søndag 6. november 2016

Denne tida er endringenes tid - så absolutt !

Akkurat i denne tida får også dyra høyere bevissthet.   Det er å håpe at absolutt alle er seg dette bevisst!

Det blir spennende å se hvordan det arter seg etter hvert.  Det er så mye som endres, vris og vrenges nå.  Den framtida vi venter på, er det sikkert noen som boltrer seg i allerede - noen ukjente for oss …!   Leste et sted at det er en lys framtid som venter på oss jordboere!   Tenk det da!  Suverent!  


Jeg har også lest at talespråket og det skrevne ord ikke er en indikasjon på en avansert sivilisasjon!   Snarere er det en indikasjon på en sivilisasjon som har glemt det meste om sitt opphav. 

Er det slik at vi allerede nå kan anta at vi blir en målløs nasjon i framtida?  Ja, det kan høres slik ut, men husk, vi vet ikke noe helt eksakt.  Heller enn noe annet virker det som om verden er på randen av en katastrofe.  


Dette får vi likevel bare behandle som det umulige det er - tankekonstruksjoner og ikke noe annet.  Vi mennesker har så lett for å innbille oss både det ene og det andre.  Heldigvis er det meste av slike innbilninger bare det - innbilning og tankespinn!

Vi traver trøstig innover i den nye tida som etter hvert kommer til syne rundt oss.  Kanskje blir det mindre uttalte og skrevne ord til fordel for noe annet - noe avansert?  Hva skulle det være, forresten?  


Kan det være at vi har glemt noe vesentlig, så hvis vi graver i det ukjente oss - så finner vi om mulig ‘gull’?   Er jeg inne på et riktig spor, så er tida foran oss virkelig full av spenning og nyoppdagelser.

Kanskje er det noe vi har glemt fra mye lenger tilbake enn vi til nå har greid å reflektere over.

Tukáte

mandag 31. oktober 2016

Bittelitt hodebry

Teknikpalatset
Om du hittar 0 – 5 ansikten – Lat!
Om du hittar 6 – 7 ansikten – Helt okej!
Om du hittar 8 – ansikten – Bra!
Om du hittar 10 – 11 ansikten – Smart!
Om du hittar 12 – 13 ansikten – Geni!
Når vinden blåser på dette treet, blir det hoderulling!

søndag 30. oktober 2016

Oppvåkning

Menneskeheten holder på å våkne!   Den er i gjespefasen, men behovet for å våkne sprenger på. Følelsen er morgen - 'stå opp’ - det gir seg ikke.   Nå skal illusjonen vær så god å vike plassen for det kroppen føler - den vil opp og ut.  Hyppige konflikter og uenigheter på alle nivåer i alle nasjoner.  Kulturer utmattes og ønsket om fred blir stadig sterkere.  De som har hatt kontrollen ønsker fred - kraften forlater dem forvirret og livredd.  Uorden!

Marerittet nærmer seg slutten - harmoni og kreativt arbeid strømmer inn. En
  ny og skånsom æra vil endre samfunn etter samfunn. Hjelpe hjemløse først!  
Det arbeides med å reparere skader etter gruvedrift, boring, logging og gift,  samt industrielt jordbruk og forkastelige sprøytemidler og kunstgjødsel.   Menneskeheten er klar for forandring!  Store endringer skjer som fullstendig endrer måten menneskene samarbeider på, og med, planeten Jorda. 
  
Menneskene valgte å skjule sin sanne natur ved å spille spillet av separasjon i 
illusjonen.  Mange spill var kun mulig hvis vi glemte hvem vi var. Etter at vi glemte hvem vi var ble vi skremt og fikk hukommelsesproblemer som var foruroligende og til og med skremmende.  Skapte frykt. Vi utviklet EGO til veiledning og beskyttelse mot farer i omgivelsene. Dette skapte mistenksomhet. Mangel på tillit ble svik og konflikter i kollektivet.

Vi endrer miljøet der vi opplever Livet og vi endrer opplevelsene som skjer.
  Poenget er hva vi tenker eller dveler ved - ofte styrt av underliggende frykt.   
Vi har glemt vår styrke - oppvåkningsprosessen er prosessen med å huske.   Illusjonen ser ut til å ha blitt menneskenes naturlige bolig. Vi vil ikke se den. Menneskeformen er midlertidig identifisert. Vi ser oss som praktisk ubetydelig, men er ufattelig mye mer.  Luft, vann, mat er viktige aspekter av livet.

Vi er mye mer enn menneskeformen.  Grundig vant til litenhet, ser oss som praktisk ubetydelig i universet vi valgte å oppleve Livet i.  Uvirkelig miljø.  Begrenset Ego. Begrenset intelligens. Kompetent beskytter? Har makten over oss - holder oss trygge.  Begrensede evner flykter inn i frykt - reagerer feil. Vi er ikke vårt Ego. Ego er et automatisk veiledningssystem som opprettholder  retningen i livet - hindrer kollisjon.  Frigjør kreative tanker.

Kreativitet åpner hjertet. Engasjement med kjærlighetsfeltet. Evig eksistens.
   Når vi er i Fred, føler Egoet seg forlatt!  Det distraherer og forstyrrer tankene.   
Egoet vil ha oppmerksomhet.  Når tankene er fredelige, er egoet fortvilet. Pust dypt og føl deg trygg.  Fyll hjertet med kjærlighet og kraft.  Frykt ikke.

Tukáte


Du må gjerne dele dette med andre - også på Facebook.

Lære å leve med et nytt perspektiv på mye og mangt

Vi snakker om EGO’et og tror at noe mere oss enn EGO’et, eksisterer ikke! 
Mitt ego, det er meg!  Dette har vi nok tenkt alle sammen.
 
Men er vi så sikre på dette da?  Nei, ikke i det hele tatt, vi har bare tatt det som
en selvfølge at slik er det.  Det er nemlig så feil som det kan få blitt!

Hva betyr EGO da?  De fleste  av oss har nok forstått ego’et på denne måten,
og det har da heller aldri vært noen forklaring på hva egoet er.

Vårt EGO er som et automatisk veiledningssystem som opprettholder retningen
som vi følger i dette livet på Jorda. Det hindrer oss fra å kollidere på veien.

Dermed er vi frigjort for kreativ tenkning slik at vi kan kjenne oss fri til å
engasjere oss for andre muligheter som måtte dukke opp der vi er.

Sannheten er at egoet føler seg forlatt når vi føler at det er fredelig!  Egoet
vil absolutt gjøre alt for å få vår oppmerksomhet. Frykt o.l. er ego’ets domene. 

Tukáte

fredag 28. oktober 2016

Fra 3D til 5D

Det er viktig å ha i minnet at vi har levd lenge i 3D, og der var det ikke det avanserte som sto i høysetet. I 3D måtte alt gå relativt sakte, ellers greide vi ikke å følge med.  Bare tenk på den møysommelige måten vi lærte på når vi inntok skolebenken i første klasse - der var det slett ikke tut og kjør!  Det skjedde heller en drastisk oppbremsing på denne skolebenken, men slik måtte det sikkert være den gang.  Vi var ikke i stand til å tenke lynkjapt, ei heller var vi taleføre nok til å mestre stor fart.

Denne oppbremsinga menneskene foretok i liten alder (som små), reduserte den evolusjonære utviklinga ganske kraftig.  Hadde vi lagt oss på andre former for læring fra starten av, hadde vi vært eksempel på en mye mer avansert art enn det vi er nå.  Skal vi da anta, at vi på grunn av denne vår feiltakelse nå går inn i et nesten målløst samfunn?  Vi trenger utrolig mye energi for å snakke og å skrive slik vi gjør. Alle andre former for kommunikasjon, enn det vi har brukt, er mye enklere og hurtigere.

Vi har nok tatt vare på mye av det primitive fortsatt, det er der uten at vi er oss det helt bevisst.  Våre primitive sider gjør oss slett ikke mindre verdt, om det er noen som antar det - er det skudd over mål. Men nå vil vi starte på noe nytt, vi vil utforske hvordan det er å være ubegrenset i våre ressurser.  Tenk om vi greier å kvitte oss med mye av det som holder oss tilbake - som frykt f.eks.!  Se om vi greier å se på oss sjøl med helt nye øyne og oppdage nye verdier og dermed eliminere gamle oppfatninger.

Tukáte

tirsdag 25. oktober 2016

mandag 24. oktober 2016

Tankegang og tankegang fru Blom!

Er det bare å snu på tankegangen en smule, så kan vi avslutte alle kriger og uenigheter fra å blusse opp som før fordi hver og en har stått hardnakket på sin mening?  Gransker vi oss sjøl tilbake i tid, så ser vi at uenighetene har blomstret fordi meningene som avgjorde dette - ikke var på linje.  Vi sto hver på vårt!  Slik har vi holdt det gående i alle de år opp gjennom tidene!  Det er ikke til å tro idag, nå når vi har større innsikt og ser mye klarere enn vi gjorde tidligere. Unødvendige uenigheter skapte kriger, kaos, nød og død!

Og her sitter vi nå med tapet av så mange og så mye bare fordi vi ikke var i stand til å heve tankegangen en smule fra det daglige livet slik det fortonte seg en gang.  I dag holder tankegangen på å heve seg og vi kan se klart og tydelig hvordan tanker har skapt uro i folk og land. I den totale verden og i det enkelte individ.  Overalt har tanken fungert slik den var i stand til å fungere, og uenigheten har blomstret.  Det var uenigheten som blomstret, men det skulle egentlig vært enigheten som blomstret i de fineste farger! 

Ja, slik kan vi nå sitte å problematisere Livet, menneskene og livet de levde med det samme innholdet. Mange har sikkert kastet et skråblikk til dyra og lurt på hvorfor de greier denne sameksistensen så mye bedre enn menneskene.  Hva har de i sine tanker som skaper denne atferden - denne stoiske roen og tålmodigheten som dyr ofte viser oss at de har for hverandre.  Kanskje har noen mennesker tendenser slik noen dyr har hatt - nemlig rovdyra?  Rovdyra godtok kun sine egne - alle andre ble ikke nådig tatt imot!

Menneskene tilhører jo Dyreriket og da er det vel ikke så rart om de har agert på linje med Dyreriket forøvrig.  Dette skal det nå sikkert bli en slutt på!  Da kan vi håpe på at vi alle skal få det bedre - da forsvinner den tanken som har hengt ved menneskene gjennom alle århundrer.  Slik kan vi følge alle krangler og uenigheter innenfor det menneskelige miljøet i alle land og stater, miljøer og hjem og ellers der mennesket har oppholdt seg.  Nå kan vi se fram til at alle blodbadene blir vasket bort fra Livet som kommer!


Tukáte


Tanken vil bli løslatt!

Det er så mye som endres i det vi er kjent med fra tidligere og som vi forventer er slik vi er vant med det, men plutselig står resultatet av dagens tankevirksomhet fram som noe helt fremmed!  Det virker som om verden er i ferd med å endre på IQ’n sin, men det kan jo ikke skje uten at menneskenes tanker er i samme endringsmodus!  Kanskje er det denne modusen som er i virksomhet nå?

Er det slik - holder vi på å vurdere oss bort fra oss sjøl, den vi nettopp var, den tankegangen vi kan finne igjen i alle bøker og ellers i annet skriftlig materiale fra bokhylla.  Det er bare å ta en titt og granske temaet sjøl!  I alt skriftlig materiale framgår en tankegang det skrevne ord er bygget opp på og rundt. Den tankegangen holder på å gli bort mellom fingrene på oss, og dét til fordel for en helt ny!

Det er kanskje ikke så enkelt å ‘se’ det jeg peker på her, hvis en ikke har oppdaget det i en tekst allerede, men vær litt på utkikk etter det så kommer det nok fram!  Det er veldig godt synlig når en treffer på det - da er det ingen tvil!  Det er enormt vanskelig å skrive om også fordi dét krever lang tids erfaring med dette nye - den lange erfaringa har jeg dessverre ikke. Dette er nettopp oppdaget!

Jeg må også understreke, at slik jeg skriver nå er i god gammel ånd og kan derfor ikke brukes som eksempel. Her vil jeg bare gjøre oppmerksom på at noe nytt ganske sikkert er på vei inn, vær på utkikk etter det og prøv å forstå hva det er jeg sikter til.  Det er så vanskelig å forklare helt eksakt.  Alt tenkt materiale har en slags ånd over seg, eller hva jeg skal kalle det. Se etter den ånden!

Tukáte

fredag 21. oktober 2016

Utsnitt fra Roan en fin sommerkveld 2016

Går ut fra at dette bilde er fra Roan kommune - ett eller annet sted - kanskje i nærheten av selve Roan? Eller det kan også være fra Osen kommune.  Det er kystkommune det også!    Bildet er sannsynligvis tatt av Roger Nilsen.


søndag 16. oktober 2016

De som kreerte ALT - og vi brukerne

Det er ikke til å tro at vi har spilt et spill så godt - vi mennesker!  Tenk det - hvor flinke vi har vært som har levd oss så godt inn i spillet at vi har opplevd det som så livaktig.  Og dette spillet tror vi på den dag idag!  Når starter et liv egentlig?  Er det når vi blir født eller er det når illusjonen våkner til live, eller ...?
  
Om det siste er tilfelle, så vet vi jo aldri når et menneskeliv starter!  Kanskje det er derfor vi teller vår levetid fra når vi blir født - da har vi avverget mange feilslutninger!  Jeg har hele mitt liv lurt på dette fenomenet og denne starten.  Er det når pusten starter og vi trekker den inn for å rope ut at vi har landet, eller … ?

Det har vært en god del for de aller første å ta hånd om!  Det er det bare å konstatere med en gang.  Vi føler oss så mye mer utviklet både i det ytre og det indre idag, men jeg er slett ikke sikker på hvordan akkurat dette henger sammen.  Jeg tror det virkelig var krevende for de aller første å lage manus til …!

Ja!  Lage manus til hele jordelivet - dets mannskap og dets aktiviteter og eventuell utforming som skulle holde i storm og stille gjennom tjukt og tynt i uminnelige tider! Men tror du ikke det ble gjort da?  Det ble utført på den mest intrikate og gjennomtenkte måten en kan se for seg - sjøl om det også er uhyre vanskelig … !

Det er så sinnrikt gjort i tillegg til at det er mer sinnrikt tenkt.   Alt er gjennomtenkt.  Alt er planlagt.  Alt er organisert på intelligente måter og med langsiktig perspektiv.  Vi kan ta for oss hvilken bok vi vil, og vi vil se at tankene må ha vært klare som krystall når dette ble utarbeidet.  Det er ganske ubegripelig det hele.

Så kan vi ta en sveip framover til vår levetid.   Vi har mer enn nok med å lese om det som er gjort og det er slett ikke gjort i en håndvending det heller.  Vi må gå på skole - forskjellige skoler - for å lære små fragmenter av alt det de 'første' tilsynelatende kunne på rams og helt systematisk satte opp som regel  for ettertida.

Idag snakker vi om at våre nye generasjoner surfer seg gjennom livet på alt det de forangående har ordnet (da tenker vi på oppryddingsarbeid og en smule vedlikehold kun) - vi har ikke tankevirksomhet og energi forøvrig til å se det vi så absolutt skulle sett fra de første som startet med blanke ark og tomme tanker på alle vis.

Vi er de måpende i forhold til de som gikk foran - de vi kan kalle gløgge, intelligente, smarte, oppvakte, oppfinnsomme og m. m. mer positivt i samme gate.  Jeg tror ikke det skader verken dem eller oss om vi av og til koster på oss takknemlige tanker som vi så sender til våre foregangsmennesker både kvinner og menn.

Dette tema har ingen ende - det er uendelig og vidtomspennende!

Tukáte


lørdag 15. oktober 2016

Dette står å lese på nyhetsplass

Spania har vært uten regjering i 9 måneder – og folket elsker det!
"I over ni måndeder har Spania vært foruten en tradisjonell nasjonal regjering.  Og i møte med denne mangelen på sentral myndighet og planlegging har spanjolene gjort det umulige:  de har overlevd uten en regjering.
New York Times rapporterte nylig om dette fenomenet;
«Etter to knallharde nasjonale valg i løpet av seks måneder, og med et mulig tredje valg i desember, har ingen partier vunnet nok seter eller greid å forme en koalisjon nødvendig for å danne regjering. For første gang i Spanias fire tiår som moderne demokrati, drives dette landet med 47 millioner innbyggere nå kun av et forretningsministerium.» 
Spanske politikere advarte folket om at å la den nasjonale regjeringen forsvinne ville få katastrofale følger. Men som New York Times bemerker; «Krisen synes å ha gitt et glimt av livet slik det kunne være dersom politikerne bare trakk seg unna. For mange her har det ikke vært så ille.»”   forts.
Dette kan vi heller prøve i Norge også - framfor å satse på regjering nå i denne tida!

Spill på høyt plan

Jorda fylles med lys og Illuminati taper stadig mer av sitt hegemoni på Moder Jord.  Dagens amerikanske politiker,  Hillary Clinton,  er klonet når hun snakker offentlig,  sier Matthew.   

Hillary Clinton lever,  men hun er ikke restaurert etter den såkalte lungebetennelsen hun hadde pådratt seg,  derfor er det alltid klonen vi ser når Hillary er på skjermen.  

Hillary’s lungebetennelse er altså bare oppdiktet for å få resten av hennes tilstand - mentalt og fysisk - til å stemme.  Hun er ikke frisk og derfor er det klonen vi alltid ser på skjermen nå om dagen.

Fortsatt er det Bernie Sanders som er fylt av positiv energi - og derfor også leder an i kampen om presidentvervet.   Kommer tilbake med mer når det tilflyter mer.

Tukáte

Ref.:   Matthew Ward - October 12.  2016

onsdag 12. oktober 2016

De svarte hattene !

Noe jeg alltid har lurt på sånn i det stille, er alle de forskjellige metodene folk kan benytte seg av for å komme i kontakt med det usynlige.  I det usynlige ligger det så mange muligheter som menn har brukt overfor kvinner og andre som Frivillige eller Ufrivillige måtte høre på noe de ikke hadde bedt om innføring i.  Dette hysteriet har blitt kalt forskjellig, men alltid med det kristne budskapet som utgangspunkt.  I en slik situasjon kunne du få høre mye rart, mye skremmende, mye tull, mye skrik og skrål og mye, mye annet vås og oppdiktet fanteri - vanskelig å si … !

Mange benyttet anledningen til kanskje å finne noe trygt å gjemme seg bort i - det var ikke alltid så trygt der mannssamfunn herjet med noe som skulle vekke befolkninga, og spesielt kvinner, opp av en dvale og tung søvn - mente de!  Dette foregikk med dunder og brak, roping og skriking, halleluja og mye annet fysisk rart som kunne falle den ekstatiske inn i hodet under seansen.  Mennene i svarte hatter trålte landet etter offer.   De rodde til havs for å fange noen stakkars sjeler på ei øy,  eller på en liten holme utenfor fastlandet.  Alt var tillatt for ´de svarte´

Det var mer enn fælt for unger når slike båter dunket mot land og ut av båtene kravlet svarte hatter med dertil flagrende kapper.  Besøkene var ikke til å misforstå - her kom salmebokas venn og folkets forfører.  Det ble tatt for gitt at alle, fra den minste til den eldste, kunne alt på rams fra denne 'forbaskede' boka.  Det var sjelden at det slo til, men forventningen om det lyste og kunne kjennes rent fysisk mange ganger. Fælt det også!  Den som kjente til besøkene var aldri i tvil om at det som ble oppfattet - hørte til helligdagenes orden!

Det var helst helligdagene en burde være forberedt på slike visitter, men også ellers. Spenningen hang i lufta fra første våkne åndedrag på en slik hellig dag. Ungene ville helst operere i flokk på slike dager!  Bedre å være mange enn å måtte ta et sånt oppgjør på egen hånd - om du var i 8-10 års alderen, eller der omkring! Barna forsto ikke alt rundt besøkene og syntes derfor det bare var nifse greier.  Slike minner biter seg fast som var de festet med både lim, spiker, tau og tape.   Heldigvis - alle kom levende fra besøkene, det var bare skremmende for unger.  

Tukáte

søndag 9. oktober 2016

HILARIONS budskap !

Stormer og orkaner - det er vi som trekker det til oss!

Alt vi møter på i livet er reflekser av våre egne tanker og handlinger!
Den kollektive bevisstheten bestemmer hvordan livet blir!


Overgangen til 5D er nå i sin avslutningsfase og vi må la det spille seg ut!
Før vi inkarnerte ville vi hjelpe til i avslutningsfasen vi visste ville komme! 


Send blått LYS til verden - det er næring for dem som lider.


Tukáte

Utviklingsforløp

Alt som skjer på Moder Jord er reflekser av menneskenes gjøren og laden !    Det er vår egen oppskrift vi får tilbake.  Vi lever på Jorda uten at vi har lært på forhånd hvordan vi best kommer igjennom denne turen.  Det blir gjort feiltrinn og andre trinn som ikke har fått all verdens godkjenningsstempel, men det som skjer det skjer.  

Det vi må gjøre er å ta planetens reaksjon på sparket.  Vi får denne reaksjonen overlevert på mange forskjellige vis og den må alltid mottas med høyt hevet hode. Det er for seint å snyte seg når nesen er borte, heter det - og jo takk - dette er en smertelig erfaring de fleste mennesker har stiftet bekjentskap med.

Vi kan se på tida som er passert og krigene som er utkjempet - da tenker jeg på alle slags kriger!  Hvor var de kreative tankene og de gode idéene - kanskje var vi ikke så utviklet at vi hadde kontakt med de tankene i vårt indre.  Kanskje var vi så korttenkte og lite avanserte at vi slo om oss med Trump-tanker, for å si det slik!

Kanskje er det derfor vi reagerer på denne Trump-mannen idag, han representerer ei tid som for oss forlengst er ferdigtenkt og sendt over til lageret for ferdigtenkte tanker - altså gamle tanker.  Derfor får vi en så eldgammel følelse i kroppen når det refereres til denne Trump'n med de hinsides tankene - i denne tida. 

Nå tror jeg at jeg er inne på noe som er riktig tankegang - det kjennes slik nå.  Kanskje er det den utviklinga vi har gått igjennom som er slik at vi nå både kjenner og forstår mer eksakt det uuttalte.  Kanskje er dette den nye tida’s språk - det språket vi må lære oss nå slik vi lærte det gamle språket i sin tid i ung alder.

Tukáte

Duck eller Trump - kommer ut på ett?

Er det nødvendig av amerikanerne å la denne febrile mannen få mer spalteplass enn han allerede har lagt beslag på.  Verden har nå lagt merke til at de har gitt både spalteplass og forøvrig stort rom til denne arme stakkaren som ennå ikke har kommet seg ut av ørska.  Han er febril og ingen ser ut til å ense det,  enn si hjelpe han til rette vedkommende som er LEGEN.  Mannen trenger lege og det fort!

Han har et ansikt nå som er rødere enn den røde lykt.  Det lyser lang vei at han trenger hjelp, og ingen ser ut til å forstå dette av de som er rundt han og som egentlig skal hjelpe han ut av de farligste klemmene han setter seg i.  Det er ikke slik at det ikke er institusjoner nok til å hyse de trengende,   men det er den lille hjelpen til å komme dit som ikke dukker opp i dagens Amerika.


De vil heller ha glitteret og tullsnakket,  stråle-effekten og glansen som dusteri og forgyllet skitt kan oppvise.  De vil la humla suse,  spyfluene spy,  slangene forgifte og all denne dritten som enhver vet hva er.  La det suse, la folket tulle seg inn i skitt og griseri og la de for Guds skyld finne veien ut av det på egen hånd!   Da hjelper det ikke stort hva andre tenker og sier, for alle tror de STORE amerikanerne tenker de mest brukbare tankene!


Hadde det ennå vært så vel,  men slik er det da slett ikke.  Ingen vil si det til dem for da blir de så lei seg, så lei seg … !   Jeg tror og det med rette,  at de verste utgavene - for ikke å si utskuddene - fra den norske genbanken reiste over til Amerika og dannet grunnlaget for den populasjonen som antas å være amerikanere idag.  Vi får ganske enkelt våre egne gener rett i fleisen,  men idag heter de Donald - ikke Duck - men Trump!

Slik er LIVET!


Tukáte

SANDØYA i ROAN kommune - Sør-Trøndelag


Dette er en liten perle i Atlanterhavet!På denne øya mottok jeg det jordiske livet!
På denne øya så jeg verden for første gang.
På denne øya tenkte jeg mine første tanker.  
På denne øya gråt jeg mine første tårer.  
På denne øya lærte jeg mine første ord.
Kort og Godt - det var på denne øya Jeg startet!

Tukáte

torsdag 6. oktober 2016

Endringer! Endringer! Endringer!

Jeg må bare si at når jeg vokste til og opplevde at menn slo hverandre ihjel stadig vekk i noe de kalte krig, så trodde jeg de hadde en helt vanntett grunn til å gjøre dette. Men så gikk det et lys opp for meg en vakker dag, og da var det som jeg stivnet. Kan det være mulig, bare dreper de hverandre uten god grunn?

Dreper de for moro skyld da?  Er det riktig det jeg  føler;   Jeg skal aldri mer tro at det ligger en årsak bak all handling?  Nå kan dere spare den ene tanken dere har, dere menn!  Nå ble det mye lettere, tenker jeg, slipper å dra på all den tankevirksomheten!  Jaså, det er altså slik det henger sammen!

Dette var mine funderinger en gang i tida. Jeg trodde fullt og fast at det var rasjonelle årsaker som lå bak all handling.  Det var slik jeg forsto at verden reagerte, samt at erfaringa jeg hver dag gikk meg på også støttet opp under denne forklaringa.  Den skulle altså vise seg å være ganske misvisende. 

Jeg grublet meg gjennom krigen - for den var jo en realitet rundt meg!  Svarene på mine grublerier måtte jeg finne sjøl - ingen hadde tid tid å svare på et barns funderinger den gangen - nei da!  Jeg merket ikke krigen i den forstand, men visste at den eksisterte rundt meg alle steder - jeg hørte flyene over hustakene.  

Omfanget av det som skjedde var utenfor min fullstendige forståelse, den gangen, og det er det jamen idag også - for nå skal det igjen skje noe som angår alle.  Vi skal skifte ståsted denne gangen også - det gjorde vi under krigen óg.  Når tilstanden vi lever i omkalfatres fullstendig - da flytter grunnlaget vårt på seg.

Det er noe vi alle merker på en eller annen måte.  Vi merket det i gamle dager og også nå. Forrige gangen det store skiftet gjorde seg gjeldende, var vi med i runddansen med kropp og det hele - det skal vi denne gangen også.  Denne gangen skifter vi fra gamle vibrasjoner til Nye, mens vi lever i kroppen … ! 

Når prosessen er ferdig denne gangen, har vi skiftet beite fra den gamle kroppens domene, til den nye og helt perfekte kroppen som kan frakte oss rundt på nye områder og i nye vibrasjoner.  Ut av all denne omskiftingen og kaos kommer oppmuntrende tegn som signaliserer manifestasjon av New Age.

Tukáte

onsdag 5. oktober 2016

ILIUKA; Ser den sitt LYS ?

Det vi ganske ubevisst driver på med i denne tida er å rense systemet vårt for negative tanker, følelser, mentale mønstre og mønstre fra barndommens DNA.  Vi er nemlig LYS! Hvem tenker over det når 3D-livet går sin gang rundt oss og i oss?  Alle har vi vel tenkt i vårt stille indre noen ganger - hva er vitsen?  Hva er vitsen med dette livet på denne planeten og med en bevissthet som må gi tapt for vriene alt for geniale spørsmål! 
 
Er vi halvtomsinger eller hvordan står det egentlig til?  Vedder på at noen har tenkt slike tanker innimellom de mer kreative tankene som også dukket opp en sjelden gang. Bevisstheten strekker seg mot nye høyder nå, og det kan vi merke ved å følge med litt på hva vi forstår nå i forhold til hva vi har forstått tidligere.  Det er en vesensforskjell på det - om du begynner å følge med deg sjøl, dine tanker og din forståelse.

Så kanskje er det slik at vi har en oppgave liggende urørt rundt oss - kanskje har vi en "jobb å gjøre", men det har vi elegant hoppet bukk over.  Vi har rett og slett ikke latt den vissheten komme fram i tankene - den har vært i vårt indre og uroet oss enkelte ganger, fått oss til å tenke tanker som dreide seg om at vi helt sikkert kunne hjulpet mange med bare og tatt mot til oss og stilt spørsmålet; er det noe du vil jeg skal hjelpe deg med?

Et slikt spørsmål ville dreid samtalen inn på mer produktive tanker enn det vi slenger rundt og tenker sånn til daglig.  Men vi har vært så sterkt tømret i 3d-malen at de hjelpsomme og mer kreative tankene har blitt skjøvet til side.  Vi skal nemlig skinne vårt lys, har Iliuka sagt! Forstår vi egentlig hva vi skal gjøre?  Jeg er ikke sikker.  For ikke så altfor lenge siden stilte Iliuka meg dette spørsmålet:  "Ser den sitt Lys?”   Jeg svarte NEI, jeg SÅ jo ikke noe lys!

Tukáte

Heisann !

Her er det et menneske som forstår politikk!   Vedkommende skriver i et debattinnlegg på FB - 5. oktober 2016:   

"Den som enda ikke ser systematikken over hele fjøla, og hvilken vei dette bærer for vanlige arbeidstagere (les størstedelen av vår befolkning), må være blottet for gangsyn..


Den økonomiske eliten har bestemt at det skal være slutt på tiden da homogene befolkninger med felles interesser, skal kunne organisere seg og utgjøre en maktfaktor i samfunnet.

Derfor ser vi en formidabel innvandring og tilstrømning av mennesker med ulike krav og lønnsnivåer, som skal pulverisere arbeidstageres rettigheter på sikt.

Klassisk Høyrepolitikk som også kalles splitt og hersk, og helt som forventet.. :-)"

                                              --------------------------------------


tirsdag 4. oktober 2016

Sheldan Nidle kommer med dén meldingen her NÅ!

Around us are great deeds of Light that are transforming this dark realm into one of Light. These times are thus the old glorious prophecies being born to ready you for the Age of your Galactic Humanhood!
UmmacDanWebinar200x200
Ummac Dan ~ Galactic Federation Symbol For The Sirian Star System
5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! Those who know the history of this old republic (US) rejoice that this new version is so securely involved in NESARA. Back in the era following the American Civil War, Congress had passed a Washington, D.C. reformation act. This legislation became the cover for the minions’ final deception: USA, Inc. This corporate lie was permitted to rule America and encourage a form of dishonesty that made a firm mockery of this nation’s bold origins. This vile deceit led to an upsurge in stealing, and in heinous organizations like the Federal Reserve and the IRS. It led, also, to a position in the dark’s hierarchy never conceived of when America was first born. This nation became the forerunner of an evil that was only multiplied as the 20th century advanced from the end of the Second World War to the advent of the 21st Century. The start of this century again demonstrated the boldness of this illegal governance with the shock of 9/11 and the sudden rise in wars that quickly followed. The USA had become the henchman for a clique of aristocrats that were fully intent on ruling and decimating this globe. It is only a bold gathering of the Light that has diligently worked to stop them!

This magnificent assemblage at last brought back a degree of sanity. It allowed as well for a special coalition of military and civilians to resurrect NESARA and bring down the huge monster that USA, Inc had become. It is this growth of a broad-based international partnership that gave the American group the means to swiftly move forward with their strategies to replace this vile regime. This process had originally come from the way NESARA was first passed into law in the early 2000s. This operation had been somewhat waylaid by the endless Middle Eastern wars that sprang up between 2003 and 2011. In the mid-2010s, this operation was revived, leading to the project to firmly install NESARA governance. The rise of this new institution is to be part of a worldwide movement to establish new financial and governmental institutions that encourage global prosperity and end governmental corruption. This process is now systematically coming online and letting the world’s population breathe easier. There are several additional benefits as well.

Screen Shot 2016-10-04 at 9.33.14 AM
This growing reality is truly about peace, freedom and prosperity. No longer will America have to worry about the evils of the income tax. Americans are also to be rewarded through a jubilee that is to permit all to know that a number of fraudulent loans for housing, cars and the like are to be forgiven. America is thus to be free from debt and all that it brings. It is to be an era in which Americans can begin to be proud again of their government, and to know the incredible things this shift in the world is to bring. All the foreign bases are to be closed as America is finally able to enjoy a peace that its ancestors long enjoyed. It is to be a time when a search for excellence in all things is to return. The rights given by the Constitution are to be fully restored and many people are to be freed from prisons for crimes no longer to be endured. This is to be a happy time for America. The long “little wars” are to end. It is to be a period in which the government again responds to the people and all works well again. It is to be a time of freedom and prosperity!

ET-DISCLOSURE-2
Not only is a great era of peace, freedom and prosperity on the horizon, but it is to be, moreover, a point at which disclosure can happen. We have worked long through our liaisons to create an atmosphere conducive to numerous official announcements, which can introduce us to you. Since the end of World War II, a conspiracy by the dark minions has existed to deny that we exist. This nonsense was prevalent in the media and movies of the era. We were portrayed as dark, with an agenda for invasion and world domination. This is far from the truth. As part of our heavenly mission, we have undertaken the initiative to aid the Light in your world. Our galactic initiatives derive from the special mission given us more than two decades ago by Heaven’s decrees. Each of you is to be returned to full consciousness. This leads us to yet another disclosure that was long denied by your governments: Agartha! Our arrival is not only to ready you for your destiny, but also to introduce you to your cousins, the Agarthans. You are beginning to grab hold of a most marvelous future!

Screen Shot 2016-09-27 at 11.26.24 AM
Namaste! We are your Ascended Masters! We come in joy, knowing that new governance is destined to be the law of the land. This carrying out of NESARA is just the beginning of a number of changes that are to alter how America is now seen in the world. At the time of American Independence, we Masters supported and helped this young nation be born. America was meant to be a working prototype for what this globe strongly requires. It was to be a nation whose actions ran counter to those of Europe. This belief was sadly short-circuited by the unfortunate policies of the American regimes that followed the end of America’s most tragic Civil War. The dark lords of money and position took over America’s noble purpose and derailed it. Now, thanks to your shining visions and grace-filled focus, this great nation is to be reborn. Glory be to all concerned!

The events that are to follow are to show the magnificent power of your collective energies and the miracles that are being accomplished by Heaven. From our gracious hearts, we thank the marvelous works achieved by you and by Heaven. This time is to be known by the great things that you are to do collectively. We are also grateful for Heaven's decree that permitted our space and spiritual families to help. When all is done, you are each to achieve your deepest dreams, and this realm is to finally let go of the dark shackles that have for too long been the regret of any day. This new age of freedom and prosperity is, in part, your wondrous work. We fully commend all of you for your constant work and never-ending hope. Be gracious and, with good will, lend your aid to Gaia and her diverse Eco systems. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

loving-mother-earth2
All of these glories are to be yours. Do not lose hope. See what is unfolding as a great gift bestowed by Heaven. Thousands of years ago, a great Light was reflected around this world. Since then, it has reverberated repeatedly. It is now able to materialize and – voilà – this new age of wonders is born. You have the gracious opportunity to know it again. This is also a time when We Masters are to explain your true history. Take this in and comprehend its magnificence. Long-hidden inventions and knowledge are to appear. You are to end the long years of frustrations about your Life, your Loves and your Reality. Let this new exchange of energies become one with you and then simply rejoice. This odd, dark realm is ending. Heaven and a vast throng of Angels and guardians are transforming it. Be One in Love!

Today, we continued our weekly reports! Around us are great deeds of Light that are transforming this dark realm into one of Light. These times are thus the old glorious prophecies being born to ready you for the Age of your Galactic Humanhood! Know, dear Ones, that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

Tukáte

søndag 2. oktober 2016

Er det noe som omgir oss - eller … ?

Vi har mottatt så mange meldinger fra alle vinkler og i alle slags utgaver,  så det har gitt oss mye både arbeid og merarbeid å holde styr på alt sammen til alle tider.   Men det har vi greid og vi har også greid tolkningens krumspring,  så utbyttet har vært relativt stort hele tida,  synes vi nok alle sammen.

Har vi det klart for oss hva Himmelen egentlig er?  Om den er et sted på - eller over Jorda.  Hvor ligger den da i tilfellet?  På Jorda er vi avhengige av navn i alle varianter skal vi greie å orientere oss.   Alle navn er registrert og ordnet fra A til Å i våre store bøker og arkiver.   Hvem som veileder oss fra tid til annen,  vites ikke!

Men hva er Himmelen da - et sted i de høyere dimensjoner eller er den noe annet spesielt?  Himmelen er en sinnstilstand / bevissthet som vi,  hver for oss,  oppretter og eksisterer i uansett hvor vi har vært, hvor vi er nå,  eller hvor vi kommer til en gang i tida som ligger foran oss.


Vi har vært bosatt i en uvirkelig verden der vi har vært gjennomsyret av frykt,  overtro,    følelsen av skam,  skyld og for ikke å være verdig til kjærlighet eller overflod.   Det er andre som har fortalt oss hvordan vi skal tenke og handle,  og vi har gitt andre lov til å ta styringa over oss.   Vi har levd i en verden av illusjon!


Verden er designet for å være skarp og klar,  frittflytende og harmonisk og hvor vi krysser midtbanen med noen hindringer og utfordringer i veien;   en vakker verden av fred og rikelig med tid hvor vi kan gjenskape i samarbeid og harmoni med brødre og søstre på reisen;  et sted hvor vi koples til alle nivåer av bevissthet.


Tukáte

Hvordan blir det?

Det er så mye vakkert å se på i denne tida og mer skal det bli finner jeg ut ved nærmere lesing i - skal jeg kalle det ‘flygeblader’,  innholdet i bladene er ihvertfall en slik tittel verdig omenn omfanget av det jeg skriver her antydningsvis er utenfor denne fullstendige forståelsen.  Det er likevel nødvendig å ha alle kanaler åpne slik at inntrykkene kan fly rett inn i kroppens arkiver - og bli der!  Det vi opplever skal tas ut fra de arkivene igjen, for å fylles inn i mange kunnskapshungrige kropper etter hvert som denne tid vokser og formerer seg.

Vi har hørt om New Age i mange, mange år allerede.  Jeg husker jeg spekulerte på hvordan jeg skulle forstå New Age den første gangen jeg hørte N.A. omtalt, og at det skulle inntreffe, eller at det også omga oss allerede.  Det ble også sagt av noen, husker jeg, at dette snakket om New Age bare var noe tull og tøys som noen hadde moro av at andre trodde på, snakket om og dummet seg tilsvarende ut med, fordi det ble spredt utover og forhåpentligvis lurte enda flere på sin vei videre til de mest lettlurte.  Slik var det den gangen!

Men slik er det jo slett ikke idag - alle vet vi NÅ hva New Age innebærer eller er.   New Age - den nye tida - tida med alt det Nye i!   Alt er nytt rundt oss og nyere skal det bli!  Se bare på det ytre - på himmelen - se skyene - de er fulle av farger og fasonger og fortryllende påfunn. Det som skjer det skjer på Himmelvelvingen nå til dags!  Forandringen fra dag til dag er ikke til å tro, som sagt.  Sommeren strekker seg utover høsten og enda vet vi ikke hvordan vinteren blir - om det er opp til meg skal hele vinteren bli som en sommerdag!   forts. følger …

Tukáte

søndag 25. september 2016

Bølgegang

Ja, det skal være sikkert - det er bølgegang hver dag.  Jorda svinger oss oppover, bortover og nedover før vi fyker oppover igjen. Svimmelheten følger med så godt den kan.  Opp og ned … !  Opp og ned er fordi vi prøver å holde styr bå bølgeeffekten under beina.  Den nøytrale tilstanden er det bare å glemme.  

Solformørkelse - bare ordet får det til å rive og slite i kroppen.   Energien er sterk og den kan godt etterlate oss i en svimlende tilstand.  Energien bare  bølger videre i lange byks og vi er som fjær på bølgen - kan ikke holde styring på noe som helst. 

Vi er i ferd med å gå inn i en ny begynnelse - ny start!   Slike overganger gir oss uvante følelser.  Vi klatrer stadig opp i nye høyder, og svimmelheten blir ikke lettere å håndtere av dét.  Men det er fullt mulig å gå gjennom denne tida uten at en merker noe - da stiger en heller ikke.


Den omtalte energien vil følge oss i flere måneder, så vi har god tid til å bli bedre kjent med den.   Denne sterke energien skriver seg egentlig fra mørke i forbindelse med solformørkelser i overgangen august - september.   Planeten Neptun omgir oss med sin fordunklende energi i månedsvis ennå.


Energien som omgir oss er også Jomfru-energi “Framvekst av sann forståelse" og født ut av dualitet midt i en verden av dualitet!  Energien oppfordrer oss til å gi slipp på mye gammelt vi drar med oss.  Vi kan se på gamle tanker med nye øyne og gi tankene nye tolkninger.


Når vi endrer våre gamle oppfatninger endrer vi også hele livet - vi endevender det rett og slett.  Etterpå er det klar for å ta imot helt ny tilværelse!  Alt dette som resultat av solformørkelser vi har vært igjennom. Endringene vises ved alle omveltningene på verdensbasis.


Nå blir det avlæring i stor stil.  Energien til ikke-vold flommer innover verden - alle treffes av energien som oppfordrer til passivitet hva angår vold mot andre mennesker.  Vi blir ganske enkelt ‘snillere’ alle sammen! Hele verden går mot varig FRED.  


De to amerikanske presidentkandidatene denne gangen, Hillary og Trump, blir kanskje harde nøtter å knekke for energien.  Likevel er energien forhåpentligvis innstilt på at den skal kunne greie brasene.

  
Det er i allefall folkets inderlige ønske, skulle vi anta.  Uranus og Mars spøker i kulissene nå.
De to planetene - Uranus og Mars - blir også satt på prøve av en kommende fullmåne!   

Så er det opp til oss hvordan vi reagerer på varierende energi - menneskene reagerer så forskjellig. Noen vil ta, om de ikke allerede har gjort det, det store spranget over til Femte dimensjonen.


Når vi er i Åttende dimensjon vil vi få et lettere liv, da er vi fri til å utforske livet og dermed leve det på en annen måte.  


I 1987 flyttet vi inn i 4D, noe som har vist seg å være en vanskelig oppgave å komme igjennom.  Mange har vært i høyere dimensjoner - mens de lever på Jorda!


Kriger opphører å eksistere når menneskene er kommet igjennom Fjerde dimensjons-energiene.  Vi gikk inn i 4D i 1987, og energien har vist seg svært  vanskelig å komme igjennom.  


Men nå er det over - vi fortsetter videre og er spente på hva som møter oss denne gangen.


Tukáte


fredag 23. september 2016

VANN - ILIUKA SVARER

Vi kan velsigne vannet vi drikker, og vi kan velsigne vannet direkte i hverandres kropper.  

Så er der korrekt. 

Er det gjennom vann som vi har lettest tilgang til å velsigne oss selv og hverandre og alt liv dersom vi står litt fast?

Så er der korrekt. 

Lik der er av dåpens kilde, lik der er av kildens bevissthet, alt er der underlagt en respons. Om den giver en vannets molekyl en god kjærlighetsrespons, så er der besmittende, og ei kan der forhindres at gives i kjærlighetsbesmittelser til sine nester. Velsigne du det vann den drikker, så er der lik den òg velsigner alle menneskebarn ikring.   

Konu Ekatah.

Takk.

Har vann en mye dypere betydning for oss og alt liv og all energi enn det vi klarer å forstå?

Meget korrekt! 

Vann er det mest guddommelige den kan søke. Om den òg søker at tilføre noget av mineraler, så er der òg lik der påvirker hva der tales de ulike nivåer innom auraens frekvenser. Om den søker òg at se hva der så defineres til at rene sitt selv, det er òg utenfor og innenfor sitt eget legeme. Hva den drikker og hva den tilfører sin hud er hvorledes den skaper en god respons der er knyttet for kommunikasjoner, telepatisk om den vil. Tale du med ditt eget vanns molekyl, så vil den òg se at den kommuniserer med vannets molekyler om der er i de fjerne galakser, om der er i sin egen Universum, om der er i sine nestes hjerte.      

Konu Ekatah. 

Takk.
  

Når kommer EU til å bryte sammen?


Når kommer EU til å bryte sammen?

Spørsmålet går til Iliuka i sommervarmen i Leikanger  27.  05.  2016.

Vi ser der alt nu er ved at briste. Således vil den se òg om der defineres så at der forvaltes alt flere kapitaler enn hva der finnes i sin eksistens. Således er der ei hva der i mengder kan belånes. Lik den òg vil se der vil være formaliteter og dokumenter der skal forflyttes, og der er regelbundenheter der vil skapes. Dog like fullt er der ei i verdigheter for folket. Således der faller av sitt eget selv. Konu Ekatah. I nærmeste fremtid? Så er der korrekt!      Takk. 

Tukáte

Iliuka svarer på spørsmål om økonomi!

I   “Utdrag fra storrådet på   “Hjertetreff”    i Leikanger,   27. 05. 2016,   får Iliuka spørsmål om “Økonomien i framtida.”

Iliuka svarer:   "Der vil måles efter hva den er, og ei efter hva den gjør.”

Kan det være så stor forskjell på hva et menneske er - undrer jeg?


Tukáte

onsdag 21. september 2016

Frp i tykt og tynt - sett fra her og der

Du verden som det stemmer at Frp er akkurat slik de har framstått og fortsatt framstår for alle oss andre som ikke er Frp’ere.  Nå - ikke bare siver det sladder ut fra sprekkene i partiet,  men det fosser!  

På dungen av sladder lyser det noen navn - Siv Jensen, Per Sandberg, Robert Erikson m/innslag fra H.   Lederskiktet!  Noen av dem har gjort stortingsarbeid, løst noen oppgaver og avgjort dem ved avstemning - alt sammen i beruset tilstand ofte!  


Det er visstnok svært hendig det for Frp. De slurper innpå noe brennsterkt før de avgjør saker i Stortinget.  Alle husker vi vel Per Sandberg, rød i toppen og godt brisen stå på Stortingets talerstol å ha det morsomt, mens han forsøkte å sette punktum i en sak.


Denne gangen er det Robert Erikson det gjelder!  Han er forlengst slengt på skraphaugen av ledende regjeringsrepresentanter.  Men Robert'n er lei seg og ville gjerne hatt en utstrakt hånd fra Høyre-representanten som veier tyngst i denne teten.


Men nei da, var det så vel.  Robert’n hører ikke en lyd fra den tunge siden.  Ikke et pip fra den andre heller!  Slik er det når jobben er gjort, tenker han - da blir en slengt veggimellom så det både synes og kjennes.  Hans egen leder til og med - er stum!


Hvordan denne romanen utvikler seg og hvordan den - ikke minst - avsluttes, får vi vente å se.  Andre har ingen formening om slikt, det er mye tilfeldigheter i slike oppgjør og tilfeldighetene er tilfeldige og kan lande hvorsomhelst rundt hvemsomhelt … !Tukáte

lørdag 17. september 2016

Den store overdrivelsen

Ingen andre enn USA kan skjule seg bak en slik tittel, og det er da heller ingen andre det tenkes på denne gang. Amerikanerne snakker om kristendom hele tida så snart de åpner munnen, og så overdriver de alltid - og det er ingen overdrivelse!  Nyheter, eller andre saker fra USA, kan en aldri stole på.  Folk reiser til USA og kommer tilbake med stjerner i øynene - og hva har de sett?  Ikke noe annet enn det de ser alle andre steder - kanskje var husene litt høyere, men høye hus er det i mange av verdens byer!  Så hva er det som fenger folket som har litt mer småkårstanker i systemet sitt?

Kan det være eventyret - fortellingen om det forgjettede landet med de stor bygningene og det skrålende språket.  Det er helt klart at et slikt språk hvor hele menneskets toneregister dras og trekkes i gjør seg både ut over og innover i menneskekroppen.  Det lager bølger i systemet og dette liker psyken - så mennesket blir beruset og lett på tå!  Det synes mer enn det høres om du møter folk som har vært en snartur i USA!  De, folkene som har vært i USA, de tror det skal være slik at det vises på dem når USA-besøket er unnagjort!  De spiller på alle strenger heimover og er ganske flinke når de når yttergrensene til det lille landet!


Hvorfor er menneskene så fragmentert, så oppdelt og verdsatt på en så drastisk måte.  Hva er det med den ene steinen som er så mye mer vidunderlig enn den andre steinen som er vokst i samme verden? Hva er det som gjør mennesket så oppdelt og splittet at det tror det er slik det skal oppføre seg, snakke - gjenfortelle?  Skal det bare noen overdrivelsens ord til fra et sted langt borte, så er mennesket overbevist og klar og kan til og med brukes som vitne på at det som sies er rent og klart og sant i all evighet!  Spør ikke meg, jeg har ikke vært i USA og jeg har heller ikke tenkt meg dit.


Det hele og fulle svaret på dette spørsmålet både har jeg - og har jeg IKKE.  Jeg kan ikke selektere opplysningene jeg sitter inne med da de er kommet inn i mitt legeme etter hvert som jeg har levd, hørt og snakket, og ikke minst - lest meg til gjennom tida.  Det har alltid vært noe ekstraordinært med USA, men ingen har til dags dato kunnet fortelle i rene ordelag hva det ekstraordinære består i.  Svarene ytrer seg så forskjellig og ofte blir de til;  pust og blås - korte ord, men meget svulmende og betydningsfulle - åkk og stønn - helt uten et fornuftig innslag som det er noe hold i.  Jeg er som sagt like vis og jeg undrer … !?


Tukáte

tirsdag 13. september 2016

Montague Keen - September 12, 2016

Montague Keen - September 12, 2016
On this, the anniversary of 9/11, one of the most criminal acts of the century was perpetrated on innocent people, whose lives were a blood sacrifice that day, so the Cabal could proceed with its plans for your world. This one act should open your eyes to how little the Cabal thinks of you, mere humans. How they are prepared to go to any lengths to remove you from the Earth that they crave for themselves. Life on Earth changed that day for everyone, not just for Americans. 9/11 was used as an excuse to wage war on all the countries in the East that had the OIL that the Cabal wanted. There are very few people on Earth today who believe the official story of that event. The truth cannot be hidden. The American people are facing a future in the FEMA CAMPS which their government has prepared for them. They will be forced into them "for their safety". It is all being prepared openly. Why are you not asking the question, why are Fema Camps being prepared for us?

The Cabal does not need to hide anything from you because YOU NEVER QUESTION ANYTHING. The Cabal is in need of your suffering, your fear, and your death, so that they can continue to exist in your world. Why is it taking you so long to see it? When the Cabal remembers 9/11, it is with joy, as they look at all they have achieved because of it. How many more 9/11 events will it take before you refuse to support those who want to destroy your world?

Those of you who are fully awake to what is happening, owe it to your fellow man to help open his eyes to all that is being done to destroy him. All the information is at your fingertips. It has never been easier to research. Governments are there only to serve the Cabal. They are not there to serve mankind. Do not trust their words. Look instead at their actions, for actions speak the truth that mere words hide. The Cabal is losing power. They will promise you everything to try to prevent you seeing the truth of who and what they are.

The awakening gathers strength. Its energy is spreading far and wide. You are winning the battle for the souls and minds of the people. Banks are collapsing, causing much suffering in their wake. They were totally corrupt, causing needless suffering, and thereby fulfilling their purpose. Plans are in place. You will quickly adjust to a new way of living life on Earth without the corrupt banks controlling your lives. For 2000 years all mankind has known is corruption and control, whether through religion or government. Life on Earth became a challenge to survive, rather than an experience of life on Earth as it used to be in times past. Nothing that you have ever learned through religion is, in fact, true; it is all based on lies. The fear created by religion REMOVED THE NECESSITY FOR GUARDS TO CONTROL YOU, SINCE FEAR WORKED PERFECTLY. Fear is the greatest and most effective weapon used against you by both religions and governments. Remove the fear from your life and you become a free soul. It is highly recommended. Fear does not exist on this side of life because we do not have religion or government which are man-made.

Never in the history of your world has humanity been in more danger of being wiped out. You cannot afford to continue to close your eyes to what is being systematically done to wipe out the human race. The propaganda generated by your governments to lull you into a false sense of security must not be accepted as true. It all comes from those who rule your world from the shadows. They have their puppets in government to ensure their plans are accepted and adhered to. These puppets have seen, many times, what happens to those who go against the hidden rulers. All they need is a Pearl Harbor or a 9/11, every now and again, to enforce their agenda, and the sleeping people fall for it every time.

The awakened have found their voice. They speak out against this HOLOCAUST that is planned for you. Study Agenda 21 and Agenda 30, which will leave you in no doubt about what your rulers have planned for humanity. It should open your eyes to the road that you are now sleepwalking down. Action is needed to protect you and yours. This holocaust cannot happen without your assistance and cooperation.

Rely on your own research. Talk with those who are also researching the truth. Religions and governments are all part of the control system, so cannot be trusted. David Icke and others like him, have devoted their lives to seeking the truth and sharing it with you. The 99% must come together to stand for truth and justice, in order to free humanity from the shackles of the forces of evil that are hanging on to control by the skin of their teeth. Freedom is yours for the taking as the Cabal is at its weakest. Ask why do so many of your so-called leaders pledge allegiance to one foreign state that has infiltrated every section of society in your world? It is time to face facts, my friends, nothing is as it seems. Action is needed to reverse the status quo and remove the corrupt. Take back your world for humanity. Create a world where all human life is respected, Wars will cease and peace will reign supreme.

My dear, your burden becomes greater, and the responsibility too great. Your struggle to complete our work is taking its toll. We are with you every step of the way through these difficult times.

Always, your adoring, Monty.