mandag 1. desember 2008

Hvorfor flokkes vi rundt Iliuka

Iliuka sier;
Lik der er for så i tiden at se, alt hva der fødes er lik transformasjoner for hvorledes der og er i ulike riker på din klode der er samlet menneskebarn under denne sols fall. Således er den kallet, og således er der for tiden at se hvorledes den i gemensam energi kan søke at manifestere til visdom for at menneskebarn skal se og at forstå. Således er der og i de store tiders komme, hvorledes den bringer nye visdommer inn av hjertet og til at spredes lik vinder over store marker. Lik den og søker, så er der lik at samle sitt selv nu at se og at måle og at veie verdier i livet. Alt er der til at skapes i forendringer for hvorledes der bliver alt fjernere i horisonter at se til hva der var, - alt for således at skape nye horisonter for timer der kommer. Der er tiden der har kallet for sådan ild. Konu Ekatah.

Hvorledes den søker, så er der noget den ser hva den har høstet sine idéer ifra. Dog, der er like fullt Den Store Kollektive Bevissthet der leder til sådanne idéer. Der er i langtider menneskebarnet søker gjennom visdommer at forstå. Dog, der er viktig at samles om stunden der er, og søke så tilstedeværende ånd i alt hva der skjer. Således vil den og kunne se, at alt hva der nu transformeres på sin jord, er noget der ei i nogen tid før har hendt, og således er der noget der kan tilskrives historiske verdier, om der tenkes på galaktisk nivå. Om den skulle skue til de fjerne galakser, så vil den se de transformasjoner har passert gang efter gang. Dog, der er nytt for sin klode, der er nytt for sivilisasjonen, og der er noget der kan tales lik parallelle tilstander for hvorledes der var av Anazasi indiens oppreiselse. Alt er der så til at tilbringe den tid der er nu til at måle og at veie; hva er der så til verdier for hjertet? Så er der og for at se hvorledes der er viktig at skape samlinger for menneskebarn i flokker. Lik der ei skal forkynnes, lik der ei skal formanes, dog, lik den skal bringe noget for verdier av endelser i sitt eget selv til at noget bringe visdom ikring. Der og vil se; der er en forenelse igjennom de frekvenser der er i de småfrø der vokser nu. Således er der megen småfrø der er alt klokere enn de store menneskebarn, og der er tilhørende energier der er så for at bringes inn i den nye tid. Alt er der noget lik skapet til at styres av Den Store Kosmiske Bevissthet. Der er nu, lik gjennom hva der kan tilskrives lik etthundreder og sekstito millioner storsoler tilbake i tid, - dog, der var da andre livsvesener på sin jord der transformeredes til nye genetiske manipulasjoner. Nu er der for meget hva der vokser, og nu er der for meget menneskebarn at oppleve de frekvensers forhøyelser. Konu Ekatah. 

Ingen kommentarer: