onsdag 28. oktober 2015

Sheldan Nidle - 27. oktober, 2015 - 13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik

Dratzo! De siste og avsluttende møtene er i gang. Tidsskjemaer er på plass ettersom en rekke avtaler har gjort en generell utløsning av fonds mulig, og med det den spede begynnelsen på den formelle overgangen fra kabalen til Lyset (3D - 5D). Disse operasjonene vil gi det grunnlaget som trengs for å begynne å manifestere en ny virkelighet. Som vi slo fast forrige uke, ligger det nye bank- og finanssystemet ferdig og vil gradvis ble satt online. De som har ansvaret for sikkerheten i de nye republikkene har full tillit til at disse lenge hemmeligholdte entitetene omsider kan proklameres på formelt vis. Denne prosessen skjer kun fordi vi har gjort det klinkende klart at Himmelens program er avhengig av dannelsen av nye styresett og nasjonal ledelse, og en slutt på fortsatt bruk av lett manipulerbare fiat-penger. Følgelig vil det bli en global velstand for alle, basert på en nyfastsettelse av valutaers verdi, og viktigst av alt, valutaer som har sann verdi. Med dette menes at de er grunnlagt på bruk av edle metaller. Dette er i beste fall et midlertidig tiltak ettersom penger om ikke lenge vil forsvinne, etter hvert som prosessorer og andre beslektede teknologier kommer på banen. Disse innretningene vil være både Jordisk opphav og teknologier fra Føderasjonen. Dere er på vei inn i en tid med høynet bevissthet og kunnskapen om at dere ikke er alene.

De nye styresett og nasjonal ledelse vil bli etablert på forvandlingen fra gjeldsslaveri til frigjøring. Hva betyr egentlig dette? Det impliserer at dere har frigjort dere fra en hel rekke kjerne-oppfatninger som har vært innpodet i dere av Anunnakiene og lakeiene deres for tusenvis av år siden. Dere har oppnådd frihet og legger bak dere oppfatningene om at det alltid er mangel på ting og følelsen av at det er ingen ting dere kan gjøre. Menn og kvinner som har suksess har kastet av seg disse oppfatningene. Dere må derfor ta inn over dere dette omfattende settet av oppfatninger som vil endre hvordan dere tenker og hvordan dere betrakter den gamle virkeligheten. Denne velstanden er det nødvendig at dere forankrer inni dere. Den sanne personligheten til en suksessrik person vil med ett vokse frem. Og blandet med dette er også en stor dose med ydmykhet og et behov for å hjelpe hverandre. Dere vil komme til å se dette riket i et helt nytt Lys! Dere vil se viktigheten av å skape et sant SAM-funn. Dette samfunnet vil være globalt og være med og sikre at dette nye riket under utforming, virkelig sørger for å få en slutt på forurensningen av luft, vann og jord. Denne nye verden vil i glede knytte seg til Gaia og til de mange aspekter av deres galaktiske menneskefamilie.

Som dere kan se, vil dette nye riket av velstand danne tallrike nye åpninger for å uttrykke sin nåde og vise sin overlegne fordelaktighet. Dere er i dette vidunderlig modus at dere vil legge penger bak dere og forstå hva dere egentlig er. Tidsalderen hvor det handlet om "å overleve" og "hver mann for seg selv" vil være over og borte for alltid. Det er disse magnifikke Vesenene som skal vende, i glede, tilbake til full bevissthet. Vi følger nøye med etter hvert som dere bruker denne stadig økende bevisstheten deres til å forhindre krig, presse regjeringen til å tjene dere bedre og ekspandere deres forståelse av økologien. Disse foreløpige endringene er kun starten på hva deres storslagne kollektiv er i stand til. Etter hvert som de ulike typene av fonds blir tilgjengelige, er det meningen av dere skal bruke disse til å hjelpe hverandre gjennom bruk av "healing-sentere" og en kollektiv "vaktbikkje" rolle overfor styresmaktene. Dette representerer fremveksten av en mektig følelse inni dere at dere ønsker å leve i et "anstendig rike" med et solid sett av grunnlovfestede beskyttelser som sikrer deres ukrenkelige rettigheter. Denne forvandlingen vil bli hjulpet frem av både de Oppstegne Mesterne og oss.

Disse endringene i bevisstheten deres blir i høy grad hjulpet av de energiene som Himmelen bringer hit i stadig større mengder. Disse energiene er i ferd med å endre den hormonelle strukturen i deres fysiske selv på svært subtilt vis. Dette muliggjør de forandringene som får deres bevissthet til å øke og som inni dere skaper nye oppfatninger om denne virkeligheten og alt i den. Dere er i ferd med å bli gjort klare til å forlate barndommen (dette 3D-riket) og langsomt bevege dere frem helt til terskelen av deres nye 5D-rike. Her vil dere trenge deres eget Krystall Lys Kammer for å fullføre denne operasjonen. Vi i den Galaktiske Føderasjonen har overoppsynet med dette, sammen med deres egne voktere fra Engleriket, som passer på den fysiske kroppen deres. Denne prosedyren er i ferd med å nå sitt neste kritiske trinn når dere blir eksponert for denne særskilte velstanden som er laget for å endre hvordan dere betrakter denne virkeligheten. Denne fremveksten av en helt ny velstand for alle er ment å utløse nye styresett og regjeringspraksis og med det en ny fødsel for deres naturgitte rettigheter. Dette er i tillegg et signal om vår ankomst. Dette vil være en ny tid hvor dere vil få en foreløpig introduksjon til deres sanne historie og det nye ansvaret dere vil få!!!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne dagen representerer et reelt vendepunkt i kampen mellom overflatemenneskeheten og de mørke. Himmelen har lagt veien klar for deres vei til full bevissthet. I dag kom forserte dere det første hinderet på deres langsomme, men sikre vei. På veien mot dette storslagne målet, kan endelig en milepæl feires. Anunnakienes lakeier har overgitt seg og gitt fra seg makten over dere. Således er de første stegene på veien mot den sterkt tiltrengte velstanden endelig fullført! I tillegg har Himmelen gitt sin autorisasjon til sine ulike voktere fra Engleriket om å gjøre klar enda et sett fysiske endringer, som vil fullføre det første av mange trinn som gjøre dere klare til å få tilbake deres fulle bevissthet. Dette fullførte trinnet forankret de nye chakraene deres og forandret hvordan meridiansystemet i den fysiske kroppen deres opererer. Vi er blitt fortalt at dette grunnleggende trinnet deretter vil føre til ett hvor flere av deres eteriske sjikt vil bli konsolidert. Dette vil bli overvåket av de medisinske teamene og av oss.


Vi ber dere uansett hva som skjer for dere, om å fortsette å være positive og når som helst dere har behov for assistanse, å henvende dere til oss. Vi er her for å bringe nåde og hjelpe dere å lære å takle slike vanskelige situasjoner med stil og eleganse. Det er nødvendig at vi betrakter oss selv som et åndelig samfunn som er i ferd med å komme sammen for å hjelpe hverandre gjennom denne tiden. Dere, mine Kjære Barn, er spesielle og er i ferd med å gå gjennom en særdeles uvanlig operasjon initiert av Himmelen for flere tiår siden. Denne hellige prosessen vil fortsette og vil opphøre først når dere har navigert dere gjennom de vidunderlige nyansene i Krystall Lys Kamrene. For mer enn 15 tusen år siden gjennomførte presteskapet i Atlantis de første av mange avskyelige eksperimenter på dere. Denne hierarkiske gruppen av kvinner og menn gjorde alt i sin makt for å hindre at samfunnet deres brøt sammen, og ønsket samtidig å innynde seg hos sine mørke kompanjonger. Resultatet av dette var merkelige eksperimenter på deres forfedre.


Vi ber dere å fortsette å være positive. I svært nær fremtid har vi til hensikt å utdype mer omkring det vi akkurat har fortalt dere. Vår felles historie er en vevnad som det er nødvendig å rekke opp mildt og varsomt. Vår oppgave er å veilede dere frem til en full forståelse av hvordan dere ble Vesener med begrenset bevissthet og forklare på en forståelig måte hvordan dere nå er i ferd med å bli brakt tilbake til deres opprinnelige tilstand. Hver og en av oss har, på samme måte som dere, levd mange liv i stille fortvilelse. Nåden har, i anerkjennelse av alle disse livene, gitt oss en måte å holde seremoni, som har brakt oss tilbake til vår tilstand av udødelighet. Denne tilstanden kommer fordi Himmelen ønsker at vi bruker nåde og Kjærlighetens kraft til å veilede dere. Himmelen ønsket at vi skulle representere det Guddommelige, fordi vi etter dens hellige vurdering, levde mange åndelig eksemplariske liv. Således skulle vi forvandles gjennom hellig seremoni og bli Oppstegne Mestere. Vi ble sendt på åndelig "rekruttskole" og fortalt om vår tjeneste for Himmelen.

I dag fortsatte vi med våre budskap. Dette handler om glede og om erkjennelsen av at en viktig milepæl er passert. Dere er nå så mye nærmere deres hellige mål om å vende tilbake til deres tidligere status som fysiske Engler. Denne reisen er nå rede til å fremvise en del langt mer tilfredsstillende krumspring. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: 
Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå tilhttp://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.

Komplett bevissthet - intet mindre - venter på oss nå !

Komplett bevissthet!  Hvordan blir det å vite alt, forstå alt, kort sagt - ha stappfull oversikt!  Jeg må svare som jeg for det meste gjør på slike spørsmål - jeg vet ikke ! Jeg vet slett alldeles ikke.

Vi er så vant med 3D der alt var bare en tåkedott fra morgen til kveld. På politisk plan har alt, absolutt alt, blitt utredet i fleng både fram og tilbake og fortsatt har det ikke vært helt gangbart.

Slik har vi holdt på og slik mente vi at vi skulle fortsette. Hvem visste om 5D og all den bevisstheten 5D har i ermet. Ikke jeg - ikke du!  Vi har gått her og ruslet med vår 3D innsikt.

Men så - så kommer det forundringspakker med endret bevissthet til folket.  Full bevissthet sogar, og hvordan kommer vi til å takle det.  Full bevissthet? Det vet bare den nye bevisstheten !

Ta det med ro - det blir så bra. Dette mantraet har vi vel alle sagt en million ganger gjennom livet uten at vi har visst det minste om at det vi forsikret skulle bli bra i det hele tatt. 3D mennesket!

Ja, slik har 3D mennesket holdt det gående i utallige årtusener og enda flere dager for ikke å snakke om timer og sekunder. Det kan gå trill rundt av mye mindre - for vi er vel bare 3D ennå.

Før utgangen av dette året er vi atskillig mer orientert og kjenner på en allvitende flom av et eller annet som fosser inn i 3D kroppen for å omkalfatre det som er - og fornye alt gammelt.

Tukáte


Høytflyvende informasjon!

Så mye utrolig skjer - og mer vil hende!  Nå kommer nyhetene stormende på oss - det er bare å absorbere raskt og formidle ennå fortere.  Nå skal vi hver enkelt snakke ut om  gammel, lagret, kunnskap for å formidle videre til verden. Det er ikke slik lenger at det skal være kun erkeengler og andre usynlige som sender kunnskap, eller kanaliserer til jordboerne fra høyere ståsted.  Vi blir alle delaktige i denne formidlingen etter hvert.

Tidligere liv på andre planeter og i andre galakser skal komme inn gjennom bevisstheten til enkeltmenneskene som etter hvert får formidlingsevne helt ut av det blå!  En ny åpenhet blir realisert!  Hver enkelts oppstigning vil utfolde seg på forskjellige måter alt etter hvem vi er.  Dette vil være et spørsmål for sjelen å holde styr på - når bevisstheten er klar til å starte på reisen rundt på den ytre verden. Heretter bare vet  vi alt sjøl.
mandag 26. oktober 2015

5. dimensjonen rommer komplett bevissthet - men hvordan var 3D ?

Det er så mye å skrive om, å mene noe om.  Hvorfor er det slik at vi hele tida må mene noe om alt det vi treffer på vår vei gjennom livet - smått eller stort - kom her å bli endevendt. OK?

Ja, jeg kommer så fort jeg kan. Vri og vreng meg og se hva du finner som er verdt å trykke enda lenger ned eller kanskje det er noe som med litt velvillighet kan heves en smule?

Svar på slike spørsmål vet vi jo ikke før vi har tatt en grundig sjekk. Denne omsnuingen er så avhengig av humør og eventuelle andre treff i de siste minuttene - dette gjør oss forutinntatt av en eller annen grunn.

Da blir svaret formulert deretter. Slik er det dag ut og dag inn, ordenspolitiet arbeider på høygir og vel så det.  Siden det å være ordenspoliti krever god dømmekraft så er det ikke hvem som helst som kan være dét politiet.

Det hefter så menn ikke i en slik jobb! Vi er våre egne sjefer og dermed er alt dette en meget enkel operasjon på Livets landevei. Det er heller ingen søknadsfrister eller liknende å henge seg opp i.

Nei da, denne sysselen er noe ethvert menneske har i sine gener. Undersøk, undersøk alt som utenfor deg befinner seg, husk du har et helt liv å passe på, og det skal passes og ikke sløses med - bruk på / av knappen!

Intetanende kommer vi seilende inn på Jorda og ofte tar vi av fra den akkurat like intetanende.  Vi vet ikke hva Livet er for noe etter et Liv - hva var vitsen, poenget om du vil.  Best å ikke forstyrre tankene - de har lagt seg til ro ...!

For en agenda - eller sakliste - som vi også kalte det en periode. Ja, for en sakliste! Ta en sveip over dagen, mens du likevel driver med noe rituelt - påkledning! Er kroppen noen gang blitt spurt om den liker å pakkes inn - når eieren pakker seg ut?

Nei da. Neddyttinga starter med det samme øynene åpner seg! Atter en ny dag med gammel agenda.  Alt er som før. ALT! Du kjenner det mennesket som våkner - du kjenner stedet vedkommende våkner på - du kjenner til enhver flik fra før.

Så - hvorfor våkne egentlig - ja, det kan du spørre om.  Hvorfor våkner vi - fordi det er Livet det! Vi sovner. Vi våkner. Vi spiser. Vi omgir kroppen med klær. Vi dytter ned det som skal den veien og vi hever en smule det vi synes er langt nok nede.

Hva var det som stakk oss den gangen da vi absolutt måtte melde oss på denne turen - turen til 3D?  Fikk vi oppgitt riktige data om det Livet som ventet oss?  Det er ikke sikkert, men kanskje vi mottok noen blår som kom vår vei?

I allefall så er turen unnagjort og hva har vi egentlig lært?  Spør ikke meg - jeg har liksom levd i den samme gode tro som resten av menneskehopen - glad for at vi har Livet i allefall ... !  OK - dett var dett.

Etter en slik konklusjon drysser det spørsmål ned på arket mitt. Skulle vi legge ut på denne turen kun for å lage en konklusjonen om;  hva har vi igjen for det som er investert - noen synes mye, andre mindre, men alle noe. Jeg vet ikke!  Blir 5D bedre? Ja, jeg tror det!

Tukáte

Læretiden er endt

Denne innsikten kom plutselig høsten 2008.  Det var sikkert en medvirkende årsak at jeg så inderlig gjerne ville ha svar på essensielle spørsmål som svevde i bevisstheten. Svarene måtte hver enkelt finne i sitt eget indre, mente jeg.  Og som sagt, så gjort ... !  
Innsikt - 22. 09. 2008

Vi lever her på Jorda som del av Kilden. Vi er kommet fra Kilden til Jorda for å være med på en oppdagelsesferd i 3D. Vi ble ikke sendt ut hel og i stand til å forstå det vi skulle foreta oss. Nei, tvert i mot, alle våre evner ble redusert og begrenset til det ugjenkjennelige. Vi skulle også oppleve den begrensede siden. Vi ble utstyrt med delt hjerne - høyre og venstre halvdel. Vi fikk Tidslinjen å slåss mot.  Vi fikk Dualismen/Polariteten. 

Den høyre hjernehalvdelen hvor ånden oppholder seg, fikk meget kummerlige kår - den ble redusert til bare noen blaff av kreativitet i ny og ne. Men likevel, ut av denne dualismen ble det skapt mye, inkludert strev, kriger, tap og hevn, så vel som tiltrekning, kjærlighet, glede og overflod.  Det er noe å tenke over ! Vi vokste i bevissthet. Den venstre halvdelen fikk utdelt logikken. Den vant fort over den sterkt avgrensede høyrehjernen. På grunn av dimensjonen vi levde i var det naturlig med venstrehjernens logikk - alt hadde en motpol og måtte ha det - i 3D. 

Uenighet ble løst på den hardeste måten - deg eller meg.   På dette fundamentet bygde vi vår verden så godt vi fikk det til.  Vi sloss og vi kjempet oss gjennom Tiden - den hørte med til dualismen, men var helt ny og ukjent for oss som kom fra Helheten. Vi var vant til å se alt sammen som en Helhet, nå skulle vi orientere oss i dette oppdelte, dualistiske tidsperspektivet. Den virkelige prosessen med utviklingen - evolusjonen som vi har gått igjennom i dualismen - foregår/har foregått på den andre - den usynlige siden. 

For oss som levde midt oppe i denne evolusjonen var ikke poenget så klart. Livet ble ofte dømt på verste måte, men de dualistiske tankeeksperimentene har hjulpet oss gjennom berg og dalbanen på Jorda - har lokket oss med seg til der vi nå er - ved den siste overgangen.  Hvis vi klarer blikket litt nå, ser vi konturene av noe nytt. Kroppen er nøkkelen. Se innover. Det er ikke lenger nødvendig å se i det ytre etter råd og bekreftelser. Kjenn etter hva du føler. Er det vanskelig, så pust - og kjenne etter igjen. Valgene er ikke lenger enten eller, det er både og - i det uendelige.

Spillets brikker er - Ånden og Materien. Aktøren er Mennesket. Ånden er usynlig for det blotte øyet. Det er bare materien som er synlig for oss. Hittil har vi foretrukket det synlige, men ånden (usynlig) kommer mer fram etterhvert som følelsene blir lyttet til. Utfordringen for mennesket har vært å navigere eller bruke brikkene innsiktsfullt i alt dette virvaret. Dette er den største utfordringen mennesket har tatt på seg, men som nå er ved sin avslutning.  Sett fra et annet perspektiv, så kan vi si at ånden bruker materien som vi, mennesker, bruker modellerkitt !   Vi formes først, så 'brennes' vi og stilles ut og gjør nytte som noe, for noen - knuses og gjenvinnes - i en evig spiral.

Det skal godt gjøres å følge med, liv etter liv. Heldig da at omdreiningen - den store på 260 000 år, har gitt oss mulighet til å rette opp det vi ikke fikk med oss i første omgang! Og vi har hengt med, enda Jorda har vært inne i mange slike store sykluser i hele vår levetid i milliarder av år - 16 i alt. Det er mange små runder eller sykluser inne i de 260 000. Siden vi har valgt det, er vi nødt til å være med i dette spillet - ellers blir ikke materien vi legger beslag på - godt nok bearbeidet. Materien skal bli til Lys - enda større - enda sterkere - enda mer strålende enn den noensinne har vært.

Nå - i det 21. århundre - er den siste, store omdreiningen ferdig for godt og vi avanserer - gjør kvantespranget tilbake til Kilden med 'lasten' vår - ånden/lyset vi har skapt av materien gjennom milliarder av år. Den forutbestemte stien på Jorda gjør en sving nå, og vi er på tilbakevegen. Vi er tatt ut av 'ovnen' som absolutt ferdige og fullstendige. Vi er  FRI. Det betyr i vårt tilfelle; De to hjernehalvdelene har funnet hverandre igjen og samarbeidet starter på nytt. Det er resultatet av alt det vi har lært i 3D. Det begynte med deling av hjernen, som nå er blitt HEL. Læretiden i 3D er over!

Tukáte

søndag 25. oktober 2015

Forklaring på hvorfor kriger startet en gang ... , uten at det tar slutt ... !

Jeg har lurt på hvorfor menn ønsker å slåss så sterkt at de går i nærkamp, og at de til og med bruker dødelige våpen mot hverandre under dekke av at dette er krig? Hvordan tenker mennesker når de setter slike handlinger ut i livet?  

Hva har fått, og får, menneskene til å tro på at denne galskapen er nødvendig, så nødvendig, at de sender sine barn som kanonføde? Ja, slik har jeg reflektert, men jeg har dessverre ikke funnet et godtagbart svar på mine spørsmål. 

Svarene har blitt for teoretiske og ikke forbundet med det levende livet slik det har pulsert rundt meg. Jeg fant liksom ikke det riktige svaret på hvorfor mødre og fedre sendte det beste de hadde - ut for å bli skutt?

Værsågod - her er barnet mitt - ta det og drep det, liksom,  det er nødvendig for at vi andre skulle leve! Var det slik de tenkte? Sånn kunne det ikke være! Jeg har blitt enig med meg sjøl om at jeg ikke forstår dette. Det måtte eksistere en samfunns-galskap et sted!

Så dukker det opp en forklaring plutselig!

A Message from a Native American Wisdom Keeper -  Gregg Braden  -  Ancient Civilizations  

"The last thing I expected to see on a late October afternoon hiking in a remote canyon of the Four Corners area in northwestern New Mexico was a Native American wisdom keeper walking toward me on the same trail. Yet there he was, standing at the top of the small incline that separated us as our paths converged that day.   I’m not sure how long he’d been there. By the time I saw him, he was just waiting, watching me as I stepped carefully among the loose stones on the path. The low sun created a glow that cast a deep shadow across the man’s body. As I held my hand up to block the light from my eyes, I could seea few locks of shoulder-length hair blowing across his face.

He seemed as surprised to see me as I was to see him.The wind carried the sound of his voice toward me as he cupped his hands on either side of his mouth.

“Hello!” he shouted.

“Hello,” I called back. “I didn’t expect to see anyone here this time of day.” Stepping a little closer, I asked, “How long have you been watching me?”

“Not long,” he replied. “I come here to listen to the voices of my ancestors in those caves,” he said, as one arm pointed toward the other side of the canyon.

The path we were following wound through a series of archaeological sites built nearly 11 centuries before by a mysterious clan of people. No one knows where they came from or who they were.

With no evidence of their skills evolving over time, the people that modern natives simply call “the ancient ones” showed up one day in history and brought with them the most advanced technology that would be seen in North America for another thousand years.

From the four-story-tall buildings and perfect stone kivas (round ceremonial structures) buried in the ground to the vast irrigation systems and the sophisticated crops that sustained the people, this place seems to have just appeared one day. And then those who built it were suddenly gone.

They just vanished.

The ancient ones left precious few clues to tell us who they were. With the exception of the rock art on the canyon walls, no written records have ever been found. There are no sites of mass burials or cremations, or weapons of war.

Yet the evidence of their existence is there: hundreds of ancient dwellings in an 11-mile-long, 1-mile-wide canyon in the remote corner of a desolate canyon in northwestern New Mexico.

I’ve gone to this place often to walk, immerse myself in the strange beauty of the open desolation, and feel the past. On that late October afternoon, both the wisdom keeper and I had come to the high desert on the same day for the same reason. As we exchanged our beliefs about the secrets still held there, my new friend shared a story.

“A long time ago, our world was very different from the way we see it today,” the wisdom keeper began.

“There were fewer people, and we lived closer to the land. People knew the language of the rain, the crops, and the Great Creator. They even knew how to speak to the stars and the sky people.

“They were aware that life is sacred and comes from the marriage between Mother Earth and Father Sky. In this time, there was balance and people were happy.”

Remembering The Gifts From Our Ancestors
I felt something very ancient well up inside of me as I heard the man’s peaceful voice echo against the sandstone cliffs that surrounded us. Suddenly, his voice changed to a tone of sadness.

“Then something happened,” he said. “No one really knows why, but people started to forget who they were. In their forgetting, they began to feel separate—separate from the earth, from each other, and even from the one who created them. They were lost and wandered through life with no direction or connection.

In their separation, they believed that they had to fight to survive in this world and defend themselves against the same forces that gave them the life they had learned to live in harmony with and trust. Soon all of their energy was used to protect themselves from the world around them, instead of making peace with the world within them.”

Immediately, the man’s story resonated with me. As I listened to what he was telling me, it sounded as if he were describing human beings today! With the few exceptions of isolated cultures and remote pockets of tradition that remain, our civilization certainly places its focus more on the world around us and less on the world within us.

We spend hundreds of millions of dollars each year defending ourselves from disease and trying to control nature. In doing so, we have perhaps strayed further from our balance with the natural world than ever before. The wisdom keeper had my attention—now the question was, where was he going with his story?

From the four-story-tall buildings and perfect stone kivas (round ceremonial structures) buried in the ground to the vast irrigation systems and the sophisticated crops that sustained the people, this place seems to have just appeared one day. And then those who built it were suddenly gone—they just vanished.

“Even though they had forgotten who they were, somewhere inside of them the gift of their ancestors remained,” he continued. “There was still a memory that lived within them. In their dreams at night they knew that they held the power to heal their bodies, bring rain when they needed to, and speak with their ancestors. They knew that somehow they could find their place in the natural world once again.

Even though they they had forgotten who they were, somewhere inside of them the gift of their ancestors remained — Native American Wisdom Keeper  #quotes #inspiration #spirituality

“As they tried to remember who they were, they began to build the things outside of their bodies that reminded them of who they were on the inside. As time went on, they even built machines to do their healing, made chemicals to grow their crops, and stretched wires to communicate over long distances. The farther they wandered from their inner power, the more cluttered their outer lives became with the things that they believed would make them happy.”

Parallels In Civilizations
As I listened, I saw the unmistakable parallels between the people I was hearing about and our civilization today. Our civilization has become steeped in feelings of being powerless to help ourselves or make a better world. So often we feel helpless as we watch our loved ones slip away from us into the clutches of pain and addictions.

We think that we’re powerless to ease the suffering from the horrible diseases that no living thing should ever have to endure. We can only hope for the peace that will bring those we care about safely from the terror of foreign battlefields. And together, we feel insignificant in the presence of a growing nuclear threat as the world aligns itself along the divisions of religious beliefs, bloodlines, and borders.

It seems that the farther we stray from our natural relationship with the earth, our bodies, one another, and God, the emptier we become. In our emptiness, we strive to fill our inner void with “things.”

When we look at the world from this perspective, I cannot help but think of a similar dilemma portrayed in the science-fiction movie Contact. The President’s science advisor (played by Matthew McConaughey) explores the fundamental question that faces every technological society. During a television interview, he asks if we are a better society because of our technology—has it brought us closer together or made us feel more separate?

The question is never really answered in the movie, and the topic could fill an entire book unto itself. However, the point that the advisor is making—when he asks how much of our power we give away to our diversions—is a good one.  When we feel that video games, movies, virtual online relationships, and voiceless communication are necessities and they become substitutes for real life and face-to-face contact, this may be signs of a society in trouble.

While electronics and entertainment media certainly seem to make life more interesting, they could also be red flags telling us how far we’ve strayed from our power to live rich, healthy, and meaningful lives.

Additionally, when the focus of our lives becomes how to avoid disease rather than how to live in a healthy way, how to stay out of war rather than how to cooperate in peace, and how to create new weapons rather than how to live in a world where armed conflict has become obsolete, clearly the path we’re on has become one of survival.

In such a mode, no one is truly happy—nobody really “wins.”

When we find ourselves living this way, the obvious thing to do would be to look for another route. And that’s precisely what the divine matrix is about and why I’m sharing this story.

“How does the story end?” I asked the wisdom keeper. “Did the people ever find their power and remember who they were?”

By this time, the sun had disappeared behind the canyon walls, and for the first time I could actually see who I was talking to. The sun-darkened man standing in front of me smiled broadly upon hearing my question. He was quiet for just a moment, and then he whispered, “No one knows because the story isn’t finished. The people who got lost are our ancestors, and we are the ones who are writing the ending. What do you think . . . ?”

Home Gregg Braden

Tukáte

En liten oppfordring!

Hvis noen fra den enorme Sandø-slekta er innom denne bloggen, vil jeg svært gjerne at de en gang iblant - hvis mulig - legger igjen noen ord.

Vennlig hilsen bloggens eier

Turid

fredag 23. oktober 2015

Om "å ta det innover seg".

Om "å ta det innover seg".  Dette og liknende svada er kommet inn i språket og blir ivrig brukt - i tide og utide -  av folk som enten ikke forstår språkets behov eller ikke bryr seg om hvordan de radbrekker noe av det beste vi har.  Det er trist for utviklinga av språket at språkbrukere ikke er mer kresne med hvordan - og hvilket - ordforråd de hjelper til å spre i et land.  

Språk trenger omtenksomhet og forståelse!

Vi bør tenke oss godt om og være svært nøye med hvordan vi bruker språket, det er slik jeg ser på det ihvertfall. Språket er som et lands smykke - og smykker roter en ikke med!  Det må være en klar sammenheng mellom klærne og smykkets utseende - eller også - språklige uttrykk. En må vite hva som går til hva ved enhver anledning. 

Kjære leser:  Ta dette inn over deg!

Tukate

torsdag 22. oktober 2015

Oppstigningen for planeten Jorden

"Oppstigningen er en så viktig begivenhet at det har vekket enorm interesse i Universet. Følgelig har det også gjort at "Sfære Alliansen"* har gått til aksjon og de har plassert seg i en slik posisjon at de omgir hele Jorden. Hensikten med dette er å holde Solsystemet deres fritt for innblanding utenfra og således sikre at endetiden forløper uhindret.  Vi håper dere begynner å ta inn over dere at dere befinner dere i en ekstremt viktig tid og mye avhenger av at dere fullfører Oppstigningen på vellykket vis. Dere er de siste til å gjøre dette og således vil dere frigjøre andre sivilisasjoner til å fortsette på sin egen vei."   forts.

Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey

Tukáte

Facebook - den lure boka!

Fy søren - vi mennesker har forskjellig smak og - helt klart - det er kjempebra at smaken er så forskjellig.  Jeg fikk det for meg at jeg skulle prøve å tilslutte meg Facebook jeg også her en dag, men du store tid! Jeg holdt på, og fortsatt holder på - å kveles der inne. Derfor utmeldt nå!

Menneskenes kommentarer blir maket til slik Facebook uvilkårlig og usynlig oppfordrer til!  Så fort menneskene lar seg lure inn på ulike veier, merker de ikke ordet av det før de sitter i en eller annen 'saks' og da er det for seint å angre!

Heia folk - vær litt mer kresen da!  Du lager et arkiv over livet ditt og legger det ut for 'gud og hvermann' - er det slik du ønsker å skalte og valte med deg sjøl?  Gjerne for meg, men jeg stiller dette spørsmålet - så har jeg i allefall gjort noe for å advare ... .

Tukáte

NB:  Så hadde jeg ikke før lagt inn denne advarselen, før det kommer en haug med slektninger tilsyne!  Ja, det går en Nemesis gjennom livene, det skal være sikkert. Før du vet ordet av det, er denne 'Ne ...' på ferde.  PS.

Illuminati mister fotfeste - vårt blir stadig sterkere!

Illuminati er desperat!  Folket i USA har 'alltid' sett på sitt land som dén frie pletten på Moder Jord, men hvor sant har dette vært?  Like usant som mye annet vi har kalt 'amerikansk' i tidas løp.  Folk og land som ble styrt av andre korrupte regjerignger visste at de var fanger av politiske systemer, men nå først begynner det å demre for USA's befolkning, at de er blitt lurt av sine ledere! Løgnen som ble gjentatt i generasjon etter generasjon!

Et av de siste trekkene fra Illuminati var bombingen av sykehuset i Kunduz, Afghanistan, hvor "Leger uten grenser" hjalp fortvilte og syke mennesker.  Da het det også i Amerika - vi må bekjempe fiendene som ønsker å ødelegge vår frihet og demokrati. Løgn og fanteri alt sammen, men alle får etter hver sin overbevisning. Tror vi lenge nok at det blir krig, så får vi oppleve krig og motsatt. Alt som kreves er at vi lever i Lyset, eller BE KIND!

Det som skjer nå har rot i Oppstigninga som Jorda er deltaker i - den inntar stadig lysere energiplan hvor negativt basert aktivitet raskere og mer ettertrykkelig gjør seg ferdig. Noen tolker dette som 'endetiden', men det er ikke selve tiden som er ved sin avslutning, men en vesentlig del av den. Jorda vandrer stadig mot bedre tider - moderat klima vil vi snart oppnå over hele verden! Utslag av giftige elementer vi omgir oss med vil heretter bli nøytralisert.

Vi vil få avansert teknologi som avhjelper miljøskader øyeblikkelig. De kjære biene våre kommer igjen tilbake og dyrelivet vil stabilisere seg på et fornuftig nivå  og tilpasse seg stigende temperaturer.  Fredelige samfunn vil endre behovet for overvåking, og fattigdom vil bli eliminert.  For å være med på alt dette kan vi se oss omgitt av gyllent hvitt lys og stille våre spørsmål, slappe av og svaret kommer. Er vi ærlige - får vi ærlig respons! 

Tukáte

mandag 12. oktober 2015

Only Light - From Kryon Live Channel, “The Many ‘You’s'” - April 2006 in Manhattan, NY

Ønsker du å sende LYS til en situasjon, så er det ikke nødvendig at du ser for deg hele forbedringen - det ordner lyset sjøl.  Send LYS og ikke noe annet!

"When you send light, it is the same concept. We told you this before: You are not asked to send light with a bias. If you know something is happening, and you wish to send light there to help it, don’t send the solution! Don’t send what you want to happen. Just send light. Get used to understanding that light is all you have. It has “cosmic intelligence” that knows what to do. That’s what the lighthouse has. It doesn’t have an agenda. It only has light. It doesn’t broadcast something on the light. It only has light. It depends upon someone else “seeing” what it does. You send light to a place in the darkness, and whoever is there gets to see better. Do you understand? And when they see better with their free choice, they can choose things that you have helped illuminate with your light. That is the integrity of sending light, and it also applies to co-creation."

~ KRYON, through Lee Carroll

søndag 11. oktober 2015

Nå ER vi flerdimensjonale!

Vi er nå flerdimensjonale - nå er det ikke bare noe vi skal bli - nå er det her! Punktum. Punktum - fordi jeg ikke har ord for å forklare hvordan det fungerer slik at det gir en fornuftig mening for leseren. Nå utvides bevisstheten fortere enn vi greier å ordsette det, men er vi årvåkne så får vi stadig vekk denne påstanden bevist. Bevisene hagler rundt meg i alle fall, og da må det hagle like mye rundt alle andre.  Det handler bare om å se det og å forstå når det har skjedd. 

For ei tid!  For den som er i gang med oppvåkninga og som så vidt forstår en flik av alt det nye som kommer inn for å bli forstått, er det fullstendig overveldende og det gir stort rom for måping fra morgen til kveld. Det måpende uttrykket kommer av både glede og forskrekkelse over at det går an - virkelig er mulig. Har jeg et sterkt ønske om noe positivt som må skje, så skjer det før jeg får sukk for meg. Det bare innfinner seg og smiler - titt, titt, her er jeg liksom ...!

Her om dagen fikk jeg en bekreftelse på at det er flere der ute som tenker som meg og som derfor forstår det jeg skriver om. Vedkommende la igjen en meget talende kommentar som jeg derfor takker for.  Det nye skjer mye lettere nå fordi Anunnaki ikke lenger kommer noen vei med sine forsøk på blokkeringer i vår verden. Vi går nå framover med vaiende faner og glitrende øyne - og sang i hjertet!

Et lite utsnitt fra boka;  "The Third Millenium" … by "Ken Carey", kan kanskje være til litt hjelp i forståelsen av de tanker jeg tumler med her:  

“The earth recognizes people in whom God flowers. There is a sensuousness, a centeredness, a grace to their movement. There is a relaxed gentility of power flowing quietly within and beneath their action. There is a humble assuredness about them, a reverence, a sense of humor and a sense of the sacred entwined. They are the magical people, for whom the earth has longed. “

“When you collaborate with your ego, entwining your respective views in the flow of an integral life, you can go to the very heart of every creature, every stone, every plant, every ocean wave, every star fish on the beach, and you can sense if it is happy, if it is complete, if it has developed to the pinnacle of its desired intention- or if it has potential that yet seeks release. You can stimulate that release and assist that potential into temporal and spatial form. And wherever you choose to turn your attention, it will be welcome. Just as a forest rises to greet the sun, reaching up and welcoming its light, its energy, its love, you will find the minerals and elements of the earth rising up to welcome you.'”

“So the earth has always favored – and always will favor – those who are in love.”

“The earth’s joy at engaging with one incarnate who sees with the vision of the Creator, is the joy of a lover rushing to meet her beloved. In many cases, your vision will be all that is required to inspire the appropriate substances.”  Ken Carey"

Tukáte

onsdag 7. oktober 2015

Sheldan Nidle - 6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

De ulovlige regimers tid er forbi, melder Sheldan Nidle.  Bankfolk og forretningsmenn spesielt - lever mer enn usikkert om dagen.  Det ligger an til stort mannefall, får vi høre, og får nok snart både høre og lese om resultatene av truslene. Personlig vil jeg la forventninger om de store resultatene strekke seg litt sånn over langs, fordi jeg har nok allerede ventet opp kvoten min.

De atlantiske eksperimentene senket nivået på vår bevissthet, den gangen da Anunnaki formet vårt landskap.  Vi visste over hodet ikke hva vi ga oss ut på, og heller ikke hva vi tok imot av skikker fra Anunnaki, men tilpasset oss dette og har siden gjort bruk av det vi lærte den gangen. Nå skal det avlæres fordi alt det vi lærte da er basert på frykt. Vi skal tilbake dit vi var før Anunnaki kom snikende.

Dette er en transformasjonsprosess som er velkjent blant andre menneskelige samfunn, men ikke desto mindre kan den fortone seg som ganske forvirrende mens den står på.  Vanligvis tar en slik endring av bevisstheten hundretusener år å gjennomføre, mens vi gjennomgår den på relativt kort tid. Vi skal bort fra frykt og kontroll og over til den naturlige prosessen som vi allerede er i. 

Det er positivt å dele med hverandre.  Er vi av den formening at det smarteste å gjøre er å ikke dele nye funn med våre medmennesker, vil det føre til en negativ prosess som rammer oss sjøl. Den som har tanker om ikke å dele med andre, må snarest ombestemme seg for ellers venter det et meget negativt resultat. Åndelig kunnskap handler om å dele gledene  med hverandre.    forts.

Sheldan Nidle;  Click here     

Tukáte

tirsdag 6. oktober 2015

Vår verden er i ferd med å bli totalt forvandlet!

Verden er i en frigjøringsprosess.  Den skal frigjøre seg fra den gamle energien - årtuseners mørk Anunnaki-kontroll.  Skal vi endelig få den verden vi ønsker - og skal ha, da må alle forstå dette enkle prinsippet; at godene skal deles. Så lenge det finnes enkeltpersoner og regjeringer som ikke holder seg til dette, treneres oppvåkninga. Det skal bli godt for både Jorda og oss med ny energi. Vi gleder oss. 

Den mørke energien holder gående mye mørk agering som kriger og andre krangler, men det er fortsatt mange som også holder den mørke energien på grunn av tankegang, penger osv.  Det er likevel en hurtigere utvikling i oppvåkninga denne gangen enn det har vært tidligere under liknende prosess, vet vi.  Det lever en rekke utviklede sjeler, fra andre planeter, på Jorda nå.  

For hvert øyeblikk beveger vi oss nærmere en fredelig verden med rettferdighet, godhet og overflod for alle. Vi har da holdt ut godt og vel omtrent en 80 års prosess med oppstigning og bevissthetsøkning.  Det er en mentalitetsendring over hele kloden nå, men det kommer ikke fram i dagens nyheter da kontrollen krever at de kjører i de gamle sporene fortsatt.  Menneskenes bevissthet stiger, tross alt, og det ganske kraftig.

Ledere på verdens arenaen står fram som motstandere, men bak lukkede dører arbeider de iherdig sammen for å oppnå resultater for et fredelig liv basert på ærlighet og rettferdighet. Heller ikke de vet at en rekke utviklede sjeler fra andre sivilisasjoner lever blant oss for å hjelpe til i vår prosess. I tillegg til dette henger det tusenvis av romskip rundt Jorda for å hjelpe til på mange viktige områder.

Matthew og andre pålitelige avsendere bekrefter den gode utvikling som nå skjer på vår planet!.

mandag 5. oktober 2015

Hvordan oppførte teatermennesker seg f.eks. - f.Kristus?

En liten kuriositet fra en svunnen tid

Her er et lite utdrag som forteller kun en side av en sak.:  "På 400-tallet f.Kr. var aktørene på scenen iført overdimensjonerte og fantastiske drakter. De var frodige og rå i 'kjeften', bedrev grovkornet spøk og var skamløst obskøne i det ene øyeblikket for i det neste bli alvorlige og lyriske. 

Det var flere levninger av ritualer, opptog og kultfester, men bare på overflaten, for i sitt vesen var den ikke religiøs.  Det kunne være henvisning til gudene, som ble betraktet som en del av samfunnslivet, men komediens innhold var hentet fra hele samtidens mangfold; politikk, skikk og bruk, laster, moter, tradisjoner, hærførere og krigere, filosofer og slaver. 

Komedieforfatterne var ikke hemmet av de samme restriksjoner som tragedieforfatterne. De kunne ta i bruk en rekke stilistiske virkemidler for å sende en strøm med hån, spott og skjellsord over så vel enkeltpersoner som holdninger. 

De som måtte unngjelde var tidvis maskert, men for et velorientert publikum kunne man se igjennom sløret og le av den eller de som ble rammet. Andre ganger var hånen direkte, som mot Sokrates i AristofanesSkyene eller Evripides i Froskene."

Tukáte

fredag 2. oktober 2015

Moder Jord revner!

Skal vår Moder Jord skifte ham? Det virker sånn, ja. Det ene fjellet etter det andre detter ned. Hver dag jeg åpner avisa, rapporteres det om fjell som ikke orker mer. De bare faller og faller over veier vi alle har kjørt mange, mange ganger. 

Er tida i bil snart over, slik at det er bare båt som er gangbart i Norge nå? Båt ja, men kanskje fly gjør susen ekstra luftig? Skummelt er det og jeg tenker på dyra som befinner seg i fjellene og langs de usikre strøkene og ellers over alt der fjellene kommer susende. 

Nei, jeg tør ikke åpne for mer tankevirksomhet av denne arten. Dette er forferdelig. Hva skjer egentlig? Finnes det ikke en geolog eller et annet fjellvesen som kan svare på slike spørsmål. Utrede dette spørsmålet litt. Det er så stillestående alt sammen.

Det er ihvertfall tydelig at vi har nådd en grense for hva Jorda er villig til å ta imot fra oss mennesker mer. Vi har tøyd Moderen langt nok. Grensen er nådd. Hva som befinner seg bortenfor denne grensen det er slett ikke godt å si. Vi vil møte på den ene grensen verre enn den andre nå. Grøss ...!

Det ser også ut som om Jorda holder på å legge seg i badekaret for å lauge seg skikkelig - få bort skitten fra menneskene en gang for alle - Jordkloden holder også på med sin endring av alt gammelt som nå skal bort - og det fort.  

OBS!

Tukáte

Adjø ILLUSJON!

Nå er vi snart helt kvitt illusjonen som så iherdig har hengt rundt oss i tykt og tynt gjennom generasjonene. Illusjonen som har tildekket og sørget for at vi ikke fikk se det som virkelig var, men fikk blår kastet i øynene gjennom hele marsjen som vi har holdt på med. Ja ja, men nå er det snart slutt på dette skuespillet som vi så inderlig vel kjenner til, men ønsker å bli kvitt. 

Ta det bort og kom aldri tilbake med det mer, la falskheten drukne der den hører heime. Falskheten har gjort nok skade fordi den alltid har hatt så mange klakkører på Jorda i tida Jorda og vi svevde i Tre-dimensjonen. Nå er vi FRI ! Vi er Fri og vet egentlig ikke hva dét vil bety. Fri - fri fra hva, spør vi? Fri fra tredimensjonen, ja, men hva vil det si - er det ikke bare noe som sies uten at det merkes egentlig der vi er og tenker våre tanker?

Friheten vår ble fanget den gang Anunnaki kom anstigende og syntes Jorda var et passende sted for han å slå seg ned. Han likte det han så - grønne daler og store vidder og et folk som var åpen og mottakelig og ønsket han velkommen.  Det var vi som ble fanget og det er fra dét fangenskapet vi nå er FRI. Skjønner? Nå har vi levd og levd i fangenskap og tilslutt trodde vi fangenskapet var det egenlige livet - og det aller beste tross alt.

Slik er det ikke, fangenskapet er ikke det beste. Fangenskapet er det verste, men nå skal vi få oppleve det beste. Nå skal vi tilbake til slik vi var da Anunnaki fant oss her og ble helt fra seg av glede over det han fant. Nå er det igjen vi - Menneskene - som skal råde på Jorda.  Vi går stadig tilbake til slik vi en gang var. Vi merker at alt er i endring og spesielt skjer det store endringer i tenkning og fundering. Tankene kommer i annen innpakning nå!

Vi er akkurat ferdig med 28. september - en merkedag hva nye hendinger angår. Jeg merker mye som er i endring, men akter ikke å skrive så mye om det ennå.  Jeg er go'venner med SaLuSa og får mye bekreftet av han. Det vil nok bli skrevet mange nye snutter for Bloggen i tida som kommer. Det er mange som kanaliserer nå for tida. Jeg tror det er menneskenes Alter ego (vårt andre Jeg) som tar kontakt. Kan det være mulig? 

Men i tillegg er det lysvesener fra våre dimensjoner som tar kontakt. De vil fortelle oss sannheten, synes vi skal slippe å sveve i uvitenhet lenger. Samtidig som vi, menneskene, våkner opp og forstår hva dette dreier seg om, så fyller vi Jorda med LYS. Vi setter fra oss våre aha-øyeblikk som små lys utover Jorda, så snart ser Jorda ut som en 'bursdagskake' full av blinkende små lys. Tenk deg det synet!

Les gjerne hva SaLuSa skriver 2. oktober 2015;
Website: Tree of the Golden Light
http://iamsalusa.blogspot.pt/

Tukáte

torsdag 1. oktober 2015

Hva slags regjering har vår norske Moder?

Den sittende regjering bruker tydeligvis den fantasien og kreativiteten de har, og det gir mange rare svar.  Nå har de tatt et grepa tak i Søndagen som sådan, og vil ha slutt på dette tullet med en helligdag i slutten av uka.   KrF-gutten skjelver i de smale bukselåra ... !

Hva har vi bruk for helligdag etter, sier de rundt kaffebordet i Høyre, samtidig som noen skriver ned matpraten og bestemmer at dette skal hele Norge værsågod få fordøye - og det fort.  Helligdagen skal bort og kristendommen skjelver.

Men det er ikke bare kristendommen som får seg en kilevink, det får lønningene også - en skikkelig ytre høyre og vekk me'n.  Ska' det vær', så ska' det vær', sånn er det. Sanner med sine milde blå vil ikke bli lurt av smarte arbeidere som ikke leverer.

Om tittelen er sjef aldri så mye, så vil Sanner straffe, og straffe ganske hardt, om noen prøver seg.  Hvis de sluntrer unna leveringen f. eks., da kommer Høyres lange arm og tar deg.  De må levere absolutt maks eller så kan de ikke brukes når Høyre sitter i sjefsstolen.

Men ikke bare dét - Høyre vil betale klekkelig til de som yter mer enn de skal - de skal få dugelig over lønnsmålet, kan en lese på linjene i nettavisa.  Høyre har nok laget seg et slagord som står til fullskala beundring - lager du skillet både stort og vidt, så er 'gullet' ditt!  

Nå skal det gjøres forskjell på folk så det forslår. Idiotiske typer tror de er noe helt på egen hånd? Har ikke hørt det verre, sier hun som akkurat nå er i FN for å runde av denne bestemmelsen. Hareide legger hodet på nakken og kikker helt tilfeldig 'oppover', men hører og ser ikke noe ...!

Det heter ikke ilddåp for ingen ting - det ligger harde og varme realiteter bak dette utsagnet - ha det helt klart, du lille venn - hviskes det rundt omkring i  korridorene. Den lille vennen har lært seg høflighet fra den strengeste boka som er å få tak i ... . Det knyst ikke mer i han.

Tukáte