torsdag 25. oktober 2012

Ropet om Frihet


Alt vi lever for, alt vi gjør i livet og alt som hender oss og som vi deltar i, handler om FRIHET, sier Adamus.

Akkurat nå er vi på slutten av en frigjøringsprosess - en frigjøring fra oss sjøl til oss sjøl, rett og slett.  Vi festet oss til sinnet en gang i tida - siden har vi gått i ring.  Nå har utviklinga ført oss på glid, rent fornuftsmessig.  Vi forstår.  Da må båndene løses opp.  Vi forlater det sårbare og åpner heller hjertet - lar sårene gro.

Ikke bare hjertet trenger fornying, sinnet må også åpnes og fornyes - fylles med nye impulser.  Sinnet er en hardere nøtt enn hjertet.  Et begrenset sinn er selektivt, med hensyn til lærdom. Vi kan avgrense erfaringene og holde dem på avstand, likevel, idet vi åpner sinnet kan det utrolige skje.  Vi møter oss sjøl som vi Er. 

Det er ikke bare det menneskelige sinn og hjerte og Jorda forøvrig som gjennomgår en forvandling - det angår også hele Kosmos og alt som Er. I tillegg til slutten på en æra for planeten og solsystemet, er det også slutten på en æra for selve Skapelsen. Ropet om frihet er enormt.  Mennesket setter seg Fri.  

Menneskets potensielle suverenitet, jeg Er-egenskapen, ble gitt oss av Ånden med ordene;  "Oppdag Selvet.  Oppdag Jeg Er."  Dette løftet er nå innfridd av samtlige sjeler på Jorda, men den individuelle frigjøringa varierer.  Menneskesjelene var midt i leiken da den nye beskjeden kom;  "Det neste steget er Frihet."

Frihet fra hva?  Frihet fra absolutt alt!  En grenseløs frihet.  Er det mulig for mennesket å bære - plutselig å eie sin egen 'Jeg Er-het'.  Sin suverenitet?  Sin uavhengighet?  Være helt Fri?  Hva skjer når denne friheten aksepteres?  Da blir mennesket den det Er.  Energien har nå sluttet å bevege seg frittflytende og åpent, den ekspanderer ikke lenger, bare surrer i ring. 

Vi valgte å komme til denne planeten for å forstå bevissthet og energi, og for å forstå oss sjøl som unike vesener, innenfra, i en veldig dyp opplevelse. Vi visste at ropet om frihet før eller siden ville nå fram. Dette er ikke bare slutten på en syklus, det er slutten på en æra med avhengighet.

Hva er frihet?  Frihet er uendelig.  Frihet kan brukes som du vil, den er Din.  Den er over alt. Du er eieren. Friheten er Fri. Friheten Er. Føl inn i Friheten. Kjenn. Gå som en Mester.  Etter noen runder, Er du en mester. Bevissthet inneholder ikke energi, sier Adamus, energien ble skapt av en dyp lidenskap og ønsket om å gå inn i Friheten. Ingen kommentarer: