torsdag 21. august 2008

Ikke truede arter ...

I følge Tobias, er det noen arter som fullt og helt forlater Jorda nå. De har vært en slags energiholdere. De forlater Jorda for å gi plass til nye arter, nye typer av dyre - og planteformer. Så det handler ikke nødvendigvis om truede arter fordi menneskene har gjort noe galt. Det er noen dyr som bare velger å dra sin vei. De ønsker å dra tilbake dit de kom fra, og mer enn noe annet, de ønsker å gjøre plass til det nye.

Ingen kommentarer: