fredag 7. januar 2011

Framtids-drøm I

"Vi går mot en svært åpen kommunikasjon som nok vil vise seg snart. Den vil være svært klar og talende på alle nivå samtidig, og den vil omfatte alle de fire kroppene. Dette språket har en fellesnevner, men hva og hvilken ble ikke helt klarlagt i drømmen. Ved å bruke denne fellesnevneren ble kommunikasjonen oppfattet som svært effektiv og enormt klar og bevisst. Den impliserte altså alle kroppene, men utgikk fra opplevelser i det fysiske livet og ble formidlet med en blanding av følelser og ord."

Jeg opplevde denne tilstanden som helt total. Den var sterk, den var intens og den var svært levende. Alle som var i rommet var levende opptatt av å "være" - det var slik det skulle være - det var slik vi var.

Ingen kommentarer: