onsdag 31. oktober 2012

Å fly mot høyere dimensjoner ...


Fritt etter kanalisering fra, Kris Won, 29. 10. 2012.

Evolusjonsmessig gjør Mennesket nå et enormt sprang. Det er vanskelig for det samme Mennesket å fatte omfanget av utviklingsspranget det er med på, da en evolusjon ikke lar seg registrere like lett som en handling. Utviklinga går sin gang, men skjult for det øyet som ser handlingen.  Dette Mennesket er nå iferd med å tre ut av sine åpenbare begrensninger hvor det famler mer eller mindre uvitende omkring. I en slik tilstand er det ofte lett å ty til den alltid nærværende frykten som ligger lett tilgjengelig.  Likevel, Mennesket skal agere fritt og fryktløst.  

Det er mange medarbeidere i prosessen. Mennesket har ikke greid seg uten den hjelpen og assistansen som tilflyter fra de usynlige riker. Mennesket forstår ikke betydningen av denne hjelpen.  Mennesket dreper og lemlester derfor mange av livredderne som kommer. Det er slikt som skjer på de lavere nivåer. Dog, mishandlingen tilfører Mennesket noe positivt. Det får fart på mange av Menneskets stillestående, mentale mønstre.  Det gir evolusjonen frihet i Menneskets store sprang. De som vet, hjelper de som ikke vet. 

Evolusjonen skjer i ly av de hjelpende hender og tanker. Utviklingen skjer på alle plan, det fysiske, det eteriske, det astrale og det mentale. På terrestrial utside og i dypet av havet - til og med i de indre områder av planeten. Det er ingen grunn for Mennesket til å gråte over den verden det forlater. Mennesket flyr mot høyere dimensjoner. Mennesket skal ta det med ro i dyp kjærlighet og takknemlighet over det som skjer. Mennesket kommer stadig nærmere de høyere verdener, hvor innbyggerne venter med åpne armer. Ingen kommentarer: