fredag 24. oktober 2008

KOAN

En ZEN-fortelling
En mann kom fram til Ikkyu og sa: "Mester, kan du være så vennlig å skrive ned for meg grunnsetningene for den høyeste visdom?" Ikkyu grep penselen og skrev: "Aktpågivenhet." "Er det alt,?" spurte mannen. Ikkyu skrev igjen: "Aktpågivenhet." "Godt," sa mannen, "men jeg kan virkelig ikke se noen dypere mening i det du har skrevet." Da skrev Ikkyu det samme ordet tre ganger: "Aktpågivenhet. Aktpågivenhet. Aktpågivenhet." Forbitret krevde mannen å få vite: "Hva betyr egentlig ordet 'aktpågivenhet'?" Ikkyu svarte vennlig: "Aktpågivenhet betyr Aktpågivenhet."

Ingen kommentarer: