fredag 26. desember 2014

Are You A Human Angel?

 • Human Angels have certain characteristics that make them different from the rest of society. The following is an excerpt from the book, ‘We are Human AngelsHuman Angels have certain characteristics that make them 
 • If since childhood you have wanted to change the world and have not stopped believing…
 • If you have always dreamed of relieving the sorrows of all living beings…
 • If you feel that you have a special talent to help others
 • If you have an out of the ordinary sensitivity…
 • If you have overcome difficult trials in your life
 • If you think that despite everything, life should be lived with joy…
 • If, while always trying to give meaning to your suffering, you believe that there must be a way to stop yours and others suffering…
 • If in your heart there is no room for hatred and resentment…
 • If you always try to change evil into good and darkness into light
 • If you always follow your heart even when it seems to be the hardest thing to do…
 • If you have always had a vision of heaven on earth and would like to spread it throughout the world…
 • If you have the ability to read people and know what is hidden within their hearts…
 • If you silently bless everyone you encounter in your life…
 • If you, from the very beginning, have always felt a sense of not belonging to this world…
 • If you have never been able to relate yourself with any group of people, but you have always had a deep desire to connect yourself with your Souls’ family here on earth…
 • If the search for truth is your greatest passion…
 • If you live with honesty even when it hurts… If you believe in the healing power of Love
 • If you still have the same dreams you had when you were a pure-hearted child
 • If you feel you were born for a greater purpose and would like to express it 

Værmelding

Ei natt, nærmere bestemt natta mellom 11. og 12. desember 2014,  var det som om jeg ble beordret til å åpne øynene rett ut av søvnen og se ut vinduet. Du store himmel! Jeg fikk se en himmel full av breie oransje striper - hele himmelen var oransje.  Absolutt hele.

De breie stripene var liksom noe for seg sjøl. For et syn!  Når syner blir så overmektige er det vanskelig å få festet dem til netthinna, synes jeg. Dette var et slikt syn!  Jeg sjekket himmelen rundt, og den var oransje over alt.  Breie striper oransje.

Hele himmelen var spekket med oransje - virkelig et himmelsk syn!  Nå kommer sommerværet i kjempestore doser, var det jeg sto igjen med i tankene. Det vil vise seg om det blir slik. Vi slipper sikkert å vente så lenge på det svaret. Men dette synet vil sitte i lenge.

Fargen oransje står for glede i alle sine variasjoner.  Det forteller meg at menneskene får noe enormt stort som de felles vil ha glede av. Så kan hver enkelt prøve å tenke seg hva det kan være.  Jeg har ikke svaret, men det er tydelig at gleden omfatter alle - hele verden.

Tukáte

onsdag 24. desember 2014

Sheldan Nidle - 23. desember, 2014 - 5 Eb, 10 Mol, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Velsignelsene deres fortsetter sin vei mot å bli til virkelighet. De som så lenge har forsinket utdelingen av fondene er enten arrestert eller under trussel om å bli arrestert. Et unikt system for distribusjon har blitt testet og funnet at det virker perfekt. Før dette Gregorianske året tar slutt vil mange av dere motta disse velsignelsene. Vi takker våre allierte på Jorden for at de til fulle har samarbeidet med oss. Det er av avgjørende viktighet at i hvert fall noe blir gjennomført som gir beviser for at noe positivt skjer. Denne Juletiden er en tid så god som noen for å gjøre dette. Vi har oppdaget i løpet av det siste året akkurat hvor løgnaktige og svindleriske de som sitter ved makten virkelig er. I sammenheng med dette er det et antall ting som må gjøres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om å implementere en serie programmer for å frigjøre velsignelsene deres fra disse kjeltringene. En serie med viktige møter, som våre ambassadører har hatt med disse de facto regjeringene, har skapt en atmosfære i hvilken våre allierte kan gå i gang med arrestasjoner, og forandre driftspolitikken til visse store banker. Denne nye driftspolitikken er i prosessen med å bli implementert allerede mens vi forteller dere dette. Vi forventer til fulle arrestasjoner på høyeste plan, og til og med at innføringen av NESARA vil følge om kort tid. 

Vi står ved en skillevei nå som dette Gregorianske året 2014 går mot slutten. De som utgjør våre Jordiske allierte synes omsider å være klare til å bruke de fordeler de for øyeblikket har i forhold til den mørke kabalen. Begynnelsen av det nye Gregorianske året gir løfter om å bringe Lysets styrker på banen med å arrestere og fjerne de mørke fra makten. Denne prosessen har vært lenge i emning. De mørke og deres lakeier har hatt makten i denne planetens overflatesamfunn i nesten 13 årtusener. Deres oppgave er å begynne å bygge et nytt globalt samfunn basert på frihet og velstand for alle. Dette skal videre føre til verdensomspennende "avsløring", som vi føler er svært langt på overtid. Mentorene våre kan da lande og begynne å bevege dere raskt mot å bygge et samfunn som endelig er rede til å påta seg de ansvarsoppgavene som i sannhet respekterer og tar vare på Gaia og de økosystemene dere bor i. Et slikt samfunn kan være en velkommen forvandling, fra de mørke rikene dere ble født inn i til de riker der dere har fått deres fulle bevissthet tilbake. Dette betyr også at dere vil være rede til å gjennomføre en full gjenforening mellom dere selv og Agarthas rike.

Denne operasjonen, i regi av Himmelen, med å gjenforene dere med deres forfedre og bringe dere tilbake til full bevissthet, har tatt lengre tid enn forventet. Vi har vært tilstede i stort antall i deres nærhet gjennom mer enn tyve år. Himmelen gav oss en rekke svært strenge retningslinjer å følge. Gjennom årene har vi gradvis blitt løst fra mange av disse dekretene og blitt bedt om å følge en mer unnvikende serie av handlinger for å unngå konfrontasjoner. Vi har gjort dette, hele tiden bevisste med hensyn til hva som måtte gjøres. I mellomtiden har Himmelen fortsatt med sitt eget guddommelige program med å endre deres fysiske essens. Denne prosedyren er nå raskt i ferd med å nå et punkt hvor en mer direkte grad av intervensjon er påkrevet. Følgelig justerer vi kontinuerlig direktivene til de forskjellige medisinske overvåkningsteamene våre. Om natten i disse dager, både registrerer vi og modifiserer graden av forandringer som Himmelen oppnår gjennom sine kropps-ansvarlige. Disse forandringene gjør dere gradvis klare til deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi kan rapportere til dere at disse ulike endringene til nå har forandret nesten 40 prosent av det dere ble født med.

Disse fysiske forandringene gjenspeiles også i forvandlingen av deres emosjonelle og mentale kropper. Deres medisinske vitenskap har bare så vidt begynt å oppdage hvordan deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper i virkeligheten er koplet sammen og samfunksjonerer. De er også i ferd med å begynne å lære hvordan disse "samfunksjonene" i virkeligheten opererer. Etterhvert som dere beveger dere mot full bevissthet, vil de ulike sjiktene av deres tre hovedkropper koples mer dyptgående sammen enn deres medisinske vitenskap i det hele tatt kan forestille seg! Vi følger med og ser at disse koplingene kommer "on line" og begynner å "snakke med hverandre" mer åpent. Tegn på dette kan finnes i den dramatiske økningen i livaktige drømmer og det at mange av dere plutselig føler når vi observerer dere. Denne operasjonen viser oss at dere blir stadig mere klar over at dere eksisterer i mange virkeligheter samtidig. Dette er et element i deres stadig økende bevissthet. Disse fenomenene vil fortsette å øke etter hvert som bevisstheten deres øker. Dere vil om kort tid bli gjort klare for vår ankomst og den kommende samhandling med mentorene våre.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med velsignelser og oppfordrer dere elskverdig å komme sammen med oss på denne Julaften og be og visualisere er rettferdig verden, som er i ferd med å ta form i våre hjerter og i det fysiske riket som dere nå bebor. Vær til enhver tid rede til å bidra med deres sjels mektige kraft for denne guddommelige saken. Dere er et svært mektig kollektiv som for øyeblikket er under utforming av Himmelen, for livet i et nytt rike. Benytt denne storslagne revisjonen til å gi deres affirmasjoner til det våre samarbeidspartnere nå er i ferd med å gjøre. Den første magnifikke delen av disse forandringene vil kunne registreres i løpet av Julen. Gi deres energi til det som er i ferd med å bli en mektig kraft for det gode. Lyset er fullkomment dedikert til å få en slutt på de mørkes arbeidsmåter og gjøre at dere kan komme sammen og på storslått vis forandre dette riket til et nytt et. Våre venner og familie, i Ånderiket og i verdensrommet, har gjort mye for å hjelpe våre samarbeidspartnere og forberede veien til frihet, fremgang og velstand for alle.

Deres nye Jeg vil være et særdeles strålende Vesen som har gjenvunnet enorme evner og som, i Kjærlighet, er rede til å hjelpe Gaia og hennes mange ulike økosystemer. Dere blir nå gjort klare til å bruke deres evner til å forvandle Gaia, og i særdeleshet bringe hennes overflate tilbake til det jomfruelige riket som dere møtte da dere første gang kom hit for omtrent 900.000 år siden. Den verdenen var temmelig forskjellig fra den verden dere ser hver dag. Det er deres oppgave å bringe hennes skoger, sjøer og elver tilbake til sin opprinnelige tilstand. Dere skal også bringe havene hennes og luften tilbake til sin opprinnelige jomfruelig rene tilstand, slik dere møtte dem for så lenge siden. Vi er særdeles stolte over hva dere skal bli. Vi har selv bevitnet den skjønnheten som er Agartha. Denne vidunderlige energien skal dere på vidunderlig vis gjenskape. Vår oppgave er å ha overoppsyn med dere og veilede dere i dette mektige arbeidet. Gjennom disse forandringene vil Gaia vende tilbake til den skjønnhet hun en gang kjente. Og i tillegg til dette skal dere spre dere til de fire vannverdenene og bygge en fantastisk, strålende stjernenasjon.

Således står dere på brinken foran en ny epoke som vil markere dere tilbakevenden til Lyset. Himmelen har lenge fortalt oss om denne tidens komme. Det har vært vårt privilegium å assistere dere med å gjøre denne forvandlingen til en særdeles vellykket en. De siste 300 årene har, særlig i Vesten, sett en enorm vekst i åndelighet. Østen har, til tross for Vestens omfattende undertrykkelse, beholdt inni seg de elementene som nå vil bli gnisten som tenner denne nye epoken. Etter hvert som dere lærer om de ulike religiøse filosofienes opprinnelse, vil dere oppdage hvordan Lys og Kjærlighet fortsatt skinner i dem. Vi ønsker inderlig å hjelpe dere å lære mange ting som kan bringe dere alle sammen. Det er i dette strålende kollektivet av full bevissthet at dere vil oppdage hvordan dere er Ett med alt levende. Vi vil slå vår visdom sammen med deres og skape et i sannhet vidunderlig globalt samfunn. Det er dette samfunnet som skal forenes med alle de andre mektige bevisste Vesener og gjøre denne nye stjernenasjonen mulig.

I dag har vi fortsatt med våre ukentlige rapporter om hva som skjer i denne verden. Snart vil den Galaktiske Føderasjonen og Agarthanerne gjenforenes med dere og sammen skal dere forme en ny stjernenasjon, med Himmelens velsignelser. Det er gjennom dette mektige skaperverket at dere skal gjøre deres storslagne skjebne til virkelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

lørdag 20. desember 2014

Sheldan Nidle - 16. desember, 2014 - 11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med mere nyheter til dere. I dette øyeblikk er mekanismen som skal gi dere deres velsignelser aktivert. Vårt kontorpersonell rapporterer at de første elementene av denne prosessen er underveis og at det ikke er oppdaget noen funksjonssvakheter. Våre allierte på Jorden benytter med stor tillit et leveringssystem som har blitt omfattende testet gjennom mange år. Det er vårt sterke ønske å ha et antall viktige elementer på plass i god tid før Julen. I denne sammenheng har vi kontaktet dem som har ansvaret for disse ulike prosjektene og blitt fortalt at de benytter et antall spesielle «omstendigheter» for å sikre at disse forskjellige leveringene blir vellykket gjennomført. Vi vet at disse leveringene ligger under jurisdiksjonen til dem som er i ferd med å sluttføre de tilpasninger som er nødvendige for å få på plass et nytt og mye mer rettferdig bank og finanssystem. Dette nye systemet skal håndtere mesteparten av utleveringene for å bringe dere velsignelsene deres. Således skal den første delen av disse leveringene gi dere endelig bevis for at disse mange velstands- og humanitære prosjektene virkelig ikke er til å stanse. Vårt inderlige ønske er å bruke disse første utleveringene til å bevise for alle og enhver at de mørkes makt i sannhet er slutt.

Slutten av dette Gregorianske året 2014 vi for alltid bli husket som et enormt velkomment vannskille. Ikke bare vil fremgang og velstand begynne å spre seg blant dere, men også dannelsen av nye styresett og nasjonal ledelse vil bli manifestert. Da Grev St. Germain og Thomas Jefferson skrev det opprinnelige utkastet til den Amerikanske Frihetserklæringen var det ment å være en mektig fanfare som innvarslet frihet, uavhengighet og velstand for alle. I begynnelsen var dette strålende dokumentet influert av slavespørsmålet, slik som det på den tiden eksisterte i Amerika. Dokumentets sanne intensjon har tatt mer enn to hundre år for å materialisere; å synliggjøre for alle de guddommelige sannheter som ligger innbakt i det og gjøre det mulig for denne kloden omsider å gjennomføre sitt vidunderlige mandat. Det som skal skje i den kommende tiden er å belyse dette ytterligere. Dere vil få bevitne den endelige sluttføringen av en stille revolusjon som bokstavelig talt har tatt århundrer å gjennomføre. De som har viet sine liv til å arbeide utrettelig for denne saken vil omsider kunne høste den inderlig velfortjente belønning for sitt arbeid.

Denne stille revolusjonen er ment å sørge for at nye regjeringer kommer på plass, hvis eneste ønske er å være et instrument for sitt folk og en sann beskytter av deres rettigheter. Denne nye organiseringen av nasjonale ledelser vil være det første utrykk for det som etter hvert skal bli deres galaktiske samfunn. Dere befinner dere på et oppadgående bevissthetsmessig transportbånd som uvegerlig vil føre dere til full bevissthet. Samfunnet deres har kontinuerlig blitt forledet til å tro at knapphet og konkurranse er menneskesamfunnets sanne natur. Selvfølgelig er det ikke det. Teknologi og bevissthet former en union som leder til de riker vi til daglig befinner oss i. Den eneste faren er å gjøre seg altfor avhengig av teknologier som ikke trenger kontinuerlig overstyrende input fra menneskeheten. Intelligens er, når alt kommer til alt, basert på anvendelse av åndelig bevissthet. Et slikt input er livsviktig og vi kan ikke understreke dette for sterkt. Dere befinner dere på et punkt i deres teknologiske historie hvor det er nødvendig at dere tar denne grunnleggende advarselen på fullt alvor. Dette er grunnen til at vi er så lykkelige for at en spesiell åndelig intervensjon for øyeblikket er underveis. Denne intervensjonen har til hensikt å raskt lede dere forbi potensielle hindringer for deres tilbakevenden til full bevissthet.

De kommende dagenes begivenheter lover dere således en vei frem til deres skjebnebestemte mål. Vi er her, sammen med våre Agarthanske slektninger, for å gjøre det mulig for dere å raskt kunne ta i bruk vidunderlige teknologier som skal gjøre det lettere for dere å komme videre. Gaia trenger å se at deres globale samfunn ikke lenger ønsker å misbruke hennes ressurser og grise til hennes habitat. Menneskeheten er ment å være både spesielle himmelske voktere av Gaia og å forstå til fulle sin rolle i utfoldelsen av den guddommelige planen for hele den fysiske virkeligheten. Til slutt vil dere utvide samfunnet deres til en hellig stjernenasjon som med visdom og kjærlighet veileder de mange vannverdenene som dere har ivaretakeransvar for og som også vokter over alle de verdenene som utgjør deres egen spesielle stjernenasjon. Disse guddommelige oppgavene er et ansvar dere med glede vil ta på dere. Hver eneste en av dere vet innerst inne hvorfor dere er her og forstår intuitivt hvordan dere kan utføre oppgaven deres. Vår oppgave er å hjelpe dere å oppdage dette. Vi er så glade for at Himmelen har gitt oss denne muligheten. De kommende tider vil bli en tid hvor vi reintroduserer oss for dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere er for tiden travelt opptatt i arbeid sammen med våre åndelige familier og familier fra rommet, slik at utleveringene kan gå som planlagt. For øyeblikket tester vi dette systemet for å forsikre oss om at det enkelt og uproblematisk kan levere velsignelsene deres. Så langt har vi sett at systemet fungerer som planlagt. På begynnelsen av uken har vi til hensikt å gi ordre til dette systemet om å fullføre utleveringene. Vi jobber som en gruppe for å fokusere på dette systemets suksess og for å være klare til å sette den neste delen av planen vår i verk. Så snart utleveringene er gjennomført, kan nye regjeringer og styresett bli virkelighet. Vi venter nå på å kunne flytte våre valgte individer til Washington hvor de kan innta nøkkelposisjoner i en midlertidig regjering som kan iverksette en tilbakevenden til grunnlovens og folkerettslige prinsipper. Dette er ment å være en prototype for et antall andre som skal ta over andre regimer kort etter at det nye amerikanske regjeringssystemet er vellykket gjennomført.

Denne forandringen av regjering og styresett vil ledsages av økende velstand for alle og en global bevegelse mot fred og samarbeid. Denne bevegelsen mot fred vil til løfte frem en rekke ulike små bevegelser som arbeider for å skape et alternativ til den mørke kabalens banksystem. Disse operasjonene som i så stor grad mangler penger til å lykkes, vil bli gitt de nødvendige midler til raskt å begynne å bygge opp en omfattende infrastruktur i hele den tredje verden. Vi har åndelig støttet disse bevegelsene og beskyttet dem mot å måtte gi opp totalt. Det er helt nødvendig å sørge for rent vann, gode veier og ordentlig kloakk, så vel som lett tilgang til banktjenester og andre virkemidler for en levedyktig utvikling av økosystemene. Det er nødvendig at Gaia er en del av all fremtidig global utvikling. Våre stjernefamiliers ankomst vil ytterligere klargjøre dette. Vi ser frem til en global nyoppstart tuftet på en åndelig gjenforening med Gaia.

La oss se på hva som foregår. Deres bevissthet er i rask vekst. Dette gjør dere mer bevisst hverandre og nødvendigheten av å hjelpe hverandre. Dere begynner å bli klar over deres voksende ansvar for verden omkring dere. Det begynner å gå opp for dere hvordan deres nåværende samfunn bidrar til en massiv utrydnings-syklus. Dere innser at den teknologien dere allerede besitter har evnen til å snu dette om. Deres bruk av universell Kjærlighet og Lys er det eneste som kan redde virkeligheten deres. Følgelig er dere nødt til å re-evaluere livsverdiene deres og begynne å bruke denne nye erkjennelsen om verdier på en virkelig fremragende måte. Dere er i ferd med å begynne overgangen fra hjernelogikk til hjertelogikk. Det er denne som vil vokse etterhvert som dere forvandles fra begrenset bevissthet til full bevissthet. Til dette sier vi bare: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag har vi gjennomgått hva som er i ferd med å skje i dette riket. Vi ber om at dere bruker deres visdom og deres bønn til å bringe inn denne nye virkeligheten. Mange er nå engasjert i å manifestere det vi har diskutert med dere. Vi ber om at dere støtter deres innsats og benytter deres iboende evner til å bringe denne nye virkeligheten frem! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization 
Oversetter: Leif 

3D og alt det andre ...

Har aldri i mitt liv ventet så intenst på at noe skal komme, som nå. Hva jeg venter på vet jeg ikke, men en vidunderlig tid skal dukke opp. Det er vi lovet!  Måtte den være her øyeblikkelig, for nå kan det av og til fortone seg som langt fra vidunderlig. Det som skal komme skal helt sikkert overgå et storfint amerikabesøk også f.eks., det skjønner jeg. Det var toppen på spenning før i tida før 'noen' begynte å snakke om de virkelige store storbesøkene. Kom det amerikabesøk kom det også ruslende mye glitter samtidig. Glitter i smykker og ellers mye glinsende vedheng rundt omkring på kroppen, og gjerne en død rev med både hale og hode hang hjelpeløst og dinglet rundt en tilfeldig hals. Jeg tror barna ved slike anledninger fikk øyne store som tinntallerkener. Det er nok ingen overdrivelse det med de tinntallerknene heller, store håpefulle øyne ble sikkert skapt den gangen. Duften av Amerika hang gjerne i lufta under besøket og lenge etter at besøket var i falmingens rekker. Hele landskapet og alt tilhørende forandret seg betraktelig når slike besøk var slutt.  Da ble det memorert alt det barnehodet hadde kapasitet til.  

Nå gjenstår det bare å plassere Illuminati på et dertil egnet sted, så hans bevegelsesmuligheter innskrenkes til det aller minste. Jeg synes vi generelt fortsatt har en tankegang som går i trange uvennlige spor, tross Illuminati og andre forfrosne sjeler. Måtte sporene eller tilførselsveiene spas igjen og aldri mer åpnes så de lite velgjørende tankene ikke har noen mulighet til å nå fram dit de ønsker - da skulle det forhåpentligvis bli bedre - også idag!  Nå har det til og med dukket opp en Lys-by på planeten vår. Tenk det! Det må da være et forvarsel om noe ...?  Bor det mennesker i den byen, undrer jeg, men får ikke tak i svaret. Nå skal verdensfreden proklameres ut over det ganske land, eller verden, i nærmeste framtid.  Aldri mer krig!  Det er ikke mulig i en håndvending å forstå at ingen menn braker sammen mer og tyr til kuler som de lar fyke veggimellom mellom landene etterpå. Stemmekveget kuer seg sammen inne i skuret sitt og puster tungt, ser dumt ut i lufta og venter på stillheten etterpå. Så er det bare å begynne forfra igjen uten større tanker. Slik leves livet eller slik ble det levd. Det allmektige fine og sagnomsuste Livet.

Dette livet som vi drar med oss over alt hvor vi beveger oss. Det fineste vi har, men også det vi behandler mest på slump - over alt og til alle tider - og i alle aldre. Vet det brave Mennesket hva det gjør? Vet dette Mennesket hvor det vil? Vet dette Mennesket hva Mennesket er i bunn og grunn? Vet Mennesket noe i det hele tatt om Mennesket?  Lite trolig. Likevel eksisterer alt det vi kjenner til om Mennesket, samt selve Mennesket. Mennesket eksisterer og er overlevelsesdyktig og vil sikkert drive denne leve-sporten i all evighet. Hva har så denne oppbevaringa i 3D vært godt for? Det har for det meste vært mye ondt og ikke godt!  Men den har vært godt for 3D som utviklet seg mens det strippet Mennesket for ferdigheter og geleidet det ned i de nederste irrganger, bort i de bortgjemte kroker og ut på de mest forblåste utposter. Vær så god Menneske, her skal du bo, ernære deg og lage store bærekraftige familier. Det enkle 3D fulgte godt med hvordan Mennesket utførte både de enkle oppgavene og alt av oppgaver som dukket opp etter hvert, men som slett ikke var enkle og forutsigbare alltid. 3D- mennesket drev og vokste ... !

Mennesket har vel ikke vært igjennom noen bestemt systematisk gransking med hensyn til om det er lett eller vanskelig å være Menneske i 3D!  Det ser ihvertfall ikke lett ut verken teoretisk eller i det praktiske livet. Har Mennesket vært ute i Kulden - den virkelig kalde kulden hvor en ikke skal være spesielt lenge, eller særlig slomset, om en vil komme fra det med det meste i behold. Denne kulden er ikke til å spøke med - tvertimot - den må tas alvorlig.  Under slike uhyrlige tilstander har Mennesket vokst fram i 3D, fra det råeste og ikke særlig innbydende og livgivende utgangspunktet til det Mennesket vi kan beskue idag. Klar til å ta trikken til Høyden! Lykken har nok vært mye bedre enn forstanden - iallefall i utgangspunktet og sikkert hele veien.  Godt gjort Menneske!  Bøyer meg i det jordiske støvet for en slik bragd. Hva visste du stakkars vesen i utgangspunktet?  Ikke en døyt, og kanskje var det like så bra for da bare svømte du med de andre fiskene eller dukket med fuglene eller fløy med insektene eller løp om kapp med bisoner eller gjorde noe annet som var like spennende og utfordrende. Ja, du har hatt en ypperlig tur!

Men nå er det rett før - rett før portene åpnes, bjellene klinger og fanfarene uler oppunder det store velvet.  Det skal riste i takbjelkene i velvets struktur når det voksne 3D-mennesket er på sin seiersreise i tynntynn luft og enda tynnere finklær. Lakkskoene skal klikke over skytoppene og skyene skal blåholde på de tårene som fortsatt ligger i lommene rundt omkring på skyene. Kan være gode å ha til siden når alt slippes løst og ikke noe holdes tilbake lenger. Hittil har alt blitt holdt tilbake mer eller mindre. Noe skulle holdes tilbake, annet ikke, men alt ble endret og ikke tilpasset noe som helst, så der det har vært kaos og dårlig sikt med fare for at alt skulle gli fra hverandre - er over hodene til det driftige 3D-mennesket. Slik har 3D-mennesket lært å leve i stadig kaos i ustadige omgivelser oppunder takmønet til den mye større og godt synlige Byggmesteren.  Hvem er så Byggmesteren?  En salig blanding av hummer og kanari, med tommestokk bak øret og blyant i krøllene.  En tegning hvor alle streker er forsvunnet og spiker som forlengst har vandret ned gjennom luftlagene og ingen vet hvor de er nå, men det skulle gjerne alle ha visst. Egentlig.

Tukáte

SaLuSa, 19. Desember, 2014

Vi kommer til dere for siste gang i dette året, et år som andre før det, har føket forbi som et hurtigtog, ettersom tiden fortsetter å gå fortere enn noensinne. En del av dere som har opplevd livets oppturer og nedturer gjennom lang tid, er uten tvil fornøyd, særlig nå som slutten på denne syklusen er her. Naturligvis er endetiden kaotisk mens forandringene finner sted, men det er ingen enkel sak å bringe forandringene inn når så mye negativitet er i ferd med å bli renset vekk. De høyere energiene bringer imidlertid positive forandringer inn og de er allerede følbare. Som vi ofte har antydet for dere, så vil det kommende året kjennetegnes av implementeringen av mange av dem, selv om vi har restriksjoner på hva vi kan gjøre, inntil Illuminati er plassert på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt og utvikling. Det er mye som foregår for tiden som vil føre til full seier over de mørke Sjelene, som ikke vil være i stand til å fortsette sine planer om å gjøre Menneskeheten til sine slaver.

Ankomsten av Lys-Byen i Sedona vil åpne veien for enda mere utvikling som vil vise uten skygge av tvil at den Nye Tidsalderen har kommet. På et tidspunkt som ennå ikke er fastlagt, vil Verdens-Fred bli proklamert og opprettholdt ved hjelp av den Galaktiske Føderasjonens nærvær. Tvungne forandringer i regjeringer verden over vil sørge for at Lyset vil innta viktige posisjoner som vil sikre at forandringene blir gjennomført etter intensjonen og på ingen måte hindret eller nektet å skje. Endetiden i denne syklusen er av ytterste viktighet for fremtiden deres og vi vil sikre at den fortsetter i overensstemmelse med Guds ønsker. Til forskjell fra tidligere sykluser vil denne oppfylle sine løfter, fordi dere nå er klare til et kjempesprang fremover og inn i Lyset.

Det finnes bare én Skaper av Alt Som Er og den ene Gud i dette Universet, uansett hvilket navn dere måtte ha satt på dem. Derfor er dere Ett med Alt Som Er og dette er verdt å merke seg når dere blir utfordret med hensyn til deres tro. Til slutt vil alle forstå og akseptere sannheten om deres opprinnelse og slik vil det være uansett hvor dere reiser i de høyere dimensjonene i Universet. Foran dere ligger tallrike muligheter til å søke det dere ønsker og til å utforske det storslagne i en overflod av livsformer. På Jorden har dere levd et meget begrenset liv og andre sivilisasjoner har ikke fått lov til å blande seg inn i den Overordnete Planen for deres evolusjon. Av nødvendighet har dere imidlertid hatt en begrenset kontakt med Utenomjordiske og blitt vant til å se skipene deres på himmelen. Dere vil etablere full kontakt med dem i tidens løp, men det er mye som må komme på plass før det blir mulig. Men tiden frem til dette vil være spennende for dere etter hvert som dere gjør raske fremskritt i deres evolusjon.

Nå er tiden kommet for Lysarbeidere og alle sjeler å opprettholde sitt nåværende evolusjonsnivå og vite at hvem som helst når som helst kan gjøre et kjempesprang fremover. Vit at alle sjeler med tiden vil finne sin riktige plass i Universet, som vil tilby de mest gunstige forhold for deres planer for videre utvikling. Naturligvis eksisterer ikke tiden, slik dere kjenner den, i de høyere dimensjonene og dere vil finne at alt er i Nået. Disse nivåene er ikke fremmede for dere ettersom dere kom fra dem før dere inngikk avtale om å oppleve og erfare de lavere vibrasjonene. Med andre ord er dere alle i ferd med å oppleve det dere gjorde avtale om å gjøre, men den lange syklusen i de lavere dimensjonene går nå mot slutten etter hvert som den nye syklusen tar over.

De fleste av dere har levd mange, mange liv på alle ulike nivåer, som ledd i deres erfaring og læring i de lavere vibrasjonene. Dere har gjort erfaringer i mange ulike roller i samsvar med hvilke som ville gi dere de beste utviklingsmuligheter. Dere kan være forsikret om at dere har hatt storslåtte liv hvor dere hadde alt hva dere trengte, men at dere også har hatt liv i “nød” som skapte balanse med hensyn til deres læringsbehov. Til slutt vil erfaringene deres være i fin balanse og dere vil ikke søke rikdom utover det dere har behov for, men simpelthen bare det som er nødvendig i den situasjonen dere befinner dere i. I de høyere dimensjonene finnes ikke de samme utfordringene ettersom dere med tiden vil kunne benytte tankens kraft til å manifestere akkurat det dere trenger i øyeblikket, og mer enn det når det er nødvendig. De høyere dimensjonene er deres sanne hjem og en myriade av ulike opplevelser venter dere, i samsvar med deres ønsker.

Deres oppgave er nå å være positive uansett hva som skjer omkring dere og hjelpe andre gjennom den kommende perioden slik at de kan forstå hva som skjer. Deres nærvær kan løfte andre opp ved å bringe en ro inn i deres liv, slik at de også kan hjelpe. Det vil ikke være lenge før det blir helt åpenbart at forandringer er i ferd med å skje som er til fordel for helheten. De viktigste av dem vil dukke opp når Pressen blir i stand til å rapportere nøyaktig og sannferdig om det som skjer, hvor de tidligere var sensurert av Illuminati og deres medløpere. Fjernsynsnyhetene er heller ikke til å stole på, men dette vil også forandre seg om relativt kort tid. Gjennom mange år har dere blitt desinformert og villedet med hensikt, og ofte blitt foret med direkte løgn, slik at Illuminati kunne manipulere hendelser som hadde betydning for deres fremtid. Denne situasjonen vil etter hvert opphøre å gi dere problemer og da vil dere kunne glede dere over en nyfunnet frihet.

I mellomtiden utfører vi med glede våre oppgaver, vel vitende om at deres frihet fra de mørkes undertrykkelse kommer stadig nærmere. Dere har fullført deres tjeneste i de lavere vibrasjonene, og nå er det ingen grunn til å se seg tilbake, ettersom deres vei fremover er sikret. Størrelsesordenen og omfanget av forandringene vil være overraskende for de fleste sjeler og vi føler oss privilegerte som kan være til sted i en slik monumental tid i deres evolusjon. Dere har den mest vidunderlige tid foran dere og dere er skjebnebestemt til å gjenforenes med oss, dersom det er deres ønske. Med alle deres erfaringer har dere kvalifikasjoner som gjør at dere kan tjene Lyset i mange posisjoner og på mange områder. Drivkraften deres vil vær ønsket om å tjene andre, men dette vil på ingen måte virke begrensende på deres ambisjoner eller behov for å søke nye erfaringer. I de høyere vibrasjonene kan levetiden forlenges enormt, slik at dere kan gi dere i kast med oppgaver som krever mer av deres tid.

Kjære Sjeler, gå rakrygget og la dere ikke bli trukket ned uansett hva som skjer omkring dere. Dere er en Øy av Lys og har kapasitet og evne til å spre Kjærlighet og Harmoni hvor enn dere er. Deres nærvær oppløfter andre og vibrasjonene deres vil spre en mild oppløftende energi som vil skape en beroligende og lykkelig følelse hos andre. Alle mennesker ønsker å hjelpe andre, men ofte greier de ikke å møte de krav som stilles til dem. Gjør det dere kan, selv om det bare er noen vennlige ord, for disse vil løfte folk opp. Straks dere er sentrert i Lyset vil dere helt naturlig spre det omkring dere og det vil omfavne mennesker selv om de befinner seg et stykke fra dere. Lyset er den mektigste kraften i Universet, men på det nåværende tidspunkt er dere overhodet ikke i nærheten av å nå deres fulle potensial.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender dere hilsener og de beste ønsker for denne tiden av året hvor dere kan glede dere over festligheter og feiring sammen med deres venner og familie. Spennende tider ligger foran dere og et nytt år som er svært løfterikt.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

fredag 19. desember 2014

Arcturian Transmission to Earth - Part 2


Our Dear Ones,
We the Arcturians welcome you back for the remainder of our transmission. We left
off our transmission by explaining that the consciousness contained within the 3D
Matrix of your physical form is intimately intertwined with the consciousness within
the 3D Matrix of Earth.

Thus, your personal 3D Matrix is grounded into and melded with the planetary 3D
Matrix. As you allow the inflow of higher frequencies of light into your 3D Matrix,
it is instantly shared with the 3D Matrix of Gaia's planetary body. Gaia then amplifies
that light and sends it back to you.

This form of mutual reception occurs as the back and forth flow of the timeless
higher frequencies of light escalating to transmute both planetary and personal
matrixes. In this manner, the time-bound holograms of personal and planetary form
allow the outflow of their time-bound expressions into the timeless world of antimatter.
Simultaneously, antimatter projects its inflow of formless light into the matrixes
of the physical Earth. In this fashion, your consciousness, and eventually your
form, will phase in and out of differing dimensions. You can 'lock' your consciousness
into the dimension of your choice by sending the bonding force of unconditional
love into that dimension of reality.

While you are bonded to that dimension via your unconditional love, that particular
expression of your Multidimensional SELF will be highlighted as 'your experience.'
You unlock your consciousness by taking the 'key' of unconditional love out of the
'lock.' Your higher expressions of SELF resonate beyond time. Thus, when you re-enter
your 3D life, you can do so a second before you left.

Furthermore, you do not actually leave. You are expanding your physical consciousness
into the higher frequencies of your Multidimensional SELF. Thus, you are NOT leaving;
you are bi-locating. This bi-location is normal to your higher dimensional expressions
of SELF because resonating beyond time allows you to maintain the conscious awareness
of more than one reality at the 'same time.'

Once you completely link your multidimensional mind with your third dimensional
brain, you will be able to expand your conscious awareness into multiple expressions
of your SELF within the ONE of the NOW. When you first awaken to your multidimensionality,
you may only be able to contain one other expression of your SELF while you are
also wearing your physical form.

Your physical form can 'burn out' like a dry leaf in a fire from the higher frequencies
of your SELF. Hence, until you activate at least your inner lightbody, your kundalini,
it will be difficult to hold the true 'fire' of your SELF in your physical form.
Conversely, your multidimensional mind is not limited to your form and has a filter
so that only the frequencies that your physical form can tolerate will actually
be downloaded into your 3D matrix. This one-way flow of the quantum expression of
your SELF is continuously interfaced between your multidimensional mind and our
third dimensional brain.

Your physical consciousness and body can only access this multidimensional information
via your multidimensional consciousness. Many of you are experiencing immense changes
in your body as it adapts to its higher dimensional expression of Lightbody.
Your Lightbody is continuously housed within the kundalini force within your core,
and within your multidimensional mind. From these locations, your multidimensional
lightbody is slowly seeping into your earth vessel to gradually and safely transmute
your 3D matrix into higher frequencies of resonance.

Remember that transmutation does not add or subtract any elements of your form.
That process is known as transformation, in which new elements are added to create
the shift. Within the process of transmutation, nothing is added or subtracted.
Instead, every cell and atom is transmuted into a higher frequency of expression.
Therefore, you are much like the caterpillar who transmutes into the butterfly.
The DNA for the butterfly and the caterpillar are exactly the same. However, the
form of the caterpillar is limited to the branch on which it is crawls to find
new leaves to eat.

Conversely, the butterfly takes off into the air to perceive a much greater vista
and a higher perspective of life. These small, delicate creatures travel thousands
of miles on delicate wings to complete their cycle of life. You are butterflies
that are NOW traveling in your consciousness, but your caterpillar still remains
on the 'branch.'

Consequently, you are both the grounded element of the caterpillar, as well as the
transmuted element of the butterfly. As your consciousness continues to expand,
your third dimensional earth vessel is completing its life cycle to transmute into
your Multidimensional SELF.

Many of you are living this experience right now. Therefore, your consciousness
is phasing from caterpillar to butterfly, then back again into caterpillar. Part
of this phasing is because many of you have volunteered to maintain BOTH 'butterfly'
and 'caterpillar' forms for as long as Gaia needs your assistance.

However, eventually, you will increasingly identify with the freedom of your butterfly
SELF and be ready to release the limitations of crawling to your next leaf for food.
You will then begin to phase out of your earth vessel and into your multidimensional
lightbody.

Once you fully accept the gift of the higher dimensions of light into your transmuting
form, you serve as a living portal that shares that light with the body of Gaia.
The higher frequencies of light that you bring into your pineal gland circulates
down through all your chakras to share the light with Gaia.

In this manner, you are facilitating the transmutation of the great mass of Gaia's
planetary body. Gaia then combines the gift of light that she is receiving from
all her awakened ones into one quantum soup which is, in turn, shared with all Her
humans, animals, plants and physical locations.

You are in the timeline in which you have chosen to have a simultaneous planetary
and personal transmutation into the fifth dimension and beyond. Therefore, if your
environment shifts along with the form you are wearing, you will NOT separate from
your earthly life.

Instead, you will transmute WITH your earthly life. Hence, do not be concerned that
things are NOT different. From our perspective things are vastly different. However,
since you reflect the same 'difference' as your reality, your life appears to be
the same.

Thus, we ask that you take a moment of your remaining 'time' to reflect on your
personal and planetary life ten years ago. In other words, go into your past to
experience how your present has shifted into a future of constant change. As you
continue to reflect on your past, present and future in this way, time will begin
to blur into the NOW.

We wish to remind you that in life after life this seed of knowing that we have
shared with you has been implanted in your earth vessel. Sometimes that seed landed
on rocks in which the seed could not take root and the knowing was baked away from
the hot sun. Sometimes the seed landed in pools of water in which the seed could
not survive and it drowned at the bottom of the murky silt.

Fortunately, sometimes the seed landed on fertile soil and the seed took root. It
was within those lives that you remembered your SELF. It was in those realities
that you realized that you were a great being of light that came into a small earthen
vessel to remember the truth and pass it on the others.

However, in many of your sojourns to Gaia's body, remembering was difficult and
lonely because the times were too harsh for you to dare speak the truth. In fact,
many of those who did share their inner knowing were chastised and even tortured
or killed.

When this occurred, a scar was left on your Soul that warned you to be careful before
you spoke the truth again. This scar caused you to forget the truth even if it was
a lifetime in which it was safe to share it. Sometimes it took many incarnations
on Gaia's Wheel of Life and Death before you could remember and/or dare to share
what you the truth that you remembered.

We tell you now, our beloved members of transmuting Earth, that this is the Clarion
Call. This message in your NOW is the call to remember and to share. Share that
which you remember in whatever manner your present body finds most creative.
If you share in a manner that feels creative, your consciousness will expand further,
which will give you greater endurance. Also, then you can just 'tell a story in
a book,' 'write a great song,' 'create a lovely dance,' or 'paint a wonderful picture.'
If your message is cloaked in your creativity, you create a safety net for yourself.
Plus, you will greatly enjoy your sharing because expressing your creativity pulls
you back into your Multidimensional SELF where all your TRUTH is stored. Therefore,
dearest ones, we end this transmission by thanking you in advance for the wonderful
contributions that we know you will share with your ascending planet.

Your present form may not last until the glory of New Earth is a normal, everyday
experience. However, you will end your present life by stepping into your mastery.
As an Ascended Master you will be able to create a form wherever and whenever you
please.

Remember, since New Earth is timeless, there is no hurry to get there. You cannot
be late if there is NO time. As we complete this transmission, we remind whatever
version of your SELF that is attending this message to go into meditation to join
with your highest expression of SELF.

From that frequency of your being, send forth a call to ALL of your parallel, alternate,
higher and lower dimensional expressions of SELF that the time is NOW! With these
final words, we send you a burst of Violet Light, in which you could bask for as
long as you need.

Blessings,
The Arcturians

Awakening with Suzanne Lieonsdag 17. desember 2014

Tanker ...

Nå er dagene mer uforståelige enn et russisk eventyr. Det er dager med så mange vedheng at det er lett å miste oversikten - bildet (les; dagene) er så enormt variert. Noen ganger er det som om jeg sitter i Edens Hage og ikke har gjort annet i hele mitt evige liv. Slaraffenlivet blir imidlertid fort avbrutt av sekvenser hvor gulvplankene kommer meg i møte i mer enn rasende fart. Jeg våkner til etter slike angrep med bortdovning i de fleste lemmer - og jeg forstår ikke kroppens spill på alle de nye strengene i det heletatt. Men det er akkurat som om den skal si meg at nå har dén lyst til å spille førstefiolin på alle instrumentene samtidig, og at jeg egenlig ikke har noen stemmerett for eller imot med hensyn til dette. Nei vel ... . Vår skilsmisse er på gang, forstår jeg. Den som nå trekker seg tilbake er den gamle kroppen og forhåpentligvis holder jeg på å spille inn en ny kropp eller ny ham om du vil. Det er dét jég tenker iallefall. Litt turbulent er det, men det skal gå fint summa summarum.

Jeg har ikke et eneste blåmerke verken her eller der, men jeg har så ondt som om jeg skulle vært i et torturkammer. Innbiller meg at dette kammeret ikke er noe behagelig sted hvor det utdeles tyrkiske bad og de lifligste blomsterdufter. Jeg greier imidlertid ikke å tenke en tanke på et slikt kammer til ende - det greier jeg altså ikke. Når jeg kjenner hvor ondt jeg har i kroppen av mine helt personlige eskapader i noe som bare er fantasier i sammenlikning, så skjønner og forstår jeg at det ekte kammeret er en djevelens oppfinnelse. Og hva skal jeg kalle de stakkarene som står til tjeneste og utfører ordre i slike kamre - det aner jeg ikke og vil heller ikke la det bli mitt problem. De stakkars uheldige som må krype til dette 'korset', greier jeg heller ikke å formulere dekkende ord på. Det er denne verdenen vi ser en ende på nå, og så opplever vi at den nye kommer anstigende på sitt vis og dermed settes fantasien i fritt spill.

Tar vi en fantasitripp til det omtalte kammeret, så er det med gru vi må gi oss over, melde pass og så forsvinne fra åstedet - fantasi eller ikke ... . Jeg skal utholde en god del fiffige påfunn i avslutningsfasen for å endre denne verden - få den bort så den aldri mer kommer tilbake og viser seg for noen mennesker mer, slik eller slik.  Nå er det virkelig en ordre til den nye tida - kom fram med den nye verdenen med sitt lys og sine lykkelige mennesker som ikke vet hva gråt er, men derimot har det nye mennesket mer enn god greie på hva glede er - hva kjærlighet virkelig er. Nå vil vi ikke vente lenger på dette omtalte paradiset hvor menneskene spankulerer på marka og plukker litt blomster her og pynter et herlig befriende fellesbord der. Nå er nykkenes tid forbi og nå er den harde virkelighetens tid også forbi. Nå er det bare oss igjen på marka hvor det er fritt for kammer slik eller sånn, og det er blottet for all annen smerte og ondskap.

Tukáte

Matthew Ward - 14 desember, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. I denne sesongen med hellige og sosiale feiringer fremstår Jorden nærmest som om den gløder av utallige lysglimt, når de som har mye deler generøst med dem som har lite. Noen av dere har skrevet at dere har skyldfølelse over å glede dere over julens fester og annen underholdning, fordi så mange ikke en gang har det de trenger for å dekke sine grunnleggende behov. Kjære familie,vær fulle av glede, vær begeistret og takknemlig for denne lykkelige tiden med familie og venner! Dette er slik livet på Jorden er ment å være og de oppløftede vibrasjonene fra disse lys-fylte følelsene åpner opp en hovedvei til en bedre verden for alle mennesker.

Tradisjonelt er dagene når året går mot slutten, en tid for å tenke over det man har fått til og lykkes med i de foregående månedene. For Lysarbeidere omfatter dette også vekst i sinn og ånd – og hvor beundringsverdig deres vekst har vært! Dere føler kanskje at dette er til tross for alvorlige utfordringer, men det er på grunn av dem. Når dere støtte på hindringer eller tilbakeslag, mønstret dere deres indre styrke og fortsatte på deres vei; når én dør lukket seg, så dere etter en annen som ville åpne seg; gjennom deres besluttsomhet om å fortsette å gå fremover, fortsatte dere å vokse i visdom, mot og ånd.

Vi vet at dere til tider blir trette av denne verden og at det er vanskelig å se bakenfor de karmiske dramaer som i stort tempo utspiller seg. Vi har også stått på den samme scenen og tjent lyset "i skyttergravene" hvor dere befinner dere, så vi vet at for dere synes det som om utviklingen og fremskrittene er alt annet enn raske. Hvor vi ønsker at dere kunne se deres verden fra vårt utsiktspunkt – dere beveger dere med lysets hastighet og den mengden av lys dere utstråler er et vidunderlig syn!

Den andre siden av deres årlige tradisjon mot slutten av året er å se fremover og gjøre beslutninger for det nye året. For mange Lysarbeidere innebærer dette å vinne større innsikt i universelle sannheter, og det å greie å se forskjellen mellom illusjon og virkelighet er et signifikant aspekt av åndelig og bevissthetsmessig utvikling. Vi takker den leseren som siterte fra et av våre budskap: "… å se bakenfor illusjonen, å åpne deres hjerte og sinn for sannheten om hvem dere virkelig er – dette er hva oppstigningen handler om!" Vær så snill å spørre Matthew om å forklare hva som er illusjon og hva som er virkelighet.For noen år siden besvarte jeg et liknende spørsmål og jeg ba min mor om å finne frem det. [Utdrag fra Matthews budskap 23. Mai, 2005]

"Hva er det Matthew mener når han sier 'Vi lever i en illusjon!' Har hver enkelt sjel sin egen virkelighet, eller deler vi alle samme virkelighet?"

Per definisjon er en illusjon bedragersk og lett å la seg lure av, noe som blir oppfattet som virkelig, men som er uten basis i virkeligheten.

Illusjonen i tredje dimensjon er at dere har kun dette ene livet på Jorden, så dør dere og etterpå er det, ifølge mange, et eller annet vagt definert "sted" som enten er velsignet eller et ild-og-svovel "liv etter døden" hvor dere blir værende for evig tid. Virkeligheten er at dette er bare ett av mange hundre eller mange tusen av liv/erfaringer for en sjel som lever i mange ulike former og lokaliteter samtidig i universet.

Illusjonen er at dere er kroppen deres, personligheten deres, deres personlige egenskaper, deres følelser, deres suksesser og at dere tilfeldigvis har en sjel som reiser Gud vet hvor når dere dør. Virkeligheten er at dere er sjelen, en del av Gud, uatskillelig fra Ham og alle andre sjeler i universet; dere har et liv hvor dere gjør fysiske erfaringer som dere valgte for å utbalansere tidligere liv; og at dere er et vesen med evig liv.

Illusjonen er, avhengig av hvilken religiøs tilhørighet man har, at universets Høyeste Vesen er korrekt portrettert kun av ens egenreligion og at Hans lover, slik de er tolket i ens egen religion, er absolutte. Virkeligheten er at det Høyeste Vesen i dette universet er underordnet Skaperen, det Høyeste Vesen i kosmos. Han er summen av alle sjeler, alle livsformer, over alt i dette universet og Han kjenner hver eneste tanke, hver eneste følelse som hver eneste livsform har. Han kan ikke sette til side Skaperens lov om fri vilje når sjeler kommer på vidvanke fra sin sjelekontrakt som ble inngått før de ble født, slik at det er ikke "Skje Din vilje".* Selv om det er vanlig å si "Han", er Gud, eller Kilden, uansett hvilket navn dere velger å gi den, selve symbolet på androgyni, den fullkomne balanse mellom maskuline og feminine energier. Han skapte ikke religioner – det var det noen få villfarne deler av Ham som gjorde.
Illusjonen er at ondskap er det motsatte av det gudelighet. Virkeligheten er at mørke er fraværet av lys, fraværet av kjærlighet og åndelig klarhet.
Illusjonen er at Jorden er en liten planet av fast stoff hvis beboere er det eneste verifiserbare intelligente liv i universet. Virkeligheten er at Jorden er en sjel med planetkropp, som er hjem for vesener innvendig, på overflaten og over den. Og hennes overflatebeboere er for størstedelen mye mindre avanserte åndelig, intellektuelt og teknologisk sett, enn mange andre sivilisasjoner.
Ja, hver enkelt sjel har sin egen illusjon når det gjelder dem selv, alle fasetter av sitt liv, planeten Jorden og Kilden til Alt, men til slutt vil alle dele den samme universelle virkeligheten.
Tusen takk, Mor. Mange som vet at de er Lysarbeidere har gjort eksemplariske fremskritt med hensyn til å takle 3D situasjoner, samtidig som de avanserer mot 4de dimensjons utvidete horisont, slik at overgangen er ikke som en plutselig åpenbaring, men heller som en bekreftelse på de fremskrittene dere har gjort. Men det store flertallet av dem som tjener lyset uten at de vet det, har ingen anelse om at de spiller sine valgte roller i en omfattende og detaljert planlagt saga om lys som triumferer over mørke; med tiden vil også de se hvordan tredje dimensjons illusjoner etter hvert utfolder seg og blir til universell virkelighet. En annen måte å betrakte virkeligheten på er “uni-verse”, å tale med én stemme – stemmen til deres multidimensjonale selv i Altets En-het.

Før vi tar opp nylige hendelser som vi har blidt bedt om, vil vi gjerne si et par ord om de store massemediene. Illuminatis tentakler er i ferd med å miste grepet på dem, men de har fortsatt tilstrekkelig tak på dem til å sikre at de inneholder ting som terrorisme, protester, aggresjon og andre hendelser som vekker negative reaksjoner; i tillegg er noe av informasjonen forvrengt ved at man utelater enkelte sider av stoffet, og noe er direkte løgn. Vi mener ikke å foreslå at dere skal ignorere medias rapporter, men vi ber dere bruke deres kritiske sans når dere leser “nyhetene” og unngå å la dere trekke inn i deres dramatiske fremstilling av dem.

Nåvel, for å oppsummere: Vil publikums voldsomme protester i USA, på grunn av de Afro-Amerikanske mennenes død, som skyldes overdrevne polititaktikker, føre til reformer og få en slutt på rasediskriminering i dette landet? Reformer vil komme før rasistiske følelser tar slutt, ettersom de er blitt dypt innpodet fra den ene generasjonen til den neste; denne giftige kjeden av holdninger vil bli brutt av unge mennesker som motstår den og overvinner den. Ja, alle som er involvert i hendelsene meldte seg frivillig på sjelsnivå til å spille sine respektive roller, som mange andre har gjort før dem, for å opprettholde et globalt spotlight på de grusomme urettferdigheter forårsaket av rasisme og alle andre fordommer, ikke bare i USA, men over alt hvor de er en faktor i folks liv.Til slutt vil disse aspektene av deres sivilisasjon kun eksistere som sørgelige kapitler i deres historiebøker.

I situasjoner og saker hvor det er dyp splittelse i synsmåter og holdninger, vil diskusjonene for å bygge bro mellom ekstremene gå i sikksakk inntil planeten deres er så gjennomsyret av lys at samarbeid kommer naturlig mellom forhandlerne på begge sider. Alle landene i Midtøsten, mange i Afrika, Nord Korea, Ukraina, Tsjetsjenia og Hong Kong er de som oftest er nevnt, men også folk fra andre områder i verden har spurt når de vil få se positive forandringer i sine land. Dersom vi visste når urolighetene ville ta slutt, ville det være en glede å fortelle dere det – i tidligere budskaper har vi forklart hvorfor dette ikke er mulig for oss å vite. Det vi kan fortelle dere med den største sikkerhet er at enhver form for undertrykkelse og korrupsjon i deres verden vil opphøre litt etter litt, i en myriade av små steg. I mellomtiden opplever en mengde sjeler det de valgte i sine livskontrakter for å fullføre karmisk læring og utvikle seg inn i fjerde dimensjon åndelig og bevissthetsmessig.

“Støtter dere for eller er dere imot frigjøringen av CIA rapporten om torturen av de 'anholdte' etter 11. september terror aksjonen."Sjeler som er stasjoner her tar ikke stilling for eller imot noen beslutninger som blir gjort på Jorden, men fordi vi vi har innsikt i hva det er som er under utvikling, vil vi si at frigjøringen av rapporten var av avgjørende viktighet. Selv om ord om de brutale forhørsteknikkene kom ut for en tid tilbake, så er en offentlig innrømmelse av det som har funnet sted et steg mot sannheten om "11/9", og at det blir avslørt og synlig for alle vil virke som en katalysator for "å kaste lys inn i" andre store løgner og svik som lenge har vært holdt skjult for folket.

Når det gjelder voldelig atferd eller mishandling utført av enkelte celebriteter, så har alle parter på sjelsnivå avtalt å delta i de ulike situasjonene av to grunner: for ytterligere å synliggjøre smerten og pinen til alle personer som blir utsatt for denne type behandling, og for å vise hvor tåpelig det er å opphøye enkelte sportsutøvere eller underholdningsartister til idol-status. Den større og viktigere sannhet som vil vokse frem er anerkjennelsen av at hver eneste person i samfunnet deres har like stor verdi i familien av sjeler; og et biprodukt av dette så og si, vil være anstendig arbeidslønn for arbeidere på alle felter slik at alle kan dele av Jordens overflod.

Kort sagt, alt som skjer på Jorden deres har et mål og en mening! Når dere vet at alle konfliktfylte situasjoner, skuffende eller sterk ladde temaer er et steg på vei mot fred, rettferdighet og likhet for loven, blir det mulig for dere å betrakte alle situasjoner og mennesker uten å dømme eller fordømme. Sannelig trengs det atskillig mer for at den Gyldne Tidsalderen skal materialisere til fulle, men det kommer. Forandringen som starter inni hver enkelt person skaper en flodbølge av kjærlighet som er i ferd med å forandre verden deres og innsats som foregår utenfor offentlighetens lys i denne sammenheng, vil begynne å blomstre på en måte som det ikke er mulig å ta feil av.

Vi har tidligere snakket om viktigheten av musikk og denne juletidsperioden byr på majestetiske komposisjoner, julesanger og glade populære sanger som oppløfter ånden og stemningen deres. Teksten i en del julesanger beskriver ikke sannheten om Jesus’ fødsel, men de uttrykker en høyaktelse som er inspirert av denne høyverdige sjelen. Den mektige kjærlighetens essens fra alle budbringerne som Gud har sendt for å opp-lyse sine barn på Jorden, finnes inni deres og omkring dere til enhver tid. Syng og lev i en overdådighet av Glede for verden!, våre kjære brødre og søstre, og gå inn i det nye året i denne vidunderlige ånd.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

mandag 15. desember 2014

SaLuSa, 12. Desember, 2014

Hvilke spennende fremtidsutsikter som ligger foran dere! For dere kan med rette se frem til en tid full av avsløringer, og positive indikasjoner på at de forandringene dere har ventet så lenge på, nå er i ferd med å bli til virkelighet. Vi kan godt forstå grunnen til at dere føler en viss skepsis, men vi føler oss sikre på at gitt litt tid, så vil dere ikke ha noen som helst tvil om at dere er i ferd med å legge den gamle Tidsalderens syklus bak dere. Den har fått løpe linen ut og det finnes ingen vei tilbake for disse mørke maktene som har opprettholdt den. Naturligvis vil det fortsatt være hindringer å overvinne, men de mørkes evne til å opprettholde den er smertelig minsket. Dere kan forvente at de vil prøve å hindre at nyhetene kommer ut, men disse er av så stor viktighet at vi vil ikke tillate at de blir stoppet eller manipulert. Det kan oppstå enkelte mindre problemer, men dere kan være sikre på at en vidunderlig fremtid er sikret for dere.

Tidspunktet som er valgt for kunngjøringen har åpenbart blitt valgt med julehøytiden i tankene, slik at den kan nå frem til flest mulig. Familier kan komme sammen og samtale om hva de kommende Lys-Byene vil innebære og bety for dem. Dette burde føre til en enorm oppløftelse av folks tillit til fremtiden. Alle deres opplevelser og erfaringer har vært fulgt nøye helt siden begynnelsen av denne syklusen for omkring 26.500 år siden. Dere har blitt veiledet til å følge en vei som ville gi dere de nødvendige opplevelser og erfaringer som ville fremme deres evolusjon, og også anledninger til å løfte dere over de lavere energiene. Endetiden har alltid blitt påvirket av hvilken retning dere ville velge å gå i og vi er svært glade for at tilstrekkelig mange sjeler av Lyset har lykkes. De har kanskje ikke vært majoriteten, men deres evne til å bringe Lyset gjennom har vært tilstrekkelig til å overvinne de mørke energiene som ellers ville ha ødelagt dem og tatt over kontrollen fullstendig.

Etter å ha stått for det dere tror på, ofte uten noe som helst bevis, har dere omsider noe å vise til, og etter hvert som tiden går vil det bli stadig sterkere. Noen sjeler vil finne det vanskelig å forstå meningen med det som skjer og vil fortsette med å gjøre ting som de alltid har gjort. Det er helt greit ettersom hver eneste en av dere må følge deres egen intuisjon, og bestemme deres egen fremtid. Dere kan ikke simpelthen velge å gå lenger inn i Lyset enn deres egne vibrasjoner tillater dere å gjøre. Dere må derfor tillate at andre definerer sine egne behov og hvilken vei de vil gå. Dere kan være helt trygge på at alle sjeler til slutt vil befinne seg nøyaktig der de er ment å være. Dette gjør det mulig for dem å fortsette sin evolusjon på et vis som er passende i forhold til deres forståelsesnivå. På lang sikt vil alle sjeler stige opp, siden det i virkeligheten ikke finnes noen tid slik dere forstår den. De høyere nivåene er ikke bundet av tid og sjeler kan bevege seg forover og bakover i den.

Rundt om på Jorden vil nyhetene om de nye Lys-Byene skape stor opphisselse og gi folk enormt håp for Menneskehetens fremtid. Frem til nå har fremtidsperspektivene virket grimme, med kaos som syntes å bli stadig verre, og med lite håp om noen forandring til det bedre. Som dere har erfart, kan endetiden være temmelig urolig og lett få konflikter til å flamme opp mens de gamle energiene spiller seg ut. Imidlertid er det ingen ting som kan stanse den fulle manifestasjonen av den Nye Tidsalderen som allerede har begynt. Det som vil skje vil gi folk enorm tro på fremtiden og mange vitenskapelige og teknologiske fremskritt dere har hørt nyss om kan snart bli en del av deres virkelighet. Selv om dere har blitt holdt tilbake av de mørke Sjelene, så er det imidlertid fortsatt et faktum at fremskritt har fortsatt å skje og at nye oppfinnelser har blitt gjort, som vil gjøre livet deres mye lettere. “Nød” vil til slutt bli et unødvendig ord og det vil komme en tid hvor all fattigdom vil være totalt eliminert. Sult og mangel på materielle ting som gjør livet akseptabelt vil ikke lenger være et tema, ettersom det vil finnes rikelige tilgang til alle de nødvendige ting som kan gi dere et godt liv.

Kjære Sjeler, nå burde dere ha en god anelse om hvor Menneskeheten er på vei og det vil gjøre godt igjen for alle de mindre akseptable erfaringene dere har hatt. Alt har selvfølgelig vært i deres evolusjons interesse og har vært planlagt fra det ene livet til det neste, slik at dere har kunnet fortsette å løfte dere opp og høyne vibrasjonene deres. For de sjelene som ikke har vært i stand til å greie dette, er det ikke noe de vil bli bebreidet for, de vil simpelthen bli gitt nye muligheter til å lykkes i neste runde. Som dere ofte har blitt informert om, så har dere til enhver tid fått hjelp og har aldri vært overlatt til dere selv for å kjempe deres kamp alene. Det kan synes som om det ikke har vært slik, men vi ber dere huske på at vi kan veilede og arbeide med dere, men hvilken vei dere til slutt velger å ta er deres egen avgjørelse, for hvem er vel vi, eller sannelig noen som helst andre, til å blande oss opp i deres valg?

Betydelige mengder karma har akkumulert seg på Jorden på grunn av dem som tror på hevn for handlinger noen har gjort mot dem. Det er et faktum at dette bare gir dere mere karma, fordi ingen ting noensinne blir vunnet gjennom slike handlinger. Hver eneste sjel må stå ansikt til ansikt med seg selv og sine handlinger når det jordiske livet er over. Det er selvfølgelig vanskelig å forholde seg passiv i en voldelig verden, men husk på at dere hele tiden skaper deres egen fremtid. Dersom du er en sjel av Kjærlighet og Lys som har nådd et slikt nivå at du kan uttrykke “kjærlighet” i enhver situasjon, så er du med sikkerhet klar for din Oppstigning. Fortvil imidlertid ikke, for det er ulike nivåer innenfor hver dimensjon, og så lenge du lever et liv basert på å elske dine brødre og søstre, vil du lykkes og stige opp.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og strålende lykkelig for å kunne gi dere de gode nyhetene om Lys-Byene. De har holdt på gjennom ganske lang tid å manifestere litt etter litt og det vil bli et vidunderlig syn når de manifesteres helt. De vil trekke til seg tusenvis av besøkende, men vi har en mistanke om at nyheten om at de har dukket opp vil bli som dere sier "dysset ned"….. Imidlertid er byene Ganske store og det vil helt klart bli en enorm interesse omkring dem. Myndighetene vil ikke bli tillatt å blande seg inn og adekvate tiltak vil bli gjort for å gi dem full beskyttelse. Vær i Kjærlighet og Lys og vit at dere er velsignet som får være på Jorden i slik en viktig tid.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

fredag 12. desember 2014

Sheldan Nidle - 9. desember, 2014 - 4 Etznab, 16 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer nå for å forklare dere hva som for øyeblikket skjer rundt om på kloden deres. De mørke lakeiene som har kontrollen over deres rike befinner seg en tilstand i enorm forvirring og usikkerhet. De strategiene som alltid før har virket for å få Lyset til å dimmes, virker ikke lenger. En særskilt mot-strategi er nå i ferd med å føre til at kabalen blir beseiret. Følgelig befinner de seg i limbo og ute av stand til å komme seg videre med en plan som de kan vinne med. Dette dilemmaet har skapt panikk i deres globale ledelse. De store internasjonale gruppene som driver finansvirksomhet og deres multinasjonale allierte forstår at det er rett før de blir overvunnet og at arrestasjoner av dem er nært forestående. Enkelte mennesker i deres enorme, sammenvevde bank-korporasjoner forslår radikale utviklingsforslag som en mulig vei ut av dilemmaet. Vi har forsikret ledergruppene i denne enorme, blekksprutliknende organisasjonen at ethvert forsøk på å forsinke denne prosessen er dømt til å mislykkes. Vi har foreslått en serie trekk for våre allierte, som kan bringe dette mangslungne sjakkspillet raskt til en endelig avslutning. Dette involverer en rekke unilaterale trekk som gjør at den globale nyfastsettelsen av verdien på alle lands valutaer kan skje. Denne serien av trekk vil hurtig løse opp denne enorme tømmerfloken ved å raskt «avsette» de mange nøkkelregimene som har spent ben under denne forandringsprosessen i mange år.

Vi står i dyp gjeld til dere alle for deres fortsatte tålmodighet. Vi forstår de omfattende frustrasjoner dere går gjennom hver eneste dag. Følgelig gjør vi alt vi kan for å sette dette rett og sørge for at starten på de omfattende overføringene av rikdommer kan ta til, som vil gjøre det mulig for hver og en av dere kan gjøre det dere kom hit for. Det er i sannhet temmelig krevende å greie, som enkeltmenneske, på egen hånd, å fortsette å opprettholde sine positive drømmer når det synes som om alle disse tingene kontinuerlig blir forsinket på grunn av de mørke og deres skruppelløse, ondsinnete medløpere. Vår plan er å vise Lyset hvordan de som opererer på Gaias overflate kan fremskynde det uunngåelige. For øyeblikket er nøkkelen å løse opp i prosessen; å sørge for at den lovte rikdommen kommer trygt frem til dem vi verdsetter så høyt og stoler fullt og fast på. Det er nødvendig at denne prosessen skjer raskt, slik at nye regjeringer og styresett kommer på plass på plass og totalomleggingen av det globale bank- og finanssystemet kan gjennomføres. Vi har listet opp et antall ulike måter hvorved dette hurtig kan skje. Vårt kontaktpersonell, med assistanse fra våre agarthanske venner, leder gjennomføringen av disse tiltakene som må til for å nå disse høyverdige og svært nødvendige målene.

Vi er i stand til å skape og flytte gull akkurat som vi ønsker. På tilsvarende måte kan vi teleporter ledere og ledergrupper fra ett sted til et annet. Tiden er inne for å ta i bruk teknologi for å blokkere de mørkes endeløse taktikkeri og heller bruke tiden til å støtte ønskene til våre støttespillere på Gaias overflate. Dere må huske på at det i deres verden finnes et “mind-control” nettverk, så vel som hemmelig, delvis usynlig teknologi for å føre krig i verdensrommet, og at det finnes krefter som prøver alt de kan å få til en eller annen form for krig. Vi har holdt alle disse romvåpnene nøytralisert og i sjakk gjennom mange år. De som så inderlig ønsker å gjøre dette riket vondt, er fast besluttet på å finne en eller annen måte å bruke denne våpenteknologien på. Vi følger nøye med og ser hvordan de mørke organiserer det ene hemmelige oppdraget etter det andre for på én eller annen måte vriste seg ut av den "sjakk matt" situasjonen vi har satt dem i. Vi er altfor sterke for dem. Den eneste løsningen er at kabalen umiddelbart overgir seg til de av våre samarbeidspartnere som daglig "bryter håndbak" med dem. Vårt kontorpersonell er nå i ferd med å gjøre det som er nødvendig for å løse opp det forferdelige rotet som fortsetter på Gaias overflate. Tiden for suksess er kommet!

Vi gjør derfor det som er nødvendig for å gjennomføre våre ulike virkemidler for å "ta ned" den mørke kabalen og deres tilsynelatende endeløse rekke av spillfekterier og intriger. Dette krever at et antall ting blir gjort av våre partnere på Jorden. Vårt kontaktpersonell forsikrer oss om at de vitale aksjonene nå er i gang. Det er de Oppstegne Mesternes håp, så vel som Himmelens, at disse mørke kjeltringene nå innser seg slått og kan bli isolert fra dere. Planene er allerede godkjent for hvordan disse mørke lakeiene kan arresteres, bringes for retten og flyttes til steder hvor de ikke lenger kan ha noen innflytelse på det som skjer på denne kloden. Først da kan vi sannferdig stadfeste at en ny virkelighet kan manifestere helt og fullt omkring dere. Vi har konsultert med mange i deres verden som til fulle forstår hva som må gjøres. I lys av dette kan vi slå fast at aksjoner er i gang som er designet for å bryte den nåværende fastlåste situasjonen og sette deres rike i bevegelse fremover mot en ny virkelighet. Dette kan også hurtig føre til offentlig kunngjøring av vårt nærvær og rolle, og at våre mentorer kan ankomme til deres rike. Det er når dette øyeblikket kommer at dere er kommet svært nær de siste stegene, som vil lede til full bevissthet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer hit for å forklare en del ting som influerer på deres mottakelse av deres velsignelser. Den viktigste av disse handler seg om hvordan man kan sette den nåværende mørke makten ut av spill, de som gjør alt de kan for å forhindre utbetalingene som vil få det nye bank- og finanssystemet på plass. Vi har signert en rekke avtaler med overvåkings- og politienhetene i deres rike, og disse enhetene er for øyeblikket i ferd med å skyve vekk alle illegale barrierer som hindrer introduksjonen av et nytt
sikkerhetssystem for internasjonale bankoverførsler. I tillegg benytter våre venner fra rommet sine evner til å sørge for at et antall av våre programmer blir introdusert og raskt gjennomført. Vi velsigner alle dem som er med å gjøre det mulig å sette til side alle de ondsinnete og avskyelige måtene de mørke bruker for å stikke kjepper i hjulene på prosessen med å bringe dere velsignelsene deres. Vi har et dypt og inderlig ønske om å gi dere en spesiell gave i denne juletiden. Vi ønsker også å bruke denne velstanden til å introdusere dere til et nytt regjeringssystem.

Følgelig er våre samarbeidspartnere i full gang med å forberede disse himmelske velsignelsene! I årtier har dere vært nødt til å vente tålmodig på begivenheter som kan forandre deres rike enormt. Vi samarbeider tett med mange for å sikre at disse kjeltringene som enten har stjålet eller blokkert leveringen av visse fonds, får den justis de sannelig fortjener. Arrestasjoner og ulike rettslige anklager er i ferd med å forberedes for å isolere dem, slik at de ikke lenger vil være i stand til å ytterligere forsinke det vi så lenge har lovt dere. De mørke er travelt beskjeftiget med å prøve å stelle i stand ulike serier av hendelser som kan føre til en ny global krig. Familien vår fra rommet nøytraliserer denne prosessen. Vi ber om at også dere, velsignete Sjeler, bruker deres meditasjoner og ritualer til å bistå i denne særdeles høyverdige saken. Vi ber daglig og fokuserer på fred, forandring og velstand for alle i dette riket. En ny periode av opphøyet bevissthet er i ferd med å falle på plass rundt hele denne kloden. Bruk denne energien til å manifestere en ny epoke for hele menneskeheten!

La vissheten synke dypt inn i deres hjerter at en ny periode for menneskeheten nå er i ferd med å gry. Denne nye æraen er ment å leves i frihet, fred, fremgang og velstand for alle. Himmelens dekreter er svært spesifikke. Vi blir alle satt i guddommelig tjeneste for Lyset. Dette vidunderlige oppdraget vil bli tydeligere for dere etterhvert som dere blir mer bevisst dets eksistens. Mørket, som har hersket i dette riket så lenge, svinner raskt. Og når det så gjør vil disse kjeltringenes dystre, klamme grep løsne. Dere vil bli introdusert til nye menneskegrupper som er av Lyset. Prosessen med å bevege dere fra begrenset til full bevissthet vil bli akselerert. Dette vil gjøre det mulig for oss å materialisere i det guddommelig rette øyeblikk. Det er vår intensjon og belære dere på et antall områder som er av avgjørende betydning for denne transformasjonen. Dere vil også få møte dem som kommer fra Inner-Jorden og fra kosmos. Disse møtene vil utvide vår åndelige familie og gjøre dere klare til en tilbakevenden til deres liv som fullt bevisste Lys-Vesener.

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer her. Mange vidunderlige mirakler vil skje i løpet av denne høytidsperioden. Vær rede til å ta dem imot og til å fryde dere over det Himmelen vil gi dere. Det kommende året vil bli fylt av enda større mirakler og de avsluttende stegene som gjør at dere kan begynne deres endelig forvandling til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization 

Oversetter: Leif