppstigningen en fredelig og kjærlig opplevelse.

Fortsatt er det noen av denne planetens beboere som trenger modellen for konflikt og kontroll for å lære. De vil skape en oppvåkning fylt med konflikt og drama, omtrent som en Hollywood film. Noen vil vinne i denne virkeligheten og noen vil tape. På den annen side er det mange av den galaktiske familiens grunnlag som ikke lenger trenger utfordringer og konflikter for å lære. De har allerede husket, lastet ned og integrert sitt sanne, flerdimensjonelle selv i sin bevissthet. De vet allerede at de er EN. Det er de som er klare til å skape en fredelig og kjærlig oppvåkning for seg sjøl og sin planet Jorda.


Mye spennende å lese her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Friheten nærmer seg

Jordboernes frie vilje har vært både en velsignelse og en belastning for oss, sier SaLuSa. Den Gylne Tidsalderen vi nå kommer til å oppleve, kan vi ikke forestille oss enda. Ordene gjør så godt de kan, men strekker dessverre ikke til med å male bildet slik det i virkeligheten blir. Det er godt å høre når SaLuSa lister opp all den nytten, vi Lysarbeiderne, gir våre medborgere på Jorda. Vi som er vant med den konkrete virkeligheten, er ikke så fullt klar over hva og hvordan en lysarbeider får gjort så mye. Vi er vant til redskaper og remedier når noe skal utføres. Snart blir det forhåpentligvis mer forståelig det vi holder på med, også at uroen i verden fører mye godt med seg, tross alt, og at frihetens frø vokser og fører oss inn i en lykkelig periode med ekspansjon og avansement.

Det er ikke ett problem som ikke kan løses, sier vår venn, og tenk på det! Vi er vant med en annen hverdag, hvor det stadig har dukket opp såkalte uløselige spørsmål og problemstillinger. Snart er de mørke uskadeliggjort, de er registrert, og de vil bli innhentet av rettferdigheten. Etter hvert blir det fri utveksling av informasjon slik at vi kan stole på medienes meldinger. Det er Kildens valg at denne syklusen skal avsluttes nå, derfor kan vi holde det sammen med tanken om at alt lar seg løse. Vi må bruke vår innsikt til å se igjennom det som skjer, og ikke kun på det ytre. Og så holder vi visjonen om skjønnhet og harmoni og det mest vidunderlige vi kan forestille oss, og vi oppnår den verden vi har drømt om.


Les SaLuSa her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 17. februar 2011

Din nye arbeidsplass er i Galaksen!

Vær en aktivist for forandring!

Samtidig som enkeltindividene får informasjon om at deres arbeidsoppgaver framover, vil bli avslørt (Blossom), så kommer det informasjon som forteller hva som skjer med Jorda i de områder hvor høye og lave vibrasjoner er i 'samtaler' (Nidle).

Men vi får vite mye mer, og jeg synes nå det virker som om det snart blir svært tydelig for oss at vi er blitt galaktiske vesener. Vi har store oppgaver som venter i Galaksen, da Jordas oppstigning medfører rokkeringer der - og videre utover i universet. Det virker å være uhyre spennende tider i vente.

Les Sheldan Nidles kanalisering her: http://www.galacticchannelings.com/english/index.html

Blossom og de 'up there'

Denne kanaliseringa anbefales, da den kommer med viktig informasjon.

Les kanaliseringa her; http://www.galacticchannelings.com/english/index.html

onsdag 16. februar 2011

Det lysner ...

Noe de fleste nok merker nå, er at dagene forsvinner nesten før vi får tatt dem i bruk Hva skyldes det? Om svaret er at energien snurrer fortere i oss enn utenfor oss, eller omvendt, spiller ingen rolle - resultatet er det samme. Kanskje mer enn noen gang, våkner vi nå med mer virketrang. Om du ikke synes du får gjort det du hadde tenkt i løpet av en dag, så ikke laste kroppen, men heller den lille smådjevelen som sitter i sinnet og agerer sjef. Denne lille dingsen av en sjef, er en liten fisker egentlig som alltid oppsøker rørt vann!

Det beste du kan gjøre er å bruke tida til å snakke med kroppen din, be den heale seg sjøl og sende ut lys til resten av verden som trenger det. Livet er ikke som en gammeldags sportsarena, hvor det gjelder å løpe fortest og stupe oftest. Se heller på livet som en sporty arena, hvor det gjelder å være så kreativ som mulig. Det kreative oppkommet, trenger du ikke å løpe opp - det kommer til deg! I mellomtida kan du sitte rolig og ta til deg skjønnheten som blir stadig mer i øynefallende. Skjønnheten bølger fram fra alle kanter, og gir et hint om hva du har i vente. Den utrettelige Moder Jord går aldri tom for kreativitet og hjelpende påfunn - hun fortjener respekt for sin utholdenhet og optimisme.

Heldigvis er vi beslått med høyere bevissthet, som inneholder både romskip og store mestere som kommer den trengende moderen og hennes rabiate barneflokk, til unnsetning. Vår høyere bevissthet rekker ut en hjelpende hånd til både store og små - jeg tenker på dyra som vi ikke levner så mye. Dyr og planter får hospitere på Jorda fra tid til annen - de skal prøve om det er mulig å tilpasse seg dette miljøet for fast etablissement etter hvert. Dette har skjedd til alle tider, også før mennesket kom til Jorda. Mennesket kom så å si til 'duk og dekket bord', og har prøvd ut det meste av det de lavere vibrasjonene greide å klekke ut. Alt det vi foretok oss og tenkte og følte underveis, la grunnlaget for værmønsteret. Derfor har vi ikke hatt den mest ryddige og pene lekeplassen, nei, den har vært nediset og gold med jevne mellomrom. Andre ganger har det vært tørt og karrig. Det måtte sterk lut til!

Sant nok, Jorda er blitt en av de vakreste planeter i Solsystemet, takket være all den gode hjelpen vår høyere bevissthet har bidratt med. Og vakrere skal det bli. I de høyere sfærer er fargene mer glødende og skjønne enn vi kan tenke oss. De er perfekte, om vi kan forestille oss det. Men ikke fortvil, vi er der snart og får se det med egne øyne. Først må vi bare gjøre rent etter oss her i langt større grad enn vi har greid hittil - det er mye som skitnes til hver dag. Hovedoppgaven for alle oss nå, er ikke å bli hektet på fryktbølgene som sendes ut - vi må møte det med lys og optimismen slik vi har lært av Moder Jord. Energier som stråler ned fra vår høyere bevissthet i denne tida, kan påvirke noen mer enn andre. Nok søvn og riktig mat er viktig.

Jeg anbefaler alle å lese hva SaLuSa fra Sirius, sier til oss idag. SaLuSa er en av mange stemmer, som trofast hjelper og støtter oss gjennom uveisomt terreng. Den Galaktiske Føderasjonen består av mange avanserte sivilisasjoner fra vår Høyere bevissthet, som deler kjærlighet og lys med oss nå når vi trenger det som aller mest. De koser seg stort over å innlemme det som har vært lavere bevissthet inn i sine høyere sfærer.


Les SaLuSa her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

tirsdag 15. februar 2011

Se her!

A Call for a Million-Man March on Washington, March 6, 2011
by Steve Beckow, February 13, 2011
http://www.galacticchannelings.com/english/index.html


Steve Beckow kommer med en oppfordring til verden - vær med på en fredelig marsj mot Washington, DC, den
6. mars 2011. Jeg ber alle følge hans oppfordring om å annonnsere dette budskapet.


I call upon all freedom-loving people to come to Washington on March 6 and make their voices known in an orderly and peaceful way. I call for America to restore herself to her once-accepted role as the respected leader among nations, dedicated to individual freedom, human dignity, international harmony, and world peace.

I ask that this message be mounted to Facebook, Twitter, petition sites, and every other resource
available on the Internet. I ask you to forward it to your friends and associates. I ask that it be posted everywhere.

This elite group has been called by many names. A few of them are the Military-Industrial Complex (President Eisenhower’s name for it), the secret state, the “New World Order,” the Illuminati, the Rockefeller faction, the bloodlines, the 13 Families, and numerous others. Their ranks have included Presidents, generals, judges, senators, representatives, and many, many others in positions of power and influence.

They effectively control the United States through organizations like the Center for Foreign Relations, the Trilateral Commission, the NSA, CIA, and other intelligence agencies, the national-security apparatus, Northern Command, Southern Command, Central Command, NORAD, and other elements of the military, the FBI, the police, the civil service, the top echelons of many business and financial organizations, educational, medical, religious, and other institutions and associations and many other individuals and organizations whose identity is unknown.

Les her: http://www.galacticchannelings.com/english/index.html

mandag 14. februar 2011

Slik tenkte vi en gang ...

PIET HEIN
GRUK
for alle årene
I

KOMMER TID

At forår blir til
efterår -
det kommer af
at tiden går.


At også vinter
blir til sommer -
det kommer af
at tiden kommer.

Det blir ikke lett ...

Det er en fantastisk tid å være med på. Få se, observere og glede seg med alle de glade menneskene som nettopp har kjempet til seg friheten - etter et liv i ufrihet, noe vi alle har opplevd - om ikke i dette livet.


MATTHEW: February 13, 2011
Channeler: Suzanne Ward

Along the way, as everything in the universe keeps speeding up, heads will be spinning as significant happenings come one after another, or, more likely, simultaneously. Seeing their tattered remnants of influence coming to an end, the Illuminati will try to convince the populace that the truths that are forthcoming are outrageous, and their unwitting allies will be those who will resist having their firm beliefs upended. For example, the origin of Earth’s civilization. The staunch believers in evolution and the equally adamant believers in grand design: How easily will they accept the truth that both sides are partly right, partly wrong? And how much more difficult will it be for the religiously devout when the truth emerges about the purpose of religions and the falsehoods that are the foundation of Christianity?


Les originalen her. http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Til ettertanke ...

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channelEn kveld fortalte en gammel Cherokee sin sønnesønn, om en kamp som foregikk i hans indre.

Han sa: "Min sønn, det er mellom to ulver ...

En er ond:
"Sint, misunnelig, hatsk, trist, full av grådighet, arroganse, selvmedldenhet, skyldfølelse, harme, mindreverdighetskomplekser, løgnaktighet, falskhet, stolthet, overlegen og egosentrert."

Den andre er god:
Glad, fredelig, full av kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, vennlighet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medlidenhet og tillit. "

Barnebarnet tenkte på det i et minutt og deretter spurte han sin Bestefar: "Hvilken ulv vinner?"

Den gamle Cherokee svarte bare: "Den jeg nærer."

Autisme og skiftet i Bevissthet

MATTHEW: February 13, 2011
Channeler: Suzanne Ward


I sin siste kanalisering svarer Matthew på spørsmål om autisme, i forbindelse med det store Skiftet i bevissthet.

Er det betydelig økning i autisme-tilfeller relatert til Skiftet i bevissthet?

Matthew: Ikke i det hele tatt. Det økende antall barn som har symptomer som likner på autisme skyldes giftstoffer i vaksiner, og symptomene forverres av forurensninger i luft, vann og jord, samt kjemikalier i konserveringsmidler for mat - og reseptbelagte medisiner. Ekte autisme er langt sjeldnere og er sjelens valg av erfaring på linje med andre avtaler i dette livet. Verken autisme eller dens liknende tilstand, vil forhindre de personene fra å stige fysisk med Jorden, med mindre en kort levetid er en del av deres sjele-kontrakt.

Les originalen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

lørdag 12. februar 2011

Å utvikle sin individuelle sol

Message from Archangel Michael
"YOU ARE DEVELOPING YOUR INDIVIDUAL SUNLIGHT"
Transmitted Through Ronna Herman


Ronna Herman og erkeengelen Michael snakker denne måneden om at vi skal utvikle den individuelle sola. Her er et kort innblikk i noe av det:

Skaperens pust er livets drivstoff, og vi er flammen som næres (denne lille setningen rommer en hel beretning!) Det er viktig at vi forstår at vi utvikler vår individuelle sol, som en refleksjon av vår egen skaper-essens. Sola tilsvarer det menneskelige hjerte, sier Iliuka.

Inne i denne 'flammen' hver enkelt av oss er, skal den menneskelige, intellektuelle tankeprosessen utvikle seg utover språkets begrensninger. Det er et enormt vell av informasjon som venter oss gjennom den inspirasjonen som vil komme. Du må utvikle dine intuitive evner for å få visdom i 'Cosmic Council of Light'. Det vil ikke komme fra det ytre. Pusten er svært viktig, det er med den vi mottar åndelig næring fra Livets elv og gjennom det åttende chakra, sjelestjerna.

Det åpner stier som fører inn i flerdimensjonale nivåer av skaper-bevissthet. Vi må utvide det indre perspektivet mens vi gradvis endrer trosmønster og oppfatning. Bevisstheten må ekspandere for å innpasse den enorme skapelsen.

Fra skaper-essensen ble det skapt et bestemt antall sub-universer i den universelle enheten med både feminine og maskuline egenskaper.

Men når flesteparten av sub-universene ble skapt, ble den dominerende kraften i den kreative prosessen enten tillagt egenskapene til den maskuline eller den feminine bevisstheten.

I halvparten av sub-universenes hellige blåkopi-planer ble far/sønn-egenskaper - kraft og hensikt, mentalt/utadvendt egenskaper, valgt.

I den andre halvparten ble mor/datter-egenskaper - medfølelse, fostring, intuisjon innadvendte kvaliteter for å yte hjelp og støtte, valgt.

Det er også et likt antall sub-universer med mor/datter kvaliteter og dyder i lederrollen, mens far/sønn egenskapene tok en underordnet posisjon.

Har vi ikke fortalt deg at dette universet kan kalles et univers av flott, unikt mangfold? Det ble skapt som et universitet for opplæring av deg, omniversets stjernefrø. I hovedsak er det varierte mangfoldet og omfanget av skapelsen utformet slik at skaperen kan oppleve ubegrenset variasjoner av seg sjøl.

Det sub-universet vi lever i har først og fremst vært en far/sønn-universell erfaring fra starten. Vår mor-skaper og den varkre gudinnen har alltid vært til stede, men ikke i full prakt. Nå er det tida for mor/datter- og far/sønn-forholdet til skaperen å gå tilbake til likeverdig partnerskap.

Oppvåkningen av selvet fra å være i en bevisstløs tilstand, er det mest dramatiske steget i utviklingen av menneskeheten. Sjølbevissthet krever at du blir klar over hva som skjer i din personlige verden. Du må skjerpe tankeprosessen og lære å leve i øyeblikket eller nået som det blir kalt.

Les hele den interessante kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Refleksjoner:
Kanskje kommer vi nå inn i en rykende utvikling, som ekspanderer langt ut over det våre høyere frekvenser som Iliuka, Michael og de andre, har forestilt seg. Var det alle motbakkene i 3d som la grunnlaget? Er 3d som skreddersydd for å drive 'grunnforskning' i ? Kan det være en helt ny retning vi utvikler? En retning som også er ny for våre inspiratorer? Skal vi få inspirasjon til å sette ord på det nå etter hvert?

fredag 11. februar 2011

Når noe faller i hodet ...

Det nedenstående falt bare rett i hodet på meg, og jeg skriver det ned slik det traff meg og etter beste evne. Det er ikke redigert, utfylt eller komplettert med mer, eller tatt bort noe det er for mye av. Les det med stor velvilje. Jeg tror det er ment som en vekker - vi må bli årvåken i forhold til språket vi omgir oss med - og kanskje lever etter ... ?


Har vi en forestilling om at vi skal leve i etapper, bolker eller faser? Skal alt ha en tilmålt varighet, som vi alltid kjenner utgangspunktet til? Er livet som et prosjekt - første fase, andre fase, tredje fase osv. - til avslutningsfasen?

Dette mønsteret vil ikke passe som fot i hose til selve Livets mønster som bare ER. Livet lar alt skje i det indre som i det ytre. Livet er nøytralt før det fylles med noe. Livet har ingen oppskrift på hvordan det vil være, eller skal fylles. Livet kommer som et tilbud. Hvor kommer det fra ...? Det ER.

Nå spør jeg meg sjøl. Hva er det du skriver? Livet et Tilbud? Er livet et tilbud som du skriver, da må livet være en Enhet som det er mulig å oppnå - anskaffe. Er livet noe du kan anskaffe deg? Nei, vi henter ikke et liv her eller der for å ta det i bruk på den måten, som vi gjør med varer. Når livet bare ER, som du nettopp skrev, da må vi ta en bit av det da? Hvordan skjer det? Er det i det hele tatt mulig?

Nei, livet jeg snakker om, det er meg det. Jeg Er livet! Jeg er i live fra jeg blir født. Jeg har livet. Men, hva nå ...? Da er ikke livet noe som opererer på sjølstendig grunnlag. Da er Livet et substantiv, en del av en metode som skal kunne forklare intellektuelt det som er en nøytral Enhet og ikke kan stykkes opp i sin naturlige form.

Jeg er Livet? Hva Er de andre da? Er de også sitt liv. Ja! Stykker vi opp livet? Er det mulig? Er det noe her vi aldri har tenkt på? Føres vi på villspor av noe? Hva er det som fører oss på villspor? Oss? Jeg? Er det flere enn EN?

Oppstykkingen skjer når vi stykker opp oss sjøl - eller formerer oss i aspekter. Hva skriver jeg nå ...? Formerer oss i aspekter? Gjør vi det? Formerer oss? Eller er Formerer også et ord - et nøytralt ord i utgangspunktet. Ynglingen har sikkert foregått i vårt sinn ...? Et nytt ord ...? Sinn? Et sinn, hva er det?

Utålmodighet er noe vi har lært ved å leve i dualiteten. Enten slik eller så - alt annet er uakseptabelt og oppfordrer til at vi skal reagere negativt. Det skal mot til å hoppe av den dualistiske karusellen til fordel for den karusellen som snurrer i evighetsperspektiv. Er ikke et evighetsperspektiv tuftet på kjedelighet, livløshet, tristhet og alt som tilhører den sjangeren? NEI.

Det er helt klart, at vi må gå mange runder med oss sjøl - hånd i hånd med språket, ordene. De nøytrale ordene! Vi har levd i dualismen, med et språk som i utgangspunktet er fylt med nøytrale ord. Vi, det mentale sinnet vårt, har definert ordene. Ordene har fått felles-definisjoner og de har fått individuelle definisjoner, og vi har flyttet det fysiske livet inn i ordene og der er vi idag.

Etter hvert som vi våkner og ser denne finurligheten vi har foretatt for å få 'fasong' på livet, få til sameksistens, få det til å flyte, få til å innlemme nye aspekter, skape mening i det som lett kunne blitt kaotisk, så har vi definert oss mentalt, via språket og levd livet med høflighetsfraser og andre fraser - og forvirret følelsene, blitt sprø, tatt inn gift for å roe ned, og levd i sus og dus videre. Til vi idag våkner opp til nevekamper og store konfrontasjoner om hvem som er hva. Hvem som har rett? Hvem som ... ?

Framtida er blankpusset ...

SaLuSa - Channeler: Mike Quinsey
11 February 2011


Mike Quinsey har snakket med SaLuSa idag, 11.februar 2011, og er full av optimisme på våre og egne vegne. Sirianerne ser stadig klarere at dette ender med seier og at de såkalte mørke svekkes daglig. Deres renkespill har ingen goodwill i energien som omgir oss nå, og dette innser de.

SaLuSa avslutter slik: "Jeg er SaLuSa fra Sirius, og jeg håper du er forberedt på et betydningsfullt år, så fullt av håp. Så mye venter på å komme til syne i livet som vil forandre alt for all tid. Deres avsansement på kort tid har vært fenomenalt, men ved å se resten av 2011, og 2012, under ett - virker det helt utrolig. Ha det i tankene når du føler deg motløs, og mørke vil forsvinne."

Takk SaLuSa.
Mike Quinsey.

Den Galaktiske Føderasjonen - Mike Quinsey

Les her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 10. februar 2011

Ord er nøytrale redskaper vi mistolker ...

Nå har det brutt ut en jordisk krangel om; Kan ord skade? Foreløpig var det i dag en enslig stemme i eteren, som sa; Ord kan ikke skade! Dette fikk fagfolk til å rive til seg de mest sarkastiske ordene og slenge dem ut over den enslige stemmen. Den enslige (maskuline) stemmen lot seg selvfølgelig ikke affisere, og røsten fra 'folkedypet' ble krakilsk og slo fast - nå er tilbakegangen åpenbar - vi skal tilbake til mørkets tidsalder, og hvilken utvikling er dét? Hva er det som skjer, hvor kommer denne mørkemannen fra, som sier at ord ikke er farlige? Hvordan kan han påstå noe så skadelig? Hvordan får han seg til å si, at ord ikke skader? Ord er forferdelig skadelige, sies det, fra de som påberoper seg facit.

Den observante leser ser, at her var det ikke mye undring, men en bastant overbevisning fra første sekund. Stemmen med facit, representerte 'Olweusprogrammet,' som har drevet og driver med å lære opp folk til ikke å mobbe andre - Dette Mobbeprogrammet kjøres ved 41 skoler i Hovedstaden, og forøvrig er det utbredt over det ganske land. Nå mobbes det mer enn noen gang, sies det, på skolene rundt omkring i landet mobber både elever og lærere (kanskje rektor også kan innlemmes - all den tid rektor ofte snur ryggen til slike tilfeller?)

Når referanserammene er som de er, fulle av mobbere og mobbing, hvorfor da gå i forsvar for et system som avler dette? Hvorfor ikke ta imot nye tanker med en vurdering - kan det være riktig at ordet i seg sjøl, er nøytralt? Og dermed uskadelig? Det som sies uten at det følges av en fysisk handling, er det skadelig? Når en person godtar det som sies av en annen, da får det verdi for vedkommende, men ikke før.

Er det så vanskelig å forstå dette? Og er det så vanskelig å forstå at det er snakk om kun én kropp! Det er én kropp, og det er den enkeltes ansvar å nære den kroppen med ord som skaper nærende følelser, nærende følelser ...! Derfor er det ikke lurt å tenke negative tanker om seg sjøl, men ikke om andre heller, for kroppen skjelner ikke. Skal den ene kroppen (den eksisterer i entall - for alle) få næring fra ordene, må ordene være positive og myntet på egoet/selvet. Ordene må ikke være negative sjøl om de sendes til en ytre person - for kroppen din tar ordene til seg som om de var ment på den - uansett.


Olweus finner du her: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/satsingsomrader/arbeidsmiljo_fritt_for_mobbing_vold_og_rasisme/mobbing/olweus/

Det er en kanalisering fra Rådet og William LePar, som går rett inn i denne debatten; www.WilliamLePar.com.
Du finner den her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Spesialmelding fra SaLuSa

A special message from SaLuSa
Channeller: SaräAmma
Skype conference with "Somos Luz em Ação" Group
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel
Spesialmelding fra SaLuSa

SaLuSa kommer med en spesialmelding, hvor det blir uttrykt håp om at så mange som mulig, verden over, nå hjelper til å spre budskapet om dem, våre hjelpere der 'ute'. Det er avslørende tider - det er kritiske tider, blir det sagt. Det blir gjort 'wake-up call' på alle språk, slik at denne nyheten skal bli spredt.

Budskapet er denne gangen; Alt er klart, venter bare på Skaperens ord om at en mer åpen dialog med menneskene kan starte. "Ikke frykt vårt nærvær," sier de, "vi er til stede allerede."

Nå vil de ganske snart vise seg for alle og enhver, og ber om utbredt samarbeid. De som ikke er klar, vil bli aktivisert umiddelbart. Det blir igjen understreket, at ikke noe skjer ved en tilfeldighet. De utvalgte, de som føler seg 'kallet' på Jorda, har respondert, og det borger for at alt avsløres til rett tid og sted. Alle vil vite hva deres oppgave er, og også mye mer vil bli avslørt ganske fort når det åpnes opp for forståelse.

Les originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

onsdag 9. februar 2011

Hold hodet kaldt og hjertet varmt ...

Karen Bishop

Karen Bishop har sendt en liten epistel. Det er lenge mellom hver gang hun sender noen ord nå, men idag kom det. Vi gjør enorme framskritt, sier hun. Ved at vi går igjennom 11 portalen dette året, legger vi fra oss mye som ikke skal være med inn i våre nye liv og områder. Siden vi beveger oss framover og hever bevisstheten i små hopp, er vi delvis her og delvis der, noe som gjør at vi treffer på mye ukjent og får forskjellige følelsesmessige og erfaringsmessige opplevelser - ikke alle like behagelige. Det kan vi kanskje skrive under på noen hver.

Karen sier vi har oppholdt oss i fødselskanalen i de siste 5 åra! Vi er ikke forbundet til noe annet, vi er fullstendig løsnet fra det meste. Vi er alene i tunnelen, på en flåte som flyter på et hav uten vind, ingen årer, stille vann, og ikke én å se verken til venstre eller høyre. Når vi nå har beveget oss framover, til tross for situasjonen i fødselskanalen, og møter på mye ukjent og fremmed, blir vi helt utslått og får følelsen av at vi lever i minst i to forskjellige verdener samtidig.

Vi kan føle at vi snakker, men ikke i, eller fra, egen kropp, ordene kommer fra noen andre. Vi kan se i speilet og undre oss over hvem den personen er, vi har ingen idé om hvem vi er eller hvor vi er. Det er vanskelig å interagere med andre, det er som om de heller ikke er her. Vi husker ikke navn eller ord, vi husker ikke funksjonene til vanlige bruksgjenstander. Om noen tror de har fått Alzheimer's, så har de sitt på det tørre, for symptomene er svært like. Men ulikt Alzheimer's, så vil våre symptomer forsvinne så snart vi er igjennom og samlet i vårt nye rom i en høyere dimensjon.

Under en slik prosess som vi går igjennom, kan vi føle vi synker, vi kan dras ned i finansiell ruin og undre på om vi noen gang overlever. De siste 3 åra har vi vært sjølforsynt med vår egen energi, sier Karen. Det er likevel ingen grunn til å fortvile om vi 'siger' nedover, behovene våre er alltid passet på og støtte vil vi få på mirakuløst vis, når vi trenger det. Vi blir tatt godt vare på.

Karen sender sine aller kjærligste hilsener til alle.
Hun har ingen internett-side jeg kan henvise til.

Vi vandrer videre ...

ThinkWithYourHeart.net
http://consciousco-creationalcoaching.blogspot.com/
Lauren C. Gorgo & PHC


De potente solverv-energiene begynner mykt å bade planeten (og våre lyskropper) med frekvenser for endring og vi begynner å føle de første tegn til gjenfødsel etter hvert som våren (den nordlige halvkule) nærmer seg.

Solen føles merkbart annerledes, og tenner sakte våre ønsker om å manifestere de sider ved oss selv som vi lenge har næret. Vi sanser, og ser de første tegnene på vårt nye liv som vi lenge har kjent skulle komme.

I nordøst er vi fortsatt omgitt av urimelig hauger med snø som minner om at vinteren fortsatt er virkeligheten, men likevel, den lidenskapelige livskraften inneni begynner å boble opp som siste rest av vårt mentale rot og emosjonelle bagasje forsvinner og gjør plass for våre skinnende nye selv som tigger om å få slippe ut av de restriktive kokongene.

Ja, den nye verden er her, og om noen av oss gasser opp og avslører vårt nye "hjem", må vi utforske det i etapper. Det første som krever smøring er våre rustne tannhjul (les: ledd) for å aktivere framdriften etter mange år med stillesittende foredling.

Forvirring
Siden min siste oppdatering ... bare var for en uke siden! ... og siste nymåne i Vannmannen, har vi vært gjennom noen dype transformasjoner som vi først nå er klar over. Tiden har satt opp farten og vi føler bedre den nye verden, og hvordan å agere fra den. Vi evner å bryte fri fra lenkene og ser nye muligheter til frigjøring, en gang for alle.

Vi har vært kresne med gjenerobringen av makten som bevisste medskapere i å forberede den neste fasen i planetarisk oppstigning, og dette river opp noen dype sår og blokkeringer som vi nylig har støtt på. Heldigvis kommer vi igjennom det relativt hurtig nå, vi bruker timer på det som tidligere tok uker eller måneder å slippe. Frykt for vår evne, kraft og dyktighet til mestring florerer når vi skyves dypere inn i det ukjente, men likevel - under falmende illusjoner og usikkerhet, er det en følelse av sikkerhet ... selv om vi ingen anelse har om det som venter.

Du kan øyne vage endringer i reaksjoner på det som før var plagsomt, det fordamper når vi ser det ut fra helhet. Vi er i stand til å se mer av verden med utvidet forståelse, samtidig som vi drives ut av skyttergravene i 3d og inn i nye og uventede muligheter i samsvar med en nyervervet måte å samhandle på ... og dette er bare starten.

Et annet aspekt av å rykke bort fra gjenværende lenker er de mange avslutningene. Denne måneden og inn i vårjevndøgn, vil mye opphøre og forsvinne for godt ... relasjoner, partnerskap, karrierer, bedrifter, flytting, langvarige helseproblemer, juridiske / økonomiske forhold, etc. Vi vil også møte fysiske avskjeder av kjære ... i våre egne liv, men også ellers. Vårjevndøgn-perioden er en kraftig overgang og som alltid vil noen velge tida til å starte utvandringer.

Avslutninger i våre liv vil være relativt opplagte, og for mange er dette de fysiske avslutninger som har vært under prosess siden starten av 2010, for enkelte i mange år. Alt som har blokkert, eller annet tap av energi fjernes og erstattes med et høyere vibrasjonelt motstykke i år, og spesielt i de neste 6-8 uker.

I mitt eget liv ser jeg noe av dette som slutten på en 18 måneders konkurs, som i følge advokaten, kunne tatt 3-6 måneder ... men resulterte i mange uventede 'mirakler' som jeg knapt trodde var mulig. Å reise fra huset, og se det gå på offentlig auksjon ... hele veien til en ny "fair" verdivurdering med høy takst og rimelig betaling ... uten min aktive deltakelse ... var bare en halsbrekkende prosess ... og det faktum at guddommelig timing satt ved roret - er helt opplagt.

De tilsynelatende mirakuløse svar på livets dilemmaer kan forventes nå, og er den fysiske framstilling av sjelens ferd fra avmakt til styrke .... Til å ta fullt ansvar for vår fortid (ubevisste) manifestasjoner og ha mot til å leve dem ut i full bevissthet og uten nøling i vår evne til å gjenopprette vår skjebne.

Kriger-brigadens folk har lært gjennom forskjellige harde erfaringer hvordan vi effektivt kan stå i vår sjele-integritet ... uavhengig av individuell frakopling fra verden og hjertets krav. Mot alle odds.

Noen ganger betyr det ytterligheter ... som å lære av livstruende sykdom, leve uten mat, varme, eller også, et sted å bo. Det var andre lekser som kom i form av ensomme reiser, uten en sjele-ledsager eller midlertidig skilt fra vår store kjærlighet i den hensikt å utsette hjertet for kjempebrudd, så vi kunne helbrede følelsen av ødemark i oss selv - for å bli hele igjen.

Enkelte tider var mindre ekstreme, som evig kritikk og dom fra våre kjære ... måtte gå uten, om enn vi dypest sett visste at vi er genetisk formet til å ha alt ... å måtte skjule vår viten av frykt for dom .. . måtte dra med 'Ho-Ho' for de plutselige sult-anfallene ... måtte skjerme oss fra andre omkring og stadig bruke vurderingsevnen for å overleve den rå, sårbare tilstanden av metamorfose, etc.

Alltid ble det umulige krevd av oss, våre svakheter ble avdekket og vi ble tvunget til å møte den mest skremmende frykten ... uansett, gikk vi villig videre (om enn sparket og skrek) vår sjels frø visste at vårt kall til mestring alltid hadde første prioritet.

I den neste fasen vil bulldoserne, sti-rydderne, sporvekslerne, pioner-sjelene som har oppnådd full sirkel gis anledning til å komme 'unglued' fra fortiden med store fullmakter, og står fritt til å gjen-opprette vår nye verden, sette standard for neste bølge, og leve i henhold til våre nye (oppgraderte) ønsker. Vår tid er kommet.

Første trinn
Som med alle endinger, er alltid nye tiltak rett rundt svingen, og vi føler de nye energiene til ekspanderte evner langsomt sive inn i bevisstheten, lover å lade oss med nytt liv, nye lidenskaper, og en fornyet følelse av mening. Det blir stadig mer klart at alt er mulig, om enn i små doser.

I mellom øyeblikkene av fysisk smerte og utmattende trøtthet, blir vi begavet med den første lille renne av guddommelig inspirasjon som vi har tigget om siden oktober. Det betyr at vi er på vei til å puste liv i mange av de prosjektene som har ligget nede, ventet på å bli tilført en dose fra det nye nivåets bevissthet ... særlig noen prosjekter initiert i juni / juli eclipse-perioden i 2010.

Dette innebærer også at nye relasjoner av alle slag kommer til overflaten samt forestillingr om nye, uventede prosjekter, svangerskap, partnerskap, og spennende soul-inspirerte eventyr. Når vi kommer til fullt ut å forstå oss selv som essensielle deler av hele skaperverket, vil vi også lære å kjenne igjen de andre som er på samme bølgelengde - vibrasjon, slik at vi kan komme sammen i hellig union for å skape nye verdener, nye visjoner og med en større forståelse av vår ny-menneskelige evne til kjærlighet.

Ny mental posisjonering
For de fleste på høsten og tidlig vinter (i nord), gjennomgikk vi en intensiv tilkopling og rekalibrering av mentale kropper for opp-justering med den nye (enhets) tidslinje som satte igang en 'floundering' hjelpeløst rundt i måneder med mental forvirring. For meg spesifikt, var dette rene helvete all den tid min oppgave er å gjøre "mental tolkning" av hva jeg hører / gjenkjenner / intuitivt for å rapportere det til dere. Nå derimot, og etter det massive magnetiske pol-skiftet i desember, er vi (endelig) kommet på nett igjen ... mentalt ikke minst .. og for mange betyr dette et helt nytt forhold til tanken.

Vi har alltid lært at det vi fokuserer på blir vår verden, og dette vil bli godt dokumentert i innledningen til dette året. Når vi fletter den guddommelige maskuline / feminine energien inne i oss og opererer fra et balansert punkt med hellig union, er vi endelig i posisjon til fullt ut å tenke med hjertet. Beviset på denne integrasjonen viser seg i evnen til å utnytte kroppens samlede intelligens ... vår hjerne og vårt hjerte ... i balansert harmoni.

Balansen av vår kognitive forståelse og evne til handling, tyder på direkte høyere intelligens med vår sensorisk- / følelses-baserte direktiv som bestemmer vår evne til å overskride den emosjonelle kroppen og skape fra begrensningens null-punkt -nøytralitet. Dette er bryteren fra kausal til 'ekko'manifestasjon som mange vil mestre i starten av året.

Pleiadianerne deler med meg at sann resonans etablering blir mulig fordi den nye (enhet) tidslinjen er nå fullt virksom, så å si ... nettet har blitt aktivert og vil øke i kapasitet med det økende antall oppvåkning og nyfødte sjeler som er- / har vært genmodifiserte (gjennom oppstigningsprosessen) til å arbeide innenfor denne krystallinske nett-strukturen ... malen for den nye Jord.

Og som et resultat, de som har overskredet sin karmiske blåkopi (gjort nødvendig sjele-arbeid / biologisk rensing), vil "ha fokus på læring og forståelse av det nye navigasjons-systemet i ennå-ukjent terreng, som du nå står helt og fullt i. Dette betyr mye, men det viktigste av alt er at du vil bli hekta på en annen strøm av skapelsen ... alt etter hva dine mentale evner tilsier. " iflg. PHC

Med andre ord, når vi overskrider karma-loven om polaritet, blir vi underlagt lovene i den høyere bevissthet, loven om 'one-being-in-action', som krever at våre mentale evner er klare og skarpe slik at vi kan skape fra sinnet i en balansert og på en (følelsesmessig) uhindret måte. Vi er nettopp begynt å lære hva dette egentlig betyr og hvordan du navigerer det nye territoriet mens du stoler på vår oppgraderte 'GPS' som støtte, uten ekstern bistand. For alt jeg vet, blir vårjevndøgn, trenings-hjulet løsnet. Ved vintersolverv, bli vi skjøvet ut av det velkjente 'reiret' for å se hvor godt vi flyr.

Dette betyr at alt det vi lærte gjennom vår egen metamorfose-prosess, og gjennom mange år med indre stillhet snart må omsettes til handling ... "og vi sier ikke dette for å overvelde eller fraråde deg, men for å informere deg om at læringskurven er bratt og du har gjort det umåtelig bra ... men nå er tiden inne til å smi videre, til å skape og gjenskape, å spille og utøve mestring, for å gjøre feil og lære av dem, og å leder andre mennesker fram til seier. " The Spiritual Hierarchy

Å si farvel til et utgående liv
Når vi forbereder oss til neste steg og trenger dypere inn i vårt nye liv og kropp, er det vanlig å oppleve utspill av følelsesmessige utbrudd fra innsiden. Slike utbrudd kan tilsløre seg som intense utbrudd av sinne, frustrasjon eller angst, og til slutt bli til en åpen geysir av tårer som kan fylle et hav.

Det er bygget opp av sterke følelser som driver oss ut i spor vi føler oss fanget i, og det er også vanlig å oppleve slike bølger av underliggende utslipp som en midlertidig sorg som ofte kommer før / følger et stort hopp opp til et nytt bevissthetsnivå. Dette er følelsen av tap som ofte forbindes med et dypere plan i egoet / personligheten, døden og det som alltid bringer oss nærmere vårt sanne jeg.

Hvis du fortsatt er i en sint / frustrert / deprimert fase, vær tålmodig med prosessen ... dette vil til slutt vike for et frislipp av all undertrykket energi og frigjøre deg til å gå utover alt dette 'woulda', 'coulda', shoulda', og all sorg over livet som er tapt.

Husk, så snart vi elsker oss selv fullt ut, er vi ikke lenger redde for å være sann. Det er da livet begynner, når vi dypt innser at det livet vi levde for å komme hit var bare praksis.

Vil det fortsatt være humper i veien?

Selvfølgelig!

Men heldigvis, dit vi går ... trenger vi ikke veier

Slik løsner det ...
Lauren


Les originale her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

tirsdag 8. februar 2011

Hvor er mitt utspring?

Akashic Transformations ~ Human Origins
Channeler: Jen Eramith MA
Mandag 7 februar 2011
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Hva er opprinnelsen til menneskeheten på jorden? Har vi utviklet oss fra det eksisterende plante- og dyrelivet, eller kom noen av oss fra andre planeter eller andre åndelige steder?


Det er ikke kun det ene eller det andre - det er begge deler. Den fysiske formen for menneskeheten utviklet seg fra plante-og dyrelivet. Det vitenskapen har oppdaget om den fysiske evolusjonen er sant - din fysiske form, og alle de fysiske strukturene som holder din sjel og ditt DNA - de delene av dere utviklet seg fra andre livsformer på planeten Jorda. Du utviklet deg fra planter og dyr, og til slutt primater til det du kjenner som mennesket. Den fysiske evolusjonen ble reell, og alle som er i en fysisk kropp har sagt seg villig til å følge den evolusjonære linjen.

Noe annet er, at dere alle har en sjel og hver sjel har en kosmisk herkomst. Dere kommer alle fra et sted av høyere bevissthet. Du kan kalle det for en høyere dimensjon, og det er tilfellet med hver en av dere - til et visst punkt er dere alle fremmede eller utenlandske. Dere har alle, en unik åndelige arv som kombineres med den fysiske kulturarven, eller evolusjonære linjen for menneskeheten, når dere blir et menneske. Kombinasjonen av de to er det som gjør deg menneskelig. Du kan ikke bare være den ene, av de to, og fortsatt være et menneske. Et menneske er den unike kombinasjonen av et åndelig slektskap og en fysisk, biologisk blodslinje. Så dere utviklet dere fra eksisterende plante-og dyreliv, og alle har kommet fra et annet sted. Noen av dere er svært tett koplet til en planet eller en stjerne, andre er koplet til en familie av guddommelige vesener som engler. Hvordan de to linjene er kombinert avhenger av hvem du er, men begge er sanne med hensyn til opprinnelsen av menneskeheten.

Det finnes sjeldne tilfeller hvor noen får menneskelige former uten å gå gjennom de vanlige biologiske stegene. De fleste av dere, 99,9%, er født biologisk. Du ble unnfanget, du utviklet deg i mors mage, og ble født som andre pattedyr - og slik lever du helt i det tråd med den fysiske evolusjonære linjen av fysisk menneskelige form - som en del av naturen. Noen personer som lever på Jorda, har ikke fått sin form på den måten. Det er mulig for en sjel å gå inn i en fysisk kropp uten å være født på den tradisjonelle måten. Når det skjer, er det vanligvis en sjel som kommer fra et høyere sted, kommer fra en åndelig verden som engleriket eller kommer fra et annet stjernesystem. Noen av dere kaller det, aliens, men de er egentlig ikke aliens i tradisjonell forstand. Det er en annen måte å være i en menneske-kropp på, og leve et menneskeliv. Noen av dere trenger å erfare noe spesielt som voksne, og har verken interesse eller behov for å gå gjennom prosessen - unnfanget, fødsel, oppvekst - for å bli et menneske. Dette er veldig, veldig sjelden, men det skjer.

Hvordan kan vi avgjøre, eller finne ut, hva vårt åndelige opphav er?

Det første er å akseptere at du har et åndelig opphav. Så snart du slipper spørsmålet om hvorvidt du har eller ikke har, og bare omfavner ideen om det, så vil informasjonen komme til deg. Det som skjer er at du er tiltrukket av en spesiell stjerne når du ser på himmelen. Du har alltid følt deg fascinert av engler eller andre guddommelige energier. Du har kanskje alltid vært fascinert av spesielle dyr, fordi dyr kan representere åndelig slektskap som du er en del av. Dyre-totem eksisterer for å gi deg informasjon om åndelig slektskap. Hvis du føler deg trukket til et dyr, for eksempel bjørn eller ørn, forteller det at de egenskapene du tillegger de dyra er nært knyttet til egenskaper for din åndelige arv. Styrken til bjørnen, eller det skarpe synet til ørnen, er refleksjoner av ditt åndelige slektskap.

Når du aksepterer at du har et åndelig slektskap, så kan du begynne å lete etter ledetråder. Det viser seg i spørsmålet om hva du føler deg tiltrukket av? Hva er du interessert i? For noen av dere, har dere et veldig klart, rent åndelig slektskap. Du kommer fra ett sted og det er helt klart. Du er en ørneperson eller en bjørneperson. Akkurat som noen kan være helt irsk eller helt ghanesiske. Men de fleste av dere har et komplekst, åndelig slektskap. De fleste av dere er tiltrukket av ganske mange forskjellige, akkurat som mange av dere har en blandet fysisk avstamning. Du har en del av dine åndelige linjer knyttet til bjørne-energien og en del er forbundet med ørne-energi og enda en del av deg er forbundet med engler for eksempel. De fleste av dere vil merke at du er trukket til ganske mye forskjelligartet - du er interessert i mange ulike emner, eller du føler deg forbundet med ganske mange forskjellige symboler eller dyre-totem. Det er fint. Utforsk dem alle og still stadig spørsmålet om - hva kaller på meg her? Hva føles som en del av meg her? Bare du vet, dypt inne i deg selv, hva som resonnerer som sannhet for deg.

Vær villig til å godta at din åndelige avstamning kommer til å ta med de enkelte egenskapene du ser som positive og noen andre du ser som negative. Det er viktig at du godtar dem alle, akkurat som det er viktig at du godtar dine feil, og være villig til å jobbe gjennom dem. Hvis du omfavner skygge-siden, hvis du er villig til å akseptere at enkelte deler av dere kan ha negative sider, da bestemmer det hvordan du kan bruke det positivt. Det er måten å starte prosessen med utforsking av åndelige avstamning. Du vil se at du kan få informasjoner eller at mennesker med intuitive evner kan fortelle deg mer om din åndelige avstamning. Til slutt er det likevel ved å lytte til ditt eget hjerte og sanse det som virkelig passer for deg, du får mest nøyaktig følelse av hvor du kommer fra.


Les: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

mandag 7. februar 2011

Refleksjoner fra lord Adama

Lord Adama Reflects on the Ease of Movement
From January through February 2011
Rev Christine Meleriessee Heliohah


Elementene forandrer seg drastisk i våre liv nå, sier Lord Adama. Siden starten av 2011 har store endringer skjedd i Jord-kroppen og i hver enkelt menneske-kropp. Ja, vi i Telos er også påvirket av de plantariske endringene, men på en annen måte enn dere på den ytre Jorda. 'The crux' er, at alle er i endring og når vi teller med endringene i oss, skifter vårt fokus til en høyere bevissthet. Det er ikke helt til 5d fokus, men beveger seg oppover for til sist å motta 5d energier.

Dere på Jorda som lytter til våre ord nå, er veldig klar over at dere er i endring. Noen velger å ikke vite hvorfor, de bare aksepterer, mes andre trenger konkrete svar på hva det er. Forskjellen på meningene må samles i kor - vi sier ikke lenger hvorfor, men når. Dette er et viktig aspekt. Begynner du å forstå hvorfor du går gjennom en viss prosess, så kan du fullt ut akseptere at lysets guddommelighet skal skinne inn i aspekter du prøver å akseptere.

Aspekt - hva er ditt aspekt i dette øyeblikket. Vi er nå i skiftet, og flytter oss fra januar til februar. Det har vært et ekstremt værmønster på Jorda, og mange føler at januar har gått svært sakte. Velkommen til vår verden. Du lever i øyeblikket, i nået, ikke prøv å stresse opp noe, men gå framover skritt for skritt. Det er ekspansjonen av dine erfaringer på dette tidspunkt. Områder som ligger i le for været, blir rammet hardt - med andre skjer det motsatte. Det er interessant hvordan polariteten er oppstått på Jorda, slik polariteten har oppstått innenfor hver av dere.

Det som skal skje, er at polariteten skal skifte - ikke til det motsatte, men ved utvidelse av Enheten. De to endene møtes på midten etter som det rundt ekspanderer i prosessen. Bruk et øyeblikk til å reflektere på dette for å fullt ut forstå hva det dreier seg om. I ditt dypeste dyp, pust og føl din egen ekspansjon. Har din bevissthet endret seg nettopp, eller hvordan oppfatter du dette? Polene har skiftet inn i hver av dere på denne tida, for å hjelpe alle til å komme sammen. Noen innser det kanskje ikke, og vil gå glipp av neste lys-aktivering. Hva handler denne aktiveringa om?

Januar-aktiveringa ga oss muligheten til fullt ut å tillate lys-frekvensene å komme inn i kroppen og assistere Jorda - hvilket har skjedd. Været er uberegnelig, men også veldig rolig i samme åndedrag. Dette er et vesentlig poeng med hensyn til å samle det Enhetlige. Hvis du ikke kan være i din egen guddommelige Enhet, hvordan kan universet forvente at Enhet skal bli forstått. Så i januar var forsøket på gang, i hver enkelt av oss. Noen av dere kan ha hatt traumatiske opplevelser, slik at åpningen skjedde og lyset kom inn og utvidet deg.

Så nå forflytter vi oss til energiene i februar. Kjærlighets-måneden, ikke bare på grunn av Valentinsdag, men på grunn av handlinger mange foretar. Det er en energi, ikke en ferie-tilstand. Det er i vinterens dypeste dyp noen steder, og varme må oppnåes. Nå som hver enkelt har ervervet denne åpningen, skal du la kjærligheten - Enheten - flyte inn i deg. Det handler ikke bare om kjærligheten til en annen person - det er kjærligheten til deg sjøl. Dette er måneden for å uttrykke den kjærligheten du har inne i deg, på forskjellig vis. 11. februar 2011 er dagen for en storstilt innvielse i Enhet. Hvorfor denne dagen? Vel, det er et aspekt av 11:11 - og hver måned vil vi komme nærmere det guddommelige i oss. Ikke bare hver av dere, men hver av oss i hvert øyeblikk. Det er et spesielt øyeblikk for å opprette og å uttrykke din egen guddommelighet med deg sjøl. Universet støtter deg i dette skapelsens øyeblikk. Nyt varmen som kommer til deg. Så når den 14. februar kommer, vil du være helt klar til å dele med en annen, denne kjærligheten du har mottatt. Det er et fantastisk øyeblikk i denne skaperprosessen av Enhet.

Lord Adama bestemte seg for å dele dette med deg på denne dagen, på grunn av legemliggjøringen av den Ene. Vi i Telos har ventet på dette innkomme av essens - av deres væren og på denne Jorda. Vår kjærlighet er din kjærlighet, og det kommer en tid da vi vil dele mer direkte enn vi noen gang har gjort.

Vær klar over at du fortjener denne tida med å skape, slik det er i din guddommelighet å virkeliggjøre minnet om at vi alle er sammen. Så la oss denne dagen på den 11. februar 2011, ta kontakt med hverandre i guddommelighet som vi alle er. Vi vil vente på din kjærlighet.

Jeg er Lord Adama, til tjeneste
High Priest of TelosSe meditasjon i samme kanalisering: Ease of Waves ~ Meditation ~ February 2011

Se originalen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

søndag 6. februar 2011

Heale de maskuline energiene først!

Kryon http://www.kryon.org.za/Miscellaneous.htm.
Channeler: David Brown
Summarised answers to questions from emails


Spørsmål: Hvordan kan jeg helbrede meg selv? Kan jeg gjøre det selv?

Kryon: Hva er healing? Først av alt; konsentrer deg om det som er den mest maskuline av de områdene som trenger healing - i hver familie er det faren som trenger det. Alltid, alltid, alltid er det den indre verden vi har med å gjøre. Å fikse livet i det ytre er nærmest umulig. Alt er først og fremst i den indre verden. Alt i deg er lys, vibrasjoner og energi. Når som helst er det mulig å arbeide med far. Finn en måte å holde deg energetisk intakt i meditasjonen eller utøvingen - se til at du alltid har nok energi i kroppen i dette arbeidet, fordi lyset og vibrasjonene i kroppen er energi. Det du ønsker å gjøre er å sende lyset inn i de mørke områdene i kroppen - og så slippe det som ikke fungerer.

Vær svært nøye med å observere deg selv og ditt liv og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer - avhengig av hvordan livet ser ut, så trenger du så mye energi som mulig. Du kan ikke drømme større enn det er mulig, og ikke presse og ekspandere dine energier i den ytre verden. Det første steget i healing er å akseptere din situasjon, og deretter gå i deg selv, og fordi du er guddommelig er du som Gud, du er skapt i Hans bilde og han er den store skaperen og det er også du. Men der du er skadet, vil du opprette en skade også i din ytre verden. Du trenger din energi, ikke for å kjempe med den ytre verden, men dere trenger alle å ordne i den indre verden.

Så det er viktig å finne ut hvor du skaper det du ikke ønsker, og å se hvor du skader ditt liv - det du ikke vil ha i livet ditt. Hvor det er sinne og frykt og tristhet. De tre grunnleggende energiene er det som holder deg tilbake. Inne i noen av de nevnte tre energiene vil du alltid finne det indre barnet, det som vil guide deg til problemet! Og der hele familien skaper en negativ virkelighet. I det indre av hele denne familien, er du en refleksjon av solsystemet, sola er (indre Far-Sol) summen av alle fedre, Jorda er (indre Mor-Jord) summen av alle mødre - du er månen, den indre Måne-Barn. Din bror er Merkur - din søster er Venus, din onkel er Saturn og din tante er Jupiter.

Det er nødvendig at alle nevnte energier kommer i balanse, og måten å bringe dem i balanse på - er å sette lys på dem. Så du setter lys i tanter og onkler og viktigst, deres mødre og fedre. Det viktigste er egentlig din far, fordi han av hele familien i ditt indre - er naturligvis den mest maskuline, og hvis denne maskuliniteten ikke blir helbredet, da kan heller ingen av de andre i familien bli helbredet - fordi det er den maskuline energien som holder den feminine. Din far vil holde din mor i et feminint rom. Men din mor er også maskulin i forhold til barnet, så det er ingen vits i å helbrede barn eller mor først, du må helbrede det som er mest maskulint først. Det er ikke en sak av viktighet, det er et spørsmål om orden. En metafor: Ved transport av produkter til markedet, er hesten og vognen like viktig - og like ubrukelig uten den andre. De er ikke i konkurranse, de er to deler av en funksjonell helhet. Men hesten går foran kjerra! Og far må være helt foran.

Start alltid med far. Start slik: Når du går til sengs om kvelden, begynn med å sende kjærlighet til far, din genetiske far - eller send kjærlighet til den delen av dere som er din far. Du må erkjenne at den gode rene Gud som du vil skal helbrede deg selv, faktisk er en sann mal av hele familien - helbredet.

Det er hovedsakelig to deler til denne Gud, den første delen er faren og alle de mannlige attributter av familien. Den andre delen av Gud er hans partner, hans kone, Sofia-energien, som naturlig representerer den kvinnelige delen av familien. Dette er de to viktigste energiene du vil påkalle for å helbrede deg selv. Den maskuline fra fars side inne i deg, vil vise strukturen, og det feminine vil vise helbredelsen etterpå. Det starter sånn, påkalle energiene, føl energiene og føl healingen som skjer.

Healing er alltid bedre med to personer, gjennom diskusjon og gjensidig kontemplasjon. Men du kan gjøre det alene, faktisk å gjøre det alene viser noe helt spesielt: ren intensjon.

Les originalen her: KRYON - Channelling menu page
http://www.kryon.com/k_25.html

Hilsen fra Arcturianerne

The Arcturian Group:
What Appears to be Rebellion is the Awakening of the Masses
6 Februar 2011
Channeler: Marilyn RaffaeleDen Arcturianske Gruppa advarer oss hva angår det som kan skje når rebell-energiene våkner til live på Jorda. Med alle de sterke energiene som nå ruller inn over oss, kan det jo komme til å gå både fort og galt. Dette er ukjente frihets-krefter for oss jordboere, og vi våkner plutselig opp en masse og finner ut at vi har vært fanget i slaveri og foret med løgner i evigheter. Ikke så rart da, at vi får uante krefter og griper til steiner som fyker som hagl på kryss og tvers. Frigjøringsbevegelser, heter det, men likner slett ikke på en søndagsskole på utflukt. Nei, det er så mye innestengt raseri som skal ut i lyset, så stemmen alene er ikke nok - fram med roperten. Ut, gjaller det over millionbyene og overdøver ethvert bønnerop.

Vi oppfordres til å være oppmerksom på falske profeter som nesten 'kommer ut av treverket', så å si. Vi overdynges av meldinger som har kun en hensikt - å spre frykt. Lysarbeidere vet at slike meldinger er blank løgn, og demper frykten med å sende lys ustoppelig. Vi vet at Moder Jord er igang med den største vårrengjøring noensinne, og om det kan skvulpe litt her og der under slike omstendigheter er ikke det minste rart. Mange får lyst til å bruke sine nyvunne evner til kanalisering, og blir oppfordret til å sjekke budbringeren nøye. Det florerer med falske profeter, ikke bare bak oss og ved siden av, men også over oss! Så vær obs, er meldingen. Vi skal ta tilbake makten og vi skal bruke den sant og ekte. Dette er et stort steg på kort sikt, men ytterst nødvendig sett i evolusjonens perspektiv.

Vi blir stadig mindre dannet både i tale og atferd, vi har fri vilje og bruker den uhemmet for en stakket stund. Det er så mye energi som skal ryddes på plass og integreres. Det skal fjernes energi-meridianer fra den gamle kroppen og så skal det åpnes nye portaler. Nye shakra skal også komme på plass, samt rensing av gamle. Heldig da, at vi ikke trenger så mye søvn som før. Den nye kroppen våkner og sovner til utider, og den spiser og arbeider til andre merkelige tidspunkter. En pause innimellom kan brukes til å stille spørsmålet - er dette virkelig sant? Mye er så nytt og uvant at det virker ikke så sant ut fra de referanserammene de fleste av oss har, og de nye tankene som triller inn som erter på ei snor - virker i alle fall ikke kjente. De fleste forskere og vitenskapsfolk holder nok pusten av fare for å forsnakke seg, gå ut av 3d sporet et øyeblikk, gi uttrykk for New Age- tanker - det er ikke bra. Til alle sammen; det er på tide å kreve ditt sanne jeg fram i lyset, ikke vær redd for å gi slipp på et frynsete trossystem som er gjennomsyret av hat og dom.

Les originalen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

lørdag 5. februar 2011

Energi-tumulter

Cycling Energy - channel by Lighted Loving
5 February 2011
Channeler: Karen Cottle
I am Jem, Pleasurex of the First Order of Lighted Loving.


Karen Cottle, snakker om energier som flyter rundt i verden. Hun forklarer litt hvordan 'mørk' energi skal forstås. Hvorfor vi kaller det 'mørk' energi, er fordi vi da tenker på intensjonen bak energien. 'Djevel' er også et synonym i samme gate. Dette er semantikk. Et natt-dyr nyter den kjølige, mørke natta - tenker ikke på den som noe ondt. KC gjentar; Det er intensjonen bak den 'mørke' energien som teller.

De lyse energiene raser skøyeraktige rundt og dytter fram den mørke. Den mørke energien er sur, nervøs, glefser og snerrer fordi den er skremt opp og spredt ut over. Den har glemt sin opprinnelige form som kjærlighet. Guddommelig kjærlighet. Hver mørke enhet vil bli konfrontert med sine lyse aspekter og til slutt brakt tilbake i balanse.

Mange av dere blir opprørt av den resulterende energien (hensikts-oppfyllende - min anm.) Stå høyt, vær sterk og vit at en gang når de seismisk-liknende aktivitetene er slutt, så vil det bli en jevnere og roligere tid.

Kroppene blir kraftig hullet etter hvert som de blir mer krystallinsk i naturen. Etter hvert som energien kanaliseres igjennom, kan dere synes det er vanskelig å håndtere den slik den renner tøylesløst rundt.

Det blir hjertebank når hjertekamrene endres og justeres for å imøtekomme frekvensene dere tar inn. Det er forståelig at det virker skremmende når hjertet plutselig dunker raskt noen ganger og det føles som om det hopper ut av brystet. Slapp av mens det pågår og la kroppen bli rolig og fredfylt, for å utføre de endringene som er på gang. Panikk hjelper ikke, det hindrer prosessen. La det stå til - la endringene skje. Ikke bli som den mørke energien, sparke og skrike etter hvert som den tar seg til rette.

Vi vil ta dere gjennom dette svært sakte, så kroppen får tid til å tilpasse seg den nye krystallinske naturen. Gammel energi er ikke lenger relevant, og kan være vanskelig å kontrollere. Derfor tar vi det sakte, men sikkert.


Les mer her: http://www.karencottle.com/Cycling_energy.html