tirsdag 2. oktober 2012

Interessant om Giza-komplekset

Giza-komplekset: Hvem, når, hvordan, hvorfor?Ifølge egyptologien var faraoene Khufu, Khafra og Menkaure på 2500-tallet f.Kr. byggherrene av Giza-komplekset. Den eneste evidensen for dette er hva en egyptisk prest fortalte Herodot på 400-tallet f.Kr., samt noen inskripsjoner og en trekiste som briten Howard Vyse hevdet han oppdaget i 1837. Vyses oppdagelser ble avslørt som et arkeologisk bedrag av Zecharia Sitchin i 1980.

ZetaTalks versjon 
De fire store spørsmålene når det gjelder de tre store Giza-pyramidene og den store Giza-sfinxen:
  • hvem bygget dem?
  • hvorfor ble de bygget?
  • hvordan ble de bygget?
  • når ble de bygget?
Vi velger igjen ZetaTalk som primærreferanse, og supplerer med noen av bidragene fra Sitchin og andre. Zetaene har bidratt med følgende notater: Great PyramidsPyramids og Sphinx. Zetaene gir svar på tre av spørsmålene ovenfor, men sier ikke noe om når Giza-pyramidene ble bygget. På dette spørsmålet velger vi Sitchins versjon, at pyramidene ble bygget kort tid etter Noah-Syndfloden, som navigasjons­verktøy for inn- og utflyvninger mellom Nibiru og Jorden.
Det finnes esoteriske versjoner, bl.a. Martinus’ kosmologi, som hevder at Den store Giza-pyramiden er 70-80.000 år gammel, og opprinnelig fungerte som et okkult innvielsessenter der kandidaten la seg ned i ”sarkofagen” i Konge­kammeret for å bli tatt med ut på en astralreise. Hvorvidt enkelte pyramider i perioder også har hatt en slik funksjon, spekulerer vi ikke over her. Zetaene støtter imidlertid den esoteriske oppfatningen at i hvert fall Den store Giza-pyramiden ble bygd ved hjelp av tankekraft. forts.

http://www.nyhetsspeilet.no/

Ingen kommentarer: