mandag 15. september 2008

Bevissthetsfontenen

Jeg vil skrive litt om det Tobias kaller Bevissthetsfontenen. Denne fontenen forestiller den nye, innstrømmende energien som når oss med ny oppvåknende bevissthet. I Bevissthetsfontenen foregår det en sirkulasjon mellom høye og lave frekvenser - i en evig runddans. Dette er situasjonen for menneskene nå mer enn tidligere. I våken tilstand mener vi at den kunnskapen vi har - den er vår ene og alene. Dette trossystemet er det vanskelig å gi slipp på for mange. Men energetisk er vi ett med alle aspektene (de andre menneskene) rundt oss. Alle har vi samme tilgang til kreativiteten. Vi må se energi som felles (energi er uavhengig av kropper), og da er det lett å se at vi alle sammen deler denne energien eller tankene våre, i en evig energetisk syklus. En bevissthetsfontene som stadig dusjer kreativiteten over oss. Det er en uendelig strøm av bevissthets-ekspansjon som foregår nå mer enn noensinne. Ny energi og kreativitet som får gamle barrierer og gamle tankemønstre til endelig å falle. Energien lever og fornyes i oss og gjennom oss. I en slik fornyelsesprosess blir det klart at andre riker og vesener - kun er blitt til ved våre forestillinger. Det Menneskelige og det Guddommelige er ett og det samme. Det er ikke noe guddommelig utover det menneskelige. Denne sannheten er det lett å avfeie, fordi vi i evigheter er blitt fortalt det motsatte. Det er tid for å gi slipp på dette trossystemet også. Det vi tror er utenfor oss, er inne i oss - i hele vårt vesen. Et vesen som er fullstendig uavhengig av kroppen. Det er menneskedelen av oss som fortsatt er avhengig av kroppen. Det er viktig å la den menneskelige opplevelsen (fantasien) vi er involvert i til daglig, flyte fritt rundt til alle delene av oss som vesen. Det vi tror er utenfor oss er alltid inni oss fordi som vesen er vi større enn mennesket. Det er opplevelsen eller fantasien, som er den store Skaperen i livet. Det er sikkert ikke like lett for alle å tillegge fantasien all skaperkraft, men bruk tid på å forstå dette. Fantasien og visjonene, drømmene - danner grunnlaget for det Nye som vi venter på og snakker om skal komme - og som vi tror kommer utenifra. Det kommer innenifra. Det er en ny sort visdom nå, en slags ny basis for bevisstheten som vil vise seg etter hvert - den kommer innenifra. Det som skal til fra vår side for å få del i overfloden rundt oss er; at vi har en klar hensikt med livet, og at den er godt blandet med lidenskap og letthet - altså; hensikt, klarhet, lidenskap og letthet. Dette er de viktige komponentene for et utmerket liv. Det blir også stadig klarere for oss alle at det rigide tidspersektivet endres nå. Tida går mye 'fortere', tror vi, men i realiteten er det vi som vibrerer mye hurtigere. Snart opplever vi ikke tida så merkbart mer - fortid og framtid blir nåtid. Tida endres fra lineær til sirkulær - vi lever her og nå og det er Alt.

Ingen kommentarer: