lørdag 8. januar 2011

Lysarbeid

The Light Path
Lynette Leckie-Clark og Kuthumi

Kuthumi ber oss våkne, huske og omfavne. Det er ikke så lett, om søvnen er dyp. Uansett i hvilken tilstand vi er, så er vi på Lysstien hvor mulighetene er store for at vi våkner og forstår hvor vi er, og hva vi er, og hva vi skal sjekke for å fortsette. Har vi lagt fra oss all bagasjen vi har slitt på og alltid trodd var så nødvendig? Gamle erfaringer som ligger langt der inne og føler seg glemt, og utstøtt, og gammel bitterhet som herjer og bobler og vil ut. Det er så mange lag, så mange nivåer vi har glemt, men som vi fortsatt hegner om og bærer med oss - i uvitenhet. Vi tenker ikke på det som ikke synes, vi tenker på og er opptatt av det synlige - derfor må vi våkne og synke inn i kroppen med våkne øyne. Inn i alle små rom og avlukker og snakke med bitterheten og alt som bobler der.

Dette er 'usynlig' bagasje, men den syder og koker og reagerer på, og roter til, alt du tenker skal se så bra ut i det synlige livet, hvor dagsorden er en helt annen. En kommentar i det synlige livet er nok, så blander den gamle, usynlige bitterheten seg inn og river og sparker. Da er det lett å tro at dette ble skapt i øyeblikket og kampen om skyldspørsmålet starter. Dette er skyggeboksing på sitt ypperste og eneste muligheten for den gamle bagasjen å bevege seg på. Det er dette vi skal slippe ut i det fri, ut i lyset, og du kjenner varmen som strømmer tilbake. 2011 er året som tar imot dette reisegodet og gir det den beste omsorg, men det er ikke bare å gi slipp på noe, du må vite hvorfor, og gi gjerne en 'kvittering' på at alt er opp og avgjort.

Da er det tid for den ubetingete kjærligheten, som nå skal fylle alle nyrestaurerte rom og hele bygninger. Den kloke kjærligheten tar bolig, den vet at det fortsatt er en svak skyggeside der som kan føle bitterhet og nag, men kjærligheten snur ikke ryggen til og stuer bort bitterheten, kjærligheten gir den omsorg og lar den være med som fullverdig reisegods. Dette er en prosess som kan ta litt tid, sier Kuthumi, så han oppfordrer oss til å starte nå. Da gjenstår det bare å omfavne det nye året som rommer alt dette rare, både synlig og usynlig gods. Nå er du istand til å ikke bare tenke på, og snakke om, endringer, men du skaper dem. Det er det nye livet og det omfavnes av oss alle.

"I tell you - awaken, Remember. It is time. Walk your Light Path." Master Kuthumi.

Les kanaliseringen her: http://spiritlibrary.com/messages

Ingen kommentarer: