tirsdag 31. mars 2015

Nå vil det meste gå på skinner

Ja, slik kan en forstå meldingen fra Sheldan Nidle denne gangen. Vi må "sette opp en tidsplan for levering av velstandsmidler", sier Sheldan, det er ikke til å misforstå! Det listes opp navn på banker som skal medvirke - de befinner seg i Europa, Asia, Oseania og Amerika. 

Så nære en avslutning på dette "storpolitiske" spillet har vi ikke vært før - men de mørke kreftene har sin treneringssans intakt - og bruker den!  Spe på med tålmodighet ennå en stund.  Det er ikke til å tro at vi er der vi er - fantastisk!  

Påskekryssord - Kryssordpåske

Skal du på påsketur?  Hvis Ja - ønsker jeg deg god tur!  Hvis Nei - gjør du som meg - er heime!  Jeg har vært på påsketur en gang i mitt liv, og aldri mer!  Jeg visste jo at jeg ikke likte snø, men jeg kunne kanskje venne meg til den og til slutt like den? Den gang ei!  Jeg ganske enkelt hater snø i mitt stille indre, og vet ikke helt hvorfor. Snø er noe kaldt og svært ekkelt - smelter i hendene og blir bare eklere jo mer som skjer med den - tilslutt renner den sin vei, sikkert både fornærmet og jeg vet ikke hva ...! Nei, snø er noe som ikke hører heime i siviliserte omgivelser.

Jeg forstår ganske enkelt ikke de som bygger seg hytte i ulendt terreng bare for å være klar for et snøparty eller to. Begriper det ikke. Hvor kommer interessen fra? Ligger den i genene eller i lufta - terrenget der du bor eller noe sånt kanskje.  Nei og nei, jeg blir utslått bare ved tanken på å pakke ned og pakke opp og pakke ned igjen for så til slutt å pakke opp!  Det er noe sprøtt over hele dette ritualet, er det ikke det da?  Det virker unektelig ikke bra ihvertfall, fordi alt kan skje i dagene som kommer. På alle plan!  Til og med på den poltiske arenaen, settes det fram trusler akkurat nå.

Akkurat i år har Anonymus proklamert at det skal saboteres mot Israel.  Utsletting? Tenk om de gjør det da, hva vil så skje etterpå ...?  Gjorde de alvor av trusselen, skulle de få mottiltak, ble det svart - og hva kan det bli?  Israel er ikke veldig bekymret, heter det videre. Det er det mest bekymringsfulle! I det politiske landskapet er det aldri påskestemning ... Hele tida er det noe som lurer i buskene uten at det er så klart uttalt. Hele tida er det straffetiltak på gang. Ingen vet egentlig hva som kommer, bare at noe skjer når det virker som mest i balanse. Det er politikkens vesen, det.

Du som bedriver denne ned og opp og ned og opp-leken, du får bare skynde på. Timene smelter så fort bort de også, så tida er knapp. I år er det ikke noen som vet om påskefreden står seg, om den slår seg til ro, om den blir til over påske. Dette vet ingen. Kanskje byttes den ut med jødisk ufred, og hvilken ufred?  Jeg tør ikke tenke tanken en gang - orker det ikke, så jeg fordyper meg rett og slett i et kryssord. Et kryssord er alltid så føyelig og innstilt på at jeg skal ha det moro med spørsmål og svar. Jeg skal rett og slett sveve bort på en gledesbølge med et kryssord og en blyant!

God Påske!

Tukáte

Matthew Ward – 25. mars, 2015

NB:   Se hvem som er på toppen av Illuminati !

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Synlige bevis for at Lyset øker kontinuerlig kan lett bli overskygget av det som kan synes å være endeløse opprør og uro, og vi vet at det i slike øyeblikk kan være vanskelig å holde fremst i tankene at: Lyset er i ferd med å seire. I månedene som ligger foran dere, skal dere se dette mye tydeligere etter hvert som diskusjoner bak lukkede dører begynner å bære frukter som dere vil ønske hjertelig velkommen.

På vegne av alle sjeler her, er jeg glad for å kunne ta opp spørsmål som har akkumulert seg mens min mor var på besøk hos familien vår i Sør-Amerika. Oftest er bekymringene relatert til ISIS, hvis handlinger holder denne gruppen kontinuerlig i medieoverskriftene verden over. Og det er der de må være, hvor tyngden av verden er imot barbarisk atferd og hvor samfunnet deres kan se nødvendigheten av å eliminere røttene som slikk atferd springer ut fra - invasjoner av fremmede makter, hevn, ekstreme holdninger mot annerledes tenkende, fattigdom og uvitenhet.

La dere ikke bli villedet av dem som uten å vite bedre pekte på Islam som årsaken – Isis’ grusomheter er grove brudd på de mest grunnleggende prinsippene i denne religionen. På akkurat samme måte som man kan sitere avsnitt i Koranen som oppfordrer til “å drepe de vantro”, så finnes også avsnitt i Bibelen som rettferdiggjør å drepe folk som ikke etterlever kristne moralregler; og, til tross for alt som er utelatt og alle forvrengninger av de opprinnelige nedtegnelsene i disse hellige bøkene, så inneholder de fortsatt avsnitt som sterkt oppfordrer til kjærlighet og respekt. Den gryende troen på én høyeste guddom ble raskt forvrengt av mørket og religiøse dogma ble utklekket av makthungrige, grådige individer - IKKE av personer som var “inspirert” av Gud eller Allah - og slik ble den til den mest splittende kraft i deres sivilisasjon og bakgrunnen for forfølgelser som ikke kan beskrives.

Og så er det nødvendig å si at familien deres fra universet kan ikke stanse ISIS’ fremferd av død og ødeleggelse, fordi de har ikke tillatelse til å gripe inn i noe individs valg gjort av fri vilje, med unntak av dem som forsøker å sende atomvåpen opp i rommet. Ja, med tiden vil høyningen av vibrasjonene til slutt kunne velte den Islamske Staten, men inntil da kan nok ISIS fortsette å eksemplifisere den aller nedrigste av tredje dimensjons atferd. Vi er aldri positive til, langt mindre oppfordrer til, kamphandlinger, men vi forstår at å stoppe denne gruppens fremmarsj krever en koalisjon av direkte involverte land og deres naboer, med andre typer assistanse fra andre nasjoner. Vi undervurderer ikke ISIS’ militære styrke, pengetilgang, rekrutteringssuksess eller besluttsomhet om å utvide sitt territorium, men når det gjærer uenighet og splittelse i ledelsen og blant soldater i rekkene, så er de ikke så uslåelige som de ønsker at verden skal tro.

Jeg ville sette pris på å høre Matthews mening om denne delen av et internettoppslag om Gordon Duff’s tale på en internasjonal konferanse i Damaskus om terrorisme:

Det som foregår Irak og Syria i forbindelse med ISIS er ikke Terrorisme, det er rett og slett kriminalitet. Med det mener jeg at det er en internasjonal Kriminell Kabals verk, en gruppe som har fått kontroll over den amerikanske Kongressen. Duff identifiserte denne Kriminelle Kabalen som Israelsk og viste til at dette er Verdensomspennende Kriminalitet i en skala verden aldri tidligere har opplevd.

Duff forklarte hvordan den høyesterettsavgjørelsen i USA om Citizen United gjorde det mulig for en av den organiserte kriminalitetens magnater, som nå opererer ut fra Macao, Sheldan Adelson, til i det store og det hele kjøpe seg kontrollen over begge husene i Kongressen ved det siste valget, og således bringe Kongressen under det Internasjonale Kriminelle Syndikatets kontroll, et syndikat som spesialiserer seg på menneskesmugling, menneskehandel og narkotika.

Det vi sier om denne omtalte delen av internettoppslaget er ikke en mening, det er vår absolutte kunnskap at informasjonen er rene fakta. Selv om dette på ingen måte er hele historien, så er dette fragmentet visselig sant, og den eneste “endring” vi kunne tenke oss er å kalle terrorisme for det det er: en kriminell forbrytelse mot menneskeheten.

Vil kabalen bli fjernet i løpet av dette året med en ny regjeringsledelse på plass? Først vil vi si at kabalen, en vanlig betegnelse for forskjelligartede grupper under Illuminatis paraply, med det felles mål å oppnå verdensherredømme, ikke er en tett sammenvevd styrke som opererer som én enkelt organisasjon. Den er et internasjonalt nettverk som har infiltrert regjeringer, bank og finans, handel, korporasjoner, utdannelse, religioner, mediene, militære styrker, lovgivnings- og rettssystemet, helse- og medisin institusjonene, underholdningsindustrien – hver eneste organisasjon, offentlige kontorer og institusjoner som innvirker på livet på Jorden.

Dette globale nettverket er ikke mulig å fjerne med ett mektig sverdslag. Det å utrydde det fullstendig fra deres verden er en prosess, og den prosessen har pågått gjennom den siste håndfull årtier, gjennom bit for bit å svekke kabalens makt ved å "bringe frem i lyset" den svindel, svik og korrupsjon de så lenge har bedrevet. I tillegg har det stadig økende Lyset i de senere årene berørt en del kabalmedlemmer slik at de har forlatt rekkene; noen har virkelig snudd om totalt og blitt entusiastiske lysarbeidere, mens andre har bare sluttet å delta i aktiviteter hvor hensikten er å skape negative resultater. Noen lommer hvor deres innflytelse er sterk, finnes fortsatt, men etter hvert som planeten beveger seg inn i stadig høyere vibrasjoner, vil disse lommene enten kollapse eller fortsette å ebbe ut til de ikke lenger eksisterer.

Opererer ISIS under Illuminati kontroll? Nei, fordi det er ikke nødvendig for Illuminatis hensikter. Mørke sjeler ernærer seg av fryktens energier, og ISIS og andre tyranniske regimer og grupper skaper en overflod av fryktenergi som fortsetter å gi næring til Illuminatis styrke.

Hva er Matthews tanker om at Kongressens talsmann, Boehner, inviterte statsminister Netanyahu til å tale for Kongressen? Dette er en sak av rent politisk art, og, som vi har stadfestet i tidligere budskap, så er sjeler stasjonert her helt og holdent upolitiske. Så det er helt uten å dømme eller for å favorisere noen av partene, at vi er enige med analytikerne dere som tolker invitasjonen som "et slag i ansiktet" for president Obama for at han fortsetter å forhandle med Iran i stedet for ta de "tøffe tiltakene" som Netanyahu taler så heftig for, og som en del av Kongressens medlemmer også støtter.

En del kongressmedlemmer er selv Illuminati og mange andre er under Illuminatis kontroll via finansiell støtte i valgkampen, utpressing, bestikkelser og regelrette trusler på livet; mens noen av de få andre som ikke er i Illuminatis klør, på den ene eller annen måte har et lukket sinn og er fullstendig "lukket" for å løse saker på noen annen måte enn deres eget snevre perspektiv. Dette er grunnen til at, av alle regjeringer dere kaller demokratiske, at den i USA kan kalles "den mest ødelagte av alle". I motsetning til de oppfatninger som mange amerikanske borgere har, så har President Obama, helt siden han ble innsatt, arbeidet modig for å "reparere" regjeringen, for at de skulle kunne kvitte seg med Illuminatis innflytelse som gjør de rike rikere og kveler ethvert tiltak som ville tjene folket behov.

Tilhører Netanyahu Illuminati eller er hans krigshissende ilterhet et resultat av han rett og slett tar sitt ansvar for Israels sikkerhet på alvor? Han er en av toppene i Illuminati og det er, eller var, også alle hans forgjengere i den stillingen. Som vi har slått fast i tidligere budskap, har aldri Netanyahu tjent de beste interesser til de Jødiske folket i Israel eller noe annet sted i verden -Illuminatiene satte i gang alle forfølgelsene og utrenskningene av minoriteter i Europa og Nazielementet deres gjennomførte det som i dag omtales som Holocaust.

Ved å bruke Jødedommen elle Zionismen for å rettferdiggjøre sine handlinger, har Illuminatiene lenge holdt Midtøsten på kokepunktet, og de har diskreditert enhver som stilte spørsmål ved deres krigshissende politikk ved å stemple dem som "anti-semittiske". Som de kreative mestere de er til å skape splittelse, har Illuminati innført en rekke ulike merkelapper for ulike religiøse trosformer, regjeringsformer, teorier, filosofier og ideologier. I første rekke gjennom religiøs og akademisk utdannelse, og massemediene, som har vært under Illuminatis kontroll i alle år, har samfunnet deres omhyggelig blitt opplært til å forakte alt som er utenfor den "merkelappen" eller kategorien de selv tilhører; og Illuminati har lykkes med å indoktrinere verden til et tankesett hvor enhver som blir stemplet som "anti-semittisk" er en hatefull person som ikke ønsker at den Jødiske befolkningen skal ha et godt liv.

Men Netanyahu tar absolutt " Israels sikkerhet " svært alvorlig. Allerede lenge før dagens Israel ble etablert i1948, var det Illuminatis intensjon å gjøre Jerusalem til sitt hovedkvarter i Midtøsten for å utvide maktinnflytelsen til sine økonomiske og politiske maktbastioner i Vatikanet, London, New York City og Washington, DC.

Vet Matthew om "revurderingen" av relasjonen mellom USA og Israel vil bety at for å fortsette å motta finansiell støtte, så må Israel slutte å undertrykke Palestinerne slik at det endelig kan bli fred i den regionen? Vi vet ikke hvilke betingelser som eventuelt ville bli inkludert i en eventuell “revurdering”. Det vi vet er at når Illuminatis kompromissløse representanter i Israels regjering og militære, blir avkledd så man ser hvem de virkelig er, for å si det slik, da kan det bli gode samarbeidsrelasjoner mellom Israelere og Palestinere. Etter hvert som vibrasjonene kontinuerlig høynes i deres krigstrette verden, vil fred og harmoni komme over alt hvor det i dag eksisterer undertrykkelse, væpnet kamp eller tyranni.

Ligger det noen videre betydning med hensyn til NBC-programlederen Brian Williams historie, kanskje noe som har med karma å gjøre, eller er det simpelthen det at han fortalte en løgn og ble avslørt? Selv om dette temaet ikke lenger er førstesidestoff, så gir spørsmålet en anledning til å vise hvordan karma ikke er hugget i sten, men at det i stedet gir anselig fleksibilitet med hensyn til hvordan det blir opplevd og erfart.Når vi snakker om Mr. Williams, så vet vi fra våre kolleger i Nirvana at han valgte som sin fremste oppgave i sin livsplan "å skape læring for folket". Han kunne ha gjort dette som barneskolelærer, universitetsprofessor, handelskolelærer, skribent, miljøforsker eller avisredaktør, bare for å gi noen eksempler; men han valgte å følge det han var mest interessert i, og dette ledet ham til en karriere som fjernsynsreporter.

Det er det samme fleksibilitet når det gjelder å oppleve og erfare en hvilken som helst karmisk læring. Sett i dette lyset, kanskje Mr. Williams gikk med på å bli ydmyket ved at historien hans om sin krigsdeltakelse ble avslørt, for å vise publikum viktigheten av å bruke sin kritiske sans og evne til å skjelne sant fra galt, når det gjelder informasjon i massemediene. Det kan også ha vært en streng påminnelse til mediene om at deres reportasjer må være presise ellers vil deres troverdighet gå tapt. Det kan også tenkes at det at hans historie kom ut, mange år senere kan tjene som eksempel på at sannheten uansett vil komme frem med tiden. Uansett hvordan Mr. Williams måtte betrakte det han har gjort og hvilke konsekvenser det fikk, så var det helt på linje med kontraktpunktet hans om "å skape læring for folket".

Mange lesere har uttrykt bekymring omkring vaksiner og de pågående kontroversene om vaksinesikkerhet versus risiko, og en av dem skrev: Hvordan kan det ha seg at bare noen få tilfeller av meslinger ble til en bølge av krav om vaksinasjon? Dette er jo ikke noen dødelig sykdom? Så vidt vi vet var det ikke noen av legene deres som forklarte hvorfor de oppfordret så sterkt til vaksinering for en så mild sykdom eller hvordan en sykdom, som etter sigende var utryddet i USA, plutselig dukket opp. Helseinstitusjonene og de medisinske institusjonene deres er "sengekamerater" med selskapene som produserer vaksiner; og, noen få barn ble innsprøytet med potente doser for å "gi" dem meslinger, og fra dem har noen få barn som hadde svekkede immunsystemer "fått" den og noen brakte den videre til noen få andre som også hadde svekket immunforsvar.

De tidligste vaksinene ble utviklet av vitenskapsmenn som hadde gode hensikter og slik var det med vaksinebruken også. Imidlertid så Illuminatiene at vaksinene deres kunne hjelpe dem å oppnå sitt mål – å eliminere mesteparten av Jordens befolkning – og således ble de brukt til å forårsake de sykdommene som publikum ble fortalt de skulle forhindre. Gjennom det siste halve århundret eller så har en rekke ulike virus, utviklet i Illuminatis laboratorier, blitt sluppet løs på befolkningen for å skape en pandemier, og i tidligere budskap har vi forklart hvorfor alle disse forsøkene i nyere tid har feilet. [Budskapet vårt fra 12. august, 2014 er det som inneholder mest omfattende informasjon] se http://galacticchannelings.com/norske/matthew12-08-14.html

For lesere som spurte om vaksiner kunne forårsake eller bidra til autisme, har jeg bedt min mor å klippe inn vårt svar på dette spørsmålet fra et tidligere budskap.

Er den store økningen av autisme relatert til bevissthetsskiftet?Nei, overhodet ikke. Det økende antallet av barn som har symptomer som likner autisme skyldes toksiner i vaksiner, og symptomene blir ytterligere forsterket av forurensningsstoffer i luften, vannet og jorden, samt kjemikalier tilsatt i maten for å bedre holdbarheten og forskrevne medisiner. Sann autisme, som er mye sjeldnere, er noe sjelen i sin livsplan har valgt å erfare og oppleve, noe alle andre sjeler som er involvert i dennes liv har vært enige om. Og hverken autisme eller den tilstanden som likner, vil forhindre disse personene fra å fysisk stige opp sammen med Jorden, med mindre et kort livsspenn er en del av sjelekontrakten. [jf. 13.februar, 2011]

Kanskje kan det være fordi jeg hører eller leser de samme tingene om og om igjen at jeg føler troverdighet til informasjon som ikke fortjener det. For eksempel, er Putin så hensynsløs som han blir fremstilt i mediene våre? Arbeider han og Obama virkelig ut fra "diametralt motsatte ståsteder"? Svaret på begge spørsmålene er "Nei", men disse situasjonene som er nær knyttet til hverandre formelig trygler om en forklaring.

Begge presidentene står overfor alvorlige nasjonale tilstander, som i stor grad er Illuminatis verk, men beskyldningene rettes mot presidentene som i mediene både beskyldes for å være "for svake" eller "for aggressive". Begge lederne er i en situasjon hvor de er nødt til å "gulpe opp" politisk retorikk for å vise sine respektive nasjoner at de har styrke og handlekraft. Hverken Mr. Putin eller Mr. Obama ønsker å utløse konflikt eller forårsake økonomiske prøvelser i andre land, og enda mindre gå til krig; og når de er ute av rampelyset, for å si det slik, så samarbeider de i sin innsats for å oppnå verdensfred, global økonomisk stabilitet, samt eliminasjon av sykdom, fattigdom, kriminalitet og korrupsjon.

En leser fra Spania skrev til oss om trærne i Madrid. Mor, kan du være så snill å kopiere inn den delen av e-posten hans som omhandler dette samt mitt svar. “En stor prosentandel av trærne i byen vår er plutselig syke tilsynelatende uten grunn. To av dem falt overende i fjor og drepte to mennesker, så Byrådet planlegger nå å skjære ned tusenvis av trær, opptil 20% av trærne i enkelte områder."

"Jeg hørte den samme informasjonen fra 3 forskjellige personer som kommuniserer med åndelige veiledere: Madrid lider under et energetisk angrep som gjør trærne livløse og gjør at de ikke kan kommunisere med hverandre, og det neste steget er å gjøre det samme med befolkningen. Mange mennesker sier at Madrid er et viktig nøkkelpunkt og at det som skjer her har mange konsekvenser nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider her for at folk skal bli klar over dette, men jeg tror vi kunne trenge hjelp fra andre venner i andre land som kan be for oss."
____________________

"Matthew sa at han var ikke klar over denne situasjonen og at han ville snakke med sine kolleger i Nirvana. De fortalte ham at det var arrangert slik i samarbeid med Gaia, for omtrent ti år siden i lineær tid, at trærne meldte seg frivillig til å absorbere negative energier som i hovedsak hadde sitt utspring i fryktbaserte tanker, følelser og handlinger blant folket i Madrid. Dette var så effektivt med hensyn til å høyne vibrasjonene at trærne tilbød seg å også suge til seg og absorbere negativitet som oppsto langt utenfor byens grenser. Med tiden førte denne assimileringen av negativitetens lave vibrasjoner rundt om i landet til at trærnes helse ble alvorlig svekket. De gav villig sine liv for å hjelpe Jorden å kvitte seg med negativitet så den ikke hopet seg opp slik at menneskers liv ble negativt påvirket eller ødelagt. Til alle tider har trærne assistert planeten og menneskebefolkningens helse, men dette var en innsats helt utenom det vanlige, for å hjelpe planetens og menneskenes personlige Oppstigning. Med tiden vil menneskene forstå hvor nær knyttet til hverandre alt livet på planeten er, fordi alle er sjeler, og føle takknemlighet for de mange store bidragene fra planteriket og dyreriket."

Tusen takk, Mor. Hver eneste livsform på Jorden er et aspekt av en intrikat, synergistisk organisme og alle har viktige roller; hvis det imidlertid ikke fantes noen trær her, så ville det ikke vært noe liv her i det hele tatt. Talløse sjeler med urgammel visdom har inkarnert som trær for å tjene alle livsformers behov, og noen av de eldste, største trærne har en bevissthet på så høyt nivå at de løfter bevisstheten hos annet liv over store områder. Etter hvert som bevisstheten om dette øker i samfunnet deres, vil trærne bli æret og hedret for sin absolutt uunnværlige tjeneste. Vi verdsetter meget høyt alle de som gjør en stor innsats for å redde Jordens skoger og utdanne folket med hensyn til viktigheten av å få slutt på hensynsløs tømmerdrift.

Lysvesener over alt i universet heier dere stadig videre og mange er der midt i blant dere, og hjelper til på utallige måter for å fremskynde deres ferd frem mot den fulle stråleglans i Jordens Gyldne Tidsalder.

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif

mandag 30. mars 2015

Jordkloden i ny støpeskje

Det er en akselerasjon av endringer som finner sted nå.  Det vi brukte flere tiår på tidligere, det gjøres i en fei nå til dags. Det er ikke rart at vi har våknet helt utslitt over perioder og etterpå er det assimileringen som driver sitt spill. Alt det nye som kommer av forandringens energier skal jo forankres i den ene  kroppen vi har - og til tider føler vi det slik at vi bare vil sove - sove ...  Dette er den ekstra næringen kroppen ber om.

Vi ser jo stadig beviser, nå om dagen, på at noen ikke er interessert i at befolkninga som sådan skal stige i forstand.  Derfor ypper de til krig og gjør andre framstøt for om mulig å lykkes med å forsinke oppstigningsprosessen, men det er bare det, at de har sine overmenn som opererer på menneskenes side og de arbeider på høygir for at vi skal lykkes. Og vi kommer til å lykkes, ingen andre muligheter viser seg i horisonten.

Nå er det vi, folket, som har kontrollen og dermed gir det seg utslag i endringer på kloden vi lever.  Verden endrer seg fordi vi endrer oss.!  Felles innsats gjør felles oppvåkning!  Nå skaper vi en verden der sannhet, ærlighet og åpenhet er regelen og ikke unntaket. De høyeste kvaliteter i hver sjel stiger nå til overflaten av bevisstheten - lik en som har tatt seg en dukkert og kommer opp gjennom vannet! 

Slik vi opprettholder vår åndelige integritet med å være tro mot oss sjøl, begynner mye å legge seg til rette der det skal.  Eventuelle hjelpere i denne planen vet sjøl når de skal innfinne seg og da er det tid for indre glede og stille viten.  Planer legges, og mål oppnås.  Hendelsene siver ut på magisk vis og åpner nye muligheter som vi ikke i våre villeste  fantasier så for oss at ville skje. Fred og harmoni styrer så vår verden.

Tukáte

søndag 29. mars 2015

How to Use Sound to Heal

How to Use Sound to Heal: Understanding the Principles of Resonance in the Human Body

For references: Click here


Michael og Ronna Herman - April 2015

Jeg leste Ronna's siste kanalisering på nytt, og dro på reise i det uendelige univers ...  Det er opp til oss sjøl om vi får kastet vår lasso rundt det som er det viktigste for akkurat meg - oss - i dette øyeblikket.  Det øyeblikket som er så viktig for hver enkelt av oss ..., det står der til fri avbenyttelse hele tida - all tid.

Takk for denne åpenbaringa Michael og Ronna - jeg aner de høyere nivåer alt etter som jeg - vi - utvikler oss og vokser i tillit og indre styrke.  La teksten ta deg med ut på eventyr som øyeblikkelig kan bli ganske realistisk. Det er verdt et eksperiment eller to!

Tukáte

fredag 27. mars 2015

Matthew - March 25, 2015

Matthew kommer med virkelig nye nyheter om aktuelle saker på Jorda.  Anbefaler lesere å la seg oppdatere av Matthew!

Isis; religions’ divisiveness; terrorism, crime; cabal, Illuminati; US Congress; karma’s flexibility; measles, vaccines, autism; Putin, Obama; trees.

With loving greetings from all souls at this station, this is Matthew. Evidence of the ever-growing light can become obscured by what may seem endless turmoil, and we know that in those moments it is difficult to keep foremost in your thoughts: the light is victorious. In the months ahead, you shall see this more clearly as discussions behind closed doors start bearing fruit that you will heartily welcome. forts.

Hjernevaskinga må nå bort!

Nå er det snart tid for å bryte koden med hensyn til den hjernevaskinga vi har vært - og er - utsatt for i 3D.  De fleste er nok kommet forbi 3D nå, men noen etternølere er det nok her og der fortsatt som krampaktig holder seg fast i det kjente og velbrukte - "en vet hva en har, men ikke hva en får ..."  Generelt så forstår de fleste nå at vi har forflyttet oss, men er slett ikke sikre på hvor vi er kommet eller hva som skjer mer spesifikt. Etter hvert blir det stadig klarere at vi føler det er noe mer rundt oss som vi ikke ser, kjenner eller hører, men bare aner. Det er noe, men hva er det ...? 

OK. Vi forandrer faktisk alt hele tida nå. De som er over hodene våre og kikker ned på oss, de synes det er magisk å se hvordan vi driver på. Sjøl er vi slett ikke så skråsikre på at vi holder på med noe som helst, fordi alt er dekket av hemmelighet enn så lenge. Når sløret faller, blir det nok mange måpende fjes å se rundt omkring. Et relativt nytt fenomen som skremmer vår verden, er alle synkehullene som vil være med å sette sitt skumle preg på alt det uforståelige som skjer.  Slike hull kommer av en bevegelse under jorda, som igjen skyldes vann i bevegelse. Vann, gammelt vann som ble drukket av dinosaurer og nå av oss!

Vår rettesnor i alt dette er at vi etterhvert vil føle energien, slik at vi på den måten vet hva vi har i vente til ulike tider. Vi vil også føle magien kommer tilbake, den som vi i tidenes morgen hadde god kjennskap til, men så ble den skjøvet til side. Det er så mye kunnskap som skal gjenoppstå - alt det vi har glemt eller fortrengt skal fram igjen. Vi skal alle få våre "15 minutter med magi", lover de som kan love slikt. Jeg har det ikke helt klart for meg hva de minuttene vil gi meg, men venter sjølsagt spent på det - eller - kanskje jeg kan foreslå noe!?  Vi får se hva som kommer til overflaten etter hvert.

Vannet spiller en vesentlig rolle for oss jordboere. Hvis det regner kraftig f.eks. så ser vi det  som noe negativt og kaller det flom. Fordelinga av vannet har vært gjort på jordas overflate. Nå er det i ferd med å skje i de underjordiske delene av Jorda, det er også elver der som vi ikke har kjennskap til. Sett i forhold til alle våre forurensede hav som er til stor bekymring - er de rene elver det motsatte.  Vi har begynt på en ny 26 000 års syklus nå - vi er ved åpningen i dette øyeblikk. Vi fjerner alle aspekter av fortida, gir slipp på mange gamle brikker for å gå videre inn i den nye energien. Disharmoni er det ikke rom for nå.

Nå tar vi turen fra hodet og ned til hjertet, hvor vi planlegger at våre sendinger heretter skal ha som utgangspunkt.  Vi skal føle med hjertet - det er den nye verdens energi!  Det er en nødvendighet at vi med våre 3D-hjerner, arbeider med å utvide våre høyere bevissthetstilstander nå. Vi må bryte igjennom alle stengte porter, selektere ut gammel programmering. Kabalen avtar stadig i styrke og utgjør derfor ikke samme motstand som tidligere. Resten kan vi ordne med våre tanker - ser for oss Kabalen på flyttefot på tur tilbake til der den hører heime. En tenkt tanke manifesteres så godt som umiddelbart.

Tukáte

 

tirsdag 24. mars 2015

Det er en Menneskerett å leve !

Jeg mener ikke å avkreve svar på andre spørsmål enn spørsmålet om det er verdens kvinner eller verdens menn som har trangen til å drepe hele tida?  Det er spørsmålet mitt. Jeg synes nemlig det er så trist at de som nå opptrer som "krigshissere" ikke tar hjernen ibruk på en mer konstruktiv måte med dens IQ i behold!  Eller er det iq-tørke som er problemet når unge menn drar i krigen?  

Du bestemmer over Deg - Jeg bestemmer over Meg!  Så hvorfor går da halve befolkninga rundt og innbiller seg at de kan bestemme over andre enn seg sjøl? Spør ikke meg, men jeg vil bare si fra om at dette ikke går lenger. Nå må alle ta en opprydding i egne rekker og den oppryddinga må føre til at det er vettet som blir satt i høysetet etterpå. Nå er det et lurvete samfunn vi beveger oss i - de regjerende ser ikke ut til å skjøtte sin oppgave.

Krigshissere; Det er det den mannlige delen av befolkninga som er. Hadde det ikke vært for syttitallets likestilling her i landet, har vi ikke sett en eneste kvinnelig utgave iført kamuflasje-antrekk. Kvinner tenker ikke på å drepe menneskene de føder, de vil bevare dem alle sammen lengst mulig. Men så er det mennene da - hvilket stoff er de laget av?  Hvor mye vett fikk de utdelt? Og hvordan bruker de det vettet de har?

Hvordan menn tenker når de konkluderer med, "Jeg vil drepe deg", aner jeg ikke - ikke i min villeste fantasi. Hvordan kan de komme til den konklusjonen? Drepe noen? Virkelig utslette noen og få blodet deres til å renne ut på marka, få det på hendene og vite at nå har de drept et menneske!  Død for alltid og skal aldri mer smile til sine kjære eller gi barnet sitt en god pappa-klem eller onkel-klem?  Kan du "dreperen" leve med dette da? 

Hør her gutter, nå er det nok!  Nå forlanger vi kvinner at dere avslutter denne idiotiske og følelsesløse sysselsettinga dere deltar i. Er dere så glad i blod, død og elendighet så la det gå ut over dere sjøl. Da blir det nok øyeblikkelig slutt på fandenskapen, feige som dere er! Tenke seg til å ligge kamuflert for så å hive seg over et arme menneske som til og med er sendt i denne dritten mot sin vilje. Send ei kule og la blodet sprute ...!

Ja, send ei kule - la blodet sprute!  Det er kameratskap det!  Slik oppfører ekte mannfolk seg i møte med andre ekte mannfolk!  Hvor forskrudd er dere - dere drapsmaskiner!  Gå ikke der og lull dere inn i en tankegang om at dette er det de andre som har bestemt. Nei, det er du og ingen andre som bestemmer over deg! Tro ikke et sekund mer at du kan gå ut i verden og fortelle historien om stakkars deg som ble tvunget til å drepe!  

Det er DU som lar deg sjøl drepe andre - ingen andre har det ansvaret!  Dere må gjennomskue teoretiseringa og bortforklaringa som følger regler ingen vil ta ansvaret for i et samfunn - i ettertid. Det virker ikke som om vi er opplyste mennesker som vet forskjell på rett og galt når vi lar oss verve som drapsmaskiner. Livet er en verdi vi ikke kjøpslår med - det er en rett alle mennesker har. Det er en Menneskerett å leve!  

Tukáte

"BECOMING A PRACTICAL MYSTIC" - Transmitted Through Ronna, LM-03-2015

Kortversjon av Ronna's siste melding. 

Nå holder vi på å gjenforenes med vår SOUL SONG, sier Michael og Ronna Herman. Mens vi har operert i de lavere skikt (3d) nå i lang tid, så har vi vært knyttet til noe som heter Energetic Signature.  Energetic Signature stråler ut fra de sju store Chakra Centers og aurafeltet.  Dette endres stadig da det styres av tanker og handlinger og er fullstendig lydig overfor de egoønsker som måtte dukke opp.  Følelsene sørger for at det stadig vekk er oppturer og nedturer for kroppen å være med på. Gradvis blir ego-ønske-kroppens personlighet en tjener for sjela og vibrasjonsmønsteret gjenopprettes.

Nå skal Energetic Signature justere seg i forhold til de høyere frekvenser i SOUL SONG, som igjen starter et Clarion Call til høyere fasetter av Soul Self som start på gjenforeninga. Den opprinnelige SOUL SONG var i perfekt harmoni med Celestial Soul Song av Sub-Universe; det viste hvordan vi var, og er, anerkjent av Soul Family og de store Lysvesener.  Det er en unik resonans i hver dimensjon og et identifiserbart harmonisk lydmønster.  Vår fysiske eksistens er en realitet av harmoni og balanse, eller mangelen på det. Tettheten i vibrasjoner influerer på balansen i vibrasjonsmønsteret.

Hver dimensjon har en unik resonans og et identifiserbart harmonisk lydmønster. Den fysiske eksistensen er fokusert på harmoni og balanse, eller mangelen på dette. Jo lenger inn i tettheten vi er, jo mer uharmonisk vil vibrasjonsmønsteret være i den materielle virkeligheten. Typisk nok vil vi være fokusert på det konkrete - det som har substans eller tetthet i tid-rom orientering om årsak og virkning og vektlegging på struktur og atter struktur.  Når vi senker vibrasjonene blir vi gradvis flerdimensjonale, noe som betyr at vi tar inn frekvensmønstre fra flere dimensjoner samtidig.

Når vi oppnår en viss grad av harmoni i kroppen, vil portaler og muligheter forøvrig åpne seg i den fysiske kroppen.  Dette gir gradvis tilgang til frekvensmønstre av høyere dimensjoner.  Det vil også foregå en utvidelse av åpningen for Crown Chakra. Dette er store skritt i oppstigningsprosessen, da det gjenoppretter forbindelsen til the River of Life–the Cosmic Stream av høyere bevissthet som inneholder levende lys-partikler av skapelsen kalt Adamantine Particles. Her starter bygginga av et kraftfelt av Full-Spectrum Creator Light.  Pusteøvelser og affirmasjoner får nå ny mening!

De grunnleggende sju eteriske chakraene eller spinnende hjul av elektromagnetisk energi, ble plassert innenfor den fysiske kroppen som beholdere for de nedtrappede attributter, kvaliteter og dyder av gudsbevissthet. De sju energisentrene har alltid blitt riktig kalibrert i henhold til den guddommelige planen -  med hensyn til tetthetsnivåer som vi opplever i hver inkarnasjon. Avbalansering og harmoni i de fire lavere fysiske nivåene som; det fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske - vil gradvis avgrense vibrasjonsmønstre som vil lede oss inn på the Pathway of Ascension og inn i de høyere frekvenser av lys.

Chakrasystemet vil starte utstråling av de fem Høyere Stråler av Galaktisk Gudsbevissthet som blir tilgjengelig når Energetic Signature nytter seg av frekvensmønstre i midten av 4D.  De fem Higher Rays vil ha en dyp effekt på de sju chakraene i det Third-/ Fourth-Dimensional fysiske fartøy. Forsyningen av Adamantine Particles of Light, lagret i Seed Atom i hvert chakra, vil nå bli utgitt. Kundalini eller Serpent of Sacred Fire, oppbevares ved foten av Root Chakra som vil stige og prosessen av  Opening the Seven Seals of Higher Consciousness vil bli igangsatt. 

Chakraene spinner ut av balanse, endrer farge og blir iriserende etter hvert som de forbindes med høyere frekvenser av gudsbevissthet, og gradvis fylles av Creator Light.  Ryggsøylen blir etterhvert en stang av lys og kraft som det strømmer skaperlys gjennom  ( ROD of LIGHT and POWER through which the Streams of Creator Light ) som flyter fritt og uhindret - dette gir som resultat at prosessen blir svært akselerert. Jeg Er-nærværet (God-Seed Atom) opplever mange virkeligheter samtidig. Innflytting i 5D-miljø fører med seg at vi kan merke telepatiske tankeformer, samt informasjon fra det Høyere Selvet.

Vi kan nå oppleve en fysisk- og en ikke-fysisk virkelighet på samme tid. Vi har brukt mer tid i en ikke-fysisk virkelighet enn i en fysisk. Jordisk eksistens er bare et øyeblikks tid, sammenliknet med de høyere sfærer. Vi er et fragment av Guds-bevissthet. Vårt individualiserte Gud Seed Atom er helheten av vår væren innenfor Sub-Universal erfaring. Vi er i ferd med å gå inn i en annen virkelighets verden der spesielle talenter og raffinerte egenskaper vil være en normal del av den vi er. Vi ønsker å være en Praktisk Mystiker. Vi tilpasser oss gradvis en raskt skiftende verden, og en tilstand av å være.

De neste fem eller ti år?  Hvordan vil vi ha dem? Hva ser vi for oss? Det er på tide å starte med bygginga av den nye virkeligheten - våre åndelige venner. Sjeleledsagere og det Høyere Selvet kan hjelpe oss å gjøre det effektivt, grasiøst og i takt med den nye Divine Blueprint, og for det høyeste gode.  Vi vil bli gradvis sterkt påvirket av kraftig utstråling av guddommelig lys.  Den bevisste oppmerksomheten vil utvides til å omfatte hele menneskeheten.  Jorda solsystemet og selve Galaksen. Store oppfinnelser vil skje.  Den fysiske kroppen blir mer finstemt for å imøtekomme stadig strøm av Guds Rays.   forts.

Les forøvrig Ronna Herman

søndag 22. mars 2015

Full bevissthet - for et sterkt skibbruddent menneske

Har nettopp tatt mot til meg og sett bilder fra det beryktede Abu Ghraib-fengselet, i Irak, som viser det amerikanske militærets fangemishandling da den sto på. Det er så forferdelig at mennesker er istand til å oppføre seg slik mot andre mennesker uansett ordre eller ikke.  At de greier ?  Det er så avskyelige handlinger som kommer for en dag, at det er komplett umulig å godta som menneskelige handlinger mot et annet menneske.

Det finnes ikke grenser for hvor langt ned et menneske kan synke i heslighet og kynisme. Et menneske må dermed ha slike diametrale ytterligheter i sitt indre, at det ikke er til å forstå  egentlig. Den menneskelige hjerne er jo med på slike handlinger når de foregår, men å forstå det etterpå og å forklare det i detalj, det må jo bli umulig. Jeg har da heller aldri sett noen forsøk på slike forklaringer.

Er det forskjell på menn og kvinner med hensyn til så brutale handlinger? Jeg vet ikke, og jeg er vel i tvil om det, et menneske er nok et menneske uansett alle sine egenskaper om det er mann eller kvinne. Grusomt å erkjenne dette er det i allefall, men merkelig er det nok ikke direkte importert som vi er fra Dyreriket. Utviklet hjerne eller ikke, i denne sammenhengen kommer vi ikke langt med humanismen.  

Tukáte

Reiseruten vår

Vi har nå vært tur - retur Helvete, sier SaLuSa.  Reisen er så desidert over og vi har alle muligheter liggende foran oss - det er bare å gripe tak i det vi ønsker.  Helvete er altså der vibrasjonene er på sitt laveste. Vi har vært der nå og vi har overlevd, det er en bragd i seg sjøl.  På denne måten har vi lagt utrolige alen til vår vekst.  Det å ha vært så atskilt fra Lyset som vi har vært for  så å finne veien tilbake, det er den store bragden.       

Så er det bare å legge hodet på nakken, kikke opp i lufta og se alle skipene på himmelhvelvingen.  De er der for vår del, de kan vise seg uten usynlighetskappene nå, vi vet og forstår og er istand til å ta imot fremmede slik en alltid oppfører seg mot gjester. De mørke oppasserne har forsøkt seg og tapt, de må nå oppføre seg som tapere flest gjør - ligge lavt. Hovedoppgaven som er utført med dette, er at Lyset er tilbake på Jorda igjen.

Det er som Lysarbeidere vi har operert, og fortsatt gjør. Vi kommer til å møte på mye frykt ennå en tid, og da er det vår oppgave å holde oss flytende - ikke bukke under! Om vi blir med på fryktens premisser senker vi våre vibrasjoner deretter - og hvem vil gjøre det?  Påkall lyskilder hvis det skulle trengs, og hjelpen er der øyeblikkelig. Det er mange rundt som står klar til å hjelpe i ulike situasjoner.

Den Galaktiske Føderasjonen er nå gitt frie hender til å behandle saker som kommer opp - tidligere måtte dette følge hierarkiet som rådet.  All motstand kan nå bli slått tilbake for aldri mer å vise seg, men det er ikke poenget. Poenget er å beskytte oss så vi ikke lider noen overlast på vår vei tilbake til Lyset, forøvrig skal alle få leve og utvikle seg i sitt eget tempo.  Føderasjonen søker ikke konfrontasjoner, men bevarer freden med unnamanøvrer i det lengste.

Tukáte

lørdag 21. mars 2015

Oppgradering til tusen ... !

Nå vasser menneskene i høyere bevissthet.  De forstår og de undres og forstår så igjen det de ikke har forstått - og slik fortsetter det. Det skal sterk rygg til å bære så mye visdom i full fart, vi vet ikke fra tid til annen hva som blir lesset på ryggen. Vi bare vandrer og vandrer og bærer og bærer den ene børa mer prisverdig enn den andre. Noen veier lite, andre er tyngre - for ikke å si tunge. Visdom er heller ikke lett alltid.

Akkurat som vi i noen liv bar nyheter eller varer over lange avstander og i ulendt terreng. Slik har det foregått over hele kloden, og alle folkeslag kjenner til stien over fjell og det steinete terrenget. Jeg passet en slik rute sjøl, i Asia - i mine glansdager fra et svunnet liv i evigheten. Menneskene har gjort bruk av sine såkalte like tankesett og påfunn og dermed er det ikke de store forskjellene fra verdensdel til verdensdel. 

Det er mest avhengig av hvilke værmønstre det er rundt folket der de lever og bor, men forøvrig er påfunnene like i sør, øst, vest og nord.  Og hvorfor ikke - det er greit med en fellesnevner som er lett å få øye på i fremmed land. Det virker forsonende det!  Endringer som mars står for nå er; gammelt paradigme skal bort, sammen med alt annet hemmende - og fram skal frigjøring, kreativitet og opplysning stige!

Iflg. astrologien så starter det nye året i måneden mars, og så er det et nytt år med nye opplevelser og kanskje nye relasjoner i miljøet rundt oss og noen endringer etter som tida skrider. Dette er hendelser som ennå ligger i det ukjente for oss. Vi vet, av erfaring, at det alltid er en lett blanding av behagelige og ubehagelige bekjentskaper som venter oss. NB!  Obs! Obs! for de smørblide, sier jeg!

Oppvåkninga som følger nå er kraftig både på det globale nivå og på individnivå. Vibrasjonene heves og Jorda og vi fylles stadig med nye frekvenser. Vi kan spille Alkymistens rolle og tro at vi fyller våre indre lommer med gull. Hva vil vi huske fra denne reisen over stokk og stein, fjell og dal - kanskje utsøkte soloppganger, himmelen badet i rosa-lilla med nydelige lysegrå skyer - og Jorda's øvrige høstfarger finere enn noensinne.    

Tukáte   

Hvor ble den av - solformørkelsen?

20. 03. 2015 - skulle vi få oppleve en sol- eller måneformørkelse, vet ikke helt - for de er jo i sving begge to, men den formørket ikke noe her iallefall.  Alt var ved det gamle vante, tross alle snakkiser på forhånd om oppførsel sånn og slik, og brillebruk nøyaktig slik det måtte være for at ikke brukeren skulle bli helt utstøtt i kulden.  Det var ikke måte på - mye tull og lite ull, sier jeg. Men naturen gikk sin gang, og heldigvis er det lange avstander det er snakk om, så menneskenes dumhet rekker ikke så langt at noe ødelegges.  

Hadde det ikke blitt hauset slik opp, hadde nok ingen kastet sine øyne på sola en slik dag fylt som horisonten var med overskyet vær i det vide og brede. Menneskenes iver etter sensasjon er umåtelig stor - hvor kommer denne unaturlige iveren fra og hvilken oppgave eller hvilken nytte har den?  Er det oppdemmet virvar-energier i fri flyt som må ha en dytt rett som det er for at systemet skal renses for akkurat denne energien. Jeg har aldri sett eller hørt noen forklaring på dette, men det er vel ikke det interessante heller for hauserne.

Energi er energi og den har tilflytt oss både før, under og etter selve opphausinga og hva har så den energien eventuelt gjort - ikke gjort?  Det snakkes det naturligvis ikke noe om, fordi sånt noe ikke har evnen til å lage skvulp og store bølger. Vi har kanskje ikke de riktige instrumentene til å måle verken det ene eller det andre, men hause opp folk og energi det er mulig i alle situasjoner. Mennesker er på alerten hele tida for å kaste seg med på en eller annen bølge som er i aktivitet i sinnet eller det reelle livet - hele tida.

Tukáte

fredag 20. mars 2015

Så vet vi dét!

Lover vi mer enn vi er istand til å innfri?  Jeg tenker på alle religiøse retninger i samfunnet  som har sine retningslinjer å gå etter. Noen ganger kan det vel holde hardt å greie å innfri intensjonen i alt dette?  Hvis f.eks. en kristen kommer opp i situasjoner som ikke lar seg forene med et kristent syn, hva så ...?  Ender de kanskje opp som utro tjenere for sin Herre?  

Jeg tenker f.eks. på saken i landets nasjonalforsamling, som KrF tidligere idag (20. 03. 2015) godtok fra en av sine 'liebhabere' i regjeringssammenheng, tiltross for at det som ble godtatt var regelrett løgn! Det ble gjort for noe så verdslig som politikk ! Hvordan skal det da kunne festes lit til utsagn fra denne regjeringa seinere? Skal det da også bare godtaes med lukkede øyne?

Denne standarden er det et kristelig parti som setter?  For oss andre som ikke smykker oss med slike varemerker som 'kristen', er dette blitt et tankekors, mens den kristne sjøl og alle 'brødre og søstre' rundt, finner det helt godtagbart. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve en slik gudsbespottelse fra denne forsamlinga, og langt mindre at den skulle bli godtatt av det kristne miljøet.  

Men hva gjøres ikke - også i kristne sammenhenger - for å beholde makt og kontroll. Hva er det forresten å kontrollere hos de som nå bare måper og har en million motstridende tanker flagrende på vidvanke i hodet?  Og det fordi tidenes største gudsbespottelse har gjort så sterkt inntrykk, mens de som eier denne framgangsmåten nå hoverer over alle de som ikke lenger vet hvilken fot de skal stå på - og hva de skal tro på?

Det er ingen dommere her, det er bare den kristne opplæringa som har satt sine spor i de ikke-kristne sinn.  Dette sporet er det som gir slike blåmerker etter oppdateringa fra kristendommens ABC idag.  Nå er det iallefall klart;  Det kristne budskapet står for fri utfoldelse i oppførsel - gjør det som passer best i  den situasjonen som skal mestres. De øvrige jordiske tolkerne av den kristne skriften er ikke noe å bry seg om.

Tukáte

Nå er det tid for å skifte fokus!

Jeg skulle gjerne byttet ut de vanlige synspunktene som serveres i alle medier fortsatt, og heller tatt inn det som er mer i takt med det virkelige livet  om dagen. Det er tydelig at mennesker ikke tør å slippe seg løs, si hva de spekulerer på eller rett og slett fortelle at tankene bevisst tar andre stier nå enn tidligere. Jeg tror mange unge er svært åpne og tar inn en del av de nye meldingene det er mulig å få tilsendt luftveien nå, men at de holder det en smule hemmelig ennå en tid. 

Det jeg forsøker å si, ad omveier her nå, er at vi bombarderes med nye frekvenser, frekvenser vi ikke tidligere har tatt inn fordi den jordiske kroppen ikke har vært istand til det. Nå blir den stadig mer justert for de høyere frekvensene, og etter hvert vil nok samtalene om det hemmelige livet snart åpnes helt opp - kanskje når det mediene også! Personlig har jeg snart ventet i to tiår på denne åpenheten - for ikke å si åpenbaringen! Det har vært stor motstand med hensyn til denne informasjonen, en motstand som forhåpentligvis snart er over.

De nye tankene jeg snakker om, har kanskje noen allerede forstått har sammenheng med besøk 'utenifra'. De besøkende har nok vært rundt oss ganske lenge (de befolket stuen min en gang - noe jeg så på med egne øyne), men de har holdt seg skjult - en evne de har. Jeg tror nok at flere likevel vet, men holder tett. Mange har nok også fått inn nye setninger og kanskje hele avsnitt som de ikke har tenkt ut sjøl. Jeg synes ganske enkelt at tida er overmoden for å la dette komme åpent ut i samfunnet. Hva har vi å tjene på at det fortsatt holdes hemmelig?

Hva holder vi på med ellers her på Jorda da?  Er vi sterkt opptatt på stadig høyere nivåer enn tidligere, og kanskje lanserer vi nye tanker og formuleringer slik at oppdateringa holder tritt med innkommende nyvinninger? Det virker ikke slik - en kikk inn i nasjonalforsamlinga på hva som sies der akkurat i dette øyeblikk, så er det svært betimelige at det mest omtalte nå er KrF's (Kristelig Folkeparti's) tolkning av en FrP-politikers løgn i Stortinget.  KrF ser seg visst istand til å kompromisse med Gud og svelger derfor løgn og fanteri på linje med de vanlige gudsordene, når det gagner partiet KrF best!

Hvor fast forankret i Himmelen, et slikt politisk parti her på Jorda er - vites ikke. Partiet virker som en kamuflasjedrakt med fordekte rømningsveier alle vegne og i alle retninger. Jeg har ikke hatt den minste peiling på at det kristne budskapet noen gang har snakket om denne drakten - så mulig er den laget i kun et hemmelig eksemplar kun til bruk i det politiske partiet KrF. KrF må være Guds kompromissparti her på Jorda, for dem som på falsk vis skal berge den borgerlige regjeringa's fortsatte eksistens. Et parti med ære og rettferdighet i behold ville ikke funnet på å kompromisse med Gud! I dette tilfellet virker det hånende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tukáte

onsdag 18. mars 2015

Nytt av dagen idag - 18. mars 2015

Fra egne notater ...

Jeg merker nå både nye (og litt eldre) egenskaper stadig vekk glimter til med sitt nærvær på en helt annen måte enn tidligere.  Det som allerede har presentert seg kan også ha endret atferd. Noe av dette er helt nytt. 

Det kan være en ny variant av hukommelsen, som fungerer på en annen måte enn det jeg kjenner til, som at jeg vet sikkert hva jeg må si eller gjøre i en gitt situasjon. Kan ikke forklares mer.  

En slik uttalt sikkerhet på dette området har jeg ikke opplevd tidligere, da har det vært mer antakelser. Nå er vissheten ganske sterk over et bredt spekter. Kommer tilbake med mer når det blir mer uttalt.

NB!  Det kommer melding om at det arbeidet som startet i det gamle Lemuria, nå skal fullføres på Jorda!

søndag 15. mars 2015

Planeten Jorda og Vi

Hvilken evne er det vi kan snakke om nå da?  På hvilken måte er det vi samler lys f.eks.  Det er så lett å snakke, men forstår vi alltid hva vi sjøl snakker om?  Forstår vi hva vi i bunn og grunn sier i enhver sammenheng - oppkavet eller ikke?  Jeg tror ikke det. Jeg tror ordene tar oss med på lange, uforståelige utreiser stadig vekk i løpet av en dag. Menneskets sinn flagrer avgårde på en mer eller mindre uforståelig setning gang på gang.

Tenker vi over dette med å samle lys, så forstår vi at milliarder av mennesker som hele tida forstår stadig mer, samler mer LYS.  Når vi så vet at LYS er FORSTÅLSE, da demrer det også hvordan vi mennesker kan samle lys til planeten vi lever på. Vi gjør det ved vårt store antall!  Å snakke er lett når vi kan språket, men å forstå er ikke fullt så lett enten vi forstår språket eller ikke. De 'små grå' er i full aktivitet enten mennesket sover eller er våken.

Det maskineriet som heter kropp med alt tilhørende, er så sinnrikt og fantastisk at det bare er å gi seg ende over. Mange storslåtte oppfinnelser er gjort av Mennesket i Menneskets tid på Jorda, men ingen kan måle seg tilnærmelsesvis med Mennesket sjøl. Dette Mennesket som er så storslått og finstilt ned til minste detalj, går rundt som det største underet på planeten - og sløser med seg sjøl. Det hiver seg utfor stup og oppviser halsbrekkende øvelser stadig vekk.

Halsbrekkende øvelser som kan ende med halsbrekking, men det er ikke oppbremsing nok.  Mennesket durer ivei uten tanke på at det fine instrumentet som skal stå til tjeneste for de forunderligste påfunn, kan være snarveien til den visse død.  Mennesket oppfører seg som har det tusenvis av kropper å ta av.  Er det bra eller er det ikke?  Nei, det er  ikke bra sånn sett, men det er bra for utviklinga og når vi i tillegg husker at alt er illusjon rundt oss - da først blir det STORBRA!

I illusjonen kan vi boltre oss som de største idioter eller de største tenkere - det er fritt fram for hvem som helst.  Jorda har vært en utviklingsanstalt mer virksom enn noe annet for vesenet Menneske.  For en skole Mennesket har vært igjennom!  Nå er skoletida over, og VI er utlært så langt det er mulig å komme ved prøving og feiling. Vi går ut skoleporten nå, og vet vi ikke trenger å stille opp på nytt imorgen igjen.  Vi har vært igjennom en durabel påkjenning, kjenner oss litt ør, men ellers bra.

Tida hvor vi har vært til gjensidig nytte og gavn - Planeten og Vi - er så desidert over nå. Det går bare litt tregt med den siste løsrivinga - det siste sekundet hvor vi skal takke for oss og snu ryggen til den trygge og sikre og alltid samarbeidsvillige planeten for å forsvinne inn i det ukjente.  Noen nøler og andre vil slett ikke ta til seg dette som sannhet.  Noen hopper i det. De tror i det lengste at hodet surrer og roter som det også har hatt for vane å gjøre tidligere. Denne gangen er slike tanker utopi. Reisen er over og vi takker for samværet!

Tukáte

fredag 13. mars 2015

SaLuSa 13 March 2015

Vi har vært i "helvete" og tilbake igjen, sier SaLuSa, men vi har vel ikke vært noen steder rent fysisk, vi har tenkt oss til "helvete" og tilbake igjen.  Vi har så god innbilningsevne at vi har innbilt oss hele denne "3D-torturen".  Det gjelder å være enkle offer for fantasien, tror jeg - og akkurat der har vel mennesket et pre da.  Det er godt at det er over nå, og at vi får oppleve den store oppvåkninga!

At vi skaffer Jorda lys, det forstår vi vel ikke helt heller.  Men det påstås at vi gjør det, og da godtar vi det. Får vi oppgaver som er ekstra viktige, er det fordi vi har noen forutsetninger til å utføre akkurat de oppgavene. Supert at mennesket er som poteten - kan brukes til det meste. Vi kan se oss som en dugnadsgjeng som er igang med å pusse opp rundt oss, noen gjør ditt og noen andre gjør datt.

Slik er Mennesket. Men det er noen 'mørke' blant oss fortsatt og de er angrepsvillige. Om vi treffer på slike, kan vi sporenstreks se dem som lys og fortsette med det vi holder på med. Hold all diskusjonstrang i nakkeskinnet, så sklir møtet med 'de mørke' som smeltet smør. Vi viker ikke for provokasjon, dette må vi hele tida huske på.  Send Lys.  Tar du slike provokasjons-energier på alvor, senker du dine egne vibrasjoner.

The Galactic Federation blir gitt friere hender etter hvert, så de kan behandle saker som kommer opp. Det kjente hierarkiet har hatt bukta og begge endene inntil nylig, men alt er løsere nå som vi skal tilbake til Lyset.  Det er visst noe som heter usynlighetskapper og de har vært flittig i bruk i tida som har gått. The G. Federation er opptatt av å bevare 'husfreden', og viker derfor unna så fremt det er tilrådelig.

TGF er fullt istand til å hamle opp med hvem som helst, men gjør det ikke da det er første prioritet å beskytte menneskene og ikke ødelegge noen andre. SaLuSa takker oss for engasjementet og utholdenheten vi har vartet opp med, men hva annet skulle vi gjort da - vi har ikke kommet langt på egen hånd ihvertfall. Vi må bare takke for all hjelp og støtte gjennom 'brenning' og 'kav' og glede oss over at vi er kommet til rette i Lyset.

Tukátetorsdag 12. mars 2015

Alt er nytt for oss på den nye Jorda

Ny bolig, nye tilstander, nye forventninger, nye tanker osv. i lange baner. Er vi på den nye Jorda nå?  Ja, og det er herlig, men er det en del innflyttingsarbeider som må gjøres?  Nei, jeg tror ikke det - her er alt perfekt. Det er alltid noen installasjoner og slikt som må utføres når en flytter til nye steder, men ikke denne gangen. Jeg har flyttet fysisk mange ganger i mitt liv, og vet at det alltid fører med seg mye styr. Jeg mener slett ikke at flytting er negativt - heller det motsatte. Flytt ofte og gjerne langt, men kortere avstander gjør også susen om en kan spe på med litt egen kreativitet. Hvis en er uten kreativ sans (som dessverre noen er!), så kan vi like godt være der vi er - det gjør ingen forskjell uansett.

Alt det fine været vi har hatt, og har fortsatt - rene vårværet hele tida, forteller også om at vi har forlatt den gamle Jorda. Slike værtilstander som vi har nå skal sikkert bli det vanlige heretter. Gamle strukturer forsvinner og nye etablerer seg. De nye strukturene kjenner vi ikke nok til ennå, men at det nye samfunnet strukturelt fører til mye nytt og vil gi mange nye innfallsvinkler for all slags kreativitet - det kan vi ganske sikkert slå fast.  Alle våre tidligere kreative hoder vil bli overdynget med nye innfall og splitter nye ideer. Alle kunstarter vil bli kraftig oppdatert, enn si fornyet, alle praktiske arbeidsområder vil bli kreativt oppspedd og alle skolefag f.eks. vil ikke bli til å kjenne igjen. Det er bare å glede seg.

Hvem av oss hadde trodd at dette livet som vi av og til kunne byttet bort for hva som helst, også inneholdt en slik himmelstormer som det vi nå kjenner til? Nå, når vi bare lever som et stort glis fra morgen til kveld. og venter på at hodet skal fortsette å fylle seg med kreativ bevissthet til det nesten renner over.  Bevisstheten på topp, hvem har ikke tenkt den tanken og ønsket seg det hodet som var så spekket med kunnskaper og allvitenhet at det nesten rant over. Hvem har ikke sittet bøyd over bøker spekket med kunnskap, og ønsket seg et hode som kunne fungert som en svamp og hatt svampens egenskaper og tiltrekningsevne. Kommer det nå?

Det har ikke alltid vært slik, men det er ihvertfall de realitetene vi omgås nå. Denne store omkalfatringen i verden, den har skjedd uten noe styr og ståk. Helt ubemerket! Det er også nytt. Nytt er det òg at mars måned varter opp med rundt 10 varmegrader om dagene, og det mars som vanligvis kan oppføre seg som en røver med blankslipte knivblader, når den gjennomleves av oss mennesker. Jeg har alltid reknet mars som dén måneden hvor alle klær virket utvasket og tynnslitt om de var aldri så skinnbelagt og fóret med all slags stoffer av det utholdende slaget. Vinden feide klærnes utholdenhet til side og gikk gjennom marg og bein på det stakkars mennesket som bar dem.

Tukáte

Skyggeboksing på helt ekte arenaer

Ja, hva mener jeg med denne overskriften?  Si det. Jeg er så lei av å lese den uforståelige skrivemåten jeg treffer på ganske ofte nå. Sjøl om det skrives forståelig, så skrives det ikke slik at det er huskbart. Oi, der kom det et nyord som iallefall ikke jeg har skrevet før, men plutselig var det inne og klart for utlevering. Huskbart! Over til tema; Jeg forstår hva jeg leser, når jeg konsentrerer meg om å forstå, men jeg husker ikke hva jeg leste, og til og med, forsto. Nå er jeg lett angripelig, jeg skriver jo at det er jeg som ikke husker det jeg leser og forstår. Ja, akkurat. Jeg vil fram til hvorfor jeg ikke husker det jeg nettopp har lest og forstått. Forståelsen blir så florlett, det er det første. Og hvorfor ...?  Jeg føler det er fordi det brukes en 'uframkommelig sti' gjennom det skriftlige materialet når poenget skal fraktes fram til meg - eller leseren.

Denne forkvaklede, skriftlige stien er selve synderen, mener jeg. Tenk deg at du er på tur og plutselig står i ett eller annet terreng som bukter seg gjennom landskapet. Du skal seinere fortelle andre om denne turen og dette terrenget. Denne gjenfortellingen du skal gjøre seinere, den er det som kan bli slik at tilhøreren forstår hva som blir fortalt der og da, og kan også så noenlunde se terrenget for seg, men kommer ikke til å huske det! Hvorfor? Fordi det opereres med ukjente som trekkes fram for presentasjon på en så rotete måte, at alt virker hulter til bulter. Gjenfortellinga starter mer eller mindre bakerst og hopper framover i uoversiklige hopp og formasjoner. Forståelig nok, hukommelsen får ikke 'taket' på noe i denne fortellinga fordi det kommer fram i et virvar - fra slutten, og ikke starten på stien. Men altså, den blir forstått der og da. 

Slik snakkes det - og skrives - idag, når nyheter skal ut i avisformat til folket - som også er opptatt av mye annet som for dem er viktig akkurat da.  Kanskje er verken redaktører eller journalister opptatt av å bli forstått?  Kanskje hopper det noen 'halte høner' i teksten som den ansvarlige ikke vil skal bli så godt lagt merke til?  Kanskje er det slik det skal være, rett og slett. I såfall er dét både trist og tragisk, fordi samtida nå er litt viktig å få med seg. Av den grunn har nyhetsmediene et større ansvar nå for å bringe daglige nyheter fort - og riktig - fram til leserne sine. Vi lever i flyktighetens tid - fra naturens side nå - derfor må menneskene passe på bremsene og hvordan mengden tilflyter det levende og myldrende samfunnskavet som girer seg opp der ute. Det som skal skje nå, kan skje plutselig - og det legger ingen demper på redsel og gru.

Tukáte

tirsdag 10. mars 2015

Litt spørrende refleksjon

"After the landings, those of us who are currently incarnated on Earth will relocate to Inner Earth, another planet in this solar system, or travel to another star system." 

Det er hvordan vi vil oppleve tida etter landinga, jeg er spent på nå.  Vil vi være våkne og bevisst det som skjer, eller skjer det mens vi sover?  Hvordan er det nye paradigmet og hvordan vil vi forstå det?  Kommer vi til å gå rundt med store øyne og forundres over alt det nye, eller glir det nye og det gamle om hverandre på hver sine steder - lett og enkelt.  Vi vil jo sikkert okke og stønne over alt det nye og flotte og behagelige vi plutselig er omgitt av.  Vi er jo ikke så blaserte vi som kommer fra 3D og de tilstander vi der hadde med alle slags menneskelige avskygninger. 

Vi lever i sauens år i 2015!

Ja, hva vil nå det ha å si i denne sammenhengen. Håper vi får svar på alle spørsmålene vi har, og kanskje får vi også en bedre oversikt over hva som forøvrig ligger foran oss i sauens år. Vi beveger oss nå inn i en ny tetthet, en høyere oktav og ideen om at den solide verden vi lever i ikke er så solid likevel. Nei, den er nok ikke det, men vet vi noe sikkert om dette?  Mange vil nok protestere på det. Men tanken på verden som et sterkt og fattbart oppholdssted, det har sine 'andre' sider også.  Jeg har mange ganger tenkt på dette, og det er alltid like vrient å sette seg inn i slike tanker enn si få noe fornuftig ut av dem.

Tukáte


Do I Go or Do I Stay?

Sheldan Nidle og innmarsjen av den nye tida

Nå kommer de etterlengtede endringene i hele verden - de endringene vi er blitt lovet lenge allerede. Det nye banksystemet er blitt en internasjonal virkelighet alt og nedbrytinga av USA's styrende aksjeselskaper fortsetter.  Det fører rakt mot kollaps i alt som hører den gamle verden til.  Verdens samfunn som tidligere har hatt mer enn et snev av bevisstløshet, holder på å forberede seg på å trekke pusten kontinuerlig igjen.  Slik kunne jeg fortsette, men du kan lese og følge utviklinga videre på adressen under her.

Les meldingen her:   Sheldan Nidle Updates