lørdag 22. november 2008

"Kvanteoppvåkningen"

Er kvanteoppvåkningen nært forestående?
Iliuka: Så kan der tales. Lik der så er bevisstgjørelser og oppvåkninger all tid den lever i nu. Lik den alt ser, så er Moder Jord oppløftet i galaktiske tilstander, lik der så påvirkes óg av kosmiske energier. Således er der lik Moder Jord og Himmelen er alt mere forenet nu enn hva der nogen tid var. Derigjennom vil den óg se hvorledes der påvirkes av den kollektive bevissthet, hvorledes der påvirkes det ene individ efter det annen, og hvorledes den vil se hva der så er til oppvåknelser er óg innom den kollektive bevissthet. Der påvirker alle livsvesener på din jord. Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: