lørdag 13. september 2008

Fantasi vs Virkelighet

Tobias sier:

"Akkurat nå blir den siste…..vel, dette er veldig virkelig Shaumbra, og dere har av og til vanskelig for å skille det dere kaller virkelighet fra fantasi. Men det er det samme. Det har bare forskjellige kvaliteter hvis det er her på den fysiske Jorda i forhold til det ikke-fysiske. Men det er veldig, veldig virkelig". "Ikke føl dere dumme når dere bruker fantasien. Det er et av de viktigste verktøyene dere har".

Jeg spør: Hva er Virkelighet ut over det skrevne ordet? Det store spørsmålet er: Hva er Fantasi?

Ingen kommentarer: