søndag 31. august 2008

Visdom vs Kunnskap

Fra "Den Hemmelige Lære"
Av H. P. Blavatsky 1888

"... kunnskap holder hus i hoder, som er fylt med andres tanker;
visdom finnes i det sinn, som er oppmerksom på sine egne ... "

lørdag 30. august 2008

Gammel og Ny Jord

Det er ikke snakk om to planeter.
Det er snakk om to bevisstheter.
3D-bevissthet og 5D-bevissthet.

fredag 29. august 2008

Hva legger vi i uttrykkene 3D og 5D ?

3D har vi kalt rommet med den gamle, dualistiske bevisstheten. Bevisstheten som baserer seg på dualisme - på at alt har en motpol. Denne forståelsen er rotfestet i oss. Meget vanskelig å gi slipp på. Illusjonen om at det er den ytre verden som er den virkelige - den skapende. Et rom eller en verden vi må bekymre oss over. Den er årsaken til at vi ikke har det helt optimalt. Det mener mange av oss. Dette er den illusjonen som vi har trodd på i evigheter. Dette kaller vi 3D !

5D er bevisstheten som baserer seg på en sammensmelting av de to polene - fra Dualitet til Enhet. Vi er skaperen i vår verden. Det har ingen betydning for Enheten hvilket navn vi gir den, slik det sekteriske prinsippet går ut på. Poenget er at vi forstår, at det er inni oss utspringet for virkeligheten er. Derfor har jeg og du ansvaret for hver vår virkelighet - som tilsammen skal utgjøre den ytre verden - det synlige. Men da fordrer det av oss at vi blir bevisst vår posisjon. Det ytre er 'bare' en speiling av det indre. Det er spørsmål om hva vi velger å ha tillit til - enheten eller dualiteten. Ikke prøv å analysere - da blir du 'blind'. Det er på tide å se at vi har et valg. Hva vil vi være. Byggmester eller leietaker? Det er vi som skaper - uansett. Alt er bevissthet (tanke) som vi har kontroll over. Bevisstheten/tanken skaper vår tro, som igjen utgjør det ytre - det synlige. Det vi kaller 5D.

Tvillingflamme-forening

Her er et bilde på hva som skjer i denne tida

Det betyr at vår ånd - det feminine prinsipp - aktiviseres i kroppen (personligheten) og forener seg og 'underviser' personligheten. Ånden - den åndelige tvillingflammen vår, holder Alfa polen og vi selv på jorden Omega polen. Når Alfa og Omega smelter sammen skapes det indre 'bryllup' mellom det Feminine og det Maskuline i oss selv - og vi blir Hel.

torsdag 28. august 2008

Viktig å tenke over

Livs-vibrasjonene er alltid skiftende illusjon !

Elsk din neste som deg selv

Alle har vi hørt det og lært det - du skal elske din neste som deg selv. Dette til tross. Egoismen florerer - og aller verst er det blant dem som har fått 'folkets' tillit til å styre. De er den igangsettende årsaken til at; kriger herjer - folk dreper og drepes - at egoisme og aggresjon utgjør dagens orden. Resultatet? Naturkatastrofene kommer som bestilt. Noe de da også er! Den bakenforliggende årsaken til kaoset vi opplever, er alle de negative tankene som blir tenkt rundt styrings-tilstandene i verden.

Men hva betyr det å elske sin neste? Det betyr betingelsesløs aksept! Alt vil øyeblikkelig legge seg til ro, hvis vi aksepterer hverandre uten heftelser. La andre være som de er. "Gå utenom", sa Bøygen.

Kjent problemstilling i 3D

Av Tukáte

Plikten fikk det ikke til
slik ansvaret hadde tenkt,
men samvittigheten ga seg ikke!

mandag 25. august 2008

En liten påminning

"Hvis vi bevisst streber etter å være sentrert i hjertet og bruke 'opplyst' visdom i sinnet, vil vi aldri bli ført på villspor. Vår intuisjon vokser seg sterkere etterhvert som vi bygger opp tillit til at vi er Mesteren i vår egen verden - i enhver sammenheng (en avbalansert Mester er ikke det samme som en EGO-tripp! ) På denne måten vil vi alltid ane og øyeblikkelig etterpå vite hva vi helt korrekt skal velge. Når tilliten og intuisjonen stiger, vet vi alltid hva som er riktig av det som sies og gjøres rundt oss - og i oss ! Vi har evner som rekker herfra til evigheten - hvis vi bare tror på det. 3D frekvensene er på hell."

søndag 24. august 2008

Styltrone

Av Olav H Hauge

Han fekk hug til å prøva
desse styltrone.

Han har kome seg upp,
og tek til å stiga som ein stork.

Underleg, so vidsynt han vart.
Han kan endåtil telja sauene til grannen.

lørdag 23. august 2008

Recipe for a Happier Day

Ukjent forfatter

1 cup of friendly words
2 heaping cups of understanding
3 heaping teaspoons of time and patience
Pinch of warm personality
Dash of humor

Measure words carefully, add heaping cups of understanding
Use generous amounts of time and patience.
Cook on the front burner but keep the temperature low.
Do not boil.
Add generous dash of humor and add a pinch of warm personality.
Season to taste with the spice of life.
Serve in individual molds.

fredag 22. august 2008

The " F" Word That Causes Abuse and Wars

Av Helene Rothschild
http://heleneangeloncall.blogspot.com/

As a thearpist for over 27 years, I am totally convinced that abuse and wars are a symptom and not the cause of our problems. The four letter word that is the cause is FEAR! There is only Fear and Love and all other emotions are forms of these two. For example, anger is a secondary emotion. Under anger is fear, hurt and/or powerlessness. Most people are not dealing constructively with those emotions. Instead they are acting out their pain on others. The solution is to have peace in ourselves which will lead to peace in our homes, neighborhoods, countries and the world. In order for that to happen it is vital for everyone to heal their emotional wounds, release their fears, and "love themselves to peace!" That is my mission and I feel it is the key to health, happiness, and world peace.

Ego or Spirit

Av Helene Rothschild
http://heleneangeloncall.blogspot.com/

We all act from either ego or spirit and that includes states and countries. When our actions are ego based we are coming from a self-centered place. We have the intent to prove that we better than others, no matter the consequences. Note that it comes from a proving place which means we really don't feel great. If we did, what do we have to prove?

To the contrary, when we act from our spirit, we are self-caring, confident, and considerate also of others. Our intent is simply to demonstrate our gifts, etc. We do not feel we have to prove anything to anyone.

When we live consciously, we are aware when we are acting from our ego or spirit. Which one are you choosing?

torsdag 21. august 2008

Ikke truede arter ...

I følge Tobias, er det noen arter som fullt og helt forlater Jorda nå. De har vært en slags energiholdere. De forlater Jorda for å gi plass til nye arter, nye typer av dyre - og planteformer. Så det handler ikke nødvendigvis om truede arter fordi menneskene har gjort noe galt. Det er noen dyr som bare velger å dra sin vei. De ønsker å dra tilbake dit de kom fra, og mer enn noe annet, de ønsker å gjøre plass til det nye.

Analyse

Tobias:
"Analyse er det viktigste som vil gjøre en person blind, og det vil fange dem i en felle."

Din veg

Olav H Hauge

Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han. Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

Danser med alver

Av Aina Engtrø Solem

Varsomt, rundt og silkemykt
Fottrinn over engen
Duftende mose om natten
Duvende i disen
Spede små armer
Bærer deg over bakken
Hvirvlende med vinden
Skjørt svøpt i bomull og fjær
Rosa skyer i solnedgang
Dugg som slører blikket

Prustende stormer rir kroppen
Etterlater deg naken
På en skarp stein av smerte
Vinger som borer seg vei ut fra hjertet
Hviskende stemmer som
Fløyel mot kinnet:
"Lær å fly selv"

Mange års røynsle med pil og boge

Olav H Hauge

Det er den svarte prikken
midt i skiva du skal treffa,
nett den,
der skal pili stå og dirra!
Men nett der treffer du ikkje
Du er nær, nærare,
nei ikkje nær nok.
So lyt du gå og plukka upp pilene,
gå tilbake. Den svarte prikken tergar deg.
Til du forstår pili som stend der og dirrar.
Her er og eit midtpunkt.

søndag 17. august 2008

Du er et åndelig vesen

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Kanskje oppfatter du deg selv som et menneske som iblant har åndelige opplevesler, mens sannheten er at du er et åndelig vesen, et guddommelig vesen av lys som har fysiske opplevelser på Jorden. Dette utgjør virkelig en kjempestor forskjell. For du trenger å identifisere deg med den større delen av deg selv og ikke med fangenskapet inni den fysiske kroppen. Ellers vil du aldri ble i stand til å utnytte ditt potensiale og forbinde deg med den kjærligheten som er din essens."

Du er et helt energisystem

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Du ekspederer ut energi og du mottar energi gjennom dine emosjonelle sentre, "chakraene", i konstante bølgebevegelser, fordi din sanne natur er et åndelig energimaskineri. Og bevisstheten inne i deg er ikke avgrenset bare til ditt indre, den er også spredt rundt omkring i din personlige "aura". Som i sin tur er forbundet til det større energifeltet som omslutter planeten Jorden, som igjen er en del av solsystemet, galakser og universer i alle de forskjellige dimensjonene."

Dikt fra Iliuka gitt i 1995

"Listen to words, brought by the storms,
seek shelter, hide from the worms,
look to the uprising light in east,
feel if it`s of God, or some kind of beast.
Turn to the sunfall far in the west,
is it a fall, and what`s to be next?

Can`t you see, the Queens in danger?
Like wild horses, chasin` a ranger.

Oh, pity humanity, so alone and so lost,
what is to be rescued, what`s needed most?

Your decoding hunt is a blue way to try,
you still wonder, asking why,why?
Didn`t we tell you in words and in signs?
Didn`t we tell you about your caotic minds?
Didn`t we show you in pictures like dreams?
Isn`t it all like it seemes?

Here is words to your inner part,
feel it, taste it, deep in your heart.
Sagoni, Manito, Tangahita,
on the seventh rebirth of Angelica.

Whispering winds seeks for your ears,
stay calm, have no fears,
the wings of The White Eagle,
it might be the winds,
breath the uprising light,
gather, and preach for your fight.
Hayetanah. Konu Ekatah."

Det indre univers

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Det innvendige univers er en mikroskopisk kopi av universet som helhet. Og derfor, ved å finne løsningen til deres egen, la oss si, fred med dere selv, vil dere være i stand til å forbinde dere med harmonien fra sfærene."

Ny Bevissthet

Av Iliuka

"- Når vil de store forandringene komme?
Iliuka: Hva der så er talt, så er Moder Jord fullendt i sin skapelse ved den ellevte månedel i år 2011. Konu ekatah.
- Hvordan kan jeg forberede meg best mulig?
Iliuka: Gjennom hvorledes den lever sitt selvs liv. Hvorledes den søker at nyte av livets goder og gleder i tiden den kan. Således skal den se óg at der finnes nye frekvenser der tilføres sin Jord, at menneskebarn søker så at noget hele sin Jord nu, er noget sent at tenke så. Således skal den og tenke hva den kan hele av sitt selv igjennom av at skape harmonier, således den ei faller til noget intellektuell apati.
- Må vi forandre måten vi lever på også?
Iliuka: Så bliver der tiltvunget, korrekt."

"Over the rainbow"

Av Shaumbra

"Somewhere, over the rainbow, way up high,
There's a land that I heard of once in a lullaby.
Somewhere, over the rainbow, skies are blue,
And the dreams that you dare to dream really do come true.

One day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me.
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me.

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly,
Birds fly over the rainbow,
Why, oh why can't I?

Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me.

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly,
Birds fly over the rainbow,
Why then, oh why can't I?"

GUD

Av Tobias

"Religion som dere vet – forståelsen av Gud slik dere kjenner det – er virkelig bare 6000 år gammel. Til å begynne med, da bevisstheten om Gud startet i menneskene, var det mange guder. Det var en gud for regn… en gud for møkk… en gud for solen… for månen… for alt. Det var gud for fuglene. Det var gud for apene… alle typer guder dere kan forestille dere. Det ble meget forvirrende å holde styr på dem. (tilhørerne ler) Da, ble spørsmålet hvilken Gud er sterkest… hvem er størst. Og, deretter ble det krig mellom gudene, skapt i sinnet til menneskene.

Det var ikke før Abrahams tid at – hvordan skal vi si det – Gud snakket til Abraham, og sa, "Det er bare meg… en Gud… det er alt. Vi behøver ikke å ha mange guder. Det er en." Det var bare den menneskelige bevisstheten som snakket til Abraham, som sa at det var på tide å forstå at Gud var i det indre… at det var en enhet med Gud… at det ikke var alle disse separate gudene som kriget med hverandre, forsøkte å kontrollere hverandre. Dere forstår… dette var den menneskelige bevisstheten på den tiden. Det var alt bevisstheten kunne begripe."

ATLANTIS` FALL

Av Iliuka

"Meget tusener av år er gått. Der var to riker. Ene var for blå sti. Annen for den røde. Ene for blå sti var flokken av Lemuria, frie var vi. Annen av Atlantis. Der var meget menneskebarn der levde for havet, dog meget menneskebarn døde for havet. Der var rike for gullmynter, der var for makt. Der være rike der falt i havet, dog den ene ø, Tenerife, står tilbake.

Til Lemuria langreiste Fatanos av Atlantis. Der være marked for salg av Lemurias folk. I bytte der ble lovet fred, dog ei lenge, for Atlantis folk vandret den røde sti. Langtimer og langtider siden Lemurias folk ble solgt til Atlantis; arbeide og jakt for levekampen. Time og time, sol og sol der var tanker der talte om Atlanternes fall. Lemurias tanker. Så stod der opp et frø av Atlantis. Mitt ene frø, Hami Manita. Der var tegn for at Atlantis kunne lære at ånde, at tenke tankens frihet, at skape fred. Den talte for frender, dog ei var der noget der lyttet, lik timen i dag. For ei så folket av Atlantis bildet.

Hami Manita flyktet til Lemurias flokk. Ledet og ledet. For ei hadde Lemurias folk styrke. For ei var der krig for tusener år, dog tanken var dyrket av kjærlighet. Store del av flokken der ei kjente ordet krig flyktet til Kobatel i Lemuria, lik din bok Tibet. Fra Atlantis til Lemuria fløy skipet, Aorta Kristalis. Der være fly av annen planet, lik kunnskap av tanker, lik din bok Epsilon Boote. Kraft av krystall, ene for nord, annen for øst, tredje for vest. Der óg være krystall for den skall, lik grafitt der være lik fjerde krystall. Stor kraft løftet skipet. Der være solens kraft, der være tankekraft, der være krystall, lik tone der forsterker den tankekraft. Skipet var lett for at vinden kunne blåse, dog der være ei lett at feste den skipe til marken. Der være kraft for tankens sti, lik kraft for den blå sti, dog ei for den røde sti."

lørdag 16. august 2008

A story about worshipping “the children of the new earth”

By Mirri Rocks
http://lightworker.com/Spectrum//authors/23/Mirri-Rocks

"I really don't get happier if people fall into admiration mode.

If parents or other people start over and over bout my young age and the great gifts I have according to them. To be empowered is cool but can only happen if people recognize their own magnificence.

I am not different than you, not better, not worse. Maybe different. But aren't you different from your neighbour? Don’t we all have our own place in the world?"

Dear me

By Mirri Rocks
http://lightworker.com/Spectrum//authors/23/Mirri-Rocks

Dear me

"Did I ever told you, that you are special?
That you carry a flavor, a taste, a color so unique
That only you represent it?"

Menneskehedens ´Gen-installation´

Mye interessant kanalisering på; http://transbeacon.lightworker.com

"Lige nu sker der meget med jeres fysiske kroppe. Selve sløret eksisterer mellem de to halvdele af jeres hjerner. Nu sker der en generel gen-installation helt igennem hele menneskeheden. Processen hjælper i virkeligheden med at sammenføre det, der var adskilt, for at kunne skabe illusionen om polaritet på spillebordet. I har ikke længere brug for polaritet. I lærer at se ting i et felt af trialitet, i stedet for dualitet, i stedet for bare lys og mørke eller godt og dårligt. I afbalancerer nu dette med et nyt klarsyn fra det højere selv. I kan nu se sådan en skønhed, for den er ny; det er jeres egne spejlbilleder, som I begynder at se. Lad os dele nogle af de ting, der ligger direkte forude, energierne og ideerne som vil forekomme, efterhånden som I går videre."

Barack Obama USA's neste president ?

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Uden tvivl kender alle dem, som er bekendte med mine meddelelser eller bøgerne, den mørke kraft, der ligger i at skabe frygt, så jeg vil ikke gentage dette, men hvis I ønsker at få en genopfriskning, er der en stor del materiale, I med lethed kan finde (brug søgefunktionen eller bog/meddelelses-indekset på www.matthewbooks.com). Derfor vil jeg kun sige, at der IKKE vil blive nogen atomkrig og INGEN på Jorden kan starte en krig i rummet. INGEN udefra-kommende civilisation vil invadere eller erobre jeres planet. Renselsesprocessen vil IKKE oversvømme millioner af kilometer land og forårsage milliarder af dødsfald. Der vil IKKE blive noget behov for at rumskibe kommer for at redde jer, før jeres planet vender bunden i vejret på sig selv, eller for at I bliver nød til at leve under jorden, når I vender tilbage. De millioner mennesker, som taler imod den Amerikanske administrations politikker, vil IKKE blive indfanget og sat i fængselslejre. INGEN menneskeskabte vira vil blive sluppet løs og forårsage, at det meste af jeres befolkning dør. Der er INTET behov for at investere milliarder af dollars i guld, så økonomiske og regeringsmæssige reformer kan begynde.

Menneskers opmærksomhed rundt omkring på kloden gives til de Forenede Staters præsidentkandidater. Barack Obamas større popularitet blandt vælgerne er opretholdt og tilvejebragt. Således er de fri viljes valg blevet foretaget af majoriteten af befolkningen, og vi kan nu afsløre, at i energifeltet for potentielle muligheder, der har Obamas impuls hele tiden været ustoppelig, og vi kan fortælle jer, at denne højt udviklede sjæl med mange livstider, som en vis og retfærdig leder, er kommet fra en åndelig og intellektuelt avanceret civilisation for specifikt at rejse sig til hans nuværende betydningsfulde stilling. På sjælsniveau ved han, at dette er hans mission, men på dagsbevidst plan er han udelukkende klar over sine medfødte lederevner og uforfalskede hensigt om at tjene sin nation, ligesom han giver udtryk for. Med tiden vil han på dagsbevidst plan blive klar over sin oprindelse og sit formål med at inkarnere i denne livstid. Nogle personer med mørke hensigter forventer at kontrollere ham, når først engang han sidder i embedet, ligesom de og andre før dem har kontrolleret en fortsat række af Amerikanske præsidenter samt mange medlemmer af kongressen. Imidlertid har denne ondskabsfulde form for regeringsmetode nået sin afslutning. Både Hillary Clinton og andre topfigurer indenfor Illuminati vet, at de er vidner til den dødelige afgang på deres "hemmelige regering" . Derfor er familien Obama blandt de personer på Jorden, der mest intensivt bliver beskyttet af lyset."

Om kloning av mennesker

[NOTE: "Menneske-kloning" er et kapitel i den anden af Matthews bøger: "Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en ny æra)] http://matthew.selvet.dk

"Kroppen har sin egen livskraft, så sjælløse kloner er på ethvert område ligeså fysisk levende, som enhver inkarneret sjæl. Hvad kloner dog mangler er, at de ikke besidder sjæle-følelser, især evnen til at give og modtage kærlighed. Ligeledes besidder de ikke den bevidste følelse af, hvad der er ret og forkert, moralsk integritet og ære, intuition og naturligvis bevidstheden omkring et guddommeligt Højere Selv. Kloner uden sjæle fungerer fuldstændigt indenfor den ramme for intellekt og personlighed, der er blevet downloadet i dem, fra den person, de er en kloning af eller fra en tidligere klon i rækken, og de opfører sig i henhold til, hvad de observerer omkring dem. Derfor kan en sjælløs klon godt opføre sig på en behagelig og hjælpsom måde, alt afhængig af, hvad der hænger ved fra den klonede person. Kloner kan være men behøver ikke at være produceret af en hvilken som helst civilisation med den teknologiske viden til at gøre det.

En sjæl kan vælge at indtræde i en klon. Da de eneste voksne menneske-kloner på Jorden imidlertid er meget magtfulde mennesker, der ønsker at sikre sig, at deres kontrol, i tilfælde af deres evt. død, kan fortsætte overfor den uvidende offentlighed, så er det kun få sjæle, der vælger at indtræde i disse klonede kroppe. De sjæle, der alligevel vælger at gøre det, kommer fra det højeste lys, og de indtræder kun med det formål at vende en person, der er vendt mod mørket, mod lyset. Nogen gange sker det med succes, og andre gange gør det ikke. Når det ikke lykkes, skyldes det, at mørket er så dybt forankret i personens karakter, at selv med den oplyste sjæls stærke vilje, bliver den indfanget i mørkets tæthed."

Universet er manifestert i våre tanker !

Fra «Visdommens bok» av Paul Brunton.

"Universet er manifestert i våre tanker. Det er intet øyeblikk i dets historie vi kan kalle skapelsesøyeblikket. Universet har aldri hatt noen begynnelse, og vil aldri få noen ende. Det er evig, og består av bevissthet. Universets svastikahjul dreier uopphørlig. Planeter, stjernetåker og stjerner er av forskjellige aldre, hvilket er umulig hvis Gud skapte alt på en dag. Universet er like gammelt som verdenssjelen, og like evig. Det nåværende univers er ikke det første som har manifestert seg, og det blir ikke det siste. Hvert enkelt verdenssystem er bare et ledd i en kjede, uten begynnelse eller ende. Hvert enkelt univers er en arv fra det foregående, en utløsning av karmiske krefter, som har bragt seg selv til virkeliggjørelse. Universet utvikler seg etter en streng karmisk lov. En prosess med vekst og forfall, utvikling og oppløsning. Det kalles universell bevegelse."

Alle dyr har en engel !

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Så alle kæledyr har en engel?
Ja, og det samme har de dyr, som I måske ikke betragter som værende specielt elskelige. Der er en engel for hver eneste art gennem en forbindelse på sjælsniveau, ikke en individuel tildeling, sådan som det er med mennesker og engle. Disse specielle engle er ældgamle sjæle, hvis begyndelse var i form af dyreliv, dengang da alle dyr i dette univers var fredelige, åndelige og intelligente væsner.

På sjælsniveau er dyrene godt klar over englenes godgørenhed på deres vegne. Selv dem, hvis liv er elendigt, har en engels kraft eller indflydelse til at lette ubehag eller gøre en ende på frygtelig smertefulde liv. Nogle engle har et større antal af dyr eller mere intelligente arter at beskytte end andre, fordi alle disse liv er meningsfyldte i den universelle balancering af dyre-energien.

Englene bringer en fornemmelse af enhed til deres respektive dyr for at bevare og beskytte arterne, men det er ikke deres opgave at fjerne de mennesker, som er ondskabsfulde overfor enkelte dyr, eller endda overfor en hel art, fra Jordens overflade. Miljøaktivister, som handler i god tro – det vil sige, ikke af selviske, politiske, personlige eller af økonomiske årsager – bliver i sine bestræbelser inspirerede af dyrenes engle."

Ny atomkrig en saga blott !

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Der er et antal af væsentlige faktorer, begyndende med Skabers dekret om, at der ikke mere vil forekomme atomkrige noget sted i kosmos – på grund af den alvorlige skade de har forvoldt nogle sjæle – ikke forvoldt kroppene, som er midlertidige "huse" for en sjæls individuelle fysiske livstider, men forvoldt sjælene, som er den totale essens af de gudeselv'er, I er. Skaberen lavede denne ene undtagelse til dens egen lov om, at alle sjæles fri viljes valg må respekteres: Enhver persons forsøg på at skabe atomkrig vil blive stoppet. På baggrund af Skabers dekret har Gud autoriseret åndeligt, intellektuelt og teknologisk udviklede civilisationer i dette univers til at forhindre alle forsøg på at starte en sådan krig, og dette er med succes blevet gjort på Jorden mere end en gang i de seneste år."

fredag 15. august 2008

Iliuka på Alternativfestivalen, Dombås, sommeren 2008.

160 deltakere.
Les mer om Leif og Iliuka på http://Iliuka.net

Noen indianske ord og uttrykk benyttet av Iliuka:
Okee Mikita Venaka Kono Kekatah - Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd.
Konu ekatah - Takk i kjærlighet
Hayátanah - Vær hilset
Mitakue Oyasin - Vi er alle i familie
Sol - En dag
Storsol - Et år

Innledning ved Iliuka: Konu Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva den bestråler. Velsignet være kraften av blomen. Heliget være dette kammer. Velsignet være voktere. Heliget være disse marker. Velsignet være pelsvesener. Velsignet være menneskebarn og eders undringer. Lik den nu søker i tiden, så er der klokt at se den lever i forendringens tid. Gjennom årtider er der så tilført Moder Jord - der er av høyere vibrasjoner. Således er der for menneskebarnet at vokse, og således vil den se den søker alt i høyere frekvenser lik til en galaktisk tilstand. For den er av stjernestøvs fødelser og den bliver til alt høyere lys i frekvenser. Således der tilrådes at velsigne sitt lys. For alt hva der er på sin Moder Jord, er tilhørende alt større systemer. Lik der under tiden er i behovet for menneskebarnet at se sitt selv lik en intergalaktisk entity, der er av tiden den vil se forendringer der skapes om i hele universum. Lik den vil se magneto energier av magneto polare energier der forbyttes. Og der er forendringer den og vil kunne se i Fader Sol - så er der for heledelen av universum. Lik der vil vokse til fred i menneskebarnets hjerte - for hvorledes den lettere ser hva der finnes av kjærlighetens vibrasjoner. Dog i sitt eget selv, skal den nu søke - gjennom hvorledes den ser de forendringer der er. Favne om nuets helige punkt, for alt hva der tilhører evigheten er favnet om i nuet - gjennom hvorledes den ei skal søke at jage efter tider der er ufødte. Gjennom hvorledes den ei skal bære byrder av tider der var. Alt er der tilhørende det velsignede punkt nuet. Favne om eders tilstedeværelser og blive fri i et sådant punkt - således vil den lettere favne om alt hva der bliver. For intet er der til gavn at søke at se det bekymmer der vokser. Intet er der til gavn at fylle sitt hjerte med bekymmer. Skape således frihetens tanker - gjennom hvorledes den søker i rettvis ånd for den velsignede sti den vandrer. Okee Mikita Venaka Konu Kekatah. Tal eders undringer.

-Vil jorden stoppe opp, tippe noe over på sin akse og snurre motsatt vei i løpet av de tre første dagene fra den 28.10.2011?
Iliuka: Så er der korrekt. Dog ei skal den se hva der stanses, for ei er der noget der er knyttet for Moder Jords rotasjoner. Der er så lik den vil se, lik vi just nu har talt, for alt hva der forvandles av polare magneto energier. Der tilhører alle kloder i sine systemer: Om den skuer til planeten Mars, om den skuer til Oranus (Uranus), om den skuer til Jupiter, om den skuer til Venus, om den skuer til sin Luna (Månen), så er der alt i omvendlinger lik der skapes nord i mot syd og syd i mot nord. Så er der alt passert for Fader Sol, korrekt.

-Vil all is på jorden rundt polene og på Grønland smelte rundt 2012?
Iliuka: Så er der korrekt.

-Er det meningen at mennesket skal spise kjøtt?
Iliuka: Ei er det. Dog om der søkes primært for hva der tales vilde dyr, så finnes der energier der tilfører menneskebarnet for hva der er i behov for spesifikke individer. Dog ei er der noget god tanke at tilvenne menneskebarnet sådant. Konu ekatah.

-Når vil den holistiske helseforståelsen være integrert i helsevesenet?
Iliuka: Vi ser der ennu vil avkreves noget i kring 17 storsoler. Menneskebarnet behøver tid til at modnes. Konu ekatah.

-Hvilke land vil gå foran og vise vei i denne forståelsen?
Iliuka: Der finnes ulike stater. Der finne de engelske øer. Der finnes de irlendske øer. Der finnes de australiske øer. Der finnes òg meget av de riker der er tilhørende de Forenede Stater vest over havet. Dog, der er like fullt alt hva der nu skal vokse til mest gavn for sin Moder Jord - er av Nordens riker. Således er der omtales lik Nordens lys. Konu ekatah.

-Hva vil skje med kropp og sjel om mennesket blir klonet?
Iliuka: Vi ser. Der finnes noget der påvirker av legemet er der ei noget underfundigheter. Der finnes celler der kan spaltes for at gjøre tusen av en. No problema. Om den søker at se, så finnes der noget i sjelen der ei kan fragmenteres i ulike deler foruten konsekvenser. For der strider imot for hvorledes der er av den himmelske oppgave for sjelen at søke at tilknyttes sin neste sjel. Lik der er dualer der søker hinannen, lik der er tripler der søker hinannen, lik sjelens bevissthet all tid søker at forenes med sin sjelefrende. Således om den søker at fragmentere sin sjel, så bliver der lik den høster motvinder, og den fortapes i energier. Dog, der er likefullt hva er der så at skje med ånd? Livsånden fortapes, og de bliver noget lik kortlivede de der skal leve lik kloner. Konu ekatah.

-Er den globale oppvarmingen menneskeskapt?
Iliuka: Vi ser. Der er noget tidligere beskrevet lik der finnes sykluser bestående noget ikring sekstusener åttehundreder storsoler (6800) og nogle sykluser har alt større langmodighet ikring syttitusen storsoler (70.000). Således er der naturlige konsekvenser over hvorledes Moder Jord stabiliserer sitt selv. Om den kunne skue til de fjerne galakser, om den kunne skue til de fjerne planeter, om den kunne skue til planeten Mars, så ville den òg se der noget av klimatiske forendringer der, og ei er der menneskebarnet der skaper sådant. Konu ekatah.

-Jag tenker på ... Så er der korrekt. ... hundar, katter, hestar. Jag ser dem som kjärleksarbetare hos oss människor?
Iliuka: Så er der korrekt.
-Hur har ni deres utveklingsgong?
Iliuka: Vi ser den skal òg primært minnes at der òg er noget lik byrdebærere for menneskebarn. Således vil den òg lettere se, hva der så av gamle tider forbindes lik inkarnasjoner den har levet tilsammen før. For den skal ei tenke der er «bare en hund». For hundens bevisstheter kan være alt større enn menneskebarnets. Således vil den òg lære for hvorledes der er av alle dyrevesener. Der bærer nogen underlige og dype energier av de dypeste bevisstheter. For så er der lik den òg kan tenke at dyret minnes hvorledes der levedes om den tilskriver tiden lik i kring syttitusen (70.000) storsoler tilbake i tid. Så kan ei menneskebarnet gjøre. For ei anvender menneskebarnet så meget av sin egen sådanne intuisjonsenergi og hva der tales instinkter. Konu ekatah.

-Jeg har en liten valp som jeg solgte, og som er syk. Har den en oppgave i den familien? Har den mulighet til å bli frisk?
Iliuka: Så er dett. Der må søkes at se, og at tilspørge, hvorfor ønsker sådant lite pelsvesen at være syk? Hva er der så den søker at fremvise for de sjeler der lenges efter pelsvesenet? Der finnes alt, lik vi definerer, noget ubalanser der er i behov for at skapes til ryddigheter i den flokk. Så vil der hele valpen. Konu ekatah. Og valpen vil ha en blå skål. (latter).

onsdag 13. august 2008

Fire menn i Ørkenen

Fra Tobias' bok om korte (!) historier

Tobias: Historien vår begynner med fire menn i ørkenen i en slags selvpålagt fengsel. Mennene befant seg midt i ingenting, sola brente ned på dem hver eneste dag.

"Den første mannen var bundet til en stolpe som sto dypt ned i bakken. Det var en stor stolpe, og en lenke gikk fra stolpen til anklene hans. Lenken var ca. 2 meter lang. Han kunne ikke rømme på grunn av lenken rundt beina. Hver gang han prøvde å rømme, forsto han at lenken holdt ham på plass.

I nærheten av den andre mannen var det også en stolpe som var fast i bakken, men det var ingen lenke rundt beina hans. I stedet for var der en stor vollgrav, en stor grøft rundt stolpen hans og det lille stykket med ørken. Grøfta var full av krokodiller, og derfor visste han at han ikke kunne unnslippe. Så han vandret rundt i sirkler hver dag på den lille øya si midt i ørkenen. Han klaget, var sint, og kranglet med seg selv. Men frykten for krokodillene holdt ham der.

Den tredje mannen var new ager. Han hadde også en stor stolpe i midten, en stor metallstolpe. Rundt stolpen var det et stort gummibånd, som en stor gummistropp som var festet og strammet rundt livet. Hver eneste dag prøvde han å unnslippe. Han dro og dro og dro i gummibåndet med kroppen sin, og når han kom til et visst punkt slengte gummibåndet ham tilbake til stolpen. Hver dag sto han opp og ristet på hodet og tenkte; ”Det der var ikke morsomt, men jeg må prøve å ekspandere meg selv igjen.” Og hver dag kom han seg til enden av gummistroppen, og den trakk ham tilbake igjen. Den slengte ham inn i stolpen.

Det var en fjerde mann der. Han hadde også en stor metallstolpe som var festet i bakken rundt ham. Men han hadde ingen lenke rundt beina, det var ingen vollgrav rundt metallstolpen hans, og ingen gummibånd rundt livet. Men han hørte stemmer. Stemmene sa: ”Du våger ikke å gå fra den stolpen i ørkenen. Hvis du gjør det, vil du bli fortært av onde ånder.” Hver gang han prøvde å gå fem eller ti skritt fra stolpen, hørte han stemmene, og løp fort tilbake til tryggheten ved stolpen.

De fire mennene levde slik dag etter dag, natt etter natt. De var ulykkelige, sinte og fengslet i denne ørkensettingen. Men en dag kom en engel til dem. Engelen sa: ” Hvorfor har du denne lenken rundt beina dine?” Og mannen med lenken sa: “Det var noen som festet den der. Den er ikke min. De har festet den på meg. Den hindrer meg i å vokse, den begrenser meg.” Og engelen nikket med hodet og sa; “Hmmmm, så interessant.”

Engelen gikk til den andre mannen, han med krokodiller i vollgraven og sa: “Hvorfor valgte du dette? Hvorfor har du krokodiller som omgir deg?” Og han sa: ”Dette er tingene i livet. Dette er frykten som vil fortære meg og spise meg hvis jeg prøver å forlate det lille fengselet mitt her i ørkenen. Jeg vil heller være her og være ulykkelig enn å dø i vollgraven hos krokodillene.” Og engelen nikket med hodet sitt og sa; ”Hmmm, interessant.”

Hun gikk til den tredje mannen, new age mannen med gummibåndet rundt livet og sa: “Vel, dette var veldig merkelig, hva er det?” ”Dette er et gummibånd, det ble lagt rundt meg av den menneskelige bevissthet. Hver gang jeg prøver å ekspandere, trekker det meg tilbake og slenger meg inn i stolpen. Jeg går ut fra at det er karmaen mitt. Det er dette det er meningen jeg skal gjøre her på jorda.” Og engelen nikket med hodet sitt: ”Veldig, veldig interessant.”

Engelen gikk til den fjerde mannen og sa: “Det er ingenting rundt deg, ingenting som holder deg på plass. Hvor går du ikke bare ut av denne ørkenen?” Han sa: ”Å, men kjære engel, hver gang jeg prøver, så hører jeg disse stemmene i hodet mitt. De forteller meg at det er fare på ferde, de forteller meg at jeg vil bli fortært av disse usynlige vesenene. Vet du at det finnes demoner der ute? Jeg har ikke lyst til å treffe på dem, for jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere demoner, så jeg vil holde meg der det er trygt.”

“Vet dere,” sa engelen, “jeg har makt til å sette hver eneste av dere fri. Jeg kan kutte lenken ved anklene dine, jeg kan rydde vollgraven for krokodiller, jeg kan fjerne det latterlige gummibåndet rundt livet ditt, jeg kan til og med stoppe disse stemmene som snakker til deg.”

Nå tror dere kanskje at dette er en historie med en lykkelig slutt. Alle menneskene ville bli fri og forstå hvor latterlig alt dette hadde vært. Men da engelen tok bort lenkene og skar av gummibåndet, utslettet krokodillene og stoppet stemmene, så ble disse menneskene sprø der i ørkenen! De kunne ikke forholde seg til det. De var så glade i tingene som hadde holdt dem på plass at de ikke kunne bevege seg videre.

Hvis de bare hadde gått et lite stykke gjennom det de oppfattet som ørken, over den lille bakketoppen som lå like bortenfor der de hadde fengslet seg selv, så ville de ha sett at det ikke var noen ørken i det hele tatt. De var faktisk på et golfkurs, i en sandfelle! Der var nydelige strekninger, trær, et klubbhus. Alt ble tatt vare på av englevesener og menneskevesener som var klare til å gi dem alt de ønsket! De kunne få sin egen golfvogn, de kunne spille så mange hull de ville, de kunne sitte i baren hele dagen og drikke engleøl, alt de ønsket. Men frykten deres holdt dem på plass.

Enda så latterlig alt virket for denne nydelige engelen som satte dem fri, så var det veldig, veldig virkelig for de fire mennene. Ørkenen var virkelig, tingene som holdt dem på plass var virkelige, frykten – frykten inne i dem og den frykten de oppfattet kom fra utsiden – var veldig, veldig sterk, og skapte utrolige illusjoner. Så mye at da de ble satt fri, så visste de ikke hvordan de skulle håndtere friheten. De visste ikke hvordan de skulle forholde seg til virkelige valg, de visste ikke hvordan de skulle forholde seg til skjønnheten ved livet.
De hadde selvfølgelig satt seg i sine egne fengsler. Egentlig var det ingen andre som fylte vollgraven med krokodiller, ingen påla det ene mennesket å bære et gummibånd rundt livet, ingen festet lenken til stolpen, og det var egentlig ingen stemmer som snakket. Men mennesker har en tendens til å gjøre dette! De skaper illusjoner om sin egen virkelighet.

Så Shaumbra, dette er en oppfordring til hver og en av dere om å legge vekk frykten deres. Dette er en oppfordring til å se på de tingene som holder dere tilbake. Hør på englene som kommer til dere. De oppfordrer dere til å sette dere selv fri, til å slutte å bruke unnskyldninger, til å slutte å låse dere inne i deres eget fengsel. Det er faktisk veldig nydelig der ute, utenfor denne lille ørkenen, også kjent som en sandfelle. Det er veldig vakkert. Dere kan skape alle slags ting, men dere kan ikke prøve å forestille dere skjønnheten i de potensielle livene deres når dere er festet til en stolpe, når dere har et gummibånd rundt livet, når dere bekymrer dere om krokodillene, eller når dere hører stemmen av deres egen frykt. Når dere blir fortært av frykt og begrensninger, er det ikke mulig å forestille seg hvor utrolige dere kan være og hvor enkelt livet kan være, og hvilken glede livet kan være i hvert eneste øyeblikk.

Ikke en gang når dere akkurat nå sitter her i disse stolene kan dere på noen måte, i de begrensede menneskelige sinnene deres, forestille dere den utrolige gleden og tilfredsstillelsen som kommer når en arbeider med andre mennesker som også ønsker å være frie når dere ikke må ta på dere byrdene deres. Dere vet, psykologer har stort sett en tendens til å ta på seg andre menneskers byrder slik at de selv blir like ulykkelige. Men når dere er der ute og underviser Shaumbra, så behøver dere ikke å ta på dere andre sine ting. Engelen som kom og befridde de fire fangene la ikke lenkene rundt sine egne føtter, hun la ikke en grøft med krokodiller rundt seg, hun bar så visst ikke noe gummibånd, og hun tillot ikke at stemmer utenfra påvirket henne.

Når dere gjør arbeidet deres, så ikke ta på dere andre menneskers problemer. Ær dem og respekter dem. Hvis de vil være fastbundet til en stolpe med en lenke rundt beina, så ær dem for det, og be dem til og med om å gjøre et valg. Dere vil av og til bli forbauset over det dere får til svar. Noen ganger når dere sier: ”Du kan velge å gi slipp på lenkene rundt beina dine, hva velger du?” Det er typisk at mennesker begynner med et ”men….men…jeg er ikke sikker, jeg vet ikke.” Forvirringen, alt dette kommer inn.

Dere kan ikke på noen måte, selv ikke når dere i dette øyeblikk sitter her, forestille dere de nydelige utsiktene i livet som ligger rett foran dere. Det som virker som en ørken er simpelthen bare en liten sandfelle i livet."

"Vaktskifte"

Av Tukáte

Det jeg skal fortelle om nå, skjedde en natt i sommer. Jeg våknet av at noen snudde seg med et tungt sukk - bak ryggen min. Det første som slo meg var - hva eller hvem er det som ligger her uten mitt vitende? Jeg reiste meg halvt opp for å undersøke hvem det var, men jeg brydde meg likevel ikke. Veldig rart? Jeg er enig i det, men jeg la meg ihvertfall ned igjen uten å snu på hodet en gang, for å se om jeg kunne se noen. Dermed sovnet jeg øyeblikkelig! Om morgenen var det ingen andre enn jeg som lå i sengen. Det jeg hadde hørt og opplevd denne natten, hadde vært helt reelt, men hva kunne det ha vært?

Jeg har kommet til at den mystiske snuoperasjonen bak min rygg, måtte være en beskjed til meg om at våre egoer nå viker plassen for en annen 'styremekanisme'. Egoet har hatt kontrollen over menneskene i eoner av tid. De gamle egoenes innstilling har ingen plass i en Ny Tid. Det er nok tungt å innse - derav det oppgitte sukket. Det er nok mange egoer som sukker oppgitt i denne tiden - på mange plan - og i mange sammenhenger. Mennesker skiller lag. Gamle vennskap opphører. Gamle forhold går i oppløsning. Nye konstellasjoner etableres. Tradisjonell avhengighet avløses av nyervervet selvstendighet. Kontrollmekanismer ryker. Grenser slettes ut. Det blir frihet og uavhengighet på alle plan og for alle mennesker! Offerets rolle spilles snart for siste gang. Hjertet tar over.

mandag 11. august 2008

Drømmens gode ide

Av Tukáte

Idet jeg våknet her en morgen, var jeg fortsatt fascinert over 'møtet' jeg hadde deltatt i denne natten. Vi var flere personer samlet i et rom for å finne løsninger på vanskelige spørsmål. Under samtalens løp ble jeg svært oppmerksom på en av deltakerne - en kvinne - som stadig gjentok ordene "... la oss betrakte det ...", uansett om det var hun selv eller andre som sa noe. Jeg tenkte der og da: Men dette er jo genialt! På den måten ble vi alle fokusert rundt det som nettopp var sagt - og innstilt på - at det ikke skulle konkluderes før det var nøye gjennomarbeidet. Dette er jo like brukbart om dagen som om natten, tenker jeg, og hermed gir jeg det videre til leserne av denne bloggen. Lykke til.

Forvandling

Av Tukáte
Neal Donald Walsch sier om den pågående forvandlingen; Det er bare å se det for deg! Ja, det er så enkelt. Se det for deg. Det er ikke dermed sagt at forandringen brer seg ut øyeblikkelig foran øynene dine, men all forandring begynner i tanken. Litt tid må tankesystemene ha enda en stund. Små endringer viser seg rundt oss hver dag, hvis vi er årvåkne og merker oss det som skjer. Dette kan noteres både i det små og i det store. Og det aller beste, synes jeg, utviklingen som er i gang - kan ikke stoppes verken av små eller store makter! Erfaringer i de førstkommende årene vil bli unike i forhold til det mange har å sammenlikne med. Det eneste som kan forsinke denne bevissthets-prosessen, er uvitenhet og tvil. Siden prosessen vil gå sin gang uavhengig av begge deler, så er det lurest å finne ut på egen hånd hva det er for noe som er på gang.

I svært lang tid har vi erfart hva tvil og uvitenhet fører til. Idéene skifter fort i dag, og bastante, tradisjonelle tanker står for fall hele tiden. Vår erfaring fra det gamle systemet, viser tydelig at holdningene ikke skulle endres i tide og utide. Holde ut i det lengste - så ville belønningen komme i form av gull ! I tillegg til den enkeltes iherdige innsats ble det også etablert riter og tradisjoner. Tømre. Tømre. Pust ut og gi slipp - det er mitt råd nå. De som fortsatt setter sin lit til at vi kan bekjempe hverandre med kuler og krutt, kan med større hell tro på julenissen. Krig er en konsekvens av gammel tankegang. Krig, konkurranse og isolasjon har hatt sin glansperiode. De fleste politiske systemer må endres radikalt. Dette blir ingen lett oppgave - spesielt ikke i de materielt rike landene. Ny bevissthet kommer uansett.

Suksess vil få et helt nytt innhold. Det beste vi alle kan gjøre, er å ha bunnsolid tro på vår egen innsikt. Det er i vårt Nye indre grunnlaget for suksess vil ligge i framtida. Igjen; ikke blåhold på gammel tankegang. En Ny verden krever vennlighet og rettferdig fordeling av ressursene - ikke slik vi fordeler i dag hvor noen grabber til seg, mens andre vrir seg i elendighet. Åpenhet og hurtige endringer i bevisstheten, vil gjøre all manipulasjon mellom mennesker synlig. Alt vil bli avslørt før planene er klare. Mange som i dag arbeider i slike 'pikante' stillinger kommer til å bli uten arbeid - deres 'kompetanse' vil ikke greie å holde seg levedyktig.

Etter hvert vil den illusjonistiske tankegangen og evangeliseringen opphøre. Alt gjennomskues og vil forsvinne. Fordømmingen av annerledes tenkende vil også avta etter hvert - til stor glede for de nytenkende. Denne gruppa blir stadig større, noe som igjen påvirker det kollektive sinnet og den Nye tida ruller inn over oss og trosser all motstand. Det er bare å se det for seg. Se for deg den enorme overfloden på alle plan - ingen skal mangle noe av det de trenger, så lenge det ikke går på noen annens bekostning. Det er nok overflod til alle.

lørdag 9. august 2008

Et brev til oppvåknende mennesker

Av Tobias
”Og slik er det kjære venner, vi har hørt ropene. Vi har hørt bønnene, vi har følt smerten deres, og vi kjenner til forvirringen deres. Det er derfor vi bringer dette budskapet til deg. Det har funnet veien til deg med vinden. Det har funnet veien til deg gjennom prosessene dine – du vil kanskje kalle det internett – gjennom en venn som har gitt dette til deg, eller kanskje ved det som kan kalles en tilfeldighet. Men vi har hørt ropene og bønnene dine. Vi har kommet for å svare.

Jer er Tobias fra Crimson Council, en engleorden som er her for å arbeide med lærere i bevissthet både på jorda og i de andre rikene. I dag er jeg sammen med englevesener som kommer fra et sted av kjærlighet og medfølelse for å støtte deg og for å elske deg.

Vi bringer også dette budskapet fra en gruppe menneskelige engler. De er i menneskelig form på jorda nå, men de er virkelig engler. De har utforsket bevissthet og Ånd og Gud i æoner av tid. Nå er de fysisk kroppsliggjorte på jorda. Det kan hende de er naboene dine, familiemedlemmer eller venner, kanskje er de mennesker du ikke en gang kjenner. Men de er i tjeneste her på jorda akkurat nå som en ny type lærere og veiledere. De har utforsket rikene av ny bevissthet og Ny Energi og hele konseptet av ”Jeg Er”, som betyr Ånd, Gud, integrert med selvet på jorda akkurat nå.

Vi samler energiene av englene, Ånden, og denne gruppen på jorda som kalles Shaumbra for å bringe dette budskapet til deg som svar på ropet ditt.Du går gjennom en oppvåkningsprosess akkurat nå, og det er derfor du har mottatt dette brevet. Oppvåkningsprosessen kan være utfordrende, den kan være bedragersk, og den kan være vakker på samme tid.

Du vet at du går gjennom en spirituell oppvåkningspross når du begynner å stille spørsmål ved ting du aldri har stilt spørsmål ved før. Ting som autoritet og struktur – når du begynner å stille spørsmål om hvorfor du er her på jorda, hva som er meningen med livet, hva du skal gjøre akkurat nå.

Du vet at du går gjennom en oppvåkningsprosess, når den måten du har løst problemer på tidligere ikke lenger ser ut til å fungere. Du vet at du går gjennom hele denne oppvåkningsprosessen når du vet at det finnes noe mer der ute, men ikke kan sette fingeren på det. Du vet at det finnes en bedre måte, men du vet ikke hva det er. Du vet at du er klar til å leve og forstå på et helt nytt nivå, men du vet ikke hvordan du skal
komme dit.

Du vet at du går gjennom en oppvåkningsprosess når du føler at du trekker deg tilbake og inn i deg selv, når du føler at du begynner å ikke ønske så mye utadrettet aktivitet, når du ikke trenger stimuleringen eller dramaet som du hadde før.

Du vet at du går inn i oppvåkningsprosessen når du i stille øyeblikk, kanskje sent på kvelden, roper ut til Gud og ikke en gang vet om det finnes en Gud, i hvert fall ikke på den gamle måten. Du roper på et høyere vesen eller en høyere kraft et eller annet sted der ute. Og du gir et budskap fullstendig fra hjertet ditt, fra den sanneste delen av vesenet ditt – ”Kjære Ånd, kjære Gud, jeg er klar.” Fra sannheten i vesenet ditt når du sier; ”Kjære Ånd, kjære den Ene Evige, jeg er villig til å gjøre hva som helst, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.”

Du vet at du går gjennom en oppvåkningsprosess når all den gamle troen ikke lenger ser ut til å være sann, og de tingene som har vært så nære og kjære for deg virker som minner fra fortiden, fortidens måter. Du vet at du går gjennom en oppvåkningsprosess når tingene som pleide å være drømmene og målene, begjæret til det menneskelige selvet faktisk ikke betyr noe lenger, men du vet ikke hva som betyr noe lenger.

Hvis du lytter eller leser dette, eller blir berørt av det på en eller annen måte, så er vi her for å fortelle deg at du ikke er alene. Det er englevesener ved siden av deg som er sammen med deg akkurat nå – ikke en eller annen gang i fremtiden, ikke en eller annen gang i fortiden som du ikke husker så godt – men akkurat nå. Og med et enkelt åndedrag, ditt enkle åndedrag, åpnes dørene slik at vi kan være nær deg, slik at vi kan elske deg, minne deg om din engleopprinnelse, la deg vite at vi har den største medfølelse og kjærlighet for deg. Du er ikke alene.

Med det enkle åndedraget akkurat i dette øyeblikk, tillates også kjærligheten og medfølelsen fra titusener av mennesker på jorda å komme inn. Mennesker som har gått gjennom, eller som nå går gjennom en veldig lignende prosess – Åndens oppvåkning. De vet hvordan det er å miste ting som har vært nære og kjære. De vet hvordan det er når trossystemene blir utfordret på alle nivåer. De vet hvordan det er når ting som en gang var viktige i den materielle verden begynner å forsvinne. De vet hvordan det er å miste et forhold, eller i hvert fall illusjonen av å miste det, slik at de – og nå du – kan begynne å ha et forhold til deg selv. Med det enkle åndedraget kan du åpne opp og tillate deg selv å ikke være alene lenger.

Vi vet at det har vært vanskelig og utfordrende, og vi vet at så mye av det du har gått gjennom er veldig emosjonelt, og til tider kan være veldig dramatisk. Vi vet at du har prøvd å finne ut av det i sinnet ditt. Du har brukt systemer og strukturer og metoder, og du har fremdeles ikke funnet svarene. Du har prøvd å analysere det, og det er noe som ikke kan analyseres. Det kan bare føles og oppleves. Du har – mange av dere – har gått til veiledning, profesjonell eller bare hos venner. Og i hjertet ditt vet du at metodene og ordene de sier til deg egentlig ikke tilfredsstiller denne indre lengselen etter å kjenne deg selv og kjenne Ånden i deg selv.

Vi vet at det er tider da du bare vil forsvinne. Du vil bare viskes ut. Det handler ikke en gang om å dø, det handler bare om å slutte å eksistere. Utfordringene, transformasjonen, forandringene kan være overveldende for mennesket, for sinnet, for det aspektet av deg som har en slags skylapper på, som ikke ser hvem du egentlig er. Det kan være overveldende, og føre til slikt press at du bare velger å slutte å eksistere.

Men englene som er sammen med deg akkurat nå, og de menneskelige englene som står ved siden av deg forstår reisen din. De har noen budskap til deg i dag. For det første; at du ikke er alene. For det andre, at den prosessen du går gjennom faktisk er ganske naturlig. Den kan virke forvirrende, og du kan føle deg fortapt, men det som skjer er veldig naturlig. Du tillater at den gamle fasaden og illusjonen om hvem du er blekner bort. Og når den blekner, så begynner du på de dypeste, mest kjærlige nivåene å kjenne deg selv som Gud også, deg selv som Ånd, deg selv som guddommelig – ikke lenger begrenset av den gamle menneskelige identiteten. Nå forstår du at du er evig, at du er stor, og at du kan velge din egen virkelighet, til og med hvordan du lever på jorda akkurat nå.

De av oss som samler oss rundt deg deler med deg at alle svarene finnes inne i deg. Du finner dem ikke hos en eller annen guru. Du finner dem ikke hos et eller annet englevesen, men svarene finnes inne i deg. Ved å leve i en tilstand av dualitet slik du har gjort, leve med konseptet om mørkt og lyst, godt og dårlig, maskulint og feminint, har du også gått inn i et trossystem som sier at svarene finnes et annet sted. Men de finnes virkelig inne i deg. De kommer fra det aller sanneste og mest dyrebare stedet inne i deg, og de kan oppdages i et stille øyeblikk, i øyeblikk med pusten, i øyeblikk med aksept av deg selv.

Vi deler med deg at det ikke finnes noe mål, det finnes ingen hensikt, det finnes ingen Gud i en fjern himmel som sender deg gjennom en labyrint eller en hinderløype. Men virkeligheten er at alt i livet ditt handler om din egen skapelse, din oppdagelse av skjønnhet, din oppdagelse av dypene i virkeligheten. Alt det du opplever i livet ditt akkurat nå er ditt valg. Det finnes ingen krefter eller vesener som får deg til å gjøre det. Det finnes ingen som dikterer skjebnen i livet ditt. Du vil oppdage at alt er ditt eget valg.

I en eller annen dyp eller fjern del av deg selv ønsket du kanskje å få erfaringen med å gå gjennom livet slik du har kjent det fram til nå, men forstå at det er du som skaper det. Og når du forstår det, og når du tar eierskap over deg selv, så vil du faktisk begynne å forstå skjønnheten i reisen din. Du vil forstå at du ikke er fortapt i det hele tatt. Du var bare så dypt inne i en opplevelse, så full av rikdom, selv om rikdommen til tider var smertefull. Men det brakte fram nye dybder og meninger for sjelen din.

Så i dag, i dette øyeblikk, i oppvåkningen av ditt sanne selv, er det tid for å si adjø til det gamle menneskelige selvet ditt. Du har prøvd å holde fast ved det og reparere det og blåse nytt liv i det, og nå er det tid for å si adjø til den menneskelige identiteten, til den begrensede troen, til de gamle karmiske veiene, til den gamle progresjonen av liv som holdt deg på karusellen. Det er tid for å si adjø til dette.

En del av deg vil føle seg trist over dette. Det er en bevissthetsdød, ikke en død for den fysiske kroppen, men en bevissthetsdød. Men når du sier adjø til det gamle selvet, forløser du også energier som satt fast eller var såret, energier som ikke tjener deg lenger, og ikke har gjort det i mange, mange liv.

Når du sier adjø til det gamle, menneskelige selvet ditt, vil du oppdage en ny frihet. Det er som å ta av seg et kostyme eller en dress eller en rustning det ikke lenger er behov for. Når du gir slipp på det gamle, menneskelige aspektet, når du sier adjø, skaper du et rom inne i deg som tillater et større selv å komme inn; det guddommelige selvet - engleselvet ditt – som har ventet tålmodig på sidelinjen. Ventet på at du skulle slutte å leke denne vidunderlige leken eller erfaringen, ventet på at du skulle gjøre et valg om å invitere inn ditt sanne selv, det guddommelige deg i denne virkeligheten.

Når du sier adjø til det menneskelige selvet ditt, bringer det opp problemer med frykt, død og det å miste kontrollen. Men kjære venner, dette er bare illusjoner. Når du gir slipp på det du trodde du var, lager du plass til å bli alt det du egentlig er. Akkurat nå har du følelsen av at hvis du gir slipp, så vil du falle i en eller annen evigvarende avgrunn, og aldri komme tilbake, aldri bli funnet, kanskje endatil bare streife fortapt rundt om i dimensjonene og universene. Men denne gruppen av engler som er sammen med deg akkurat nå, gruppen av mennesker som er sammen med deg, har gått gjennom erfaringen, og de forstår at når du gir slipp på det du trodde du var, når du stoler på deg selv på det mest inngående, vakreste nivå, så vil du oppdage hvem du egentlig er.

Valget er selvfølgelig ditt. Det er opp til deg. Men du har ropt på oss, du har bedt til oss, du har bedt om svarene, og det er derfor vi har dukket opp i dag. I oppvåkningen til ditt sanne selv, sier du også adjø til jorda slik du har kjent den. Mange kaller jorda for ”Gaia”, landet, vannet, himmelen. Gaia er en faktisk ånd som har tatt seg av jorda, som har næret jorda – alle elementene, alle dyrene og alle skogene – helt siden tidenes morgen på jorda. I oppvåkningen til deg selv og forløsningen, eller det å si adjø til Gaia, forstår du at det ikke er noen annen ånds ansvar å ta vare på denne planeten. Det er ditt ansvar å være en del av det.

Gaias ånd trekker seg sakte, sakte tilbake, slik at du og alle andre mennesker kan ta ansvar for vannet dere drikker, landet dere går på, himmelen dere ser med øynene deres, alt planteliv og dyreliv. For en velsignet og vakker opplevelse det er å takke Gaia for alt det hun har gjort, å si adjø til henne og selv akseptere ansvaret for denne planeten.

I den oppvåkningen du går gjennom, er det også tid for å si adjø til den menneskelige bevissthet slik du kjenner den. Den vil aldri mer bli den samme. Jorda beveget seg nylig inn i en ny æra og et nytt rike. Vi kaller det den nye bevisstheten eller den Nye Energien. I denne nye bevisstheten forandrer alle ting seg. Jorda, den menneskelige bevissthet og menneskene utvikler seg akkurat nå. De forandringene du ser på utsiden av deg kan virke kaotiske. Det kan virke som om ting går i oppløsning, at alt faller fra hverandre. Det kan virke som om det er mangel på viktige varer. Det kan virke som om ting kontinuerlig beveger seg på kanten.

Det er tid for å gi slipp på det også, for menneskeheten går gjennom en utrolig transformasjonsprosess. Den går gjennom viktige forandringer. Og det som kan virke som mangel på drivstoff og olje, handler faktisk mer om ny utvikling innenfor teknologi og nye energikilder. I stedet for å bruke gammelt fossilt drivstoff, kommer oppdagelsen av nytt drivstoff. Det som virker som matmangel, handler egentlig om det å se på hvordan en skal ta vare på biologien på en ny måte, hvordan en skal mate den på en ny måte, hvordan en skal dyrke avlinger på en ny, effektiv og naturlig måte.

Forandringer i regjeringer, forandringer i politikk er alt del av prosessen. Det er lett å gå inn i frykt og bekymre seg over hva som kommer til å skje med verden akkurat nå, men denne gruppen av engler, og denne gruppen av mennesker, vet at det bare er en evolusjon. De vet at forandringen kan virke kaotisk, men den naturlige loven om evolusjon og ekspansjon er i funksjon akkurat nå, og du tar del i det.

Det handler om å si farvel til verden slik du har kjent den, selv når det gjelder finansielle ting, velstand og rikdom. I så mange år på jorda har rikdom, makt og penger vært fokusert på bare noen få steder, eid av bare noen få mennesker, eller konsentrert i noen få land. Og i den nye bevisstheten fungerer ikke denne ubalansen lenger. Så rikdommen, til og med balansen i det en kan kalle makt, blir omdistribuert. Det betyr ikke at noen får noe mindre, det betyr bare at de som henger etter tar igjen. Verden faller ikke fra hverandre, verden utvikler seg. Verden omdistribuerer. Verden blir mer balansert og rettferdig.

I oppvåkningsprosessen kan ting virke mørke. Ting kan til og med virke onde. Ting kan virke veldig forvirrende, men vi er her for å fortelle deg at det bare er en evolusjon. Verden vil fortsette. Den Nye Energien vil komme inn. De nye forståelsene av vitenskap og matematikk, forståelsen av teknologi og utdannelse, vil komme nå.

Oppvåkningsprosessen kan være ensom, for det handler om å gjenoppdage hvem du er uten at andre skal fortelle deg det. Uten at andres trossystemer skal forme og skape livet ditt. Vi vet at du har gått gjennom en veldig mørk og noen ganger veldig trist del av livet ditt. Du har følt deg så bortkommet og forvirret, som om ingen hører. Men disse englevesenene og menneskelige vesenene ønsker å la deg få vite at vi har hørt. Vi vet hvem du er. Vi vet hva du har gått gjennom. Og vi vil du skal vite at du aldri er alene.

Oppvåkningsprosessen din vil fortsette å folde seg ut, og når den gjør det, vil du se skjønnheten i den. Du vil se hvordan du, som et guddommelig vesen, faktisk har planlagt det for deg selv. Du vil se at frykten forsvinner. Illusjonen om dualitet forsvinner, og blir erstattet av viten om enheten.

Vi bringer deg dette budskapet i dag fra englene, fra menneskene, og fra alle som går gjennom oppvåkningsprosessen, om at du ikke er alene.
Og slik er det.”
Et brev til oppvåknende mennesker
For mer informasjon om åndelig oppvåkning,
besøk www.crimsoncircle.no Copyright 2008, Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.Dette dokument kan distribueres fritt.

Legenden om den Nye Bevisstheten

Av Tukáte
Det var en gang et stort Rom som inneholdt kun Lys. Dette er legenden om da Bevisstheten i dette rommet kom på at den ville ekspandere - lage nye Lysrom med ekspandert Bevissthet. Det Store lyset skulle, og måtte ekspandere, strekke seg utover - bli mer effektiv og stråle enda sterkere og dekke større områder. Det var et stort og nødvendig behov som ikke kunne ignoreres. Det kikket på sitt eget senter (hjertechakra) og tenkte at lyset der var som skapt for å utføre denne oppgaven - vist som det var. Her i midten av det Store lysrommet var jo essensen av all bevissthet samlet - der skinte lyset sterkt og strålende i felles følelse og styrke. Lyset der var som tiltenkt et omfattende eksperiment. Det lille lysområdet i sentrum av rommet ble spurt og gikk med på å være testområde - sa seg villig til å begrense sin kraftige lysstyrke for heller å bli liten, svak og til slutt uten synlig lys.

Det var en enorm oppgave som skulle løses, men entusiasmen var på topp hos hele Lysstrålefamilien. Det var helt nødvendig at noen tok på seg denne enorme oppgaven, det var de enige om. Det Store lyset sto samlet i valget som ble tatt om å avgi et lysområde til dette formålet. Det Lille lyset ble lovet at det etter denne store testen, igjen skulle bli like skinnende og strålende som før - om ikke enda sterkere. Samtidig ble det også bestemt, at forberedelsene til gjenforeninga med dette lille NYE lyset - skulle startes samtidig. Ingen nevnte at det skulle ta flere milliarder år før det Nye lyset var helt utviklet.

Det Store lyset visste med seg selv, at det skulle holde et våkent øye med det Lille lysets ferd i mørke, det som var villig til å bli så bitte lite og tåkete og ikke lenger stråle som det pleide. Eksperimentet var helt nytt for det Store lyset også - det var aldri tidligere blitt planlagt noe så altomfattende og samtidig så dramatisk. Det var en lang og fantastisk prøve med utviklinga av Lyset og lysbevisstheten som med dette var satt i gang. Det Lille lyset skulle atter en gang få sin strålende tilstand tilbake. Dette løftet måtte holdes - det var et godt grunnlag å forske på, mente det Store lyset. Dette var Lysets ekspansjon. Menneskehetens enorme utvikling.

Det Store lyset strålte tilfreds. Det skulle i mellomtida holde overoppsyn med det Lille lyset og det store forsøket som var satt i gang. Det var stor spenning i hele Lysrommet rundt det nye prosjektet. Når ville den første strålen vise sitt skinnende svar på at den hadde knekket koden og våknet til live igjen. Når ville den første lysmeldingen komme som beviste at det Lille lyset var blitt som før testen tok til - ja, til og med ville det blitt utvidet - blitt mye sterkere.

3D
Inne i det Lille lyset var det nå blitt tyst og stille uten glede og fryd. Fra nå av var det Lille lyset omgitt av et tett mørke. Når det igjen kom til å glippe med svake lysglimt, ville det være omgitt av stummende mørke. Det ville ikke føle noe. Det ville være alene og omgitt av kulde. Men det Lille lyset hadde ingen forestilling om dette nå, og var derfor helt rolig. Det hadde glemt alt det hadde opplevd i samværet med det Store lyset det hørte til. Der hadde det vært skinnende varmt, livlig og glad og alle lysstrålene hadde strålt i frydefullhet og dans.

Omsider ... , etter en evighet i det kalde mørke rommet begynte det Lille lyset å sende ut små, svake lysglimt. Det Lille lyset var enda fortumlet av mørke, kulde og tetthet. Det Lille lyset var blitt så lite og mørkt - det var bare som en usynlighet i alt det andre mørke. Hva skjedde med det Lille lyset fra det ble ett med tettheten - til det kom spede små antydninger til endringer? Det skjedde mye, men det Lille lyset visste ikke hva det var - det hadde ikke kontakt med de vanlige stråle-sansene sine. Det Lille lyset ble virvlet hit og dit og fortumlet støtte det stadig på mørke rundt seg.

Enda en evighet gikk ... . En dag kjente det Lille lyset at det hadde en slags annen lysfølelse igjen. Det Lille lyset begynte å se flere lysglimt rundt omkring seg, men forsto ikke noe av hva det var. Etter hvert skjedde det mye mer - det ble enda flere lysglimt. Med tida kjente det Lille lyset at det var som om det hadde noen uforklarlige opplevelser inni seg, men alt var bare fornemmelser. Det fortsatte å tumle rundt tilsynelatende uten mål - det tumlet og tumlet - fortsatt mørke. Det Lille lyset visste ikke noe med sikkerhet enda, men kjente en slags vibrasjon. Det Lille lyset fikk enda en ny følelse - glede. Det syntes det var godt å se de andre lysglimtene. Det begynte å fantasere opp historier.

Utviklinga av det Store lyset var med dette godt i gang. Det visste fortsatt ikke det Lille lyset noe om - enda det var den direkte årsaken til at det Store lyset kunne utvikle seg. Det var slik det fungerte. Det Store Lyset kunne ikke komme noen vei med sin utvikling, uten det Lille lysets erfaring fra mørke til oppvåkning. Innsamling av erfaring i ensom vandring med mange tilbakeslag - det var noe som ville gi sterkt lys det! Det Lille lyset måtte tumle i det kalde, mørke rommet og finne ut alt på egen hånd om hvordan det skulle kunne lyse sterkt igjen. Det Lille lyset ante ikke hvor stort oppdraget var - det forsto ikke at det fantes noe annet enn mørke og kald tetthet. Det Lille lyset måtte enda vente i flere evigheter før det fikk vite hvilken vandring det i realiteten hadde vært ute på.