torsdag 9. oktober 2008

Rommet ryddes - Ny innsikt kommer

I dette Nå er det sammenbrudd i maktens korridorer. Maktapparatene legges i grus. Desperasjons-energien slynges utover verden. Jeg vil oppfordre deg om å innta posisjonen som healende observatør nå. Betrakte spillet i energiene. Ikke gi desperasjons-energien næring. Send lys til verden! Dette er en lærepenge som vi må ha for å forstå makt-energien. Det er en viktig lære! Vi skal samtidig lære å holde en balansert energi når det 'koker' rundt. Det er en like viktig lære! 3D (dualismen) har alltid spilt ut menneskene (energien) i polaritets energi-maktkamper. Kriger har herjet på alle plan i stort og i smått. Dette 'spillet' er bildet på hvordan energien i 3D arbeider. Det er denne læremetoden (dualismen) som kjennetegner 3D. Forskjellen nå, er at 3D avsluttes og 'spillet' avsløres. Motpolene utkjemper sin siste duell. Maktens hegemoni er over - 3D er over. Vi - Jorden - går inn i en høyere dimensjon - også kalt den Nye Jorda. Illusjonen letter på sløret!

Ingen kommentarer: