lørdag 31. desember 2011

THE GOLDEN PATHWAY : CROSSING THE RAINBOW BRIDGE INTO HIGHER CONSCIOUSNESS


"Beloved Family of Light, at the end of this year of 2011 and the beginning of the momentous year of 2012, we are so overjoyed to welcome you to the Pathway of Gold! This is what we call the final steps on your pathway to Higher Consciousness and Divine Love on Planet Earth. The Golden Pathway opened at the 11/11/11 as the Earth and all those on her made their alignment with the Cosmic Portal that will open between 12/12/12 and 21/12/12 of this year.

Beloveds, this is a momentous time, this is what we have worked for together for many, many years. We call it a "Node of Opportunity", where all the dreams and visions come into alignment to open a new pathway of Being on every level of the Cosmos. And, the Earth is a focal point of this Shift, for as the Earth enters the Golden Light of the Cosmic Christ Consciousness, so it opens to its Destiny as a pattern or blueprint for the future "Golden Galaxy" that is being birthed in your "Milky Way" Galaxy as you call it. We prefer to call it the "Golden Rose Galaxy", for that is what it is becoming, the Golden Rose at the center of the Cosmic Lotus of Light."  forts. 

The New Earth Energies December 2011 / January 2012
Archangel Michael through Celia Fenn

2012 - Here we go!


I have been asked various times what I see for us in 2012.  And as we move into this new year, there is a definite charge in the air about what will happen on the planet.

One thing is for certain, the "powers that were" have really stepped up the Fear Machine and we will probably see some drama coming up.

There are two aspects to the New Year. One is the end of the old, and the other is the start of the new.  Even though not quite aligned with the solstice, and natural Earth rhythms, the calendar new year is charged simply by being accepted and used by millions of individuals to have closure on certain things, and place intentions of new things to come.

Indeed, this is a perfect opportunity for all of us to ride this energy and enter new cycles.  What is your greatest dream? Daydream it as being a reality in 2012.

With regard 2012...


Se forts:  2012 Here we go
Inelia Benz

fredag 30. desember 2011

Det er tydelig at den gamle verden står på kanten av stupet

Dette er Canada:  

"Deer are criminals in British Columbia. Please stop them from being slaughtered!    Target: The Union of British Columbia municipalities and the Ministry of the Environment of British Columbia, Canada

Sponsored by: Private citizens of British Columbia, and Deer Aware - Nanaimo
Last year the province of British Columbia Canada decided to begin promoting the culling (slaughter) of wild deer, especially those living in and around populated areas.  

These culls can now be decided by individual municipalities, and there are currently four places planning culls.  Why?  One mayor actually called deer "criminals".  Can you imagine?  Lots of people want a sanitized environment, with no animals or birds, or anything that might eat their plants."   forts.

Se alt her:  Home Page
Hjelp til å spre dette

En ny komposisjon stiger fram

Det blir avdekket stadig klarere, at jordboeren har våknet og oppfattet poenget med samlet styrke og enighet. På samme måten stiger frykten på den andre siden for denne styrken som de også vet er en vrien nøtt å komme rundt. Frykten holder dermed på å skifte side, og der frykten holder seg der er også svakheten.  Det er bare nederlagets erkjennelse nå, som gjenstår - så kan fanene heises og hurra-ropene gjalle over Jorda.
  
Vi har sett miniutgaver av situasjoner med fallende herrer på pidestaller utover i 2011.  Slike situasjons-skisser inneholder alltid brunbarkete gamle menn med mørk sveis og falkeblikk, halvt liggende på en båre eller slept rundt på annet vis.  Et ynkelig syn.

2011 har vist en ryggrad av dimensjoner og et mot det er vanskelig å sette ord på.  Når dette linkes til glad villskap og en lystig inspirasjon som flyter i årene og roper på aksjon, ja da bevrer gamlemor i sammenføyningene så både ildsprut og røyk viser at noe står på.   

2012 er også dimensjonert med både ryggrad og mot, men vi vil se en helt annen oppvisning av hvordan slike mektige egenskaper  kan anvendes.  Det er et samspill Jorda over og det komponeres i alle hjørner og på alle språk, og tonene sammenføyes  etter himmelretningenes vilje og særpreg.  Fredens konsert vil høres og gir gjenklang i alle celler. Den nye verden stiger fram.

SaLuSa og Mike finner du her:  Channelings | Lightworkers.org


torsdag 29. desember 2011

"I LOVE YOU TOO ~ A Message of Love and Forgiveness - Aluna Joy"

Vi er omgitt av usynlige assistenter - alltid!
Les her:   I LOVE YOU TOO ~ A Message of Love and Forgiveness. ~ www.AlunaJoy.com  
I LOVE YOU TOO ~ A Message of Love and Forgiveness Aluna Joy 

Vegen fra søvngjenger til oppvåknet er ikke skiltet


"In summary, developing impeccability requires acting in accordance with Spirit, driving from the heart, being in the moment, being 100% committed to what you are doing, and hassling the details, even when you feel like giving up.

So, the question is, where are you in your spiritual growth process? Are you willing to put forth the effort to tighten up your life? Are you still attached to controlling the outcome? Do you meditate a little every day on your heart chakra in order to cultivate balance? Do you hassle the details?

If you want to become impeccable, you must clean and polish your being. Clean and polish. Clean and polish. Until it shines like a diamond.  And once it is perfect, you throw it away."

Slik slutter dette innlegget.  Men underveis er det innom mange viktige temaer i oppvåkningsfasen, og også ellers.  Bare henvisningen til Carlos Castaneda, forteller at denne skribenten har et soleklart forbilde verdt sin vekt i gull.  Å våkne opp er ikke et venstrehåndsarbeid - det krever bruk av innsikt, ellers forblir vi sovende.  Uttrykket "hassle the details" kan innpasses hvor som helst, og tidsperspektivet må slettes helt ut når en går inn for å våkne fra illusjonen. Tid  har forøvrig ikke noe å gjøre i vokabularet til en oppvåknende sjel.  Jeg kunne fortsatt å skrive ut fra inspirasjonen som har flytt inn, men slutter her.  


The Art of Impeccability
DECEMBER 12, 2011 BY LUCIA RENÉ


Hvilket valg har du tatt


Støtter du kjærlighet, lys, rettferdighet og likeverd - framfor kontroll, regler, dominans og slaveri?  Alt er OK, men valgene må vi gjøre, sier Greg Giles.

Greg Giles  29 December 2011
"Message From The Galactic Federation"

Tall og tallkombinasjoner - hva betyr de


Det er interessant å se hva tallene forteller når de viser seg for oss i forskjellige kombinasjoner, til ulike tider.  Det er ikke tilfeldig at det vi møter snakker til oss, det er heller ikke tilfeldig at vi er der akkurat da og lytter ...

Se også hva Doreen Virtue skriver om dette interessante fenomenet.

Doreen Virtue – "Number Sequences From The Angels" – 29 December 2011


Hva skjer når vi når 51 prosent ... ?


"We are on the verge of a massive change in the balance of power. You’ll see the result when we get to 51%. The game will shift when we get to 51%. That’s going to open up a world of enlightened thinking, enlightened people, free people and free thinkers, you follow? A power shift will cause a paradigm change. There’s a tipping point just up the road.

Now, about my work: There are things going on that your media will never tell you, partly because they can’t, partly because they don’t know. Your job, you and the lovely people who read this, who care about the world, who can see into the future – you all know that you can make things happen with your intentions. Focus. Focus on the outcome. A world where leaders really serve the people, where money is a servant, not a god. That’s your heritage, your true heritage. All this groveling, feudalistic crap – pardon my French. It’s time for that to go. You’re not trained poodles. You’re not meant to sit up and beg. Stand up for yourselves. We’ll take care of the rest. High level, back channel stuff. You’ll see. Brace yourselves for big changes. Allendale out."


Allendale to Spike
Posted on December 29, 2011


onsdag 28. desember 2011

"The Evolution of Soul" - Ronna Herman

Å utvide menneskets kjærlighetsevne omfatter alt det skapte; kjærligheten til naturen, til dyra, og hele menneskeheten - også  antatte fiender - og det viktigste, kjærlighet til Selvet.  For i essens er alt det skapte en del av oss, da vi, menneskene, er en fasett av den høyeste skaper.  Å utvide kjærlighets-bevisstheten øker også aurafeltets utstråling, og over tid vil utstrålingen bli så kraftig og ekspansiv at den har en positiv effekt på alt rundt oss.  Mange av de mer avanaserte sjelene har allerede denne evnen.  Vi kan ikke formidle det vi ikke har hevdet som vårt eget, sier Ronna Herman, fordi det er en viktig del av menneskets oppgave på Jorda å forsterke Lyset i lavere dimensjoner. Når vi øker sjelebevisstheten, så betyr det også at aurafeltet utvides både i intensitet og inflytelse.    


Evolusjonen av sjela omfatter mye mer som du kan lese i kanaliseringa fra Ronna.

"The Evolution of Soul"- Erkeengelen Mikael gjennom Ronna Herman 


Greg Giles oppdaterer 28. 12. 2011


Oppmuntrende  info fra  Greg Giles;   "Message From The Galactic Federation - 28 December 2011" 

Meldingen avslutter slik:

"We wish you to know that all of our plans are proceeding very efficiently, and the dark forces are losing ground each and every day. It will not be much longer now until we can report that the last cabal soldier has been rounded up and removed from this quadrant of space. This will be quite an historic day for humanity, one of many days that will be written into your new history books in the days ahead. Keep your faith and your hopes alive. The end is truly insight, and your new glorious beginning is so very close at hand."


"We are your Family of Light from the stars."
via www.ascensionearth2012.blogspot.com by Greg Giles


"The Media Consensus on Israel Is Collapsing"


Oppsiktsvekkende overskrift ... og det fortsetter ...

"With Hamas and Fatah meeting this week in Cairo, reconciliation between the rival Palestinian political parties is likely only a matter of time. Official U.S. policy holds that Hamas is only a terrorist entity, and any agreement between the two factions jeopardizes continuedU.S. aid. There is reason to believe, however, that more flexible, productive positions will be expressed in the U.S. media. Slowly but unmistakably, space is opening up among the commentariat for new, critical ideas about Israel and its relationship to the United States."   forts.

The Media Consensus on Israel Is Collapsing  2011 DECEMBER 28
AIPAC, Israel    Posted by Pat Donworth
New critics of Israel: Roger Cohen, left, of New York Times; Paul Pillar of the CIA. (Credit: Reuters/AP)

The Media Consensus on Israel Is Collapsing
Jordan Michael Smith, Salon, 12-21-2011
http://bit.ly/rAitfw   -   "Across the political spectrum, once-taboo criticism is now common"

"China's Cards are About to be Played"

Ikke ett eneste menneskeskapt system, har evnen til å bestå i evigheter. Derfor har vi nå innsett og lært at tankemønstre må oppløses, at gamle systemer må skiftes ut, at alt må bevege seg.  Regimer må falle, eneveldige personer eller grupper fjernes.  Ikke noe kan bestå evig i sin statiske tilstand.   

Og nå er Kina på galeien, og ønsker verdensherredømme.  Dette er et 'gammelt' uttenkt system, som de mener skal tilpasses 'nye' lysbærere - det er dømt til å mislykkes.  Det kan ikke bli et levedyktig system fordi det er fundert på den gamle hierarkiske tankegangen - den er ut.  Men det er lov å prøve seg, spørsmålet er bare om vi står parat til å velge det de foreslår.  Der er det den gamle tenkemåten - og Kina - får sin ilddåp.

Og hva kan vi gjøre allerede idag?  Vi er fylt av Lys, og lyset er den aller høyeste bevisstheten, ergo så har vi redskapet for å rydde opp i det gamle og føre inn det nye.

Les forøvrig denne kanaliseringen:  Channelings | Lightworkers.org
I AM THAT I AM - Ascended Master Saint Germain
Channeler: Aruna Byers - 28 December 2011 
"Are you able to live with conflict in an area that does not cancel any daily activities and accepts no delays? Can you make energy out of nothing? Can you give when nothing comes in for you to use to create another way of living?"


Ikke ruge på det gamle ...

Det er kanskje viktig å legge til her, at når Iliuka snakker om 'bevegelser den skaper', så betyr det like ofte bevegelser i tankegang som i føtter.


Jeg skulle gjerne ha gått ned noen kilo, er det noen tips?
Iliuka:  "Der er klokt at den ser levendliggjørelser og for hvorledes den skaper befrielser, er óg besmittende gjennom tanker til virkeligheten i fysikk for sitt legeme. Alt hva den samler i sympatier, kan óg legges til ditt legeme. Således er der gjennom nu bevegelser den skaper, der forløser meget. Ei skal den samle på gamle hendelser. Blive fri, du, så bliver der vel.  Konu Ekatah."

Se mer:   Visdomsord
Iliuka og Leif


tirsdag 27. desember 2011

Refleksjoner rundt brukne ribben

Steve Beckow spøker litt med sin egen tilstand etter hendelsen julaften, men det er verdt å lese hans refleksjoner.  Det er mange måter å kompensere på, og vi som ikke har hatt så mange liv på Jorda må nok ta kreativiteten i bruk når 'uhellene' rammer.  

Du finner innlegget her:   The [Occupy] 2012 Scenario                                                                                       
"A Speed Demon at a Snail’s Pace"    2011 DECEMBER 27 
"As I crawl around the place slower than a sea snail in a turbid ocean, I get to notice things some of which I’ve seen before, some of which not."


Sheldan Nidle 27. 12. 2011

Sheldan Nidle annonserer tilflyt av mye nytt til Jorda nå, som lovet.  Det begynner med nye midler til det ene så vel som det andre formålet og området - finanser, administrasjon, kommunikasjon, etc.   Vi får også fortsatte forsikringer om at en 3. verdenskrig skal det ikke bli noe av, sjøl om noen arbeider ukuelig for sin planer i så måte.  Hver del av Gaia skal fornyes og tilbakeføres til sin tidligere uberørte tilstand.

Les hele den spennede kanaliseringa fra Sheldan Nidle, her:  
Desember 27, 2011 - 6 Imix, 14 Mol, 8 Manik


Speilets refleksjoner

Jeg vil vite en klar grunn til hvorfor jeg skal gjøre dette med speilet.
Iliuka:  Vi er der, vi er der. 
Du er der, ja.
Iliuka:  Og den vil se ulike lag av tidligere inkarnasjoner, og således vil den óg se alt større i deler av ulikheter og ei noget der skaper skygger. Ei skal den kjenne noget spor av frykt for hva den ser, for så hva den ser er noget der fyller ditt hjerte med opplevelser der genererer ny kraft der påvirker denne inkarnasjon. Og vi er der, all tid, i speilets venstre hjørne oppe. Konu Ekatah. - Blive nu ei forvirret, vi er i venstre hjørne oppe, når den ser imot speilet. Så ei kan den jukse. 
Jeg får ta frem kompasset, da.
Iliuka:  Så er der klokt, dog ei behøver den kompass for at vite hva der er oppe og nede. 
Jeg har dårlig retningssans.
Iliuka:  Dog vi ser den kan søke til gamle visdommer. Anvende eple, og der hvor eplet faller, det er nede. God jakt. Konu Ekatah.
Møtes vi i 2012, Iliuka?
Iliuka:  Det gjør vi, - i speilet. Konu Ekatah.
Ikke i råd?
Iliuka:  Konu Ekatah.

Se mer:  Visdomsord
Iliuka og Leif


Skyt ikke på pianisten ...


Koranen, – hvorfor bruker de så harde ord?  Når de sier ”brenne i helvete”, hva mener de egentlig? 

Iliuka:   "Der er lik der således er gjennom ulike formidlelser av kraft, således er der óg lik der er noget tungt for ditt språk. Om den søker at se hva der er i den orginelle tekst, således vil der fortydes i en annen vibrasjon, - ei så hårdt. For der finnes lik ulike lik energier i hvert ord i hvert språk. Om den søker tilbake til arameiske ord, således er der i en alt flerkulturell betydelse, i en multifunksjonell betydelse, lik der ei er så hårdt. Der er fylt av kjærlighet. Således vil den óg se at der er den der har søkt at oversette der skaper en sådan bevissthet. Der er inkorrekt. Der avkreves i timer og stunder nye oversettelser, i hvilket der vil skape en mildere opplevelse av Den Store Enhets sanne budskap av Den Guddommelige kilde.  Konu Ekatah." 

Se mer:    Visdomsord
Iliuka og Leif

Ny tids frekvenser


Det er ikke lett å leve med 'ny tids frekvenser' omgitt av de gamle harde 3d-frekvensene, men noen kommer ikke unna.  

Spørsmål til Iliuka:
Hva mener Iliuka om diagnosen ADHD?

Iliuka:  "Vi ser; ei finnes der sådan diagnosis i våre himler. Der er alt mere lik høyere frekvenser, lik der er for alt annen menneskebarn noget tungt at begripe. Således er der lik alt for de småfrø der avkrever meget mere energi og tid for menneskebarnets forståelser. Dog den skal óg vite at mange småfrø opp til fem og seks år, bærer alt høyere visdommer enn de der er eldet. Således er der alt bedre anpasset tiden menneskebarnet og -heten løper inn i nu. Der er nye tids frekvenser.    Konu Ekatah"

Se mer:  Visdomsord
Iliuka og Leif
www.Iliuka.net

mandag 26. desember 2011

Store omveltninger i Asia


Ben Fulford:   "There has been a major change in the power balance in Asia during the past week or so following the death of North Korean leader Kim Jong Il, according to Asian intelligence sources. The biggest changes are happening in Japan where a series of arrests of bureaucrats, police officials and politicians has begun. One prominent casualty has been former Japanese Finance and Economy Minister Heizo Takenaka who has been arrested and is underground “vigorous questioning,” according to Japanese military intelligence sources. Takenaka is apparently singing like a canary, the sources said. If this information from highly placed sources is correct, Takenaka will be explaining why he handed over control of Japan’s commercial banks to foreign oligarchs, including the Rockefeller and Bush clans. The situation in the Korean peninsula is also now headed for the biggest change since the Korean war in the 1950’s the sources say."   forts.

Major realignment of power taking place in Asia  26.12.2011


Denne jula, denne jula ... dette livet, dette livet ...


Steve Beckow forteller om sin jul i år, og knytter det som skjedde han julaften til frykten for smerter.  Dette lappeteppet av hendelser vi skal bli presentert for om vi ikke helt har forstått symbolene som er blitt vist oss tidligere, er jamen ikke lite.  Vi kan tro vi er ferdig og har forstått det meste, men er energien av en annen mening så hjelper det lite hva vi tror.  Og det som skjer det skjer.  Steve måtte bare få knekket noen ribben!  Nå er det gjort og tolkningen av det 'symbolske fallet' må han ta seg av, hvis det ikke skal komme et enda sterkere signal.  Slik går vi oss på utfordring etter utfordring til vi har forstått det som er oversett. Livets skole er ikke tuftet på en pedagogikk for pyser, det er ihvertfall sikkert.

Les innlegget her:   The [Occupy] 2012 Scenario
"Every Moment a Lesson"

SaLuSa og Laura Tyco 26. 12. 2011

SaLuSa og Laura Tyco har en spennende kommunikasjon denne dagen. SaLuSa kommer som alltid, med mye kjærlighet og lysende oppklaringer. Noe som de fleste nok har merket i sin egen hverdag lenge - er hvor raskt de ombestemmer seg.  Kanskje rekker de ikke annet enn å følge en sterk 'styring' som skyver i andre retninger enn den tenkte.  Du tar et valg, men ender opp med noe helt annet som ikke var tenkt i utgangspunktet.  Det er ikke noe fast "Jeg" nærvær lenger.  Ikke noe tyngdepunkt.  Alt flyter.

Hver enkelt trenger å trene på å forsterke "Jeg Er" nærværet, gå dypere i forståelsen av selvet og de universelle lover.  Veien til Ascension skaper vi sjøl som lett eller vanskelig - alt etter som.   Så fort eller sakte som vi vil, avhengig av vårt behov for opplevelser.  Det vil komme mange indre forandringer neste år, samtidig som det blir reflektert i samfunnet rundt oss.  Føderasjonen holder seg i kulissene og kommuniserer kun med de som holder et bevissthetsnivå likt deres eget.  Jordboerne er nå en galaktisk sivilisasjon.

Vi (GF) vil styrke denne globale og galaktiske sivilisasjonen, og bistå i utviklinga.  Dere blir mer istand til å skjelne når dere fjerner urettferdighet og trusler.  Jo mer dere oppnår individuelt og globalt, jo bedre er det for sjeleutviklingen.  Ved tvil eller frykt, hent alltid svar i ditt høyere selv.  Det er den enkeltes fyrtårn av lys som guider deg gjennom mørke tider, og du kan ta avstikkere for å forstå noe som har unnsluppet din forståelse tidligere.  Alt du er igjennom er til din egen fordel til slutt, men det er det ikke alle som forstår.

Den beste læringen i dualiteten, er å gå seg på de samme utfordringene gang på gang.  Vil du ha forandring på det, må du sjøl finne andre måter å løse det på.  Det gir utvikling.   Slike sprang av tillit er nødvendig for din oppvåkning inn i høyere bevissthets-sfærer, derfor er åndelighet så viktig på dette punktet i utviklingen.  Jo mer du greier på egen hånd, uten hjelp, dessto mer permanent vil styrken bli og du trenger færre inkarnasjoner.


Se kanaliseringa her:  Channelings | Lightworkers.org
SaLuSa to Me – 26 Dec 2011 – "Our Mission with Earth"
26 December 2011  Channeler:  Laura Tyco

søndag 25. desember 2011

Verden ansiktsløftesOCCUPY THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM – BREAKING NEWS RE THE 99% ACTIVATING THE NEW

Benjamin Fulford:  The first historic trades within the new financial system have taken place!  


"The many global, independent trading networks all over the planet are rapidly connecting with each other, forming an infinitely expanding web of local and international commerce, exchange and trade."

"People have woken up to the fact: for most of what we spend WE DO NOT NEED GOVERNMENT ISSUED MONEY. In fact, so many different groups have been abusing the money system, it can no longer fulfil its original purposes, which were:

a) as a medium of exchange
b) as a unit of account, and
c) as a store of value"

"It is the last of these that has led to systemic abuse and criminality, along with usury – the charging of interest. Money stopped merely facilitating things (a job it can do supremely well) and started to be seen as value in itself – which is one reason why so much is out of circulation! The ‘value’ is being hoarded, availability manipulated, markets distorted. No wonder the older religions all forbade usury – for they knew that the usurer and his schemes means that he always ends up owning everything, and tends to manipulate ruthlessly to that end."  forts.

Benjamin Fulford: “The first historic trades within the new financial system have taken place!”


"Happy Holidays from the Galactic Federation"


En litt underfundig melding fra Føderasjonen.

"These messages are intended to reach those of your world who are ready for a greater understanding of your planet and your universe. These messages are being read by numerous members of your public sector, as well as members of governments, militaries, and your scientific communities. We are prepared to go public with our announcements very shortly, and countless of your people who have never even pondered the question of intelligent life in space will now learn this answer. This will undoubtedly come as quite a shock to many, and it is the task of those who have made themselves more informed to see to it these souls are looked after and any fears they may have are calmed as much as possible. This is the task at hand in the coming days. Many other tasks will soon be thrust upon you in the coming days ahead."   forts.

We are your Family of Light from the stars.
25 December 2011  Channeler:  Greg Giles
ascensionearth2012.blogspot.com

Vatikanet åpner hemmelig arkiv


Nå starter åpenheten i Vatikanet, så smått.

"100 av de mest betydningsfulle dokumentene fra Vatikanets hemmelige arkiv blir stilt ut offentlig for første gang."Divine Source Consciousness ... all that is, is in and of the ONE

Befriende!  Her kommer en annen og mer 'hjertelig' forklaring på jula og hva den vil fortelle jordboerne.  3d sin ego-forklarte og falske jul skulle dermed være avslørt en gang for alle.  Nå kan noen puste lettet ut.  Jula er her hver dag! "And so, the Christ must often be hidden where only those of it, can recognize it-- those with "eyes to see and ears to hear," sier "The Arcturian Group."

Se her:  newest
"A Christmas greeting to all.  
We come to wish you the joy and love  associated with this holiday and also to tell you about the real meaning of Christmas."   
We are the Arcturian Group."


Marshmallon Message

Et apropos til ekstremværet!

You are dearly loved!
PARTNERSHIP WITH GAIA
  
     By way of your strong partnership with Gaia, you can create situations where weather will seem to "go around" where you are--like a rock in the waves. Responding to the energy that is created in a vortex of co-creation--of sacredness--the weather balance will remain, but it will go around those areas of consciousness that are created by the group.  You see, Gaia knows who you are (I told you that this might seem unbelieveable)!  There are those among you, however, who have experienced this very thing.

     The consciousness of the planet--much like the consciousness over your lives--is such that you can change certain attributes, but the system remains in place.  You can heal and clear the energy of certain areas that need it--but the system remains in place.  Therefore, there are certain places that will be healed and certain places that will not be affected, because of what you do in your lives both individually and collectively ...     www.kryon.com
  
~ Kryon, Book VII as channelled by Lee Carroll ~ 


lørdag 24. desember 2011

Amazing Star-Like UFO In The Clouds – Norway – Samnanger


Denne lille notisen forteller at også Norge er med i velkomstkomiteen for våre venner og frigjøringshelter!

"Amazing Star-Like UFO In The Clouds – Norway – Samnanger – 21th Or 20th Dec 2011
Time. 4.30 pm

Både morsomt og alvorlig


Det Steve og Dave nettopp har vært igjennom, det blir sikkert en ilddåp for flere av oss på et eller annet nivå i det gamle systemet.  Det ordner seg nok, men alle skal vi lære av alt.

"T’was the Night Before Christmas"


Message from the Galactic Federation 24. 12. 2011

Oppløftende melding fra Føderasjonen.

Channeler:  Greg Giles
ascensionearth2012.blogspot.com
Se mer:  Channelings | Lightworkers.org

Tankekontrollert


Det er bra vi er i ferd med å innhente aktørene for tankekontrollen - de har utsatt oss for den lenge nok.  Går vi først inn i denne materien, får vi et makabert bilde.  Ingen vil vel erkjenne å ha vært et lett bytte i et slikt spill, men ikke desto mindre er det akkurat dét vi må lide for hver dag etter hvert som vi våkner.  Vi lot oss lure, og et stort antall greier fortsatt ikke å innse det.

"MESSENGER OF INFORMATION," henviser til Matthew, fra 4. mars 2007, vedrørende:  "Matthew provides information about the biblical Jesus."  

Se her:  Home Page   

fredag 23. desember 2011

Message from the Galactic Federation 12/23/11


Nå ramler det inn med vidunderlige meldinger om stjerneskip på veg til vår planet og antydninger om alt det positive vi har i vente i løpet av året 2012.   Bedre kan det ikke bli.

"Time is running out. To act as if nothing is happening is the cabal’s only choice right now as they have seen all their last minute options and desperate attempts fall drastically far from the mark. We have seen to this. Together in an alliance with our Earthen allies, we have systematically destroyed every plan, maneuver, front, and offensive the cabal and all their ruthlessly cunning minds could manage to concoct. They are very short of days and will continue to fall unevaded until they and their twisted plans for world domination and the enslavement of the entire human populace have completely crashed and burned. The leaders of the cabal will face justice for their actions. This is the best way for them to learn from their mistakes, and it also gives so many others, either victim or accomplice in the evil game, an opportunity to also learn from all of this.

We have advised you to prepare yourselves for the inevitable, which is a mass first contact with us, the Galactic Federation. The time for your preparedness is now at hand. You have little time left to see to it that certain household provisions are stored to last for a few days or even a few weeks as certain services may be interrupted as the old system of control goes off-line, and the new system of freedom and abundance begins. There is no reason to fear of these changes that must take place. A new path must be cleared for humanity to continue their journey. There can be no other alternative to this."


Se mer:  Channelings | Lightworkers.org 
Message from the Galactic Federation 12/23/11
23 December 2011 
Channeler:  Greg Giles


58 Starships to Give a Direct Message to the Cabal

Denne meldingen er bedre enn all verdens smertestillende piller - for Lysarbeidere. Snart er alle oppvåknings-plager forduftet.  58 Stjerneskip i fullt stup nedover i frekvensene, noe så bra. Velkommen.

"Good day to you!  We have news, indeed!  You have been busy clearing up some past lives and lessons for your selves. We are very glad here, that you have come to a deeper understanding of yourselves, of your past lives, and of your mission to planet Earth and of your roles and relationship with each other. This is a wonderful development, and there will be more to come in the coming weeks, if you know what I mean. However, no need to be alarmed, the new information will only be available to you once you have processed what you have been given so far. Data is like food, it needs time for digestion and understanding. It takes time to be able to see the bigger picture.

Now, on to the news part! Nothing too juicy, but there are big things on the move. We are not making waves about all of this, because it can easily be delayed by the cabal naughty boys. As you can see, lightworkers are waking up and taking more and more stands, openly for the light. Ben is out there, putting himself on the line. He is tired and fed up of it all, as much as you all are."


Allendale to Anindzija ~ 58 Starships to Give a Direct Message to the Cabal
23 December 2011  Anonymous Channeler


Hvorfor er vi tvunget ...


"Why Are We Forced to Worship at the Feet of ‘Mythical’ Financial Markets Controlled by the Elite?"   2011 DECEMBER 23   

Pat Donworth:   “Not only were the new financial market gods bigger and more powerful than ever before, but the new high priests — our financial elites — earned millions of dollars, then hundreds of millions, and then billions as they collected modern-day tithes from all of us for tending to the financial gods.”

"Les Leopold presents an intellectual x-ray of a public myth — the Kingdom of Finance. He unmasks the hypnotic power that the high finance mythos has over the society, right down to the words we use to describe our money matters. But the mythos is shattering and the ‘gods’ are panicking. Countries are bankrupt, the wealth has been extracted, the Ponzi schemes exposed; the Greed, finger-pointed from every which way, including Sunday.

Leopold makes clear that not only the ‘emperor’ – but the ‘financial gods’  – have no clothes. The marketing and selling of debt no longer works. The public across the globe is realizing that the financial elite is just a cadre of greedy old men,  the one-tenth of 1% who hold trillions of dollars of capital. Perhaps trillions of dollars of worthless paper. Indications from every sector herald that ‘the end is near’ for these false money-craving gods. And Occupy Wall Street may have been the first and instigating salvo to the impending Crash of the Financial Titans.

Note that Mr. Leopold makes no mention of a new economy or NESARA, but leaves the door open. After all, after the reign of the ‘gods’ and their financial mythos has passed, life still goes on."Avsløring i sikte ...

Avsløringene har (noe indirekte) begynt fra det Hvite Hus, med et kort Obamafamilien har sendt befolkningen på denne tida.  På dette kortet er det ikke vanskelig å se den fremmede formen som svever over himmelen, men de intetanende kan godt overse det.  Uansett, gå inn på denne siden;   White House Xmas UFO Card Not a Hoax: 2012 UFO Disclosure Begins | The [Occupy] 2012 Scenario   og nyt en gryende avsløring i Illuminatis heimland. Gratulerer!


SaLuSa og Mike Quinsey 23 12 2011

Det er hovedsakelig i USA Illuminati holder hus, sier SaLuSa, det er også der de første avsløringene vil bli kunnsjort.  Ved å holde kontakten med pålitelige kilder på Internett får våre jordiske venner vite nytt hva angår dette - desinformasjonen lever sitt eget liv. Vi følger dualitets-spillets regler, og Lysets spillere vil overholde de høye standarder hva angår kjærlighet og lys.

SaLuSa fra Sirius stoler på at vi alle forstår at det er nødvendig å være forberedt, og at vi årvåkent sjekker trossystemet vårt da Sannheten snart vil bli avslørt. Utfordringen ligger i vår evne til åpenhet, og viljen til å innta nye bevissthets nivåer.

SaLuSa og Mike Quinsey

torsdag 22. desember 2011

Livet på den nye Jorda

Det er ikke godt å si hvordan livet på den nye Jorda blir, for meg virker alt så eventyrlig og fjernt - egentlig, men ikke alltid.  Det er så stor forskjell fra det vi kjenner til herfra, at - til og med jeg - melder pass enkelte ganger!  

Kanskje gjengis 7 milliarder mennesker som stjerner på nattehimmelen?  Jeg har hørt liknende forklaringer i kanaliseringer tidligere, så det kan være riktig dette.  For det heter at vi har hele universet inne i kroppen - den ene kroppen - og vi har hørt at det ytre er en speiling av det indre - ergo, så må alle i hele universet være i den ene kroppen - enig?   

Da må vi jo se alle de andre 'milliardene' vi opererer med, inne i vår egen kropp. Det er ikke så vanskelig å forstå dette med hjertet, men når jeg krever av sinnet at det skal forstå det samme - da blir det eventyrlig og fjernt.  

Les den lille drømmen her:  Channelings | Lightworkers.org
"Life on New Earth"  v/ jimmy 

Kris-Won - 21.12.2011

Verden ville blitt svært forsinket med sin ascension, uten den hjelpen som er gitt ved Føderasjonens intervenering underveis.  Assistansen har også foregått under- og over havet og i atmosfæren.  Til tross for all denne hjelpen, er det store utfordringer på det økonomiske området av ung-arbeidsledighet som igjen fører til krise på globalt plan.

Alt dette til tross, vi oppfordres om ikke å belaste situasjonen med bekymrings-energi.  Vi er kun på vei til en annen arena for å starte en mer avansert form for underholdning.  Vi må bare igjennom den nødvendige prosessen for sosial omveltning på globalt plan.  Alt snur i det øyeblikk det ser som mørkest ut.  Stol på det.

Greetings from Alpha  Spaceship!
Commander:  Sohin  
Channel:  Kris-Won
21. desember 2011

Hold på hatten og hold på balansen - begge deler er gode å ha


Med intensiteten i den nåværende oppvåkningen er det mange rundt deg som gjør 'vann om til gjørme'. Du skal ikke gi etter for impulser eller kaos, eller bite på apokalyptisk tenkning.  Vær blid og vennlig for å holde på en god omgangstone når de frustrerte er på farten.  De vil mase og klage for å trekke oppmerksomheten til seg. De vil finne feil med alt og alle, men foreslår ikke noen erstatning.  De vil ha status quo, og erkjenner ikke at de har noe behov for endring og mener heller ikke de har gitt uttrykk for det.  

I stedet frykter de forandringer og tolker det som å gå rett inn i kaos, galskap og elendighet.  

Som det heter; 'elendighet søker selskap', og du vil helt sikkert bli oppsøkt.  Det er derfor du må være medfølende når det er riktig for deg, men med følelsesmessig distanse. Unngå alt som tapper deg for energi. Den kommende tida krever at du holder på din klarhet i sinnet og vilje til vennlighet, praktiserer toleranse og stoler på at de endringer som skjer er til det beste for alle.  Ved å gjøre dette blir du et referansepunkt for de andre. Det er det beste du kan tilby verden og deg sjøl på denne tida.

Les forøvrig kanaliseringa fra Saint-Germain her:  Channelings | Lightworkers.org
"December Solstice, New Year's Message."
Alexandra Mahlimay & Dan Bennack onsdag 21. desember 2011

Trehjulssykkelen

Når du er liten og beina er korte, lærer du å sykle på trehjulssykkel. Når du kan sitte på den uten hjelp, er du svært stolt.  Når du kan røre på de små beina og få sykkelen igang, og også lærer deg å bli sittende på den - da føler du deg helt 'super' til å være bare en tre-fire-femåring. 


Seinere vokser du, og beina blir lengre, og du passer ikke lenger til den lille trehjulssykkelen. NB! I dag er verden full av mennesker i ansvars-stillinger - på trehjulssykkel. De rører seg aldri fra det øyeblikket de opplevde i femårs-alderen, og den kunnskapen de da fikk. 

De tvinger heller virkeligheten og de lange beina, til å tilpasse seg det ene øyeblikket. De har muligheten til å gå inn i det evige ekspanderende øyeblikk, for å sette seg på en større sykkel og bevege seg på linje med kroppens voksende behov, og forstå at kroppen er mye større enn den fysiske formen. 

Krisen vi konfronteres med i denne tida er et bevis på at verdensledere og autoritetspersoner sitter på trehjulssykler og sykler rundt kvartalet - i en evig sirkel av anakronistiske forestillinger.