fredag 15. august 2008

Iliuka på Alternativfestivalen, Dombås, sommeren 2008.

160 deltakere.
Les mer om Leif og Iliuka på http://Iliuka.net

Noen indianske ord og uttrykk benyttet av Iliuka:
Okee Mikita Venaka Kono Kekatah - Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd.
Konu ekatah - Takk i kjærlighet
Hayátanah - Vær hilset
Mitakue Oyasin - Vi er alle i familie
Sol - En dag
Storsol - Et år

Innledning ved Iliuka: Konu Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva den bestråler. Velsignet være kraften av blomen. Heliget være dette kammer. Velsignet være voktere. Heliget være disse marker. Velsignet være pelsvesener. Velsignet være menneskebarn og eders undringer. Lik den nu søker i tiden, så er der klokt at se den lever i forendringens tid. Gjennom årtider er der så tilført Moder Jord - der er av høyere vibrasjoner. Således er der for menneskebarnet at vokse, og således vil den se den søker alt i høyere frekvenser lik til en galaktisk tilstand. For den er av stjernestøvs fødelser og den bliver til alt høyere lys i frekvenser. Således der tilrådes at velsigne sitt lys. For alt hva der er på sin Moder Jord, er tilhørende alt større systemer. Lik der under tiden er i behovet for menneskebarnet at se sitt selv lik en intergalaktisk entity, der er av tiden den vil se forendringer der skapes om i hele universum. Lik den vil se magneto energier av magneto polare energier der forbyttes. Og der er forendringer den og vil kunne se i Fader Sol - så er der for heledelen av universum. Lik der vil vokse til fred i menneskebarnets hjerte - for hvorledes den lettere ser hva der finnes av kjærlighetens vibrasjoner. Dog i sitt eget selv, skal den nu søke - gjennom hvorledes den ser de forendringer der er. Favne om nuets helige punkt, for alt hva der tilhører evigheten er favnet om i nuet - gjennom hvorledes den ei skal søke at jage efter tider der er ufødte. Gjennom hvorledes den ei skal bære byrder av tider der var. Alt er der tilhørende det velsignede punkt nuet. Favne om eders tilstedeværelser og blive fri i et sådant punkt - således vil den lettere favne om alt hva der bliver. For intet er der til gavn at søke at se det bekymmer der vokser. Intet er der til gavn at fylle sitt hjerte med bekymmer. Skape således frihetens tanker - gjennom hvorledes den søker i rettvis ånd for den velsignede sti den vandrer. Okee Mikita Venaka Konu Kekatah. Tal eders undringer.

-Vil jorden stoppe opp, tippe noe over på sin akse og snurre motsatt vei i løpet av de tre første dagene fra den 28.10.2011?
Iliuka: Så er der korrekt. Dog ei skal den se hva der stanses, for ei er der noget der er knyttet for Moder Jords rotasjoner. Der er så lik den vil se, lik vi just nu har talt, for alt hva der forvandles av polare magneto energier. Der tilhører alle kloder i sine systemer: Om den skuer til planeten Mars, om den skuer til Oranus (Uranus), om den skuer til Jupiter, om den skuer til Venus, om den skuer til sin Luna (Månen), så er der alt i omvendlinger lik der skapes nord i mot syd og syd i mot nord. Så er der alt passert for Fader Sol, korrekt.

-Vil all is på jorden rundt polene og på Grønland smelte rundt 2012?
Iliuka: Så er der korrekt.

-Er det meningen at mennesket skal spise kjøtt?
Iliuka: Ei er det. Dog om der søkes primært for hva der tales vilde dyr, så finnes der energier der tilfører menneskebarnet for hva der er i behov for spesifikke individer. Dog ei er der noget god tanke at tilvenne menneskebarnet sådant. Konu ekatah.

-Når vil den holistiske helseforståelsen være integrert i helsevesenet?
Iliuka: Vi ser der ennu vil avkreves noget i kring 17 storsoler. Menneskebarnet behøver tid til at modnes. Konu ekatah.

-Hvilke land vil gå foran og vise vei i denne forståelsen?
Iliuka: Der finnes ulike stater. Der finne de engelske øer. Der finnes de irlendske øer. Der finnes de australiske øer. Der finnes òg meget av de riker der er tilhørende de Forenede Stater vest over havet. Dog, der er like fullt alt hva der nu skal vokse til mest gavn for sin Moder Jord - er av Nordens riker. Således er der omtales lik Nordens lys. Konu ekatah.

-Hva vil skje med kropp og sjel om mennesket blir klonet?
Iliuka: Vi ser. Der finnes noget der påvirker av legemet er der ei noget underfundigheter. Der finnes celler der kan spaltes for at gjøre tusen av en. No problema. Om den søker at se, så finnes der noget i sjelen der ei kan fragmenteres i ulike deler foruten konsekvenser. For der strider imot for hvorledes der er av den himmelske oppgave for sjelen at søke at tilknyttes sin neste sjel. Lik der er dualer der søker hinannen, lik der er tripler der søker hinannen, lik sjelens bevissthet all tid søker at forenes med sin sjelefrende. Således om den søker at fragmentere sin sjel, så bliver der lik den høster motvinder, og den fortapes i energier. Dog, der er likefullt hva er der så at skje med ånd? Livsånden fortapes, og de bliver noget lik kortlivede de der skal leve lik kloner. Konu ekatah.

-Er den globale oppvarmingen menneskeskapt?
Iliuka: Vi ser. Der er noget tidligere beskrevet lik der finnes sykluser bestående noget ikring sekstusener åttehundreder storsoler (6800) og nogle sykluser har alt større langmodighet ikring syttitusen storsoler (70.000). Således er der naturlige konsekvenser over hvorledes Moder Jord stabiliserer sitt selv. Om den kunne skue til de fjerne galakser, om den kunne skue til de fjerne planeter, om den kunne skue til planeten Mars, så ville den òg se der noget av klimatiske forendringer der, og ei er der menneskebarnet der skaper sådant. Konu ekatah.

-Jag tenker på ... Så er der korrekt. ... hundar, katter, hestar. Jag ser dem som kjärleksarbetare hos oss människor?
Iliuka: Så er der korrekt.
-Hur har ni deres utveklingsgong?
Iliuka: Vi ser den skal òg primært minnes at der òg er noget lik byrdebærere for menneskebarn. Således vil den òg lettere se, hva der så av gamle tider forbindes lik inkarnasjoner den har levet tilsammen før. For den skal ei tenke der er «bare en hund». For hundens bevisstheter kan være alt større enn menneskebarnets. Således vil den òg lære for hvorledes der er av alle dyrevesener. Der bærer nogen underlige og dype energier av de dypeste bevisstheter. For så er der lik den òg kan tenke at dyret minnes hvorledes der levedes om den tilskriver tiden lik i kring syttitusen (70.000) storsoler tilbake i tid. Så kan ei menneskebarnet gjøre. For ei anvender menneskebarnet så meget av sin egen sådanne intuisjonsenergi og hva der tales instinkter. Konu ekatah.

-Jeg har en liten valp som jeg solgte, og som er syk. Har den en oppgave i den familien? Har den mulighet til å bli frisk?
Iliuka: Så er dett. Der må søkes at se, og at tilspørge, hvorfor ønsker sådant lite pelsvesen at være syk? Hva er der så den søker at fremvise for de sjeler der lenges efter pelsvesenet? Der finnes alt, lik vi definerer, noget ubalanser der er i behov for at skapes til ryddigheter i den flokk. Så vil der hele valpen. Konu ekatah. Og valpen vil ha en blå skål. (latter).

Ingen kommentarer: