søndag 17. august 2008

Du er et helt energisystem

Fra "Dianas bok - gaven fra himmelen"
Oversatt av Rita Eide

"Du ekspederer ut energi og du mottar energi gjennom dine emosjonelle sentre, "chakraene", i konstante bølgebevegelser, fordi din sanne natur er et åndelig energimaskineri. Og bevisstheten inne i deg er ikke avgrenset bare til ditt indre, den er også spredt rundt omkring i din personlige "aura". Som i sin tur er forbundet til det større energifeltet som omslutter planeten Jorden, som igjen er en del av solsystemet, galakser og universer i alle de forskjellige dimensjonene."

Ingen kommentarer: