tirsdag 30. desember 2008

Ansvar

Jeg er ansvarlig for det jeg ser.
Jeg velger de følelsene jeg opplever.
Jeg avgjør hvilket mål jeg vil nå.
Alt hva som synes å skje meg, ber jeg om.
Jeg mottar som jeg har bedt.

Hva er verden

Verden er det ytre bildet på en indre tilstand.

mandag 29. desember 2008

Makt er Ansvar

Vil du ha makt, så ta hundre prosent ansvar.

onsdag 24. desember 2008

Begyndelsen

Av Stig Boye Petersen

En væren. En evig væren. Et punkt uden udstrækning, inde holdt i sig selv – uudholdelig kedeligt. Nysgerrighed. Hvad er jeg? Jeg er den, der er. Hvad er det så? En idé, en tanke. Et lys. Jeg er et lys.

Men jeg ser intet, véd intet. Altså må jeg gøre noget ved det. Jeg rører på mig. En impuls farer ud fra mig. Ud vil sige bort fra mig, i alle retninger. Og dog er det mig selv, jeg producerer ud fra mig selv. Jeg rørte på mig, og se – jeg er altomfattende. Jeg har skabt noget, jeg har skabt rummet, æteren.

Denne æter er noget og alligevel intet. Det har ingen karakter, ingen egenskaber, ingen substans. Jeg må splitte det op, isolere det. Altså skaber jeg lys, men har dermed også skabt mørke - fravær af lys.

Men det er stadigvæk ikke nok. Det er ensartet, en homogen masse, der det ene øjeblik er lys, det næste mørke. Det er åbenbart ikke tilstrækkeligt at skabe dualitet. Jeg er nødt til at isolere denne æter. Altså må jeg opfinde tiden, skabe tiden, sådan at mine projektioner, mit lys, splittes op i enkelte lysglimt.

Det var meget bedre. Ét glimt, og æteren er lys; et fravær af glimt, og æteren er mørk, men stadig homogen.

Jeg får en ny idé. Jeg splitter mig selv op. I en mandlig og en kvindelig dual. To principper, der gensidigt tiltrækker hinanden, fordi de tilsammen supplerer hinanden, gendanner mig til den fuldkomne, helheden, igen. Men de kan kun tiltrække hinanden, hvis de er adskilt.

Nu har jeg to principper: Lys og mørke, feminin og maskulin. Disse bruger jeg til at danne et energikors, hvormed jeg kan binde æteren i adskilte bestanddele. Og straks er der områder af mit vibrationsunivers, der er lyse, og andre, der er mørke. Hov, jeg har allerede skabt udstrækning og tid og dermed et univers.

Nu behøver jeg ikke at foretage mig mere, men kan nøjes med at se til, selv om det er mig selv, der leger. Mine vibrationer tiltrækker eller frastøder hinanden, finder sammen to og to eller i større klumper, vibrerer i stadig nye mønstre, der vekselvirker med hinanden.

Det er dog ikke nok for mig. Jeg vil skabe en større mangfoldighed og sænker frekvensen på mine vibrationer. Nu finder frekvenserne sammen og forbliver sammenknyttet i mønstre længere tid ad gangen.

Og en ny tanke falder mig ind: Alle mine vibrationer skal lære, og jeg vil selv studere dem og blive klogere. Derfor udruster jeg dem med et sind og en notesblok, en sjæl. De får lov til at virke og gøre erfaringer og skrive dem ned, og jeg kan hele tiden kigge dem i kortene.

Det nødvendiggør, at jeg er til stede i hver eneste svingningskreds, som jeg nu kalder atomer på dette lave vi brationsniveau, og jeg giver derfor hver enkelt svingningskreds en dråbe af mit evige jeg, min ånd. Og dog er jeg stadig hel og udelt.

Det er naturligvis begrænset, hvor meget hver enkelt af mine manifestationer kan fatte, hvis de skal kunne overskue deres egen illusoriske virkelighed, og jeg beskytter derfor mine manifestationer med andre bølgemønstre. Det inderste kalder jeg krop; det næste er en sort kåbe, der beskytter kroppen og det dertil knyttede sind eller sjælen mod mit uendelige hav af viden, der ellers ville få dem til at gå fuldstændig agurk. Tredje lag er auraen, der beskytter de enkelte indre celler mod andre af mine nu særdeles varierende ud strålinger. I alt udstyrer jeg mine manifestationer med foreløbig fem ”legemer”, det ene finere, mere æterisk end det an det.

Nu mangler jeg blot at indgyde mine manifestationer liv. Jeg snor min lysenergi i spiraler, den ene uden på den anden, vinkelret på hinanden, og fylder mit ganske univers op dermed. Det er selve min essens, livskraften, der nu opfylder mellemrummet mellem mine atomers byggesten og de deraf sammensatte manifestationer.

Tyst og usynligt gennemtrænger jeg således alt det skabte, giver det evig væren, evig beståen. Jeg undersøger det skabtes erfaringer, gemmer det i mit evige nu; men er én af mine manifestationer i harmoni med mig, kan den få adgang til mit arkiv. Og en englefødsel er i sin vorden.

Mine børn! I evigheder har jeg ventet på jer – set med jeres øjne – men en dag kan jeg favne en ny engel.

lørdag 20. desember 2008

Noe å tenke på

"Salige er de fleksible, for de bøyes aldri ut av form!"

fredag 19. desember 2008

Knowledge

Knowledge is not the accumulation of information; it is the distillation of thought.

torsdag 11. desember 2008

Olav H. Hauge

Elvane møtest frå kvart sitt fjell.
Grip kvarandre i hendene.
Blandar sin song og sitt blod.

Held fram einige, sterkare,
snåvar ikkje so lett i steinane:
Turskodd skal ingen vassa oss no!

tirsdag 9. desember 2008

Games People Play - Be Original

Tobias: Next on the list. You say, “Tobias, how come it’s not working out? How come life sucks? How come I try and try and try and it never works out? How come I’ve done everything you’ve told us to do and my life is still a mess?” Well, a very easy reason – you’re not going to like me for this – you’re playing a game. You’re playing a game, that’s it. You love this game, I hate to say. You love this disaster plan. You love when things aren’t working out. You love to blame other people, and you really, really, really love to blame yourself.

Be Original
Being original means being original. Stop relying on what you’ve done in the past or what other people have done to create the template for your life. Original means new, never been done before. Original means coming from deep inside of you – your creativity, your uniqueness, your oneness with Self.

Trusting Yourself

Tobias sier: Now, all the voices and all of the memories come flooding back in reminding you of the times where you have screwed up, not just this lifetime but many. It says, “You’re going to trust who? You?! It’s easier to trust a guardian angel. It’s easier to trust Tobias. Anybody but you.” The true leap comes when you go beyond the concepts of life and death, success and failure, and absolutely trust yourself.

It’s one of the greatest challenges a human will ever face, but also the easiest, easiest challenge the human will ever face. You have to make the choice. Are you going to make it a difficult challenge or are you going to make it an easy one? Lack of trust is causing you great distress in your life right now. It’s taking your energy away. This thing called divine essence wants that trust, wants to be able to come into your life, wants to be a part of your life right now.

Human Angels

Tobias sier: And perhaps there’s an important thing to be learned from Chez for each one of you – total compassion and love for other humans. You don’t have to be a guardian angel in service in the other realms to take on that role, to have total love and compassion for yourself. For yourself.

Illusjoner & desillusjoner

Tobias sier:
Humans ... humans are so, so dearly loved by those in your angelic families, so dearly loved by those who work with you, so dearly loved by all of the beings in all of the many dimensions, because you set up some of the most difficult and challenging conditions. You set up the biggest games, the greatest illusions, the deepest delusions, and then you go play in them. And what an amazing thing. Oh, not a bad thing at all. A thing of lessons and experiences and growth.

mandag 8. desember 2008

Læretiden er endt

Innsikt - 22. 09. 2008

Vi lever her på Jorda som del av Kilden. Vi er kommet fra Kilden til Jorda for å være med på en oppdagelsesferd i 3D. Vi ble ikke sendt ut hel og i stand til å forstå det vi skulle foreta oss. Nei, tvert i mot, alle våre evner ble redusert og begrenset til det ugjenkjennelige. Vi skulle også oppleve den begrensede siden. Vi ble utstyrt med delt hjerne - høyre og venstre halvdel. Vi fikk Tidslinjen å slåss mot.  Vi fikk Dualismen/Polariteten. Den høyre hjernehalvdelen hvor ånden oppholder seg, fikk meget kummerlige kår - den ble redusert til bare noen blaff av kreativitet i ny og ne.Men likevel, ut av denne dualismen ble det skapt mye, inkludert strev, kriger, tap og hevn, så vel som tiltrekning, kjærlighet, glede og overflod.  Det er noe å tenke over! Vi vokste i bevissthet. Den venstre halvdelen fikk utdelt logikken. Den vant fort over den sterkt avgrensede høyrehjernen. På grunn av dimensjonen vi levde i var det naturlig med venstrehjernens logikk - alt hadde en motpol og måtte ha det - i 3D. Uenighet ble løst på den hardeste måten - deg eller meg.   På dette fundamentet bygde vi vår verden så godt vi fikk det til.  Vi sloss og vi kjempet oss gjennom Tiden - den hørte med til dualismen, men var helt ny og ukjent for oss som kom fra Helheten. Vi var vant til å se alt sammen som en Helhet, nå skulle vi orientere oss i dette oppdelte, dualistiske tidsperspektivet. Den virkelige prosessen med utviklingen - evolusjonen som vi har gått igjennom i dualismen - foregår/har foregått på den andre - den usynlige siden. For oss som levde midt oppe i denne evolusjonen var ikke poenget så klart. Livet ble ofte dømt på verste måte, men de dualistiske tankeeksperimentene har hjulpet oss gjennom berg og dalbanen på Jorda - har lokket oss med seg til der vi nå er - ved den siste overgangen.  Hvis vi klarer blikket litt nå, ser vi konturene av noe nytt. Kroppen er nøkkelen. Se innover. Det er ikke lenger nødvendig å se i det ytre etter råd og bekreftelser. Kjenn etter hva du føler. Er det vanskelig, så pust - og kjenne etter igjen. Valgene er ikke lenger enten eller, det er både og - i det uendelige.

Spillets brikker er - Ånden og Materien. Aktøren er Mennesket. Ånden er usynlig for det blotte øyet. Det er bare materien som er synlig for oss. Hittil har vi foretrukket det synlige, men ånden (usynlig) kommer mer fram etterhvert som følelsene blir lyttet til. Utfordringen for mennesket har vært å navigere eller bruke brikkene innsiktsfullt i alt dette virvaret. Dette er den største utfordringen mennesket har tatt på seg, men som nå er ved sin avslutning.  Sett fra et annet perspektiv, så kan vi si at ånden bruker materien som vi, mennesker, bruker modellerkitt !   Vi formes først, så 'brennes' vi og stilles ut og gjør nytte som noe, for noen - knuses og gjenvinnes - i en evig spiral. Det skal godt gjøres å følge med, liv etter liv. Heldig da at omdreiningen - den store på 260 000 år, har gitt oss mulighet til å rette opp det vi ikke fikk med oss i første omgang! Og vi har hengt med, enda Jorda har vært inne i mange slike store sykluser i hele vår levetid i milliarder av år - 16 i alt. Det er mange små runder eller sykluser inne i de 260 000. Siden vi har valgt det, er vi nødt til å være med i dette spillet - ellers blir ikke materien vi legger beslag på - godt nok bearbeidet. Materien skal bli til Lys - enda større - enda sterkere - enda mer strålende enn den noensinne har vært.

Nå - i det 21. århundre - er den siste, store omdreiningen ferdig for godt og vi avanserer - gjør kvantespranget tilbake til Kilden med 'lasten' vår - ånden/lyset vi har skapt av materien gjennom milliarder av år. Den forutbestemte stien på Jorda gjør en sving nå, og vi er på tilbakevegen. Vi er tatt ut av 'ovnen' som absolutt ferdige og fullstendige. Vi er  FRI. Det betyr i vårt tilfelle; De to hjernehalvdelene har funnet hverandre igjen og samarbeidet starter på nytt. Det er resultatet av alt det vi har lært i 3D. Det begynte med deling av hjernen, som nå er blitt HEL. Læretiden i 3D er over!
Tukáte

torsdag 4. desember 2008

Ny bevissthet

Ny bevissthet arbeider slik; Velg at det du skal si eller lage - må fylles med ny bevissthet - så er den der. Det er ikke lenger nødvendig å meditere eller si bestemte ord - det er gammel metode. Jeg forstår dette slik; hvis vi bruker et litt mer 'romslig' språk - ikke tvinger det inn i gamle, negative begreper, men velger andre 'rundere' ord - da fylles ordene og hele meningen med NY bevissthet og alt ordner seg rundt oss. Den nye bevisstheten er mye klokere enn den gamle. Be Ny bevissthet ordne opp - og den gjør det!

Slik arbeider energi

Akkurat som en skulptør arbeider for å skape en gjenstand han ser for seg, på samme måten vil
enhver målrettet energi forvandle et hvilket som helst potensiale slik at forestillingen blir til virkelighet.

mandag 1. desember 2008

Snakk med vannet, sier Iliuka

Hvorledes den søker at se, så er der tiden for at sortere hva der var og hva der bliver. Der er klokt at den ser hvorledes der er høstet visdom om hva der tales programmeringer av vannets molekyler. Vannet er alt i større dimensjoners betydelse, enn hva menneskebarn tror. Således er der og i hva den søker noget i tider den kaster vann på sitt selv for at rene sitt legeme, så er der og for at tale til vannet. Ei dog vannet den drikker. Vannet den søker at drikke, skal der søkes noget at forpleies med omsorg. For lik den så spreder til god kjærlighets kraft for vannet, så er der og lik den spreder til kraften til de oceaner der skal blive inn i tiden. For tiden der er nu og for at skape transformasjoner for alle molekylære strukturer på sin jord. Der finnes molekyler der ei utholder de nye frekvenser, og der finnes molekyler der vil dannes til nye substanser i tiden der kommer nu. Således er der noget lik den kan se; der er av fysiske, der er av psykiske og der er av mentale, og der er av galaktiske forendringer den bliver til at bemøtes nu. Derigjennom vil den veie og måle sine verdier; hvorledes den bemøter menneskebarn, hvorledes den favner om kjærligheten til sitt selv, hvorledes den favner om kjærligheten av sitt neste, hvorledes den er lik en kvalité av et menneske, så er der viktigt. Konu Ekatah.

Hvorfor flokkes vi rundt Iliuka

Iliuka sier;
Lik der er for så i tiden at se, alt hva der fødes er lik transformasjoner for hvorledes der og er i ulike riker på din klode der er samlet menneskebarn under denne sols fall. Således er den kallet, og således er der for tiden at se hvorledes den i gemensam energi kan søke at manifestere til visdom for at menneskebarn skal se og at forstå. Således er der og i de store tiders komme, hvorledes den bringer nye visdommer inn av hjertet og til at spredes lik vinder over store marker. Lik den og søker, så er der lik at samle sitt selv nu at se og at måle og at veie verdier i livet. Alt er der til at skapes i forendringer for hvorledes der bliver alt fjernere i horisonter at se til hva der var, - alt for således at skape nye horisonter for timer der kommer. Der er tiden der har kallet for sådan ild. Konu Ekatah.

Hvorledes den søker, så er der noget den ser hva den har høstet sine idéer ifra. Dog, der er like fullt Den Store Kollektive Bevissthet der leder til sådanne idéer. Der er i langtider menneskebarnet søker gjennom visdommer at forstå. Dog, der er viktig at samles om stunden der er, og søke så tilstedeværende ånd i alt hva der skjer. Således vil den og kunne se, at alt hva der nu transformeres på sin jord, er noget der ei i nogen tid før har hendt, og således er der noget der kan tilskrives historiske verdier, om der tenkes på galaktisk nivå. Om den skulle skue til de fjerne galakser, så vil den se de transformasjoner har passert gang efter gang. Dog, der er nytt for sin klode, der er nytt for sivilisasjonen, og der er noget der kan tales lik parallelle tilstander for hvorledes der var av Anazasi indiens oppreiselse. Alt er der så til at tilbringe den tid der er nu til at måle og at veie; hva er der så til verdier for hjertet? Så er der og for at se hvorledes der er viktig at skape samlinger for menneskebarn i flokker. Lik der ei skal forkynnes, lik der ei skal formanes, dog, lik den skal bringe noget for verdier av endelser i sitt eget selv til at noget bringe visdom ikring. Der og vil se; der er en forenelse igjennom de frekvenser der er i de småfrø der vokser nu. Således er der megen småfrø der er alt klokere enn de store menneskebarn, og der er tilhørende energier der er så for at bringes inn i den nye tid. Alt er der noget lik skapet til at styres av Den Store Kosmiske Bevissthet. Der er nu, lik gjennom hva der kan tilskrives lik etthundreder og sekstito millioner storsoler tilbake i tid, - dog, der var da andre livsvesener på sin jord der transformeredes til nye genetiske manipulasjoner. Nu er der for meget hva der vokser, og nu er der for meget menneskebarn at oppleve de frekvensers forhøyelser. Konu Ekatah. 

fredag 28. november 2008

Hvor lenge skal det være slik ?

Når du er liten og beina er korte, lærer du å sykle på trehjulssykkel. Når du kan sitte på den uten hjelp, er du svært stolt - og når du kan røre på de små beina og få sykkelen igang, og også lærer deg å bli sittende på den - da føler du deg helt 'super' til å være bare en tre-fire-femåring. Seinere vokser du og beina blir lengre og du passer ikke lenger til den lille trehjulssykkelen. NB! I dag er verden full av mennesker i ansvars-stillinger - på trehjulssykkel. De beveger seg aldri fra det øyeblikket de opplevde i femårs-alderen - og den kunnskapen de da fikk. De tvinger heller virkeligheten og de lange beina til å tilpasse seg det ene øyeblikket. De har muligheten til å gå inn i det evig ekspanderende øyeblikket - for å sette seg på en større sykkel og bevege seg på linje med kroppens voksende behov - og forstå at kroppen er mye større enn den fysiske formen. Krisen vi konfronteres med i denne tida er et bevis på at verdensledere og autoritetspersoner sitter på trehjulssykler og sykler rundt kvartalet - i en evig sirkel av anakronistiske forestillinger.

torsdag 27. november 2008

DU VAR VINDEN

Av Olav H Hauge

Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind!

lørdag 22. november 2008

"Kvanteoppvåkningen"

Er kvanteoppvåkningen nært forestående?
Iliuka: Så kan der tales. Lik der så er bevisstgjørelser og oppvåkninger all tid den lever i nu. Lik den alt ser, så er Moder Jord oppløftet i galaktiske tilstander, lik der så påvirkes óg av kosmiske energier. Således er der lik Moder Jord og Himmelen er alt mere forenet nu enn hva der nogen tid var. Derigjennom vil den óg se hvorledes der påvirkes av den kollektive bevissthet, hvorledes der påvirkes det ene individ efter det annen, og hvorledes den vil se hva der så er til oppvåknelser er óg innom den kollektive bevissthet. Der påvirker alle livsvesener på din jord. Konu Ekatah.

Apostelen Tomas gir beskjed

Svar fra Iliuka
Den arabiske glosen jeg hørte, hva var det?  Der var ei arabisk, der var arameisk, der er således noget den óg vil befatte sitt selv med gjennom skrifter og ord, således er der noget av grundtekster skrevet i alt for flere tusener storsoler tilbake i tid.  Der er under tider der kan påminnes om Tutankhamon. Hva var innholdet?   Den kan spørge Tomas.   Konu Ekatah.
Tomas svarte: Av denne sols oppstandelse, se tiden. For der bliver lik den neste sols og den neste tids oppstandelse. Til ære for Tutankhamon, er lik til ære for sitt selv, og er likeså til ære for vandrerne, lik pilegrimer, lik folket som taler. For så vil der og i den nu fødende tid være. Alt av det gamle våkner for at manifisteres i denne tid. Lik av Egyptens riker, så er der og av Nordens riker. For pyrami i syd, er lik sirkel av nord, dog kraften er den samme. Og tid er falt, og skal ei anvendes til at måles og veies. Og rom er utøkende fra punktet til evigheten. Konu Ekatah. In lac'ech.

søndag 16. november 2008

Darkness, Is Only a Lack of Light

You simply have to keep your eyes open for the possibilities, because that is what will create it. When you expect a miracle, it happens. Please understand that as you move forward you do not need leaders to lead you in the ways they once did. It is no longer necessary to have the types of leaders you have had on this planet. It is time for you to take power yourselves, in your own reality first, and then your leaders will see what you need for support. Those are the potentials and the direction humanity is heading at the moment.
When you see the darkness. Smile, and laugh. Jump into it because it is an opportunity for light.

Er det noen som kjenner seg igjen ...

From The group
We have watched many of you and you have shown incredible strength at your willingness to release old belief systems. Yet the first time you get scared, you jump back into the old belief systems. There is nothing wrong with that, it is simply the human way of advancing three steps forward followed by one step back. As long as you do not judge yourself there is no problem, for it is your perception of yourself that creates your reality.
http://lightworker.com/VirtualLight/

tirsdag 11. november 2008

Hilsen fra Iluka 5. november 2008

Der er tiden for at hvile sin ånd nu. Der er tider for at hvile i ildens lys. Der er tider for at hvile i sine tanker. Se de forendringer der vokser frem på sin Jord. Søke at gledes over de stunder den ser hva der falt, og søke at frydes for de stunder der vokser ny kraft. Alt efter hvorledes menneskebarnet søker, så er der viktigt at fylle sitt selv med alt større gleder enn hva den søker at fylles med bekymmer. For hva der var kommer ei nogen tid tilbake, og hva der kommer kan ei menneskebarnet ennu se. Alt er der i transformasjoner på sin Jord, i Himmelen og alle himler. Leve således ved at erobre NUets tilværelser. Dvele ei for tider der falt og lenges ei så meget efter tider der kommer, være Mester av livet der ER her og nu og fylle nuet med Liv.

Vi takker for menneskebarnets undringer.
Vi takker for alt hva der er opplyset av ild.
Velsigne eders stier og bære Fred.
Konu Ekatah.

Følg med - følg med !

Bli oppdatert om det aller siste her : www.spiritweb.dk/Kanal/kuthumi1108.htm

onsdag 5. november 2008

Galaktisk President

Hele Galaksen gleder seg - Presidenten er på plass på Jorda.

søndag 2. november 2008

"9/11" Hva skjedde

Matthew sier;
Låget (lokket), som er blevet lagt hen over sandheden omkring ”9/11” terror-attentatet, kan ikke forblive på sin plads ret meget længere.

"9/11" De ansvarlige

Iliuka sa at de som bestyrte tvillingtårnene var ansvarlige. Var det en allianse inngått før de inkarnerte?
Så er der korrekt. Dog, like fullt er der nu under denne inkarnasjon - i denne tids epoke, at meget sådant manifesteres til uttrykk. Derigjennom vil den og se meget hva der forlettes og bliver fri i tiden der kommer, for nu er der for alle karmiske sjeler at befrie sitt selv. Konu Ekatah.
Og hva var hensikten med avtalen?
Så kan vi ei tale. Der er en bild av en alt større struktur i kosmisk bevissthet den ei kan forstå nu. Således vil den se; der finnes og meget hendelser i hva der tales de fjerneste galakser. Alt er der for at skape en optimal balanse, og alt er der lik der skaper noget hva der tales balanserende helige punkter. For der er heliggjørelsen av Altets skapelse der bliver fullendt nu. Konu Ekatah.

lørdag 1. november 2008

Samtale

Av Vigdis Garbarek
”Samtale" er en dialog mellom en Mester og dennes elev. Samtalen dreier seg om hva det er å være ”det Sanne uttrykk,” være et Sant Menneske, og kampen mennesket må kjempe med seg selv for å fullende Seg Selv."

Hva er det Sanne uttrykk? Jeg svarer deg: Det Virkelige Ordet er stumt. Det første ordet er Sannhet. Det Virkelige Uttrykk er skjult. Det første uttrykk er det Sanne uttrykk. Det Sanne uttrykk er det samme som; Jeg Er. Det Sanne uttrykk ligger skjult i mennesket. I mennesket ligger både maskene og det Sanne uttrykk. Maskene må forkastes for at det Sanne uttrykk, det virkelige Mennesket, skal tre klart frem. Du spør: Hvordan kan jeg finne mitt Sanne uttrykk? Jeg svarer deg: Du må ville ditt eget liv, og du må ville deg selv. Å være Seg Selv er det Sanne uttrykk.”

tirsdag 28. oktober 2008

Enkel logikk

Hvis kroppen din kan manifestere sykdom, kan den like lett manifestere sunnhet. Ikke godta at kroppen begrenses av sykdom, men snu prosessen ved tankens hjelp.

mandag 27. oktober 2008

Karma er å høste sitt liv

Iliuka
Lik der ei kan beskrives lik bestraffelser. Straff er noget konstrueret jordisk ord, der finnes ei sådanne ord i våre himler. Dog der er naturlige konsekvenser for alt hva den holder tilbake i denne inkarnasjon, bliver på ny at bemøtes i neste inkarnasjon. Om der bliver til mishag for sine gjerninger, så er der noget der kan tales balanserende energier; - hva den selv sår, skal den selv høste. Konu Ekatah.

Livshjulets glød

Iliuka
Der er en velsignet stund for alle sjelers tilblivelser, for alle himmelretningers visitasjoner, - for livhjulets glød er iboende alle sjeler der søker efter lysets kilder. Ennu har den ei sett kraften vokse. Nu er tiden kallet for at forblive sin egen speider, og at se hvorledes flokker er forenet. Således skal den søke at leve sin kraft på ny. Således skal den søke at se hvorledes der er til gavn at kjenne enheten vokse lik der var av den samme kilde. Så er der av Kosmos; så er der av Moder Jord. For ennu har den ei kjent vinden kalle, og ennu har den ei kjent sin egen kildes glød. Velsignet er således de stunder der vokser. Velsignet er de stunder i tålmods ånd. Hva gavner der så en sjel der hviler i intethetens tomhet? Der er således for sjelen der lenges til alle himmelske hjørner. Der er således for sjelen at fristes at oppløftes under den Store Ånds vinder. Velsignet er den der tror på sitt lys; der kjenner hva der vokser og der erklærer natten for at være hvilende og forbi. For alt hva den omskaper til lys, er hva der byder næring til sjelens lengsler. Kildene er for alle. Der finnes ei nogen kilder der er renere og der er mere forgyllet enn nogen annen. Der finnes ei nogen lengsler der kommer av sjelens dyp der er større enn nogen annen. Alt er der under den Store Ånds beskyttelser. Alt er der under den Store Ånds ledelser.

Våge således at se om øynene er fulle av tårer, våge således at høre om øret er lukket, våge således at vandre om marken bever, våge således at byde og at mottage den kraft der svever om hendene er lukket. Omfavne eders tanker og se at alt er der Ett, alt er der en velsignet stund for den der søker. Søke at begrave eders frykter. Søke at oppløfte eders tro for kraften der hviler i alle menneskebarn. Alle livsvesener bærer ånd, for der finnes ei nogen ulikheter i ånd. Om den skuer ørnen svevende, om den kjenner moskitos, alt er der av den samme ånd. alt er der av den samme kilde. Velsigne således eders vandringer. Strebe ei efter fullkommenheter. For fullkommen er den sjel der våger at leve. Fullkomment er det øye der våger at se. Fullkommen er den røst der våger at tale ut av hjertets kammer. Okee Mikita Venaka Konu Kekatah (= sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd).

Bevissthets-kamp

Av Kryon
When the children get bored and act out, you've called it disease [ADD]. You put them in groups and you've even drugged them! Humans do that. You're not willing to see the next wave of evolution, are you? Education on the planet right now is convinced that Human nature is static and it will never change. So they're fine with developing learning systems that are over 100 years old. They keep sharpening these procedures so they are better and better for who they feel they are for... a 100-year-old consciousness. They believe the children being born today will have the same consciousness as they did, and their parents did, and their parents' parents.

It's a shock, isn't it? It seems that the kids are unbalanced when they simply don't want to be a part of old linear teaching! You're seeing it all over the earth. The new children are growing up. They're becoming young adults and they'll go into the workplace and the employer will expect linear attitudes. These young people, however, will look at the whole concept of this linear approach and reject it. They don't want to walk up the ladder of experience because their DNA yells that they have already been there.

Kryon sier videre; All this is called Human evolution. Humanity is evolving before your eyes. Yet so many of those who are educated and should know better are forcing these young ones down, giving them even more frustration than they already have. You can force them into your linear box if you wish, but you will lose their respect and their attention. It is evolution, not unbalance. It's evolution, not a disease! It's an increase in wisdom.

Den NYE bevisstheten

Av Kryon
There has been much said about the consciousness of the children coming into this planet and we've saved this almost to last. It truly is proof that what we are speaking of is actually happening. We call this attribute becoming more in touch with the Akash. My partner gave a scenario earlier today in lecture that the listener and the reader did not get. So I will not dwell upon it except to say that it speaks of a knowledge of what is inside you, within the DNA. Your personal Akashic record is within you... who you've been and what you've done in past expressions on this planet. It's part of the interdimensional energy of your DNA.

Imagine a child who comes into this planet with the concept of knowing they have been here before. Not the details, but an innate feeling of "been there, done that." What kind of a child would that create? First of all, it would be a child who does not want to learn in a linear fashion, for they see the end result and the whole concept as you, who are linear, try to teach them the parts. That's what is going on today, if you've noticed. So you end up with children who don't want to sit still when the teacher gives them the pabulum of linearity, when they already have a picture of the whole quantum issue.

søndag 26. oktober 2008

Autisme

Av Kryon
Blessed is the autistic one who has come to this earth to show you what future Human evolvement looks like! They spend a lifetime trying to figure out linearity and it frustrates them. Blessed is the savant who the earth looks at and calls unbalanced. For the Humans who do this cannot see what they don't understand. The autistic one is able to get up off the paper and be in color! Many of the autistic ones can do what your calculators can do on your desks, did you know that? And they don't need a calculator! Give them a problem - two digits multiplied by three digits. Now watch how fast they give you the answer. Because they're not linear! Ask them what weekday the 13th of August will be in 2012, and they'll tell you, and they don't need a calendar. You might say, "What kind of a mind can do that?" I'll tell you - a nonlinear one without the walls in the brain that you have. Have you ever thought about that? The autistic have a nonlinear mind. The barriers are dropped. Can you imagine the frustration of this Human? Here he is in a world of black and white while he is in color. Not only that, you want him to go in a straight line when he is used to all directions at once. This also explains why the only energies that will work to calm him are interdimensional ones - music, art, and love. Does this start to make sense to you?

fredag 24. oktober 2008

Opplysning

Oppvåkning - eller satori, eller kensho - er det grunnleggende mål for zen. Den består i å se inn i din egen natur, virkeliggjøre dine egne Buddha-egenskaper, befri deg fra kretsløpet av fødsel og død. Det innebærer "å dø fullstendig og så vende tilbake til livet". En av de beste beretninger om denne bestemte erfaringen skriver seg fra mester Sokei-an Sasaki:

"En dag visket jeg ut alle begreper fra mitt sinn. Jeg oppga alle begjær. Jeg slettet alle de ord jeg bruker å tenke med, og forholdt meg i fullstendig ro. Jeg følte meg litt rar - som om jeg ble ført inn i noe, eller berørte en slags kraft som var ukjent for meg, og - Pssst! Jeg gikk inn. Jeg mistet grensene for min fysiske kropp. Huden min var der, selvfølgelig, men jeg følte jeg sto i universets midtpunkt. Jeg snakket, men ordene hadde mistet mening. Jeg så mennesker komme mot meg, men de var alle samme person. Alle var meg! Jeg hadde aldri kjent denne verden. Jeg hadde trodd jeg var skapt, men nå måtte jeg endre oppfatning; Jeg ble aldri skapt, jeg var universet, individet Sasaki var ikke-eksisterende."

KOAN

En ZEN-fortelling
En mann kom fram til Ikkyu og sa: "Mester, kan du være så vennlig å skrive ned for meg grunnsetningene for den høyeste visdom?" Ikkyu grep penselen og skrev: "Aktpågivenhet." "Er det alt,?" spurte mannen. Ikkyu skrev igjen: "Aktpågivenhet." "Godt," sa mannen, "men jeg kan virkelig ikke se noen dypere mening i det du har skrevet." Da skrev Ikkyu det samme ordet tre ganger: "Aktpågivenhet. Aktpågivenhet. Aktpågivenhet." Forbitret krevde mannen å få vite: "Hva betyr egentlig ordet 'aktpågivenhet'?" Ikkyu svarte vennlig: "Aktpågivenhet betyr Aktpågivenhet."

Tobias

Tobias; Populariseret i aprokryfe skrifterne (findes i den katolske version af bibelen) i Tobit's Bog. Tobias har haft mange livstider på Jorden. Hans budbringer er bl.a. Geoffrey Hoppe, kaldet Cauldre og søn, af Tobias.

Saint Germain

Adamus Saint Germain også kjent som; Adam G. - Joseph (Jesu far), Merlin, Greven af Saint Germain, the Wonderman fra 1700 tallet, - er noen av hans Inkarnasjoner. Adam G., som er hans nye navn, er mest kjent som Saint Germain av den 7 stråle, - Alkymist & Mystiker gjennom tidene.

Saint Germain sier; Vi er i ferd med å bevege oss inn i nye territorier som jeg aldri før har sett maken til i noen av mine liv, og det har heller ikke dere. Det største skiftet i menneskeheten finner sted mens dere sitter her akkurat nå. Vi snakker om et bevissthetsskifte som er ulikt noe annet. Dere har gått gjennom skifter før, i andre liv, men da har det åpenbart seg gradvis gjennom mange, mange liv - over hundretusener av år. Aldri før har det skjedd så spesifikt og over en så kort tidsperiode.

torsdag 23. oktober 2008

Hva skjer

Matthew svarer
Vi kan ikke sige, hvor mange sjæle, der vil ledsage Jorden hele vejen frem til hendes destination, fordi der er mange ukendte variabler: Bestemmelserne i de oprindelige sjælskontrakter, ufuldendte kontrakter, ændrede og tilpassede kontrakter, de frie viljes valg, som kun påvirker en selv, samt valg, som dybtgående påvirker mange andre.

tirsdag 21. oktober 2008

Virkelighet vs Illusjon

Et sammendrag fra erkeengelbudskap
Den virkeligheten dere kjenner til, er bare konsekvensene av illusjonene dere har skapt rundt dere. Dere er så vant til å gå inn i et rom (space) og godta at skapelsen allerede har skjedd - skapelsen som tok form i fortiden. Velg å skape deres virkelighet med deres egen energi, og bestem at dere skal gå inn i den. La den ta form. Bruk deres egen energi og skap deres virkelighet. Dere er så vant til å skape fra teori. Det er dette dere har blitt lært opp til og som dere tror på. Hva er teori i praksis? Teori er et fengsel - som sinnet. Sinnet eksisterer i teorien. Sinnet eksisterer ikke i praksis. Bare hjertet eksisterer i praksis. Hvis dere vil vite hvem dere er, så ikke let i bevisstheten. Ikke let i energien. Ikke let i den såkalte virkeligheten. Ikke let i teorien. Se innover. Dere bærer fortsatt formen rundt dere, og er fortsatt overbevist om at dere er skilt fra alle andre. Dere har bare skapt en illusjon om separasjon. Definer dere selv fri i hvilket som helst øyeblikk av tid og rom. Jeg Er Det Jeg Er - og dette er ikke begrenset. Det har ingen grenser. Det har bare potensialer. Jeg Er Det Jeg Er - er faktisk en annerkjennelse fra meg om at jeg er dere. Og at dere er meg. Tror dere at dere er et lite vesen som trenger å være veldig takknemlig for det faktum at jeg er her akkurat nå og snakker til dere? Jeg er bare en tanke av deres skapelse. Jeg er bare en tanke dere har. Dere har bare skapt en illusjon om separasjon.

Dere bærer Universet inne i dere selv

Adamus Saint Germain
Jeg bærer i meg selv hele Universet, akkurat som dere, og med det bærer jeg selve tid og rom i meg selv. Jeg bærer stjernene og planetene, nebula og liv akkurat som dere. Den eneste forskjellen mellom dere og meg er at jeg ikke begrenser meg selv, jeg putter ikke meg selv inne i en boks, i et sett av retningslinjer og regler. Jeg er den jeg er. Og i den tilværelsen er jeg totalt fri, ikke definert. Jeg er så stor og så liten som dere kan tenke dere meg. Min visdom og kunnskap er så stor som dere kan forstå den, begripe den, integrere den. Og jeg snakker ikke ut fra et spirituelt ego nå. Poenget jeg prøver å komme med, er at det faktum at dere er her å hører på disse ordene, det faktum at dere forstår hva som blir sagt her disse få dagene, betyr at dere kan begripe det. Dere har muligheten til å gjøre det valget.

mandag 13. oktober 2008

Pust inn det Nye!

Det vi er vitne til nå vil vedvare i tre-fire år til. Vi vil komme til å se at absolutt alt av den gamle bevisstheten (3D) rakner nå. Alt som er tuftet på gammel bevissthets-energi, løses opp og faller fra hverandre. Dette vil selvfølgelig utløse mer panikk hos maktpersonene, noe som fører til stor turbulens fortsatt. Vi som er Ny energi-lærere fortsetter å sende LYS, og vi oppfordrer folk til å Puste. Trekk pusten dypt og forestill deg at du trekker inn NY bevissthets-energi - som VET hvordan du skal forholde deg når verden ramler sammen. De nye rammene du bygger ved å Puste, gjør det lettere å leve i tider med kaos og kok. Analysens tid er også forbi. Send lys heller enn å analysere det som skjer. Analysen er et gammelt energi-redskap som ikke virker lenger. Tenk enkelt. Vi har fullt opp av splitter nye, ubrukte ressurser. De ligger ikke i sinnet, de ligger i følelsene. Du føler alltid hva som er riktig. Det gamle samfunnet faller sammen nå - ikke fordi det er rammet av dommedag, men fordi det skal gi plass til det NYE. Observer det som skjer. Gi slipp på frykt. Ha tillit til de nye potensialene du oppdager dag for dag.

Definisjon på dagens situasjon

Av Adamus Saint-Germain

Formel for åndelig fysikk: "Sammenbrudd av makt medfører bølger av turbulens som skaper et intenst tomrom, som igjen fører til ny bevissthet."

søndag 12. oktober 2008

Mor Teresa

”Hvis jeg noen gang blir en helgen – vil jeg helt sikkert bli en ’mørkets helgen’. Jeg vil hele tiden være borte fra himmelen – for å tenne lys for dem som sitter i mørke på jorden.”

torsdag 9. oktober 2008

Rommet ryddes - Ny innsikt kommer

I dette Nå er det sammenbrudd i maktens korridorer. Maktapparatene legges i grus. Desperasjons-energien slynges utover verden. Jeg vil oppfordre deg om å innta posisjonen som healende observatør nå. Betrakte spillet i energiene. Ikke gi desperasjons-energien næring. Send lys til verden! Dette er en lærepenge som vi må ha for å forstå makt-energien. Det er en viktig lære! Vi skal samtidig lære å holde en balansert energi når det 'koker' rundt. Det er en like viktig lære! 3D (dualismen) har alltid spilt ut menneskene (energien) i polaritets energi-maktkamper. Kriger har herjet på alle plan i stort og i smått. Dette 'spillet' er bildet på hvordan energien i 3D arbeider. Det er denne læremetoden (dualismen) som kjennetegner 3D. Forskjellen nå, er at 3D avsluttes og 'spillet' avsløres. Motpolene utkjemper sin siste duell. Maktens hegemoni er over - 3D er over. Vi - Jorden - går inn i en høyere dimensjon - også kalt den Nye Jorda. Illusjonen letter på sløret!

søndag 5. oktober 2008

Iliuka landsråd på Frei 01.10.2008

Nå har jeg har vært deltaker i et Iliuka-råd hos Oddbjørn på Frei, like ved Kristiansund. Vi var samlet omtrent et tyvetalls personer fra mange kanter av landet, pluss Leif - som kanaliserer Iliuka. Iliuka var sterk og klar - som vanlig - bare enda mer dyptgående i den, for oss, uforståelige Nye energien. Nye perspektiv avdekkes for hvert råd. Mye nyttig informasjon ble nok utvekslet energetisk også, uten at vi er oss det verken bevisst eller vet hvordan slikt foregår. At vi brukes av universet - og lar oss bruke - er ganske sikkert. Når vi kommer helt igjennom siste rest av sløret, får vi et riktigere inntrykk av den verden vi nå mest bare aner konturene av. Til og fra Kristiansund var det en forfriskende båttur i åpent hav med sjøsprøyt og sjøluft i skjønn forening. Det var en utmerket reise, og det var en utmerket gjenkomst til heimen og stillheten med den unike roen. Takk til Iliuka og hans venner som var samlet denne gangen, og hjertelig takk til Oddbjørn som holdt rådet og forøvrig huset de fleste. Den største takken går likevel til Leif som gjør det mulig for oss å uhemmet ta til oss av Iliukas visdom.

onsdag 24. september 2008

Bli alkymist med hellig geometri

Alkymi er ikke noe magisk. Alkymi er universets visdom. Det som er i universet er også i deg, derfor er det snakk om å finne alkymisten i sitt indre. Du er en alkymist. Det er bare spørsmål om å tro det og praktisere det. Du kan bare akseptere og forstå - at alt er mulig! Hvis du ønsker å endre noe utenfor deg, må du starte med tanken. Det du ser utenfor deg, er først skapt i tanken. Så, hva er egentlig Alkymi? Alkymi er tanke, men avhengig av måten du tenker på. Det er frekvenser/tanke, glad, lett (men ikke lettvint!), kjærlig, harmonisk og avbalansert, og med en klar hensikt. Det er ikke vanskelig å innta denne holdningen - litt trening bare. Stress og bekymring har ingen plass her. Om du samler energien din i en geometrisk figur - oktahedron, tetrahedron eller en kube - er du sikret suksess. Ser du deg omgitt av en slik geometrisk figur, virker den som en antenne som oversetter og mottar. På denne måten kan du komme på linje med din høyere bevissthet, og arbeide ut fra den. Mulighetene er legio, og det kan være bra når hele den 'gamle' verden holder på å gå i oppløsning. Valget er ditt og det er enkelt. Enten fortsette i markeds-tankegangen som river ned - eller gå over til hellig geometri som bygger opp. Jeg ønsker alle som leser dette hell og lykke som alkymist.

tirsdag 16. september 2008

Om å gi slipp energetisk

Tobias
Crimson Circle.com

“What happens if I let go of my children energetically? What happens if I let go of my job? What happens if I let go of this old human condition that I’ve lived with so very long within myself?”

Excellent questions – what happens if you let go? Do you fall into an abyss? Do you become nothing? Or do you discover freedom?

For that I cannot answer the question for you. But I can empathize with the certain anxiety that you have, the reluctance, even the guilt you have about letting go of others. But let’s take a look at it this way. Energetically, so many of you have been very connected to your children and still are. What happens when you let go? Are you being an irresponsible parent? Are they going to stop living? Are they going to fall off the cliff because you’ve let them go? Absolutely not. You are granting them a divine freedom.

When you let them go, it liberates both of you, not just them. It liberates these old energy connections that you’ve had. Now you are free. Now you are sovereign and independent. Does it not make sense as a wise spiritual being that a new relationship can be created on a different level, a free level and a level that you can truly call love, not karma? Thank you.

mandag 15. september 2008

What Time Is it Now?

From The group v/Steve Rother
http://lightworker.com/beacons/


Let us give you some specific examples and ideas that might help you to do this. One of the most important pieces of your work in the time line is to realize that in the illusion of the time line of past present and future, only one of them is real.. The present is what we live in all the time; we are here in the present moment every second. That is all that exists for us, because there is no future for us. There is no past on which we are relying, that has made us who we are, and pointed us in the direction of our choosing. The reality is that now it is starting to move free form, and you are beginning to release those illusions. As you do, you can start releasing the past and the future and begin living in the present. It is the circular time that we live in, that which you actually live in as spirits, as souls. With that information come new concepts, so let us speak specifically about two which are very closely related.

When Does the Spirit Enter the Body?

From The group v/Steve Rother
http://lightworker.com/beacons/

Dear ones, even after birth the soul can change. Actually, it happens all the time. A soul enters the body 27 months before the physical body is even formed. You sit on your mother or your father’s shoulder--your primary parental contract--for 27 months so you can see how everything is going to relate, and how your energies are going to work out together. Then you jump in and the last nine months you form a physical being. Is your spirit in that physical being? Yes, partially. But that little body, so very close to Home, simply cannot carry that much light. It takes time to adapt the physical body to be able to carry the energy from Home. Even with all the innocence you see in the baby, with all the beauty and the brightness, the spirit cannot fully attach for several years and filters in over a period of time. It is not actually until they start connecting with their own sexual energy that the physical being becomes a holder for all the spiritual energy it will hold during that lifetime. It is actually not until the beginning of puberty that the spirit fully enters the body. That is when you see the light of Home; that is why it carries the sexual energy from Home. It carries the excitement of life. That is when you start bringing people to you and start connecting in many different ways. That is when your friendships form that you carry the rest of your life. That is when your knowledge really begins to anchor in. These are the times you start evolving as a spirit pretending to be human.

This is a special time on Earth, dear ones. It has never happened before. You have already taken the Game far beyond the highest potential the you scripted for yourself in the very beginning. Soon you will pass another marker...one that was meant to end the Game and mark the very end. However, it is not an end but rather a birth of light in the physical body. Is it important for you to raise your vibration? Yes. We hope you also go out and play. We hope you skin your knees. We hope you have wrinkle lines from laughing so hard, because those are the human experiences you wanted to have. Even pain will be welcomed as a unique human experience. That is what brings Heaven to Earth.

Bevissthetsfontenen

Jeg vil skrive litt om det Tobias kaller Bevissthetsfontenen. Denne fontenen forestiller den nye, innstrømmende energien som når oss med ny oppvåknende bevissthet. I Bevissthetsfontenen foregår det en sirkulasjon mellom høye og lave frekvenser - i en evig runddans. Dette er situasjonen for menneskene nå mer enn tidligere. I våken tilstand mener vi at den kunnskapen vi har - den er vår ene og alene. Dette trossystemet er det vanskelig å gi slipp på for mange. Men energetisk er vi ett med alle aspektene (de andre menneskene) rundt oss. Alle har vi samme tilgang til kreativiteten. Vi må se energi som felles (energi er uavhengig av kropper), og da er det lett å se at vi alle sammen deler denne energien eller tankene våre, i en evig energetisk syklus. En bevissthetsfontene som stadig dusjer kreativiteten over oss. Det er en uendelig strøm av bevissthets-ekspansjon som foregår nå mer enn noensinne. Ny energi og kreativitet som får gamle barrierer og gamle tankemønstre til endelig å falle. Energien lever og fornyes i oss og gjennom oss. I en slik fornyelsesprosess blir det klart at andre riker og vesener - kun er blitt til ved våre forestillinger. Det Menneskelige og det Guddommelige er ett og det samme. Det er ikke noe guddommelig utover det menneskelige. Denne sannheten er det lett å avfeie, fordi vi i evigheter er blitt fortalt det motsatte. Det er tid for å gi slipp på dette trossystemet også. Det vi tror er utenfor oss, er inne i oss - i hele vårt vesen. Et vesen som er fullstendig uavhengig av kroppen. Det er menneskedelen av oss som fortsatt er avhengig av kroppen. Det er viktig å la den menneskelige opplevelsen (fantasien) vi er involvert i til daglig, flyte fritt rundt til alle delene av oss som vesen. Det vi tror er utenfor oss er alltid inni oss fordi som vesen er vi større enn mennesket. Det er opplevelsen eller fantasien, som er den store Skaperen i livet. Det er sikkert ikke like lett for alle å tillegge fantasien all skaperkraft, men bruk tid på å forstå dette. Fantasien og visjonene, drømmene - danner grunnlaget for det Nye som vi venter på og snakker om skal komme - og som vi tror kommer utenifra. Det kommer innenifra. Det er en ny sort visdom nå, en slags ny basis for bevisstheten som vil vise seg etter hvert - den kommer innenifra. Det som skal til fra vår side for å få del i overfloden rundt oss er; at vi har en klar hensikt med livet, og at den er godt blandet med lidenskap og letthet - altså; hensikt, klarhet, lidenskap og letthet. Dette er de viktige komponentene for et utmerket liv. Det blir også stadig klarere for oss alle at det rigide tidspersektivet endres nå. Tida går mye 'fortere', tror vi, men i realiteten er det vi som vibrerer mye hurtigere. Snart opplever vi ikke tida så merkbart mer - fortid og framtid blir nåtid. Tida endres fra lineær til sirkulær - vi lever her og nå og det er Alt.

søndag 14. september 2008

Tobias om hvem Gud er

Dere har alltid brukt å be Gud om å gi dere et tegn, jeg vet hvor mye dere har gjort det. Det er en forferdelig ting å gjøre for et menneske når de ikke kjenner til noen Gud. Men likevel ber de og ønsker et tegn fra Gud, og Gud er akkurat her, men dere drar dit ut, og da dukker det ikke opp, det kommer intet tegn. Så lærer dere å ikke stole på Gud. Når dere lærer å ikke stole på Gud, lærer dere i virkeligheten å ikke stole på dere selv.

lørdag 13. september 2008

Fantasi vs Virkelighet

Tobias sier:

"Akkurat nå blir den siste…..vel, dette er veldig virkelig Shaumbra, og dere har av og til vanskelig for å skille det dere kaller virkelighet fra fantasi. Men det er det samme. Det har bare forskjellige kvaliteter hvis det er her på den fysiske Jorda i forhold til det ikke-fysiske. Men det er veldig, veldig virkelig". "Ikke føl dere dumme når dere bruker fantasien. Det er et av de viktigste verktøyene dere har".

Jeg spør: Hva er Virkelighet ut over det skrevne ordet? Det store spørsmålet er: Hva er Fantasi?

Verbal-språk vs Symbol-språk i Huset for Bevissthet og Oppvåkning

Tobias snakker om: - Jord - Gud - Engler
Hvordan skal dette forstås?

Tobias: "Vi har sagt dette før for mange, mange år siden, men nå repeterer vi det. Alle engler – alle engler – vil komme via denne opprinnelige Jorda eller de andre jordene som blir født akkurat nå, og det er mange. De er kopier av denne jorda. De blir født i andre dimensjoner. De tar på seg alle egenskapene til denne jorda. Den er fremdeles, og vil alltid være den opprinnelige. Alle engler vil komme via Jorda for å feire sin egen enhet, sin egen integrasjon, sin egen nye bevissthet. Det skjer ikke der ute. Det skjer ikke i de andre rikene. Det skjer ikke når dere forlater den fysiske kroppen og kommer tilbake til den andre siden. Det skjer på dette stedet som kalles Jorda. Alle engler vil komme denne veien".

Som mennesker forstår vi dette slik; Det er snakk om visdom. Din og min visdom. Visdom kan vi også kalle høye frekvenser eller vibrasjoner. Bevisstheten kan ha forskjellig vibrasjonsnivå - derfor snakker vi om frekvenser eller dimensjoner, lavere og høyere, gud eller menneske, engel eller menneske osv. Det er snakk om en frekvensskala - opp eller ned.

"Alle engler vil komme tilbake denne veien", sier Tobias.

Jeg ser 'englene' som frekvenser (inni oss) vi ikke har benyttet oss av tidligere. Det er frekvenser vi ikke har etterspurt, rett og slett. Det har ikke vært 'marked' for dem verken i oss eller 'rundt' oss. Nå derimot, forstår vi mer og tar høyere frekvenser i bruk. Som mennesker er vi flere milliarder, som vesen er vi EN.

"Gud går gjennom den største forandringen i livet sitt på grunn av dere", sier Tobias.

Akkurat. 'Gud' er lik de høye frekvensene i oss som ikke har vært tatt i bruk tidligere - derfor er det nok en stor forandring for de såkalte 'gude'frekvensene i oss dette. Men ikke alle ser bildet slik enda, det er fordi ikke alle 'mennesker' (frekvenser) bråvåkner på samme tid. Noen av oss er A og noen er B, som vi vet, når det gjelder å våkne!

Og Jorda? Det er Kroppen.

onsdag 10. september 2008

Om Sannheten

Av Matthew

"Menneskene siger ustandseligt, “Giv mig sandheden, giv mig sandheden”. Og vi siger, at der findes alle mulige slags sandheder. Vælg de sandheder, der tjener jer bedst. Det vil mange mennesker dog føle et stort ubehag ved. Men det, vi ønsker I skal forstå ved denne sag er: der er en sandhed om kræft, og der er en sandhed om velvære. Hvilken sandhed tjener jer bedst? I kan aktivere den ene eller den anden inden i jer, og gøre den til jeres sandhed. Sandheder er ikke statiske; de bliver skabt. Der er ikke betingelser som eksisterer, som det så er jeres forpligtelse at identificere og katalogisere. I er skaberne af jeres sandheder – og det I lever, bliver jeres sandhed."

Finn ditt potensiale

"Den største opdagelse, du nogensinde vil gøre, er potentialet i dit eget sind."

José Silva

tirsdag 9. september 2008

"Plejadernes visdom "

http://www.spiritweb.dk/

"I er pionerer, der forbereder vejen for en ny fortolkning af virkeligheden"

mandag 8. september 2008

Multi-dimensionality

By Daniella Garcia
http://angelblessings.mypodcast.com/2008/08/MultiDimensionality-131015.html

There are so many of your scientists that study this human brain of yours that say you only use seven to ten percent of it. Why do you think that is? Could it be that there are other compartments in your brain that work in other dimensions? And, could this explain why some of these geniuses are so fast with their mathematical facts, or with their art, or with their music- that they tap in to these other areas of their brain in other dimensions in time and space that have yet to be discovered by human science?
We look at many of the so called illnesses on your planet now, such as the one called autism. This is such a multi-dimensional “dis-ease”, as you call it. We do not look at it as a disease, we look at it as a brilliant gift. And yes, in your world, these children may have hindrances, but, if you truly look beyond that you will see that they are pulling in so much information from other dimensions of time and space. They are pulling in love and pure light from other dimensions and they bring it here. For your planet they bring in this energy so that others may open up to it as well. They play such a pivotal role for your ascension process, as you call it now. And yet they are looked upon with so much dismay from many of you. To us, it’s just so sad because they are the ones who have truly opened up their human brains to this wonderful experience of a soul of the other dimensions of reality.

For the other dimensions are real dear ones. This is not something that you imagine; this is not something that you only dream about. This is truth. This is how you decided to set up this game of life and life experiences. This is what you have agreed upon and agreed with the Creator to do. To some of you, this is frightening, to others of you, it is most exciting. Do not be afraid of it. This is something deep within you that you have experienced many times over. There are those who are learning about this process. There are those who already see into the multi-dimensions, into the other realms.
There are your indigenous people, your earth people, as they are called, who already see into these other realms and have never, ever let go of this sight, for it has been passed on from generation to generation. Look at those who you call the Aborigines or those who you call the Native Americans. And look at the tribe people in other lands for with their harmonic practices; they have never lost their multi-dimensional sight. It is a beautiful gift, it is something to learn from. It is something to further develop and experience for it is a very useful tool. Do not be afraid of it Dear Ones. Welcome it. Play with it. Enjoy it. For that is why it was created in the first place.

"Seed Fear"

Av Charmaine Lee
http://lightworker.com/Spectrum//categories/Charmaine%26%23039%3Bs-Corner/


Fear can cloak the pain and hurt by suppressing the truth even more. Steve Rother and the group talk about Seed Fear. A seed implanted from many years ago. We don't all identify with the seed until it converts into an attachment to fear and repeats itself. Very powerful revelation when you strip away the cloaking practices. It invalidates your fear and illusion of who you are. Suppression or repression of fear stops you from feeling. You can change the internal and external dialog and claim your birth right, being human.

Regrettably, the cycles of illusion projects out like a movie as you go through the fears. The body acts upon whatever is triggered through cell memory. At a subconscious level this brings the beliefs and past memories to head. Subconsciously the pain has been under control as you may believe. A fixation of what everything should look like in your mind giving you the illusion that all is going well. The illusion grows through consistent justification of what you believe is the truth. Your feelings propel from within molding gratification to make you feel okay. This is a quick fix, but always temporary causing more reactions. The conscious mind continues to feed the subconscious mind and vice versa.

Although the pain does not decrease, the body finds instant gratification acting like a transfusion. It feeds upon external gratification giving you a feeling of satisfaction that you won't be hurt again. The pain is still felt throughout the body. The pain still triggers numerous memories that have not been healed or released from the body. It intensifies the cycles of illusion.

Nye undervisningsmetoder

By Shala Mata
http://lightworker.com/Spectrum//categories/Shala%26%23039%3Bs-Ascending-Cosmic-Pulse/


I am continuously amazed at the threads of opportunity and integration of this light, weave through the most mundane tasks. During the writing of this article, I put in a load of sheets and towels in the laundry, as we have all done countless times. Every time the spin cycle would begin, the machine would go out of balance and stop. I would get up from my desk and re-arrange the load, close the door and go back to my desk. Minutes later the same thing would happen. I took clothes out thinking the load was too heavy – same thing. I couldn’t seem to find the right “balance” to allow the fast spinning needed to complete the wash cycle.

Finally, I removed the heaviest articles, took them outside, and with my hands wrung out the excess water. The tighter the twist to lighter they became. I decided to try the spin cycle one more time – I put them in the machine and waited for the outcome. The cycle began and finally the load was balanced just right to all the faster spinning to complete the cycle. Through the glass door, I could see the clothes spinning. The machine spins in one direction only; during the slow cycle, it is easy to see the direction. However, during the faster cycle it appeared as if the spin was in both directions at the same time – like to separate circles spinning into one.

I had to smile at the wisdom in such a simple task. This is a lovely metaphor for the coming month of September. As we integrate the waves of light there is an alchemical process that tunes our hearts to our own unique “harmonic signature” of light. We will have to adjust our “load” continuously over the coming weeks to allow the higher frequencies or “faster spin” to transmute the lower density “heavier” aspects of our fields. This holographic 5D light is an activation that provides a strengthening to our physical vessel, so we can hold higher and higher frequencies.

The Ascending Cosmic Pulse

By Shala Mata
http://lightworker.com/Spectrum//categories/Shala%26%23039%3Bs-Ascending-Cosmic-Pulse/

August has been a profound “transformational” month. We surfed the waves of the 8:8:8 along with the celestial alignments that amplified the transmission of 5th dimensional “harmonic light.” Much has been written on what the evolutionary potential this holographic circular light is, and how it will continue to open. There is always a build-up of energy and anticipation as the linear date and time come near.

September will be a month of integrating and bridging the holographic waves of light streaming in our consciousness. Undifferentiated light is somewhat challenging to integrate, and can feel overwhelming. One of the antidotes to that is too be flexible with your beliefs and perspective on how you integrate higher light. A focus within our heart is an integral part of harmonizing or integrating these waves of light.

fredag 5. september 2008

"En kilometer fra Bagdad"

Fra; SUFI-tradisjon

Dette er en øvelse fra Sufi-tradisjonen - skapt for å roe ned et stresset system. Det beste resultatet får du ved å leve deg dypt inn i det du leser.

Lukk øynene og forestill deg at du går bortover en øde vei i ørkenen. Den ser ut til å fortsette i det uendelig, som en motorvei et sted i Midt-Østen. Du kjenner at solen stikker, at sanden brenner under føttene på deg, og at du er forferdelig tørst og sliten. Føl både på hvor tørt og goldt landskapet er og hvor ensom og desperat du er. Når dette begynner å bli merkbart i kroppen, finner du deg et lite klippeframspring langs veien og slår deg til ro for natten. Se hvordan solen går ned og kjenn hvordan den kjølige natteluften brer seg. Mens du hviler ut etter dagens strabaser, puster du inn den friske luften og føler hvordan kroppen begynner å våkne til liv igjen. Nå kommer du ut fra klippen og ser deg omkring. Ganske i nærheten oppdager du noen få glitrende lys som det snart blir flere av. De må ha vært der hele tiden, men i det sterke sollyset så du dem ikke. Du begynner å fange opp myke toner av musikk, og det går opp for deg at det faktisk ligger en by full av mennesker rett i nærheten, bare en liten spasertur unna. Du trodde du befant deg midt i den golde ørkenen, men du var egentlig bare en kilometer fra Bagdad. La bevisstheten synke inn om at hjelpen er innenfor rekkevidde, og at du bare har en kort vei å gå. Mens du slapper av i den vissheten, kan du takke deg selv for at du fant fram.

Hva vil det si å tilgi

Det er så vanskelig å tilgi, sier mange. Men det er spørsmål om hva vi forstår med å tilgi. Det betyr ikke at 'det' som skjedde ikke har noen betydning for deg. Nei, det betyr ganske enkelt at du gir slipp på de negative følelsene du har rundt det som skjedde. Det er snakk om å løse opp i det du ser som et problem, ved å betrakte det fra en symbolsk vinkel i stedet for å "ta det personlig". Ved bevisst bruk av denne metoden, frigjør du energi framfor å binde den, og du kan glad og lett gå videre med ny energi i systemet. Carl Jung sa det på denne måten: "Intet problem løses på det nivået det oppstår - vi må heve oss til et høyere nivå for å finne en løsning."

torsdag 4. september 2008

Tankekontroll

Louise L. Hay

Det eneste du har noen som helst kontroll over,
er den tanken du tenker akkurat nå.

Illusjon - Anti-illusjon

Illusjon er allerede skapt Form,
hvor det Formløse muliggjør ekspansjon.

Anti-illusjon er den evige ekspanderende
"Gud" hinsides form.

mandag 1. september 2008

Naturens Gang

Fra "Den hemmelige Lære"
av H. P. Blavatsky 1888

"Nutiden er barn av Fortiden; Fremtiden er avlet av Nutiden, og dog, vet du ikke, O Nutid, at du ikke har noe opphav og heller ikke kan ha noe Barn, men at du alltid kun avler deg Selv? Før du ennu er begynt å si: "Jeg er frukten av det forrige øyeblikk, Fortidens barn", er Du selv blitt denne Fortid. Innen du har uttalt den siste stavelse, se, da er du ikke lenger Nutiden, men i sannhet denne Fremtid. Fortid, Nutid og Fremtid er således de evige Tre i En - Det Absolutte ER's MAHAMAYA."

søndag 31. august 2008

Visdom vs Kunnskap

Fra "Den Hemmelige Lære"
Av H. P. Blavatsky 1888

"... kunnskap holder hus i hoder, som er fylt med andres tanker;
visdom finnes i det sinn, som er oppmerksom på sine egne ... "

lørdag 30. august 2008

Gammel og Ny Jord

Det er ikke snakk om to planeter.
Det er snakk om to bevisstheter.
3D-bevissthet og 5D-bevissthet.

fredag 29. august 2008

Hva legger vi i uttrykkene 3D og 5D ?

3D har vi kalt rommet med den gamle, dualistiske bevisstheten. Bevisstheten som baserer seg på dualisme - på at alt har en motpol. Denne forståelsen er rotfestet i oss. Meget vanskelig å gi slipp på. Illusjonen om at det er den ytre verden som er den virkelige - den skapende. Et rom eller en verden vi må bekymre oss over. Den er årsaken til at vi ikke har det helt optimalt. Det mener mange av oss. Dette er den illusjonen som vi har trodd på i evigheter. Dette kaller vi 3D !

5D er bevisstheten som baserer seg på en sammensmelting av de to polene - fra Dualitet til Enhet. Vi er skaperen i vår verden. Det har ingen betydning for Enheten hvilket navn vi gir den, slik det sekteriske prinsippet går ut på. Poenget er at vi forstår, at det er inni oss utspringet for virkeligheten er. Derfor har jeg og du ansvaret for hver vår virkelighet - som tilsammen skal utgjøre den ytre verden - det synlige. Men da fordrer det av oss at vi blir bevisst vår posisjon. Det ytre er 'bare' en speiling av det indre. Det er spørsmål om hva vi velger å ha tillit til - enheten eller dualiteten. Ikke prøv å analysere - da blir du 'blind'. Det er på tide å se at vi har et valg. Hva vil vi være. Byggmester eller leietaker? Det er vi som skaper - uansett. Alt er bevissthet (tanke) som vi har kontroll over. Bevisstheten/tanken skaper vår tro, som igjen utgjør det ytre - det synlige. Det vi kaller 5D.

Tvillingflamme-forening

Her er et bilde på hva som skjer i denne tida

Det betyr at vår ånd - det feminine prinsipp - aktiviseres i kroppen (personligheten) og forener seg og 'underviser' personligheten. Ånden - den åndelige tvillingflammen vår, holder Alfa polen og vi selv på jorden Omega polen. Når Alfa og Omega smelter sammen skapes det indre 'bryllup' mellom det Feminine og det Maskuline i oss selv - og vi blir Hel.

torsdag 28. august 2008

Viktig å tenke over

Livs-vibrasjonene er alltid skiftende illusjon !

Elsk din neste som deg selv

Alle har vi hørt det og lært det - du skal elske din neste som deg selv. Dette til tross. Egoismen florerer - og aller verst er det blant dem som har fått 'folkets' tillit til å styre. De er den igangsettende årsaken til at; kriger herjer - folk dreper og drepes - at egoisme og aggresjon utgjør dagens orden. Resultatet? Naturkatastrofene kommer som bestilt. Noe de da også er! Den bakenforliggende årsaken til kaoset vi opplever, er alle de negative tankene som blir tenkt rundt styrings-tilstandene i verden.

Men hva betyr det å elske sin neste? Det betyr betingelsesløs aksept! Alt vil øyeblikkelig legge seg til ro, hvis vi aksepterer hverandre uten heftelser. La andre være som de er. "Gå utenom", sa Bøygen.

Kjent problemstilling i 3D

Av Tukáte

Plikten fikk det ikke til
slik ansvaret hadde tenkt,
men samvittigheten ga seg ikke!

mandag 25. august 2008

En liten påminning

"Hvis vi bevisst streber etter å være sentrert i hjertet og bruke 'opplyst' visdom i sinnet, vil vi aldri bli ført på villspor. Vår intuisjon vokser seg sterkere etterhvert som vi bygger opp tillit til at vi er Mesteren i vår egen verden - i enhver sammenheng (en avbalansert Mester er ikke det samme som en EGO-tripp! ) På denne måten vil vi alltid ane og øyeblikkelig etterpå vite hva vi helt korrekt skal velge. Når tilliten og intuisjonen stiger, vet vi alltid hva som er riktig av det som sies og gjøres rundt oss - og i oss ! Vi har evner som rekker herfra til evigheten - hvis vi bare tror på det. 3D frekvensene er på hell."

søndag 24. august 2008

Styltrone

Av Olav H Hauge

Han fekk hug til å prøva
desse styltrone.

Han har kome seg upp,
og tek til å stiga som ein stork.

Underleg, so vidsynt han vart.
Han kan endåtil telja sauene til grannen.

lørdag 23. august 2008

Recipe for a Happier Day

Ukjent forfatter

1 cup of friendly words
2 heaping cups of understanding
3 heaping teaspoons of time and patience
Pinch of warm personality
Dash of humor

Measure words carefully, add heaping cups of understanding
Use generous amounts of time and patience.
Cook on the front burner but keep the temperature low.
Do not boil.
Add generous dash of humor and add a pinch of warm personality.
Season to taste with the spice of life.
Serve in individual molds.

fredag 22. august 2008

The " F" Word That Causes Abuse and Wars

Av Helene Rothschild
http://heleneangeloncall.blogspot.com/

As a thearpist for over 27 years, I am totally convinced that abuse and wars are a symptom and not the cause of our problems. The four letter word that is the cause is FEAR! There is only Fear and Love and all other emotions are forms of these two. For example, anger is a secondary emotion. Under anger is fear, hurt and/or powerlessness. Most people are not dealing constructively with those emotions. Instead they are acting out their pain on others. The solution is to have peace in ourselves which will lead to peace in our homes, neighborhoods, countries and the world. In order for that to happen it is vital for everyone to heal their emotional wounds, release their fears, and "love themselves to peace!" That is my mission and I feel it is the key to health, happiness, and world peace.

Ego or Spirit

Av Helene Rothschild
http://heleneangeloncall.blogspot.com/

We all act from either ego or spirit and that includes states and countries. When our actions are ego based we are coming from a self-centered place. We have the intent to prove that we better than others, no matter the consequences. Note that it comes from a proving place which means we really don't feel great. If we did, what do we have to prove?

To the contrary, when we act from our spirit, we are self-caring, confident, and considerate also of others. Our intent is simply to demonstrate our gifts, etc. We do not feel we have to prove anything to anyone.

When we live consciously, we are aware when we are acting from our ego or spirit. Which one are you choosing?

torsdag 21. august 2008

Ikke truede arter ...

I følge Tobias, er det noen arter som fullt og helt forlater Jorda nå. De har vært en slags energiholdere. De forlater Jorda for å gi plass til nye arter, nye typer av dyre - og planteformer. Så det handler ikke nødvendigvis om truede arter fordi menneskene har gjort noe galt. Det er noen dyr som bare velger å dra sin vei. De ønsker å dra tilbake dit de kom fra, og mer enn noe annet, de ønsker å gjøre plass til det nye.

Analyse

Tobias:
"Analyse er det viktigste som vil gjøre en person blind, og det vil fange dem i en felle."

Din veg

Olav H Hauge

Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han. Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

Danser med alver

Av Aina Engtrø Solem

Varsomt, rundt og silkemykt
Fottrinn over engen
Duftende mose om natten
Duvende i disen
Spede små armer
Bærer deg over bakken
Hvirvlende med vinden
Skjørt svøpt i bomull og fjær
Rosa skyer i solnedgang
Dugg som slører blikket

Prustende stormer rir kroppen
Etterlater deg naken
På en skarp stein av smerte
Vinger som borer seg vei ut fra hjertet
Hviskende stemmer som
Fløyel mot kinnet:
"Lær å fly selv"

Mange års røynsle med pil og boge

Olav H Hauge

Det er den svarte prikken
midt i skiva du skal treffa,
nett den,
der skal pili stå og dirra!
Men nett der treffer du ikkje
Du er nær, nærare,
nei ikkje nær nok.
So lyt du gå og plukka upp pilene,
gå tilbake. Den svarte prikken tergar deg.
Til du forstår pili som stend der og dirrar.
Her er og eit midtpunkt.

søndag 17. august 2008

Du er et åndelig vesen

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Kanskje oppfatter du deg selv som et menneske som iblant har åndelige opplevesler, mens sannheten er at du er et åndelig vesen, et guddommelig vesen av lys som har fysiske opplevelser på Jorden. Dette utgjør virkelig en kjempestor forskjell. For du trenger å identifisere deg med den større delen av deg selv og ikke med fangenskapet inni den fysiske kroppen. Ellers vil du aldri ble i stand til å utnytte ditt potensiale og forbinde deg med den kjærligheten som er din essens."

Du er et helt energisystem

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Du ekspederer ut energi og du mottar energi gjennom dine emosjonelle sentre, "chakraene", i konstante bølgebevegelser, fordi din sanne natur er et åndelig energimaskineri. Og bevisstheten inne i deg er ikke avgrenset bare til ditt indre, den er også spredt rundt omkring i din personlige "aura". Som i sin tur er forbundet til det større energifeltet som omslutter planeten Jorden, som igjen er en del av solsystemet, galakser og universer i alle de forskjellige dimensjonene."

Dikt fra Iliuka gitt i 1995

"Listen to words, brought by the storms,
seek shelter, hide from the worms,
look to the uprising light in east,
feel if it`s of God, or some kind of beast.
Turn to the sunfall far in the west,
is it a fall, and what`s to be next?

Can`t you see, the Queens in danger?
Like wild horses, chasin` a ranger.

Oh, pity humanity, so alone and so lost,
what is to be rescued, what`s needed most?

Your decoding hunt is a blue way to try,
you still wonder, asking why,why?
Didn`t we tell you in words and in signs?
Didn`t we tell you about your caotic minds?
Didn`t we show you in pictures like dreams?
Isn`t it all like it seemes?

Here is words to your inner part,
feel it, taste it, deep in your heart.
Sagoni, Manito, Tangahita,
on the seventh rebirth of Angelica.

Whispering winds seeks for your ears,
stay calm, have no fears,
the wings of The White Eagle,
it might be the winds,
breath the uprising light,
gather, and preach for your fight.
Hayetanah. Konu Ekatah."

Det indre univers

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Det innvendige univers er en mikroskopisk kopi av universet som helhet. Og derfor, ved å finne løsningen til deres egen, la oss si, fred med dere selv, vil dere være i stand til å forbinde dere med harmonien fra sfærene."

Ny Bevissthet

Av Iliuka

"- Når vil de store forandringene komme?
Iliuka: Hva der så er talt, så er Moder Jord fullendt i sin skapelse ved den ellevte månedel i år 2011. Konu ekatah.
- Hvordan kan jeg forberede meg best mulig?
Iliuka: Gjennom hvorledes den lever sitt selvs liv. Hvorledes den søker at nyte av livets goder og gleder i tiden den kan. Således skal den se óg at der finnes nye frekvenser der tilføres sin Jord, at menneskebarn søker så at noget hele sin Jord nu, er noget sent at tenke så. Således skal den og tenke hva den kan hele av sitt selv igjennom av at skape harmonier, således den ei faller til noget intellektuell apati.
- Må vi forandre måten vi lever på også?
Iliuka: Så bliver der tiltvunget, korrekt."

"Over the rainbow"

Av Shaumbra

"Somewhere, over the rainbow, way up high,
There's a land that I heard of once in a lullaby.
Somewhere, over the rainbow, skies are blue,
And the dreams that you dare to dream really do come true.

One day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me.
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me.

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly,
Birds fly over the rainbow,
Why, oh why can't I?

Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me.

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly,
Birds fly over the rainbow,
Why then, oh why can't I?"

GUD

Av Tobias

"Religion som dere vet – forståelsen av Gud slik dere kjenner det – er virkelig bare 6000 år gammel. Til å begynne med, da bevisstheten om Gud startet i menneskene, var det mange guder. Det var en gud for regn… en gud for møkk… en gud for solen… for månen… for alt. Det var gud for fuglene. Det var gud for apene… alle typer guder dere kan forestille dere. Det ble meget forvirrende å holde styr på dem. (tilhørerne ler) Da, ble spørsmålet hvilken Gud er sterkest… hvem er størst. Og, deretter ble det krig mellom gudene, skapt i sinnet til menneskene.

Det var ikke før Abrahams tid at – hvordan skal vi si det – Gud snakket til Abraham, og sa, "Det er bare meg… en Gud… det er alt. Vi behøver ikke å ha mange guder. Det er en." Det var bare den menneskelige bevisstheten som snakket til Abraham, som sa at det var på tide å forstå at Gud var i det indre… at det var en enhet med Gud… at det ikke var alle disse separate gudene som kriget med hverandre, forsøkte å kontrollere hverandre. Dere forstår… dette var den menneskelige bevisstheten på den tiden. Det var alt bevisstheten kunne begripe."

ATLANTIS` FALL

Av Iliuka

"Meget tusener av år er gått. Der var to riker. Ene var for blå sti. Annen for den røde. Ene for blå sti var flokken av Lemuria, frie var vi. Annen av Atlantis. Der var meget menneskebarn der levde for havet, dog meget menneskebarn døde for havet. Der var rike for gullmynter, der var for makt. Der være rike der falt i havet, dog den ene ø, Tenerife, står tilbake.

Til Lemuria langreiste Fatanos av Atlantis. Der være marked for salg av Lemurias folk. I bytte der ble lovet fred, dog ei lenge, for Atlantis folk vandret den røde sti. Langtimer og langtider siden Lemurias folk ble solgt til Atlantis; arbeide og jakt for levekampen. Time og time, sol og sol der var tanker der talte om Atlanternes fall. Lemurias tanker. Så stod der opp et frø av Atlantis. Mitt ene frø, Hami Manita. Der var tegn for at Atlantis kunne lære at ånde, at tenke tankens frihet, at skape fred. Den talte for frender, dog ei var der noget der lyttet, lik timen i dag. For ei så folket av Atlantis bildet.

Hami Manita flyktet til Lemurias flokk. Ledet og ledet. For ei hadde Lemurias folk styrke. For ei var der krig for tusener år, dog tanken var dyrket av kjærlighet. Store del av flokken der ei kjente ordet krig flyktet til Kobatel i Lemuria, lik din bok Tibet. Fra Atlantis til Lemuria fløy skipet, Aorta Kristalis. Der være fly av annen planet, lik kunnskap av tanker, lik din bok Epsilon Boote. Kraft av krystall, ene for nord, annen for øst, tredje for vest. Der óg være krystall for den skall, lik grafitt der være lik fjerde krystall. Stor kraft løftet skipet. Der være solens kraft, der være tankekraft, der være krystall, lik tone der forsterker den tankekraft. Skipet var lett for at vinden kunne blåse, dog der være ei lett at feste den skipe til marken. Der være kraft for tankens sti, lik kraft for den blå sti, dog ei for den røde sti."

lørdag 16. august 2008

A story about worshipping “the children of the new earth”

By Mirri Rocks
http://lightworker.com/Spectrum//authors/23/Mirri-Rocks

"I really don't get happier if people fall into admiration mode.

If parents or other people start over and over bout my young age and the great gifts I have according to them. To be empowered is cool but can only happen if people recognize their own magnificence.

I am not different than you, not better, not worse. Maybe different. But aren't you different from your neighbour? Don’t we all have our own place in the world?"

Dear me

By Mirri Rocks
http://lightworker.com/Spectrum//authors/23/Mirri-Rocks

Dear me

"Did I ever told you, that you are special?
That you carry a flavor, a taste, a color so unique
That only you represent it?"

Menneskehedens ´Gen-installation´

Mye interessant kanalisering på; http://transbeacon.lightworker.com

"Lige nu sker der meget med jeres fysiske kroppe. Selve sløret eksisterer mellem de to halvdele af jeres hjerner. Nu sker der en generel gen-installation helt igennem hele menneskeheden. Processen hjælper i virkeligheden med at sammenføre det, der var adskilt, for at kunne skabe illusionen om polaritet på spillebordet. I har ikke længere brug for polaritet. I lærer at se ting i et felt af trialitet, i stedet for dualitet, i stedet for bare lys og mørke eller godt og dårligt. I afbalancerer nu dette med et nyt klarsyn fra det højere selv. I kan nu se sådan en skønhed, for den er ny; det er jeres egne spejlbilleder, som I begynder at se. Lad os dele nogle af de ting, der ligger direkte forude, energierne og ideerne som vil forekomme, efterhånden som I går videre."

Barack Obama USA's neste president ?

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Uden tvivl kender alle dem, som er bekendte med mine meddelelser eller bøgerne, den mørke kraft, der ligger i at skabe frygt, så jeg vil ikke gentage dette, men hvis I ønsker at få en genopfriskning, er der en stor del materiale, I med lethed kan finde (brug søgefunktionen eller bog/meddelelses-indekset på www.matthewbooks.com). Derfor vil jeg kun sige, at der IKKE vil blive nogen atomkrig og INGEN på Jorden kan starte en krig i rummet. INGEN udefra-kommende civilisation vil invadere eller erobre jeres planet. Renselsesprocessen vil IKKE oversvømme millioner af kilometer land og forårsage milliarder af dødsfald. Der vil IKKE blive noget behov for at rumskibe kommer for at redde jer, før jeres planet vender bunden i vejret på sig selv, eller for at I bliver nød til at leve under jorden, når I vender tilbage. De millioner mennesker, som taler imod den Amerikanske administrations politikker, vil IKKE blive indfanget og sat i fængselslejre. INGEN menneskeskabte vira vil blive sluppet løs og forårsage, at det meste af jeres befolkning dør. Der er INTET behov for at investere milliarder af dollars i guld, så økonomiske og regeringsmæssige reformer kan begynde.

Menneskers opmærksomhed rundt omkring på kloden gives til de Forenede Staters præsidentkandidater. Barack Obamas større popularitet blandt vælgerne er opretholdt og tilvejebragt. Således er de fri viljes valg blevet foretaget af majoriteten af befolkningen, og vi kan nu afsløre, at i energifeltet for potentielle muligheder, der har Obamas impuls hele tiden været ustoppelig, og vi kan fortælle jer, at denne højt udviklede sjæl med mange livstider, som en vis og retfærdig leder, er kommet fra en åndelig og intellektuelt avanceret civilisation for specifikt at rejse sig til hans nuværende betydningsfulde stilling. På sjælsniveau ved han, at dette er hans mission, men på dagsbevidst plan er han udelukkende klar over sine medfødte lederevner og uforfalskede hensigt om at tjene sin nation, ligesom han giver udtryk for. Med tiden vil han på dagsbevidst plan blive klar over sin oprindelse og sit formål med at inkarnere i denne livstid. Nogle personer med mørke hensigter forventer at kontrollere ham, når først engang han sidder i embedet, ligesom de og andre før dem har kontrolleret en fortsat række af Amerikanske præsidenter samt mange medlemmer af kongressen. Imidlertid har denne ondskabsfulde form for regeringsmetode nået sin afslutning. Både Hillary Clinton og andre topfigurer indenfor Illuminati vet, at de er vidner til den dødelige afgang på deres "hemmelige regering" . Derfor er familien Obama blandt de personer på Jorden, der mest intensivt bliver beskyttet af lyset."

Om kloning av mennesker

[NOTE: "Menneske-kloning" er et kapitel i den anden af Matthews bøger: "Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en ny æra)] http://matthew.selvet.dk

"Kroppen har sin egen livskraft, så sjælløse kloner er på ethvert område ligeså fysisk levende, som enhver inkarneret sjæl. Hvad kloner dog mangler er, at de ikke besidder sjæle-følelser, især evnen til at give og modtage kærlighed. Ligeledes besidder de ikke den bevidste følelse af, hvad der er ret og forkert, moralsk integritet og ære, intuition og naturligvis bevidstheden omkring et guddommeligt Højere Selv. Kloner uden sjæle fungerer fuldstændigt indenfor den ramme for intellekt og personlighed, der er blevet downloadet i dem, fra den person, de er en kloning af eller fra en tidligere klon i rækken, og de opfører sig i henhold til, hvad de observerer omkring dem. Derfor kan en sjælløs klon godt opføre sig på en behagelig og hjælpsom måde, alt afhængig af, hvad der hænger ved fra den klonede person. Kloner kan være men behøver ikke at være produceret af en hvilken som helst civilisation med den teknologiske viden til at gøre det.

En sjæl kan vælge at indtræde i en klon. Da de eneste voksne menneske-kloner på Jorden imidlertid er meget magtfulde mennesker, der ønsker at sikre sig, at deres kontrol, i tilfælde af deres evt. død, kan fortsætte overfor den uvidende offentlighed, så er det kun få sjæle, der vælger at indtræde i disse klonede kroppe. De sjæle, der alligevel vælger at gøre det, kommer fra det højeste lys, og de indtræder kun med det formål at vende en person, der er vendt mod mørket, mod lyset. Nogen gange sker det med succes, og andre gange gør det ikke. Når det ikke lykkes, skyldes det, at mørket er så dybt forankret i personens karakter, at selv med den oplyste sjæls stærke vilje, bliver den indfanget i mørkets tæthed."

Universet er manifestert i våre tanker !

Fra «Visdommens bok» av Paul Brunton.

"Universet er manifestert i våre tanker. Det er intet øyeblikk i dets historie vi kan kalle skapelsesøyeblikket. Universet har aldri hatt noen begynnelse, og vil aldri få noen ende. Det er evig, og består av bevissthet. Universets svastikahjul dreier uopphørlig. Planeter, stjernetåker og stjerner er av forskjellige aldre, hvilket er umulig hvis Gud skapte alt på en dag. Universet er like gammelt som verdenssjelen, og like evig. Det nåværende univers er ikke det første som har manifestert seg, og det blir ikke det siste. Hvert enkelt verdenssystem er bare et ledd i en kjede, uten begynnelse eller ende. Hvert enkelt univers er en arv fra det foregående, en utløsning av karmiske krefter, som har bragt seg selv til virkeliggjørelse. Universet utvikler seg etter en streng karmisk lov. En prosess med vekst og forfall, utvikling og oppløsning. Det kalles universell bevegelse."

Alle dyr har en engel !

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Så alle kæledyr har en engel?
Ja, og det samme har de dyr, som I måske ikke betragter som værende specielt elskelige. Der er en engel for hver eneste art gennem en forbindelse på sjælsniveau, ikke en individuel tildeling, sådan som det er med mennesker og engle. Disse specielle engle er ældgamle sjæle, hvis begyndelse var i form af dyreliv, dengang da alle dyr i dette univers var fredelige, åndelige og intelligente væsner.

På sjælsniveau er dyrene godt klar over englenes godgørenhed på deres vegne. Selv dem, hvis liv er elendigt, har en engels kraft eller indflydelse til at lette ubehag eller gøre en ende på frygtelig smertefulde liv. Nogle engle har et større antal af dyr eller mere intelligente arter at beskytte end andre, fordi alle disse liv er meningsfyldte i den universelle balancering af dyre-energien.

Englene bringer en fornemmelse af enhed til deres respektive dyr for at bevare og beskytte arterne, men det er ikke deres opgave at fjerne de mennesker, som er ondskabsfulde overfor enkelte dyr, eller endda overfor en hel art, fra Jordens overflade. Miljøaktivister, som handler i god tro – det vil sige, ikke af selviske, politiske, personlige eller af økonomiske årsager – bliver i sine bestræbelser inspirerede af dyrenes engle."

Ny atomkrig en saga blott !

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Der er et antal af væsentlige faktorer, begyndende med Skabers dekret om, at der ikke mere vil forekomme atomkrige noget sted i kosmos – på grund af den alvorlige skade de har forvoldt nogle sjæle – ikke forvoldt kroppene, som er midlertidige "huse" for en sjæls individuelle fysiske livstider, men forvoldt sjælene, som er den totale essens af de gudeselv'er, I er. Skaberen lavede denne ene undtagelse til dens egen lov om, at alle sjæles fri viljes valg må respekteres: Enhver persons forsøg på at skabe atomkrig vil blive stoppet. På baggrund af Skabers dekret har Gud autoriseret åndeligt, intellektuelt og teknologisk udviklede civilisationer i dette univers til at forhindre alle forsøg på at starte en sådan krig, og dette er med succes blevet gjort på Jorden mere end en gang i de seneste år."

fredag 15. august 2008

Iliuka på Alternativfestivalen, Dombås, sommeren 2008.

160 deltakere.
Les mer om Leif og Iliuka på http://Iliuka.net

Noen indianske ord og uttrykk benyttet av Iliuka:
Okee Mikita Venaka Kono Kekatah - Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd.
Konu ekatah - Takk i kjærlighet
Hayátanah - Vær hilset
Mitakue Oyasin - Vi er alle i familie
Sol - En dag
Storsol - Et år

Innledning ved Iliuka: Konu Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva den bestråler. Velsignet være kraften av blomen. Heliget være dette kammer. Velsignet være voktere. Heliget være disse marker. Velsignet være pelsvesener. Velsignet være menneskebarn og eders undringer. Lik den nu søker i tiden, så er der klokt at se den lever i forendringens tid. Gjennom årtider er der så tilført Moder Jord - der er av høyere vibrasjoner. Således er der for menneskebarnet at vokse, og således vil den se den søker alt i høyere frekvenser lik til en galaktisk tilstand. For den er av stjernestøvs fødelser og den bliver til alt høyere lys i frekvenser. Således der tilrådes at velsigne sitt lys. For alt hva der er på sin Moder Jord, er tilhørende alt større systemer. Lik der under tiden er i behovet for menneskebarnet at se sitt selv lik en intergalaktisk entity, der er av tiden den vil se forendringer der skapes om i hele universum. Lik den vil se magneto energier av magneto polare energier der forbyttes. Og der er forendringer den og vil kunne se i Fader Sol - så er der for heledelen av universum. Lik der vil vokse til fred i menneskebarnets hjerte - for hvorledes den lettere ser hva der finnes av kjærlighetens vibrasjoner. Dog i sitt eget selv, skal den nu søke - gjennom hvorledes den ser de forendringer der er. Favne om nuets helige punkt, for alt hva der tilhører evigheten er favnet om i nuet - gjennom hvorledes den ei skal søke at jage efter tider der er ufødte. Gjennom hvorledes den ei skal bære byrder av tider der var. Alt er der tilhørende det velsignede punkt nuet. Favne om eders tilstedeværelser og blive fri i et sådant punkt - således vil den lettere favne om alt hva der bliver. For intet er der til gavn at søke at se det bekymmer der vokser. Intet er der til gavn at fylle sitt hjerte med bekymmer. Skape således frihetens tanker - gjennom hvorledes den søker i rettvis ånd for den velsignede sti den vandrer. Okee Mikita Venaka Konu Kekatah. Tal eders undringer.

-Vil jorden stoppe opp, tippe noe over på sin akse og snurre motsatt vei i løpet av de tre første dagene fra den 28.10.2011?
Iliuka: Så er der korrekt. Dog ei skal den se hva der stanses, for ei er der noget der er knyttet for Moder Jords rotasjoner. Der er så lik den vil se, lik vi just nu har talt, for alt hva der forvandles av polare magneto energier. Der tilhører alle kloder i sine systemer: Om den skuer til planeten Mars, om den skuer til Oranus (Uranus), om den skuer til Jupiter, om den skuer til Venus, om den skuer til sin Luna (Månen), så er der alt i omvendlinger lik der skapes nord i mot syd og syd i mot nord. Så er der alt passert for Fader Sol, korrekt.

-Vil all is på jorden rundt polene og på Grønland smelte rundt 2012?
Iliuka: Så er der korrekt.

-Er det meningen at mennesket skal spise kjøtt?
Iliuka: Ei er det. Dog om der søkes primært for hva der tales vilde dyr, så finnes der energier der tilfører menneskebarnet for hva der er i behov for spesifikke individer. Dog ei er der noget god tanke at tilvenne menneskebarnet sådant. Konu ekatah.

-Når vil den holistiske helseforståelsen være integrert i helsevesenet?
Iliuka: Vi ser der ennu vil avkreves noget i kring 17 storsoler. Menneskebarnet behøver tid til at modnes. Konu ekatah.

-Hvilke land vil gå foran og vise vei i denne forståelsen?
Iliuka: Der finnes ulike stater. Der finne de engelske øer. Der finnes de irlendske øer. Der finnes de australiske øer. Der finnes òg meget av de riker der er tilhørende de Forenede Stater vest over havet. Dog, der er like fullt alt hva der nu skal vokse til mest gavn for sin Moder Jord - er av Nordens riker. Således er der omtales lik Nordens lys. Konu ekatah.

-Hva vil skje med kropp og sjel om mennesket blir klonet?
Iliuka: Vi ser. Der finnes noget der påvirker av legemet er der ei noget underfundigheter. Der finnes celler der kan spaltes for at gjøre tusen av en. No problema. Om den søker at se, så finnes der noget i sjelen der ei kan fragmenteres i ulike deler foruten konsekvenser. For der strider imot for hvorledes der er av den himmelske oppgave for sjelen at søke at tilknyttes sin neste sjel. Lik der er dualer der søker hinannen, lik der er tripler der søker hinannen, lik sjelens bevissthet all tid søker at forenes med sin sjelefrende. Således om den søker at fragmentere sin sjel, så bliver der lik den høster motvinder, og den fortapes i energier. Dog, der er likefullt hva er der så at skje med ånd? Livsånden fortapes, og de bliver noget lik kortlivede de der skal leve lik kloner. Konu ekatah.

-Er den globale oppvarmingen menneskeskapt?
Iliuka: Vi ser. Der er noget tidligere beskrevet lik der finnes sykluser bestående noget ikring sekstusener åttehundreder storsoler (6800) og nogle sykluser har alt større langmodighet ikring syttitusen storsoler (70.000). Således er der naturlige konsekvenser over hvorledes Moder Jord stabiliserer sitt selv. Om den kunne skue til de fjerne galakser, om den kunne skue til de fjerne planeter, om den kunne skue til planeten Mars, så ville den òg se der noget av klimatiske forendringer der, og ei er der menneskebarnet der skaper sådant. Konu ekatah.

-Jag tenker på ... Så er der korrekt. ... hundar, katter, hestar. Jag ser dem som kjärleksarbetare hos oss människor?
Iliuka: Så er der korrekt.
-Hur har ni deres utveklingsgong?
Iliuka: Vi ser den skal òg primært minnes at der òg er noget lik byrdebærere for menneskebarn. Således vil den òg lettere se, hva der så av gamle tider forbindes lik inkarnasjoner den har levet tilsammen før. For den skal ei tenke der er «bare en hund». For hundens bevisstheter kan være alt større enn menneskebarnets. Således vil den òg lære for hvorledes der er av alle dyrevesener. Der bærer nogen underlige og dype energier av de dypeste bevisstheter. For så er der lik den òg kan tenke at dyret minnes hvorledes der levedes om den tilskriver tiden lik i kring syttitusen (70.000) storsoler tilbake i tid. Så kan ei menneskebarnet gjøre. For ei anvender menneskebarnet så meget av sin egen sådanne intuisjonsenergi og hva der tales instinkter. Konu ekatah.

-Jeg har en liten valp som jeg solgte, og som er syk. Har den en oppgave i den familien? Har den mulighet til å bli frisk?
Iliuka: Så er dett. Der må søkes at se, og at tilspørge, hvorfor ønsker sådant lite pelsvesen at være syk? Hva er der så den søker at fremvise for de sjeler der lenges efter pelsvesenet? Der finnes alt, lik vi definerer, noget ubalanser der er i behov for at skapes til ryddigheter i den flokk. Så vil der hele valpen. Konu ekatah. Og valpen vil ha en blå skål. (latter).

onsdag 13. august 2008

Fire menn i Ørkenen

Fra Tobias' bok om korte (!) historier

Tobias: Historien vår begynner med fire menn i ørkenen i en slags selvpålagt fengsel. Mennene befant seg midt i ingenting, sola brente ned på dem hver eneste dag.

"Den første mannen var bundet til en stolpe som sto dypt ned i bakken. Det var en stor stolpe, og en lenke gikk fra stolpen til anklene hans. Lenken var ca. 2 meter lang. Han kunne ikke rømme på grunn av lenken rundt beina. Hver gang han prøvde å rømme, forsto han at lenken holdt ham på plass.

I nærheten av den andre mannen var det også en stolpe som var fast i bakken, men det var ingen lenke rundt beina hans. I stedet for var der en stor vollgrav, en stor grøft rundt stolpen hans og det lille stykket med ørken. Grøfta var full av krokodiller, og derfor visste han at han ikke kunne unnslippe. Så han vandret rundt i sirkler hver dag på den lille øya si midt i ørkenen. Han klaget, var sint, og kranglet med seg selv. Men frykten for krokodillene holdt ham der.

Den tredje mannen var new ager. Han hadde også en stor stolpe i midten, en stor metallstolpe. Rundt stolpen var det et stort gummibånd, som en stor gummistropp som var festet og strammet rundt livet. Hver eneste dag prøvde han å unnslippe. Han dro og dro og dro i gummibåndet med kroppen sin, og når han kom til et visst punkt slengte gummibåndet ham tilbake til stolpen. Hver dag sto han opp og ristet på hodet og tenkte; ”Det der var ikke morsomt, men jeg må prøve å ekspandere meg selv igjen.” Og hver dag kom han seg til enden av gummistroppen, og den trakk ham tilbake igjen. Den slengte ham inn i stolpen.

Det var en fjerde mann der. Han hadde også en stor metallstolpe som var festet i bakken rundt ham. Men han hadde ingen lenke rundt beina, det var ingen vollgrav rundt metallstolpen hans, og ingen gummibånd rundt livet. Men han hørte stemmer. Stemmene sa: ”Du våger ikke å gå fra den stolpen i ørkenen. Hvis du gjør det, vil du bli fortært av onde ånder.” Hver gang han prøvde å gå fem eller ti skritt fra stolpen, hørte han stemmene, og løp fort tilbake til tryggheten ved stolpen.

De fire mennene levde slik dag etter dag, natt etter natt. De var ulykkelige, sinte og fengslet i denne ørkensettingen. Men en dag kom en engel til dem. Engelen sa: ” Hvorfor har du denne lenken rundt beina dine?” Og mannen med lenken sa: “Det var noen som festet den der. Den er ikke min. De har festet den på meg. Den hindrer meg i å vokse, den begrenser meg.” Og engelen nikket med hodet og sa; “Hmmmm, så interessant.”

Engelen gikk til den andre mannen, han med krokodiller i vollgraven og sa: “Hvorfor valgte du dette? Hvorfor har du krokodiller som omgir deg?” Og han sa: ”Dette er tingene i livet. Dette er frykten som vil fortære meg og spise meg hvis jeg prøver å forlate det lille fengselet mitt her i ørkenen. Jeg vil heller være her og være ulykkelig enn å dø i vollgraven hos krokodillene.” Og engelen nikket med hodet sitt og sa; ”Hmmm, interessant.”

Hun gikk til den tredje mannen, new age mannen med gummibåndet rundt livet og sa: “Vel, dette var veldig merkelig, hva er det?” ”Dette er et gummibånd, det ble lagt rundt meg av den menneskelige bevissthet. Hver gang jeg prøver å ekspandere, trekker det meg tilbake og slenger meg inn i stolpen. Jeg går ut fra at det er karmaen mitt. Det er dette det er meningen jeg skal gjøre her på jorda.” Og engelen nikket med hodet sitt: ”Veldig, veldig interessant.”

Engelen gikk til den fjerde mannen og sa: “Det er ingenting rundt deg, ingenting som holder deg på plass. Hvor går du ikke bare ut av denne ørkenen?” Han sa: ”Å, men kjære engel, hver gang jeg prøver, så hører jeg disse stemmene i hodet mitt. De forteller meg at det er fare på ferde, de forteller meg at jeg vil bli fortært av disse usynlige vesenene. Vet du at det finnes demoner der ute? Jeg har ikke lyst til å treffe på dem, for jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere demoner, så jeg vil holde meg der det er trygt.”

“Vet dere,” sa engelen, “jeg har makt til å sette hver eneste av dere fri. Jeg kan kutte lenken ved anklene dine, jeg kan rydde vollgraven for krokodiller, jeg kan fjerne det latterlige gummibåndet rundt livet ditt, jeg kan til og med stoppe disse stemmene som snakker til deg.”

Nå tror dere kanskje at dette er en historie med en lykkelig slutt. Alle menneskene ville bli fri og forstå hvor latterlig alt dette hadde vært. Men da engelen tok bort lenkene og skar av gummibåndet, utslettet krokodillene og stoppet stemmene, så ble disse menneskene sprø der i ørkenen! De kunne ikke forholde seg til det. De var så glade i tingene som hadde holdt dem på plass at de ikke kunne bevege seg videre.

Hvis de bare hadde gått et lite stykke gjennom det de oppfattet som ørken, over den lille bakketoppen som lå like bortenfor der de hadde fengslet seg selv, så ville de ha sett at det ikke var noen ørken i det hele tatt. De var faktisk på et golfkurs, i en sandfelle! Der var nydelige strekninger, trær, et klubbhus. Alt ble tatt vare på av englevesener og menneskevesener som var klare til å gi dem alt de ønsket! De kunne få sin egen golfvogn, de kunne spille så mange hull de ville, de kunne sitte i baren hele dagen og drikke engleøl, alt de ønsket. Men frykten deres holdt dem på plass.

Enda så latterlig alt virket for denne nydelige engelen som satte dem fri, så var det veldig, veldig virkelig for de fire mennene. Ørkenen var virkelig, tingene som holdt dem på plass var virkelige, frykten – frykten inne i dem og den frykten de oppfattet kom fra utsiden – var veldig, veldig sterk, og skapte utrolige illusjoner. Så mye at da de ble satt fri, så visste de ikke hvordan de skulle håndtere friheten. De visste ikke hvordan de skulle forholde seg til virkelige valg, de visste ikke hvordan de skulle forholde seg til skjønnheten ved livet.
De hadde selvfølgelig satt seg i sine egne fengsler. Egentlig var det ingen andre som fylte vollgraven med krokodiller, ingen påla det ene mennesket å bære et gummibånd rundt livet, ingen festet lenken til stolpen, og det var egentlig ingen stemmer som snakket. Men mennesker har en tendens til å gjøre dette! De skaper illusjoner om sin egen virkelighet.

Så Shaumbra, dette er en oppfordring til hver og en av dere om å legge vekk frykten deres. Dette er en oppfordring til å se på de tingene som holder dere tilbake. Hør på englene som kommer til dere. De oppfordrer dere til å sette dere selv fri, til å slutte å bruke unnskyldninger, til å slutte å låse dere inne i deres eget fengsel. Det er faktisk veldig nydelig der ute, utenfor denne lille ørkenen, også kjent som en sandfelle. Det er veldig vakkert. Dere kan skape alle slags ting, men dere kan ikke prøve å forestille dere skjønnheten i de potensielle livene deres når dere er festet til en stolpe, når dere har et gummibånd rundt livet, når dere bekymrer dere om krokodillene, eller når dere hører stemmen av deres egen frykt. Når dere blir fortært av frykt og begrensninger, er det ikke mulig å forestille seg hvor utrolige dere kan være og hvor enkelt livet kan være, og hvilken glede livet kan være i hvert eneste øyeblikk.

Ikke en gang når dere akkurat nå sitter her i disse stolene kan dere på noen måte, i de begrensede menneskelige sinnene deres, forestille dere den utrolige gleden og tilfredsstillelsen som kommer når en arbeider med andre mennesker som også ønsker å være frie når dere ikke må ta på dere byrdene deres. Dere vet, psykologer har stort sett en tendens til å ta på seg andre menneskers byrder slik at de selv blir like ulykkelige. Men når dere er der ute og underviser Shaumbra, så behøver dere ikke å ta på dere andre sine ting. Engelen som kom og befridde de fire fangene la ikke lenkene rundt sine egne føtter, hun la ikke en grøft med krokodiller rundt seg, hun bar så visst ikke noe gummibånd, og hun tillot ikke at stemmer utenfra påvirket henne.

Når dere gjør arbeidet deres, så ikke ta på dere andre menneskers problemer. Ær dem og respekter dem. Hvis de vil være fastbundet til en stolpe med en lenke rundt beina, så ær dem for det, og be dem til og med om å gjøre et valg. Dere vil av og til bli forbauset over det dere får til svar. Noen ganger når dere sier: ”Du kan velge å gi slipp på lenkene rundt beina dine, hva velger du?” Det er typisk at mennesker begynner med et ”men….men…jeg er ikke sikker, jeg vet ikke.” Forvirringen, alt dette kommer inn.

Dere kan ikke på noen måte, selv ikke når dere i dette øyeblikk sitter her, forestille dere de nydelige utsiktene i livet som ligger rett foran dere. Det som virker som en ørken er simpelthen bare en liten sandfelle i livet."