fredag 29. august 2008

Tvillingflamme-forening

Her er et bilde på hva som skjer i denne tida

Det betyr at vår ånd - det feminine prinsipp - aktiviseres i kroppen (personligheten) og forener seg og 'underviser' personligheten. Ånden - den åndelige tvillingflammen vår, holder Alfa polen og vi selv på jorden Omega polen. Når Alfa og Omega smelter sammen skapes det indre 'bryllup' mellom det Feminine og det Maskuline i oss selv - og vi blir Hel.

Ingen kommentarer: