lørdag 30. august 2008

Gammel og Ny Jord

Det er ikke snakk om to planeter.
Det er snakk om to bevisstheter.
3D-bevissthet og 5D-bevissthet.

Ingen kommentarer: