torsdag 28. august 2008

Elsk din neste som deg selv

Alle har vi hørt det og lært det - du skal elske din neste som deg selv. Dette til tross. Egoismen florerer - og aller verst er det blant dem som har fått 'folkets' tillit til å styre. De er den igangsettende årsaken til at; kriger herjer - folk dreper og drepes - at egoisme og aggresjon utgjør dagens orden. Resultatet? Naturkatastrofene kommer som bestilt. Noe de da også er! Den bakenforliggende årsaken til kaoset vi opplever, er alle de negative tankene som blir tenkt rundt styrings-tilstandene i verden.

Men hva betyr det å elske sin neste? Det betyr betingelsesløs aksept! Alt vil øyeblikkelig legge seg til ro, hvis vi aksepterer hverandre uten heftelser. La andre være som de er. "Gå utenom", sa Bøygen.

Ingen kommentarer: