søndag 16. januar 2011

Skuddene i Tucson

Matthew Ward - Suzanne Ward
http://www.galacticchannelings.com/english/matthew15-01-11.html


Skuddene i Tucson, Arizona, var ikke en 'sanseløs akt' slik det ofte skrives. Skuddene falt under 'mind' kontroll og alle som ble drept eller såret har enten fulgt den opprinnelige sjelekontrakten, hvor de hadde valgt deltakelse i et drama med et 'høyere formål', eller like før skytingen endret kontraktene til å inkludere dette dramaet - for det samme formålet. I 3d samfunnet førte hendingen til traumatiske erfaringer for alle impliserte, og på sjelenivå bidro deltakerne til å synliggjøre den tendensiøse retorikken som stadig slynges utover samfunn som etter hvert er herdet når det gjelder å omtale hverandre respektløst. Dette er en utbredt tendens som måtte synliggjøres foran den nasjonale og internasjonale bevisstheten, for å få en slutt på både den respektløse retorikken - og volden som følger. Det er å forvente en forandring i den kollektive bevisstheten i ditt samfunn som aksepterer dette som naturlig atferd for menneskene.

Det er ikke et medfødt aspekt av menneske-naturen dette. Mangfoldet av sjeler er rent lys, hvilket er det samme som kjærlighet - den sterkeste kraften i universet. Vold, splittelse og hat er bevisst plantet gjennom de utallige påvirkninger som har preget livet på Jorda. Den kollektive bevisstheten skaper Jorda og livet der, og derfor er det viktig at de som påvirker er forent i sjel og ånd. Straff, hevn eller gjengjeld vil aldri noensinne gi fred og harmoni - kun kjærlighet kan få slutt på illusjonen om atskilthet og la uskylden og renheten fylle rommet.

Lysvesener i hele universet ærer dem som sa ja til å 'ofres' i Tucson. De som døde ble kjærlig hilset i Nirvana, de bestråler nå sine sørgende familier og venner, de skadede hjelpes av englene via de medisinske teamene. De som kom til Nirvana, undervurderer slett ikke kraften i bønner og inderlige følelser fra Jorda.

Ingen kommentarer: