torsdag 4. oktober 2012

Veckomeddelande från Hilarion 2012 - 30 september – 7 oktober 2012


           Veckomeddelande från Hilarion 2012

 
30 september – 7 oktober 2012

Mina Kära!
En stor del av er upplever rädsla på ett sätt som ni tidigare inte har gjort. Var medvetna om att ni plockar upp rädslan från det kollektiva medvetandefältet och att ni har kontroll över ert sinne och era tankar. Allt ni behöver göra vid sådana tillfällen är att minnas att ni alltid är omgivna av en legion av Änglar. Det finns ingen plats på denna planet där ni är ensamma. Alltmedan ni har traskat fram på er andliga resa i denna livstid, har ni samlat på er ett större följe av Ljusvarelser som vakar över er, så vid den här tidpunkten har ni alla en veritabel armé av Ljusvarelser som skyddar er.

För att motverka de kaotiska energier, som är vanliga i dessa tider, titta noga för att finna skönheten omkring er – i människor, på platser i er omgivning, i varje liten bild av fysisk perfektion och gör detta till ert fokus. Ni håller visionen av en vacker och orörd värld för hela mänskligheten och ni gör en skillnad. Alltför ofta låter ni bilden av andra påverka ert medvetande istället för att prägla er medvetna avsikt i varje situation. Ni är skaparna av er verklighet. Träna era tankar att alltid hålla den högsta visionen och visualisera det högsta utfallet för allas bästa.

Dessa aktuella tider kräver större urskiljning och blixtsnabba beslutfattanden, samtidigt som man utvärderar varje händelse som inträffar. Lita alltid på ert första intryck och notera det, för det är alltid rätt bedömning och det kommer från ert Högre Jag. Lita på denna vägledning och agera på det sätt som är mest lämpligt för er. Denna vägledning är unik för er i varje situation ni möter och förutsätter att ni kopplar bort det som är framför er, så att ni kan göra rätt val för er.

Ni är alla i färd med att förenas med er egen kraft i större utsträckning, och detta kräver ibland att kliva in i det okända, vilket kan framstå som ett tomrum när ni omorienterar er själva. Detta tomrum är som ett intet om ni bara kommer ihåg det Ljus som ni är, för ert Ljus skär igenom det djupaste mörker och kan verkligen bli en ledstjärna för att vägleda andra. Det krävs förtroende för er egen förmåga att lysa. Ni är er egen största skatt.

Ibland kan ert vardagliga liv vara den mest kraftfulla platsen för er att vara på och på en högre nivå är det exakt rätt för er, så känn er inte som att ni är ute ur leken av högre tjänster. Vid denna tidpunkt, Mina Kära, är ni precis där ni måste vara. Var starka, var fokuserade och var i frid.

Tills nästa vecka...
JAG ÄR Hilarion.
Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Ingen kommentarer: