lørdag 16. august 2008

Universet er manifestert i våre tanker !

Fra «Visdommens bok» av Paul Brunton.

"Universet er manifestert i våre tanker. Det er intet øyeblikk i dets historie vi kan kalle skapelsesøyeblikket. Universet har aldri hatt noen begynnelse, og vil aldri få noen ende. Det er evig, og består av bevissthet. Universets svastikahjul dreier uopphørlig. Planeter, stjernetåker og stjerner er av forskjellige aldre, hvilket er umulig hvis Gud skapte alt på en dag. Universet er like gammelt som verdenssjelen, og like evig. Det nåværende univers er ikke det første som har manifestert seg, og det blir ikke det siste. Hvert enkelt verdenssystem er bare et ledd i en kjede, uten begynnelse eller ende. Hvert enkelt univers er en arv fra det foregående, en utløsning av karmiske krefter, som har bragt seg selv til virkeliggjørelse. Universet utvikler seg etter en streng karmisk lov. En prosess med vekst og forfall, utvikling og oppløsning. Det kalles universell bevegelse."

Ingen kommentarer: