onsdag 25. august 2010

Sensitivitet og Frykt

http://www.jeshua.net/

To artikler som anbefales: From hypersensitivity to high sensitivity. Fear as doorway to the unknown.

Vi opplyser Illuminati ...

http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Nå er det nok rett før den tredje, og avsluttende, finans-bølgen kommer - hva det nå vil føre til denne gangen. Skal Norge ligge som en Krydderøy midt i det finansielle virvaret? Lukk øynene og se for deg verden og jordkloden badet i lys - vi trenger det og det hjelper stort. Ikke minst - vi sender mye lys til Illuminati - vi vibrerer oss sammen med Illuminatis lave energi og snur den - dette hjelper!

Dette sa Matthew for halvannet år siden: "Af primær bekymring er den globale økonomiske krise, hvilken vil blive dybere, som en dominoeffekt fra den stadig værre situation i USA. Det ville være en stor uretfærdighed at give jer falske forhåbninger om, at dette anliggende hurtigt kan blive løst - en situation af en sådan gennemtrængende størrelse kan ikke blive vendt om igen med hast, og den vil fortsætte med at give vanskeligheder for mange mennesker. Finansielt blodbad var Illuminatis hensigt, men udkommet vil ikke blive det, som de havde planlagt: De forventede at føje til deres kæmpeformuer ved yderligere at stramme deres kontrol over bank- og handelsverdenen, investeringsselskaber og skatter. I stedet for er de blevet vidne til en total destruktion af deres korrupte system, som gennem århundrederne spredtes som et net af pigtråd rundt om planeten. Ud af den nuværende hvirvelvind vil der fremkomme et økonomisk system med ærligt lederskab og en retfærdig fordeling af verdensressourcerne.

Under denne overgangsfase fra det gamle til det nye, kan nogen assistance komme fra regeringer fra by-niveau helt op til nationalt niveau, men det er den samarbejdende bestræbelse indenfor familierne, nabolag og små samfund, som vil være de mest pålidelige, støttende og tilfredsstillende. Vi tilskynder jer, der har midlerne til det, at gøre det, del penge og plads med dem, som har behov for husly, brændstof, praktiske ting og transport; og ja, under alle omstændigheder, hvor vejr og typografi tillader det, lav haver og tilskynd andre til at deltage i fødevareproduktionen, samvirkende butikker lige såvel, som at bytte mad for tjenester.

Den afgørende ting er, hold jer borte fra frygten! Vi minder jer igen om, at da I valgte at deltage i denne foreliggende betydningsfulde tid, bød I den økonomiske kollaps velkommen, som en forudsætning for kommende reformer, og I var følelsesmæssigt, åndeligt og intellektuelt velforberedte for succesfuldt at håndtere denne midlertidige periode. Selvom I måske ikke indser, at jeres sjælsniveau forberedelse tjener jer godt, så ser vi det! Vi ser en lysere ånd af delen og en fornemmelse for enhed end nogensinde før. Det økonomiske oprør har resulteret i en dybere bevidsthed om velsignelser og følelser af taknemmelighed: medfølelse i større grad overfor mennesker, som er underprivilegerede og ikke har det mest nødvendige og som ikke har frihed; dele med de trængende i stedet for med familier og venner som har nok; og stigende antal af mennesker med dybfølte ansvarsfølelser overfor arbejdet mod trivsel for alle. Hver eneste tanke, følelse og gerning relaterede til denne form for aktiviteter tilføjer lys til den kollektive bevidsthed, som til gengæld bringer fordele for alle sjæle på Jorden."

tirsdag 24. august 2010

Vibrasjoner og harmonisering

Fra "The group" av Steve Rother.
http://lightworker.com/beacons/
~ Secret of the Expanding Universe ~

Når det nå er blitt åpning mellom dimensjonene - ytre og indre - kan vi frigi våre eldgamle maler til fordel for de vi skaper sjøl. Det er snakk om energetisk struktur som gjør at vi kan bære mer av ånden i den fysiske kroppen. Bevisstheten må overta en del av det som tidligere har gått automatisk. Vi har pustet helt automatisk i 3d (for vår overlevelse), men det går over til å bli halvautomatisk nå. Skal vi ha optimalt utbytte av pusten, må vi være bevisst med i pustingen. Ved å kople til bevisstheten framfor å leve 'bevisstløst', skaper vi det nye mennesket. De gamle restriksjonene på det vi skaper, blir fjernet. Når vi er over de første vaklende forsøkene, oppdager vi at vi kan skape nye energiformer meget hurtig. Vi er i en dimensjon nå, som understøtter våre forsøk på å skape nye tilstander rundt oss der vi beveger oss. At vi er med på å fjerne mye av tomsnakket på Jorda, betyr at energien klarner opp. Vi vil møte mange nye utfordringer, men det blir gode læremestre for oss videre på vegen.

Vi skal fram til harmonisk velvære på den nye Jorda, og dette arbeidet fortsetter de kommende åra (les i kanaliseringen om hvor enkelt det gjøres.) Det er snakk om vibrasjoner ved harmonisering, og det er snakk om å være med i all kjærlighetsflyten i universet. Det er i grunnen det eneste vi trenger å gjøre for å gjenskape Himmelen på Jorda. Vi åpner opp energifeltet vårt ved at vi ser, og energetisk kontakter, andre mennesker som kommer inn i vår sfære. Vi ordner opp i møtende følelser i opprør, på den beste måten ved at vi holder orden på våre egne grenser. "The group," minner om at vi må behandle hverandre med den største respekt, nære og hjelpe hverandre ved hver anledning og ikke å forglemme, at vi spiller et vakkert spill i å utgi oss for å være menneske - spill godt sammen, er oppfordringen.

søndag 22. august 2010

Tre dagers mørke ...

http://www.kirael.com/

Mange av de som går gjennom det store skiftet, vil oppleve "tre dagers mørke", sier Kirael. Jorden beveger seg gjennom foton-beltet, mens du sover - dette er den enkleste måten å få inn 4d-lyset på. Etterpå er det mulig å kjenne at kroppen er blitt lettere. I tillegg til at dette er helt nytt for oss mennesker, så er det også like nytt for Kilden. Det er første gang skiftet skjer samtidig som menneskene står klar til å mønstre på - det har aldri skjedd tidligere. Det er helt klart at noen reiseforsikring ikke er mulig å oppdrive for denne turen - kanskje den mest usikre seilasen du noen gang har gitt deg ut på. Forsikringen ligger i egen evne til tillit og i veiledningen fra Kirael og andre høye bevisstheter i denne tida. Igjen minner jeg om at dette er et bevissthetsskifte og ikke et fysisk. Når det nevnte mørket er over vil den sjette sans være aktivert, og du vet klarere hva og hvor du er. Jeg anbefaler deg å lese Kiraels kanalisering; "The Day After The Great Shift." Da vil du også se hva som ventes av deg både innenfor og utenfor portalen. Sansene er forsterket vesentlig, og du vil ta inn nye krystallklare inntrykk på alle nivåer.

Du vil merke endringer i kroppsformen, og bli ikke skvetten om du også merker uvante vesener rundt deg (de er her for å assistere.) Du blir smartere, og kan utføre mirakler i mange tilfeller. Noen, men ingen vet hvem, er her for å forske på skiftet og det som følger med. Noen har allerede merket endringer i kroppen ved at hender og føtter og andre kroppsdeler er blitt lengre, og det de menneskene sier kan være vanskelig å forstå. Kirael utdyper alt dette nærmere i sin kanalisering. Det som ikke trenger å gjennomgå noen endring er signaturcella som ligger i pinealkjertelen. Den hadde med seg to blåkopier, hvorav den ene med 4d-bevissthet, som automatisk trer i kraft nå. Derfor glir mye 'ukjent' stoff lett på plass i bevisstheten som om du har pugget det i lang tid, så det er ingen grunn til å bekymre seg for at alt er så nytt. Ha tillit, og alt er på plass når du trenger det. Det du ikke trenger lenger, er håret, så det vil falle av. Forfengeligheten må du blåse en lang marsj, men du vil få klær som er selvrensende og slitesterke - det er da noe.

For større forståelse, les også; "The Genesis Matrix," av Fred Sterling og Kirael.

torsdag 19. august 2010

Framtidsutsikter

Fritt etter Gillian MacBeth-Louthan
http://www.thequantumawakening.com/

Energien nå er en åndelig atomenergi, den ber oss fly til månen og stoppe ved Melkeveien på veg tilbake, sier Gillian. Den guider oss forbi alle framtidige begrensninger, dette kan ikke sammenliknes med noe vi kjenner til fra før. Ordene "ønsker og behov" vil ikke lenger være logiske begreper som beskriver hvem vi er. Ordene "ha, skape, fortjene" vil være det som definerer menneskene, når den universelle forståelsen av hvem vi i sannhet er, siger inn. Vårt framtidige jeg er rett rundt hjørnet, det har reist gjennom tida for å krysse vår veg og innlyse oss med et nytt perspektiv. Et lys mange milliarder år gammelt.

(Jeg skrev en liten legende om dette lyset da det startet sin vandring på planeten. For den interesserte, se på første innlegg på denne bloggen, fra august 2008.)

Vi er ikke fortida, vi er ikke framtida og vi er heller ikke nå-tida. Det finnes rett og slett ikke noe nå. Dette er en metafysisk retorikk som ikke eksisterer i de høyere sfærer av energi. Alt vi ser er allerede passert, alle bilder er fra fortida, tankene er fra fortida og nået blir umiddelbart foreldet og fortid. Vi er som uformet leire i pottemakerens hender, på livets hjul. Vi er alt som ikke er formet. Vi seiler med vinden til en ny, mer skinnende og mindre solid framtid.

Vi er ikke en bunnsolid form fylt av forventninger! Kroppen kan kun gjenoppleve det som har vært. Det er ikke noe i den fysiske kroppen som er framtidsrettet. Visualiser kroppen din i en tåke så tett, at du ikke kan se en hånd framfor deg. Forestill deg kroppen din i tåka. Den fysiske kroppen kan ikke se bakover og ikke framover - det oppstår panikk. Panikk er minner i cellestrukturen, som kommer fram og tar oppmerksomheten bort fra den opprinnelige hensikten. Den forventer menneskeligheten tilbake, sparker og skriker og fører deg fram og tilbake, men etter hvert føler du deg mer vel med det ukjente. Vi padler til havs som Christopher Columbus, uten å vite hva som ligger i tåka, men inn i det ukjente går det uansett. På grunn av dette er det slik forvirring i menneskets hjerte, og det er årsaken til at vi inviterer en 'vitebegjærlig'-tenkning inn i systemet vårt. I søvntilstanden er vi multidimensjonelle - da kan vi være alt fra en planet til et lys, en lyd, en farge eller hva som helst. I bevisstheten eksisterer vi i evighetens perspektiv, og vi favner alt. (For en fantastisk tanke, men den er kanskje ikke så lett å ta inn.)

onsdag 18. august 2010

Døren er alltid åpen

Av ukjent forfatter

Et åndelig komplott. På overflaten av verden akkurat nå er det krig og vold, og mye ser mørkt ut. Men på samme tid, rolig og stille, er det noe annet som skjer under bakken. En indre revolusjon pågår og enkelte individer blir kalt til et høyere lys. Det er en stille revolusjon fra innsiden og ut og fra grunnen og opp. Dette er en global operasjon, et åndelig komplott. Det er sovende celler i alle land på planeten. Du vil ikke se oss på TV, du vil ikke lese om oss i avisen. Du vil ikke høre om oss på radio. Det er fordi vi ikke søker blest, vi har ingen uniform, vi kommer i alle former og størrelser, farger og stil. De fleste av oss arbeider anonymt. Vi arbeider stille bak kulissene i alle land og kulturer i verden, i byer store og små, på fjell og i daler, på gårder og i landsbyer, innenfor stammer og avsidesliggende øyer. Du kan passere en av oss på gaten uten å merke det. Vi går inkognito. Vi forblir bak kulissene. Det er ikke av interesse for oss med den endelige anerkjennelsen, bare at gleden blir spredt. Av og til øyner vi hverandre på gaten. Vi gir et stille nikk og fortsetter på vår vei. I løpet av dagen later mange av oss som om vi har normale jobber. Men bak den fordekte fasaden om natten, er der det virkelige arbeidet foregår.

Noen kaller oss den Bevisste Hæren. Vi skaper langsomt en ny verden med kraften i våre sinn og hjerter. Vi følger med lidenskap og glede. Våre ordrer kommer fra Central Intelligence Spiritual. Vi dropper myke, hemmelige kjærlighets notater der ingen ser dikt ~ klemmer ~ musikk ~ fotogtafier ~ filmer ~ vennlige ord ~ smil ~ vitser ~ meditasjon og bønn ~ dans ~ internett blogger ~ tilfeldige handlinger av godhet. Vi uttrykker oss på hver vår egen unike måte med våre egne unike gaver og talenter. Vi er forandringen du vil se i verden. Det er mottoet som fyller våre hjerter. Vi vet det er den eneste måten virkelig transformasjon tar form. Vi vet, at stilt og ydmykt har vi makt over alle hav. Vårt arbeid utføres langsomt og grundig. I likhet med dannelsen av fjellene. Det er ikke engang synlig ved første øyekast, og det enda hele tektoniske plater skal flyttes i århundrene som kommer. Kjærlighet er den nye religionen i det 21. århundre. Du trenger ikke å være en høyt utdannet person eller ha noen spesielle kunnskaper for å forstå dette. Det kommer fra intelligensen i hjertet, iboende den tidløse evolusjonære pulsen i alle mennesker. Bli den endringen du ønsker å se i verden. Ingen andre kan gjøre det for deg. Vi rekrutterer nå. Kanskje du kan bli med oss, eller allerede er med? Alle er velkomne. Døren er alltid åpen.

lørdag 14. august 2010

Ny epoke

http://www.ronnastar.com/

Det gir optimisme å bli kjent med AA Michael og det han sier (gjennom Ronna Herman), hver måned. Sløret er snart trukket helt til side, så vi får se inn i andre riker. Lysbyene utenfor Jorda, har stor påvirkning. Ro og fokusert tanke er avgjørende, i tilfelle noen synes det går for seint. Vi går gjennom den spirituelle 'passkontrollen', kan vi si, og denne gangen kreves det noe annet enn det vanlige. Det handler om ferdighetene våre, og noe av det viktigste er makten vi gir til andre i løpet av livet i 3D. Makten må vi ta tilbake og opparbeide vår egen suverenitet. Det som ligger i det auriske feltet i forbindelse med solar plexus, det må renses og opplyses. I det hele tatt er dette en dramatisk omveltning i det indre livet til folket på Jorda. Vi forbereder oss for livet i 5D nå. Vi er så rettet utover, men det er i det indre det skjer.

I dette århundre vil det forresten bli enorme omveltninger i hele dette universet. En av de store endringene er, at det ikke lenger vil være noen variasjoner av universell lære i fri flyt som idag. Heretter vil all informasjon fra det kosmiske lysrådet være fra en kilde og bestå av samme grunnleggende filosofi, stort sett. Alle feilkilder, slik vi har blitt kjent med, lukes bort nå. Vi får også ta del i en visjon Ronna hadde i starten av dette året. Den har tidligere kun vært kjent for hennes elever, men frigis for alle nå. Jeg anbefaler alle å lese denne meldingen. Vi blir også minnet om, at det er vår egen sak å avgjøre hvordan de kommenede åra skal vise seg for oss og hvordan vi foretrekker å oppleve de dramatiske omveltningene vi er inne i. Be om veiledning, og følg din sannhet, sier Michael.

tirsdag 10. august 2010

Er det nødvendig med fri vilje?

Vi er ved et viktig vendepunkt og endepunkt for den frie viljens muligheter slik vi jordboere har spilt dette spillet. Vi har basket oss fram gjennom 'ødemarken' og brukt viljen når det passet oss, men vi har også satt oss ned og syntes synd i oss sjøl - offerrollen var en rolle som skulle spilles ut i den frie viljens rom. Det har ikke vært noen definitiv makt som har lurt i kulissene og kommet med små ymt av veiledning. Vi har rotet oss fram og spilt på de strenger vi hadde og vi forsvant gjerne ut av bildet for en tid, men kom alltid tilbake igjen i form av en eller annen kopi.

Kopiene har hele tida avansert et hakk sett i evolusjonsmessig perspektiv. En sammenlikning fra da til nå, kan få håret til å reise seg. Vi og planeten har utviklet oss sammen, og idag er vi begge utmerkede eksempler på at øvelse gjør mester. Vi har ikke alltid vært like allvitende og forstått at Jorda og vi er ett og det samme. Det blir som to armer som tilhører samme kropp, men vet det ikke. Jorda tar til seg et nytt mønster ved dette vendepunktet ved at den justerer seg i forhold til de andre planetene i galaksen.

Tilsvarende justeringer skjer i menneskekroppen og fører til store endringer med spenninger både individuelt og globalt. Endringene resulterer i maktforskyvninger i oss og utenfor oss. Hierarkiske maktstrukturer vil ikke lenger være en realitet blant menneskene og på planeten. Vi får se at vi lever på en ny, levende planet hvor mange skjulte lag vil komme fram. Som kollektiv stiger menneskeheten til nye høyder og blir mer bevisst Jorda som kilde til styrke, harmoni og balanse. I denne forandringens tid, hva gjør vi med vår frie vilje? Vi frigjør oss fra den, da den ikke lenger er nødvendig i en tilstand av full balanse.

mandag 9. august 2010

Hvordan komme seg ut av sinnet?

Crimson Circle.com

Spørsmålet stilles av Adamus og han svarer på det også, om litt. Mennesker har alltid hatt en hang til å ville slite, streve og gjøre seg 'fortjent' til ... Sinnet mitt lurer på om det er litt slavementalitet som henger igjen, fra alle slavelivene vi har vært igjennom. Det er ikke godt å si, men kanskje vil vi bare vise hvor flinke vi er - som barnet som rekker hendene i været og får ros. Vi begynte jo programmeringen tidlig. Struktur, orden og kontroll er for sinnet som vannet for svampen - det suges opp. Men hvem vil gå rundt med en svamp til å tenke med - det høres ikke særlig forlokkende ut. Før sinnet mitt drar meg helt ut på viddene i funderinger over dette spørsmålet, skal jeg gi svaret på hvordan vi slutter å la oss styre av sinnet (og dermed av andre). Det er vi som skal styre sinnet, ikke omvendt. Engler har ikke sinn. Aksepter at sinnet er som det er. Det er så enkelt bare å akseptere det. Er dette mye lettere sagt, enn gjort?

Adamus vil, at vi bare skal akseptere alt uten spørsmål: Absolutt aksept av Alt. Det er den jeg ER. Aksept er livets Ånde. Pust dypt et par tre ganger mens du er i aksept-modus.

Programmert - Indoktrinert - Hypnotisert - er bare noen kjennetegn ved det menneskelige sinnet.

http://www.crimsoncircle.com/Home/

Sinnet er svært programmert, svært programmert, sier Adamus. Sinnet er programmert og indoktrinert med et bestemt sett informasjon, forskrifter og regler fra livstid til livstid. Sinnet er skapt for å være mottakelig for indoktrinering og har som hovedoppgave å styre og administrere og manipulere tankene og aktivitetene til menneskene. Kanskje de fleste tenker på massebevisstheten som noe edlere. Måten massebevisstheten fungerer på akkurat nå, sier Adamus, er at den har sine tentakler inn i alle mennesker på Jorda og også andre mennesker, og er infiltrert av utenomjordiske og engler, og kontrollen fungerer ved en intens manipulasjon.

Folket er helt hypnotisert og hver og en vet dette og føler det. En del av dere har i årevis vært i opprør mot det i dette livet, og det har pågått i mange, mange liv før der. Adamus ber oss være mer aggressive, mer bestemt og å finne flere valgmuligheter for å komme oss ut av massebevisstheten, formelig sprenge vårt eget sinn-lås. Han sammenlikner det med å bo i en bygning nesten helt uten vinduer og uten utgangsmuligheter, og all informasjon er sterkt kontrollert. Hvordan kommer en seg ut av denne bygningen? Jo, det er enkelt, sier beboerne, du kan bare gå over gata til den andre bygningen, for å få et pass som du må ha for i det hele tatt å komme deg ut av denne bygningen!

Jeg oppfordrer alle til å lytte eller lese alt fra Adamus, for etter endt lesing er innsikten steget mange hakk. Det hører med til denne beretningen at bygningen det er snakk om, alle andre bygninger, bevisstheten og massebevisstheten, programmeres, indoktrineres og hypnotiseres av den enkelte. Det er ingen andre som har ansvaret for dette - ansvaret er mitt og det er ditt.

søndag 8. august 2010

Energikrise?

http://www.crimsoncircle.com/

Det påstås at det er energikrise i verden, men kan ikke vi som er delvis eller mer presist, helt våkne for det nye forandre på dette synet slik at verden sier; det er ingen energikrise. Vi har lest og lært om loven om tiltrekking, vi kan skape det vi ønsker - lage det verden tror den ikke har. Da kan vi tiltrekke oss energi også! Vi sår energifrøet nå, og blir vi riktig mange som gjødsler det med tillit, så skulle det ikke ta så lang tid før vi ser det vokser.

Adamus har lansert begrepet potensiatorer rundt de nyvåkne, og vi potensierer når vi puster liv i sovende potensialer! I universets overflod ligger det frø til alt verden trenger når den nye verden skal grunnlegges og bygges ut. Mot formodning, vi skal ikke tenke på dette og se for oss energien strømme inn i verden, nei, vi skal f ø l e det. Se for deg dette bildet og føl energien. Kjenn hvordan energi kjennes når den kommer i kontakt med kroppen. Ikke gi opp, men kjenn etter. Du vil lykkes. Du vil også lykkes med å skaffe deg sjøl den energien du trenger til enhver tid. Og vi vil lykkes med å skaffe den nye verden nødvendig energi. Ikke bry deg med på hvilken måte det skal skje - forskerne står allerede på startstreken.

Slipp egoet fri

Når vi frigjør egoet fra alle kroppene, gjøres det enkelt ved denne lille innlevelsen:

Slipp den fysiske kroppen - gå til Lyset
(x 3)

Slipp den eteriske kroppen - gå til Lyset
(x 3)

Slipp den mentale kroppen - gå til Lyset
(x 3)

Slipp den emosjonelle kroppen - gå til Lyset
(x 3)

lørdag 7. august 2010

Moder Jord returnerer til den hun Er

http://www.paoweb.com/index.html

Oppdateringer fra det Åndelige Hierarki / Sheldan Nidle, summerer ganske nøkternt opp det som kommer til å skje snart. Det er stor aktivitet rundt planeten Jorda nå. WikiLeaks, nettstedet som publiserer hemmeligholdt dokumentasjon fra myndigheter og organisasjoner, er et fenomen som har dukket opp de siste dagene, samtidig som vi får meldinger om stor, usynlig aktivitet rundt og på Jorda. Alt dette henger sammen. Vi ser nå klart et grasrotopprør over hele verden, og ledere i alle land har god grunn til å frykte det som kommer. Det vil bli store forandringer i de ulike, planlagte spill rundt om på kloden. Værmønstrene som allerede utfolder seg, er ikke annet enn speilinger på folkets egne tankemønstre. Vi får det vi ber om! Alle følgene av våre 'bestillinger' greier vi ikke å hanskes med på egen hånd, derfor omringes Jorda av usynlige hjelpere. Vi har næret Anunnaki med våre tanker og vår tillit, i årtusener, men nå er det oppbrudd rundt bordet. Og om ikke lenge vil de usynlige bli synlige, og det vil nok forskrekke noen og glede andre. Jeg anbefaler meldingene fra det Åndelige Hierarki.

fredag 6. august 2010

Sanningi

Diktet Sanningi finner vi i samlinga Dropar i austavind fra 1966
av Olav H. Hauge

Sanningi er ein skygg fugl,
ein fugl Rokk som
ferdast utanum tidi,
stundom fyre,
stundom etter.
Sume segjer ho
ikkje er til,
dei som har set henne,
tegjer.
Eg har aldri tenkt meg sanningi
som ein husfugl,
men um ho so vore,
kan du godt strjuka henne med fjøri
og ikkje jaga henne upp i ei krå
til ho snur ugleaugo og klør imot deg.
Andre held sanningi for
ei kald knivsegg,
ho er både
yin og yang,
ormen i graset,
og fuglekongen som lettar frå ørni
når hu trur seg høgst.
Eg har òg set
sanningi daud:
augo stod som på ein klaka hare.

torsdag 5. august 2010

Carlos Castaneda

Carlos Castaneda ble født i Peru i 1925 og levde til 1998. Castaneda skrev en rekke bøker om sitt møte med trollmannen don Juan Matus og om sin opplæring som sjaman. Castaneda som en innsiktsfull person, hans utdanning og hans opplæring som sjaman kombinert med hans unike evner som forfatter gjør bøkene hans til rent gull. Det er uhyre lærerikt å lese det han skriver, hans ord formelig beveger seg av konsentrert bevissthet. "Reisen til Ixtlan" er ei bok som ikke glir ut av systemet mer, når den først er kommet inn. Det er år og dag siden jeg leste den og andre av bøkene hans, men de lever sitt eget liv der de er havnet. Unødvendig å si, men Castanedas bøker anbefales på det beste - de er så lærerike.

Castaneda: “Human beings are on a journey of awareness, which has momentarily been interrupted by extraneous forces.”

Den Røde Måne og tallet 9

http://starchildglobal.com/

På grunn av de mange spesielle sammentreffene i universelt perspektiv som skjer dette året, så er i grunnen hele året en fanfare for å få vekket flest mulig av jordboerne. Mange har sett månen i annen drakt allerede, enn den vanlige. Dette er også varslet forlengst av Mayaene. Her er noe av det Mayaene sa om den røde månen og tallet 9, som mange jordboere bærer. Michael sier gjennom Celia Fenn:

"Tallet for the Red Moon er 9, som symboliserer gjentaking av store sykler. Et eksempel på slik gjentaking er periodisk retur av læremestre for å hjelpe til med oppvåkningen av menneskeheten. 9 er tallet til Quetzalcoatl, Buddha og Kristus. Red Moon er et symbol for store lærere som har kommet for å oversette universell visdom til menneskeheten og å føre den sammen med den nyvåkne bevissthetstilstanden som er tilgjengelig for alle nå. Slike lærere fungerer som et bindeledd til det guddommelige og holder løftet om full selvbeherskelse. Dette justeres med hvor vi er nå. Vi har våknet helt i the Yellow Self Exisiting Seed året, og nå i Red Overtone Moon året er vi klare til å oppleve "Master Teacher" i oss selv. Dette handler ikke om retur av en enkelt stor Master Teacher, men om at hvert oppvåknet menneske vil finne læremesteren i seg selv, eller den guddommelige gnisten i sitt eget hjerte! For et fantastisk år det lover til å bli på den innkommende og kraftfulle bølgen av Cosmic Light idet vi går inn i en ny syklus og en New Energy."

onsdag 4. august 2010

Universets lov

Universet ber om at vi stanser opp og lytter til det nye vi skal utføre nå. Hvis vi ikke gjør dette, vil universet ta i bruk sine metoder. Et par fikk erfare dette på kroppen og forteller i korthet; Vi dro til øya Kauai i Stillehavet og tenkte oss en ukes strandliv i sol og sjø. Nå går det ikke alltid slik vi planlegger, og slett ikke denne gangen. Vårt par kom til øya og tok turen til stranda, men de var ikke før gått ut av bilen, før regnet styrtet ned. Så startet en øvelse de bare måtte le av til slutt. For hver gang de kom til stranda, kom også regnet, og for hver gang de forlot stranda, kom sola. Noe begynte å demre for badegjestene. De tok kontakt med lokalbefolkningen for å høre hvordan de levde sine liv, og det viste seg at de var helt upåvirket av ytre omstendigheter. De fryktet ikke for noe. De hadde ingen av storbyens redsler for morgendagen, de levde fra hjertet og satset alt på å støtte hverandre nå som før. Alt fløt rolig og harmonisk og vårt par kom også snart inn i flyten. De lærte å leve uten frykt, være tillitsfulle og støttende. Det hører med, at etter endt uke var våre venner helt utslitte og sov i tre døgn etter heimkomsten. Integreringsprosessen var igang og de så snart forandringer rundt seg. De levde ikke lenger fra hodet, men fra hjertet. De måtte også finne nye måter å forholde seg til verden på, og de måtte overgi seg helt og fullt. Det som tidligere hadde opptatt tankene og livet deres i storbyen, angikk dem plutselig ikke mer. Den nye loven om Enhet handler om å dele og ikke hamstre, om å støtte hverandre og ikke konkurrere. Enheten er her så snart vi forstår at universet er fullt av ubegrenset overflod. Så lenge kollektivet holder denne tanken høyt, vil overfloden strømme dit behovet er. Alle får det de trenger, om ikke alltid det de ønsker. Enhet handler ikke om at alle skal være ens, men om å være sammen i forskjellighet som likeverdige i et helhetlig kollektiv.

tirsdag 3. august 2010

Fotonenergi

http://www.kirael.com/

Fotonenergi omgir Jorda, og det vil i løpet av dette skiftet føre til store omskiftinger på planeten, sier Kirael. Forskerne vet at energien eksisterer og har også skrevet artikler om den. Den eksisterende teknologien vil ikke fungere med fotonenergi, så enda er vi ikke der. Når foton kommer inn i atmosfæren vil det magnetiske feltet bli endret, og de gamle energikildene vil ikke spille noen rolle lenger. Dette vet både regjeringer og forskere, så inntil både gass og olje er oppbrukt blir informasjon om foton holdt hemmelig.

Tenk deg at du puster prana inn gjennom pineal, og samtidig får du også foton inn i kroppen. Deretter kan du be energien om å helbrede deg der du ønsker og den gjør det. Prana-puste en eller to ganger om dagen med den hensikt (intensjonen er redskapet!) å åpne opp for foton. Hvis du ønsker å helbrede noe, så fokuser og det vil ordne seg. Foton vil ikke automatisk helbrede, det er nødvendig for deg å be spesifikt om det. Du kan også helbrede andre ved å bringe foton inn i kroppen ved pranapusting. Du plasserer hendene på personens krone med den intensjon å sende fotonenergi inn i kroppen, og energien går dit behovet er.

Når kroppen opplever smerte, er det fordi du ikke har nok fotonenergi i kroppen. Det bryter ut smerter som forstyrrer balansen, og du må pranapuste og innhalere foton. Du vil føle kjærlighet og lys i hele kroppen. Hvis du pranapuster og bringer foton inn i denne reisen, vil du bli mye bedre i dag enn du var i går, sier Kirael.

søndag 1. august 2010

August 2010

Sannheten vil fortsette å presse seg fram - også denne måneden. Så mye sannhet har vært skjult i så lang tid, at den nå har det travelt med å komme fram. Alle avsløringer i det siste, er slett ikke tilfeldig. Alt er i endring - ikke noe blir som det har vært. Den som prøver å gå motstrøm i denne saken, må bli veldig skuffet. Forandringen har ligget i kortene lenge, men ikke alle spillerne har vært like observante. Fra 7. - 15. august vil det bli sterke energier, som i slutten av måneden kulminerer i harmoni. Det er en måned til å bli utslitt i dette også, som de foregående, men reven har allerede sagt det - "alt er en overgang" - og det samme sier vi. Det blir bedre og bedre etter hvert som de mørkeste krokene blir opplyst og utluftet. Vi må bare stå på!