lørdag 13. september 2008

Verbal-språk vs Symbol-språk i Huset for Bevissthet og Oppvåkning

Tobias snakker om: - Jord - Gud - Engler
Hvordan skal dette forstås?

Tobias: "Vi har sagt dette før for mange, mange år siden, men nå repeterer vi det. Alle engler – alle engler – vil komme via denne opprinnelige Jorda eller de andre jordene som blir født akkurat nå, og det er mange. De er kopier av denne jorda. De blir født i andre dimensjoner. De tar på seg alle egenskapene til denne jorda. Den er fremdeles, og vil alltid være den opprinnelige. Alle engler vil komme via Jorda for å feire sin egen enhet, sin egen integrasjon, sin egen nye bevissthet. Det skjer ikke der ute. Det skjer ikke i de andre rikene. Det skjer ikke når dere forlater den fysiske kroppen og kommer tilbake til den andre siden. Det skjer på dette stedet som kalles Jorda. Alle engler vil komme denne veien".

Som mennesker forstår vi dette slik; Det er snakk om visdom. Din og min visdom. Visdom kan vi også kalle høye frekvenser eller vibrasjoner. Bevisstheten kan ha forskjellig vibrasjonsnivå - derfor snakker vi om frekvenser eller dimensjoner, lavere og høyere, gud eller menneske, engel eller menneske osv. Det er snakk om en frekvensskala - opp eller ned.

"Alle engler vil komme tilbake denne veien", sier Tobias.

Jeg ser 'englene' som frekvenser (inni oss) vi ikke har benyttet oss av tidligere. Det er frekvenser vi ikke har etterspurt, rett og slett. Det har ikke vært 'marked' for dem verken i oss eller 'rundt' oss. Nå derimot, forstår vi mer og tar høyere frekvenser i bruk. Som mennesker er vi flere milliarder, som vesen er vi EN.

"Gud går gjennom den største forandringen i livet sitt på grunn av dere", sier Tobias.

Akkurat. 'Gud' er lik de høye frekvensene i oss som ikke har vært tatt i bruk tidligere - derfor er det nok en stor forandring for de såkalte 'gude'frekvensene i oss dette. Men ikke alle ser bildet slik enda, det er fordi ikke alle 'mennesker' (frekvenser) bråvåkner på samme tid. Noen av oss er A og noen er B, som vi vet, når det gjelder å våkne!

Og Jorda? Det er Kroppen.

Ingen kommentarer: