onsdag 12. januar 2011

Hilsen fra Karen Bishop

Karen Bishop har sendt ut informasjon om sin siste bok. Hun sier det har vært noen interessante måneder med mye turbulens i forhold til prosessen vi er inne i med bevissthetens ekspansjon. Tross prosessens indre liv, så vil resultatet være det samme når alt er over og vi har lagt fra oss tanken på 3d og dens liv.

Vi har gjort en enorm framgang, sjøl om det kanskje ikke virker slik. Mye er for innviklet til å bli tatt med her. Mens alt dette sto på ble en ny struktur likevel gjennomført, og det resterende 'mørke' fikk lov til å drive sitt tøylesløse spill uten inngripen så det heller kunne ødelegge for seg sjøl. Lyset ble oppfordret til å gå under Jorda, ligge lavt, det ble gjort på forskjellige måter. I tillegg til at 'mørke' kunne utfolde seg etter forgodtbefinnende, kunne også omsider mange sjeler våkne opp til det faktum at det var behov for endring. I hovedsak var det meste blitt satt på plass 'ovenfra' og vi ble fjernet fra det gamle nettverket i denne tida. Det var tanken at sjelene på planeten skulle ta over, holde lyset - og ellers teste ut metoder som ikke fungerte, men dette skjedde ikke og derfor vil vi motta lys fra 'utsida' i tida framover.

Frigjøringa av det gjenværende mørke utspiller seg i noen av de siste scenene akkurat nå. Dette betyr at gamle energier fra de dypeste lag i Jorda nå stiger opp for å bli frisatt. Gamle mørke energier fra slag utkjempet for evigheter siden, og fra de siste århundreder, alt stiger nå opp fra fangenskapet og krever sin rett til frihet. Tidligere eiere og innbyggere i landområdene er alle stokket rundt nå - den gamle Jorda og all dens historie er ikke lenger en realitet. En massiv rensing er på gang.

På grunn av denne situasjonen oppleves mye mørke i luften vi puster inn, eller i våre omkringliggende energier, og vi kan lure sterkt på om vi befinner oss i Helvete - har falt ned i et dypt svart hull av mørke uten kraft til å komme opp. Deler av oss som er koplet til den gamle energien, er også frigitt. Vi kan vaske og rengjøre skuffer og skap, kvitte oss med smykker og liknende, på samme måte som vi kvitter oss med den gamle planetariske energien. Det er dusinvis med avslutnings-prosesser vi må igjennom i denne siste fasen. Det at 'mørke' ble sluppet fritt nettopp, kan oppleves som om Jorda har blitt gal og ingen vet hvem som sitter ved roret. Vi føler det som vi ikke lenger kan puste, som om det absolutt ikke er noen steder å gå, som om vi er helt utarmet og utmattet, som om vi har blitt slått så grundig ned, at vi ikke kan reise oss mer. Med så mange forflyttinger og ikke noe påfyll, blir vi tvunget til å stole på eget ansvar og det kan gi en total tomhetsfølelse.

I løpet av denne tida har det også vært mye energi i sving rundt våre hjerter. Noen kan ha opplevd problemer med spiserøret (manglende evne til å svelge det som skjer der 'ute') eller lunge- og pusteproblemer (manglende evne til å puste inn mørket.) Våre hjerter har blitt åpnet svært naturlig i den pågående prosessen, men hva åpnes det for? Ikke desto mindre, våre hjerter ekspanderer fortsatt og denne prosessen kan resultere i brystsmerter og press, ryggsmerter og liknende. Og som alltid, symptomene trenger ikke alltid å være relatert til oppstigningen, så det er alltid best å oppsøke helsepersonell.

I løpet av denne tida med å frigi mørke, frigis det mørke eller ubalanser i oss sjøl også. De høyeste energiene har støpt og formet oss inn i den reneste tilstanden vi alltid var ment å være i. Vi er blitt presset og støpt i rent gull belagt med noe som strekker seg utover våre nye, rene grenser. Hvis du er en over-giver eller over-hjelper, blir du bli bedt om å stanse denne praksisen - det handler om selvet som midtpunkt. Hvis du er en perfeksjonist skal du vite - alt handler om kjærlighet, det er det som virkelig teller. Hvis du tror du er her for å få noe til å skje som skaper forandringer, vil du bli bedt om å innse at du er her for å oppleve, skape og elske hverandre. Dette er bare noen av de høyere tilstander vi naturlig blir dyttet stadig dypere inn i.

Mens de siste stadier av oppvåkningen utfolder seg i forbindelse med fjerning av gammel planetarisk atferd, blir vi bedt om å bevare våre energier og holde dem nært. Det er en grunn til dette, alle blir vi tatt vare på og våre behov vil bli oppfylt i løpet av denne tida. Derom hersker det ingen tvil. Vi vil ikke få en stor flom av penger, manifestasjoner, nye kreasjoner og liknende. Vi venter fortsatt på at det nye nettet skal bli stødig og solid. Det har tatt litt tid å danne det, storparten av sjelene valgte gamle mønstre og teknikker og valgte å ikke å forandre det.

Noe er i ferd med å endre seg. De siste snubletrådene fra de mørke nå, gir oss en god latter til tider og blokkerer oss fra å bevege oss framover eller skape noe nytt, tross dette gjør vi framskritt. Med hver utrenskning av de 'mørke' blir det mer stabilitet i de høyere riker. Med hver dato på 11 (11. november eller 11. januar eks.) beveger vi oss sakte inn i høyere riker. 11-11-10 eller senest 1-11-11, ble vi dyttet framover og går gjennom åpningene av de 11 portalene. I denne tida kan vi føle at alt kommer til å bli fint og mer stabilt, men over tid vil det falle igjen. Det er en steg-til-steg-prosess dette - et lite skritt av gangen. Så sjøl om det kan føles som om mørke har tatt over, er det bare den avsluttende utrenskningen som pågår.

Alt som ikke passer lenger, skal bort. Dette kan være en utmattende prosess, akutt deprimerende og i beste fall sjokkerende - men å bli Ny, er vel verdt det.

Februar vil bringe inn en ny forankring som virkelig griper tak. Men det er med vårjevndøgn i mars, at det virkelig skjer - og det som aldri før. Det er nå mulig å forutsi dette med større nøyaktighet nå når vi ikke lenger er avhengig av å ha mennesker til å forandre seg og så påvirke. Den filosofien fungerte ikke. Menneskelig atferd var mer uforutsigbar enn vi noen gang forestilte oss, dessverre. Så når lyset nå igjen kommer fra utsiden, vil de planetariske endringene være lettere å forutsi. Vi vil være tilbake til gamle stadier og metoder for oppstigningen som ble brukt i tidligere år (før de siste åra da vi skulle ta over på egen hånd.)

Mars, og spesielt ut i april, vil vi motta en enorm innflyt av bevegelse og mottak. Dette er fordi så mye av mørke er blitt fjernet i nyere tid og også fordi det nye nettet er blitt mer solid. Med ankomsten av lyset, vil det gamle nå falle fortere og vi vil føle oss mye mer ved rattet og noe mer håndfast å holde på med. Og forhåpentligvis, hvis vi har lært av alt vi har vært igjennom så langt, vil vi klokt benytte det vi mottar.

Ingen kommentarer: