søndag 28. oktober 2012

Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler

Denne artikkelen er klippet fra Nyhetsspeilet - forfatter Frank Aune.
"Hver uke finner man en statusrapport på Paoweb som hevdes å være levert av stjernenasjonen Sirius på vegne av de som kaller seg for the Galactic Federation of Light. La oss ta for oss denne spesifikke formen for informasjon det finnes så mye av på nettet.
Jordisk mottaker på Paoweb.com er Sheldan Nidle som har skrevet en rekke bøker og gitt ut et titalls DVD-er med foredrag om samfunnets illusjoner og jordens overgang til et galaktisk fellesskap med utenomjordiske vesener. Han forteller at han henter sin inspirasjon fra sin oppvekst med utallige turer på et moderskip fra Sirius, samt telepatisk kontakt via en avansert implantat i hodet som gjør det teknisk mulig for han å kommunisere direkte med denne utenomjordiske føderasjonen.
Den Galaktiske Føderasjonen av Lys (GFL) oppgir at de er tilstede over jordkloden i en høyere frekvens som kun er synlig via UV-kamera under spesielle forhold. Deres formål hevdes å være å beskytte og assistere menneskeheten i en oppvåkningsprosess frem mot 2012 og forbi. De sørger for blant annet å forhindre bruk av atomvåpen samt å assistere menneskeheten med en overgang til full bevissthet i 5. dimensjon.
Jeg har tatt en nærmere titt på Sheldan Nidles bøker og DVD-er for å forske nærmere på informasjonen han har gjort tilgjengelig. Blant de foredragene han har lagt ut finner man DVD-en «Tour a Sirian Mothership» som tar for seg en rekke detaljer om hvordan det er på innsiden av et svært avansert moderskip, «Inner Earth, your future home» beskriver hvordan menneskers fremtidige liv vil utarte seg i den indre jordkloden som befinner seg i en parallell virkelighet og «Landings 101″ forbereder deg til masselandingene (First Contact) fra de utenomjordiske og hvordan denne prosessen vil bli gjennomført i detaljer før og under den første uka og så over de nærmeste fire månedene.
Dette materiellet er ytterst spesielt og intet kan bevises naturlig nok, så om du krever dokumenterte beviser for det han presenterer så kan du se bort fra dette stoffet. For andre så kan det være interessant å ta en nærmere titt, spesielt for sci-fi-fans. For de som kjenner til Iliuka så kunne han tidligere i sommer bygge opp under at informasjonen fra Den Galaktiske Føderasjonen av Lys som legges ut hver uke er sannferdig.
Sheldan Nidle viser videre i sitt materiell en god innsikt via GFL i menneskets historie (som er en helt annen enn hva som står i historiebøkene), menneskets opprinnelse og hvordan verden egentlig styres av den mørke losjen (negative utenomjordiske), Illuminati og «the Secret Government» som omtales med fellesbetegnelsen kabalen.
Den siste oppdateringen fra GFL finner du nedenfor. Gjør deg opp en mening selv. Dette er informasjon som enten faller deg til hjertet eller som du med letthet avfeier som eventyr."

Oppsummering
"Etter en slik særdeles spesiell oppdatering med en enda mer spesiell kilde så må man stille seg et spørsmål: Hvordan kan vi tro på noe slikt? For å få svaret på dette så må du bruke hjertet i stedet for hodet. Du må kjenne etter og finne ut selv hva som er sannheten for deg. Noen har et indre ønske om å være en del av oppstigelsen så mange snakker om, mens andre velger å ha et kritisk blikk på slik informasjon og gå en annen vei. Menneskets frie vilje gir deg mulighet til å velge selv hva du ønsker å tro.

Vær samtidig bevisst på din rolle. Den usikre prøver å latterliggjøre informasjon og påtvinge sitt synspunkt på andre og dermed overstyre menneskets frie vilje. Mesteren greier å akseptere at andre gjerne har et annet synspunkt enn seg selv og forstår at dette er en del av hvert enkelt individs læreprosess i nåværende liv. Begge to har derimot valgt dette som sin bane og ingen av de er bedre enn den andre.
Om oppdateringen resonerte i ditt hjerte så finner du flere oppdateringer fra de som hevder å være fra Den Galaktiske Føderasjonen av Lys hos Paoweb.com. Der kan du blant annet lese at føderasjonen består av over 200.000 ulike stjernenasjoner og har over 4 milliarder offiserer, noe som trolig gir en flåte med et mannskap på rundt 100 milliarder. Fascinerende lesning er det uansett hva man velger å tro.
Det finnes også mange andre som hevder å kanalisere fra GFL. For mer informasjon så gjør noen enkle søk på internett. En av de mer kjente er entiteten som kaller seg SaLuSa. Merk deg at noen kanaliseringskilder ikke nødvendigvis består av ren informasjon basert på faktorer som at personen som tar ned informasjonen kan være farget av egne meninger, ønsker eller at evnen til å skille egne tanker fra den telepatiske informasjonen ikke er perfeksjonert.
Hvis man velger å tro, og tolker hovedlinjene som Den Galaktiske Føderasjonen av Lys gir oss, så ser vi at ut over det å se gjennom illusjonene i samfunnet så er essensen en åndelig oppvåkning til full bevissthet. Det er ditt Lys og evnen til å akseptere andre uten bedømmelser eller fordommer som plasserer deg på stien til opphøyelse. De utenomjordiske vil assistere menneskeheten, men vi må selv gjøre jobben med å rydde opp i verdens kaos og finne den indre mesteren i oss selv."

Ingen kommentarer: