lørdag 15. januar 2011

"Det spiller ingen rolle"

Vi bryr oss om alt, vi bryr oss med alt. Slik er 3d bygget opp. Dette var vrangforestillingen vi skulle teste ut og finne ut av, for så å komme tilbake til det perfekte igjen i en 'høyere' dimensjon - der vi var en gang i fjerne tider. Takket være tida i 3d, så er bevisstheten vår nå i stand til å forstå mer enn den forsto da vi falt fra 5d (det er fordi motgang adler og får fram kreativiteten.)

I 3d ser vi ikke at alt er perfekt, at alt er helt, at alt er som det skal være, at alt bare Er. Hvorfor ser vi det ikke? Fordi vi lever i en illusjonen om begrensning, i en dimensjon som ikke skal vise sannheten om at alt er perfekt, og den sannheten godtar vi ikke når vi lever i vrangforestillingen om det ikke-perfekte. Alle verdener er bygd opp rundt forestillinger, og når vi i 3d forestiller oss at ikke alt er perfekt, så kan vi ikke se det perfekte heller - det er en naturlig følge.

3d er en forestilling om en halvferdig verden, som pålegger oss at vi skal bry oss. Alt rundt oss er feilvare og trenger tilsyn, tenker vi så, og vi befester det vi tenker og tror på. Vår verden trenger frelse, vi trenger hjelp, vi trenger å vedlikeholde og vedlikeholdes. Slik har vi tenkt og tenker fortsatt og det gjør at vi tviholder på 3d. Dette er bærebjelkene i 3d. Andre forestillinger eller verdener hører vi sjølsagt om, men overgangen er ikke lett - vi har glemt det vi en gang visste og stolte på.

"Det spiller ingen rolle," sa Tobias, en gang for lenge siden. Hvor mange har festet lit til det, egentlig? Ikke mange. Vi tenkte: Vi trenger penger, hva skal vi gjøre uten penger? Hvor langt ville vi kommet med 'å ikke bry oss'? Vi blir syke og hva så? Må vi ikke ha både et arbeide og penger? Må vi ikke gjøre noe med all elendigheten rundt oss? Verden vil falle sammen, alt vil kollapse. Slik har vi tenkt, og slik har vi opprettholdt begrensningen. Nå har mye skjedd og vi innser at Tobias hadde rett. Vi måtte bare ha erfaringen, se det meg egne øyne, før vi kunne tro og feste lit til det. Forstillingen om det perfekte må komme inn i tankene til flertallet, bli tenkt og trodd på og så bygges mønsteret sakte, men sikkert opp. Da kan en ny verden vokse fram. Det er det som holder på å skje nå.

Prosessen i 3d er over snart og vi skal slippe alt gammelt tankegods, for å innta den nye dimensjonen. Vi skal se på oss sjøl som perfekt. Jeg Er den Jeg Er. Vi lærer om Tiltrekning, vi kan forestille oss det vi trenger, og det kommer til oss. Adamus snakker om at vi er potenisaler. Potensialene tvinger seg fram når vi står med ryggen mot veggen - det gjør vi nå. Vi rydder bort tanker om kaos, nød, desperasjon, sykdommer, død og elendighet og går rakt mot en ny horisont, ny tankegang, nye forestillinger, ny verden, ny dimensjon. Fantasi og kreativitet er hjelpemidlene heretter.

www.crimsoncircle.com/no

Ingen kommentarer: