torsdag 13. januar 2011

Den Guddommelige Planen fører fram til seier

Veien tilbake til Lyset er svært turbulent med utfordring etter utfordring, og la'kmus-testen er om tilliten holder og vi når det store målet. Vi har styrke til å heve oss over lavere vibrasjoner og er nå godt igang med slutt-fasen på dualiteten. Det er ingen grunn til å gå tilbake fordi om det pågår testing. Det kommer til å gå opp og ned, og følelsene vil svinge tilsvarende, men ta det rolig og se hva som skjer. Lyset arbeider på subtile måter og opprettholder balansen, og fortsetter å omdanne de lavere energiene. I tumultene som følger vil lyset utgjøre en forsvarslinje, hvor mørke er dømt til retrett. Mange land er forberedt på å gå videre med utallige nye forandringer, noe som hittil har blitt forpurret av de mørke. Det er så mye å avdekke og alt sammen er til vår fordel.

Det kan være å frigi enheter for energi, spesielt det som kan avslutte avhengigheten etter olje. Den petrokjemiske industrien har presset livet ut av livet på Jorda, ved at den forårsaker mye skader på Moder Jord ved all forurensningen. Det må stoppes, og planene er lagt for å avslutte denne arkaiske energiproduksjonen, sier SaLuSa. Energi har alltid vært fritt tilgjengelig! Det ironiske er at mens vi belemres med kostnadene ved olje-boring, kan de hemmelige militærbasene nyte fordelene ved den nye teknologien. Det var aldri meningen at de skulle brukes utelukkende til utvikling av militær makt. Vi er alle En og skulle dele alt som forbedrer livskvaliteten, men vi har heller blitt holdt fastlåst for å nære ambisjonene til Illuminati.

Den Galaktiske Føderasjonen vil medvirke til å få en slutt på praksisen som nekter jordboerne alle rettigheter. En del av våre representanter er allerede informert og beskyttet, så sannheten kan komme fram. Føderasjonen vil sette alle kluter til for å sikre resultatet, men vil ikke krenke noens frie vilje. Tross spissrotgang mellom alle utspillene mørke har brolagt vår sti med, har vi likevel beholdt verdigheten og suvereniteten. Som oss, så venter også Føderasjonen på et gjennombrudd som en del av den Guddommelige Planen. I virkeligheten har mange av oss hatt bevissthet om den Galaktiske Føderasjon fra tidligere liv, og derfor blir de ikke sett som noen trussel - slik de mørke gjerne tror og vil. Det var de mørke som tillot de negative romvesener hemmelige baser på Jorda. Føderasjonen kunne ikke bryte inn i frivilligheten og Loven om Tiltrekning, derfor skjedde det. Nå er vi så avansert at vi på egen hånd kan beskytte oss med lyset. Vi holder til i et ryddig univers til tross for den tilsynelatende motgangen som oppleves, den er skapt av ubalanser som oppstår når ikke alle 'våkner' samstemt.

SaLuSa er glad for at den samlede innsatsen har nedtonet de mørkes aktivitet. De har ikke gitt opp, men deres tro på egen uovervinnelighet er svekket. De vil ikke gjenvinne sine krefter, dette gir de nødvendige muligheter for avsløring. Føderasjonen ønsker en fredelig slutt på dette.

Takk SaLuSa
Mike Quinsey
Vi velsigner alle med Lys
Tree av Golden Light

Ingen kommentarer: