mandag 15. oktober 2012

Illusjonen som veiviser


Vi kjenner alle til moderskip og liknende.  Dette peker tilbake på menneskekroppen. Vi har hørt mange ganger at det ikke er noen ytre verden (det ytre er illusjon.)  

Hva er da Mennesket og Menneskekroppen? 

Mennesket er illusjon, som alt annet i det ytre. På samme måten kan du se på alt. Det er ingen planeter heller.  Ingen. Vi har mangfoldiggjort oss i egne øyne, men er i virkeligheten kun En - og denne Ene er heller ikke reell i den forstand - som menneske.  

Bortsett fra bevisstheten, for bevisstheten er reell og er i alt!

Er vi en fiksjon som menneske? Ja. Vi lever i en illusjonsboble!  Vi vet at bevissthet er i alt.  Og alt er kun fantasi. Vi fantaserer fram 'veivisere', eller 'skilt', på turen gjennom livet.  

Det Er kun Bevisstheten som er reell. 

Bevissthet er i alt. Absolutt alt.  Vi skaper perspektiver, som varierer hos hver enkelt. Perspektiver skapes alt etter hviket nivå innsikten eller forståelsen er på. Derfor er det kun bevisstheten som er ekte. 

Bevissthet er utgangspunktet. 

Vi var ingen, før vi skapte oss sjøl ved tankens hjelp.  Eller vi var og er alt, fordi vi er i bevisstheten som er i, og over, alt.  

Hva er frykt? 

Frykt er en levende, kreativ kraft som vi har holdt fast på. Den avtar nå, men vil følge mennesket gjennom 4d også. Den er suksessivt avtakende. Frykt som energi er snart beseiret av de oppstigende. 

Frykt er bundet til en planetarisk eksistens.  


Ingen kommentarer: