mandag 27. oktober 2008

Livshjulets glød

Iliuka
Der er en velsignet stund for alle sjelers tilblivelser, for alle himmelretningers visitasjoner, - for livhjulets glød er iboende alle sjeler der søker efter lysets kilder. Ennu har den ei sett kraften vokse. Nu er tiden kallet for at forblive sin egen speider, og at se hvorledes flokker er forenet. Således skal den søke at leve sin kraft på ny. Således skal den søke at se hvorledes der er til gavn at kjenne enheten vokse lik der var av den samme kilde. Så er der av Kosmos; så er der av Moder Jord. For ennu har den ei kjent vinden kalle, og ennu har den ei kjent sin egen kildes glød. Velsignet er således de stunder der vokser. Velsignet er de stunder i tålmods ånd. Hva gavner der så en sjel der hviler i intethetens tomhet? Der er således for sjelen der lenges til alle himmelske hjørner. Der er således for sjelen at fristes at oppløftes under den Store Ånds vinder. Velsignet er den der tror på sitt lys; der kjenner hva der vokser og der erklærer natten for at være hvilende og forbi. For alt hva den omskaper til lys, er hva der byder næring til sjelens lengsler. Kildene er for alle. Der finnes ei nogen kilder der er renere og der er mere forgyllet enn nogen annen. Der finnes ei nogen lengsler der kommer av sjelens dyp der er større enn nogen annen. Alt er der under den Store Ånds beskyttelser. Alt er der under den Store Ånds ledelser.

Våge således at se om øynene er fulle av tårer, våge således at høre om øret er lukket, våge således at vandre om marken bever, våge således at byde og at mottage den kraft der svever om hendene er lukket. Omfavne eders tanker og se at alt er der Ett, alt er der en velsignet stund for den der søker. Søke at begrave eders frykter. Søke at oppløfte eders tro for kraften der hviler i alle menneskebarn. Alle livsvesener bærer ånd, for der finnes ei nogen ulikheter i ånd. Om den skuer ørnen svevende, om den kjenner moskitos, alt er der av den samme ånd. alt er der av den samme kilde. Velsigne således eders vandringer. Strebe ei efter fullkommenheter. For fullkommen er den sjel der våger at leve. Fullkomment er det øye der våger at se. Fullkommen er den røst der våger at tale ut av hjertets kammer. Okee Mikita Venaka Konu Kekatah (= sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd).

Ingen kommentarer: