fredag 29. august 2008

Hva legger vi i uttrykkene 3D og 5D ?

3D har vi kalt rommet med den gamle, dualistiske bevisstheten. Bevisstheten som baserer seg på dualisme - på at alt har en motpol. Denne forståelsen er rotfestet i oss. Meget vanskelig å gi slipp på. Illusjonen om at det er den ytre verden som er den virkelige - den skapende. Et rom eller en verden vi må bekymre oss over. Den er årsaken til at vi ikke har det helt optimalt. Det mener mange av oss. Dette er den illusjonen som vi har trodd på i evigheter. Dette kaller vi 3D !

5D er bevisstheten som baserer seg på en sammensmelting av de to polene - fra Dualitet til Enhet. Vi er skaperen i vår verden. Det har ingen betydning for Enheten hvilket navn vi gir den, slik det sekteriske prinsippet går ut på. Poenget er at vi forstår, at det er inni oss utspringet for virkeligheten er. Derfor har jeg og du ansvaret for hver vår virkelighet - som tilsammen skal utgjøre den ytre verden - det synlige. Men da fordrer det av oss at vi blir bevisst vår posisjon. Det ytre er 'bare' en speiling av det indre. Det er spørsmål om hva vi velger å ha tillit til - enheten eller dualiteten. Ikke prøv å analysere - da blir du 'blind'. Det er på tide å se at vi har et valg. Hva vil vi være. Byggmester eller leietaker? Det er vi som skaper - uansett. Alt er bevissthet (tanke) som vi har kontroll over. Bevisstheten/tanken skaper vår tro, som igjen utgjør det ytre - det synlige. Det vi kaller 5D.

Ingen kommentarer: