tirsdag 4. januar 2011

Direkte overført energi

Blossom Goodchild
GalacticChannelings.com


Blossom Goodchild, snakker med sine guider, og får vite at vi skal forberedes på de spennende dager som er rett rundt hjørnet. Vi i 'Forbundet' er på plass for å innta ny territorier og å stimulere sansene som har sovet, sier de. De sier videre, at de har holdt tilbake nye opplysninger, da de må sikre seg at informasjonen blir forstått på Jorda. De har ventet med denne informasjonen, men nå får vi vite hva de har ventet med.

De minner om at hun fortsatt lever i en materiell verden og de fleste rundt henne har den materielle tettheten i energien, men mange sover enda og klamrer seg til 3d energien i frykt for å miste alt de har. Det er gjort på et blunk å miste alt du har på det materielle nivået, sier de, mens du aldri kan miste det du har i din sjel. De vil hjelpe Jordboerne til hurtigere forståelse.

Mye av 'nyhetene' det siste tiåret, ville tidligere fortonet seg som drømmerier, og de sier at de som kjenner spenning nå - husker det som ligger gjemt og glemt. Dette er ikke et spørsmål om å tro, men å vite. Blossom blir overrasket av at de plutselig er så nære, hun må stenge litt av, for energien er så sterk. Dette er tegn på at guidene er mye nærmere enn før, og på spørsmål om hva det betyr - får hun vite at de nå kan sende energi direkte til leserne gjennom ordene de sender ut.

For å nå alle leserne direkte med energien i ordene, kan de bruke kanalen som en slags 'stikk-kontakt' - for dermed å sende energien til hver enkelt. Det er ikke bare ordene som forbindes med alt, men de er koplet direkte opp til alle hjertene på denne måten. Når leserne puster dypt, så vil de føle tilkoplingen direkte. Dette er nytt - og for å få det til trenger de en kanal på Jorda. Dette er atter en ny måte å overføre den nye energien på, og dermed kommer ny og høyere bevissthet til Jorda på en ny måte.

Les alt her: Blossom Goodchild GalacticChannelings.com

Ingen kommentarer: