tirsdag 4. januar 2011

PUST inn det nye livet

"The Golden Age Man and Woman", lærer fra seg, at vi alle må legge vekt på å kalle fram vår egen mestring nå. Vi skal manifestere fra 'Presence' eller 'NÅ'.

Den nye energien er direkte. Det er over og ut med å planlegge framtida. 'The Golden Age Man and Woman' - betyr bl.a. at vi nå lever videre med full balanse på alle plan - i den feminine og maskuline energien, eller den høyre og venstre hjernehalvdelen hvor høyre og venstre side nå stiller med like forutsetninger. For lenge siden ble vi oppfordret til å forberede venstre hånd på å utføre det den høyre hadde hatt monopol på etter 3d-strukturen, dette for å sette den venstre inn i det som ville komme. På samme måten har vi 'gått' ut av andre fastlåste vanestrukturer, som å leve rutinemessig, sitte fast i vaner og tradisjoner, følge klokken og mange andre absolutter som vi trodde ikke kunne unnlates. Dette forteller hvor sementert tankegangen har vært, og å legge om tankemønsteret er nok det som, for de fleste, krever største innsatsen i denne tida. Vi er ikke frie før vi forstår at det er hvert enkelt individ som må gi seg sjøl friheten, åpne vinduene, slippe inn frisk luft og forstå, at det spiller ingen rolle med hva og hvordan, men kun at du lever fullstendig FRI og HEL og PUSTER inn det nye livet.

3d har lært oss at vi må oppdras for å leve, fordi livet er farlig og vi er syndige, og vi må skamme oss, ha dårlig samvittighet, bli såret, være fordekte og bruke 'hvite' løgner, konkurrere, pådra oss sykdommer og om nødvendig drepe hverandre - og så videre i samme sporet. Alt dette skal vi gi slipp på nå og ikke trekke det med oss over i det nye livet som vi nå puster inn.


Les alt her:
http://www.walktheearthasalivingmaster.com/
http://www.walktheearthasalivingmaster.com/?The_Golden_Age_______________Man_and_%0AWoman

Ingen kommentarer: